Læseafdelingens tilbudskatalog 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseafdelingens tilbudskatalog 2014"

Transkript

1 Indhold CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSUSlagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: CSU-Slagelse er en institution under Slagelse Kommune, der tilbyder en bred vifte af undervisnings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne Norgesvej Slagelse Tlf Læseafdelingens tilbudskatalog 2014

2 Kontakt CSU-Slagelse Norgesvej Slagelse Tlf Læseafdelingen Afdelingsleder Natasha Bull Epstein Tlf Mobil

3 Indhold Indledning / 4 r/ 4 / 4 Ansatte / 4 Undervisning / 5 Læseafdelingens rådgivnings-, vejledningsog undervisningstilbud / 6 Test og udredningstilbud / 7 Undervisning / 11 Andet / 15 Bilag: Udrednings- og testmaterialer i Læseafdelingen / 16 3

4 Indledning Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: r Læseafdelingen tilbyder undervisning målrettet voksne med specifikke læse-/stavevanskeligheder, som har behov for en særligt tilrettelagt undervisning, der tager sigte på at af hjælpe eller begrænse virkningen af handicappet. Læseafdelingen har flere målgrupper: Unge og voksne med basale skriftsproglige vanskeligheder, som opfylder betingelserne for undervisning gennem Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Unge og voksne med læse- staveskrivevanskeligheder, der ikke kan undervises efter Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne enten fordi de ikke kan diagnosticeres som ordblinde, eller fordi de af psykiske eller sociale grunde ikke kan profitere af ordblindeundervisning. (Lov om specialundervisning for voksne) Unge og voksne med skriftsproglige vanskeligheder i kombination med andre funktionsvanskeligheder. Det kan f.eks. være kognitive vanskeligheder, generelle indlæringsvanskeligheder eller fysiske handicaps (Lov om specialundervisning for voksne + Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) Ordblinde studerende på ungdoms- og videregående uddannelser (Lov om specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser + Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser) Tilbudene i kataloget fra Læseafdelingen finansieres på flere måder: Kontrakter og takster En stor del af Læseafdelingens undervisning finansieres gennem kontrakter og takster: - Driftsoverenskomst med VUC, Vestsjælland Syd, jvf. Lov om Ordblindeundervisning - Rammeaftale med Uddannelsesstyrelsen jf. Lov om Specialpædagogisk Støtte ved Videregående Uddannelser - Individuelle aftaler med kommuner, jobcentre mv. Betalingsaftaler mellem kommunerne Kompenserende specialundervisning finansieres dels via leveringsaftale med Slagelse og Ringsted kommuner (jf. Rammeaftalen for 2013 for Region Sjælland), dels via særlig aftale med Sorø kommune. Dette betyder, at borgere fra disse tre kommuner frit kan henvises til kompenserende specialundervisning på CSU Slagelse eller selv kan henvende sig hertil. Visitationen ligger på CSU Slagelse. Dog er der særlige aftaler vedr. borgere fra Sorø Kommune. Ud over de permanente tilbud, deltager Læseafdelingen løbende i projekter. Finansiering og visitation til disse projekter afhænger af projektbeskrivelsen. Ansatte Afdelingsleder Natasha Epstein, audiologopæd + kurser i vejledning, ledelse mv. Ib Mathiesen, lærer + PD i specialpædagogik Tine Russotti, lærer + læsevejleder Jeanette Bremer Nielsen, audiologopæd (på barsel til ) Kristin Larsen, lærer + grundkurser i specialpædagogik og læsning (delvis i projekt 180 gr.) 4

5 Lars Svendsen, lærer + PD i læsning, FVU læsning, indvandrerlærer Helle Broløs, lærer + læsevejleder, PD i specialpædagogik, læsning og skrivning Ulla Folke Rasmussen, audiologopæd + pædagog (barselsvikar til ) Anne-Mette Caspersen, lærer + gestaltterapeut (delvis i projekt 180 gr.) Ditte Hvidtfeldt, lærer + psykoterapeut (projekt 180 gr.) Undervisning Med udgangspunkt i udredningen visiteres til et tidsbegrænset undervisningsforløb, og i starten af dette udarbejdes sammen med kursisten en individuel undervisningsplan. Læseafdelingen tager udgangspunkt i Danske Tale-Høre-Synsinstitutioners Generelle retningslinier (DTHS 2006), der beskriver en undervisning, rådgivning og vejledning som er særlig tilrettelagt med hensyn til borgerens funktionshandicap/handicap som har til formål at øge borgerens selvhjulpenhed, idet borgeren opnår nye færdigheder. hvor brug af hjælpemidler kan inddrages som skal være tilrettelagt i overensstemmelse med en undervisningsplan, med beskrivelse af mål, indhold og omfang og være aftalt med borgeren som er tidsbegrænset med klare og evaluerbare mål Undervisningsplanen evalueres jævnligt. Denne evaluering danner grundlag for en vurdering af, om der skal visiteres til yderligere undervisning og evt. opstilling af nye mål, eller om undervisningen skal afsluttes. honorere læse- og skrivekrav i sin dagligdag på lige fod med alle andre borgere i det danske samfund. så borgeren bliver i stand til at følge undervisningen i fagene indenfor den almene voksenuddannelse, arbejdsmarkedets kursus og uddannelsestilbud og evt. videre uddannelse. I Læseafdelingen opfatter vi læsning bredt det vil sige, at læsning ikke kun foregår med øjnene som ved konventionel læsning, men at den også kan foregå via en pc, tablet eller smartphone og via ørerne/ lyttelæsning. Hovedsagen er det, der kommer ud af læseprocessen: oplevelser, oplysninger og viden. Læsning kan defineres som afkodning x forståelse, og når man støtter afkodningen via it-hjælpemidler er der mere overskud til forståelsen. På samme måde kan man sige, at formålet med stavningen ikke er stavning i sig selv at skrive et ord af sig selv med den korrekte stave måde. et er at formidle noget på skrift, altså at formulere et skriftligt budskab. Her kan man ligeledes tale om, at skrivning er stavning x skriftlig formulering, og når man kompenserer for den mangelful de stavning via it-hjælpemidler, er der mere overskud til at arbejde med den skriftlige formulering. Undervisningen stiler mod at kompensere for deltagerens læse-/ stavevanskeligheder - dels gennem undervisning i sproglig opmærksomhed, afkodnings- og stavestrategier mv. og dels gennem brug af læse-/stavekompenserende it-hjælpemidler. Når der kompenseres for afkodning og stavning via hjælpemidler opstår der desuden nye behov for undervisning i læseforståelse og skriftlig formulering. Overordnet er målet med undervisningen i Læseafdelingen at kompensere for mangelfulde færdigheder i læsning og skrivning så borgeren bliver i stand til at 5

6 Tilbudskatalog 2014 Læseafdelingens rådgivnings-, vejlednings- og undervisningstilbud 6

7 For alle tilbud gælder det, at de er retningsgivende og kan tilpasses den/de enkelte deltagere. Der vil desuden være mulighed for at skræddersy specifikke tilbud, der kan være rettet mod den enkelte, grupper eller fagligt personale. Test og udredningstilbud 1. Interview og visitationstest - Ordblindeundervisning for voksne Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Alle, der efter undervisningspligtens ophør har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget. At vurdere om ordblindeundervisning kan være et relevant tilbud At fastslå, om deltageren opfylder betingelserne for at få foretaget en supplerende udredning Indhold Samtale + screening 1-2 t. Pris Statsligt taxameter via driftsoverenskomst med VUC 2. Supplerende udredning - Ordblindeundervisning for voksne Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Alle, der er visiteret til supplerende udredning At afdække arten og omfanget af vanskelighederne At udrede årsagen til disse At danne grundlag for borgerens handleplan, herunder ansøgning om it-hjælpemidler At vurdere grundlaget for visitation til ordblindeundervisning At skabe forudsætninger for et målrettet undervisningstilbud og/eller rådgivning og vejledning 7

8 Indhold Afdækning af: 1. Basale sproglige forudsætninger. 2. Læsefærdigheder (afkodning + forståelse) 3. Stavefærdigheder 4. Færdigheder i skriftlig formulering 5. Behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler 1 3 t. Statsligt taxameter via driftsoverenskomst med VUC 3. Læse-staveudredning Lov om kompenserende specialundervisning for voksne Lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller anden relevant lovgivning Alle, der efter undervisningspligtens ophør har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget og som samtidig har behov for en særligt tilrettelagt undervisning pga. øvrige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. At afdække arten og omfanget af vanskelighederne At udrede årsagen til disse At vurdere grundlaget for visitation til kompenserende læseundervisning At danne grundlag for borgerens handleplan, herunder ansøgning om it-hjælpemidler At skabe forudsætninger for et målrettet undervisningstilbud og/eller rådgivning og vejledning Indhold Afdækning af: 1. Basale sproglige forudsætninger. 2. Læsefærdigheder (afkodning + forståelse) 3. Stavefærdigheder 4. Færdigheder i skriftlig formulering 5. Behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler Udredning 2-3 t. Derefter rapportskrivning Grundig læsepædagogisk udredning samt rapport med særlig vægt på rådgivning og vejledning ,00 (indtil videre gratis for kommunerne via leveringsaftalen) 8

9 4. Test af STU-elevers læse-/staveniveau incl. rapport Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Unge der gennem UU er indstillet til en STU-uddannelse, og hvor uddannelsesplanen indeholder undervisningsforløb i Læseafdelingen At afdække den unges færdigheder i læsning og skrivning At vurdere den unges muligheder for udbytte af undervisning i Læseafdelingen Evt. at vurdere den unges muligheder for at tage en AVU-eksamen At vurdere, om der skal søges om it-hjælpemidler At skabe forudsætninger for et målrettet undervisningstilbud og/eller rådgivning og vejledning Indhold Afdækning af: 1. Basale sproglige forudsætninger. 2. Læsefærdigheder (afkodning + forståelse) 3. Stavefærdigheder 4. Færdigheder i skriftlig formulering 5. Behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler Udredning 2-3 t., evt. fordelt over 2 dage Derefter rapportskrivning Læsepædagogisk udredning sammenholdt med resultater fra evt. PAS-test og/eller andre relevante oplysninger samt den unges uddannelsesplan. Rapport med særlig vægt på rådgivning og vejledning om det videre forløb ,00 5. Udredning og rapport vedr. IT-hjælpemidler Lovgrundlag Lov om social service, Lov om aktiv beskæftigelse, Lov om kompensation til handicappede på arbejdsmarkedet Ansøgere til it-hjælpemidler (personligt hjælpemiddel eller arbejdsredskab) Undersøgelse af kompensatorisk effekt på den funktionelle læse-/ stavefærdighed ved brug af it-hjælpemidler samt borgerens forudsætninger for brug af disse. Rådgivning og vejledning om videre forløb/muligheder for job eller uddannelse ud fra borgerens læse-/stavefærdigheder samt behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler. 9

10 Indhold Udredningen tager udgangspunkt i Funktionel skærm test udgivet af Projekt PC- Læsning Udredning 3-4 t., evt. fordelt over 2 dage Derefter rapportskrivning Grundig udredning samt rapport 2.750,00 kr. (indtil videre gratis for kommunerne via leveringsaftalen) 6. SPS-test jfr. Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne, videregående uddannelser mv. Rammeaftale med Uddannelsesstyrelsen Ordblinde studerende ved videregående uddannelser Rådgivning og vejledning om funktionsnedsættelsens betydning for gennemførelse af uddannelsen Grundlag for evt. ansøgning om SPS (it-startpakke, studiestøtte mv.) og dispensation til eksamen eller prøver Grundlag for tilrettelæggelse af evt. undervisning Indhold Afdækning af: 1. Basale sproglige forudsætninger. 2. Læsefærdigheder (afkodning + forståelse) 3. Stavefærdigheder 4. Færdigheder i skriftlig formulering 5. Behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler udredning 2-3 t. Derefter rapportskrivning Skriftlig rapport med særlig vægt på rådgivning og vejledning Takst jf. SPS-loven 7. PAS test Lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller anden relevant lovgivning Udviklings-hæmmede med varieret begavelse, autisme/asperger, Tourette, ADHD 10

11 Vi anbefaler PAS: Når der mangler brikker i ressourceprofilens puslespil Når målet er at opstille en individuel plan for undervisning eller uddannelse Når der usikkerhed om borgerens evner, kompetencer og udviklingsmuligheder Når der mangler pædagogiske anvisninger Når alt andet er prøvet og ikke er lykkedes Indhold Testen indeholder samtale, afdækning og afsluttende gennemgang af PAS - rapport med rådgivning og vejledning timer fordelt over 1 3 dage 8.250,00 excl. evt. tolk 8. Regne-/matematik-test Lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller anden relevant lovgivning Lov om specialundervisning for voksne Alle, der efter undervisningspligtens ophør har basale vanskeligheder med regning og matematik. Vurdere grundlaget for visitation til tilbud efter lov om specialundervisning for voksne afdækning af elevens forståelse og udviklingstrin At skabe forudsætninger for et målrettet undervisningstilbud og/eller rådgivning og vejledning Indhold Udvalgte relevante udrednings- og testmaterialer (jvf. bilag) Udredning 2-3 t. Derefter rapportskrivning Grundig udredning samt rapport med særlig vægt på rådgivning og vejledning ,00 kr. (indtil videre gratis for kommunerne via leveringsaftalen) Undervisning 9. Undervisningstilbud efter Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne 11

12 Alle, der opfylder betingelserne for modtagelse af undervisning, jf. udredning (2) Indhold Undervisning, der kompenserer for deltagerens vanskeligheder gennem styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder og specialpædagogisk bistand, herunder instruktion i brug af læse-/stavekompenserende it-hjælpemidler. Der undervises i læsning, skrivning (dansk og engelsk) og matematik. Undervisningen tilrettelægges på hold med 2-6 deltagere, idet holdstørrelsen tilpasses deltagerens behov. Kurser op til 80 lektioner, herefter evt. revisitation I løbet af de første to uger drøftes den opstillede individuelle plan for undervisningens mål og indhold med deltageren. Statsligt taxameter via driftsoverenskomt med VUC 10. Undervisningstilbud efter Lov om specialundervisning for voksne. Lov om specialundervisning for voksne Alle, der opfylder betingelserne for modtagelse af undervisning, jf. udredning (3) Indhold Undervisning, der kompenserer for deltagerens vanskeligheder gennem styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder og specialpædagogisk bistand, herunder instruktion i brug af læse-/stavekompenserende it-hjælpemidler. Der undervises i læsning, skrivning (dansk og engelsk) og matematik. Undervisningen tilrettelægges på hold med 2-6 deltagere, idet holdstørrelsen tilpasses deltagerens behov. Der kan evt. gives eneundervisning i en kortere periode. Afhængigt af den enkeltes forudsætninger, færdigheder og behov. Der visiteres til et tidsbegrænset forløb, og derefter tages stilling til evt. revisitation. I løbet af de første to uger drøftes den opstillede individuelle plan for undervisningens mål og indhold med deltageren. Leveringsaftale mellem Slagelse og Ringsted Kommune Særlig aftale med Sorø Kommune 12

13 11. Undervisningstilbud under lov om Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU loven) Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Unge der gennem UU er indstillet til en STU-uddannelse og hvor uddannelsesplanen indeholder undervisningsforløb i Læseafdelingen At unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår: Personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse. Indhold Undervisningstilbuddet på Læseafdelingen understøtter den specifikt målrettede del, hvor undervisningen skal støtte udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder skal fremme den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet skal fremme den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv skal rette sig mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses eller beskæftigelsessituationer Der undervises i læsning, skrivning (dansk og engelsk) og matematik. Undervisningen tilrettelægges som på små hold (max. 6), idet holdstørrelsen tilpasses deltagerens behov. Jfr. Uddannelsesplan Varigheden er afhængigt af den enkeltes forudsætninger, færdigheder og behov. Tilbuddet i Læseafdelingen kan være en del af et samlet STU-forløb på CSU-Erhverv/ CSU-Ungdom eller det kan være et individuelt tilrettelagt forløb med basis i Læseafdelingen. Takst jf. STU-loven 12. SPS opgaver jvf. Specialpædagogisk støtte på Ungdomsuddannelserne, Videregående uddannelser mv. SPS bekendtgørelsen Rammeaftale med Uddannelsesstyrelsen Studerende med læse-/stavevanskeligheder, som har fået tildelt SPS-støtte At støtte den studerende i at kunne gennemføre sit studium 13

14 Indhold Undervisning afpasset den enkelte studerendes forudsætninger, færdigheder og behov. Undervisning i brug af it-udstyr Studiestøttende undervisning Den tildelte støtte Taxameter via SPS-bekendtgørelsen + Rammeaftale med Uddannelsesstyrelsen 13. Særligt tilrettelagt AVU (Almen Voksenundervisning) Lov om almen voksenuddannelse Aftale med VUC, Vestsjælland Syd Unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder, der gør dem ude af stand til at modtage AVU på VUC. At kursisten får en 9. klasses afgangsprøve i dansk og/eller matematik (eller evt. et kompetencebevis for gennemført AVU) Indhold Undervisning i dansk, matematik og samfundsfag på AVU basis- og G-niveau, svarende til folkeskolens 9. klasse. Individuel og kollektiv vejledning 3-4 dage om ugen i et skoleår, afhængigt af fag. Ofte er dette en del af et STU-forløb, men der kan også i særlige tilfælde bevilges efter Lov om Social Service eller Lov om Aktiv beskæftigelse ,00 for et år med fuldt skema incl. gebyrer til VUC mv. Gradueres afhængigt af valg af fag + antal timer. Hvis kursisten ikke er STU-elev kan der oppebæres SU ved fuldt skema. 14. Supplerende undervisning eller undervisning, der ikke kan dækkes af eksisterende takster eller aftaler Individuelle aftaler Personer, der ikke kan få tilbud via eksisterende takster/aftaler, eller som ønsker supplerende undervisning. Der kan være flere forskellige formål 14

15 Andet 15. Rapport med rådgivning og vejledning Lovgrundlag Lov om social service, Lov om aktiv beskæftigelse, Lov om kompensation til handicappede på arbejdsmarkedet Alle, der har fået foretaget en udredning jf. 2 og 3 Rådgivning og vejledning om videre forløb/muligheder for job eller uddannelse ud fra borgerens læse-/stavefærdigheder, herunder behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler. Indhold Rapport ud fra testning af skriftsproglige færdigheder samt screening vedr. it-hjælpemidler. Testning og udredning via statsligt taxameter 1.325,- kr. (indtil videre gratis for kommunerne via leveringsaftalen) 16. Indhentning af tilbud på it-hjælpemidler, bestilling, udlevering mv. Lovgrundlag Lov om social service, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om kompensation til handicappede på arbejdsmarkedet Ansøgere til personlige It-hjælpemidler At finde frem til de optimale it-hjælpemidler ud fra borgerens behov og forudsætninger samt udnytte kendskab til markedet vedr. bedste tilbud, support mv ,00 (indtil videre gratis for kommunerne via leveringsaftalen, når det drejer sig om Lov om Social Service) 15

16 Bilag: Udrednings- og testmaterialer i Læseafdelingen Udredning af læse-/stavefærdigheder En læseudredning starter altid med en samtale, hvor det bl.a. vurderes, om deltageren skal have lavet en udredning jf. Lov om ordblindeundervisning (visitationstest + supplerende tests) eller jf. lov om Kompenserende Specialundervisning (ikke visitationstest, men øvrige tests suppleret med grundigere testning af kognitive færdigheder). I den supplerende udredning afdækkes: 1. Basale sproglige forudsætninger Korttidshukommelse, arbejdshukommelse, sætningsspændvidde, koncentrationsevne, bogstavkendskab, fonologisk opmærksomhed, ordforråd, sprogforståelse mv. (Deltests fra Helleruptesten, ordforrådstests fra Center for Læseforskning + UVM, egne tests mv.). 2. Læsefærdigheder Afkodning + forståelse (Elbros ordlister, Find det der lyder som et ord og tekster fra Helleruptesten, Læsetekster for unge og voksne el.a.) 3. Stavefærdigheder Deltests fra Helleruptesten, Hverdagsstavning, diktater fra Diavok el.a. 4. Færdigheder i skriftlig formulering Skrivning af sammenhængende tekst ud fra et billede eller andet oplæg. 5. Behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler Kort afprøvning af stavning og læsning med brug af ViseOrd, ViTal og ViTex Der kan evt. laves særlig it-udredning, hvis det vurderes, at der er behov for det. Ved testning af ordblinde på videregående uddannelser testes jf. Rammeaftale med Uddannelsesstyrelsen. Samtale At afdække ønsker, forventninger og baggrund At vurdere, om der skal laves en udredning jf. Lov om Ordblindeundervisning eller Lov om kompenserende specialundervisning. Strukturering af materialet Som udgangspunkt benyttes tjekliste udfærdiget i Læseafdelingen med inspiration fra bl.a. Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne (UVM). Spørgsmålene er bygget op omkring syv hovedemner: 1. Personlige oplysninger og sproglig baggrund 2. Læse- stavefærdigheder og behov 3. Skolegang, uddannelse og job 4. Fritid 5. Henvendelsesgrunde 6. Personlige mål med ordblindeundervisning 7. Vurdering af egen arbejdsindsats. Visitationstest til ordblindeundervisning for voksne At fastslå, om deltagerne opfylder betingelserne for at modtage undervisning jf. Lov om ordblindeundervisning Undervisningsministeriet

17 Strukturering af materialet Der er tre deltest: Test 01 - Ordlæsning. Test 02 - Stavning. Test 03 - Ordforståelse. Supplerende tests Helleruptesten Vejledende læse- og retstavningsundersøgelse et diagnosticeringsmateriale til voksne ordblinde. Voksne ordblinde og andre med læse-/stavevanskeligheder At danne grundlag for nærmere diagnosticering og tilrettelæggelse af undervisning, som tager sigte på at afhjælpe og kompensere ordblindhed. Ordblindeundervisningen, VUC Vestegnen Strukturering af materialet Deltests indenfor områderne læsning, stavning og skriftlig formulering samt auditive og visuelle forudsætningsprøver. Flere deltests findes i forskellige sværhedsgrader. For mange af deltestene er der angivet en norm, der er fundet ved at afprøve materialet på et bredt udsnit af voksne uden læsevanskeligheder (Ca. 40 personer). Testbatteriet Voksne ordblinde og andre med læse-/stavevanskeligheder Undersøgelse af nære relaterede grundproblemer indenfor sprog og hukommelse. Special-pædagogisk forlag Strukturering af materialet Sprog og hukommelsesprøver (18 deltest). Der er en gennemsnitsprofil for 3. og 5. klasse, som testresultatet kan relateres til. Læsetekster for unge og voksne Unge og voksne med ringe funktionel læsefærdighed Vurdering af unge og voksnes mulighed for at klare læsekrav indenfor forskellige uddannelser. Dansk Psykologisk Forlag 17

18 Der er sammenlignelige resultater fra fem deltagergrupper. Find det, der lyder som et ord (fra Diavok) Voksne med læsevanskeligheder, herunder SPS-ansøgere og ansøgere om It-hjælpemidler. Afdækning af evne til at udnytte skriftens lydprincip. Center for Læseforskning Der er angivet normer for 11 grupper. Elbros ordlister Voksne med læsevanskeligheder, herunder SPS-ansøgere og ansøgere om It-hjælpemidler. Vurdering af arten + graden af læsevanskeligheder på ordniveau Center for Læseforskning Der er sammenlignelige resultater for 7 forskellige grupper Fonologisk ordforrådsprøve Unge og voksne med læsevanskeligheder, herunder SPS-ansøgere og ansøgere om It-hjælpemidler. Afdækning af impressivt ordforråd Center for Læseforskning Der er sammenlignelige resultater fra 4 forskellige grupper. Semantisk ordforrådsprøve Unge og voksne med læsevanskeligheder, herunder SPS-ansøgere og ansøgere om It-hjælpemidler. Afdækning af impressivt ordforråd 18

19 Center for Læseforskning Der er sammenlignelige resultater fra 6 forskellige grupper. Find det rigtige ord Testen er udviklet til tosprogede FVU-deltagere, men kan også benyttes, når det vurderes, at ordforrådet sandsynligvis er mangelfuldt Vurdering af impressivt ordforråd Center for Læseforskning Resultaterne kan sammenlignes med 3 kategorier af FVU-deltagere. Tekstlæseprøverne TL 1-5 Voksne med usikre læsefærdigheder Især med henblik på vurdering af læseforståelse Dansk Psykologisk Forlag IL-Basis Unge + voksne med så svage læsefærdigheder, at der skal testes på det helt basale niveau Vurdering af de basale sproglige færdigheder Dansk Psykologisk Forlag IL-Ungdom Unge + voksne med usikre læsefærdigheder Vurdering af arten + graden af læsevanskeligheder på tekstniveau Dansk Psykologisk Forlag 19

20 Staveprøver 1-9 Voksne med usikre stavefærdigheder, der gerne vil have en vurdering af deres niveau. Især med henblik på vurdering af mulighed for at tage 9 kl. Dansk Psykologisk Forlag SIG Screening i Gymnasiet Elever på HF- og gymnasieniveau Screening til faget dansk Dansk psykologisk forlag Vejledende scorefordeling Ordkendskabstesten Sprogligt handicappede og fremmedsprogede Vurdering af det sproglige udviklingsniveau Special-pædagogisk Forlag Dynamisk ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog Voksne tosprogede med læsevanskeligheder Vurdering af, om der er tale om ordblindhed eller andre vanskeligheder Undervisningsministeriet 20

21 It-udredning Dompap med lyd Ansøgere til personlige It-hjælpemidler Test af lytteforståelse Projekt PC-læsning Funktionel skærm test (FST-læsning) Fem tekster af stigende sværhedsgrad med læsning. 30 spørgsmål Ansøgere til personlige It-hjælpemidler Undersøgelse af kompensatorisk effekt på den funktionelle læsning, når afkodningen støttes af et oplæsningsprogram med syntetisk tale. Projekt PC-læsning Testen er afprøvet på 53 personer blandt læsekursister, elever på social- og sundhedsuddannelse og elever på gymnasiet, men resultaterne fra disse referencegrupper er p.t. ikke tilgængelige. Funktionel skærm test (FST-dokumentforståelse) Ansøgere til personlige It-hjælpemidler Undersøgelse af kompensatorisk effekt på den funktionelle læsning, når afkodningen støttes af et oplæsningsprogram med syntetisk tale. Projekt PC-læsning. Testen er afprøvet på 53 personer blandt læsekursister, elever på social- og sundhedsuddannelse og elever på gymnasiet, men resultaterne fra disse referencegrupper er p.t. ikke tilgængelige. 21

22 Regne-/matematikudredning Matematikscreening I, II og III Voksne, hvor der er tvivl om årsagen til deres regne-/matematikvanskeligheder Undersøgelse af matematikvanskeligheder set i lyset af de bagvedliggende kognitive processer. Afgrænsning af, om der er tale om dyskalkuli eller almindelige regne-/ matematikvanskeligheder. Vurdering af kursistens læringspotentiale. Forfatter Björn Adler Kognitivt centrum FOM - 95 Elever med behov for specialundervisning i matematik. Afdækning af elevens forståelse og udviklingstrin indenfor 17 funktionsområder. Niveau 1-4, svarende til 1-4 klassetrin Dansk psykologisk forlag FOM-U Elever med behov for specialundervisning i matematik. Afdækning af elevens forståelse og udviklingstrin indenfor 14 funktionsområder efter 6. klassetrin. Dansk psykologisk forlag Talprøve for voksne Medarbejdere på virksomheder, der arbejder med certificering m.fl. At få overblik over områder, hvor testpersonen behersker elementære talfærdigheder og over områder, hvor testpersonen har betydelige mangler. Dansk psykologisk Forlag 22

23 Der er angivet kriterier for mangelfuld beherskelse af 13 områder og kriterier for beherskelse af områderne Talkendskab. Omsætning og klokken. Addition. Subtraktion. Division. Procent. Lommeregner. Fejlfinding. Valg af regningsart. Betydning. Potens. Titalssystemet. MG (Matematik grundlæggende) og FG (Færdigheder grundlæggende) Voksne, der gerne vil have en vurdering af deres regne-/mat. niveau Få overblik over, hvordan kursisten behersker de forskellige færdigheder i regning/matematik, og om der er forudsætninger for at starte på 9. kl. Dansk Psykologisk Forlag Kursistens standpunkt klassificeres på en skala fra C0 til C10 (C5 er middel). Matematikscreening I, II og III Voksne, hvor der er tvivl om årsagen til deres regne-/matematikvanskeligheder Undersøgelse af matematikvanskeligheder set i lyset af de bagvedliggende kognitive processer. Afgrænsning af, om der er tale om dyskalkuli eller almindelige regne-/ matematikvanskeligheder. Vurdering af kursistens læringspotentiale. Forfatter Björn Adler Kognitivt centrum 23

24 Læseafdelingen Ordblindhed / talblindhed / it-hjælpemidler Psykiatriafdelingen Psykiske vanskeligheder og sindslidelser Kommunikationsafdelingen Erhvervet hjerneskade / talevanskeligheder Høreafdelingen Hørevanskeligheder Synsafdelingen Synsvanskeligheder / synshjælpemidler Ungdomsuddannelser (STU) STU-Erhverv / STU-Ungdom / klub CSU-Slagelse Norgesvej Slagelse Tlf Læseafdelingen Afdelingsleder Natasha Bull Epstein Tlf Mobil

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: http://csu.slagelse.dk

Læs mere

Læseafdelingen Tilbudskatalog

Læseafdelingen Tilbudskatalog Læseafdelingen Tilbudskatalog CSU-Slagelse Center for Specialundervisning Norgesvej 14 Telefon 58 57 57 60 December 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ØKONOMI... Side 3 2. PRAKTISKE OPLYSNINGER... Side 3 3.

Læs mere

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Læse- og Psykiatriaafdelingens

Læse- og Psykiatriaafdelingens Læse- og Psykiatriaafdelingens CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Læseafdelingens arbejdsområder 7

Læs mere

Læseafdelingens årsrapport 2013. tendenser, udvikling og visioner

Læseafdelingens årsrapport 2013. tendenser, udvikling og visioner Læseafdelingens årsrapport 2013 tendenser, udvikling og visioner Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Læseafdelingens arbejdsområder... 2 Økonomi og lovområder... 3 Målgruppen i

Læs mere

Læseafdelingens årsrapport 2012. tendenser, udvikling og visioner

Læseafdelingens årsrapport 2012. tendenser, udvikling og visioner Læseafdelingens årsrapport 2012 tendenser, udvikling og visioner Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Læseafdelingens arbejdsområder... 2 Økonomi og lovområder... 3 Målgruppen i

Læs mere

Indledning Læse-/Psykiatriafdelingens arbejdsområder

Indledning Læse-/Psykiatriafdelingens arbejdsområder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Læse-/Psykiatriafdelingens arbejdsområder... 2 Økonomi og lovområder... 5 Målgruppen i tal... 5 Effekt af undervisningen... 6 Projekter og udviklingsarbejder

Læs mere

Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne. Indledende samtale, obligatorisk test og visitation

Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne. Indledende samtale, obligatorisk test og visitation Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne Indledende samtale, obligatorisk test og visitation Undervisningsministeriet November 2006 Forord Siden 1983 har voksne ordblinde kunnet tilbydes

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Virksomhedsaftale 2013 2014 for CSU-Slagelse. Virksomhedsaftale for CSU-Slagelse 2013

Virksomhedsaftale 2013 2014 for CSU-Slagelse. Virksomhedsaftale for CSU-Slagelse 2013 Virksomhedsaftale 2013 2014 for CSU-Slagelse Virksomhedsaftale for CSU-Slagelse 2013 Indledning Aftalen indgås mellem virksomhedslederleder Troels Jensen, CSU-Slagelse og chefen for Center for Handicap,

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Ungdomsuddannelse (STU)

Ungdomsuddannelse (STU) Årsrapport 2012 Afdelingsleder Anna Lisa Larsen CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Afdelingsleder Anna Lisa Larsen Tlf. 58 57 57 47 Mobil

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Læse/staveog matematikvanskeligheder

Læse/staveog matematikvanskeligheder Forår 2016 CSV Voksenspecialundervisning Læse/staveog matematikvanskeligheder Visitation Inden dansk- og matematikundervisningens start aftales tid til samtale og information om undervisningen. I samtalen

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK En oversigt over EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK Center for Undervisningsmidler Læreruddannelsen i Odense Denne lille folder giver en oversigt over de fleste test- og evalueringsmaterialer

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet Udviklingen og afprøvningen af Vejledende Læsetest for Voksne Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro Center for Læseforskning Københavns Universitet Oplægsholder: Mette Nørgaard Sørensen

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblinde instituttet Læseobservation En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange.

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide

Bilag 1. Interviewguide Bilag 1 Interviewguide Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak, Ina Borstrøm og Anna Gellert Undervisningsministeriet 2004 Interviewguide til FVU Afdækning af deltagernes baggrund, motivation og undervisningsbehov

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar Vejledning til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning

Undervisningsministeriet Februar Vejledning til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning Undervisningsministeriet Februar 2011 Vejledning til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning Indhold Forord 3 1. Oversigt over foreslået procedure 5 2. Testlederens kvalifikationer

Læs mere

YDELSESKATALOG. Vejle CENTER FOR SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE

YDELSESKATALOG. Vejle CENTER FOR SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE YDELSESKATALOG Solsikkevej 6 7100 Tlf. 75 72 31 77 Fax 76 41 54 97 Web: www.csv-vejle.dk Mail: csv@csv-vejle.dk 1 YDELSESKATALOG Solsikkevej 6 7100 Tlf. 75 72 31 77 Fax 76 41 54 97 Web: www.csv-vejle.dk

Læs mere

Elever i læsevanskeligheder

Elever i læsevanskeligheder Elever i læsevanskeligheder forslag og anbefalinger til test og handlinger i grundskolen og ved overgangen til ungdomsuddannelserne, opdateret febr. 2014. Klassetrin Dagtilbud Bh.- klasse 1.- 2. klasse

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne

Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2006 2 Interviewguide til ordblindeundervisning Afdækning af deltagernes baggrund, motivation og undervisningsbehov Interviewguiden

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Vejledning til trinplacering (2. udgave)

Vejledning til trinplacering (2. udgave) Vejledning til trinplacering (2. udgave) Afdækning af FVU-deltageres erfaringer, færdigheder og strategier i læsning, stavning og skriftlig fremstilling Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen juni

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Side 3 2 Antal kursister på FVU Side 3 3 Antal årskursister på FVU Side 3 4 Antal kursister på ordblinde

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole Vi arbejder målrettet med at afdække og hjælpe elever, der er ordblinde. 1 VI ER DEDIKEREDE OG MÅLRETTEDE - også med hensyn til læsevejledning og hjælp til

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Årsrapport 2012. Holbæk Kommune

Årsrapport 2012. Holbæk Kommune Årsrapport 2012 Holbæk Kommune CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Indbyggertal - Vestsjælland 6 Høreafdelingen

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET PÅ ELLEKILDESKOLEN. MATEMATIKPOLITIK Mål og principper: - At højne kvaliteten af undervisningen. - At give eleverne større faglig udbytte. - At implementere Fælles Mål II -

Læs mere

Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde

Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde Beskrivelse af Holbæk Kommunes indsats for ordblinde Forord Holbæk Kommune ønsker gennem denne beskrivelse at styrke indsatsen for ordblinde elever i Folkeskolen og at give et samlet overblik over tiltag.

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

CSU-Ungdom. tilbudskatalog

CSU-Ungdom. tilbudskatalog CSU-Ungdom tilbudskatalog CSU-Slagelse Center for Specialundervisning Norgesvej 14 Telefon 58 57 57 60 September 2009 CSU-Slagelse Præsentation af CSU-Ungdoms tilbud til unge/voksne Økonomi: Tilbuddene

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Kapitel 2 Formålet med Ordblindeundervisning for Voksne, jævnfør bekendtgørelsens

Kapitel 2 Formålet med Ordblindeundervisning for Voksne, jævnfør bekendtgørelsens VUC og driftsoverenskomsttagere Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning

Læs mere

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående jura Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00

Læs mere

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2015-2016 VUC Holstebro-Lemvig-Struer MERE INFO DANSK ORDBLIND? Dansk Intro - Basis Dansk FE Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk D Du kan være ordblind uden rigtig at vide det. Mange ordblinde lærer

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet Center for Læseforskning Ordblindetesten Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk Center for Læseforskning Københavns Universitet Indhold Præsentation af testen Pause Brug af testen Udvikling

Læs mere

STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse

STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse Til sagsbehandlere m.fl. STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse Formål... Målgruppen... Optagelse på uddannelsen... Særligt Tilrettelagt

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Psykiatriafdelingens. tilbudskatalog

Psykiatriafdelingens. tilbudskatalog Psykiatriafdelingens tilbudskatalog CSU-Slagelse Center for Specialundervisning Norgesvej 14 Telefon 58 57 57 60 Juni 2010 CSU-Slagelse Præsentation af psykiatriafdelingens tilbud til unge/voksne 1. Økonomi

Læs mere

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning et taskforce projekt Taskforce-projektet har til opgave at tilrettelægge og organisere pædagogiske forsøgsarbejder, som vil tilvejebringe ny viden om anvendelse af læseteknologi i skolen. CSU Center for

Læs mere

Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Orienteringsbrev om STU

Læs mere

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen.

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen. Specialundervisning På Stenløse Privatskole har vi et veludbygget og meget varieret tilbud om specialundervisning. Vi arbejder på to fronter, dels forebyggende, dels med specialundervisning, hvor udgangspunktet

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

PSP screening dansk og matematik

PSP screening dansk og matematik PSP screening dansk og matematik Af Speciallærer Rasmus Hasselbalch, Taleinstituttet Region Nordjylland Indledning Som hjælp til at identificere elever med vanskeligheder i dansk eller matematik har vi

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Kompetencecenter. Viden der virker

Kompetencecenter. Viden der virker Kompetencecenter Viden der virker Kompetencecenter I Kompetencecenteret arbejdes der med støtte til faglig udvikling. Klassens lærer og kompetencecenterlæreren vurderer i fællesskab, hvilken form for støtte/undervisning

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 2 Hjerneskaderehabilitering Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse hvad får kommunerne for pengene?

Læs mere

Læse-skrive-test for personer med høretab

Læse-skrive-test for personer med høretab Læse-skrive-test for personer med høretab Redegørelse for projektet Flemming Wang Jensen og Vibeke Møller Begrundelse Vi manglede beskrivelser og påpegning af udviklingsmuligheder når det gjaldt rådgivning

Læs mere

IT og Ordblindhed, projektets formål

IT og Ordblindhed, projektets formål Ordblindes It støtte brug af til it støtte ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere