Præsentation af Solar Mapping og dagslysanalyser af Hyldespjældet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af Solar Mapping og dagslysanalyser af Hyldespjældet"

Transkript

1 Præsentation af Solar Mapping og dagslysanalyser af Hyldespjældet Workshop d Thomas Fænø Mondrup Nikolaj Nørregård Rasmussen Simon Christoffer Uth

2 Agenda Introduktion til solarmapping Metode og programmer Vejen til bygningsklasse 2020 Beskrivelse af byggetekniske forhold Registrering af Hyldespjældet Analyse af glasareal Solarmapping Kategorisering af Hyldespjældet Analyse af casebygninger Dagslysanalyser Scenarier Resultater fra analyse Anbefalinger ved renovering 2 DTU Management Engineering,

3 Metode og programmer Solarmapping og daglysanalyse SOLANALYSE (SOLARMAPPING) Opbygning af model i SkectchUp Eksport til Ecotect og analyse af solmængder Kategorisering udfra analyse og vurderet skyggevirkning fra træer ENERGIANALYSE (DAGSLYSANALYSE) Detajleret dagslysmodellering af prøvehuset i IES VE Undersøgelse af udvalgte parametre for renovering (isolering, tilgang af dagslys etc) DESIGN MANUAL (IN PROGRESS) Beskrivelse af parameteranalyse Beskrivelse af designforslag 3 DTU Management Engineering,

4 Eksisterende forhold Registrering Lukkede facader mod stræderne Meget få vinduer Generelt meget små vinduer Meget svingende stand og kvalitet af facader Vinduer står til udskiftning 4 DTU Management Engineering,

5 Eksisterende forhold Registrering Rare omgivelser af høj kvalitet Gode, men smalle, rum mellem husene Beplantning skaber skygge / tager dagslys Plankeværk skaber skygge / tager dagslys De varierende højder er en vigtig kvalitet Stier mellem huse skaber grønnearealer Et meget karakteristisk udtryk af betonfacader 5 DTU Management Engineering,

6 Eksisterende forhold Registrering De tykke facader mindsker sol og dagslysindfaldet og gør lejligheder mørkere Isoleringstykkelse skal være et kompromis mellem energi og lys De små vinduer påvirkes i større grad af øget karmtykkelse Stræder bliver mærkbart smallere Problematiske samlinger når vægtykkelsen forøges 6 DTU Management Engineering,

7 Eksisterende forhold Opmåling 7 DTU Management Engineering,

8 Eksisterende forhold Vinduestyper Originale vinduer Originale vinduer er udført med isolerglas (12 mm. afstand) Ramme og karm er udført i træ (ingen yderligere information om karakteristika for glas) Renovering i 1992 Udskiftning af 60 stk. V1 og V2 (Store Torv 8 33) Udskiftning af 26 stk. V3 og V4 (Store Torv 8 33) Renovering af 828 stk. V1 og V2 og 333 stk. V3 og V4 (eftersyn, justering, tilpasning, udskiftning af bundglasliste, tilpasning af øvrige glaslister, afdækning af bundkarm) Renovering af 443 stk. V5 og V6 (eftersyn, justering, tilpasning, udskiftning af bundglasliste og tilpasning af øvrige glaslister) Renovering af 390 hoveddøre D1 og D2 (Eftersyn, justering, tilpasning, rengøring af dræn og lakering af dørtrin) Udskiftede vinduer er udført som træ/alu med termo eller klimaplus glas. Ingen yderligere information er tilgængelig 8 DTU Management Engineering,

9 Eksisterende forhold Vinduestyper og mål Estimering af vindueskarakteristika Alle vinduer, originale og udskiftede antages ens Værdier fra rapport udarbejdet af Glasindustrien, September Floatglas luft floatglas (4 12 4) U værdi: 2,9 W/m²K LT værdi: 81 % G værdi: 76 % Mål efter fysisk opmåling og antal i prøvehus Antal Vinduesareal Glasareal Ramme/karm [stk] [m2] [m2] [m2] Køkken 1 0,98 0,50 0,48 Badeværelse 1 0,28 0,06 0,22 Standard vindue 5 1,88 1,08 0,81 Teressedør 3 1,94 0,88 1,06 Hoveddør 1 2,13 0,00 2,13 9 DTU Management Engineering,

10 Vejen til bygningsklasse 2020 Energiramme 10 DTU Management Engineering,

11 Vejen til bygningsklasse 2020 Transmissionstab må ikke overstige 3.7, 4.7 eller 5.7 W pr. m2 klimaskærm for henholdsvis 1,2 og flere end 3 etager (areal af døre og vinduer er ikke inkluderet) Energitilskud fra vinduer må ikke være mindre end 0 kwh/m2 pr. år og 10 kwh/m2 pr. år for ovenlysvinduer U værdier for ovenlys vinduer må ikke overstige 1.20 W/m2K U værdi for yderdøre må ikke overstige 0.8 W/m2K U værdi for yderføre med glas må ikke overstige 1.0 W/m2K Energirammen udgør 20 kwh/m2 pr. år (opvarmning, køling, ventilation, brugsvand) Luftskifte gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 0.5 l/s pr. m2 opvarmet etage areal ved en trykprøvning med 50 pa Rudeareal skal svare til mindst 15 % af gulvarealet i beboelsesrum for ruder med en lystransmittans på mere end 0.75 ovenlys indregnes med en faktor 1.4 Ventilations anlæg skal opføres med mindst 75 % varmegenvinding tør virkningsgrad på mindst 85 % Specifik elforbrug til ventilation må ikke overstige 1500 J/m3. Ved en bolig er grænsen 800 J/m3 Fælles VE anlæg kan indregnes i rammen når bygherre bekoster dette Luftvarme må ikke udgøre den eneste opvarmningskilde i boliger Energifaktorer 0.6 for fjernvarme og 1.8 for el. (1.0 og 2.5 for BR10/BR15) 11 DTU Management Engineering,

12 Vejen til bygningsklasse 2020 Krav til lufttæthed = Behov for Blowerdoor test og etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding 12 DTU Management Engineering,

13 Vejen til bygningsklasse 2020 Transmisiontab gennem klimaskærm 13 DTU Management Engineering,

14 Vejen til bygningsklasse 2020 Forventet isoleringstykkelse 14 DTU Management Engineering,

15 Analyse af glasareal Opnåelse af krav for bygningsklasse 2020 Samlet vindue, glas og ramme/karm areal Vinduesareal Glasareal Ramme/karm [m2] [m2] [m2] Total 18,61 8,56 10,06 Glas/gulv forhold: 7,9 % Bygningsklasse 2020: 15 % Total boligareal: 108 m² Totalt glasareal: 16,2 m² Forøgelse af glasareal: 7,6 m² Procentvis forøgelse: 88,9 % 15 DTU Management Engineering, 100 % 188,9 %

16 Solar Mapping Kategorisering - view fra Nord Sydfacader samt tage fremstår med særligt stort solpotentiale (gult) Nordrettede facader fremstår med minimalt solpotentiale (blåt) 16 DTU Management Engineering,

17 Solar Mapping Kategorisering - view fra Syd Sydfacader samt tage fremstår med særligt stort solpotentiale (gult) Nordrettede facader fremstår med minimalt solpotentiale (blåt) 17 DTU Management Engineering,

18 Solar Mapping Kategorisering af solpotentiale STORT solpotentiale [interval: kwh/m2] MEDIUM solpotentiale [interval: kwh/m2] MINIMUM solpotentiale [interval: kwh/m2] 18 DTU Management Engineering,

19 Solar Mapping Diagram over solpotentiale Suderlængen 4 blandt typer med særligt stort solpotentiale STORT solpotentiale [interval: kwh/m2] MEDIUM solpotentiale [interval: kwh/m2] MINIMUM solpotentiale [interval: kwh/m2] Adresse Type Rum Areal Etager Orientering (have) Solindstråling Gade Nummer Antal m2 Antal Forskellig fra syd Tag Havefacade Stifacade 30 grader 45 grader Suderlængen 4 C DTU Management Engineering,

20 Solar Mapping Deltajeret solar mapping af prøvehus - Syd 20 DTU Management Engineering,

21 Solar Mapping Detaljeret solar mapping af prøvehus- Nord 21 DTU Management Engineering,

22 Solar Mapping Detaljeret solar mapping Apotekervænget - Syd 22 DTU Management Engineering,

23 Solar Mapping Detaljeret solar mapping Apotekervænget - Nord 23 DTU Management Engineering,

24 Solar Mapping Detaljeret solar mapping Apotekervænget - Syd 24 DTU Management Engineering,

25 Solar Mapping Detaljeret solar mapping Apotekervænget - Nord 25 DTU Management Engineering,

26 Solar Mapping Detaljeret solar mapping af prøvehus Facader mod syd samt husets tag fremstår med særligt stort solpotentiale (gult) Omkringliggende plankeværk danner skygger Skyggedannelser ved hjørnesamlinger samt ved tilstødende bygninger Centrale (og højtliggende) dele af facader fremstår med stort solpotentiale Centrale dele af facader bør benyttes ved åbning af facade (udnyttelse af solenergi) 26 DTU Management Engineering,

27 Solar Mapping Hvad kan vi gøre? På baggrund af solarmapping og kategorisering er det muligt at beskrive hvilke bebyggelser samt hvilke byggeflader, der besidder størst potentiale for udnyttelse af solenergi Solenergi kan udnyttes til: Passiv opvarmning af brugsrum (dette kræver, at facaden åbnes op) Solenergi til solceller/solvarmeanlæg Opvarmning af bygningsflader, muligt at lagre varme i betonkonstruktion 27 DTU Management Engineering,

28 Dagslysanalyser Undersøgte scenarier Undersøgte scenarier som besluttet på teknikermøde d Scenarie 1: Eksisterende forhold som beskrevet tidligere idag Scenarie 2: Nye vinduer med minimeret ramme/karm andel Scenarie 3a: Øget vindues bredde Scenarie 3b: Øget vindues højde Scenarie 4: Etablering af vinduer ved havedøre Scanerie 5a: Stort ovenlys i stue Scanerie 5b: optimeret ovenlys i stue Scanerie 6: Glasparti mod have Scenarie 7: Dobbeltdøre ved eksisterende havedør Scenarie 8: Vinduesbånd I sydvendt gavl 28 DTU Management Engineering,

29 Dagslysanalyser Scenarie 1: Eksisterende forhold 29 DTU Management Engineering,

30 Dagslysanalyser Scenarie 2: Nye vinduer med minimeret ramme/karm andel 30 DTU Management Engineering,

31 Dagslysanalyser Scenarie 3a: Øget vindues bredde 31 DTU Management Engineering,

32 Dagslysanalyser Scenarie 3b: Øget vindues højde 32 DTU Management Engineering,

33 Dagslysanalyser Scenarie 4: Etablering af vindue ved havedør 33 DTU Management Engineering,

34 Dagslysanalyser Scenarie 5a: Stort ovenlys i stue 34 DTU Management Engineering,

35 Dagslysanalyser Scenarie 5b:lille ovenlys i stue 35 DTU Management Engineering,

36 Dagslysanalyser Scenarie 6: Glasparti mod have 36 DTU Management Engineering,

37 Dagslysanalyser Scenarie 7: Dobbeltdør ved eksisterende havedør 37 DTU Management Engineering,

38 Dagslysanalyser Scenarie 8: Vinduesbånd i sydvendt gavl 38 DTU Management Engineering,

39 Dagslysanalyser Data fra simullering Scenarie Solar gain (kw) Heating plant sensible load (kw) Beskrivelse Eksisterende Karmareal: 10%. 3a Dobbelt vinduesbredde 3b Højde forøget til loft Alrum: 1.2x1.42m. Ophold: 1x1.42m 5a Stort ovenlys i opholdsstue, 1.2x1.2m 5b Optimeret ovenlys i opholdsstue, 0,8x0,8m Glasparti (1.2x3m) i opholdsstue Dobbelthavedør Vinduesbånd i soveværelse 0.6x3.08m 39 DTU Management Engineering,

40 Vinduesproducenter OBS: Indadgående vinduer ca. 10 % lavere Uw værdi og mindre glasareal BR10: Energiklasse A, B eller C Energiklasse A er forventet krav i 2020 (Eref 0) Eref = 196,4 (gennemsnitlig solindstråling på vores breddegrad) gw (vinduets energitransmittans) 90,36(gradtimer for Danmark) Uw (vinduets varmetab) 40 DTU Management Engineering,

41 Vinduesproducenter Protec 7, Komposit Velfac 200i/200 Halo Velfac 400i Træ/alu eller komposit Træ/alu m 41 DTU Management Engineering,

Energirenovering af en 50 er ejendom. Designmappe. Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering. Mads Holten Rasmussen René Bukholt

Energirenovering af en 50 er ejendom. Designmappe. Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering. Mads Holten Rasmussen René Bukholt Energirenovering af en 50 er ejendom Designmappe Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering Mads Holten Rasmussen René Bukholt Indholdsfortegnelse Designfase 1 Dagslys og Termisk indeklima Indledning

Læs mere

Krav og konsekvenser. BR15 CE-mærkning Energimærkning. Bygningsreglement. Eref. Solindfald. Linjetab. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser. BR15 CE-mærkning Energimærkning. Bygningsreglement. Eref. Solindfald. Linjetab. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR15 CE-mærkning Energimærkning Krav og konsekvenser Kongsvang Allé 37, Bygning 16, DK - 8000 Århus C Tlf: +45 7220 1822 www.dvv.dk www.vinduesindustrien.dk info@vinduesindustrien.dk

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energimærkning Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Copyright Ved kopiering skal der kildehenvises til

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning Ombygning / udskiftning Vinduer Yderdøre, porte, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Bygninger opvarmet til mere end 5 o C Ovenlysvinduer (Skrå tage) E ref min. 33 U w max. 1,65 E ref min. 10 Bygningsreglement

Læs mere

Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012

Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012 Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012 Tine Steen Larsen, Konsulent Energi, Indeklima & Miljø Center for Byggeri & Business, UCN Program Danske lovkrav Erfaringer

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Forord Denne

Læs mere

Gennemgang af energibestemmelser i bygningsreglementet BR10 og tilhørende energiberegning samt valg af korrekte løsninger. v/ Ditte Marie Jørgensen

Gennemgang af energibestemmelser i bygningsreglementet BR10 og tilhørende energiberegning samt valg af korrekte løsninger. v/ Ditte Marie Jørgensen Gennemgang af energibestemmelser i bygningsreglementet BR10 og tilhørende energiberegning samt valg af korrekte løsninger v/ Ditte Marie Jørgensen Dagsorden Kl. 12.45 15.50 Energibestemmelser i bygningsreglementet

Læs mere

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Marts 2011 Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU Afdelingen for Energi og Miljø Energimærkning og BR10 Formål med energimærkningen

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter

Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter Danmarks Tekniske Universitet Institut for Byggeri og Anlæg. Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter Februar 2011 1. Forord Rapporten samler en

Læs mere

Energirenovering af en 50 er ejendom

Energirenovering af en 50 er ejendom Energirenovering af en 50 er ejendom Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering Mads Holten Rasmussen René Bukholt Forord Denne rapport repræsenterer et afgangsprojekt fra uddannelsen Diplomingeniør

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Målinger af energiforbrug i højisoleret fuldmuret tofamiliehus

Målinger af energiforbrug i højisoleret fuldmuret tofamiliehus Henrik Tommerup Målinger af energiforbrug i højisoleret fuldmuret tofamiliehus DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-xx-xx 05 ISSN 1601-8605 INDHOLD INDHOLD... 1 FORORD... 2 KONKLUSION...

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys & indeklimarenovering Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv.

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere