WSC 204 (WSC / WSC 204MH 0102 / WSC 204KP 0102 / WSC 204BZ 0102)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WSC 204 (WSC 204 0102 / WSC 204MH 0102 / WSC 204KP 0102 / WSC 204BZ 0102)"

Transkript

1 WSC 204 (WSC / WSC 204MH 0102 / WSC 204KP 0102 / WSC 204BZ 0102) Kompaktcentral Betjeningsvejledning / Teknisk information WSC WSC 204BZ 0102 plastkabinet WSC 204KP 0102 plastkabinet med integreret brandtryk WSC 204MH 0102 metalkabinet M itglied im DK Fac hk reis betriebene UK & IE +44 (0) DE +49 (0) Vertrieb / -650 Technik CH +41 (0) Other markets WSC / 204MH 0102 / 204BZ 0102 / WSC 204KP 0102 install 1407-DK WindowMaster 2011, 2014 WindowMaster is a registered trademark used under licence by WindowMaster Group elek trom otoris c h Rauch- und Wärmeabz ugs anlagen

2 Indhold 1. Sikkerhedsforskrifter Teknisk data Tilbehør og reservedele Systemkomponenter Funktionsbeskrivelse Brandventilation Komfortventilation Generelt Tilslutningsmuligheder Mulige indstiksmoduler Nødstrømsbatterier opladning Funktion/Indstillinger Montage og Installation Påbygning Indbygning Kabelføring Installation Installation af brandtryk, komforttryk og meldere Kabeldimensionering Kabellængdetabel Kabelføringsskema Tilslutningsoversigter Standard tilslutningsoversigt Forskellige tilslutningsoversigter Idriftsættelse og prøvekørsel Vedligehold Serviceaftale

3 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel! Følgende forskrifter skal overholdes: Indbygning, installation, reparation og vedligeholdelse må kun udføres af fagfolk. For at sikre pålidelig drift og undgå skader og ulykker, skal montage og installation udføres i henhold til denne vejledning. Der kan opstå personfare ved elektrisk styrede vinduer og lemme. De kræfter, der optræder ved automatisk betjening af vinduer, kan være så kraftige, at legemsdele kan blive klemt. Vinduesåbnere kan rage ind i rummet. Derfor skal der - inden idriftsættelsen af vinduesåbnerne - træffes foranstaltninger, der udelukker risikoen for, at personer kan komme til skade. Ved ind- og udadgående bundhængte vinduer skal vinduet være sikret mod at falde ned efter afkobling af vinduesåbneren (f.eks. ifbm. vinduespudsning). Vi anbefaler, at der monteres sikkerhedsbeslag. Hvis vinduer og klapper kan blive udsat for regn eller stærk vindlast, anbefaler vi, at der forbindes en regn og/eller vindsensor til kompaktcentralen, således at vinduerne ved komfortventilation automatisk lukkes ved regn eller høj vindlast. Brandskabet skal monteres ind- eller påbygget. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes uegnet anvendelse. 230 VAC farlig spænding. Kan forårsage død, svære legemsbeskadigelser eller betydelige skader på ting. Tilslutningen af kompaktcentralen skal udføres af fagfolk. Centralen frakobles forsyningsspændingen før den åbnes, monteres eller opbygningen ændres. Gældende nationale forskrifter skal overholdes. Anvendelsesområde Centralen er udelukkende designet til automatisk åbning og lukning af røgudtag, vinduer, lemme og døre. Kontroller altid om anlægget er i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser. Vær særlig opmærksom på: åbningstværsnit, åbningstid og åbningshastighed. Ledningstværsnit er afhængigt af ledningslængde og strømforbrug. Vedligeholdelse Se sidste side i denne vejledning. Kabeltræk og elektrisk tilslutning Brandventilationscentralen skal forsynes fra egen gruppe. Yderkappen på nettilslutningskablet skal føres helt til tilslutningsklemmerne. Ved installationen skal Stærkstrømsbekendtgørelsen, Dansk ingeniørforenings norm for svagstrømsinstallationer DS 460 og DBI vejledning nr. 27 overholdes. Fordelerdåser skal være tilgængelige for vedligeholdelsesarbejde. Anlægget skal afsikres mod uforsætlig tilslutning af strømmen. Ledningstyper, -længder og -tværsnit skal være i henhold til de tekniske angivelser. Alle lavspændingsledninger (24 VDC) trækkes adskilt fra stærkstrømsledningerne. 3

4 2. Teknisk data Funktion WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204MH Åbner vinduesmotorerne ved alarmsignal fra både røgmelder og brandtryk. Primær spænding 230V AC / 50/60Hz (±10%) Sikkerhedstransformer iht. EN Effektforbrug WSC 204BZ Lukker vinduerne ved alarmsignal fra røgmelder og åbner ved tryk på brandtryk. max. 150VA Motorudgangsspænding nominel spænding 24V hvilespænding ved 230V AC typ. 28VDC hvilespænding ved 253V AC max. 31,3V DC motorspænding ved 230V AC / 4,8A last typ. 22VDC ripple ved fuld last (4,8A) max. 6% (= 3,8Vpp) hvilespænding ved batteri-drift min 18,7V DC Indkoblingsstrøm på nettet Hvileforbrug på nettet Skiftetid mellem 230V- og batteridrift Max 6A<5msek 4W max 2,5 sek Nødstrømsbatterier 2x 12V / 3,4Ah, max. levetid max 4 år (2 stk. WSA 003). Anvend kun originale WindowMaster nødstrømsbatterier. Opladerenhed ladespænding: 27,7 27,8 ved 20ºC ladestrøm: 350mA, strømbegrænset Funktionsduelig (på nødstrømsbatterier) Motorstrømbelastning (batteri- og 230V drift) Strømlast på brandcentralen (batterier, overvågning, perifere enheder) 72 timer med fuldt opladede batterier (3,4Ah) max. 4,8A max. 0,7A Driftstid ED 40% Genåbning af motorer Sikringer Eksterne tilslutninger Kabelovervågning Melding ved OK, Fejl og alarm Driftbetingelser Kaplingsklasse hvert 2. minut i 30 minutter efter en BRAND-LUK net 1A træg motor 5A træg batteri 630mA middeltræg hovedskrueterminal/stikskrueterminal / mm² automatiske detektorer (detektorprint med aktive endemoduler), brandtryk (detektorprint med modstand), motorer (med motor endemoduler), batterier (cyklisk måling) blinkende eller konstant lysende LEDs. konstant grøn LED = funktion og alarm. blinkende gul LED = fejlfunktion på batteri (ved akkuspænding under 19V eller over 29V), motor, brandtryk eller brandmeldere. konstant rød LED = alarm (kortslutning) -5 C - 40, max. 90% relativ fugtighed (ikke kondenserende) WSC 204 / WSC 204KP /WSC 204BZ IP 30 (plastkabinet) WSC 204MH IP54 (metalkabinet) Godkendelse / certificering WSC 204 / WSC 204KP /WSC 204 BZ: certificeret iht. EN

5 Kabinet WSC 204 / WSC 204KP /WSC 204BZ Plastkabinet til indbygning. Ramme i plast til påbygning medfølger. Beskyttelsesklasse l Størrelse: 368 x 353 x 97/95mm (BxHxD) Indbygningshul (BxHxD) 325±5 x 311±5 x 80mm WSC 204MH Metalkabinet til påbygning. 300 x 300 x 120mm (BxHxD) Levering Kompaktcentral med 2stk.3,4Ah nødstrømsbatterier (2 x WSA 003) Forbehold Der tages forbehold for tekniske ændringer 2.1. Tilbehør og reservedele Alarm-/fejltilslutningsmodul (master slave) WSA 301 Videregivelse af vind-/regnsignal-modul WSA 302 Timer-ventilationsmodul WSA 303 Spalteventilationsmodul WSA 304B ABA-Modul WSA 306 Motorendemodul WSA 432 Røgmelderendemodul WSA 433 Reserveprint uden transformator til WSC 204 / 204BZ WSA Reserveprint uden transformator til WSC 204KP WSA Transformator WSC / 204BZ 0102 / 204KP 0102 / 204MH 0102 WSA Låsecylinder med 2 nøgler til WSC 204 / 204BZ / 204KP WSA 440 Ekstranøgle (2 stk.) til WSC 204 / 204BZ / 204KP WSA 441 Ekstranøgle til WSC 204MH WSA 439 5

6 3. Systemkomponenter 6

7 4. Funktionsbeskrivelse 4.1. Brandventilation NØDÅBN-udløsning Det akustiske signal vil kun høres i primærbrandtrykket (WSK 320), hvis døren er lukket eller dørkontakten er aktiveret. Brandtryk Slå ruden ind på brandtrykket! Tryk på den røde knap i minimum 0,5 sekunder. Brandåbningerne bliver åbnet. Der lyder et akustisk alarmsignal (hyletone) i brandtrykket. Alle ventilationsfunktioner er ude af drift. Indikator: Den røde alarm-led i centralen og den røde LED i brandtrykket lyser. Røgmelder og termodifferentialmelder Røg- og termodifferentialmelder Brandtryk WSC 204 / WSC 204KP /WSC 204MH Åbner Åbner WSC 204BZ Lukker Åbner WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204MH Automatisk åbning af brandåbningerne ved røg/varmeudvikling. Der lyder et akustisk alarmsignal (hylesignal) i primær brandtrykket. Alle ventilationsfunktioner er ude af drift. Indikator: Den røde alarm-led i centralen, den røde LED i brandtrykket og den røde LED på den udløste automatiske melder lyser. WSC 204BZ Automatisk lukning af brandåbningerne ved røg/varmeudvikling. Der lyder et akustisk alarmsignal (hylesignal) i primær brandtrykket. Alle ventilationsfunktioner er ude af drift. Indikator: Den røde alarm-led i centralen, den røde LED i brandtrykket og den røde LED på den udløste automatiske melder lyser. Genåbning af motorer I løbet af de første 30 minutter efter en brandudløsning (på WSC 204BZ kun efter en brandudløsning på brandtryk) vil vinduesåbnerne blive aktiveret hvert 2. minut i ÅBN retningen (for at løsne fastfrosne vinduer,kupler etc.). Nulstilling af en NØDÅBN-udløsning Tryk i mindst 0,5 sekund på NØDLUK-tasten i brandtrykket eller på Reset-tasten i brandcentralen. Hylesignalet i brandtrykket stopper. Når brandåbningerne er lukket, er ventilationsfunktionen atter i drift. (Efter en NØDÅBN-udløsning via automatiske meldere, skal melderne blæses fri for røg/varme eller fornys før idriftsættelse). Indikator: Den røde alarm-led i centralen, den røde LED i brandtrykket og den røde LED på den udløste automatiske melder slukker. Skift sikring efter for høj temperatur Ved for høj temperatur vil den gule fejl-led i primær brandtrykket blinke og en akustisk pulserende hyletone vil lyde (kun akustisk signal ved WSK 320). Den grønne LED i brandtrykket og centralen slukker. Bemærk Den indbyggede temperatursikring er ødelagt og skal udskiftes. Centralen skal kontrolleres. Alarmudløsning ved fejlmelding (skal indstilles til ON på SW2/1) Aktiveres denne funktion SW2/1 = ON, sker der en NØDÅBN-udløsning ved motorfejl, røgmelderfejl, sprungen temperatursikring eller strømkredsfejl i brandtrykket. Der lyder et akustisk alarmsignal (hylesignal) i brandtrykket. Ved fejl på net- eller batterikredsen sker der ikke nogen udløsning. Indikator: Den røde alarm-led i centralen og den røde LED i brandtrykket lyser. Den gule fejl-led i brandtrykket og den tilsvarende gule fejl-led i centralen blinker Den grønne idrift LED ophører med at lyse. 7

8 Option: Videregivelse af NØDÅBN-udløsning eller fejlmelding (modul WSA 301) En alarmudløsning eller fejlmelding kan videregives potentialfrit ved indstik af alarm-/fejlsikringsmodulet WSA 301. Videregivningen kan blive afbrudt. Sker dette, vil den gule LED på modulet lyse. Multi signalering af fejltilstand 1 potentialfri omskifter (max. belastning: 60V, 1A) med 3-polet terminal for potentialfri videresendelse til CTS / kontroltavle osv. 2-polet terminal til 2-leder-BUS-ledning for fejltilbagemelding til hovedbrandtryk tilsluttet den første brandventilationscentral i kaskade. Alarmmelding: 1 potentialfri omskifter (max. belastning: 60V, 1A) med 3-polet terminal for potentialfri videresendelse til CTS / kontroltavle osv. eller som overvåget 2-polet alarmledning til den første brandventilationscentral i kaskade. Jumper sat på J1 = kun til videregivelse af alarmsignal til den næste brandventilationscentral i kaskade. Jumper sat på J2 = potentialfri alarm- og fejlmelding (fabriksindstilling). Hvis videregivelsen afbrydes vises dette på den gule LED. Option: Sammenkobling af flere centraler (modul WSA 301) Ved hjælp af en overvåget 2-leder-forbindelse fra mastercentralens alarmmodul til slavecentralens røgmelderindgang kan brandcentralerne sammenkobles. En fejl i de sammenkoblede brandcentraler meldes via 2-leder BUS-ledningen. Fejlmeldingen sker kun i den/de fejlramte brandcentraler og i mastercentralens brandtryk (primær brandtryk type WSK 320). Option: ABA-tilslutning (modul 306) Røgmelderindgangen kan anvendes til modtagelse af signal fra et eksternt brandmeldeanlæg (ABA). Dette kræver en potentialfri ABA kontakt samt ABA modul WSA 306. WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204MH: ABA-ÅBN Ved aktivering af den potentialfri kontakt i ABA udløses brandventilationsgruppen (NØD-ÅBN). Alle brandventilationsmotorer ÅBNER automatisk. Der lyder et akustisk signal (ringetone) i primær brandtrykket (hvis monteret). Alle ventilationsfunktioner/komforttryk er nu ude af drift. WSC 204BZ: ABA-LUK Ved aktivering af den potentialfri kontakt i ABA udløses brandventilationsgruppen (NØD-LUK). Alle brandventilationsmotorer LUKKER automatisk. Der lyder et akustisk signal (hyletone) i primær brandtrykket (hvis monteret). Alle ventilationsfunktioner/komforttryk er nu ude af drift. Brandtrykkene har højere prioritet end ABA Komfortventilation Komfortventilation ÅBN Når ringetrykfunktionen er indstillet (SW2/2 = ON) kører motorerne kun så længe, der trykkes på komforttrykkets ÅBN-tast. (LUK har stadig selvhold.) Hvis selvhold er indstillet (SW2/2 = OFF), kører motorerne, hvis der trykkes på ÅBN-tasten. Indikator: Komfortventilation-ÅBN LED i komforttrykket lyser (kun ved komforttryk med indikator). Komfortventilation STOP Trykkes der på begge taster samtidigt, stopper motorerne. Indikator: Komfortventilation-ÅBN-LED i komforttrykket bliver ved med at lyse (kun på komforttryk med indikator). Komfortventilation LUK Motorerne lukker efter tryk på LUK-tasten. Indikatorer: Komfortventilation-ÅBN LED i komforttrykket slukker (kun ved komforttryk med indikator). Option: Timer ventilationsmodul (modul WSA 303) Modul til anvendelse ved komfortventilation til automatisk lukning efter et forudbestemt tidsrum (indstilling 1 min. til 30 min.) efter aktivering af ventilation ÅBN.Efter denne tid vil motorerne lukke efter Komfortventilation ÅBN eller Komfortventilation STOP. Når indstillingspotentiometeret drejes til højre, er denne funktion ude af drift. 8

9 Option: Spalteventilationstimermodul (modul WSA 304B) WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204MH Det er ikke altid nødvendigt, at en elektrisk vinduesmotor skal åbne en ventilationsenhed (vindue eller lyskuppel) helt op. Ofte er det tilstrækkeligt med en lille spalte til ventilation. Dette modul begrænser tiden, hvori motoren kører ud (indstilles på modulets potentiometer mellem 1-60 sekunder). Det er ikke muligt ved gentagne åbningssignaler at åbne vinduet ud over den indstillede åbningsværdi Ved udløsning af funktionen NØDÅBN har modulet ingen indflydelse på vinduesmotoren - vinduesmotoren åbner helt op. Der kan ikke monteres WSA 303 og WSA 304B i samme brandcentral. Vind- regn- LUK Ved udløsning af vind-/regnsensoren (potentialfri kontakt i sensoren slutter) lukker motorerne. Så længe sensoren er aktiv, er komfortventilationsfunktionen ude af drift og den grønne vind/regn-led lyser. Alarmudløsningen har 1.prioritet. Option: Videregivelse af vind-/regnsignal (modul WSA 302) Vind-/regnsensorens udløsningssignal kan med modul WSA 302 videregives potentialfrit til den næste central. 1 potentialfri omskifter (max. belastning: 60V, 1A) med 3-polet terminal for potentialfri videresendelse ved udløsning af vind-/regnsignal til den næste central. LUK efter netudfald 2 minutter efter et netudfald lukkes automatisk de motorer, der er blevet åbnet via komfortventilation. Denne funktion er ude af drift ved NØDÅBN-udløsning Generelt EMC- beskyttelse Alle ind- og udgange er beskyttet mod interferens. Kortslutningsbeskyttelse Alle udgange er beskyttet mod kortslutning og overlast Tilslutningsmuligheder 1) Motorer med et samlet strømforbrug på 4A. 2) Automatiske meldere - op til 10stk. i 1 sensor gruppe Optiske røg- og/eller termodifferentialmeldere og/eller varmemaksimalmeldere WSA 300, WSA 310 3) Primær brandtryk - op til 4stk i 1 sensorgruppe WSK x* 4) Sekundær brandtryk - op til 15 stk WSK x 5) 15 komforttryk med indikator eller ubegrænset antal uden indikator WSK , WSK 102 6) Vind-/regnsensor med potentialfri kontakt WLA 330, WLA 331 7) Brandudløsning på potentialfrie kontakter ABA kontakt i røgmelderindgang *inkl. trykket i døren på WSC 204KP 4.5. Mulige indstiksmoduler Modul WSA alarm- og fejltilslutningsmodul Modul WSA videregivelse af vind- og regnsignal Modul WSA timer-ventilationsmodul Modul WSA 304B spaltetimermodul (kun WSC 204 / WSC 204MH) Modul WSA 306 ABA-modul WSA 306 indsættes 9

10 4.6. Nødstrømsbatterier opladning Ladespænding 27,7 27,8V ved 20ºC. Ladestrømmen er begrænset af smeltesikring 0,63A (F3). Ladespændingen afbrydes ved kortslutning dvs. at sikring F3 er sprunget. Nødstrømsbatterierne skal minimum udskiftes hvert 4 år! 4.7. Funktion/Indstillinger Funktion /LED diagnose Ved at trykke på reset-knappen på printet vil brandudløsningen resættes og motorerne lukke. Indstillingsmuligheder via omskifter SW1 SW 1/1 ON OFF Servicefunktion aktiveret. Servicefunktion ikke aktiveret. Efter aktivering er kun en kodet deaktivering mulig (fabriksindstillet). For at vise aktiveringen vil LED blinke i 10sek. Hvis SW1/1 endnu engang sættes på OFF indenfor disse 10sek., vil afbrydes aktiveringen. Efter en periode på 12 måneder vil service-indikation blive aktiveret: den gule LED i hovedbrandtrykket vil blinke og der vil lyde en hyletone. Den grønne status LED vil stadig lyse for at vise, at der ikke er nogen fejl. Et alarmsignal har første prioritet. SW 1/2 ON OFF Videregivelse af alarmsignal (WSA 301). Efter 3 min. vil det afbrydes. Videregivelse af alarmsignal (WSA 301), så længe alarmen er aktiveret (fabriksindstillet). Indstillingsmuligheder via omskifter SW2 SW 2/1 ON OFF Brandalarmen udløses ved fejlmeldingsignal fra motorer, brandmeldere, brandtryk, sprungen temperatursikring og temperatursensorer. Brandalarmen udløses IKKE ved fejlmeldingssignal. Fejlmeldingen vises på LEDs (fabriksindstillet). SW 2/2 ON OFF Motorerne åbner kun så længe, komforttrykket aktiveres (uden selvhold). Motorerne åbner, hvis komforttrykket bliver aktiveret (med selvhold) (fabriksindstillet). 10

11 Diagnose / overvågning i centralen og fejlretning LED på printkortene LED farve Funktioner i orden Fejl Diagnose Netz (= net) grøn lyser slukket test netspænding og netsikrikng (F1) Betrieb (= drift) grøn lyser slukket Test alle funktioner Akku (= batteri / ladespænding) gul slukket Blinker: spændingsfald eller ladespændingen er under 26V. Lyser: batteri ikke tilsluttet, batterisikring defekt, batterispænding under 19V. test hovedsikring og ladespænding i tavlen, netsikring F1 test batteritilslutning test batterisikring (F3) test batterispænding Motor (= motorkreds) gul slukket blinker ved afbrydelse test motorendemodul og motorsikring (F2) RWA-Taster (= brandtryk) gul slukket blinker ved afbrydelse lyser ved kortslutning Rauchmelder (= røgmelder) gul slukket blinker ved afbrydelse, lyser ved kortslutning Advarsel: Batterifejlindikation kan optræde med ca. 8 sek. forsinkelse. Diagnose / overvågning Alarm rød lyser ved alarmudløsning Wind/Regen (= vind/regn ) grøn lyser ved vind/regnudløsning 5. Montage og Installation 5.1. Påbygning test kabelføring og jumper J1 i det sidste eller eneste brandtryk. test kabelføring og aktivt endemodul WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204BZ Sæt den medfølgende påbygningsramme på centralen og fastgør centralen gennem de 4 monteringshuller på kabinettets bagplade. WSC 204MH Åbn brandcentralen og fastgør gennem de 4 huller på bagsiden af kabinettet. Væggen der monteres på skal være egnet til formålet. Bemærk! Der skal monters pakning (kunststof eller lign.) på skruerne mellem væg og kabinet for at opnå kapslingsklasse IP54. 11

12 5.2. Indbygning WSC 204 / WSC 204KP / WSC 204BZ Kompaktcentralen kan indbygges i murstens/betonvægge og gipsvægge. Hulmål 325±5 x 311±5 x min. 80mm. Murstens/betonvæg Beslag til murstens/betonvæg. Brandventilationscentralen må kun monteres i tørre rum. Monter beslagene på kabinettet med de medfølgende skruer - bemærk, at beslagene kan monteres på to forskellige måder afhængig af pudstykkelsen. Bor huller i væggen og indsæt rawplugs. Placer beslagene på væggen og stram skruerne. Gipsvæg Beslag til gipsvæg. Brandventilationscentralen må kun monteres i tørre rum. Demontér døren på den lille låsemekanisme. Monter beslagene på bagsiden af kabinettet og skru dem let fast med de medfølgende skruer gennem kabinettet. Placer kabinettet i væggen og stram skruerne til. Monter døren igen Kabelføring Sikkerhedsforskrifterne i denne betjeningsvejledning skal følges. Vedrørende svagstrømslednings- og kabelføring henvises til Kabeldimensionerings-afsnittet. De i kabellængdetabellen angivne ledningstværsnit må ikke gøres mindre. Alle brandventilationscentralens ledninger (undtagen netledningen) er 24 VDC og skal føres separat i forhold til netledningen. Ved ledningsføring skal de gældende nationale forskrifter følges. Den grøngule ledning må ikke anvendes. Netledningen skal forbindes via en ekstern eller indbygget topolet eller en flerpolet gruppeafbryder Installation Tilslutningsledningerne føres ind i brandcentralens kabinet fra oven. Alle tilslutningsklemmer (undtagen netklemmer) er med stikforbindelser. Tilslutningsledninger påsættes i henhold til tilslutningsoversigten. Vær opmærksom på, at tilslutningen foretages korrekt. Forkert tilslutning, nummer- eller farvekoder kan føre til fejlfunktioner i brandventilationscentralen eller de eksterne produkter. Installationen skal til enhver tid overholde de gældende normer og retningslinier Installation af brandtryk, komforttryk og meldere Brandtrykkene og komforttrykkene skal være monteret synligt og inden for rækkevidde. De må ikke monteres bag vægfremspring, dørkarme eller være skjult bag bygningsdele. Bemærk: montagehøjden for brandtryk skal være 1,4 m over det færdige gulv. De automatiske meldere monteres i henhold til deres respektive vejledninger. 12

13 6. Kabeldimensionering Elektriske ledninger skal trækkes i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter. Bemærk ved kabeltræk DBI vejledning nr. 27 foreskriver, at kabler skal være brandmodstandsdygtige med følgende undtagelser: Ledninger ført i jord Ledninger ført i bygningsdele uden hulrum, som yder beskyttelse, svarende til klasse 1 beklædning Ledninger, hvor såvel brud som kortslutning vil medføre, at brandventilationssystemet aktiveres Kabellængdetabel De max. tilladte ledningslængder ved kabeltræk til brandventilationscentralen i forbindelse med motorer skal tage højde for de angivne ledningstværsnit. Længderne fremgår af tabellen. Max. motorstrøm : 4,8A (brandventilationscentralens totaleffekt!) Samlet motorstrøm: Summen af alle de tilsluttede motorers max. strøm pr. gruppemodul Max. ledningslængde: (trukket fra brandventilationscentralen til den sidste tilslutningsdåse) Bemærk: Der må ikke anvendes 3-leder ledning med grøn/gul jordledning. Der kræves 3 ledninger pr. motorkabel (2 strømførende ledninger /1 ledning til overvågning) Tværsnit 3-leder 5-leder 3-leder 5-leder 3-leder 1,5 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² Samlet (2 ledere parallelt) (2 ledere parallelt) motorstrøm i A 1 84,00 m 168,00 m 140,00 m 280,00 m 224,00 m 2 42,00 m 84,00 m 70,00 m 140,00 m 112,00 m 3 28,00 m 56,00 m 47,00 m 93,00 m 75,00 m 4 21,00 m 42,00 m 35,00 m 70,00 m 56,00 m (Angivelserne er gældende ved omgivelsestemperatur 25 C) Formel til beregning af max. ledningslængde Max. Ledningslængde = tilladte spændingsfald 2V (UL) x kobbers ledeevne(56) x ledningstværsnit(a) max. samlet motorstrøm i alt (I) i ampere x 2 Tilladt max. spændingsfald på ledningen UL: 2 Volt Tilladt ledningslængde for ledninger til brandtryk ved anvendelse af 4x2x0,8mm op til 200m Motortilslutningskablet til tilslutningsdåsen (hhv. styremodul) må ikke være længere end 10m. 13

14 7. Kabelføringsskema 14

15 8. Tilslutningsoversigter 8.1. Standard tilslutningsoversigt 15

16 8.2. Forskellige tilslutningsoversigter 16

17 9. Idriftsættelse og prøvekørsel I tilfælde af fejlmeldinger henvises til kapitlet Funktionsbeskrivelse: funktion / LEDdiagnose. Den akustiske melding i hovedbrandtrykket sker kun ved lukket dør, eller når der trykkes på dørkontakten. 1) Brandventilationscentral fuldt installeret, uden driftsspænding a) Check at alle mekaniske og elektriske komponenter er ubeskadigede. b) Check at DIP-switchen i brandventilationscentralen sidder i den rigtige (ønskede) stilling. c) Check at alle skrue- og stikforbindelser er skruet fast og/eller sidder fast. d) Kontroller om alle eksterne komponenter er installeret: 1, Motorer: Er endemodulet indsat ved den sidste eller eneste motor? 2. Automatiske meldere: Er aktivt endemodul indsat ved den sidste elller eneste melder? 3. Manuelle meldere: Er Jumper kun sat på det sidste eller eneste brandtryk? 2) Med netspænding, uden batteri Vær opmærksom på Stærkstrømsbekendtgørelsen afs. 6! a) Netledningerne sættes på og netspændingen tilsluttes igen. b) Net-LED lyser, drifts-led er slukket, Batteri-LED lyser, fejlmelding i brandtrykkene lyser. 3) Med netspænding, med batteri a) Fjern beskyttelsesfoliet på den ene side af den vedlagte skumtape. Skumtapen påklæbes på undersiden af batterierne. Batterierne forbindes med den sorte batteribro som vist på tilslutningsbilledet, og det røde og det blå tilslutningskabel sættes på det røde og det sorte fladstik. Fjern den underste beskyttelsesfolie fra skumtapen, og indsæt batterierne i brandventilationscentralen som vist i figur 1, og tryk dem fast på kabinetbunden! b) Sæt det røde tilslutningskabel på + og det blå tilslutningskabel på fladstikket på centralen. Bemærk: Vær opmærksom på, at polingen er korrekt! c) Drifts-LED lyser, Batteri-LED er slukket, fejlmelding i brandtrykkene er slukket. 4) Komforttryk Se nøje på motorerne, mens de åbner og lukker - der må ikke være hindringer i nogen positioner og motortilslutningsledningerne må hverken være belastet ved træk eller klemning. a) Aktiver kortvarigt ÅBN-tasten, motorerne åbner til slutstilling. Ved indstilling SW2/2=ON (dødemandsdrift) kører motorerne kun, så længe der trykkes på tasten. ÅBN-indikatoren i komforttrykket (hvis den findes) lyser. b) Aktiver kortvarigt LUK-tasten, motorerne lukker. ÅBN-indikatoren er slukket. c) Tryk på begge taster under kørslen, svarer til stop. Komfortventilation ÅBN-indikatoren lyser, motorerne stopper. d) Aktiver igen LUK-tasten kortvarigt, motorerne lukker helt, ÅBN-indikatoren er slukket. 5) Primær brandtryk a) Åben døren og tryk på den røde ÅBN-tast. Motorerne åbner til slutstilling. Den røde alarm-led lyser (også i centralen), samtidig lyder et akustisk alarmsignal (dørkontakt trykket ind!) For WSC 204KP, hvor trykket sidder i døren skal trykket blotlægges før det kan trykkes på tasterne. For blotlægning af trykket drejes først den hvide plastik vippearm på bagsiden af døren mod uret, herefter skubbes glasset forsigtigt opad til trykket er blotlagt. Når glasset igen skal fastlåses drejes vippearmen tilbage med uret. Dette er kun nødvendigt når trykket i døren er det eneste primære tryk og signalet ikke kan deaktiveres fra et andet primært tryk. b) Mens motorerne kører trykkes på LUK-tasten på komforttrykket og derefter på begge taster, motorerne må hverken lukke eller stoppe! c) Tryk på Reset-/LUK-tasten i brandtrykket. Motorerne lukker til slutstilling. Komfortventilationsfunktionen er igen frigivet. Den røde alarm-led (også i centralen) og signalgiveren er slukket. 6) Sekundære brandtryk a) Test som under pkt. 5). Drft, Fejl og det akustiske signal mangler! 17

18 7) Automatiske meldere a) Melderne sprayes med testgas (bestillingsnummer: WSA 9549) b) Motorerne åbner til slutstilling. Den røde LED i melderen, den røde alarm-led (også i centralen) og det akustiske alarmsignal i brandtrykket er tændt. c) Mens motorerne kører, trykkes på LUK-tasten på komforttrykket og derefter på begge taster - motorerne må hverken lukke eller stoppe! d) Tryk på Reset-/LUK-tasten i brandtrykket - motorerne lukker til slutstilling. Komfortventilationsfunktionen er igen frigivet. Den røde alarm-led (også i centralen) og signalgiveren er slukket. 8) Nødstrømstest a) Fjern netsikringen i centralen. Vær opmærksom på Stærkstrømsbekendtgørelsen. b) De grønne net- og drifts-leds er slukket, den gule batteri-led blinker (central i batteridrift), fejlmelding i brandtrykkene lyser. c) Komforttrykkene er ude af funktion. d) Hvis motorerne var åbne, lukker de automatisk efter 2 minutter. e) Test brandventilationsudløsning Reset/LUK lige som under pkt. 5). f) Indsæt netsikringen igen. g) De grønne net- og drifts-leds lyser, den gule batteri-led er slukket, fejlmelding i brandtrykkene er slukket. 9) Aktivering af reminder om årlig kontrol a) Tilslut strøm og nødstrømsbatterier til brandcentralen. b) Tilslut alle komponenter for at hindre fejlsignal c) Sæt SW1/1 på ON d) Drifts-LED en blinker ca. 10 sekunder til kontrol af aktiveringen. e) Vedligeholdelses-reminder er nu aktiv. 10) Vind-/regnmelder a) Åbn motorerne med komforttrykkene. b) Befugt regnsensoren, motorerne lukker helt, den grønne vind-/regn-led i centralen lyser. c) Mens motorerne kører trykkes på ÅBN-tasten på komforttrykket og derefter på begge taster, motorerne må hverken lukke eller stoppe! d) Brandventilationsudløsning er højest prioriteret. Hvis idriftsættelsen forløb korrekt, lukkes dørene til brandtrykkene og centralen. Er idriftsættelsen ikke forløbet korrekt dvs. fejl ved et af testpunkterne, henvises til kapitlet Funktionsbeskrivelse (se tilslutningsmuligheder). Om nødvendigt, efterprøves kabelføringen i henhold til kabelføringsskemaet/tilslutningsdiagrammerne. 11) Nødstrømsbatterier 18

19 10. Vedligehold Iht. DBI vejledning nr. 27 skal brandventilationsanlæg mindst en gang om året kontrolleres, vedligeholdes og om nødvendigt repareres. Kontrol og vedligeholdelse må kun udføres af leverandøren af anlægget eller autoriserede fagfolk og skal dokumenteres ved en kontrolmærkat på brandcentralen samt i servicebogen. Ønskes der en visuel melding om, at det er tid for den årlige kontrol, kan denne funktion aktiveres jf. afsnittet Idriftsættelse og prøvekørsel pkt.9. Efter en periode på 12 måneder vil service-indikation blive aktiveret: den gule LED i hovedbrandtrykket vil blinke og der vil lyde en hyletone. Den grønne status LED vil stadig lyse for at vise, at der ikke er nogen fejl. Rengør brandventilationsanlægget og check, at fastspændingsbolte og tilslutningsklemmer er fasgjort. Test det samlede anlæg ved en prøvekørsel (se kapitel om Idriftsættelse og prøvekørsel) Defekt udstyr må kun repareres på vores fabrik, og der må kun anvendes originale reservedele. Før ethvert vedligeholdelsesarbejde eller ændringer på anlægget skal netspændingen og batterierne frakobles på alle poler. Alle batterier leveret i forbindelse med brandventilationscentraler kræver regelmæssig kontrol. De skal senest efter 4 år udskiftes med nye batterier. Der bør kun anvendes originale WindowMaster batterier. 11. Serviceaftale WindowMaster tilbyder serviceaftaler for vedligeholdelse af brandventilationsanlæg, således at det lovpligtige årlige eftersyn (DBI vejledning nr.27) overholdes. Kontakt WindowMaster for yderligere information. 19

Brandventilationscentral Type: WSC 308 01

Brandventilationscentral Type: WSC 308 01 Betjeningsvejledning / Teknisk Information Brandventilationscentral Type: WSC 308 01 Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsforskrifter Betjeningselementer, diagnose LEDs, sikringsoversigt og klemmer Funktionsbeskrivelse

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

WSC 4XX. Brandventilationscentral. Betjeningsvejledning / Teknisk information

WSC 4XX. Brandventilationscentral. Betjeningsvejledning / Teknisk information WSC 4XX Brandventilationscentral Betjeningsvejledning / Teknisk information Sikkerhedsforskrifter Side Installation og montage Side 3 Elektriske ledninger Side 4 Kabelføringsskema Side 5 Tilslutningsplaner

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL Recognized Component Version 5 Motorer WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL kædemotor S-version E-version 1.61 Egenskaber designet gør den velegnet til påbygning WMX 526 / 526 UL / 826 UL: til komfortventilation

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface Version 5 Styring komfortventilation WUF 110 / 121 / 150 otorinterface 6.05 WUF 121 WUF 110 WUF 150 Anvendelsesområde motorinterfacet muliggør 230V AC drift med ±24V DC vinduesmotorer interfacet har en

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

FlexiSmoke WSC 520 / WSC 540 / WSC 560 MODUL-BRANDCENTRAL 20-60A

FlexiSmoke WSC 520 / WSC 540 / WSC 560 MODUL-BRANDCENTRAL 20-60A VERSION 8 STYRING BRAND- OG KOFORT VENTILATION FlexiSmoke WSC 520 / WSC 540 / WSC 560 ODUL-BRANDCENTRAL 20-60A EN 12101 AX 60A 230V 400V 2.20 WSC 520 2 x WSA 017 WSC 540 4 x WSA 017 WSC 560 6 x WSA 017

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Version 2 Styring brand- og komfortventilation. CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt brandcentral 10-20A

Version 2 Styring brand- og komfortventilation. CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt brandcentral 10-20A Version 2 Styring brand- og komfortventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt brandcentral 10-20A 1.50 Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation 2 brandgrupper / 2 komfortgrupper

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Version 01 Styring brand- og komfortventilation. WBS xxm Brandcentral BACnet MotorLink

Version 01 Styring brand- og komfortventilation. WBS xxm Brandcentral BACnet MotorLink Version 01 Styring brand- og komfortventilation WBS xxm Brandcentral BACnet MotorLink 2.30 Anvendelse til brandventilation kombineret med komfortventilation via BACnet eller Modbus én brand- / flere komfortventilationsgrupper

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Vind- og Regnmelder type WR-MOD 501 Ret til ændringer uden varsel

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

WCC 310 & WCC 320 Standardversioner Installationsvejledning

WCC 310 & WCC 320 Standardversioner Installationsvejledning WCC 310 & WCC 320 Standardversioner Installationsvejledning MotorController (Version 1707 til firmware version 1.22 (liniekort)) Gem denne installationsvejledning til slutbrugeren DK +45 45 670 300 info.dk@windowmaster.com

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brandventilationscentral type 2A 1 1. Max. Belastning 2,2A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe BAUART GEPRÜFT

Brandventilationscentral type 2A 1 1. Max. Belastning 2,2A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe BAUART GEPRÜFT Brandventilationscentral type 2A 1 1 Max. Belastning 2,2A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe BAUART GEPRÜFT TÜV Rheinland Product Safety TYPE APPROVED INSTALLATIONSVEJLEDNING

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET MANUAL Elma Beagle LPG / MET EAN: 5706445960040 Beagle LPG 5706445960033 Beagle MET Elma Beagle LPG-MET 1 BEAGLE GASLÆKAGE DETEKTOR LPG version: BEAGLE LPG Metan version: BEAGLE MET Udskiftelig halvleder

Læs mere

Brandventilationscentral type 8 4 1- A tændsats INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 8 4 1- A tændsats INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning randventilationscentral type 8 4 1- tændsats Max. elastning 48 tændsats 24V 1 x randventilationsgruppe INSTLLTIONSVJLNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 ør montering... 3 2 unktionsprincip...

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

Koblingsmodul for brand- og komfort KMRL V1.0

Koblingsmodul for brand- og komfort KMRL V1.0 Montage- og betjeningsanvisning Udgave: DK3 Gældende fra: 29.11.2001 Koblingsmodul for brand- og komfort KMRL V1.0 Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Sammenkobling af flere ABV-modulcentraler

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Kædemotor BK 2...- G200-230V AC

Kædemotor BK 2...- G200-230V AC Montage- og betjeningsanvisning Kædemotor BK 2...- G200-230V AC Udgave: DK 1 Gældende fra: 02.08.2004 K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Kædemotor 230V AC for daglig komfortventilation

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2 Teknisk information og betjeningsanvisning

Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 75 62 42 00 Fax. 75 62 42 31 www.kkconsult.dk Indhold Side Anvendelse Kendetegn Tilslutninger Klemrækker Betjening

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Service af komponenter i brandsikringsanlæg Brandteknisk vejledning nr. 27

Service af komponenter i brandsikringsanlæg Brandteknisk vejledning nr. 27 Service af komponenter i brandsikringsanlæg Brandteknisk vejledning nr. 27 Grundlæggende ATEX viden ATEX direktivet (på Engelsk ATEK) Fra Fransk: Atmosphéres EXplosibles Introduktion til kurset. Service

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Version 2 Styring brand- og komfortventilation. CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 PLUS Kompakt brandcentral 10-20A

Version 2 Styring brand- og komfortventilation. CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 PLUS Kompakt brandcentral 10-20A Version 2 Styring brand- og komfortventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 PLUS Kompakt brandcentral 10-20A 1.55 Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation op til 10 røgzoner / 10 komfortgrupper

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Version 11 Motorer. WMU 842 / 861 / 862 / 863 / 864 / 882 / 883 / 884 / 885 / 895 inkl. ETL/UL-versioner Kædemotor op til 1500N

Version 11 Motorer. WMU 842 / 861 / 862 / 863 / 864 / 882 / 883 / 884 / 885 / 895 inkl. ETL/UL-versioner Kædemotor op til 1500N Version 11 Motorer WMU 842 / 861 / 862 / 863 / 864 / 882 / 883 / 884 / 885 / 895 inkl. ETL/UL-versioner Kædemotor op til 1N Bemærk: ETL-certificerede motorer til USA og Canada leveres uden tilledning Beskrivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM

Instruktion Kædemotor serie HCM Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230VAC) #211816 2 Max. Trykkraft (N) Sikkerhed - Forsynings spænding 190-250VAC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendigt at sikre

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere