AQA therm. Perfekt vandkvalitet til opvarmning af boligen. Opnå høj effektivitet og forlæng levetiden på varmeanlægget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AQA therm. Perfekt vandkvalitet til opvarmning af boligen. Opnå høj effektivitet og forlæng levetiden på varmeanlægget"

Transkript

1 AQA therm Perfekt vandkvalitet til opvarmning af boligen Opnå høj effektivitet og forlæng levetiden på varmeanlægget

2 AQA therm BWT For You and Planet Blue Hvorfor fortjener varmeanlægget i boligen særlig opmærksomhed? Fokus på vandkvalitet betaler sig! Undgå stigende udgifter til opvarmning Udgiften til boligopvarmning er blevet en meget stor del af de faste udgifter til boligen. De stigende energipriser betyder at boligopvarmningen kun bliver en større del af familiens budget i fremtiden. >> God vandkvalitet i et varmeanlæg er med til at holde de løbende udgifter til opvarmning nede. Beskyt miljøet på en fornuftig måde Klimaændringer er en alarmklokke med opfordring til nytænkning. Vi skal arbejde mod bæredygtig udnyttelse. Det er vigtigt at få mest muligt ud af vores energiforbrug. >> Vandkvaliteten medvirker til energibesparelser og sikrer at vores ressourcer anvendes optimalt. Beskyt investeringen Varmeanlægget er grundstenen for komfort og værdien i boligen. Levetiden på anlægget kan øges med årtier, hvis vandet er korrekt behandlet. >> Med korrekt vandkvalitet opnås længst mulig levetid på varmeanlægget. Oprethold en bedre effektivitet Varmeanlæg er blevet mere effektive og meget kompakte. De små varmeflader i kedler er højeffektive og dermed stiger følsomheden over for driftsforstyrrelser. Påfyldes anlægget med almindeligt vandværksvand er konsekvenserne: korrosion, kalkaflejringer samt slam- og luftophobning. Resultatet er skader, dårlig energiudnyttelse og kortere levetid på varmeanlæg. >> Vandkvaliteten har stor indflydelse på om et moderne varmtvandssystem overhovedet er effektivt. Eksperterne anbefaler korrekt behandlet vand Kedelproducenterne erkender, at korrekt vandkvalitet forlænger levetiden, beskytter og opretholder effektiviteten på varmeanlægget. Det betyder at flere og flere producenter endda er villige til at forlænge garantien på anlægget og give forbrugeren flere fordele. >> Korrekt vandkvalitet er en afgørende faktor for, at teknikken fungerer effektivt og problemfrit. 1 mm kalk = op til 10 % højere energiforbrug Eksempel: Gennemsnitlig varmeudgift pr. år Parcelhus på 150 m 2 med nyt naturgasfyr Naturgas: kr (forbrug: m 3 ) Kilde: (2013) AQA therm er en enkel løsning >> Forlæng levetiden på varmeanlægget >> Enkelt engangsfilter med minimale serviceudgifter >> Opnå bekymringsfri og sikker drift Drikkevandssystem Systemadskillelse Lukket varmeanlæg Er vandet ikke behandlet korrekt, bør man regne med forhøjede varmeomkostninger udover de normale prisstigninger i mange år fremover. Akkummulerede merudgifter uden korrekt behandlet vand: AQA therm er et gennemtænkt og miljøvenligt produktprogram, der beskytter og forlænger levetiden på varmeanlægget. Varmeanlægget er separeret i forhold til drikkevandssystemet og det varme brugsvand. efter 1 år efter 5 år efter 10 år kr ,- kr ,- kr ,-

3 BWT For You and Planet Blue. 5 4 AQA therm Effektiv boligopvarmning afhænger også af vandkvaliteten Alle boligejere ønsker at nedsætte varmeregningen, og der er mange penge at spare ved efterisolering, nye vinduer, udluftning hver dag og udskiftning af det gamle varmeanlæg til et nyt og mere effektivt. Sammenligning af termisk ledningsevne Står man over for en investering i et nyt varmeanlæg, er det vigtigt at kende betydningen af hvordan vandkvaliteten påvirker den fremtidige varmeregning og beskytter investeringen. Vi har udviklet produktprogrammet AQA therm, som er en overskuelig og enkel løsning til at beskytte investeringen og undgå en stigende varmeregning. Kalken forringer opvarmningseffekten Varmeanlæg fremstilles mere kompakte og effektive end før i tiden. Tendensen betyder, at kalkaflejringer på varmefladerne nu er blevet en meget kritisk faktor. Tilkalkede varmeflader i et varmeanlæg reducerer opvarmningseffekten, øger energibehovet og forlænger opvarmningstiden. Termisk ledningsevne i W/m2K Reduktion af termisk ledningsevne i et kobberrør Kalkens dårlige termiske ledningsevne medfører, at kalkaflejringer bliver et isolerende lag på varmefladerne i kedlen. Varmeoverførslen reduceres markant ved bare 1 millimeter kalk på varmefladerne og virkningsgraden forringes betydeligt. Kalkfri ca. 1 mm kalk ca. 2 mm kalk ca W/m2K ca W/m2K ca W/m2K Eksemplet viser kalkaflejringer i et kobberrør, hvor kalken forstyrrer varmetransporten pga. reduktion i den termiske ledningsevne. Jo ringere virkningsgrad på varmeanlægget, jo mere koster det at opvarme vandet. Relativ aflejringstendens (index) Kalkens aflejringstendens Udgangspunkt: Kalkens aflejringstendens ved en vandtemperatur på 10 C Vandtemperatur i C

4 BWT For You and Planet Blue. 7 6 AQA therm Kender du de tre vigtigste årsager til korrosion? Korrosion er en af synderne, der forkorter levetiden på kompakte varmeanlæg. Vandets saltinhold Jo højere saltindhold, jo højere ledningsevne har vandet. Korrosionsprocessens kredsløb Højt saltindhold er med til at starte en korrosionsproces og forårsage en katode- og anodereaktion i vandet. Dette betyder at et højt saltindhold øger korrosionshastigheden og dermed nedbrydning af metallerne i kedlen. Salt i vandet omfatter kalcium, magnesium, natrium, klorid mm.. Vandets iltindhold Ilt er, i samspil med vand, en kendt årsag til korrosion. Korrosionsprocessen er en kemisk reaktion i vandet f.eks.: Iltens opløselighed Fe + ½O2 + H2O Fe(OH)2 Jern + ilt + vand = korrosionsprodukt Vandets ph-værdi Varmeinstallationen i boligen bliver hovedsageligt konstrueret i stål, kobber og endvidere anvendes der også aluminiumslegeringer i moderne installationer. Vandværksvand Hårdhedsreduktion Saltreduktion Hvert materiale har sit eget neutrale ph-område: Anbefalede ph værdier: Aluminiumskedler: 8,3-8,5 Stålkedler: 8,3 10 Vær opmærksom på forandringer i ph-værdierne: Vandets ph-værdi forandrer sig med temperaturen og i forbindelse med vandbehandling. Ændringerne skyldes kemiske forandringer i vandet fra f.eks. kulsyre, alkalinitet (karbonater) mm. Det anbefales, at tjekke vandets ph-værdi 8-12 uger efter påfyldning. Ligger værdierne uden for de anbefalede, kan vandet behandles med inhibitorer.

5 AQA therm BWT For You and Planet Blue Luft i systemet giver dårlig varmeafgivelse fra radiatorer Luft i lukkede vandsystemer forårsager alvorlige problemer med korrosion, slamophobning, dårlig varmeafgivelse og generende lyde fra radiatorer. Opløste luftarter i vandet Vandet der påfyldes et varmeanlæg kan indeholde op til 120 mg luftarter pr. 1 liter vand. Fordelingen mellem luftarter er 80 % kvælstof og cirka 20 % ilt. Ilten forbruges ofte hurtigt i korrosionsprocessen se side 7, hvorimod kvælstoffet forbliver i vandet. Anvendes Henrys lov om luftarters opløselighed i væsker (se nedenstående graf) betyder det i praksis, at jo højere tryk i systemet eller jo koldere vandet er, des mere luft opløses i vandet. Det modsatte sker jo mere temperaturen stiger eller jo mere trykket falder i systemets ydre punkter, des mere luft frigøres fra vandet. Udlufter eller membranaflufter Der findes to løsninger til at slippe af med luften i systemet, enten udluftning eller afluftning. En udlufter er en mere simpel løsning med en lav virkningsgrad. Membranafluftere derimod er en højteknologisk løsning med høj virkningsgrad, hvorved alle luftarter fjernes fra vandet. Som en ekstra gevinst fjernes en stor del af ilten i vandet med membranafluftning, som er en af hovedårsagerne til korrosion. Lufts opløselighed i vand 200,0 C D A 150,0 B Beskyt afløbssystemet mod tæring Opløste luftarter i vandet mg/l 100,0 50,0 0,0 A E B D C 5 bar 4 bar 3 bar 2 bar 1 bar 0 bar Temperatur C A B C D E E Påfyldning 8 C / 3,0 bar, opløst luft = 120 mg/l Frem 80 C / 2,5 bar, mulig opløst luft = 35 mg/l Frem 80 C / 0,5 bar, mulig opløst luft = 12 mg/l Retur 40 C / 0,5 bar, mulig opløst luft = 23 mg/l Retur 40 C / 2,5 bar, mulig opløst luft = 55 mg/l Surt kondensat kan tære afløbsrør Kondensatet fra kondenserende kedler har normalt en lav ph-værdi i området fra 3,2 3,8. Det er derfor vigtigt at hæve ph-værdien således, at der ikke er risiko for tæring. Jævnfør vejledning nr. 49, sep fra Dansk Gastekniks Center, anbefales det, hvis man er i tvivl om hvilke materialer afløbssystemet består af, at anvende en neutraliseringsanordning. Forbruget af neutraliseringsgranulat er afhængigt af anlæggets drift. Derfor skal man regelmæssigt kontrollere ph-værdien af det kondensat, der udløber fra neutralisatoren. Dette kan bl.a. gøres vha. ph-målestrips (lakmus-papir). Hvis ph-værdien (målt efter neutraliseringsanordningen) falder til under 6,5 er granulatet opbrugt eller sammenklæbet og skal derfor udskiftes. Typisk opstår der tæringer i afløbsrør af beton, kobber, messing og varmforzinket stål.

6 10 AQA therm BWT For You and Planet Blue. 11 Produktprogram NYE ANLÆG GAMLE ANLÆG MATERIALE DRIFT (Se også anbefaling fra kedelproducenten) Stål, rustfrit stål, støbejern, kobber, plast - UDEN aluminiumsmaterialer Hårdhedsreduktion Hårhedsreduktion yder kun kalkbeskyttelse og må aldrig anvendes ifm. aluminium Stål, rustfrit stål, støbejern, kobber, plast - MED aluminiumsmaterialer Saltreduktion Saltreduktion yder både optimal kalk- og korrosionsbeskyttelse og kan anvendes til alle materialer PÅFYLDNING / EFTERFYLDNING mobil påfyldning stationær påfyldning og efterfyldning mobil påfyldning stationær påfyldning og efterfyldning mobil rensning SYSTEMADSKILLELSE (inkl. filter 25µm og trykreduktionsventil) DS/EN 1717 UNDGÅ KALKDANNELSE ÖN H VDE 2035 AQA therm HFB 3 3 AQA therm HFB UNDGÅ KORROSION MED SALTREDUKTION DS/EN AQUADIAL 10 AQA therm HES + HRC + SMS PERMAQ Mobile 350 AQA therm HES + SRC + SMS AQA therm HRA-VE KONDENSATNEUTRALISERING 4 1 SoluTECH CONDENSATES + UNDGÅ SLAM + LUFT ÖN H VDE 2035 AQA therm SLA AirFree DOKUMENTATION + KONTROL 7 BWT Analysekuffert 1 AQUADIAL 10/PERMAQ Mobile Korrekt systemadskillelse 3 AQA therm HES + Filter HRC/SRC + SMS 4 SoluTECH CONDENSATES + 5 AQA therm SLA / AirFree AQUADIAL eller PERMAQ Mobile 350 anvendes til påfyldning af nye anlæg med stor vandmængde og mange hårdheder i vandværksvandet. Ved lavere vandmængde og hårdhed kan engangsfiltrene anvendes direkte. Se oversigtstabellen på side 12 for det rigtige valg i det specifikke tilfælde. Efter første påfyldning installeres AQA therm HES + filter HRC/SRC som fast installation. AQUADIAL/ PERMAQ Mobile 350 er transportable og kan anvendes til mange installationer. I overensstemmelse med DS/EN 1717 skal drikkevandssystemet og varmtvandssystemet adskilles med en godkendt tilbageløbssikring. I Danmark fortolkes DS/EN 1717 således at en tilbageløbssikring kategori 2 er tilstrækkelig til adskillelse ved varmtvandssystemer uden inhibitorer. Bemærk venligst, at er man nødsaget til at anvende inhibitorer i det lukkede varmtvandssystem skal tilbageløbssikringen være kategori 3. Med hårdheds- eller saltreduceret vand opnås effektiv kalkbeskyttelse. Vælger man altid saltreduktion, opnås den bedste beskyttelse mod både kalk og korrosion i overensstemmelse med DS/EN (Beskyttelse af metalliske materialer mod korrosion). AQA therm SMS-service SMS-service sikrer perfekt vandkvalitet altid. Installeres en SMS-boks i forbindelse med filterinstallationen, modtager BWT en meddelelse når filteret skal udskiftes. Filteret udskiftes herefter automatisk ved et servicebesøg. Kondenserende kedler udleder et surt kondensat, der føres til afløb og udledes som øvrigt spildevand. Det meget sure kondensat forårsager tæringer, hvis ejendommens interne afløbssystem ikke er lavet af syrebestandigt materiale. SoluTECH CONDENSATES + neutraliserer kondensatet og eliminerer risikoen for tæringer af eksempelvis betonrør. AQA therm SLA udlufter det lukkede varmeanlæg. Udluftning forebygger korrosion, slamdannelse og dårlig varmeoverførsel i radiatorer. Membranaflufteren Airfree er en højeffektiv aflufter til større centralvarmeanlæg. 6 AQA therm HRA-VE Dette mobile anlæg renser vandet totalt i eksisterende anlæg. Vandet i varmeanlægget renses fuldstændig for uønskede partikler, inhibitorer og saltreduceres samtidigt. Efter oprensning monteres AQA therm HES + filter SRC på den faste installation. 7 BWT Analysekuffert Uundværlig til test af vandkvaliteten. Kufferten indeholder: Hårdhedstester Ledningsevnemåler ph-måler Kalibreringsudstyr

7 12 AQA therm BWT For You and Planet Blue. 13 AQA therm oversigtstabel AQA therm HES - Installationssæt til HRC/SRC Ud fra varmeanlæggets volumen og vandets egenskaber findes frem til det AQA therm produkt, der passer bedst. AQA therm HES Flowretning Hårdhedsreduktion yder effektiv kalkbeskyttelse (må ikke anvendes ifm. aluminium) Tilgangstryk Monteringsposition Max. 4,0 bar Vandret med patron påskruet H = 54mm Varmeanlæggets volumen liter/hårdhed dh HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L 10 HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L 15 HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L 20 HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L DIAL DIAL 25 HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L DIAL DIAL DIAL DIAL 30 HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L DIAL DIAL DIAL DIAL DIAL ca. resthårdhed ved bypass 0 ** under 3 dh* ca. resthårdhed ved bypass 1 ** ca. 7% blanding under 3 dh* ca. resthårdhed ved bypass 2 ** ca. 12% blanding under 6 dh* ca. resthårdhed ved bypass 3 ** ca. 18% blanding 35 HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L DIAL DIAL DIAL DIAL DIAL DIAL under 40 HRC-L HRC-L HRC-L HRC-L DIAL DIAL DIAL DIAL DIAL DIAL 8 dh* under 6 dh* AQA therm HES inkl.: hårdhedstester, isolering, skylleventil, vandmåler og bypass-funktion Varenr.: Driftstemperatur Patronen er tilgængelig som ekstraudstyr Max. 30 C - Påfyldningsvand Max. 50 C - Ved kuglehane (lukket) Dimension ½ Tilslutningsgevind indgang Tilslutningsgevind udgang ¾" omløber (¾" udvendigt gevind uden forskruning) ¾ gevind med flad pakning Højde (str. l) H 452 mm Højde (str. s) H 316 mm Højde fra toppen af filteret h 54 mm Afstand fra gulv til top (str. l) HB 550 mm Afstand fra gulv til top (str. s) HB 400 mm Bredde inkl. ind- og udgang L 266 mm 93mm +max. 12mm SW30 Vandmåler Bypass-funktion Skylleventil Afspærring L = 266mm Flushventil SW32 ¾" RG * den præcise resterende hårdhed kan bestemmes vha. analysekuffert **bypass-funktionen refererer til AQA therm HES (ved anvendelse af HRC-L) Bredde fra midt til udgang HRC - HES l 108 mm Kvs-værdi (Flow ved Δp1bar) 0,45 m³/h Vægbeslag i rustfrit stål med skruer og dyvler Saltreduktion yder optimal kalk- og korrosionsbeskyttelse (kan anvendes ifm. alle materialer) Varmeanlæggets volumen liter/hårdhed dh SRC-L SRC-L SRC-L SRC-L SRC-L SRC-L SRC-L SRC-L SRC-L SRC-L 10 SRC-L SRC-L SRC-L SRC-L SRC-L PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ 15 SRC-L SRC-L SRC-L PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ 20 SRC-L SRC-L PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ 25 SRC-L SRC-L PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ ca. ledningsevne ved bypass 0 ** under 100 µs/cm dvs. under 3 dh* SMS-boks Varenr.: AQA therm SMS-service SMS-service sikrer perfekt vandkvalitet altid. Installeres der SMS-boks i forbindelse med filterinstallationen, modtager BWT en meddelelse når filteret skal udskiftes. Filteret udskiftes herefter automatisk af BWT ved servicebesøg. BWT sørger for at der er perfekt vand i varmeanlægget Vi skifter automatisk filteret ved servicebesøg HB H h L l 30 SRC-L PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ 35 SRC-L PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ 40 SRC-L PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ PERMAQ * den præcise resterende hårdhed og ledningsevne kan bestemmes vha. analysekuffert **bypass-funktionen refererer til AQA therm HES (ved anvendelse af SRC-L) AQA therm HRC (Hårdhedsreduktion)/AQA therm SRC (Saltreduktion) Påfyldning AQUADIAL 10 (Hårdhedsreduktion) / PERMAQ Mobile 350 (Saltreduktion) Blødgøringsanlægget AQUADIAL 10 til påfyldning, har integreret saltreservoir og regenereres med salt. Dimensioner: AQUADIAL 10 Højde mm 532 Bredde mm 270 Dybde mm 480 AQUADIAL 10 Kapacitet: 26 m³ ved 1 dh Max. flow: l/h Varenr.: Osmoseanlægget er et membrananlæg til påfyldning, som vedligeholdes ved grundig returskylning af membranerne. Dimensioner: PERMAQ Mobile 350 Højde mm Bredde mm 600 Dybde mm 750 PERMAQ Mobile 350 Max. flow: l/h Varenr.: Vigtigt: Filtrene skal altid skylles igennem ved hjælp af skylleventil før påfyldning eller efterfyldning. Small: ca. 5 liter Large: ca.15 liter Praktisk information: I databladet for HRC/SRC kan påfyldningsmængden og restkapacitet udregnes i forhold til vandets hårdhed. Efterfyldning AQA therm HRC-S Str. small Varenr.: Kapacitet: 3m³ v/1 dh max. flow: 3 l/min Påfyldning/ efterfyldning AQA therm HRC-L Str. large Varenr.: Kapacitet: 14m³ v/1 dh max. flow: 15 l/min Påfyldning/ efterfyldning AQA therm SRC-L Str. large Varenr.: Kapacitet: 5,6m³ v/1 dh max. flow: 10 l/min AQA therm HRC/SRC Small Large Diameter D 88 mm 145 mm Højde H 316 mm 452 mm Påkrævet frihøjde HA 420 mm 550 mm Vægt uden vand ca. 1,20 kg 4,70 kg HA H D SALT TIL AQUADIAL Vægt med vand ca. 1,50 kg 6,20 kg BWT tilbyder både 25 kg sække og 8 kg sække. Varenr.: (25 kg) & (8 kg)

8 14 AQA therm BWT For You and Planet Blue. 15 Systemadskillelse fra drikkevandsystemet SoluTECH CONDENSATES+ - Neutralisering af kondensat Tilbagestrømssikring kategori 3 inkl. trykreduktion SoluTECH CONDENSATES+ AQA therm HFB-1717 BA DS/EN 1717 ved inhibitorer Lagerføres pt. ikke i DK Monteringsposition Vandret med afløbstilslutning i bunden Driftstemperatur Max. 65 C Manometertilslutning G ¼ Afløbstilslutning DN 50 Tilslutningsdimension Tilslutningsgevind indgang Tilslutningsgevind udgang Tilgangstryk Modtryk Kvs-værdi ½ udvendigt gevind ½ udvendigt gevind (¾ udvendigt gevind uden forskruninger) ½ udvendigt gevind (¾ udvendigt gevind uden forskruninger) Max bar Justerbar 1,5-4 bar (standard: 1,5 bar) 0,45 m³/h Dimensioner i mm L: 232, l1: 88, H: 236, h1: 162 Tilslutningsdimension 3/4"RG Flowretning Afspærring ½" RG SoluTECH CONDENSATES+ Varenr.: Refill-pose: Max. flow liter/h 60 Kedeleffekt kw Type på kondenserende kedel olie / gas Vægt (tom) kg 0,4 Materiale PEHC Vægt under drift kg 2 Refill-interval mnd. 6-12* Diameter A 146 mm Bredde B 140 mm Højde C 200 mm *Varierer alt efter kedeleffekt, forbrug, driftstid og olie. CONDENSATES+ er en simpel unit, der hæver ph-værdien til over 6,5 via et granulat, der opløses i kondensatvandet. Frihøjde: 50 cm. A Tilbagestrømssikring Kategori 2 Tilbagestrømssikring kategori 2 Tilslutningsgevind 3/4 Afspærring Trykregulator, manometer HT-tilslutning DN50 25µm Filter, Tilbagestrømning BA Beskyt afløbssystemet Neutraliserer surt kondensat Eliminerer risikoen for tæringer på afløbssystemet C DS/EN 1717 uden inhibitorer Varenr.: Produktet er godkendt til drikkevand Simpel montage på afløbsinstallation B AQA therm SLA - Udlufter til forebyggelse af slam og luft AQA therm HRA-VE - mobil renser til etablerede varmeanlæg AQA therm SLA Varenr.: AQA therm SLA Tilslutningsdimension DN 25 Tilslutningsgevind 1"RG Nominelt tryk (PN) bar 10 Driftstryk, max. bar 10 Nominelt flow m³/h 3,6 Tryktab ved nominelt flow bar 0,2 Driftstemperatur, max. C 90 4-huls flange Montering vandret/ lodret Isoleringsskal Luftudlader Magnet Slam- og luftudskilning vha. en kombination mellem lamel- og pladestruktur. Skylleventil 1"RG AQA therm HRA-VE Ved forespørgsel AQA therm HRA-VE Tilslutningsgevind " 1 Flow, max. m 3 /h 2 Kapacitet ved 1 dh ca. l Ionbyttermasse l 25 Tilgangstryk, min. bar 0,6 Tilgangstryk, max. bar 4,0 Vandtemperatur, max. C 60 Elektrisk tilslutning kw 0,75 Højde x dybde x bredde mm 1300 x 600 x 690 Vægt kg 41,5 Systemstørrelse kw Oprensning af eksisterende anlæg sker i en kombination mellem partikelfiltrering og saltreduktion. BWT AirFree - Membranaflufter til forebyggelse af korrosion, slam og luft BWT analysekuffert - test og kvalitetssikring AirFree BWT AirFree 150 BWT AirFree 500 Tilslutningsdimension DN 1/2 Max. veksler/kedeleffekt kw Max. kapacitet l/h Tryktab ved max kapacitet bar 0,5 Kufferten indeholder: Hårdhedstester Ledningsevnemåler ph-måler Det anbefales, at kontrollere vandets ph-værdi 8-12 uger efter påfyldning Ligger værdierne uden for de anbefalede, kan vandet behandles med inhibitorer. Max. tryk bar 5,2 Max. temperatur C 55 Kalibreringsudstyr Elektrisk tilslutning V / Hz 230 / AirFree 150 Varenr.: AirFree 500 Varenr.: Max. effektforbrug W 110 Energiforbrug kwh/m 3 0,1 Støjniveau db 63 Vægt kg 27 En membranaflufter forbruger op til 90 % mindre energi end konventionelle vakuumafluftere. Spædevand afluftes automatisk ved påfyldning. BWT analysekuffert Varenr.:

9 Om BWT - Best Water Technology BWT Danmark, tidligere HOH Water Technology, blev etableret i 1975 og besidder stærke kompetencer indenfor avancerede vandbehandlingsløsninger til industri- og forsyningsbranchen, hospitaler og klinikker, hotel- og restaurationsbranchen, kaffebranchen, svømmehaller, større ejendomme og private forbrugere. I Danmark har vi landsdækkende service, salg og rådgivning samt egne produktionsfaciliteter, og er gennem mange års erfaring specialister i anlæg med membran- og ionbytningsteknologi. Vi er eksperter i større skræddersyede løsninger og rådgiver kunden således, at projektet tilpasses de specifikke behov. BWT har igennem alle årene været industri- og forsyningsbranchens foretrukne leverandør af høj vandkvalitet til kritiske applikationer. Vores teknologier er baseret på markedets højeste standard. BWT er kendetegnet ved høj kvalitet, kreativitet og unikke produkter. Vi ønsker at levere fremtidssikrede og optimerede løsninger med den bedste vandkvalitet til kundens behov. Vi tror på udvikling af miljøvenlige og økonomiske vandbehandlingsprodukter, der beskytter og bevarer vores blå planet. Vi tilbyder et bredt standardproduktprogram indenfor vandrensning og -filtrering. De mest anvendte teknologier er ionbytning til demineralisering, blødgøring, afkarbonisering, membranteknologi til omvendt osmose, mikro-, ultra- og nanofiltrering, ultraviolet lys til desinficering, ozon, elektrolyse, elektrodialyse, klorelektrolyse, elektrodeionisering og dosering. Siden 2003 har vi været en del af vandteknologigruppen BWT, som i dag er den førende europæiske koncern indenfor vandbehandling og består af 70 datterselskaber med omkring ansatte i alt. Vores forsknings- og udviklingsteam anvender state-of-the-art metoder med et mål om, at skabe produkter med nyeste processer og materialer, der både passer på miljøet og økonomien. I fremtidige udviklingsaktiviteter er reduktionen af CO 2 -udledning en væsentlig faktor og nye løsninger udvikles med henblik på at minimere driftsomkostninger og energiforbrug. BWT For You and Planet Blue beskriver vores mission om at tage miljømæssigt, økonomisk og socialt ansvar for vores omverden. Vi ønsker at forsyne vores kunder og partnere med de bedste produkter, teknologier og service, samtidigt med vi yder et positivt bidrag til at bevare de globale ressourcer på vores blå planet. Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. BWT HOH A/S DK-2670 Greve, Geminivej 24 Tel.: /14

BWT For You and Planet Blue.

BWT For You and Planet Blue. BWT For You and Planet Blue. Vandbehandling frem for Kemi 28-1-2016 Thomas Nyman Larsen, tnl@bwt.dk Mads Jørgensen, mmj@bwt.dk 1 Europas førende inden for vandteknologi BWT Gruppen 600 millioner euro i

Læs mere

SorbOx. Allround-beskyttelse for opvarmningsvand. Installation Funktion Drift Service

SorbOx. Allround-beskyttelse for opvarmningsvand. Installation Funktion Drift Service DK Allround-beskyttelse for opvarmningsvand SorbOx Installation Funktion Drift Service SorbOx er det revolutionære vandfilter til energieffektive varmesystemer. Det rummer 4 funktioner i et apparat: -

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010, REV. OKTOBER 2011 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Efterisolering af rør, ventiler m.m. giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Hvis

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg.

EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg. EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg. Udfordringer og problemer med lukkede vandkredsløb Løsningen o Hvorfor o Hvordan Hvem har vi løst problemer for? Udfordringerne

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet

SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet 1. Firmapræsentation. 2. Klordioxid hvorfor, hvordan, virkemåde. 3. SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet. 1 Dansk Svømmebadsteknisk Forening. ERFA-møde i

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

2010 ProdUktovErsigt

2010 ProdUktovErsigt 2010 ProdUktovErsigt DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ms/cm > 5,5 Svag basisk. ph 10,6 ms/cm > 4,0 Kan anvendes på de fl este metaller og

Læs mere

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Anlægs- og driftsbog Rensning af opvarmningsvand Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Vigtigt! Anlægs-/ og driftsbogen skal opbevares af ejeren/brugeren

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

Lufttæpper til industriporte THI

Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte og industrianlæg THI Til afskærmning af åbne døre og porte i industrihaller, lagerhaller mm Det kan ikke undgås

Læs mere

Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel. Ydelse. 12 kw kw

Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel. Ydelse. 12 kw kw MØD FAMILIEN ALCON Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel Alcon PICO er en unik stokerkedel, i et smart og tidsløst design, til dig der har brug for en lille og kompakt kedel. Kedlen er født med

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd varmemåler Anvendelse Ultralyd kompakt energimåler kan anvendes til måling af energiforbruget i opvarmnings anvendelse til faktureringsformål.

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad Korrosionserfarenheter från danska installationskomponenter Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad 31. August 2007 Asbjørn Andersen, akademiingeniør i kemi Korrosion og metallurgi FORCE Technology

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Konditionering og delstrømsrensning af fjernvarmevand Hvorfor konditionering? Overblik over delstrømsrensning Kemikaliedosering Delstrømsrensning Massebalancer Anlæg til delstrømsrensning Temadag om vandbehandling

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Udskiftning af varmtvandsbeholder

Udskiftning af varmtvandsbeholder Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 214 - REVIDERET DECEMBER 215 Udskiftning af varmtvandsbeholder En varmtvandsbeholder, der er utæt på grund af tæringer, bør udskiftes med en ny og velisoleret

Læs mere

FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE

FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE 82 1 FORRÅDSBEHOLDERE KN forrådsbeholdere type FO er beregnet for opbevaring af varmt brugsvand i fjernvarmeanlæg og centralvarmeanlæg, hvor veksler anvendes som opvarmnings

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

SIKKER HURTIG PÅLIDELIG. T-plus LAV ANBORINGER MENS SYSTEMET FORTSAT ER I DRIFT; MINDSKER RISIKOEN FOR GENER OG SPARER MONTERINGSTID OG -OMKOSTNINGER

SIKKER HURTIG PÅLIDELIG. T-plus LAV ANBORINGER MENS SYSTEMET FORTSAT ER I DRIFT; MINDSKER RISIKOEN FOR GENER OG SPARER MONTERINGSTID OG -OMKOSTNINGER SIKKER HURTIG PÅLIDELIG T-plus LAV ANBORINGER MENS SYSTEMET FORTSAT ER I DRIFT; MINDSKER RISIKOEN FOR GENER OG SPARER MONTERINGSTID OG -OMKOSTNINGER Anboringer kan laves meget nemmere Udvidelse, konvertering

Læs mere

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD ANVENDELSE Ultralydsflowsensor til flow måling i varme- og køleanlæg sammen med SCYLAR INT 8 og lækdetektering sammen med SHARKY 775. EGENSKABER 4 MID godkendt i klasse 2 og 3 4 Dynamikområde på 1:250

Læs mere

Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen

Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen Blødt Vand Grøn Fremtid Teknisk data Blødgørings anlæg Teknisk data Greenline 25 Greenline 40 Tank størrelse til Ion-bytter 9 l 11 l Max. Flow ved hårdhed mindre end

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Pillekedel SK 14/28 Biobrændsel Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Effektiv reduktion af udgifter og miljøbelastning Med en usædvanlig komfortabel fuldautomatisk pillekedel fra BAXI. Pluspunkter,

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m.

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m. DANSK FJERNVARME Glykol systemer korrosion m.m. OVERSIGT Korrosion Betingelser for korrosion Korrosionsformer Glycol Nedbrydning Inhibitorer Analyser Hvad analyseres der for Tolkning af analyser VANDKVALITETSKRAV

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2016 Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand

Læs mere

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Med den rette rensning kan teknisk vand i mange tilfælde helt problemfrit bruges i stedet for drikkevand og dermed kan forsyningerne både spare vandressourcer

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Blødgøring af drikkevand

Blødgøring af drikkevand Roskilde 4-5-2017 Blødgøring af drikkevand Henrik Blomhøj Teknisk Rådgiver Kalk i drikkevandet Hvor i landet 60 % af Danmarks vandmængde er hårdt ( + 12 dh o ) Kalk i drikkevandet Gener i husstanden Fordele

Læs mere

Atlas Copco. Efterkølere, vandudskillere og dræn. HD 4-96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500

Atlas Copco. Efterkølere, vandudskillere og dræn. HD 4-96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500 Atlas Copco Efterkølere, vandudskillere og dræn HD -96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500 En serie effektive efterkølere og vandudskillere, som passer til din kompressor Vandkølede HD efterkølere

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Temadag omkring vandbehandling. Søren Klinggaard, FORCE Technology

Temadag omkring vandbehandling. Søren Klinggaard, FORCE Technology Temadag omkring vandbehandling Søren Klinggaard, FORCE Technology Formål med vandbehandling på et fjernvarmesystem Maksimal forsyningssikkerhed Maksimal levetid af anlægget Minimering af driftsomkostninger

Læs mere

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N PRODUKTFAKTA NORDIC INVERTER MODEL 12 FR-N LUFT/LUFT Den nyeste generation af luft/luft varmepumper. Topresultat i forbrugertest 2006. Effektiv og nyt slankt design. P-mærket. Vælg kvalitet der er gennemtestet

Læs mere

Verdens første - The principle

Verdens første - The principle Verdens første - The principle 2 Helheden er mere end summen af delene Det samme gælder for Rittal - The System. Med dette i tankerne har vi samlet vores innovative produkter indenfor indkapslinger, strømfordeling,

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

MBR System KD 40. Teknisk Vand Unit / Erstatning for efterklaringstank Se produktvideo. KD Maskinfabrik

MBR System KD 40. Teknisk Vand Unit / Erstatning for efterklaringstank Se produktvideo. KD Maskinfabrik MBR System KD 40 Teknisk Vand Unit / Erstatning for efterklaringstank Se produktvideo KD Maskinfabrik MBR System KD 40 Vi har udviklet et enkelt, men højteknologisk membranfilter. Filteret fås som standard

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Manual Welldana Sandfilter.

Manual Welldana Sandfilter. Manual Welldana Sandfilter. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 07 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Welldana Sandfilter. Læs manualen grundigt igennem

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Korrosion i installationer kan undgås Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Agenda Hvad er korrosion i VVS installationer Vandkvalitet Materialer og korrosion Rustfrit stålrør

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Fuldautomatiske blødgøringsanlæg i industrikvalitet. Til kontinuerlig og effektiv blødgøring af råvand, drikkevand, spædevand og fødevand.

Fuldautomatiske blødgøringsanlæg i industrikvalitet. Til kontinuerlig og effektiv blødgøring af råvand, drikkevand, spædevand og fødevand. PRODUKTINFORMATION acti-soft Blødgøringsanlæg type TWIN Fuldautomatiske blødgøringsanlæg i industrikvalitet. Til kontinuerlig og effektiv blødgøring af råvand, drikkevand, spædevand og fødevand. Problemer

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Trykreduktionsventiler

Trykreduktionsventiler Trykreduktionsventil(DRV), selvvirkendetype : 303-6/302-6 TRYKREDUKTIONSVENTILERTrykreduktionsventilerTRYKREDUKTIONSVENTIL(DRV), SELVVIRKENDE Anvendelse: Primært: Drikkevand og ikke aggressive/klæbende

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Vandbehandling i trykfilter

Vandbehandling i trykfilter Vandbehandling i trykfilter Af Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO I naturligt, iltfattigt grundvand (råvand) forekommer der en række stoffer, der er uønskede i drikkevand. Målet er rent drikkevand i overensstemmelse

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere