GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN Kære husejer Ved Stampedammen, Bebyggelsen Ved Stampedammen ligger i udkanten af Hørsholm i Usserød by med de store og nyligt fredede områder som nærmeste nabo. Ved Stampedammen blev opført i 1962 og i præmieret af Hørsholm kommune. Funktionaliteten sammenkædet med æstetikken blev fremhævet, og vi der bor her sætter også pris på det fine miljø, som bebyggelsen er udtryk for. Som tiden går, og mange nye boligbyggerier er kommet til, står det stadig klarere, at Ved Stampedammen er et helt enestående vellykket byggeri i fineste samklang med de grønne områder. Den enkle og klare arkitektur med de flade tage og de hvide mure samt vinduesbåndene i gårdene indebærer dog samtidig, at fejlgreb ved facadeændringer vil springe i øjnene og splitte helheden. Bebyggelsen har i mange år haft nedenstående vedligeholdelsesvejledning (se også hjemmesiden), som har bidraget til at bebyggelsen stadig er enestående. Denne vejledning er nu opdateret i februar VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Bestyrelsen har i medfør af vedtægternes 9, stk.4, udarbejdet nedenstående reviderede retningslinier for vedligeholdelse af husene og for tilladelige ændringer/alternativer til bestående detaljer. Bestyrelsen anbefaler, at den enkelte husejer, eventuelt skriftligt, sikrer sig, at håndværkere udfører fornyelse af detaljer nøjagtigt, som det de pågældende fjerner/udskifter. Vær opmærksom på, gennem årene har en del forkerte, ikke oprindelige detaljer sneget sig ind, som ikke skal bibeholdes, men tværtimod tilbageføres til oprindelig udseende. Vanskeligheder kan opstå i anledning af, at materialer eller fabrikater bliver umulige at fremskaffe. Før en ændring af det bestående udføres, skal bestyrelsen meddele sin godkendelse. Opmærksomheden henledes på, at bestyrelsen i medfør af vedtægternes 9, stk. 5 og 6, kan forlange ikke-godkendte fornyelser ændret eller fjernet. ANSØGNING Ansøgning om forandringer på huset sendes til facadeudvalget, der sender sin indstilling til bestyrelsen for endelig godkendelse. Først når der foreligger godkendelse fra facadeudvalget og bestyrelsen, kan ansøgning sendes til Hørsholm kommune for behandling. Skulle du have spørgsmål eller er du i tvivl tøv da ikke med at kontakte et medlem af bestyrelsen eller facadeudvalg. MURFLADE På murflader skal reparationer fremstå som usynlige. Mure skal være med vandfalsfuger, se tegning ( , rev ) i bilag.. 1

2 Det forudsættes, at en hel sammenhængende murflade behandles under ét, helst til murspring, og at der tages størst muligt hensyn til sammenhæng med nabohus. Mange mure er misfarvede af alger og andet, som både er grimt og nedbryder malingen. Det tilrådes, at murene børstes rene i vand mindst én gang årligt, hvilket også forlænger malingens holdbarhed. RULSKIFTER (mursten der mures på højkant på havemur) Havemure skal som øvre afslutning have rulskifter eller betonafdækning med zinkvandnæse. Betonafdækning som alternativ til mursten er specielt udformet til bebyggelsen, og der godkendes ikke andre løsninger. Se tegninger i bilag vedr. zinkinddækninger ( ) og betonafdækning ( ). ZINK/ALU AF OG INDDÆKNINGER Sternkanter på carporttage og afdækninger på murene over tagfladerne er oprindeligt udført af zink. Ved udskiftning - typisk ved tagrenovering - kan zink erstattes med aluminium, under forudsætning af, at de oprindelige dimensioner og profiler bevares. Se tegning i bilag vedr. zinkinddækninger ( ). Zink/Alu-inddækning på carporttage kan males sort, men øvrige zinkinddækninger skal være ubehandlede. BEHANDLING AF MUREDE OVERFLADER Samtlige murede facader samt betonafdækninger skal behandles med ren hvid maling eller kalk. Til almindelig orientering kræver kalkning oftere vedligeholdelse end maling. Murstykker over tagflader males også. Den bedste og mest holdbare maling er Siloxanemaling. Firmaet hedder SKALFLEX, se også hjemmeside BEHANDLING AF TRÆVÆRK Omfatter træværk i gårdhave og i indgangsparti. Der kan vælges en af følgende: Behandling med én farve: Sort til døre samt det "blinde" felt, og gående vinduesrammer og karme. Sort RAL 9005 Behandling med én farve: Skifergrå til døre, blinde felt og gående vinduesrammer og karme. Skifergrå - RAL 7042 Behandling med to farver: Blå til døre og gående vinduesrammer, grå til vindueskarme og "blinde" felt. Blå RAL 7021 Grå RAL

3 CARPORTE/GARAGER, TAGKANTER (sternkanter), SKURE OG REMME (bjælker) Træværk i beklædninger på udhuse, carporte, sternbrædder, og garagedøre og porte, skal fortsat vedligeholdes med sort træimprægneringsmiddel RAL Belægninger i carporte kan kun ændres på egen grund under tag. Belægningen skal holdes i samme farvenuance og må ikke afvige fra omkringliggende asfalt. UDV. SKABE, GASSKABE, ANTENNEFORSTÆRKERSKABE, BLÅ TELEFONBOXE SAMT UDVENDIG BOKS TIL FIBERNET Males i samme farve som den væg/mur, de er monteret foran/på. OVENLYS I CARPORTTAG Ved udskiftning af originale ovenlys i carporttage, anbefales skrâtstillet klart, hærdet glas, oplagt til støtte på tagkant over køkkenvindue. Max. skrâstilling 30 grader (se hus nr. 2). OVENLYS Placeres i min. samme afstand fra tagkant som badeværelseovenlys, og udføres af samme fabrikat og art. eller tilsvarende. LAMPER LK hoveddørslampe, type GSP, med buet 210-glas er udgået. Ved behov for udskiftning skal følgende lampe benyttes: Fabrikat Bega model : 5129 (diameter 24 cm, dybde 8,5 cm). Lampen kan findes på Begas hjemmeside og købes direkte fra Bega. Øvrig udendørsbelysning varetages af grundejerforeningen. HUSNUMMER SKILT Blå bund med hvide tal. Talstørrelser: Højde: 70m mm. Pladestørrelse 100x100 mm. (Nr. 1-9), 100x130 mm. (Nr ). Det oprindelige skilt er ikke længere katalogvare, men kan bestilles hos Dansk Emalje Design, GASINSTALLATION De eksisterende skorstene skal anvendes til aftræk ved installation af gasfyr, med mindre helt særlige forhold taler derimod. Såfremt forholdene nødvendiggør etablering af ny skorsten, skal bestyrelsen have installationsplan forelagt til godkendelse, Der kan ikke forventes godkendt løsninger der indbærer aftræk gennem mur til vej, plads eller fællesareal. Tilladt tudhøjde over muret skorsten er max. 20 cm. HNG har i 1995 (og bekræftet i 1997) meddelt bestyrelsen, at tilstrækkelig tudhøjde over muret skorsten er 20 cm. Tude bør holdes i mørk farve. HAVELÅGER Lågerne skal fremstilles af træ. Ved fornyelse af havelåger skal de nye havelåger have samme udseende og størrelse som de oprindelige. Ønskes uigennemsigtig låge, kan denne på havesiden 3

4 lukkes med sortmalet plade i rammens plan. Profileringen med fremtrædende lodrette lister skal respekteres. Hele lågen skal males sort. Ral UDLUFTNINGSRISTE Defekte riste udskiftes. Riste males i samme farve, som den væg/mur de er etableret i. Nye riste i mur søges placeret i samme skiftegang som de eksisterende. Indmuringsriste placeres i samme afstand fra facadeplan som de eksisterende. Oprindelige riste er ikke i produktion. Følgende er erstatningsriste: Se også tegning ( ) Rist til indmuring, støbt aluminium: Fabrikat VINK DUKA ventilationsrist (15 x 15 cm) sokkelrist (6.5 x 23 cm). Rist til påskruning (ikke så pænt): Fabrikat VINK DUKA jalousirist (15 x 15 cm) Studsfugeventiler, velegnede f.eks til indmuring i havemur i gårdhaverne, hvor også udkradsning af mørtel i fuge kan benyttes. NEDLØBSRØR OG CARPORTSØJLE Nedløbsrør og søjle i carport males sort RAL 9005 Nedløbsrør i gårdhave males i en af farverne anført under behandling af træværk. CARPORTTAGE OG UDHÆNG Underside skal beklædes med hvide- eller hvidmalede eternitplader. Pladerne er vedligeholdelsesfrie og kan holdes rene med klud og lidt sæbevand. Der fås eternit skruer som hører til. Pladerne fås hos de fleste trælaster. Produktbeskrivelse: Hvid eternit 6mm. HOVEDDØRSBESLAG Beslagene skal være som oprindelige af rustfri stål. Brevskilt (klap foran indkast) kan ikke fås mere. Ringetryk i rustfrit stål er ikke mere katalogvare. Ved nyanskaffelse anskaffes det nærmest lignende alternativ. Ved fornyelse af greb og langskilt kan anvendes: Greb: Carl F. nr Langskilt: Carl F. nr (02012). Format 50 x 230 mm. Postkasser Grundet indførelse af den nye postlov er et punkt angående placering samt valg af postkassetype under udarbejdelse. Hvis der er spørgsmål om postkasser, så kontakt derfor facadeudvalget eller bestyrelsen. PEJSESKORSTEN- såvel muret som stålskorsten Bestyrelsen skal godkende både skorstenens type og form samt dennes placering. SENSORSTYRET LYS I CARPORT På baggrund af klager over generende sensor styret lys i carporte, henstilles til beboerne at indstille/afskærme sensoren således, at lampen kun tænder, når personer befinder sig ved hoveddøren. VINDUER 4

5 Vær meget opmærksom på, at de originale vinduer er bærende hvorfor en understøtning skal regnes ind både ved opmåling og bestilling samt i udførelsen af nye vinduer. Det er tilladt at bruge rene trævinduer såvel som træ/alu vinduer (alu udadtil) fra Velfac f.eks. Overvej nøje, når du skal til at foretage forandringer, og spørg facadeudvalget eller bestyrelsen, hvis du er i tvivl. Facadeudvalget/bestyrelsen februar

6 6

7 7

8 8

9 9

1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN... 3 2) GENERELT OM BRUGERVEJLEDNING TIL BEBOERNE I STUDIEBYENS RÆKKEHUSE... 5 4) UDSKIFTNING AF YDERDØRE...

1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN... 3 2) GENERELT OM BRUGERVEJLEDNING TIL BEBOERNE I STUDIEBYENS RÆKKEHUSE... 5 4) UDSKIFTNING AF YDERDØRE... STUDIEBYENS BESTYRELSE Januar 2005 Revideret maj 2013 Indholdsfortegnelse: 1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN.... 3 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER.... 3 OVERDRAGELSE AF GRUNDFONDSBEVISET.... 3 BOLIGERNE....

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg I N D H O L D Indledning 2 Hertugbyen i 2003 2 Fremtidig bevaring i området 2 Tagform 3 Skorstene 4 Kviste og ovenlys 4 Tagrender og nedløb

Læs mere

Lokalplan nr. 225. Bevaring af statsfængslets tjenesteboliger Vindingevej 27-65

Lokalplan nr. 225. Bevaring af statsfængslets tjenesteboliger Vindingevej 27-65 Lokalplan nr. 225 Bevaring af statsfængslets tjenesteboliger Vindingevej 27-65 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

2. UDGAVE VEJLEDNING I BYGNINGSÆNDRINGER OKTOBER 1993 REVIDERET JULI

2. UDGAVE VEJLEDNING I BYGNINGSÆNDRINGER OKTOBER 1993 REVIDERET JULI IBSGÅRDEN 2. UDGAVE VEJLEDNING I BYGNINGSÆNDRINGER OKTOBER 1993 REVIDERET JULI 2009 www.grf-ibsgaarden.dk Forord Denne vejledning er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af grundejerforeningens bestyrelse

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG 0 I N D H O L D Indledning 2 Bevaring i Ketting 4 Landsbyen 7 Registrant 10 Ordliste 36 Flere oplysninger 40 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

L O K A L P L A N N R.

L O K A L P L A N N R. L O K A L P L A N N R. Facader og skilte i Vejle Midtby 1 0 0 0 V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE Vejle midtby EGTVED BØRKOP Godkendt af Vejle Byråd den 16.12.2009 Offentligt bekendtgjort den

Læs mere

Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE

Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE Revideret august 2013 1 Indhold 1. Indledning... 5 2. Om grundejerforeningen... 6 3. Om de fælles arealer, aktiviteter

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Håndbogen 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INDLEDNING... 4 1.1 Generalforsamling og bestyrelse... 4 1.2 Foreningens område... 5 2 GRUNDEJERFORENINGENS

Læs mere

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H.

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. Kofod/im Til Teknik- og Miljøudvalget Sag DE SVENSKE TRÆHUSE Baggrund Sagsfremstilling I 1987

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESMANUAL FOR FRESIAVEJ GEORGINEVEJ

VEDLIGEHOLDELSESMANUAL FOR FRESIAVEJ GEORGINEVEJ VEDLIGEHOLDELSESMANUAL FOR FRESIAVEJ & GEORGINEVEJ Revideret august 2010 UDKAST Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Indholdsfortegnelse: Indledning: side 2 Udvendig vedligeholdelse. side 3 Oplagring

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

HOLD HUMLEBY VED LIGE

HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE er udgivet af Husejerforeningen Humleby Følgende beboere har medvirket ved opdateringen: Per Skovgaard Andersen, Irene Bjerregaard, Christian

Læs mere

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte Alt i Design Carporte I alle størrelser og farver Brabrand PRISER Vi har prisgaranti på alle modeller i carporte. For at holde priserne nede, samarbejder vi med

Læs mere

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

Den originale kvist. Håndbog om tagkviste. uattro Færdigkvist

Den originale kvist. Håndbog om tagkviste. uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABC Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 1. udgave 2006 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen med mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 indhold: Kvistens historie................

Læs mere

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april 2010. Deklarationsudvalget: - Søren

Læs mere

Forord. En levende by

Forord. En levende by Indhold 3 Forord 5 Tage 9 Kviste og tagvinduer 14 Facader 19 Vinduer 28 Døre 32 Porte og gennemgange 35 Trappeopgange 38 Altaner og karnapper 43 Tilbygninger 46 Butiksfacader 51 Beplantning og forarealer

Læs mere

Anmelder: Grundejerforeningen Egeparken v/ Nils Olsen Grønhøjgårdsvej 143 2630 Taastrup

Anmelder: Grundejerforeningen Egeparken v/ Nils Olsen Grønhøjgårdsvej 143 2630 Taastrup Anmelder: Grundejerforeningen Egeparken v/ Nils Olsen Grønhøjgårdsvej 143 2630 Taastrup På matr.nr. 12 l Taastrup-Valby by, Taastrup-Nykirke sogn, og de deraf udstykkede parceller matr.nr. 12 o - 12 dø

Læs mere

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Råd og retningslinjer september 2010 i Ringsted Kommune - Råd og retningslinjer ngsl inje Forsidefoto: oto: o: Torvet 1 Fotograf: Ringsted Kommune, Teknisk forvaltning/

Læs mere

Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016

Hashøj Kommune  Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Bevaringsvejledning... 3 Husets fundament... 4 Husets facader og

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere