SkoleKom LogBog. 1. udgave, april FirstClass version 8.043, dansk. UNI C SkoleKom Vermundsgade København Ø Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SkoleKom LogBog. 1. udgave, april 2006. FirstClass version 8.043, dansk. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf."

Transkript

1 SkoleKom LogBog 1. udgave, april 2006 FirstClass version 8.043, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade København Ø Tlf

2 SkoleKom LogBog 1 Indledning Samlemapper Oprettelse af samlemappe Elevlogbøger Oprettelse og tilpasning af Elevlogbog - SPUNK-brugere Tilladelser i Logbog - SPUNKbrugere Tilladelser i Logbog lukkede konferencer Elevtilladelse i Logbog Ressourcekonference Download og anvendelse af formularer Download af formularerne Formularen Logbog Formularen Evaluering Distribuering af Logbogsmateriale til elevlogbøger Deling af ressourcekonferencer Kopiere Logbogsforløb fra andres ressourcekonferencer... 11

3 1 Indledning SkoleKom Logbog giver dig mulighed for bedre at strukturere og tilpasse materiale til brug i et logbogsforløb. SkoleKom Logbog er bygget op om to særligt udviklede formularer: Logbog og Evaluering anvendt i en konference. Denne vejledning forklarer i korte træk hvorledes SkoleKom Logbog er bygget op, samt præsenterer ideer i anvendelsen som inspiration. Vejledningen er som udgangspunkt målrettet SPUNK-brugere, men SkoleKom Logbog kan anvendes i såvel nye som gamle konferencer (SkoleKom-oprettede konferencer, kvikkonferencer eller SPUNK konferencer). Det eneste krav, der skal være opfyldt er, at du som underviser og dine elever har downloadet formularerne der findes i konferencen Download Hjælp>Tjenester>SkoleKom TJE>Download SPUNK Hvis du som SPUNK-bruger allerede er fortrolig med at oprette konferencer så opret ressourcekonferencen og giv dig selv kontrollanttilladelser.. Opret logbogs konference til eleven og sæt tilladelserne som de fremgår af afsnittet "Tilladelser i logbog -SPUNKbrugere" Øvrige brugere Hvis du ikke er SPUNK-bruger eller allerede har lukkede konferencer på SkoleKom, som du ønsker at anvende som Logbøger med de nye formularer anbefales det, at du læser afsnittet Tilladelser i Logbog lukkede konferencer 2

4 2 Samlemapper I arbejdet med SkoleKom Logbog, vil det for overskuelighedens skyld være praktisk at samle oprettelse og organisering af elevlogbøger et centralt sted. Til dette kan bruges samlemapper En samlemappe er en almindelig mappe, som du opretter på dit skrivebord og bruger til opbevaring af elevlogbøger. Dette kan være elevlogbøger du enten har fået oprettet, deltager i eller som SPUNK-bruger opretter elevlogbøgerne i. Anvendelse og navngivning af samlemapper kan følge en selvvalgt metodik afhængig af hvorledes du arbejder med logbøger. Hvis du ofte arbejder med logbøger i forskellige klasser og fag,kan du eksempelvis vælge at oprette samlemapper til fag/klasse hvori de enkelte elevlogbøger genbruges. Indholdet i elevlogbøgerne kan dermed indgå i sammenhæng med portofolio. Eller ved brug af logbøger i tværfaglige sammenhæng og ved brug af gruppe-logbøger 3

5 2.1 Oprettelse af samlemappe Højreklik et passende sted på SkoleKom skrivebordet og vælg punktet Ny mappe Sæt markøren på ikonet. Højreklik og vælg punktet Egenskaber på den fremkomne menu. Vælg ikon for mappen, ved at trykke på standardikonet og vælg udfra ikonoversigten Navngiv mappen med passende navn Åben mappen> højreklik og vælg punktet Vis efter ikon på den fremkomne menu For at undgå utilsigtet sletning anbefaler vi, at der under punktet Egenskaber sættes flueben i feltet beskyttet 4

6 3 Elevlogbøger En Elevlogbog er almindelige konferencer, hvor indholdet er tilrettelagt i et antal særlige Logbogsformularer Oprettelse af Elevlogbøger findes som en SkoleKom Videovejledning i konferencen Vejledninger SKOL 3.1 Oprettelse og tilpasning af Elevlogbog - SPUNK-brugere SPUNK-brugere kan med fordel følge beskrivelsen for oprettelse af en hovedkonference frem til pkt som beskrevet i vejledningen SPUNK-vejledning 1. Vejledningen forefindes i konferenceområdet SPUNK Forum. Ved navngivning af den enkelte Logbog anbefaler vi fag/elev(gruppe)navn, såfremt Logbogen skal genbruges 3.2 Tilladelser i Logbog - SPUNKbrugere Sæt markøren på konferenceikonet. Højreklik og vælg punktet Tilladelser på den fremkomne menu. I Hvem-feltet skriver du dit SkoleKomnavn, og tildeler dig selv logbogsrettighed nedenfor ses korrekt indstilling af rettighed Såfremt du påtænker at oprette underkonferencer i Elevlogbogen, kan du tildele dig selv kontrollantrettigheden Luk herefter vinduet For at indsætte splitlinie i Logbogen åbnes konferencen - i menulinien vælges Vis>Del > split vandret eller Split lodret luk vinduet og gentag for hver elevlogbog du skal anvende 5

7 3.2.1 Tilladelser i Logbog lukkede konferencer Er du ordstyrer på lukkede konferencer, som du ønsker at anvende til Logbøger, skal du med hensyn til tilladelser have åbnet for faciliteten studiedokumenter Dette gøres med værktøjet Studiedokument der er placeret i konferencen Ordstyrere >Værktøjer ORD Hvis Elevlogbogen oprindeligt er en lukket konference, er det ikke nødvendigt at tilføje eleven i Hvem-feltet jf. pkt Elevtilladelse i Logbog Sæt markøren på den oprettede logbog. Højreklik og vælg punktet Tilladelser på den fremkomne menu I Hvem-feltet skrives elevens SkoleKomnavn og tilladelserne skal se ud som i nedenstående eksempel for at eleven kan skrive med i formularerne Tilføj eleven i abonnentlisten for at give eleven Logbogen på sit skrivebord Gentag ovenstående for de Logbøger du har oprettet Er der oprettet en gruppelogbog, skal samtlige medlemmer af gruppen tilføjes i såvel abonnentliste som Hvem-feltet 6

8 4 Ressourcekonference Anvendelse af en ressourcekonference kan lette arbejdet med distribuering af logbogsmateriale til flere elevlogbøger samtidig med, at det giver mulighed for at dele originale Logbogsforløb med andre brugere (se figur) Om deling af ressourcekonferencer se afsnit 4.5 og En ressourcekonference er en konference, hvor du kan oprette og samle materiale til brug for et logbogsforløb. Eksempel på anvendelse af en ressourcekonference og distribuering af materiale til elevlogbøger findes som SkoleKom Videovejledning i konferencen Vejledninger SKOL Som SPUNK-bruger kan du følge vejledning i oprettelse af en hovedkonference i henhold til SPUNK-vejledning 1 der findes i konferencen SPUNK forum Er du ikke SPUNK-bruger, men har en konference du ønsker anvendt som ressourcekonference i tilknytning til et logbogsforløb, skal du blot aktivere formularerne der findes i konferencen Download Hjælp>Tjenester>SkoleKom TJE>Download Hvis du ofte arbejder med logbøger, kan det for overskuelighedens skyld være praktisk at samle dine ressourcekonferencer et centralt sted. Du kan med fordel anvende samlemapper til dette jf. afsnit 2 i denne vejledning 7

9 4.1 Download og anvendelse af formularer Anvendelse af SkoleKom Logbog, som det fremgår af denne vejledning forudsætter at undervisere og elever har aktiveret de særlige formularer Logbog og Evaluering Download af formularerne Åbn konferencen Formularer som du finder i Venstre del af konferencen Download Tryk Hjælp > Tjenester HJÆ > SkoleKom TJE > Download Dobbeltklik på ønsket formular for at downloade den til din SkoleKom-konto. Efter kort tid dukker følgende vindue op: Tryk på knappen Opdater og formularen er klar til anvendelse For at anvende SkoleKoms formularer, skal du oprette et såkaldt specialdokument I menulinien vælges Fil>Ny>Nyt specialdokument hvor du vil kunne se, at menuen nu er blevet udvidet med den opdatering du foretog tidligere Hvis du markerer den enkelte formular, holder venstre musetast nede (+Ctrl) kan du trække en kopi af formularen over på dit eget SkoleKom skrivebord. Hvis klassen har en fælles konference, kan du trække formularen derind, og dermed gøre det lettere for dem at aktivere formularerne. 8

10 4.2 Formularen Logbog Formularen eller specialdokumentet som det bliver, når formularen er aktiveret, er særligt målrettet arbejde med Logbog. Nedenfor ses eksempel på specialdokumentet, hvor vi i denne vejledning har valgt at udfylde med beskrivelse af de enkelte felter Ved ændringer kommer der flag på de enkelte Logbogsdokumenter, og hvem der har ændret i dokumentet fremgår af historikken. Hvis et punkt i Logbogsforløbet menes afsluttet, kan der under punktet Egenskaber sættes flueben i feltet beskyttet, og der kan ikke ændres i dokumentet før flueben fjernes Dokumentet fødes med betegnelsen Logbog evt. navngivning finder sted under punktet Egenskaber 9

11 4.3 Formularen Evaluering I SkoleKom Logbog er der blevet udarbejdet en særskilt Evalueringsformular. Nedenfor ses eksempel på specialdokumentet, hvor vi har valgt at udfylde med beskrivelse af de enkelte felter Evalueringsdokumentet kan med fordel beskyttes mod editering, når Trinmål-Faglige mål og Personlige mål er udfyldt frem til slutevalueringen 4.4 Distribuering af Logbogsmateriale til elevlogbøger Når det samlede materiale til brug for logbogsforløbet er samlet og ligger klart i ressourcekonferencen, kan du nu enkelt kopiere indholdet over i de enkelte elevlogbøger. Åben ressourcekonferencen Åben samlemappen, der indeholder de enkelte elevlogbøger Placér de to vinduer ved siden af hinanden 10

12 Markér alle dokumenter i ressourcekonferencen >venstreklik og hold ctrl nede og kopitræk dokumenterne over til en elevlogbog Gentag for hver enkelt oprettet elevlogbog 4.5 Deling af ressourcekonferencer Du har mulighed for at dele og udveksle de logbogsforløb, som du samler i ressourcekonferencer med andre brugere. Når du kopierer eller lader andre kopiere det originale Logbogsmateriale, har du og andre mulighed for at færdigeditere materialet. Logbogsmateriale kan kopieres til andre ressourcekonferencer eller til mapper på et skrivebord. Som forfatter af Logbogsmaterialet skal du markere alle logbogsdokumenter > højreklik og sætte flueben i feltet beskyttet for hvert dokument, for at låse dem for editering. Marker ressourcekonferencen >højreklik og vælg punktet tilladelser i menuen I Hvem-feltet skrives All Users med tilladelsen Læser I abonnentlisten skrives de brugere der skal have adgang til at kopiere dit logbogsforløb Kopiere Logbogsforløb fra andres ressourcekonferencer Åben ressourcekonferencen du vil kopiere fra Åben en ressourcekonference du har oprettet eller en mappe du har oprettet hvor det kopierede forløb skal ligge Placér de to vinduer ved siden af hinanden Markér alle dokumenter i ressourcekonferencen >venstreklik og hold ctrl nede og kopitræk dokumenterne over til din egen ressourcekonference/mappe Luk vinduerne Giv besked til forfatteren om at du har kopieret materialet. For at editere og anvende det du har kopieret, skal du for hvert logbogsdokument huske at fjerne fluebenet i feltet beskyttet under egenskaber 11

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Skole-konferencer... 5 2 Indledning... 6 3 Oprettelse af hovedkonference... 7 3.1

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Ny ordstyrer på SkoleKom

Ny ordstyrer på SkoleKom Ny ordstyrer på SkoleKom 1 Velkommen Alt indhold på SkoleKom er drevet af brugerne. Forum for brugernes dialog og samarbejde er konferencerne. Der er forskellige typer af konferencer, men fælles for dem

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Ordstyrervejledning for Lukkede konferencer oprettet af SkoleKom

Ordstyrervejledning for Lukkede konferencer oprettet af SkoleKom Ordstyrervejledning for Lukkede konferencer oprettet af SkoleKom Version 2 Tilpasset FirstClass vers. 9.1 Indhold Introduktion... 2 Indledning... 2 Ordstyrerens rolle i konferencen... 2 De praktiske opgaver

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kalender-administration

Kalender-administration Kalender-administration 11. Udgave, maj 2010 UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878550 Om vejledningen... 3 1 Kalendertyper... 4 1.1 Personlig kalender...4 1.2 Gruppekalender...4 1.3

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere