BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret december 2011

2 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet i mange år frem i tiden med blot et minimum af vedligeholdelse. Vi vil gerne med denne folder hjælpe dig med at få optimal glæde af dine nye vinduer og døre. Læs mere på vores website

3 INDHOLD 2 MONTAgevejledning side 3-8 vedligeholdelse side 9-11 Beslag Topvende side 12 (børnesikring) Beslag FACADEDØRe side 13 Beslag dreje/kip vinduer side og døre BESLAG KIP/SKYDEDØRE side mærkningsordninger side 19-21

4 3 MONTAGEVEJLEDNING Korrekt montering er en forudsætning for optimal holdbarhed og problemfri funktion og har samtidig betydning for garantien. Det påhviler montøren at kende den korrekte montering. Har du spørgsmål i forbindelse med montering, er du meget velkommen til at kontakte vores serviceafdeling på tlf OBS! Reklamationer eller ønske om service, der kan henføres til en mangelfuld montering eller smøring, er ikke omfattet af Hvidbjerg Vinduets garanti. Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal der bruges hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader på elementerne. Elementerne skal afdækkes forsvarligt under opbevaring på byggepladsen. Tilfør aldrig elementerne belastning fra tilstødende bygningsdele. FASTGØRELSE Fastgørelser skal være blivende og skal udføres med karmskruer/-dyvler eller beslag. Ved montering i kompositdelen skal anvendes karmskruer med hoved. Afstand mellem fastgørelsespunkterne må ikke overstige 800mm, og afstand til hjørnerne må max. være 200mm. Dette gælder både lodret og vandret. Max. 800 mm Max. 800 mm Ved elementbredder under 1000mm kan fastgørelse i over- og underkarm udelades. Ved bundkarmens yderste ender skal der være en blivende opklodsning af passende størrelse. Fastgørelse

5 MONTAGEVEJLEDNING 4 FASTGØRELSE (FORTSAT) Opklodsningen placeres således, at både trædel og kompositdel hviler på denne. For elementer med lodposte eller sammenlukkende rammer, skal der ligeledes være en blivende opklodsning under bundkarmen. Der skal altid anbringes blivende støtteklodser ved hver fastgørelse i hængselssiden (tæt på hængslerne) og ved lukkepunkter (som passiv sikring mod indbrud) samt midt under bundkarmen ved brede døre. INDADGÅENDE VINDUE (DREJE/KIP) Faste karme Ved elementer med fast glas eller ramme placeres skruen i karmens trædel. Dreje/kip Ved dreje/kip elementer placeres skruen ligeledes i karmens trædel. UDADGÅENDE VINDUE Topstyrede, topvende og sidehængte vinduer Ved udadgående, oplukkelige elementer placeres karmskruerne altid i karmens kompositdel, så tæt på hængslerne som muligt. Døre Indadgående døre fastgøres i træfalsen. Udadgående døre fastgøres efter samme princip som udadgåendevinduer. INDADGÅENDE DØR SIDE OG TOPKARM

6 5 MONTAGEVEJLEDNING FUGE Den udvendige fuge skal ligge på aluminiumsdelen. Under bundkarmen skal fugen være trukket ind bag dræn hullerne. OBS! UDADGÅENDE DØR BUNDKARM Den udvendige fugning må hverken helt eller delvist dække drænhuller eller spalter i bundkarmens underside, da det vil forhindre afvanding af konstruktionen. De mest anvendte fugetyper er: Plastisk eller elastisk fugemasse Asfaltimprægneret skumplast (Illmod bånd) Kalk/cementmørtel må ikke anvendes til vinduer i træ/aluminium INDADGÅENDE DØR

7 MONTAGEVEJLEDNING 6 KOBLING AF ELEMENTER LODRET SAMLING MED LISTE OG GUMMIKOBLING VANDRET SAMLING MED VANDNÆSE OG GUMMIKOBLING LODRET SAMLING MED KLEMFUGE

8 7 MONTAGEVEJLEDNING HJØRNELØSNINGER 45º HJØRNELØSNING 90º HJØRNELØSNING

9 MONTAGEVEJLEDNING 8 FINISH Efter monteringen skal montøren rense bundfals for borestøv efterprøve funktionerne smøre bevægelige beslagdele, samt rense ruderne for etiketter og andet. Evt. limrester opløses med rengøringsmiddel til keramiske kogeplader. Montøren sørger altid for funktionsdygtigheden ved almindelig justering efter montering. OBS! Hvidbjerg Vinduet A/S påtager sig intet ansvar for fejl opstået ved forkert eller mangelfuld montering. Produkterne er funktionstestet ab fabrik.

10 9 VEDLIGEHOLDELSE GENEREL VEDLIGEHOLDELSE Dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet i mange år frem i tiden med blot et minimum af vedligeholdelse. Rengøring De udvendige flader vaskes i lunken vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel (gerne autoshampoo) for at fjerne snavs fra overfladen. Anvend udelukkende rengørings- og plejemidler, der ikke skader beslagets overfladebehandling. Vedligeholdelse af overfladebehandling Den udvendige aluminiumsafdækning på Alux produkterne er standard gulcromateret og overfladebehandlet med polyester pulverlak. Behandlingen giver en meget stærk og vejrbestandig overflade, som kræver et minimum af vedligeholdelse. Afvask karm og ramme udvendigt et par gange om året med blød børste, klud og lunkent vand tilsat rengøringsmiddel (autoshampoo). Mindre skader i overfladebehandlingen vil ikke have nogen indflydelse på elementets holdbarhed, da der på aluminium hurtig dannes et naturligt oxidlag, som hindrer korrosion og angreb af hvidrust. Specielt i kystnære områder med saltholdig luft og i områder med større luftforurening (f.eks. større byer og industriområder) bør man være særlig opmærksom på tilsmudsning og påvirkning af overfladen. Her bør de udvendige aluminiumsafdækninger rengøres med jævne mellemrum og mindst 2 gange om året. Tætningslister Tætningslister kræver ingen speciel vedligeholdelse, men bør holdes rene og fri for snavs. Tætningslisterne aftørres en gang om året med en klud opvredet i lunken vand. Endvidere anbefaler vi, at tætningslisterne stryges med en silikonestift for at mindske friktionen ved betjening.

11 VEDLIGEHOLDELSE Knast- og harpiksudtræk 10 For at opnå en optimal kvalitet bliver alle Hvidbjerg Vinduets træprofiler fingerskarret. Det betyder, at vi fjerner ca. 95% af alle knaster og andre defekter i træet. Det gør træprofilerne mere stabile, og problemer med knast gennemslag, gule skjolder og harpiksknopper i overfladebehandlingen er dermed stærkt reduceret. Træ er et levende naturmateriale med de mange fordele - og få ulemper - som det medfører. Harpiks og knaster er et kvalitetstegn for et naturprodukt. Harpiks giver træet en naturlig beskyttelse og en vandafvisende overflade. Kombineret med fabriksimprægneringen giver det et langtidsholdbart produkt. Det må derfor accepteres, at der selv med den bedste overfladebehandling kan forekomme struktur- og glansvariationer samt andre uregelmæssigheder f.eks. farvegennemslag fra knaster og udtræk af harpiks. Specielt ved lyse farver kan der forekomme gule misfarvninger, der, som oftest, let lader sig fjerne med sprit. Hvis harpiksen trænger igennem malingen, kan den let fjernes med sprit. Hvis harpiksen sidder som knopper under malingen, bør der gå 2-3 år, eller indtil harpiksen er kommet igennem overfladebehandlingen, hvorefter den fjernes med sprit, eller i grovere tilfælde skrabes og slibes bort, inden der males på ny. Knast- og harpiksudtræk berettiger ikke til reklamation. Energiruder Udvendig kondens kan forekomme på energiruder med høj isoleringsevne. Kondensdannelsen skyldes den lavere overfladetemperatur på energirudens udvendige side og har i øvrigt ingen betydning for rudens øvrige funktioner eller holdbarheden generelt.

12 11 VEDLIGEHOLDELSE Generel vedligeholdelse og smøring af beslag Det er vigtigt at smøre og vedligeholde alle typer beslag for at sikre en let og uhindret betjening og funktion, og ligeledes er det er krav for at opretholde garantien på elementerne. Vi anbefaler, at man min. 1 gang årligt smører alle bevægelige beslagdele med syrefri olie (f.eks. alm. cykelolie). Specielt i kystnære områder med saltholdig luft og i områder med større luftforurening bør beslag smøres og vedligeholdes oftere for at opretholde garantien. Topstyret, topvende, sidestyret og sidehængt beslag er glidebeslag. Alle ledforbindelser og hængsler skal smøres. Der skal smøres både udvendigt på ledforbindelserne og i spalteåbningen mellem armene. Der anvendes syrefri olie, efterfulgt af langtidspåvirkende syrefri fedt på spray. Glideflader, glideskinner og glideklodser holdes rene. Der kan påføres stearin eller tør glidemiddel på glidefladerne for at lette friktionen. Brug aldrig olie på disse flader. Friktionsbremser på sidehængte vinduer og terrassedøre Glideskinnen holdes ren. Grebsaktiverede bremser smøres normalt ikke, men kan, om nødvendigt, smøres med et tørt glidemiddel. Sidebundhængt (dreje/kip) Vinduer smøres på alle låsetappe og i slutblik med syrefri olie. Bundhængslet skal ikke smøres, da det er fyldt med fedt ved monteringen. Saksebeslag og friktionsbremse smøres med syrefri olie i alle ledforbindelser. Kolvepaskviler og rullepaskviler smøres med syrefri olie i låsekassen og ved ruller, kolver samt på slutblik.

13 BESLAG TOPVENDE VINDUER, BØRNE- OG PUDSESIKRING 12 BETJENINGSVEJLEDNING 1. Vinduet åbnes til sikringsdelen automatisk går i indgreb. 2. Vinduet lukkes ca. 2 cm, træk let i den nederste del af sikringen. 3. Skub vinduet op. 4. Slip armen, og sikringen går selv i indgreb i næste hak. 5. Pkt. 2 gentages, hvor sikringen holdes tilbage og vinduet kan åbnes. 6. Vinduet går automatisk i pudsesikring og frigøres som beskrevet ovenfor.

14 13 BESLAG FACADEDØRE ALUX facadedøre er som standard forsynet med el-forzinkede hængsler og 3 punkt lukke. Greb, cylindere m.v. er tilvalg. OBS! Der ydes ingen garanti for tæthed, hvis lukkepunkterne ikke er aktiveret. Vedligeholdelse og smøring af beslag Min. 1 gang årligt skal alle bevægelige beslagdele smøres med syrefri olie (f.eks. alm. cykelolie), for at opretholde garantien.

15 BESLAG DREJE/KIP VINDUER OG DØRE 14 BETJENINGSVEJLEDNING Dreje/kip (det sidebundhængte) vindue er et indadgående vindue der, som navnet siger, har både en sidehængt og en bundhængt funktion. Den sidehængte funktion udnyttes primært i forbindelse med pudsning af rudens udvendige side. Håndtaget drejes i vandret stilling, og vinduesrammen kan åbnes sidehængt, dvs. hele vinduesrammen drejes ind i lokalet. Den bundhængte funktion anvendes ved den daglige ventilation og udluftning. Håndtaget drejes lodret opad, hvorefter overdel af vinduesrammen kan kippes indad ca. 10 cm. Spalteventilation opnås ved at dreje håndtaget fra vandret stilling 45º opad, hvilket giver en ventilationsspalte ved vinduesrammens overkant. Fejlbetjening Bemærk, at fejlbetjening/fejlfunktion kan opstå hvis: beslaget justeres forkert vinduets åbning og den tilsigtede brug af beslaget hindres vinduesrammen presses mod murfalsen eller længere end det indbyggede stop tillader under åbning vnduesrammen eller grebet belastes forkert eller genstande blokerer i vinduesfalsen under åbning/lukning. OBS! Justering og eventuel udskiftning af dele i beslaget bør kun udføres af en fagmand.

16 15 BESLAG DREJE/KIP VINDUER OG DØRE (FORTSAT) Vedligeholdelse og smøring af beslag For at sikre en fortsat fejlfri funktion, skal følgende procedure gennemføres mindst een gang om året: Saks og underhængsel kontrolleres for slitage og korrekt funktion. Alle bevægelige dele og forriglingspunkter smøres. Der anvendes ikke-syrefrit smøremiddel. Ved maling/lakering af vinduet skal beslaget beskyttes. Justering af beslaget foretages iflg. nedenstående skitser. A. Justering af alle forriglingspunkter B. Justering af saks C. Justering af underhængsel B +/- 2 mm +/- 1 mm +/- 1 mm A +2 mm +/-1,5mm C

17 BESLAG KIP / SKYDEDØRE 16 Vedligeholdelse og smøring af beslag Min. 1 gang årligt skal alle bevægelige beslagdele smøres med syrefri olie (f.eks. alm. cykelolie), for at opretholde garantien.

18 17 BESLAG JUSTERING KIP / SKYDEDØRE

19 BETJENINGSVEJLEDNING KIP / SKYDEDØRE 18 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 1: Lukket position Fig. 2: Døren kippes ind ved at dreje håndtaget i vandret position. Fig. 3: Ved at dreje håndtaget fra vandret op til lodret position kan døren skydes til siden. Fig. 4: For at skyde døren igen, skal håndtaget føres tilbage i vandret position, hvorefter døren kan lukkes ved at dreje håndtaget ned (se fig. 1)

20 19 MÆRKNINGSORDNINGER DIN GARANTI FOR KVALITET VinduesIndustrien er en brancheforening, som har hovedparten af danske vinduesproducenter som medlem. Hvidbjerg Vinduets produkter er underlagt VinduesIndustriens Garantiordning. Læs mere på Dansk Vindues Verifikation (DVV) DVV-mærkede vinduer og yderdøre betyder, at vinduesproducenten er underlagt en uvildig fabrikskontrol 1-2 gange om året. Her kontrolleres om virksomhedens kvalitetsstyring og færdige elementer opfylder de krav til fx konstruktion, ydeevne, materialer og overflader, som er specificeret i de Tekniske Bestemmelser for DVV. Dansk Vindues Certificering (DVC) er det uvildige kontrolorgan, der kontrollerer virksomhederne. Læs mere på Dansk Indeklima Mærkning (DIM) Et indeklimamærket vindue giver dokumentation for, at produktet er afprøvet for afgivelse af kemikalier til indeluften. Læs mere på CE-Mærkning Fra 1. feb skal alle vinduer og yderdøre CE-mærkes. CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke som f.eks. DVC-mærket. CE-mærket er et bevis på, at de beskrevne procedurer i det Europæiske Byggevaredirektiv er overholdt, og at producenten står inde for det.

21 MÆRKNINGSORDNINGER CE CERTIFIKATER 20 Østergade 24 DK-7790 Thyholm Danmark 2010 EN :2006+A1:2010 Facadevinduer Træ-Aluminium Type: Alux Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue): Bestået Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi) -1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,4* -1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,2* Strålingsegenskaber -Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,63* -Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,80* Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) *Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Hvidbjerg vinduet, jfr. EN :2006+A1:2010, Tabel E. 1 note c Facadedøre Træ-Aluminium Type: Alux Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Højde: Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi) - Rammedør på 1230 x 2180 mm med standard rude: 1,6** - Pladedør på 1230 x 2180 mm: 0,9** Strålingsegenskaber -Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,63** -Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,80** Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) **Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Hvidbjerg vinduet, jfr. EN :2006+A1:2010, Tabel E. 2 note d

22 21 MÆRKNINGSORDNINGER CE CERTIFIKATER Østergade 24 DK-7790 Thyholm Danmark 2010 EN :2006+A1:2010 Facadevinduer Træ-Aluminium Type: Alux dreje/kip. Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi) -1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,4* -1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,2* Strålingsegenskaber -Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,63* -Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,80* Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) *Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Hvidbjerg vinduet, jfr. EN :2006+A1:2010, Tabel E. 1 note c Facadedøre Træ-Aluminium Type: Alux dreje/kip Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Højde: Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi) - Rammedør på 1230 x 2180 mm med standard rude: 1,4** - Kip-skydedør på 2500 x 2180 mm med standard ruder: 1,2** Strålingsegenskaber -Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,63** -Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,80** Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) **Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Hvidbjerg vinduet, jfr. EN :2006+A1:2010, Tabel E. 2 note d.

23 22

24 HVIDBJERG VINDUET A/S ER MEDLEM AF VINDUESINDUSTRIEN OG DANSK VINDUES CERTIFICERING, DVC. ALLE VORE ELEMENTER ER DERFOR OM- FATTET AF 5 ÅRS GARANTI, UNDER FOR- UDSÆTNING AF KORREKT MONTERING OG VEDLIGEHOLDELSE. LÆS MERE PÅ VORES WEBSITE

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE Opdateret november 2012 1 TILLYKKE MED DINE NYE PLAST VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring...side

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring... side

Læs mere

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE.

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning www.kipa.dk Vinduer Udestue-elementer Sidepartier Facadedøre Halvdøre Indvendige døre Terrasse døre KIPA VINDUER SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE www.kipa.dk - tlf.

Læs mere

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Astrup Have Kontech A/S brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 og funktion

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og opbevaring............. 4

Læs mere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere Brugervejledning Kernefyr Vi gør danmark smukkere 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Modtagelse og opbevaring... 3 Montering og fastgørelse... 4-5 Fuger... 6 Rengøring... 6 Komponent beskrivelse...

Læs mere

Håndværker- & brugervejledning

Håndværker- & brugervejledning Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 Betjening

Læs mere

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning... 5 Funktion

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede

Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede Brugervejledning Betjening og vedligeholdelse af vinduer og døre Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede DK 9600 Aars Tlf. +45 98 62 10 44 info@mejan.dk www.mejan.dk 1 Indholdfortegnelse: Indledning:... 3 Vinduer:...

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

Montage & Brugervejledning

Montage & Brugervejledning Montage & Egholmvj 7C 9800 Hjørring Telefon: 98 83 70 55 Telefax: 98 83 70 33 www.euro-plast.dk info@euro-plast.dk Hvem er vi... 2 Det sikrevalg... 2 Modtagelse og opbevaring... 2 Montering af håndtag...3

Læs mere

I j. VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:.

I j. VINDUER FOR LlVET.-'\:,-,-~/=:. îi I j mm VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:. ) Indholdsfortegnelse Tilykke med dine nye vinduer 3 Sidehængt vindue 26 Læse-guide 3 Sidestyet vindue 28 Fast vindue 29 Liv, lys og luft 4 Indadgående vindue

Læs mere

brugervejledning hjem med gode energier

brugervejledning hjem med gode energier Hjem med gode energier brugervejledning hjem med gode energier RTIONEL brugervejledning 1 Tillykke med dine nye vinduer og døre fra Rationel Du har valgt et kvalitetsprodukt, der er udviklet og fremstillet

Læs mere

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre.

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål er at varetage branchens

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning.

Vedligeholdelsesvejledning. Vedligeholdelsesvejledning. - samt informationer til brug ved montage. - samt - samt informationer til brug til brug ved ved montage. Tillykke Tillykke med med med Deres Deres Deres nye nye nye vinduer

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere