Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april Kl Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby"

Transkript

1 Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22. april Kl Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Ansøgning om tilladelse til at overskride det oprindelige budget Sag: Middelfart kirke - nyt tag på kirkebygningen (425) - Middelfart Sogn Ansøgning om tilladelse til at overskride det oprindelige budget Hermed fremsendes ansøgning om tilladelse til at overskride det oprindelige budget angående taget på Middelfart Kirke - samt bilag: Ansøgning - Revideret budget - Beskrivelse af budgetoverskridelser - Tillæg til aftale om teknisk rådgivning (til godkendelse) PU tillader at det oprindelig budget overskrides med kr ,-. Tillæg til aftale om teknisk rådgivning godkendes. PU udbeder sig en revideret finansieringsplan, hvoraf fremgår egen finansiering, blandt andet iht. tidligere finansierings forslag. PU kan efter dagens samtale med menighedsråd og arkitekt konstatere, at der ikke er behov for det bevilgede stiftsmiddellån. Fra provsten nyt Tagbudget Møde Uddybning af ansøgning om overskridelse af budget Revideret budget kirketag. Overskridelse ,- 3 Fjelsted-Harndrup kirkegårde ønsker GIAS takster rettet Sag: GIAS (383) PU fastholder de udmeldte GIAS priser da de er kostpris baserede. PU anbefaler at tilrette de andre priser i forhold til GIAS priserne. Fjelsted-Harndrup kirkegårde ønsker GIAS takster rettet 4 Kalkning af Roerslev, Udby, Tanderup, Indslev, Kauslunde og Husby kirke 2015 Sag: Fælles kirkekalkning (395) PU foreslår at Føns kirke kalkes i år i stedet for Udby kirke. Kalkning af Roerslev, Udby, Tanderup, Indslev, Kauslunde og Husby kirke 2015 Jeg har bedt kalkningsfirmaet komme med en særskilt pris, på eventuelt at give Føns kirke en Referat, Side: 1

2 Mødepunkt let kalkning i år, uden i øvrigt at ændre på planen.prisen bliver sendt til provstiet, som bedes tage stilling hertil. 5 Info vedr. fælles Vikartakster fra andet provsti og lokale Menighedsråd Sag: Diverse vedr. forskellige medarbejdergrupper (476) PU fortsætter med at indsamle yderligere erfaringer om brug af vikartakster. Info vedr. fælles Vikartakster fra andet provsti Asperup-Roerslev forslag til Vikaraflønninger Vikarsatser fra Asperup-Roerslev Vikarsatser mm fra Brenderup-Indslev Vikarsatser fra Nørre Aaby 6 Føns Kirke - Afsluttende byggeregnskab og godkendt stiftslån Sag: Føns kirke nyt tag (491) - Føns Sogn Føns Kirke - Afsluttende byggeregnskab Ad 1: Byggeregnskabet er taget til efterretning, og PU noterer sig med glæde, at budgettet er overholdt endda ikke brugt fuldt ud. Overskydende midler skal tilbageføres til Husby kirkes omfangsdræn nordkapellet. Ad 2: Afgørelse. Føns-Ørslev-Udby-Husby Menighedsråd, CVR nr , Lånebevilling kr. Vedlagt fremsendes lånebevilling på op til kr. til renovering af Føns præstegård. Bevillingen er samtidig hermed sendt til KAS- Gias Center Århus med anmodning om straks at udbetale det fulde lånebeløb til Føns-Ørslev- Udby-Husby Menighedsråd 7 Tanderup kirke regnskab over kalkning og varmesag samt prøveopvarmning Sag: Tanderup indvendig kalkning (498) - Tanderup Sogn Ad 1: Godkendt. Ad 2: Tanderup kirke regnskab over kalkning og varmesag Tanderup kirke prøveopvarmning vedr. nyt varmeanlæg Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 8 Foreløbige rammer budget 2016 Sag: Budget 2016 (570) PU godkender de af PU budgetgruppen udmeldte foreløbige rammer. Foreløbige rammer budget 2016 brev til mhr vedr. budget 16 9 Referat fra indledende budgetsamråd Sag: Budgetsamråd 2015 (572) Referat fra indledende budgetsamråd FØUH revisionsprotokollat til beholdningseftersyn for 2014 Sag: FØUH alt vedr. økonomi 2015 (583) - Føns Sogn PU gør opmærksom på, at MR kan få refunderet udgifter til MR valg 2016, ved PU kassen, som afsætter beløb hertil i budget PU udsender udbudsmateriale til mr snarest, så priser for regnskabsføring kan indhentes. Provsten arbejder for at finde en model for fælles kirkebogsføring, i samarbejde med provstiets præster. Repræsentanter fra 3 nabo Provstiudvalg arbejder mod en evt. model for kirke- skole samarbejde. Tilbuddet fra Tanderup med hensyn til at leje sig ind i sognegården takker PU pænt nej til. FØUH revisionsprotokollat til beholdningseftersyn for Kauslunde Kvartalsrapport - 1. kvartal. Sag: Kauslunde vedr. økonomi 2015 (584) - Kauslunde Sogn Kvartalsrapport - 1. kvartal. 12 Kauslunde Årsregnskab 2014 og referat af godkendelse Sag: Kauslunde vedr. årsregnskab (587) - Kauslunde Sogn Årsregnskab 2014 og referat af godkendelse 13 Strib kirke, nye vinduer ansøgning om projektgodkendelse og finansiering af projekt Sag: Strib kirke, nye vinduer (585) - Strib Sogn PU kan godkende projektet, samt en eventuel optagelse af stiftslån på op til ,- kr. Strib kirke, nye vinduer ansøgning om Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Strib kirke, nye vinduer ansøgning om projektgodkendelse og finansiering af projekt Vedhæftet ansøgning til Fyens Stift om projektgodkendelse og optagelse af lån i Stiftsmidler 14 Nørre Aaby kirke mm provstesyn 2015 Sag: Provstesyn 2015 (580) Nørre Aaby kirke mm provstesyn 2015 Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. Nørre Aaby ønsker automatisk ringeanlæg, hvortil PU giver 100% tilskud. MR skal være opmærksomme på at graverstillingen dermed skal nedsættes med 180 timer årligt. Nørre Aaby provstesyn 2015 præstegård 15 Middelfart og Nørre Aaby syn 2015 Sag: MR synsrapporter syn 2015 (588) Middelfar kirke syn 2015 Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. PU påpeger at de ,- kr af provenuet fra salg af præstebolig, kun bruges til arbejder der ikke kan betragtes som almindelig vedligeholdelse, på Hessgade 2. Middelfart kirkegårde syn 2015 Middelfart syn over Hessgade 2 Middelfart syn d over Bogøvænget 11 Middelfart syn andre bygninger 2015 Nørre Aaby udskrift af MR synsprotokol efter provstesyn Nørre Aaby forpagtningskontrakt 0,4 ha Sag: Nørre Aaby forpagtningskontrakt 0,4 ha (589) - Nørre Aaby Sogn Godkendt. Nørre Aaby forpagtningskontrakt 0,4 ha Til godkendelse Referat, Side: 4

5 Orientering 17 Meddelelse om at Susanne Andersen udtræder af MR. Der er ingen suppleanter fra Ørslev Sag: Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd (380) - Føns Sogn Meddelelse om at Susanne Andersen udtræder af MR. Der er ingen suppleanter fra Ørslev 18 KM skriver- Kassen er tom - intet statstilskud til renovering Balslev kirke i år Sag: Balslev kirke (413) - Balslev Sogn KM skriver- Kassen er tom - intet statstilskud til renovering Balslev kirke i år I anledning af den af menighedsrådet indsendte ansøgning af 1. november 2011, om ydelse af statstilskud til istandsættelse af Balslev kirke, skal ministeriet herved meddele, at der af finansloven for finansåret 2015 under , ikke er flere penge til udbetaling af statstilskud. Da ordningen er under afvikling, har ministeriet et stort antal sager liggende og kan derfor ikke sige noget om hvilket år tilskuddet kan udbetales. 19 Stiftet mangler indstilling fra PU vedr. økonomi i projektet Sag: Ejby renovering af p-plads ved kirken (528) - Ejby Sogn Stiftet mangler indstilling fra PU vedr. økonomi i projektet Provsten svar til stift om at PU mangler finansieringsplan fra MR 20 Referat af fælles ERFA møde Sag: Fælles møde for 5 PU om erfaringsudveksling (563) Referat af fælles ERFA møde Bilag til referat af Info vedr. ombygning sognehus i Brenderup samt ønske om møde med provsten Sag: Ombygning af graverfaciliteter i Referat, Side: 5

6 Orientering sognehus (571) - Brenderup Sogn Info vedr. ombygning sognehus i Brenderup samt øønske ommøde med provsten Ansøgning om dispensation fra kirkefredningen omkring Brenderup Kirke til udvidelse af sognehus. Ansøgning om dispensation fra kirkefredningen omkring Brenderup Kirke til udvidelse af sognehus. 22 Eventuelt Intet Referat, Side: 6

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen og Finn Poulsen. Grethe Jakobsenj mødt kl. 17.33.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Mikkel Holmegaard Larsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 4. september

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Nybyggeri Vedsted præstegård

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad,

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

PU møde 25. marts 2015. Kl. 15.00 Mødested: Gårslev Kirkehus, Kirkegade 13, 7080 Børkop

PU møde 25. marts 2015. Kl. 15.00 Mødested: Gårslev Kirkehus, Kirkegade 13, 7080 Børkop Referat for: Vejle Provstiudvalg PU møde 25. marts 2015. Kl. 15.00 Mødested: Gårslev Kirkehus, Kirkegade 13, 7080 Børkop Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Godkendelse af referat fra sidste møde www.provstiudvalg.dk

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødepunkt 1 revisionsprotokollater til regnskab 2013 for Hjørring Søndre provsti

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsordenen

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Mødet startet kl. 13:00 Mødet afsluttet kl. 17:45, Lisbeth

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Punkt 19. kl. 15. behandlet - lukket punkt Punkt 11. kl. 17; Keld Køcher deltog Punkt 5. kl. 17.20; Tove

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere