11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING"

Transkript

1 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1

2 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår en om- og tilbygning af en de ældre fløje, fra 2002 til 2010 er fløj 2, 3, 5, 8, 9, 10 og 12. ombygget og moderniseret. Bygning 1 Fløj A Bygningen er fra 1952 og på 3 etager. Nederste etage er en parterreetage. Tagetagen er ikke udnyttet. Bygningen er renoveret i 1984 og Taget er et sadeltag med den oprindelige teglstensbelægning. Teglstensbelægningen er med begyndende nedbrud. Taget er med fast undertag (tagpap på brædder) som er oplyst intakt. Sternbrædder er med begyndende nedbrud. Facaden er røde mursten og fremstår med nedbrud i fugerne specielt i bygningens nederste 1/3 del. Gavl fuget om i 2010 Vinduer er trævinduer fra 1995 og rimeligt vedligeholdte. Vinduer i gavle udskiftet i 2010 Vinduer indgangsparti mod vest er dog de oprindelige og med nedbrud. Der er ikke niveaufri adgang til bygningen udefra, kun via ny indgang ved fløj F. Trapperum mod vest er under stærkt nedbrud. Der er store områder med afskallet puds på både vægge og trappe. Pga. trapperummets beskaffenhed, nedbrud af vægge, trappe, vinduer og indgangsparti, anvendes det ikke og er aflåst - problematisk i forhold til flugtveje. I parterreetagen er der flere vægge med nedbrudt puds, det præcise omfang er svært definerligt, men der afsættes 10 m2 rep. af puds. Bygningen overholder ikke krav til tilgængelighed. Der er kun trappelift til 1. etage. Der er indeklimaproblemer som bl.a. skyldtes manglende solafskærmning. Ny tagbelægning. Omfugning af facaderl. Nyt indgangsparti. Renovering af trapperum genoprettes som flugtvej. Opfyldelse af tilgængelighedskrav niveaufri adgang og lift/elevator. Der bør foretages en solafskærmning af sydfacaden. Bygning 2 Fløj B Bygningen er fra 1952 og på én etage, med fuld kælder (depot). Bygningen er ombygget/ tilbygget i 2013 Bygningerne har 2 modstående halvtage. Mellem bygningerne er der fladt builtup tag, som er oplyst tæt. Tagbelægningen på vesttaget er udskiftet i 2013, østtaget er skiftet omkring år Begge bygninger har vinduesbånd over built-up-taget Facaden (gavle) er røde mursten med begyndende nedbrud af fugerne. Øvrige facader er generelt vinduespartier med pudsede felter. På østfacaden er de pudsede felter med graffiti. Vinduerne er udskiftet i forbindelse med renovering i 2013 I gangen er der vægge med hultegl som lyddæmpende foranstaltning, som er med begyndende revner og nedbrud. Renovering af facade mod skolegården. 2

3 Reparation af lyddæmpende vægge.. Bygning 3 Fløj C og Bygning 8 Fløj H Bygningerne er renoveret og nyopført i Bygning 5 Fløj F og Bygning 14 Fløj M Bygningerne er hhv. renoveret og nyopført i Bygning 6 Fløj E (Gymnastikbygning) Bygningen er fra 1952 og delvis i 2 etager. Der er kun foretaget mindre ombygninger. Taget er et sadeltag Teglstensbelægningen er udskiftet i Belægningen ligger på fast undertag (tagpap på brædder) Facaden er røde mursten og fremstår med begyndende nedbrud i fugerne Vinduer er Udskiftet i gymnastiksal Loftsbeklædningen i gymnastiksalen er udskiftet i 2010 Baderum er ikke funktionelle. Omfugning af facade. Renovering af installationer i baderum. Bygning 9 Fløj I og Fløj K Bygningerne er fra 1977 og i ét plan og delvist ombygget i (Fløj K). Tagene er både sadeltage med tegltagsten og flade med hhv. tagdug og tagpap. Tagdugen over forbindelsesgangen i fløj I er med en ældre tagdug fra.1988, begyndende nedbrud. Der er ovenlysvinduer i begge fløje og de er oplyst tætte, dog er ovenlysvinduer i Fløj I de oprindelige og med begyndende nedbrud. Facaden er røde mursten og pudsede felter og fremstår uden nedbrud. Vinduer i Fløj K er træ-alu og udskiftet i 2002 og fremstår uden nedbrud. Vinduer i Fløj I er udskiftet i Vinduer i facaden/gangen mod nord er udskiftet i Der er ikke konstateret skader og heller ikke oplysninger herom. Udskiftning af ovenlys og tagdug i Fløj I. Bygning 10 Fløj E (Sløjd) Bygningen er fra 1952 og i ét plan med senere tilbygning (gang) i Bygningen er sammenbygget med bygning 6. Bygningen har fladt tagpap built-up tag udskiftet i 2010 Facaden er røde mursten og med pudsede felter. Fuger er med begyndende nedbrud og de pudsede felter fremstår med nedbrud. Desuden mangler der sålbænke flere steder. Vinduer og yderdøre er udskiftet i Der er ikke niveaufri adgang til bygningen. Bygningen overholder ikke krav til tilgængelighed der mangler mulighed for niveaufri adgang indvendigt fra. 3

4 Facaderenovering omfugning overfladebehandling inkl. genopretning af pudsede flader og nye sålbænke. Opfyldelse af tilgængelighedskrav niveaufri adgang og lift (få trin). Bygning 12 Fløj D - SFO Bygningen er fra 2000 og i 2 etager. Bygningen er både med sadeltag og halvtag og tagbelægningen er både tegltagsten og zinkplader. Tagene fremstår med enkelte nedbrud. Facaden er røde mursten med partier af både metalbølgeplade og facadeplader foroven. Murværket er skalmur, og der er konstateret lodrette revner i de udadgående hjørner mod nordøst, nordvest og sydøst i næsten hele bygningens højde. Vinduer og yderdøre er trævinduer og døre og fremstår uden nedbrud. Der er ikke konstateret skader og heller ikke oplysninger herom. Revner i facaden udbedres. Redskabsskure m. cykeloverdækning (nord for byg. 1 (Fløj A)) Tagdækningen er bølgeeternit og fremstår med nedbrud. Facaden er profilerede x-finerplader med nedbrud. Udskiftning af tagbelægningen og facadeplader alt. nyt kompleks. Øvrige udhuse Udover et huggehus, øst for byg. 6/10 (Fløj E), er der et udhus til SFO. Begge bygninger er i træ med h.h. teglstensbelægning og listedækning med tagpap. Der er ved begge bygninger ikke konstateret og oplysning om nedbrud. Træfacaderne bør dog overfladebehandles. Hegnsmur På nordsiden af Viaduktvej er der en muret rødstens hegnsmur. Selve muren fremstår uden væsentligt nedbrud, til gengæld er betonafdækningen under stærkt nedbrud og skal udskiftes for at sikre muren mod nedbrud. Udvendige belægninger og terræn Tilkørselsforholdene til skolen er renoveret Tiltag Ny afdækning af hegnsmur Generelle bemærkninger Solafskærmning på byg 1 er ønsket, men ikke medtaget. I byg. 1 er trapperum mod vest er aflukket er problematisk i forhold til flugtveje. Redskabsskure bør totalrenoveres. 4

5 Tekniske installationer Kloakanlæg Det oplyses at der i 2003 er foretaget TV-inspektion af kloakker og af alle gl. betonledninger er strømpeforet. Det oplyses ligeledes at der i perioder med megen regn forekommer vand på kældergulve i bygn, 1 og 2. Årsagen skyldes sandsynligvis tilstoppet eller manglende dræn, samt evt. defekte eller tilstoppede tagnedløbsbrønde. - Undersøgelse af dræn og tagnedløbsbrønde i bygn. 1 og 2. Afløb, vand, varme og gas En del WC er er uden dobbelt skyl. Brusere i omklædningsrum til gymnastiksal er delvist defekte. Skolen er forsynet med fjernvarme og varmeveksler samt blandekredse i de enkelte fløje. Eksist. varmerør, ventiler m.v. er delvist efterisoleret. Radiatorer er overalt styret af motorventil med rumstyring. Gasinstallation i fysik sløjd og biologilokale er med nøgleafbryder og nødstop. - Udskiftning/renovering af brusere i gymnastiksal. Ventilation Bygn, 1 (Fløj A) normalklasse er ikke forsynet med ventilationsanlæg af nogen art. BST rapport anbefaler at der udføres ventilationsanlæg. Bygn. 2 (Fløj B) I bygningskroppen mod øst er der etableret nyt ventilationsanlæg i Lærerværelse og administration er forsynet med hhv. ældre vægventilatorer og tagventilatorer. Bygn. 3 (Fløj C+H) er forsynet med nyere VEX anlæg fra Bygn. 5 (Fløj F+M) er forsynet med nyere VEX anlæg. Bygn. 6 og 10 (Fløj E). Lærerforberedelse er forsynet med udsugning via vægventilator. Gymnastiksal er ikke forsynet med ventilation. Omklædning og baderum er forsynet med gl. VEX anlæg, hvor kun udsugningsdelen er tilsluttet/virker. Sløjdlokale er forsynet med spånudsugningsanlæg med svævestøvsmodel samt indblæsning af erstatningsluft. Bygn, 9 (Fløj I+K). Fysiklokale er forsynet med procesudsugning med trykvagt samt generel udsugning i loft. Der er ikke etableret indblæsning med erstatningsluft. Normalklasse (FLØJ K) er forsynet med udsugning via tagventilatorer Bygn. 12 (Fløj D) SFO lokaler er forsynet med VEX anlæg. - Nyt ventilationsanlæg i fløj A, I og K. 5

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Analyse af daginstitutioner I forbindelse med budgetforliget for 2012 var der en række diskussioner om kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2. Afd. 4, Mølleparken Side 101 Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.tv Lille værelse ved altan Bemærkning Kuldebro i lofthjørne samt lodret i ydervæg mod altan. Laveste overfl.temp.: 9,0 0 C (hjørnesamling).

Læs mere

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan 3450 Allerød Vedligeholdelsesplan januar 2008 Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup Rekvirent: Maria Bruun, Fritz Hansensvej 21, st.th, 3450 Allerød Kunde: Sag: Vedligeholdelsesplan Sagsnr. 28.556

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 212-216 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Juni 211 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten...

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TEGNESTUEN REFNOV APS ØSTER SØGADE 22 1357 KØBENHAVN K TLF: 61303846 SAG: DK- 8 93 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMENE BELIGGENDE: RYTTERKÆR 1-2765 SMØRUM BLOK 1-18 AF 28.02.2014 Drifts- og

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

AB Thekla Tilstandsrapport Marts 2011

AB Thekla Tilstandsrapport Marts 2011 AB Thekla Tilstandsrapport Marts 2011 Esben Kirkegaard, Rådgivende Ingeniører A/S EFTERSYNSKORT INDHOLDSFORTEGNELSE DATO: 18.03.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Formål Generelt Tilgængeligt materiale

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR. 08.2819.60 MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger...

Læs mere

TILSTANDSVURDERING 2013

TILSTANDSVURDERING 2013 Til Ejerforeningen Vestervang V, Vest Dokumenttype Tilstandsvurdering Dato September 2013 TILSTANDSVURDERING 2013 TILSTANDSVURDERING 2013 Revision 00 Dato 2013-09-12 Udarbejdet af Erik Skovgaard Møller

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

MASTERPLAN BØRNEHAVER

MASTERPLAN BØRNEHAVER Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-08-11 MASTERPLAN BØRNEHAVER Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-08-11 MASTERPLAN BØRNEHAVER MASTERPLAN BØRNEHAVER Revision 00 Dato

Læs mere

10 års Bygningsrapport

10 års Bygningsrapport Salling Byggerådgivning A/S 10 års Bygningsrapport, Kim Pretzmann Olesen 12-01-2015 Indholdsfortegnelse Ejendomsdata... 3 Sådan er bygningsrapporten tænkt... 4 Grundlag for bygningsrapporten... 5 1.0 Tagkonstruktion...

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten....3

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere