Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. FISKELØKKEN MUNKEBO TLF FAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949"

Transkript

1 Betjenings- & Vedligeholdelsesvejledning Til Træ og Træ/Alu elementer FISKELØKKEN MUNKEBO TLF FAX

2 2

3 Indledning & Indholdsfortegnelse Vore produkter er fremstillet af de bedste råvarer, samt ud fra håndværksmæssige traditioner kombineret med moderne teknik. De har således hermed modtaget et kvalitetsprodukt, som med almindelig god vedligeholdelse vil kunne holde mange år fremover. Vi håber De vil få gavn og glæde af Deres nye vinduer og/eller døre, fra Total Døre & Vinduer A/S og anbefaler Dem at læse denne produktinformation igennem. Betjening og funktion: Topstyret vindue... 4 Vende vindue... 4 Tophængt vindue... 5 Sidehængt vindue... 5 Sidestyret vindue... 6 Facadedør... 6 Halvdør... 6 Terrassedør... 7 Hæveskydedør... 7 Vedeligholdelse - rengøring & smøring Supplerende Udfaldsbeskrivelse Bilag nr Undgå fugtskader - Luk vinduet op!! Lav energiruder Garantierklæring - Vinduer & Døre Garantierklæring - Glas Aflevering til bygherre Fælles salgs- og leveringsbetingelser kan rekvireres på telefon:

4 Betjening & Funktion Topstyret vindue Betjening Topstyrede vinduer åbnes og lukkes med håndtaget på underrammen. Nederst findes en rullepaskvil, som fastholdes i slutblikket på karmen. Slutblikket har to slidser: Den inderste til lukning af vinduet og den yderste til indbrudshæmmet ventilation. Når vinduet lukkes op og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven. Det giver en særdeles god og effektiv udluftningsstilling. Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i stærk blæst eller gennemtræk. Justering Højdejustering af rammen, foretages ved at dreje på den store skive, som er på glidebeslaget. Friktionen justeres ved at dreje på skruen i glideklodsen i hver side. Friktionen skal være ens i begge sider, ellers kan der opstå skævheder i rammen. Rammens anslag til karmen kan justeres ved at dreje rullerne på kravepaskvilen med umbraconøgle. Vende vindue Betjening Vende vinduer åbnes og lukkes med håndtaget på underrammen. Nederst findes en rullepaskvil, som fastholdes i slutblikket på karmen. Slutblikket har to slidser: En til lukning og en til indbrudshæmmet ventilation. Vinduet er udstyret med sikringsanordning, der blokerer rammen, når den er åbnet ca. 10 cm. Ydeligere åbning af vinduet sker ved at aktivere sikringsanordningen. Rammen kan herefter drejes 170 o rundt udenfor husets facade, så ydersiden kan pudses indefra. Også i pudsestilling træder sikringsanordningen i funktion. Det kan ikke forventes, at vinduet kan blive stående i åben uaflåst stilling. Justering Rammens anslag til karmen kan justeres ved at dreje rullerne på kravepaskvilen med umbraconøgle. 4

5 Betjening & Funktion Tophængt vindue Betjening Vinduet er hængslet foroven og er forsynet med anverfere i siderne (lukning). Udskyderstang på bundrammen bruges til at åbne og lukke vinduet med. Justering Anverfere kan strammes eller slækkes ved drejning af øskenen. Sidehængt vindue Betjening - Anverfer Sidehængte vinduer kan være forsynet med stormjern og anverfere, som anvendes til at åbne og lukke vinduet med. Vinduet fastholdes ca. 90 o i åben stilling af stormjern i hængselside. Betjening - med løs bremse Sidehængte vinduer med anverfere kan i øvrigt leveres med en løs friktionsbremse placeret i overramme/karm. Det kan ikke påregnes at bremsen kan fastholde rammen i åben stand i kraftig blæst eller gennemtræk. Justering Anverfere kan strammes eller slækkes ved drejning af øskenen. Løs bremse justeres på stilleskrue til ønsket friktion. Betjening - Paskvil/bremse Sidehængte vinduer kan desuden leveres med paskvillukke og grebspåvirket bremse. Vinduet betjenes da med et enkelt håndtag, der betjener både lukkemekanisme og friktionsbremse. Slutblik er udført i helstøbt skåleform med ventilationsform og er indbrudshæmmende. Den grebspåvirkede bremse i rammens bund gør det muligt at holde rammen fast i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm til 90 o åbning. Fastlåsning i ventilationstilling sker ved at dreje håndtaget til lukkestilling. Luk aldrig vinduet med grebet i låsestilling. Friktionsbremsen sikrer ikke rammen i åben stilling under kraftig blæst eller gennemtræk. Fler-fløjede vinduer kan, for at opfylde brandkravene, være forsynet med redningspost. Dvs. at midterposten sidder fast på den stående ramme og følger med, når denne åbnes. Redningsposten frigøres ved at udløse kantriglerne foroven og forneden. 5

6 Betjening & Funktion Sidestyret vindue Betjening Sidestyret vinduer har den fordel, at vinduespudsningen kan klares indefra. Med sidestyretbeslag kan rammen åbnes indtil 90 o. Samtidig fremkommer en spalte på ca. 15 cm ved rammens bagkant - lige netop nok til at få en arm ud for at pudse glassets udvendige side. Lukning kan enten være med anverfere eller paskvil. Facadedør Betjening Facadedøre er som standard forsynet med lås til cylinder og 3-punktslukke. Øverste - og nederste lukkepunkt træder i funktion, når håndtaget løftes opad, hvilket sikrer dørens tæthed og muligør aflåsning. Alle tre lukkepunkter frigøres ved at trykke håndtaget ned. Låseslutblik midt på karm er et sikkerhedsslutblik i kraftig udførelse. Kolveslutblik er i skåleform samt indbrudshæmmende. Aktivering af 3 punktslukning (håndtag op) hver gang døren benyttes sikrer døren stabilitet. Justering Låseslutblik skal eventuelt justeres ved overgang sommer og vinter, hvilket gøres ved at tungen bøjes ud eller ind. Halvdør Betjening De to dørhalvdele kan åbnes som én dør, når håndtaget på underdøren drejes til vandret stilling, før håndtaget på overdøren benyttes. Håndtaget på overdøren løftes opad før døren kan aflåses (se under facadedøre). Lukning af underdøren sker ved at dreje håndtag til lodret. 6

7 Betjening & Funktion Terrassedør med bremse Betjening Håndtaget betjener et paskvilbeslag med tre lukkepunkter samt en friktionsbremse i dørrammens overkant. Døren kan åbnes når håndtaget er drejet i vandret. Der er normalt kun håndtag på den førstgående del af dobbeltterrassedøre. Den anden del er, i lukket stilling, fastholdt med kantrigler foroven og forneden. Friktionsbremsen gør det muligt at fastholde rammen i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm ca. 90 o. Fastlåsning i ventilationsstilling sker ved at dreje håndtaget til lukkestilling, mens døren er åben. I stærk blæst kan det ikke påregnes, at friktionsbremsen kan fastholde rammen i ventilationsstilling. Bremsearmen er fastholdt i et plastbøs i overkarm. Plastbøs er konstrueret til at flække ved overbelast/fejlbetjening af døren. Justering: Plastbøs til kantrigler kan drejes således at anslag kan justeres (dobbeltdøre). Luk aldrig døren med grebet i låsestilling. Hæveskydedør Betjening Hæveskydedøre betjenes ved at aktivere grebet i åbningsretningen. Døren er nu hævet og kan skydes til side. Når døren lukkes, fra åben og hævet position, aktiveres grebet modsat. 7

8 Vedligeholdelse Rengøring & Smøring Generelt om vedligehold Der skal for vinduer og yderdøre i alle materialekategorier foretages et almindeligt vedligehold, der omfatter rengøring og smøring samt kontrol af tætningslister og glasbånd. Dette vedligehold gennemføres efter følgende retningslinjer. Rengøring Afhængig af påvirkning og placering vil der ske tilsmudsning af udvendige ramme- og karmflader. Rengøring heraf bør ske med passende mellemrum og det foretages normalt i forbindelse med rudepudsning, hvor ramme- og karmflader afvaskes med vand tilsat lidt bilvask. Efterfølgende aftørres flader og kanter. Smøring Mindst en gang om året, dog efter behov, foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler, lukke- og låsebeslag. Specielt er det vigtigt, at bevægelige nitteforbindelser ved f.eks. vendebeslag renholdes og smøres mindst én gang om året, dog efter behov. Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri olie, der kan påføres med oliekande, injektionssprøjte eller fra spraydåse med tyndt rør. Ved bevægelige forbindelser mellem metal og kunststof smøres med stearin eller specielt glidemiddel. Sådanne forbindelser forekommer ved glideskinner af forskellig type og det er vigtigt for funktionen, at der også sikres renholdelse af skinnernes glideflader, ligesom overmaling ikke må finde sted. Tætningslister & glasbånd Sammen med den årlige smøring foretages eftersyn af tætningslister og glasbånd. For tætningslister kontrolleres, at deres position og fastholdelse er i orden, samt at listerne fortsat opfylder deres tætningsfunktion. Disse kan rengøres med almindelig rengøringsmidler. Tætningslister må aldrig overmales. For glasbånd kontrolleres, at båndenes position og komprimering fortsat giver sikkerhed for tæthed. Glasbåndenes komprimering kontrolleres nemmest med et tyndt søgerblad - evt. et barberblad - der skal møde modstand ved indføring mellem glasfladen og glasbåndet. Vedligehold af overfladebehandling Elementer med udvendige over-flader af træ skal altid have en overfladebehandling, hvis primære funktion er at sikre mod skadelige fugtvariationer i træmaterialet. Vedligehold af overfladebehandlingen skal senest ske, når der er tegn på svigt af behandlingens vandafvisende funktion. 8

9 Vedligeholdelse Rengøring & Smøring Forsat fra forrige side.. På elementer med dækkende behandling vil tegn på svigt ved behandlingen normalt først optræde på bundglasliste af træ, ved de nederste ender af sideglaslisterne samt ved de nederste rammehjørner. Disse svigt vil oftest være revnedannelse ved endetræ og begyndende afskalning. Behov for vedligehold af overfladebehandlingen er meget afhængig af elementernes indbygning og geografiske orientering, men som tommelfingerregel kan regnes med 5-10 års intervaller, dog bør man 1 gang årligt efterse overfaldebehandlingen og reparere eventuelle skader eller svigt i overfalden. Gode råd: Læs altid brugsanvisning på den valgte maling grundigt igennem, inden arbejdet påbegyndes. Alle flader og false skal være tørre og frie for snavs og støv, inden arbejdet startes. Alle tætningslister og bevægelige dele i hængsler og lukkebeslag må ikke overmales. Vær her opmærksom på at tætningslisten sidder løstmonteret i en not og er let at afmontere før der males og efterfølgende genmontere, når malingen er tør. DVC s garantimærke må ikke overmales. Der males lettest til kant, når der anvendes afdækningstape. Anvend altid en god pensel i passende bredde. Arbejd altid vådt i vådt, herved undgås overlapninger. Hav altid en klud og en plastpose ved hånden. Kluden bruges til aftøring af eventuelle fejlstrøg og dryp fra penslen, mens posen bruges til indpakning af penslen ved korte afbrydelser. Husk altid at oplukkelige rammer ikke må lukkes før malerbehandlingen er helt tør. Mahogni Ved oliebehandlede bundkarme af hårdtræ vil tegn på svigt ved overfladebehandlingen normalt vise sig som misfarvning af træet i de udsatte områder, der er angivet under malede elementer. Elementer er fra fabrik grundbehandlet og ikke færdigbehandlet. Færdig-behandling bør foretages inden montering for, at også udvendige dele kan behandles. Færdigbehandling kan foretages med GORI ædeltræ. De nye elementer bør behandles 2--3 gange for at sikre, at træet er godt mættet med olie. For at hindre misfarvning er det vigtigt, at overfladebehandlingen forbliver vandafvisende. Dette kan betyde, at der er behov for vedligehold med op til flere intervaller pr. år. Senere kan genbehandling foretages med 1-2 års intervaller. 9

10 Supplerende Udfaldsbeskrivelse Træ er et levende naturmateriale og derfor må det accepteres, at der selv ved den bedste overfladebehandling vil forekomme struktur- og glansvariationer, vindridser og andre normale trævariationer som f.eks. uregelmæssigheder med partielt højt harpiksområder kan forekomme. Harpiks kan i disse situationer give anledning til større udtræk. For glaslisters vedkommende vil der forekomme struktur og trævariationer. Elementer bliver påvirket dels indefra, bl.a. af varme, især hvor varmekilden er placeret tæt på element og f.eks. fugt fra tørretumbler, vaskemaskine, pools. Især rum som udestuer, fyrrerum, brygges, badeværelse og lignende har problemer med varme/fugt. Udefra ved f.eks. sydvendte facader med kraftig sollys, opvarmes træet til utroligt høje temperaturer med kraftige processer til følge. Ved mørke farver bliver temperaturen endnu højere (tænk bare på en sort bil). med hensyn til ensartet høj kvalitet og behandling på alle flader. Holdbarheden af overflader kan variere meget fra facader, sydvendte med varme somre (tropisk klima) havluft, storbyer, høj fugtpåvirkning fra rumside, bunddele hvor solen og fugtighed er størst. Vedligeholdsintervallet skal altid tilpasses forholdene. Farver Ved mørke farver kan forekomsten af struktur, glans og andre normale trævariationer være mere udbredte/ synlige, end ved lyse farver. Ved reparationer af mørke farver kan der forekomme farve forskelle. Harpiks Harpiks der trænger igennem malingen som dråber eller pletter omkring knaster, kan let fjernes med sprit. Hvis harpiks sidder under malingen, bør der gå 2-3 år inden overfladen afrenses ved, at harpiksen fjernes med sprit eller i grovere tilfælde skrabes og slibes bort inden der males på ny. Husk derfor at gemme reparationsmalingen som er medleveret elementerne. Overfladebehandlingen foregår industrielt med alle de fordele dette giver, bl.a. 10

11 Bilag 14 Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer. Virksomheder tilsluttet DVC udfører en overfladebehandling på træelementer, der minimum giver følgende udfald: (Terminologi ifølge Malerfagligt Behandlings-Katalog, teknisk Institut). Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen kan ikke forventes ens overalt. Synlige flader ved lukket element Synlige flader ved åbent element Ikke synlige overflader (mod mur) Forventet udfald DLG ** DG *** Funktionsklasse * III III Kommentarer Lagtykkelsens middelværdi > 60 µm (80 µm) Overfladen skal være ikke sugende Intet krav Henvisninger: Eksempler: * Funktionsklasse Syd- og vestvendte bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning eller trafikforurening eller anden aggresiv påvirkning. Se desuden supplerende udfaldsbeskrivelse. ** Dækket, lukket og Flader, kanter og false står ensartede i kulør glat flade (DLG) og glans samt er glatte at føle på. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme. Porer, huller, revner og samlinger er udelukkede, men ikke nødvendigvis udfyldte. *** Dækket og glat Flader, kanter og false står ensartede i kulør flade (DG) og glans samt er glatte at føle på. Ujævnhed, porer, huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget kan forekomme. 11

12 Undgå fugtskader Luk vinduet op!! Hvis der dannes dug, på den indvendige side af termoruden, er det tegn på, at luften er for fugtig. Vær opmærksom på: Nye vinduer er tættere end gamle, hvilket øger behovet for udluftning. Ny- eller ombyggede huse skal (ca. det 1. år) udluftes mere end gamle. Et voksent menneske afgiver ca. 2 liter vand pr. døgn. Når rumtemperaturen sænkes, øges fugtproblemerne. Tætte gardiner kan medføre fugtophobning. På stille dage tilfører solen mere varme, end der forsvinder ved udluftning. Utilstrækkelig luftudskiftning giver dårligt indeklima. Hvis ruderne dugger, så sørg for bedre udluftning til det fri. Lavenergiruder Det kan forekomme, at lavenergiruder dugger på den udvendige side. Dette skyldes ikke en fejl ved glasset, men et fysisk fænomen som ikke umiddelbart kan afhjælpes. Herunder skal kort redegøres for fænomenet. En lavenergirude er kendetegnet ved, at den tillader kortbølget solvarme at komme ind og hindrer rumvarmen i at komme ud. Forklaringen på dette er, at det indvendige stykke glas i lavenergitermoruden er forsynet med en ultratynd belægning af ædelmetal og den almindelige atmostæriske luft mellem glaslagene er udskiftet med den inaktive gasart Argon. Det belagte inderglas i ruden reflekterer herved rumvarmen tilbage til rummet med en heraf følgende opvarmning af inderglasset og et koldere yderglas. En normal termorude uden belægning på glasset har derimod et stort varmetab ud gennem glassene med en heraf følgende opvarmning af yderglasset i termoruden. På grund af lavenergitermorudens koldere yderglas kan denne rudetype ved særlige vejrforhold (stillestående fugtig kold luft i f.eks. morgentimerne) danne kondens på ydersiden. Forklaringen på dette er, at kondens altid optræder på kolde overflader, idet temperaturen er bestemmende for hvor meget fugtighed, der kan være i luften, før der dannes kondens. Kondensen vil altid optræde kortvarigt og altid på ydersiden af ruden. Kondensen kan ikke skade konstruktionen og vil forsvinde meget hurtigt, når lufttemperaturen stiger eller når der kommer bevægelse i luften. Hvis I vil vide mere henvises til folderen Kort og godt om termoruden fra Glasindustriens Samarbejdsorganisation. 12

13 Garantierklæring Vinduer & Døre Under forudsætning af at vinduerne og dørene er monteret i overensstemmelse med nærværende anvisning, ydes 10 års garanti i henhold til nedenstående. 1. På Total Døre & Vinduers DVV mærkede produkter, yder vi 10 års garanti, bestående af 5 års DVV garanti, samt rudeproducentens garanti, i henhold til brancheforeningen, Vinduesindustrien, plus Total Døre & Vinduers udvidet garanti i alt 10 år. termorudefabrikantens garanti, se glas side Denne garanti giver Dem ikke rettigheder, udover hvad der fremgår af pkt Såfremt De ønsker at reklamere over fabrikations-/materialefejl, skal reklamationen ske inden for rimelig tid, efter at fejlen er opdaget eller burde være opdaget. Reklamationen kan ske til Total Døre & Vinduer A/S eller til Deres leverandør. 2. Såfremt der berettiget reklameres over fabrikations- og/eller materialefejl inden for rimelig tid, forpligter Total Døre & Vinduer A/S sig til at levere et nyt produkt uden omkostninger for Dem. Total Døre & Vinduer A/S dækker dog ikke inden for denne garanti omkostninger ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det nye produkt, ligesom eventuelle følgearbejder i forbindelse med udskiftning af produktet, heller ikke dækkes af denne garanti. Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er Total Døre & VInduer A/S berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende produkt. Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig måde ved en reparation/delvis udskiftning, kan Total Døre & Vinduer A/S vælge denne løsning i stedet. Reparationen/ den delvise udskiftning sker i så fald vederlagsfrit for Dem. 6. Denne garanti kan ikke gøres gældende, såfremt de påberåbte fabrikations-/ materialefejl skyldes fejlagtig montage, fejlagtig justering, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller fejlagtig betjening. Der henvises til Total Døre & Vinduer A/S monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. For så vidt angår trævinduer/-døre overfladebehandlet fra fabrik henledes opmærksomheden især på vedligeholdelsesvejledningen samt beskrivelsen Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer (Bilag 14 i Vindues Industriens Tekniske Bestemmelser). Såfremt De undtagelsesvis ikke har modtaget en vedligeholdelses-/ betjeningsvejledning i forbindelse med leveringen, kan denne rekvireres. 3. Denne garanti omfatter ikke fabrikations- /materialefejl ved termoruder. I disse tilfælde gælder imidlertid 13

14 Garantierklæring Vinduer & Døre Forsat De kan ikke under denne garanti påberåbe Dem fabrikations-/materialefejl, der skyldes forhold, der er indtrådt, efter at produktet er leveret af Total Døre & Vinduer A/S. Materialefejl, der eksempelvis kan henføres til fejlagtig opbevaring, transport eller montage af mellemhandler/entreprenør, kan ikke gøres gældende over for Total Døre & Vinduer A/S med henvisning til denne garanti. 8. Denne garanti gælder alene for produkter, der, når garantien gøres gældende, befinder sig i Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ikke omfattet af garantien Fejlmontage, herunder: Elementer som ikke er monteret i lod og vage samt med ens diagonalmål. Elementer, som ikke er monteret i henhold til Monteringsvejledning Elementer, som udelukkende er monteret med skum. Efterhjælpning såsom mindre afhøvlinger på elementer og justering af beslagdele. Dug på indvendige side af ruder, som ikke skyldes fejl ved elementer, men kan henføres til manglende udluftning. Dug på udvendig side af ruder, som kan forekomme ved energiruder. Flækruder, i det revnede ruder almindeligvis vil være et forsikringsspørgsmål. Skader og funktionsproblemer med baggrund i ingen eller manglende smøring og vedligeholdelse, samt afvaskning af elementets udvendige pulver- og lakerede overflade. Produkter der bliver belastet af ydre påvirkninger, såsom: andre bygningsdele, herunder diverse skumtyper, samt ekstreme varme-, fugt-, kemiske- og klimapåvirkninger m.m. Sliddele indenfor beslag (hængsler, låse, lukketøj) og tætningslister som må udskiftes med baggrund i daglig brug, anvendelse og betjening. Visuelle fejl på ruder vil blive bedømt i henhold til Vinduesindustriens Visuelle kvalitetsafvigelser i termoruder. Reklamationsfristen for visuelle fejl på ruder er senest 1 år efter levering. Tæthed for døre med 1-punkts lås. Vand der presses ind ved dørtrinnet på indadgående døre og hæveskydedøre. Funktionsstabilitet i elementer, som er større end elementerne i Total Døre & Vinduers udvidede garanti. Her hælder 5 års DVV garanti som standard. På el-tilbehør generelt ydes 1 års garanti. 14

15 Garantierklæring Glas Producenten af de anvendte termoruder er tilsluttet Glasindustriens Samarbejdsorganisation (GS). Termoruderne er hermed kontrolleret i henhold til DS Såfremt ruderne er isat før levering, er isætningen ligeledes foretaget i overensstemmelse med forskrifterne fra Glasindustriens Samarbejdsorganisation. I en periode på 5 år, regnet fra indstemplet fabrikationstidspunkt, garanterer fabrikanten, at termoruder leveret til byggeri forbliver fri for støv og dug i rudens indre. Garantien dækker i Danmark (excl. Grønland og Færøerne) levering af erstatningsrude og de direkte udskiftningsomkostninger i henhold til særlig prisaftale med Glarmesterlauget. Garantien dækker ikke eventuelle omkostninger til: Kraner, stilladser og lign., som benyttes, når ruden ikke kan monteres via normale adgangsveje, Bygningsmæssige arbejder eller demontering af tilstødende bygningsdele, Eventuelt efterarbejde som murer-, snedker eller malerarbejde samt, Arbejde i forbindelse med af- og genmontering af indbruds- eller andre sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Garantien er betinget af, at: Ruden i afstandsskinnen er forsynet med Glasindustriens Samarbejdsorganisations garantimærke samt produktionstidspunkt (måned og år), Ruden er monteret i overensstemmelse med Glasindustriens Samarbejdsorganisations monteringsvejledning. Ruden er korrekt rengjort og beskyttet i byggeperioden. Ruden ikke er beskadiget af ydre påvirkninger fx. stød, slag, bevægelse i tilstødende konstruktioner og lignende. Der ikke opstår skader som følge af frostsprængninger, termisk påvirkning eller kemiske angreb på glasset eller anløbning ved forkert oplagring. Ruden ikke har været udsat for bearbejdning efter levering fx. slibning, sandblæsning, ætsning, maling eller anden overfladebehandling. Ruden ikke har påsatte og /eller indbyggede elementer, såsom blyruder, alarmsystem, persienner etc., der har forårsaget, at ruden ikke forbliver fri for støv og dug i rudens indre samt, Der foretages nødvendig, løbende vedligeholdelse af ramme/karm og monteringsmaterialer. (Der henvises til nærværende vejledning). 15

16 Aflevering til Bygherren Inden aflevering til bygherre påhviler det den, der er ansvarlig for monteringen, at ALLE elementer efterses og funktion afprøves som følgende: Tætningslister, beslagdele og false rengøres for mørtel m.m. Elementer rengøres generelt (husk rigeligt med vand) Dørbundkarme (især vandnot) rengøres for grus /mørtel m.m. Terrassedøre med bremse foroven rengøres for grus/mørtel m.m. Dobbeltdøre oprensning af hul for skudrigle, rengøres for grus/mørtel m.m. Justering af slutblik/andet beslag foretages til korrekt funktion og let bevægelighed. Overfladebehandlingen efterses og repareres, hvor det er nødvendigt med medfølgende reparationsmaling. Alle bevægelige dele ved hængsler - lukke- og låsebeslag, bevægelige nitteforbindelser ved f.eks. vendebeslag smøres med syrefri olie. Forbindelse mellem metal og kunststof forekommer ved glideskinner topstyrede og vendevindue smøres med stearin (ikke med olie). Bruger er instrueret i den rette betjening af elementer, samt vedligeholdelse. Forhandler:

Modtagelse & opbevaring

Modtagelse & opbevaring Vinduer & døre Modtagelse & opbevaring Montering, fastgørelse & fugning Vedligehold, rengøring & smøring Udluftning af boligen Funktion & betjening Garantierklæring 3 4-11 12-14 14 15-18 19 Opklodsning

Læs mere

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Ølene snedkeri Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDSFORTEGNELSE MODTAGELSE OG OPBEVARING MONTERING, FASTGØRELSE OG FUGNING FUNKTION OG BETJENING TOPHÆNGT VINDUE TOPSTYRET

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 Betjening

Læs mere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere Brugervejledning Kernefyr Vi gør danmark smukkere 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Modtagelse og opbevaring... 3 Montering og fastgørelse... 4-5 Fuger... 6 Rengøring... 6 Komponent beskrivelse...

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 og funktion

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning...

Læs mere

I nformation. Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre. Til håndværkere og slutbrugere

I nformation. Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre. Til håndværkere og slutbrugere I nformation Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre Til håndværkere og slutbrugere Modtagelse og opbevaring Aflæsning og håndtering af elementerne skal foretages på en hensigtsmæssig

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Brugervejledning. Standard vinduer og døre Nov. 2015

Brugervejledning. Standard vinduer og døre Nov. 2015 Brugervejledning Standard vinduer og døre Nov. 2015 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Vedligehold, rengøring og smøring

Vedligehold, rengøring og smøring Generelt om vedligehold Træ aluminiumsvinduer og døre fra Idealcombi kræver et minimum af vedligehold, hvilket under normale forhold begrænses til afvaskning af de udvendige flader med jævne mellemrum

Læs mere

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Montage & Brugervejledning

Montage & Brugervejledning Montage & Egholmvj 7C 9800 Hjørring Telefon: 98 83 70 55 Telefax: 98 83 70 33 www.euro-plast.dk info@euro-plast.dk Hvem er vi... 2 Det sikrevalg... 2 Modtagelse og opbevaring... 2 Montering af håndtag...3

Læs mere

Rationel - Brugervejledning

Rationel - Brugervejledning brugervejledning Rationel - rugervejledning 1 TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER OG DØRE FR RTIONEL Nye vinduer og døre er en stor investering, og derfor skal de kunne holde i mange år. Når du køber vinduer

Læs mere

Håndværker- & brugervejledning

Håndværker- & brugervejledning Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og opbevaring............. 4

Læs mere

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S Rationel VINDUER MED OMTNKE Rationel vinduer og døre er kvalitetsprodukter, som vi udvikler, designer og producerer med omtanke. Vi afsætter produkterne til en række lande i Nordeuropa. Produkterne er

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING Garanti Montering Vedligeholdelse Betjening Udskiftning af sliddele Udluftning af boligen Kirkebækvej 149 8800 Viborg 86 64 75 50 www.psvinduer.dk ps@psvinduer.dk 1 2 Et godt valg

Læs mere

logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer.

logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer. 01.91-08.15 2015 Rationel Vinduer /S rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, LDUS, PTUS, PTUS+, Rationel UR and Rationel URPLUS logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer

Læs mere

brugervejledning hjem med gode energier

brugervejledning hjem med gode energier Hjem med gode energier brugervejledning hjem med gode energier RTIONEL brugervejledning 1 Tillykke med dine nye vinduer og døre fra Rationel Du har valgt et kvalitetsprodukt, der er udviklet og fremstillet

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ

brugervejledning vinduer og døre træ brugervejledning vinduer og døre træ Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største og mest

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning... 5 Funktion

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti

Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti Brugervejledning - VELFAC vinduer Uddrag til A/B Mønten - 2016 Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 8

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring...side

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal

Læs mere

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer smukke gennem tidernes og naturens skiftende luner. Vask og smøring. VELFAC

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Alle mål uden for standardmål uden ekstra tillæg 1 Vi skaber de smukke rammer... Nye vinduer og døre danner rammen om dit liv i mange år, det er derfor vigtigt

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning for PRO TEC 7 Multi

Vedligeholdelsesvejledning for PRO TEC 7 Multi Vedligeholdelsesvejledning for PRO TEC 7 Multi VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i træ

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i træ Håndværker- & Brugervejledning gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i træ Indholds fortegnelse 2 Det sikre valg.......................... 3 VinduesIndustrien....................... 4 Modtagelse

Læs mere

Justering af vinduer og døre

Justering af vinduer og døre Justering af vinduer og døre Vinduer Vendbart sidestyret På vendbare og sidestyret vinduer er der ikke nogen egentlig justeringsmulighed. Derfor skal de monteres så omhyggeligt, at beslagene har passende

Læs mere

Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede

Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede Brugervejledning Betjening og vedligeholdelse af vinduer og døre Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede DK 9600 Aars Tlf. +45 98 62 10 44 info@mejan.dk www.mejan.dk 1 Indholdfortegnelse: Indledning:... 3 Vinduer:...

Læs mere

Danske Vinduer og Døre

Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Astrup Have Kontech A/S brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk CombiSystem 900 Beslagsystem til døre og vinduer Teknisk manual Teknisk PN COMBI 900 manual COMBI 900 Index PN COMBI SYSTEM Side Omhandler

Læs mere

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning Det Hvide Snit Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Vinduer...3 Franske altandøre...4 Aluminium...5 Vinduespudsning...6 Tætningslister...6

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret december 2011 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligehold og garanti. Quattro Færdigkvist ApS 2008 Vedligeholdelsesvejledning uattro Færdigkvist ApS Råddamsvej 9, Hyllinge 4700 Næstved Tlf: 55450078 Fax: 55450013 Email: kviste@tagkviste.dk Hjemmeside:

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring... side

Læs mere

Bruger- og Montagevejledning FRAME IC NATION IC

Bruger- og Montagevejledning FRAME IC NATION IC Bruger- og Montagevejledning FRAME IC NATION IC Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret januar 2014 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning - samt informationer til brug ved montage. Tillykke med Deres nye vinduer og døre Læs venligst denne vejledning. Der er mange gode råd og nyttige informationer. VIGTIGT! Gem

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC Classic (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC Classic (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC Classic (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden.

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden. REKLAMATIONSVEJLEDNING Kære kunde! PRO TEC VINDUER tilstræber at levere fejlfrie elementer. Men desværre kan der undtagelsesvis opstå fabrikationsfejl eller skader på elementerne på deres vej fra fabrik

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre.

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål er at varetage branchens

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

Døre og vinduer. Rengøring Det anbefales at vinduer, ruder og døre rengøres minimum hver 6. måned.

Døre og vinduer. Rengøring Det anbefales at vinduer, ruder og døre rengøres minimum hver 6. måned. Døre og vinduer Beskrivelse Vinduer og altandøre Træ/alu-vinduer fra Krone, 3-lags glas, Energiklasse A. RAL 9010 (hvid) indv. og RAL 7016 (antracitgrå) udv., glans 30. Greb er typen Coto62. Hoveddøre

Læs mere

Brugervejledning trævinduer Bilag

Brugervejledning trævinduer Bilag Brugervejledning trævinduer Bilag 2.13.01 1 Gyldig: 01.12.2000 Udgave nr.: 4 Fil: Brugervejledning Tommerup Vinduet A/S Ellehaven 2-9 5690 Tommerup Tlf: 63766110 E-mail: Info@TommerupVinduet.dk Fax: 63766111

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC 100 (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC 100 (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC 100 (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os.

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os. Brugervejledning 3 Læseguide Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre. Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk

Læs mere

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE.

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning www.kipa.dk Vinduer Udestue-elementer Sidepartier Facadedøre Halvdøre Indvendige døre Terrasse døre KIPA VINDUER SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE www.kipa.dk - tlf.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os.

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os. Brugervejledning 3 Læseguide Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre. Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk

Læs mere

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Tillykke med dine nye Sparvinduer elementer... 3 Fagudtryk... 4 Modtagelse... 6 Opbevaring... 6 Håndtering og

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. Vedligeholdelsesvejledning Monteringsforskrift for klassificerede døre Diverse vejledninger Fabriksvej 6 DK-6973 Ørnhøj Tlf. 96 92 60 00 Fax 96 92 60 01 E-mail: trehoeje@trehoeje.dk

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle A/S - Fabriksvej 5 - DK-8544 Mørke Tlf. +45 86 37 24 77 Fax +45 86 37 24 78 www.jetrae.dk - jetrae@vahle.dk INDHOLD Montering af dør side 2 Montering af sideparti side 6 Montering

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast Håndværker- & Brugervejledning gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast Indholds fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. august 2012 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger

Læs mere

Brugervejledning VELFAC A/S. Bygholm Søpark 23 8700 Horsens. www.velfac.dk. VELFAC Kundeservice: Tlf. 7628 8500 Fax 7628 8541 service@velfac.

Brugervejledning VELFAC A/S. Bygholm Søpark 23 8700 Horsens. www.velfac.dk. VELFAC Kundeservice: Tlf. 7628 8500 Fax 7628 8541 service@velfac. certificeret i henhold til af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen VELFAC A/S Bygholm Søpark 23 8700 Horsens www.velfac.dk VELFAC Kundeservice: Tlf. 7628 8500 Fax 7628 8541 service@velfac.dk

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC facadedøre (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC facadedøre (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC facadedøre (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC facadedøre (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC facadedøre (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC facadedøre (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk TRÆ-Alu ELEMENTER FRA Danske Vinduer og Døre 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker ALU-TRÆ ER

Læs mere

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os.

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os. Brugervejledning 3 Læseguide Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre. Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk

Læs mere

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1 VIKING vinduer & døre A/S - et stærkt produkt! Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 2 Gode grunde til at vælge VIKING vinduer & døre A/S Høj

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

AFSNIT 3 VINDUER-DØRE

AFSNIT 3 VINDUER-DØRE AFSNIT 3 VINDUER-DØRE Opdateret den: 22. juni 2016 VINDUER/TERRASSEDØRE Vinduer og terrassedøre er af typen: Velfac model 200 lavet i træ indvendig og aluminium udvendig, hvorfor det er forskellige rengøringsmidler,

Læs mere

er en 100% dansk-ejet virksomhed beliggende i Nordjylland, hvor alle vore produkter produceres på egen fabrik.

er en 100% dansk-ejet virksomhed beliggende i Nordjylland, hvor alle vore produkter produceres på egen fabrik. TRADITIONER kan være gode nok, også når der er tale om fornuftige traditionelle valg baseret på mange års viden omkring fremstilling af vinduer og yderdøre. I mere end 50 år har vi opbygget solide kvalitetsløsninger

Læs mere