Akustisk frihed med gips

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akustisk frihed med gips"

Transkript

1 Gyptone akustiklofter Akustisk frihed med gips bliv klogere på BR08 og akustiske krav Hvis du skulle være i tvivl: Gyptone akustiklofter lever op til nye og skærpede lydkrav i skoler DOKUMENTATION

2 Gyptone akustiklofter fungerer i praksis! Nye kontrolmålinger viser, at Gyptone akustiklofter indfrier de nye og skærpede krav til efterklangstiden i skoler og børnehaver. Gyproc har i samarbejde med en række akustikere, bl.a. COWI, Gade & Mortensen Akustik A/S, AkustikByrån og Sinus AS, foretaget kontrolmålinger i skolerum og børnehaver for at undersøge, om lokaler projekteret og monteret med Gyptone akustiklofter lever op til byggereglementets nye, skærpede krav. De udførte målinger dokumenterer, at Gyptone akustiklofter opfylder de nye og skærpede krav til efterklangstiden i det nye bygningsreglement. Samtidig dokumenterer kontrolmålingerne en meget høj taleforståelse i de målte rum, som bl.a. fremmer elevernes opfattelses- og indlæringsevne. Målingen af efterklangstiden i det færdige rum er den, der gælder De udførte akustikmålinger er foretaget efter, at rummene er bygget færdigt, indrettet og taget i brug. Disse målinger er således et udtryk for akustikken i virkelighedens verden og fortæller, hvor effektivt akustikloftet virker i praksis. De fortæller også, hvordan det endelige rum fungerer akustisk for de personer, der skal opholde sig i det til dagligt. På de følgende sider viser vi et udpluk af målingerne, der dokumenterer, at Gyptone akustiklofter lever op til kravene i BR 08 samt anvisningerne i SBI 218 det gælder også for klasseværelser på skoler og i børnehaver, hvor kravene til efterklangstiden er blevet skærpet. Målingerne For at sikre faglighed og validitet i de konkrete kontrolmålinger er disse gennemført af uafhængige akustikere med speciale i rumakustik. Dette sikrer en generel anvendelighed af måleresultaterne. Målingerne er udført i typiske skoler og børnehaver i Danmark, Norge og Sverige. Der er ikke foretaget ændringer i lokalerne inden målingerne. 2

3 Rene og naturlige materialer Gyptone akustiklofter er fremstillet af gips, der er et rent naturmateriale. Desuden benyttes miljøvenligt genbrugskarton. Ingen afgasning af formaldehyd og ammoniak Sund indendørs luft kræver sunde materialer. Gyptone akustiklofter afgasser ikke formaldehyd og ammoniak i målelige mængder. INDEKLIMA Fuld genanvendelse Gyptone akustiklofter kan genanvendes fuldt ud efter endt brug og genopstå som nye gipsplader. Lang levetid lave vedligeholdelsesomkostninger Levetiden er længere og vedligeholdelsesomkostningerne er lavere end for mange andre loftstyper, ikke mindst fordi Gyptone akustiklofter er meget robuste og kan males og repareres uden tab af de akustiske egenskaber. Det betyder, at de totale levetidsomkostninger for bygherren i visse tilfælde halveres. M Æ R K E T 3

4 Case 1: Undervisningsrum, Enebyskolen, Sverige Lokalets anvendelse: Undervisning Beskrivelse: GODKENDT Lokalet er et rum, som er møbleret med mange træstole og træborde samt enkelte skabe og hylder. Gulvareal: 56 m 2 Gennemsnitlig efterklangstid: 0,48 sek. Lydabsorberende areal (Gyptone): Loftshøjde: 95 % af gulvareal 2,4-3,0 m Rumvolumen: 154,7 m 3 4

5 Materialebeskrivelse: Vægge: Gulv: Vinduer: Loft: Loftkonstruktion: Kombination af gips- og murstensvægge Betongulv med linoleum 2-lags termoruder Gyptone Sixto 60 og Gyptone BIG Sixto 63 75% av loftsareal: T-15 opphengsystem Nedhængt: 100 mm Gyptone Sixto 60 med kant E Akustik: Måling af efterklangstid ifølge SS Foretaget af AkustikByrån, Sekunder 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Frekvens (Hz) 0,46 0,51 0,51 0,52 0,46 0,42 Taleforståelse: Meget god AkustikByrån, akustiker Claes Söderström: De opmålte efterklangstider overskrider ikke 0,5 sekunder for måleresultaterne mellem 250 og 4000 Hz i oktavbånd. Taleforståelse varierer mellem 0,76 og 0,81 for RASTI- og STI-værdierne i skolelokalerne med taleposition ved whiteboardtavlen. Værdien for taleforståelse svarer til kriteriet: Meget god. 25% av loftsareal: Gyproc GK-system Nedhængt: 60 mm Gyptone BIG Sixto 63 med kant B1 Anbefaling ifølge Bygningsreglement BR08: Efterklangstid i undervisningslokaler ( Hz) 125 Hz + 20 % (maksimal afvigelse) % af det absorberende materiale bør placeres på vægge eller andre lodrette flader. 5

6 Case 2: Børnehave, Ullarud, Norge Lokalets anvendelse: Sang og leg Beskrivelse: GODKENDT Gennemsnitlig efterklangstid: 0,36 sek. Lokalet er et rum, som er møbleret med en kombination af bløde og hårde møbler. Gulvareal: 27 m 2 Lydabsorberende areal (Gyptone): Loftshøjde: 110 % af gulvareal 2,3-2,9 m Rumvolumen: 84 m 3 6

7 Materialebeskrivelse: Vægge: Gipsvægge Gulv: Betongulv med linoleum Vinduer: 2-lags termoruder Loft: Gyptone Sixto 60 Loftkonstruktion: 45 x 45 mm lægter 45 mm mineraluld mellem lægter Gyptone Sixto 60 med kant B Vægabsorbent: Gyptone Sixto 60 monteret på 45 x 45 mm lægter med mineraluld i mellem Akustik Måling af efterklangstid ifølge NS-EN ISO :2008. Foretaget af COWI d Sekunder 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Frekvens (Hz) 0,42 0,37 0,30 0,32 0,37 0,33 Grænseværdi for efterklangstid tilfredsstilles i rummene COWI, akustiker Eli-Anne Marthinsen: Formålet med målingerne har været at dokumentere efterklangstiden i de udvalgte lokaler, hvor der er brugt loftløsninger med perforerede gipsplader. Der blev målt efterklangstider i Baserom 301 samt Baserom 301 og 302 samlet. I alle rummene var der skråtag med perforerede gipsplader. Grænseværdien for efterklangstiden tilfredsstilles både i Baserom 301 og i Baserom 301 og 302 samlet. Anbefaling ifølge Bygningsreglementet BR08: Efterklangstid i opholdsrum: 0,4 sek. (125 Hz Hz) 125 Hz (+ 0,2 tilladelig afvigelse). Mindst % af det absorberende areal bør placeres på vægge eller andre lodrette flader. 7

8 Case 3: Klasseværelse Nøddeskovskolen i Næstved, Danmark Lokalets anvendelse: Undervisning GODKENDT Gennemsnitlig efterklangstid: 0,50 sek. Beskrivelse: Lokalet består af et stort rum med rumdeler. I lokalet er placeret mange træstole og træborde, enkelte skabe og hylder samt en sofagruppe. Rumareal: 137 m 2 Lydabsorberende areal (Gyptone): 90 % af gulvareal Loftshøjde: 2,5 m Rumvolumen: 342,5 m 3 8

9 Materialebeskrivelse: Vægge: Kombination af gips- og betonvægge, malet Gulv: Beton gulv med linoleum Vinduer: 2-lags termoruder Døre: BD-30 dør Gyptone Sixto 60 Loftkonstruktion: Betondæk T-15 skinnesystem Nedhængt 1000 mm Gyptone Sixto 60 med kant A Akustik Måling af efterklangstid ifølge EN ISO Foretaget af Gade & Mortensen Akustik A/S d Sekunder 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Frekvens (Hz) 0,56 0,55 0,47 0,43 0,48 0,52 God taleforståelse i hele lokalet Bo Mortensen, akustiker: Gade & Mortensen Akustik A/S: Efterklangstidens gennemsnitsværdi for frekvensområdet Hz, T Hz er 0,52 sek. BR08-kravet om en maksimal efterklangstid på 0,6 sek. i 1/1-oktavbåndene Hz og 0,72 sek. ved 125 Hz er overholdt. Taleforståelsen må ud fra målingerne vurderes som god i hele lokalet. Anbefaling ifølge Bygningsreglement BR08: Efterklangstid i undervisningslokaler ( Hz) 125 Hz + 20 % (maksimal afvigelse) % af det absorberende materiale bør placeres på vægge eller andre lodrette flader. 9

10 Case 4: Undervisningsrum, Grue skole, Norge Lokalets anvendelse: Undervisning GODKENDT Gennemsnitlig efterklangstid: 0,50 sek. Beskrivelse: Lokalet er et rum med møblement af mange stole og træborde samt enkelte skabe og hylder. Gulvareal: 58 m 2 Lydabsorberende areal (Gyptone): 95 % af gulvareal. Loftshøjde: 2,7 m Rumvolumen: 156,6 m 3 Materialebeskrivelse: Vægge: Gipsvægge Gulv: Betongulv med linoleum Vinduer: 2-lags termoruder Loft: Gyptone Sixto 60 Loftkonstruktion: Betondæk T-24 skinnesystem Nedhængt: 500 mm Gyptone Sixto 60 med kant A 10

11 Akustik Måling af efterklangstid ifølge EN DIN ISO Foretaget af COWI d : 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Frekvens (Hz) 0,60 0,58 0,43 0,45 0,46 Lokalet lever op til krav og anbefalinger til efterklangstid Robin Thomas Helland, akustiker hos COWI: Måleresultatene viser, at det undersøgte lokale er i overensstemmelse med krav og anbefalinger til efterklangstid. Måling af taletydelighed STI har givet bedømmelsen middel og ligger på 0,8, hvilket subjektivt vil opfattes som udmærket*. * Svarer ifølge STI til bedste klasse. Anbefaling ifølge Bygningsreglement BR08: Efterklangstid i undervisningslokaler ( Hz) 125 Hz + 20 % (maksimal afvigelse) % af det absorberende materiale bør placeres på vægge eller andre lodrette flader. Facts om akustikmåling Efterklangstider i praksis Efterklangstiden er den tid, det tager lyden at aftage 60 db i et rum. Bygningsreglementet stiller krav til efterklangstid for en række forskellige lokaletyper. Den praktiske efterklangstid i et lokale fastlægges på basis af standardiserede målemetoder. Først når lokalet er bygget færdigt, indrettet og taget i brug gennemføres målingen af den praktiske efterklangstid. Denne måling er således et udtryk for akustikken i virkelighedens verden og fortæller, hvor effektivt akustikloftet virker i praksis. Måling af taleforståelighed Taleforståelighed måles ligeledes i det færdige rum og er et udtryk for, hvor nemt det er at forstå en talt sætning forskellige steder i et rum. Det er hermed også et udtryk for, hvor meget en taler skal anstrenge sig for at blive forstået, eller hvor meget en tilhører skal anstrenge sig for at høre og forstå ordene. Tåleforståeligehed måles vha. STI skalaen (0,0-1,0) hvor 0,0-0,3 svarer til uforståeligt, mens 0,75-1,0 svarer til rigtig god forståelighed. 11

12 Akustikprojektering Akustik er blevet en væsentlig faktor i ethvert byggeri, og de akustiske forhold skal projekteres efter lokalernes anvendelse. F.eks. vil den akustik, der opfylder kravene i en koncertsal, ikke være hensigtsmæssig i et klasseværelse. Desuden skal akustikken integreres som en naturlig del af lokalets totale design. Derfor er kravene til materialer og egenskaber komplekse. Men det behøver løsningen ikke at være. Gyptone akustiklofter og -vægge kombinerer akustik med æstetik og styrke i én samlet løsning Sådan gør du: Generelle tommelfingerregler for rektangulære rum med ca. 2,7 m i loftshøjde. 1. Arealet af det absorberende materiale skal svare til mellem 80 og 100 % af gulvarealet afhængig af rummets geometri og krav til efterklangstid. 2. BR 08 anbefaler at % af det absorberende areal skal monteres på vægge eller andre lodrette flader for at undgå flutterekko. Med en kombinationen af akustiklofter og -vægge opnår man de optimale akustiske forhold og sikrer, at selv meget skrappe krav til efterklangstiden opfyldes. Samtidig kan man med Gyproc Akustikvæg, som er en skillevægsløsning både sikre effektiv lydisolering mellem lokaler (48 db) og samtidig opnå effektiv lydabsorption. 3. Møblering er vigtig for at bryde lydfeltet sørg for god møblering med stole (gerne bløde), borde og reoler. 4. Reducer direkte lydkilder overvej hvordan du kan dæmpe trinlyd, lyd fra stole og borde etc. 5. Benyt en akustiker med god erfaring i at anvende perforerede gipsakustikløsninger for at sikre, at gældende lovkrav og gode rumakustiske forhold indfries. Gyptone akustikloft: Reducerer efterklangstiden Som en tommelfingerregel skal man i projekteringen regne med, at det lydabsorberende loft skal udgøre mellem 80 og 100 % af loftsarealet. Dog afhængig af den ønskede efterklangstid og af andre lydabsorberende materialer i lokalet. Gyproc Akustikvæg: Reducerer efterklangstiden, fjerner flutterekko og lydisolerer mellem lokalerne Gyproc Akustikvæg reducerer de lydbølger, der reflekteres imellem væggene (også kaldet flutterekko). Det anbefales at placere minimum % af det totale lydabsorberende areal på væggene. Det vil resultere i en mere ensartet og harmonisk akustik i lokalerne. Samtidig fungerer Gyproc Akustikvæg som effektiv lydisolering mellem lokalerne (48 db). Dvs. at akustikvæggen både lydisolerer og lydabsorberer i samme løsning og samme plane vægflade. Akustisk efterregulering af vægge Ved akustisk efterregulering af rum er det muligt at montere Gyptone BIG ovenpå f.eks. beton- eller gipsvægge. Ved denne efterregulering er det kun nødvendigt at montere Gyptone BIG på 45 mm stållægter med 45 mm mineraluld imellem lægterne. Gyproc lydisolerende Akustikvæg 45 mm stållægte - Gyproc AVZ profil 45 mm mineraluld Perforeret, lydabsorberende Gyptone akustikplade. Her Gyptone BIG Sixto Glat gipsplade 12

13 De skandinaviske krav til efterklangstid Eftermonteret akustisk vægbeklædning Eksisterende væg her betonvæg 45 mm mineraluld 45 mm stållægter - Gyproc AVZ profil Danmark: BR08 Skoler: Undervisningslokaler Sløjdværksteder 3 Musiklokaler større end 250 m 3 Musiklokaler mindre end 250 m 3 Gymnastiksale større end 3500 m 3 Gymnastiksale mindre end 3500 m 3 Svømmehal større end 1500 m 3 Svømmehal mindre end 1500 m Fællesrum til gruppearbejde Gang- og fællesarealer Trapperum Børnehaver og SFO: Opholdsrum Kontorer: Enkeltpersonkontor, møderum Flerpersonkontorer Hospitals- og plejesektoren: Sygehuse (gang) Sengestuer Undersøgelses- og behandlingsrum Plejehjem (gang) Andet: Boliger (kun trapperum) Hoteller (gang) 1,1 sek. 1,8 sek. 1,6 sek. 2,3 sek. 2,0 sek. 0,4 sek. 0,9 sek. 1,3 sek. 0,4 sek. * 0,9 sek. 0,8 sek. 0,9 sek. 1,3 sek. 0,9 sek. ) Kontorer, laboratorier og butikker skal * følge Arbejdstilsynets AT-vejledning A.1.16 December AT Vejledningen angiver et mindste absorptionsareal for rummet. For flerpersonkontorer mindre end 300 m 2 bør absorptionsarealet være mindst 0,8 x gulvarealet. I flerpersonkontorer større end 300 m 2 bør absorptionsarealet være mindst 0,9 x gulvarealet. Norge: NS 8175:2008 Skoler: C klasse Undervisningsrom Rom med støyende aktiviteter Fellesarealer og korridor 0,9 sek. Trapperom 1,3 sek. Auditorium 3 Gymnastikksal med volum 6000 m 1,5 ** sek. 3 Svømmehall med volum < 2000 m 2,0 sek. Undervisningslandskap 0,4 sek. Barnehager og SFO: C klasse Oppholdsrom Trapperom/fellesgang 0,9 sek. Kontorer: C klasse Trapperom 1,3 sek. Fellesarealer/fellesgang 1,0 sek. Kontorer, møtelokaler 0,8 sek. Sykehus og pleieinstitusjoner: C klasse Trapperom 1,3 sek. Fellesarealer/korridor 1,0 sek. Annet: C klasse Boliger (trapperom/fellesarealer/fellesgang) 1,3 sek. Overnattingssteder (trapperom/fellesarealer/fellesgang) 1,3 sek. ) Avhenger av anvendelse dog ** mellom 0,6 og 0,7 sek. dersom auditoriet skal anvendes til forelesning. Sverige: SS 25268:2007 Skolor, förskolor, fritidshem: Klass C Gemensam undervisning 0,5 sek. Undervisning eller elevarbete i mindre grupper 0,5 sek. Undervisning i musik Stora utrymmen för idrott 1,2 sek. Samvaro eller matservering, större än 100 kvm 0,5 sek. Kontor, expedition, bibliotek Korridorer, entréer 0,5 sek. Trapphus 0,8 sek. Gymnasial och högre utbildning: Klass C Gemensam undervisning Undervisning eller samtal i mindre grupper Undervisning i små grupper utbildningslandskap 0,4 sek. Undervisning i musik 0,8 sek. Stora utrymmen för idrott 1,5 sek. Samvaro eller matservering, större än 100 kvm Slöjdsal, teknikrum, storkök 0,5 sek. Kontor, expedition, bibliotek Korridorer, entréer 0,8 sek. Trapphus 1,5 sek. Vårdlokaler: Klass C Intensivvård, uppvakning, talträning, storkök 0,5 sek. Simning och bad, små utrymmen 0,8 sek. Undersökning, behandling, patientrum, vårdrum, kontor, laboratorium, väntrum, avdelningskontor, konferensrum, utbildning, matsal, samlingssal Förbindelsestråk inkl. vilrum och entréer 0,8 sek. Trapphus 1,5 sek. Kontor: Klass C Kontorslandskap (mer än 20 personer) 0,4 sek. Flerpersonskontor (upp till 20 personer) 0,5 sek. Mötesrum, samtalsrum Matservering större än 100 kvm Cellkontor, vilrum, personalrum Korridorer, entré, kopiering 0,8 sek. Trapphus Hotell och restaurang: Klass C Gästrum 0,8 sek. Mötesrum, konferensrum Matservering större än 100 kvm Kontor, personalrum, reception Foajé, korridor, entré, kapprum 0,8 sek. Trapphus 1,5 sek. Ovan angivna utrymmen utgör exempel för respektive Gyptone BIG, lydabsorberende akustikplade Glat gipsplade lokaltyp. SS 25268:2007 ger mer detaljerad information. Sverige: SS 25267:2004 Bostäder: Korridor Trapphus Klass C 1,0 sek. 1,5 sek. 13

14 Gyptone bidrager til god indendørs luftkvalitet Der er mange faktorer ud, over de akustiske forhold, der er afgørende for det samlede indeklima. En væsentlig faktor er luftkvaliteten. Også på dette område bidrager Gyptone positivt til et godt indemiljø. Sundt indeklima er vigtigt for indlæring, koncentrationsevne og helbredelse Mange undersøgelser dokumenterer, at indeklimaet er en meget væsentlig faktor for menneskers trivsel. Et godt og sundt indeklima styrker f.eks. indlæringsevnen hos børn i undervisningsmiljøer og helbredelsen af patienter i hospitalsmiljøer. Gyptone opfylder kravene til god luftkvalitet og hjælper dermed til at sikre et godt indemiljø. Naturlige og bæredygtige materialer Gyptone akustiklofter er fremstillet af gips, der er et rent naturmateriale. Desuden benyttes miljøvenligt genbrugspapir. Materialerne er udvalgt for bl.a. at sikre, at produkterne ikke afgasser skadelige stoffer til omgivelserne og samtidig kan genanvendes fuldt ud. Ingen afgasning af formaldehyd og ammoniak Lofter og vægge udgør store indvendige overflader, der kan afgasse til omgivelserne dvs. til den indendørs luft. Test og grundige målinger viser, at Gyptone akustiklofter ikke afgasser formaldehyd og ammoniak i målelige mængder. INDEKLIMA M Æ R K E T Dansk Indeklima Mærkning og den finske M1 mærkning er en garanti for, at et byggemateriales afgasning ikke overstiger et fastsat niveau. Dette gælder bl.a. gasser, som indeholder formaldehyd, ammoniak og andre stoffer, der er karakteriseret som sundhedsskadelige. Gyptone akustiklofter har i begge klassificeringsordninger opnået bedste klassificering. 14

15 Arkitekt Helge Bjørnvig om miljøets betydning Helge Bjørnvig, arkitekt: Vi valgte Gyptone gipslofter, fordi bygherren også ville have et godt indeklima. Miljøet spiller i dag en stor rolle, når vi vælger materialer, og gips er et godt valg i den henseende. Ligesom vi arkitekter ofte foretrækker at arbejde med gips, fordi det generelt giver et pænere resultat. 15

16 Akustiklofter skal kunne genanvendes Gyptone akustiklofter er baseret på miljømæssig ansvarlighed og en bæredygtig livscyklus. Gyptone akustiklofter kan genanvendes fuldt ud. Når de udtjente lofter er indsamlet, genopstår de som nye gipsplader, og papiret, der anvendes i gipspladen, er ligeledes baseret på indsamlet og genanvendt papir. Effektiv indsamling af brugt gips Lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger Arkitekt Arne Hansen om vedligeholdelse af akustiklofter: Arne Hansen, arkitekt: Konceptet bag genanvendelsessystemet er enkelt: 1) Brugte, nedtagne lofter indsamles på byggepladser og genbrugsstationer. Ligeledes indsamles gipsrester tildannet på byggepladsen. 2) Den indsamlede gips knuses til gipspulver, hvorefter det sorteres og renses. 3) Gipspulveret returneres til Gyproc, hvor det genbruges til produktion af nye gipsplader. Indsamlingen af brugt gips sker enten på genbrugspladser eller på selve byggepladserne i et systematiseret og velfungerende indsamlings- og genbrugssystem. Gyptone produkternes styrke, robusthed og uforgængelige egenskaber giver en levetid på mere end 50 år. Gyptone akustiklofter har generelt stor styrke. Visse lofter er testet efter EN (impact test) og er klassificeret i de stærkeste klasser A1 og A2 afhængig af konstruktionstype. Vedligeholdelsesomkostningerne er meget lave, bl.a. fordi Gyptone produkterne er ukomplicerede at rengøre og kan males og repareres uden tab af de akustiske egenskaber. Det betyder, at en Gyptone løsning ofte reducerer de totale omkostninger for bygherren med op til 50 % i forhold til mange andre loftstyper. Større holdbarhed og længere levetid giver mindre reparation og udskiftning og dermed mindre energiforbrug til produktion, transport og bortskaffelse. Derfor vil brug af Gyptone akustiklofter reducere CO 2 udledning i hele produktets livscyklus. Det betyder meget især når vi taler om hospitaler og healthcare at lofterne er nemme at rengøre og vedligeholde. Du kan tørre dem af med en klud, og når de skal vedligeholdes, stryges de over med malerrullen så er de fine igen. Det er en meget stor fordel på et hospital. Nærmest et MUST. 16

17 Illus færdiggøres (LD) 17

18 Gyptone akustiklofter de mange muligheder Sortimentet for Gyptone akustiklofter dækker et bredt spekter af mønstre, formater og løsninger. De mange muligheder gør det enkelt at projektere en løsning, der passer præcist til lokalet og dets funktion. Du kan koncentrere dig om mulighederne og det visuelle udtryk. Vort sortiment suppleres af tilpassede monterings- og ophængningssystemer. På dette opslag viser vi eksempler fra sortimentet samtlige Gyptone produkter findes på vores hjemmeside Basismønstrene: Gyptone Line Gyptone Point Gyptone Quattro Gyptone Sixto samt Gyptone Base (uperforeret) 18

19 Her er nogle eksempler fra Gyptones sortiment. Vores fulde sortiment og de specialiserede montagesystemer kan du finde på Gyptone Bend: Bløde buer Gyptone BIG: De store formater og ubrudte flader Gyptone Tiles: Pladeformater 600 x 600 mm og 600 x 1200 mm Gyptone Plank: Demonterbart loftsystem til bl.a. gangarealer Gyptone Trap: Svingbare korridorlofter med adgang til installationer 19

20 Gyproc A/S Hareskovvej Kalundborg Tlf.: Fax: Kontakt os Projekterende Jylland: Konsulent Henning Lyng Tlf.: Mobil: Projekterende Fyn og Sjælland: Konsulent Søren Rasmussen Tlf.: Mobil: eller på Gyptone akustiklofter Gyptone akustiklofter anvendes til bl.a. bygninger inden for undervisning, institutioner, kontor, hotel og butik. Produkterne anvendes i projekter med store krav til æstetik, akustik, lang livslængde, godt indeklima og optimal totaløkonomi. Gyptone akustiklofter produceres og markedsføres af Gyproc A/S. INDEKLIMA M Æ R K E T Recycling

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik 4.4 Gyproc Håndbog 9 451 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik Indhold 4.4.0 Akustisk indeklima... 453 4.4.1 Akustiske begreber... 454 4.4.2 Lovkrav... 457 4.4.3 Gode akustiske

Læs mere

Bæredygtigt letbyggeri. Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer

Bæredygtigt letbyggeri. Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer Bæredygtigt letbyggeri Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer 21 En bæredygtig udvikling er en del af grundlaget for vores adfærd Hos Gyproc A/S har vi gennem flere år arbejdet intensivt med

Læs mere

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Forord Denne vejledning fra Erhvervs- og Boligstyrelsen indeholder en række anbefalinger og vejledende projekteringsværdier for lydforhold

Læs mere

Gyptone akustiklofter Funktion og design

Gyptone akustiklofter Funktion og design Gyptone akustiklofter Funktion og design Reflecting everyday life 1 Reflecting everyday life For den daglige bruger af en bygning er loftet en naturlig del af hverdagen, som ofte kun bemærkes, hvis det

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Produktinformation Troldtekt akustik / erhverv. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft

Produktinformation Troldtekt akustik / erhverv. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft Produktinformation Troldtekt akustik / erhverv Troldtekt Det naturlige loft akustik Troldtekt akustik Det naturlige loft Troldtekt er et gennemprøvet, danskprodu ceret produkt, der løbende er udviklet,

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

Om akustik. Gode toner i arkitekturen

Om akustik. Gode toner i arkitekturen Om akustik Gode toner i arkitekturen > Kapitel 1 > Grundlæggende akustiske begreber Det ombyggede kraftvarmeværk på havnen i Århus huser i dag Filmbyen, hvor akustikken er reguleret med lydabsorberende

Læs mere

Produktinformation troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten

Produktinformation troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten Produktinformation troldtekt akustik / Privat Troldtekt akustik Det naturlige loft i privaten Troldtekt akustik fra industriprodukt til designerloft Troldtekt er et gennemprøvet, danskproduceret naturprodukt,

Læs mere

SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING

SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING 2 3 ARKITEKTUREN OG DENS VIRKEMIDLER SKAL BRUGES AKTIVT TIL AT FREMME PATIENTERNES FYSISKE OG PSYKISKE HELING. #01 DESIGN & AKUSTIK 5 FLEKSIBELT, ÆSTETISK

Læs mere

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Akustisk design med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Introduktion Et nedhængt loft er langt den mest almindelige akustiske behandling af et rum. I de fleste tilfælde er denne løsning også tilstrækkelig

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING Dansk naturvidenskabsfestival 2010

LÆRERVEJLEDNING Dansk naturvidenskabsfestival 2010 LÆRERVEJLEDNING Dansk Naturvidenskabsfestival 2010 FORORD Tak fordi du vil deltage i Masseeksperimentet 2010. Masseeksperimentet er en fast aktivitet under DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL, som løber af stabelen

Læs mere

Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler

Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008 Nr. 4 Oktober 2008 Troldtektmagasinet Et frisk pust på skoleskemaet TEMA: Indlæring og effektivitet hænger tæt sammen med et sundt indeklima. Der skal ikke blot være god akustik, men også frisk luft til

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr. 2 2009 LYDEN I PLEJESEKTOREN VIRKSOMHEDSTILPASSET RUMAKUSTIK RED HØRELSEN FOR LÆRERE OG ELEVER GLEM IKKE KORRIDORERNE!

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr. 2 2009 LYDEN I PLEJESEKTOREN VIRKSOMHEDSTILPASSET RUMAKUSTIK RED HØRELSEN FOR LÆRERE OG ELEVER GLEM IKKE KORRIDORERNE! FOR SUSTAINABLE DESIGN Nr. 2 2009 LYDEN I PLEJESEKTOREN VIRKSOMHEDSTILPASSET RUMAKUSTIK RED HØRELSEN FOR LÆRERE OG ELEVER GLEM IKKE KORRIDORERNE! Planlæg for et bæredygtigt indeklima Synes du ligesom vi,

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Troldtektmagasinet. Skab rum til bedre læring. Nr. 11 Februar 2012

Troldtektmagasinet. Skab rum til bedre læring. Nr. 11 Februar 2012 Nr. 11 Februar 2012 Troldtektmagasinet Skab rum til bedre læring TEMA: Gode fysiske rammer om børn og unges uddannelse er en investering i fremtidens Danmark. Mange skoler står over for byggeprojekter,

Læs mere

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr. 4 / 2011. Lydmiljøet på operationsstuer Akustiklofter med formsprog

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr. 4 / 2011. Lydmiljøet på operationsstuer Akustiklofter med formsprog FOR SUSTAINABLE DESIGN Nr. 4 / 2011 Kontorer med miljøhensyn Unikke børnehaver Lydmiljøet på operationsstuer Akustiklofter med formsprog Glasuld kan genanvendes! Et godt lydmiljø en lønsom investering

Læs mere

Gulve og akustik Juli 2013

Gulve og akustik Juli 2013 Gulve og akustik Juli 2013 Entreprenører og leverandører i gulvbranchen møder ofte forventninger om at gulvet kan "løse de akustiske" krav der stilles til det moderne byggeri. Begreberne bruges i flæng

Læs mere

Nr. 3 / 2010 FOR SUSTAINABLE DESIGN

Nr. 3 / 2010 FOR SUSTAINABLE DESIGN FOR SUSTAINABLE DESIGN Nr. 3 / 2010 RUMAKUSTIK I DET ÅBNE KONTOR LYDMÅLINGER I SKOLEN IDRÆTSHAL MED GOD AKUSTIK UNDGÅ HØREVÆRN I INDUSTRIEN LYDMILJØET I PLEJESEKTOREN Mennesket en kapital der skal værnes

Læs mere

Lyd i tekniske installationer

Lyd i tekniske installationer Lyd i tekniske installationer Kompetencebrochure Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 5 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 19 3 Geberit

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

DAGINSTITUTIONER. Nybyggeri og renovering af. Branchevejledning

DAGINSTITUTIONER. Nybyggeri og renovering af. Branchevejledning TEMA Indretning af daginstitutioner Branchevejledning Nybyggeri og renovering af DAGINSTITUTIONER Til medarbejdere og ledere i daginstitutioner, SFO, fritidshjem og klubber og til fagfolk i kommunerne

Læs mere

Velkommen til Granab AB

Velkommen til Granab AB GRANAB STRØSYSTEM Til et miljøvenligt og mere støjsvagt indendørs miljø med behagelige gulve i boliger, kontorer, skoler, hoteller og offentlige bygninger. Velkommen til Granab AB GRANAB fremstiller strøsystemer

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere