Lydum Mølle Redegørelse vedrørende Lydum Mølles bygninger. Anvendelse og tilstand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lydum Mølle Redegørelse vedrørende Lydum Mølles bygninger. Anvendelse og tilstand."

Transkript

1 Redegørelse vedrørende Lydum Mølles bygninger. Anvendelse og tilstand. Lydum Mølle

2 Indhold: Indledning Møllens bygningsmæssige udvikling Møllens fremtid Anlæggets tilstand Bygningskulturelt Råd - Erhverv A/S Borgergade København K Tlf Fax Cvr.nr Bankkonto Arbejdernes trangfølge Anbefaling Indledning Oplægget er at udarbejde en tilstandsvurdering af møllens bygninger hvilket bliver berørt senere i skrivelsen. Det vigtigste på nuværende tidspunkt er ikke hvilken stand bygningerne er i, men hvad de skal bruges til og under hvilken form og med hvilket udtryk. Opgaven er stillet af fonden Realdania v/ Christian Andersen InSitu Marketing A/S v/ Arne Kunckel har udarbejdet en analyse vedrørende møllen. Projekt Lydum Mølle Analysen beskæftiger sig primært med funktionen, hvorfor dette kun flygtigt bliver berørt i nærværende skrivelse. Man ønsker for Lydum Mølle, at denne blive et lokalforankret kultursted, der formidler møllens historie og bibringer de besøgende en oplevelse. Området ønskes inddraget således, at opholdet også er forbundet med en naturmæssig oplevelse. Den primære grund til at bevare stedet, herunder at gøre stedet til et lokalhistorisk oplevelsessted er møllen og de tilbageværende interiører. Det er derfor af stor vigtighed, at der skabes en sammenhæng mellem bygningerne, materialer og historien. Side 2 af 15

3 Møllens bygningsmæssige udvikling Lydum Mølles bygningsmæssige udvikling i billeder og skitser. Lydum Mølle repræsenterer en historie, der rækker tilbage til 1300 tallet. Nærværende beskrivelse koncentreres om nyere tid og de tilbageværende bygninger. Lydum Mølle har uden tvivl været krumtappen i landsbyen. Fra gammel tid var det her, man kunne komme over åen og det var her man fik malet mel, mens man nød en snaps. Den bygningsmæssige tæthed viser en vis rigdom og dynamik, som aftager med industrialiseringen og dermed andre metoder til forarbejdelse af korn. Lydum Vandmølle formentlig i slutningen af 1700 tallet. Møllen drives tilsyneladende af et stort underfaldshjul og facaderne består primært af bindingsværk og stråtag. Det er ikke usandsynligt, at den nuværende mølle er bygget oven på fundamenterne på den gamle mølle, der ses på tegningen. Side 3 af 15

4 Lydum Mølle fra omkring 1917 Møllebygning og stuehus er grundmurede. Taget er beklædt med pandeplader. Møllens facade mod åen synes at have undergået en eller flere ombygninger. Dynamoen er på dette tidspunkt placeret i møllebygningen. Møllebygningen havde kælder, forhøjet stueplan og loftrum. Stuehuset har to skorstene, bliktag og hvidmalede vinduer med to rammer og opsprosning. Møllesøen fremstår større end i dag. Skitse Lydum Mølle omk Lydum Mølle efter Der er bygget et nyt turbinehus på den anden side af åen. En del af stuehuset blev inddraget til foderstof og der blev opført en læsserampe under et halvtag i hjørnet mellem turbine og stuehus. Stuehusets ene skorsten er i den forbindelse flyttet mod nord. Turbinehuset er beklædt med tagpap og halvtaget med pandeplader. Skitse Lydum Mølle omk Side 4 af 15

5 Ca Turbinehus, foderstof og stuehus. En ny front og rampe til foderstoffen er opført. Kælderen i turbinebygningen er nedlagt og et nyt portparti er isat. Stuehuset har fået isat nye vinduer. Skitse Lydum Mølle omk I perioden mellem 1930 og 1950 blev anlægget udvidet med endnu et par bygninger mod syd. Skitse Lydum Mølle Lydum Mølle er på dette tidspunkt næsten fuldt udbygget. Møllebygningen og foderstoffen er udvidet. Møllehusets tag er forsynet med to trekantede kviste. I hjørnet mellem sidebygningen og møllehuset er der opført en påbygning med ensidig taghældning Skitse Lydum Mølle omk Side 5 af 15

6 Efter 1950 Turbinebygningen er blevet forlænget med et par fag og der er monteret et par kviste i taget. Foderstoffen er blevet udvidet og taget på både stuehus og turbine- bygninger udskiftet med eternitplader. Møllen set fra sydøst Skitse Lydum Mølle som den fremstår i dag. Den bygningshistoriske gennemgang peger på en række perioder eller skæringspunkter. Muligvis er de ikke helt årstalsmæssig præcise, men principtegningerne viser, at der er mulighed for en række tidssnit. For at anlægget ikke kommer til at udtrykke noget utilsigtet, må dette snit overvejes nøje. Snittet skal ikke kun manifestere sig i bygningens ydre, men også i indretningen og interiører. Det vigtigste er, at der er sammenhæng mellem bygningens udtryk og de maskiner, der skal eksponeres og indgå i en eventuel museums- og undervisningsmæssig sammenhæng. Uagtet at inventarets historie ikke kendes nærmere, synes det oplagte tidssnit omkring 1950, jf. det første billede. På dette tidspunkt fremstår Side 6 af 15

7 stuehus og møllebygning med pandeplader og turbinebygninger. Taget ved foderstoffen er udført med tagpap. På dette tidspunkt ses den karakteristiske tagprofil på turbinebygningerne. Lydum Mølle består af fire dele. Stuehus med beboelse. Foderstof og lager. Møllebygning. Turbinebygninger Stuehus Autenticitet i de fire bygningsafsnit: Stuehuset er meget ombygget og det kræver en ret stor indsats for at få denne bygning til at fremstå med den oprindelige disponering og udtryk. Foderstoffen er meget ombygget og der er ikke meget af inventaret tilbage. Rummet anvendes i dag som mødelokale til det årlige sponsormøde. For at opnå tilstrækkelig højde i rummet, er hanebåndene i den vestlige del af vinkelbygningen hævet. Når man ser dette lokale, er man ikke i tvivl om, at det har fungeret som foderstof. Desværre er en væsentlig del af fortællingen forsvundet med foderstof og mølleinventaret. Foderstof Møllebygning Lydum Å Turbinebygninger Mølledam Møllebygningen - er det mest og bedst bevarede i anlægget. Det er i denne bygning, at den store el tavle er placeret. Tavlen er meget spændende og hjertet i Lydum mølle. Der mangler dog en generator alt efter hvilken periode bygningen skal repræsenterer. Turbinebygninger er de bygninger, der er bygget hen over åen. I denne del har den vanddrevne turbine været og på den sydlige side af åen er dieselgeneratoren placeret. Denne del er noget ombygget, hvilket formentlig skyldes, at funktionerne har ændret sig og dermed også bygningen. Lydum Mølles fremtid. Prioritering og disponering Det er vigtigt, at der udarbejdes en plan for bygningernes udnyttelse, disponering og udtryk, inden der ændres noget i anlægget. Er bygningselementer først fjernet, er det ikke blot tids- og omkostningskrævende at genskabe disse, men ligeledes særdeles svært at få autenticiteten frem. Gode råd i forbindelse med indretning af bygningen: At enes om anlæggets tidssnit At kortlægge periodens disponering af bygningerne At finde ud af hvilke materialer og bygningsdele, der ikke hører hjemme i bygningen At undersøge hvilke materialer, der hører perioden til At udarbejde en inventarliste, herunder en liste over periodens maskiner og inventar Side 7 af 15

8 At lade bygningen være medbestemmende i forhold til funktionen Hvis Lydum Mølle skal eksistere som historisk sted i mange år fremover, skal: Bygningernes fremtidige fortælling være historisk korrekt og let at forklare Publikum fornemme, at de kommer til et historisk sted Den historie der fortælles være sandfærdig Anlæggets tilstand I tekst og billeder: Stuehus Klimaskærm Fremstår i blank mur med muret sokkel. På vestsiden er soklen pudset og malet. Vinduerne er nyere med termoruder. Døren er ligeledes nyere med et fast sideparti med glas og en enkelt dør. Stik over vinduer og gesims er hvidkalket. Taget består af eternitplader. Tagrenderne er af plastik. Taget var oprindelig beklædt med tagspån og efterfølgende pandeplader, inden eternittaget blev etableret. Tilstand: Klimaskærmen er i en rimelig teknisk stand. Der er dog områder med defekte fuger og mursten. Gavlen er opfugtet hvilket også er synligt indvendig. Stuehuset På billedet kan man danne sig et indtryk af vinduer, døre, tagmateriale og skorstensplacering. Specielt møllebygningens gavldisponering og foderstoffen er meget fin på dette billede. Stuehus - Interiører Stuehuset er i dets indre meget ombygget. Disponeringen er forandret gennem tiden og endt, som man ser det i dag. I 50 er landstil med entre spisestue, en stor stue, køkken, bryggers og soveværelse. I forbindelse med entreen er der et lille kontor til administration af møllen. Loftet er indrettet med værelser. Gulvene er støbt og udstyret med væg til væg tæpper. Vægge og lofter er beklædt for at skabe større komfort i hjemmet. I dag anvendes lokalerne til en form for møde/klublokaler for mølleforeningen. Billedet viser, foruden familien der boede i huset, hvordan døren har set ud. En dobbeltfløjet dør med et bredt gående dørblad udsmykket med boserede fyldninger og diagonal sprosserude. Spisestue og den store stue, der spænder på tværs af stuehuset. Side 8 af 15

9 Køkken med spisekrog Trappe til 1. sal Loftsværelse med utæt ovenlys. Konklusion stuehus: Lokalerne kan umiddelbart anvendes til det tiltænkte formål og være forsamlingssted i forhold til møllen og de aktiviteter, der er tiltænkt forbundet hermed. Igen er oplevelsen afhængig af, hvilken periode af møllens historie der skal fortælles. Hvis det er den sidste del af møllens historie, der skal fortælles, passer en del af interiørerne og udtrykket udmærket. Hvis det er en tidligere historiefortælling, der ønskes, skal der laves radikale ændringer, herunder genskabe datidens planløsning. Man kan vælge at se stort på at få det indvendige til at passe med kronologien, men som et minimum må det udvendige billede passe med kronologien. Det bedste vil være at arbejde med den samme grad af historisk ærlighed - indvendigt og udvendigt. Stuehusets spidsloft bemærk lægter og tagspån. Stuehus gavl mod nord. Side 9 af 15

10 Foderstof: Foderstof med læsserampe foran. Sidebygningen, der på 1. sal indeholder foderstof og i stueetagen er garage og depot for elproduktionen. Foderstof Klimaskærm: Foderstoffen har fungeret med alle de nødvendige maskiner til forarbejdning af korn. Foderstoffen eller kornmøllen har skudt sig gennem stuehusets sydende og ender i vinkelbygningen på vestsiden. Vinkelbygningen er forlænget med 7 fag gitterspær. Gulvet i forlængelsen er af beton. Taget er eternitbølgeplader og tagpap på den flade del af foderstoffen mod gården. Vinduerne mod gården er de oprindelige fra opførelsen. I fronten er isat en skydeport ved læsserampen. Foderstofsfløjens facade med åen. Den lave bygning med ensidig taghældning er nu fjernet. Tilstand: Klimaskærm Facaderne er ud over enkelte sætningsrevner i rimelig stand. Sidebygningen er malet med plastikmaling, der krakelerer. Fronten ved læsserampen er meget udsat på grund af den murede front, som skjuler det bagvedliggende tag. Det største problem er sammenskæringen mellem den lave påbygning og stuehusets tag. Denne skotrende har gennem længere tid været utæt og der er ret omfattende rådskader. Skotrendens underside er stærkt angrebet af råd. Aktion: Igen er det afhængig af tidsnittet. Tag, vinduer og døre skiftes til materialer og elementer, der passer til det valgte tidssnit. På de historisk billeder får man et godt indtryk af, hvordan de enkelte dele har taget sig ud. Måske skal fronten og en del af møllebygningen nedbrydes, således det passer med perioden Derefter bør der tages fat på, hvad der er tilbage af tekniske problemer. Malingen på facaderne bør afrenses og tagsammenskæringen udbedres. Side 10 af 15

11 Foderstof - Interiører: Foderstoffen er stort set renset for inventar, da rummet nu tjener som mødelokale. I den forbindelse er hanebåndene i den nyere del af sidehuset blevet hævet. Foderstoffet bærer spor efter mange mere eller mere hensigtsmæssige ombygninger. Under en del af foderstoffen er der en kælder med en brønd. Fra kælderen er der forbindelse til møllebygningen. Der er åbent ind under påbygningen på gårdsiden. Åbningen er pladelukket, men det er formentlig her, avner og andet overflødigt fra produktionen er endt. Tilstand - Interiører: Der er en del skader i forbindelse med det utætte tag og skotrende. I forbindelse med flytning af hanebåndene er der ikke udført den fornødne forstærkning mellem spær og hanebånd. I den forbindelse er det en god idé at tage udgangspunkt i de metoder, der er anvendt oprindeligt, så skæmmende sømbeslag undgås. Kælderen er præget af fugt. Det ser ud til, at der til tider står blankt vand på gulvet. Underetagen i sidebygningen er præget af opstigende grundfugt i væggene. Aktion: Igen er det afhængig af tidsnittet. Tag, vinduer og døre skiftes til materialer og elementer, det passer til det valgte tidssnit. Hanebånd forstærkes. Defekt træværk repareres under hensyntagen til gammel håndværksskik. Kælderen ryddes op og det bør overvejes, om kælderen skal drænes. Der etableres udluftning fra rummet. Der etableres ligeledes udluftning fra rummene under sidebygningen. Væggene kalkes med jævne mellemrum. Foderstof indvendig set mod vest hvor betonkanten markerer afgrænsningen mellem den ældre del med bræddegulv og den nyere del med betongulv. Kælderrummet med brønd og pumpe. I facaden ud mod gården er isat støbejernsvinduer med rundbuet overstykke. Fugt stiger op i væggene i sidebygningen. Væggen med vinduerne i er den tidligere gavl inden udvidelsen af sidebygningen. Side 11 af 15

12 Møllebygning Klimaskærm: Møllebygningen er ligeledes ombygget mange gange, som det fremgår af den indledende tekst. Den mest markante ombygning er forlængelsen mod gårdsiden og den grundmurede udbygning med et støbt tag. Tilbygningen skyldtes pladsmangel i forbindelse med anskaffelse af en ny stor generator, som nu er fjernet. Bygningen består af grundmurede facader og eternittag. Der sidder ældre sprossevinduer i bygningen, men døren er udskiftet til en pladedør eller port. I vestgavlen er der muret en høj skorsten ved siden af de store vinduespartier. Klimaskærm - Tilstand: Facaderne er præget af en del løse fuger med tendenser til forvitringer i stenenes brandskal. Bygningen stå relativt stabilt og der er ikke umiddelbart graverende sætninger. Vinduerne er af ældre dato og ikke i særlig god stand. Især vinduerne mod vest er i kritisk forfatning. En nøje gennemgang af vinduerne vil vise, om de skal udskiftes eller om de blot skal repareres. Møllebygningen set fra syd/øst. Møllebygningens gavl mod vest. Aktion: Igen er det afhængig af tidsnittet. Tag, vinduer og døre skiftes til materialer og elementer, det passer til det valgte tidssnit. Vinduer repareres og døren udskiftes. Defekte mursten og fuger udskiftes. Østgavl med nyere dør/port af krydsfiner plader. Møllebygning - Interiører Selve maskinehallen er anlæggets centrum. Her findes den imponerende tavle og hele fordelingssystemet. Det er disse rum, der er med til at gøre stedet til noget særligt. Derfor er det uhyre vigtigt, at de genstande og materialer, der bliver anvendt i disse rum passer med fortællingen og historien. I det fra hovedrummet fraskilte rum har der stået en stor generator. Generatoren er desværre blevet hugget op. Møllens hjerte Hovedtavlen Side 12 af 15

13 Tilstand: Inden udbedring er det vigtigt at gamle kilder og billeder studeres nøje i forbindelse med iscenesættelsen af elektricitetsværket. De fliser der mangler, bør erstattes af fliser magen til og så fremdeles. Aktion: Restaurering med nænsomhed. Turbinebygning - Klimaskærm: Beskrivelsen omfatter bygningen, der spænder på tværs af åen og støder op til møllebygningen samt bygningerne på sydsiden af åen. Bygningerne blev gradvist tilføjet, når behovet for nye funktioner opstod. Bygningerne består af grundmurede vægge, der er pudset og kalket/malet. Tagene er af eternit. Døre og vinduer er primært af ældre dato. Tilstand: Bygningerne er i rimelig stand, men desværre malet med en plastikholdig maling. Facaderne har områder med løst puds og forvitrede teglsten. Vinduer og døre har det mindre godt. Der er en del råd i vinduernes bundrammer og karme. Aktion: Igen er det afhængigt af tidssnittet. Tag, vinduer og døre skiftes til materialer og elementer, det passer til det valgte tidssnit. Facaderne afrenses for maling, repareres og kalkes i stedet. Vinduer og døre repareres og taget forsynes evt. med tagpap. Fordelingstavle af marmor. Turbinebygningen set fra sydøst Turbinebygningerne med den karakteristiske dobbeltgavl og pap på taget. Side 13 af 15

14 Turbinebygninger Interiører Dieselgenerator i bygningen syd for åen. Bygning hen over åløbet Bygningernes indre er umiddelbart i rimelig stand. Det overlades til til Mølleforeningen at vurdere udstyr og maskiner. Bygningens knopskydning var bestemt af de indre funktioner samt behovet for plads til maskiner og værksteder. Tilstand: Der er enkelte steder, hvor der er opstigende grundfugt, hvilket ikke er mærkeligt bygningens placering taget i betragtning. Lofterne er flere steder skjoldet af fugt og gennemtrængende vand fra taget. Aktion: Den opstigende grundfugt er ikke et latent problem og skal blot repareres ved kalkning og med nyt puds, når det forvitrer. Taget repareres og konstruktionen undersøges for råd og svamp. Lofterne renses, males eller kalkes. Opstigende grundfugt. Side 14 af 15

15 Arbejdernes trangfølge 1. Fastlæggelse af hvilken periode i møllens historie, der skal lægges vægt på 2. Udarbejdelse af en samlet plan med etapedeling og tidsplan 3. Evt. nedbrydning af bygningsdele, der ikke længere passer med møllens historiske snit 4. Afrensning af de malede facader 5. Etablering af ny tagbeklædning 6. Reparation af gamle vinduer og udskiftning af nyere vinduer og døre 7. Facade 8. Ombygning af anlægget indvendigt 9. Istandsættelse af anlæggets maskiner Anbefaling: Det vigtigste må være at få skabt et overblik over, hvad man vil med stedet. Under alle omstændigheder kommer man til at fortælle en historie, da denne måde at producere strøm på, er et overstået kapitel i Danmark. Når historien fortælles i disse rammer og ikke i en bog, er det formentlig fordi, at beskueren skal kunne danne sig et billede af, hvordan det er foregået i virkeligheden. Hvis datidens virkelighed skal vises, skal man lægge en plan, for hvad det er for en periode, der skal beskrives. Derfor må opgavens første øvelse gå ud på at lægge en begrundet plan for de bygningsmæssige tiltag. Side 15 af 15

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N HOTEL SAKSKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG 0 I N D H O L D Indledning 2 Bevaring i Ketting 4 Landsbyen 7 Registrant 10 Ordliste 36 Flere oplysninger 40 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup Analyse & værdisætning Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup 1 Indhold Introduktion s.4 Indledning Kvottrup Identifikation Historisk analyse s.10 Bygningshistorie Kulturhistorisk analyse

Læs mere

RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE

RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE A3 hæfte, mål 1:300 A4 hæfte, mål 1:430 Arkitekterne KØGE A/S Rambøll A/S Maj 2011 Indholdsfortegnelse Opgaven Risbjerggårds historie Rapporten Opgaven Risbjergsgårds historie

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby dresse Juulskovvej 7 Postnr. 5853 Dato 27-04-2015 By Ørbæk Udløbsdato 27-10-2015 H-15-0-0103 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-10912 Matrikel/Ejerlav: 1 Holmegård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Lauritsen. By Faaborg. Udløbsdato 27-02-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Lauritsen. By Faaborg. Udløbsdato 27-02-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Henrik Lauritsen dresse Østergyden 19 Postnr. 5600 Dato 27-08-2014 By Faaborg Udløbsdato 27-02-2015 H-14-00-0180 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-9960 Matrikel/Ejerlav: 21B Åstrup

Læs mere

Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016

Hashøj Kommune  Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Bevaringsvejledning... 3 Husets fundament... 4 Husets facader og

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dorthe Vang Larsen & David Allan Larsen. By Gentofte. Udløbsdato 15-11-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dorthe Vang Larsen & David Allan Larsen. By Gentofte. Udløbsdato 15-11-2015 for ejendommen Sælger: Dorthe Vang Larsen & David llan Larsen dresse Mosebuen 21 Postnr. 2820 Dato 15-05-2015 y Gentofte Udløbsdato 15-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-129864 Matrikel/Ejerlav: 4E Vangede

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer. Fonden Realdania Fase 2: Projektkonkurrence. Kontorer i laden på Sejersgård.

Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer. Fonden Realdania Fase 2: Projektkonkurrence. Kontorer i laden på Sejersgård. Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer Fonden Realdania Fase 2: Projektkonkurrence Kontorer i laden på Sejersgård i Bjerager August 2004 Kontorsiloer i laden på Sejersgård i Bjerager Bevaringsværdige

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg I N D H O L D Indledning 2 Hertugbyen i 2003 2 Fremtidig bevaring i området 2 Tagform 3 Skorstene 4 Kviste og ovenlys 4 Tagrender og nedløb

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015 for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skolevej 53 Postnr. 6430 Dato 30-03-2015 By Nordborg Udløbsdato 30-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-13576 Matrikel/Ejerlav: 421 Havnbjerg

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Katja Jessen, Thomas Jessen. By Odense S. Udløbsdato 20-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Katja Jessen, Thomas Jessen. By Odense S. Udløbsdato 20-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Katja Jessen, Thomas Jessen dresse Fangelvej 136 Postnr. 5260 Dato 20-05-2015 By Odense S Udløbsdato 20-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-117759 Matrikel/Ejerlav: 80 Fangel By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Camilla & Brian Brandt Schmidt. By Kibæk. Udløbsdato 20-12-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Camilla & Brian Brandt Schmidt. By Kibæk. Udløbsdato 20-12-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Camilla & Brian Brandt Schmidt Adresse Ollingvej 23 Postnr. 6933 Dato 20-06-2014 By Kibæk Udløbsdato 20-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-909222 Matrikel/Ejerlav: 37 DU Kibæk By,

Læs mere

1 Forord. Michael Jørgensen, s022135. Teddy Olsen, s011271. Vibenshus Runddel

1 Forord. Michael Jørgensen, s022135. Teddy Olsen, s011271. Vibenshus Runddel 1 Forord Denne rapport er udarbejdet af Michael Jørgensen (s022135) og Teddy Olsen (s011271) i foråret 2005, i kurset 11065 Renovering ved underviser Jesper Engelmark. Registreringsarbejdet er foretaget

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere