Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden"

Transkript

1 Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 2. Behandling af bestyrelsens forslag Forslag 1. Renovering af containergård Forslag 2. Renovering af udearealer Forslag 3. Reparation af murværk i pakhuset 3. Evt. Begrundelse for indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde: Forslag 1 er fremsat for endelig at kunne igangsætte den længe udskudte bygning af en ny containergård med tilhørende renovering at de tilstødende arealer. Forslag 2 er fremsat for at kunne følge op på sidste afdelingsmødets beslutning om at renovere og forbedre udearealerne. Forslag 3 er fremsat fordi en analyse af pakhuses mure har vist, at de skal repareres hurtigst muligt. De tre forslag med tilhørende bilag er vedlagt. Uddybet beskrivelse af forslagene er lagt frem til gennemsyn i ejendomskontoret. Afdelingsbestyrelsen har løbende orienteret om arbejdet med de tre forslag. Se bl.a. referatet af bestyrelsens møde i februar Dette referat kan ligesom de øvrige referater, læses på Velkommen til mødet. Vi byder på lidt snaks og noget at drikke. 1

2 Lejerbo afd. 204, Bodenhoffs Plads Forslag 1. Renovering af containergården med tilknyttede arealer Afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdelingen anvender erstatningsbeløbet på kr. fra ekspropriationssagen til finansiering af ombygningen af containergården. En skitse af den nye containergård er vedlagt forslaget. Renoveringen af containergården koster kr. Håndværkerudgifter: Rådgiver: Uforudsete: Administrationsgebyr: Finansiering: Erstatningen (tilbage): Bidrag fra kajakklubben: I alt: kr kr kr kr kr kr kr kr. Underfinansiering er på ( kr kr.) = kr. Afdelingsmødet accepterer denne ekstraudgift på kr. Den del af denne ekstraudgift, der ikke kan dækkes via de uforudsete udgifter, den tages fra de midler, der er afsat til maling af døre og vinduer på konto Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at afdelingsmødet godkender dette forslag. 2

3 Lejerbo afd. 204, Bodenhoffs Plads Forslag 2. Renoveringen af udearealerne Afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdelingen renoverer udearealerne. Der er vedlagt en beskrivelse af, hvad renoveringen går ud. Anlægsudgifter: kr. Denne udgift afskrives over 10 år, hvilket giver nedenstående huslejestigninger: En bolig på 95,00 m2 får en huslejestigning på ca. 57 kr. pr. mdr. En bolig på 52,00 m2 får en huslejestigning på ca. 32 kr. pr. mdr. En bolig på 80,00 m2får en huslejestigning på ca. 48 kr. pr. mdr. En bolig på 126,00 m2 får en huslejestigning på ca. 75 kr. pr. mdr. Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at afdelingsmødet godkender dette forslag. 3

4 Lejerbo afd. 204, Bodenhoffs Plads Forslag 3. Reparation af murværk i Pakhuset Afdelingsbestyrelsen foreslår sammen med forvaltningen, at afdelingen iværksætter en reparation af murværket i Pakhuset. Bjørk & Borum (rådgiver) har udarbejdet en rapport om murværket. Denne rapport er efterfølgende blevet forelagt og drøftet den med afdelingsbestyrelsen. Murværket er desværre i en sådan stand, at det skal renoveres nu. Udgiften finansieres med et 30-årigt lån på kr. Det giver en huslejestigning på 1,29 % (12,53 kr. pr. m2). Det medfører nedenstående huslejestigninger: En bolig på 95,00 m2 får en huslejestigning på 97 kr. pr. mdr. En bolig på 52,00 m2 får en huslejestigning på 55 kr. pr. mdr. En bolig på 80,00 m2får en huslejestigning på 86 kr. pr. mdr. En bolig på 126,00 m2 får en huslejestigning på 135 kr. pr. mdr. En bolig på 95,00 m2 får en huslejestigning på 96 kr. pr. mdr. Afdelingsbestyrelsen og forvaltningen anbefaler, at afdelingsmødet godkender dette forslag. 4

5 Bilag til forslag 1: Renovering af containergården En ny containergård har været påkrævet i en årrække, hvilket alle ved selvsyn kan overbrvise sig om. Den eksisterende containergård er brændemærket, nedbrudt af råd, hærværk og dagligt slid i mere end 30 år.også tilkøringsarealerne er ødelagte. Bestyrelsren er derfor enig med Lejerbo om, at det er nødvendigt at foretage udskiftningen af containergården, så hurtigt som muligt i Der er derfor i dialog med udeudvalget udarbejdet forslag til bygning af en ny containergård. Der er i forlængelse heraf indhentet forløbige overslag over, hvad det koster at bygge en fremtidssikret contanergård nemlig ca.. Med erstaningen fra kommunen er det nu muligt at gennemføre dette projekt i 2013, selv om det på grund af en forglemmelse ikke kom med på budgettet for Sammen med containergården etableres et lille skur til opbevaring af kajakker, således som det blev besluttet på det sidste afdelingsmøde. Derfor bidrager kajakklubben til finansieringen af byggeriet. Ide skitse til den nye containergård med tilhørende arealer endelig design afventer beslutning på det ekstraordinære afdelingsmøde. 5

6 Bilag til forslag 2: Renovering af udearealerne Der skal stemmes om oplæg til finansiering af planen for renovering af udearealerne. (Den plan, som blev præsenteret og vedtaget ved afdelingsmødet i oktober.) Oplægget til finansiering indeholder en huslejestigning og skal vedtages for, at planen kan gennemføres. Formålet med planen er at sikre et dejligere og mere privat udendørsrum for beboerne i vores afdeling. Vores udearealer er slidte og bliver pga. manglende afgrænsning brugt som offentligt område. De nye broer kommer til at føre yderligere trafik og uro med sig. Tanken med planen er, at vi reagerer konstruktivt på dette ved at skabe et ansigtsløft af det udendørsrum, som fortsat er vores. Planen dækker over fem forskellige forbedringer, som vi går efter alle at få gennemført inden for budgettet, men efter nedenstående prioritering: 1. En reel have på plænen ned mod Christianshavns Kanal. Plænen omkranses af lav buskhæk, og der sættes låger op ved indgangene til området (fra Bodenhoffs Plads og fra den nye cykelsti langs kanalen). På nuværende tidspunkt fungerer plænen som Christianshavns offentlige' toilet for både hunde og mennesker og vil med al sandsynlighed blive belastet yderligere af forbipasserende og turister, når broerne står færdige. Planen skal forvandle plænen til vores private hyggelige have og skærme af for uvedkommende besøgende. 2. Beplantning af det lange tomme bed på den nord-østlige langside af indre gård. Bedet står tomt, og formålet med beplantning er dels at skabe en hyggeligere ramme om den indre går, dels at forhindre at børn falder ned fra afsatsen ned mod garagerne. 3. Sol- og hyggekrog til forældre på det nord-østlige hjørne af legepladsen. Der indrettes et hjørne med borde og bænke, hvor forældre kan hygge sig, når de er med deres børn på legepladsen. 4. Reetablering af bord- og bænketerrassen ned mod det nye brohjørne. Ekspropriationen inddrager næsten hele asfalthjørnet ved Christianshavns Kanal og Trangraven. Den forhøjede terrasse forbliver dog vores og vil kunne gøres hyggelig ved hjælp af nogle få justeringer. 5. Ny asfalt i indre gård, på stierne og omkring pakhuset. Asfalten er meget ødelagt og af en meget ru slags, som ikke er god for børns knæ og albuer. Ny asfalt vil både give udearealet et sidste finish rent udseendemæssigt og være mere børnevenlig. 6

7 Bilag til forslag 3: Reparation af murværk i Pakhuset Pakhuses ydremure er, som alle ved selvsyn kan konstatere, i meget dårlig stand. Bjørk & Borum (rådgiver) er derfor blevet bedt om at gennemføre en analyse af murernes tilstand. Konklusionen er at pakhuses ydremur er ved at blive nedbrudt. Der er trængt salt op i bygningen nede fra op til ca. 2.5 meters højde. Saltet udkrystalliseres så de yderste murstens brændte dæklag springer af. Herefter trænger der vand ind og murstenene frostspringes en fremadskridende proces. Derfor skal pakhuset renoveres nu jo før jo bedre. Løsningen er at udskifte den angrebne del af ydremuren. Alternative metoder er undersøgt. Lejerbo har på den baggrund haft opgaven i licitation. Øens Murefirma har vundet licitationen tilbuddet er på 4,7 mio. kr. Tilbuddet indebærer, at de bærende konstruktioner repareres. Der indgår ikke nye vinduer eller lignende i projektet. Tilbuddet indebærer også at der pudses en række partier indendørs i stueetagen (festlokaler og VM-kontor), ligesom der udskiftet nogle defekte afdækninger i tilknytning til vindueskarme. Lejerbo vurderer, at der er tale om en uomgængelig opgave, som de har bedt om bliver igangsat så snart som muligt. Det kræver en godkendelse af en lejeforhøjelse på et ekstra ordinært afdelingsmøde. Hvis afdelingsmødet ikke godkender lejerforhøjelsen, vil Lejerbo indbringe sagen for tilsynsrådet for at kunne sætte gang i renoveringen. Bestyrelsen er enig i, at der er tale om et renoveringsprojekt, der skal igangsættes så hurtigt som muligt. 7

Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012

Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012 http://www.islandsplads.dk Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012 1. Valg af dirigent og referent Anne E. byder velkommen. Karen udpeges til dirigent, Anne S. referent.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 4. november 2013 Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Endelig dagsorden Udvidet regnskab med bilag kan fås på ejendomskontoret

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning nov. 2006 nov. 2007.

Afdelingsbestyrelsens beretning nov. 2006 nov. 2007. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Afdelingsbestyrelsens beretning nov. 2006 nov. 2007. Bestyrelsesmøder i perioden: 03.01.2007 (ekstraordinært) 30.01.2007 27.02.2007 27.03.2007 24.04.2007 06.06.2007

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea)

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea) Referat Forum Dialogmøde med Boligorganisationerne bosiddende i eller med afdelinger beliggende i Assens Kommune. Styringsdialogen 2011/2012 mellem Assens Kommune og boligorganisationer bosiddende i eller

Læs mere

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen Til beboerne i afdeling Borupgård I Helsingør, 23. januar 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde om regnskab MANDAG DEN 14. JANUAR 2002. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet:

Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet: Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 27.4.2010 Deltagere: 22 fremmødte, en husstand ved fuldmagt Punkt 1: Valg af dirigent: Thomas (43) Valg af referent: Henrik (47) Punkt 2 : Beretning

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Tid: 20. september 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet, Herninggade 2, stuen Indbudte: Alle beboere i Nordhavnsgården, Anders Wiig (fsb), Michael Willer-Jensen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. Velkomst ved formand Hedvig Repstock Valg af dirigent

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere