Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober Kl Mødested: Domprovstegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården"

Transkript

1 Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober Kl Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 20. august Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen. Ved mail af meddelt provstiudvalget, at referat lå klar på 2 Bramming MR fremsender allonge med ordenbestemmelser Sag: Kirkegårdsvedtægter (46) Der stilles forslag til menighedsrådet om sproglig tilretning. Bramming MR fremsender allonge med ordenbestemmelser 3 Oprettelse af bankkonto i andet pengeinstitut Sag: Div. til PU (69) På grund af indskydergarantien på max. kr er konto for 6-midlerne overflyttet til andet pengeinstitut - Frøs Herreds Sparekasse. Regnskabsinstruksen tilføjes det nye konto nr. men nyudskrives først ved nyvalg til provstiudvalget i Oprettelse af bankkonto i andet pengeinstitut Oprettelse af konto i Frøs sparekasse Esbjerg Kommune meddeles ændring af bankkonto for så vidt angår 6-midlerne. Overførsel af konto for 6-midler til Frøs Sparekasse Rentesats for ny konto nr. 9738, i FRØS Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Planlæggelse af evt. arrangement for afgående, kommende og fortsættende formænd i Ribe Domprovsti Sag: Div. meddelelser til alle MR (92) Beslutning Provstiudvalget besluttede at afholde en reception den kl i Processionsgangen. Planlæggelse af evt. arrangement for afgående, kommende og fortsættende formænd i Ribe Domprovsti 5 Esbjerg kommune meddeles kirkelig ligning 2013 til Ribe Domprovsti Sag: Budget/regnskab (341) Endelig godkendelse af de på budgetsamrådet den udmeldte budgetter til kirkekasserne for 2013 Esbjerg kommune meddeles kirkelig ligning 2013 til Ribe Domprovsti Opfølgning til MR fra budgetsamrådet med de endelige korrigerede tal Ekstraordinær indfrielse af stiftslån i Godkendelse af endeligt budget for provstiudvalgskassen Sag: Budget/regnskab (341) Ingen ændring fra budgetbidraget. Der budgetteres med kr i kirkelig ligning i Godkendelse af endeligt budget for provstiudvalgskassen 7 Betaling for domprovstens deltagelse i "Kursus for provster - tilsyn - vejledning eller kontrol Sag: Provstiudvalget 2012 (345) Efteruddannelse. Betaling for domprovstens deltagelse i "Kursus for provster - tilsyn - vejledning eller kontrol Pris kr ,00. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 8 Mandø - kirkesyn Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn 2012 (356) Beslutning Mandø - kirkesyn 9 Ribe ny kirkegård og kapel - synsudskrift Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn 2012 (356) Godkendt på vilkår af budgetmæssig dækning. Ribe ny kirkegård og kapel - synsudskrift Ribe gl. kirkegård, det gl. kapel og Gravsgade 50 - synsudskrift 10 Fællesmøde med Skads provsti den 31. oktober 2013 Sag: Fælles provstiudvalgsmøder med Skads provsti (364) Udfærdigelse af dagsorden. Dagsordenspunkter: Honorarer. Det kirkelige liv - aktuelle udfordringer. Kommunale og kirkelige takster. Menu: Platte. Menu? HONORARER I RIBE DOMPROVSTI 11 Revisionsprotokollat til årsregnskab provstiudvalgskassen Sag: Revisionsprotokollater til årsregnskabet (380) Revisionsprotokollat til årsregnskab provstiudvalgskassen 12 Revisor fremsender orientering vedr. revision af provstiets kirkekasser for 2011 Sag: Revisionsprotokollater til årsregnskabet (380) Revisor fremsender orientering vedr. revision af provstiets kirkekasser for 2011 Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 13 MR fremsender slutregnskab for nye vinduer i provstegården til godkendelse. Sag: Vindusudskiftning i domprovstegården (374) - Ribe Domsogn Beslutning MR fremsender slutregnskab for nye vinduer i provstegården til godkendelse. Referat, Side: 4

5 14 Ny kirkeistandsættelsesordning - NYHED fra KM Sag: Div. fra (7) - Kirkeministeriet Ny kirkeistandsættelsesordning - NYHED fra KM 15 Familien fremsender tak deltagelse ved fru Kiilerich's død og begravelse Sag: Div. til provstiet (18) Familien fremsender tak deltagelse ved fru Kiilerich's død og begravelse 16 Landsforeningen fremsender: Introduktionskurser for nye menighedsrådsmedlemmer Sag: Div. til provstiet (18) Landsforeningen fremsender: Introduktionskurser for nye menighedsrådsmedlemmer 17 Svar fra Esbjerg kommune vedr. udbetaling af de kirkelige ligningsmidler. Sag: Div. til provstiet (18) Svar fra Esbjerg kommune vedr. udbetaling af de kirkelige ligningsmidler. 18 RS fremsender telefonnotat vedr. domkirkepladsen Sag: Diverse (134) - Ribe Domsogn RS fremsender telefonnotat vedr. domkirkepladsen 19 Byggerapport pr Sag: Kirkerenovering m.m. (168) - Seem Sogn Byggerapport pr Referat, Side: 5

6 20 Referat fra byggemøde nr. 25 Sag: Borgertårnet (151) - Ribe Domsogn Referat fra byggemøde nr. 25 Referat fra byggemøde nr. 26 Referat fra byggemøde nr Status byggeprojekt - PU anmoder om orienterien når afgørelse fra SKAT vedr. moms foreligger. Sag: Nye velfærdslokaler, Nørregade 52, 6740 Bramming (256) - Bramming Sogn Status byggeprojekt - PU anmoder om orienterien når afgørelse fra SKAT vedr. moms foreligger. Bramming MR fremsender status over forbrug og restindestående i forbindelse med byggeprojekt. 22 RS fremsender høringssvar, jf. forvaltningslovens 19 - Darum præstegård Sag: Skimmelsvamp i præstegården, Feilbergvej 15, Darum (302) - Darum Sogn RS fremsender høringssvar, jf. forvaltningslovens 19 - Darum præstegård RS fremsender status vedr. svar fra Kulturstyrelsen Esbjerg kommune meddeler, at man vil afvente afgørelse fra Kulturministeren. 23 Program for konsulentrunde den 25. september 2012 i Ribe Stift Sag: Konsulentrunden 2011/12 - RS (304) Program for konsulentrunde den 25. september 2012 i Ribe Stift Referat, Side: 6

7 24 Ansøgning om tilladelse til afrensning af murgennemgang i søndre sideskibs gallerietage - Ribe Domkirke Sag: Museum i Søndre galleri i Ribe Domkirke (320) - Ribe Domsogn Ansøgning om tilladelse til afrensning af murgennemgang i søndre sideskibs gallerietage - Ribe Domkirke Ansøgning om tilladelse til afrensning af murgennemgang i søndre sideskibs gallerietage fremsendes til RS med PU's anbefaling 25 KM fremsender reminder "Igangsætningen af det nye GIAS-system går ikke så godt!" Sag: GIAS (359) Til orientering kan oplyses, at jeg var færdig med at oprette koder torsdag den 6. september KM fremsender reminder "Igangsætningen af det nye GIAS-system går ikke så godt!" KM udsender som Nyhed på Intranettet orientering om og blanket vedr. nyt gravstedssystem. 26 Arkitekt Hans Lund fremsender rapport om sagens stade pr Sag: Omfugning af sydsiden på Vester Nykirke kirke (360) - Vester Nykirke Sogn Arkitekt Hans Lund fremsender rapport om sagens stade pr MR fremsender uddybende materiale - videresendt til RS til godkendelse Sag: Belægning ved Obbekjær kirke (363) - Obbekær Sogn MR fremsender uddybende materiale - videresendt til RS til godkendelse RS meddeler, at den ønskede ændring af gangarealer ikke kræver stiftets godkendelse Referat, Side: 7

8 28 RS meddeler Sydvestjyllands efterskole tilladelse til konfirmandkursus Sag: Bramming frimenighed (365) RS meddeler Sydvestjyllands efterskole tilladelse til konfirmandkursus 29 Darum Menighedsråd fremsender udtalelse om den fremtidige pastoratsstruktur. Sag: Præsteskifte i Darum og Bramming Pastorter (367) - Darum Sogn Darum Menighedsråd fremsender udtalelse om den fremtidige pastoratsstruktur. 30 RS meddeler tilladelse til midlertid lukning af kirken p.g.a. kalkning Sag: Ansøgning til Ribe Stift om tilladelse til lukning af kirken på grund af indvendig kalkning. (376) - Gørding Sogn RS meddeler tilladelse til midlertid lukning af kirken p.g.a. kalkning 31 Spørgsmål rejst som udløber af rapport fra KM's varme-/energikonsulent Poul Klenz Larsen Sag: Nyt varmeanlæg (379) - Hviding Sogn Spørgsmål rejst som afløber af rapport fra KM's varme-/energikonsulent Poul Klenz Larsen Referat, Side: 8

9 32 Eventuelt Ribe Stifts orienteringsmødet for menighedsrådene i Ribe Domprovsti er flyttet fra til Referat godkendes på møde den 31. oktober 2012: Jens Torkild Bak Mødet slut kl Næste møde den 31. oktober 2012 kl i Domprovstegården. Fortsættes kl med fællesmøde med Skads provstiudvalg på Restaurant Sælhunden. Nora Olesen Anne Lorenzen Pia Skov Tage Rosenstand AFBUD Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat, Side: 9

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2011. Godkendt og underskrevet. Ved mail

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 31. januar 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 4. september

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 10. november 2010 Beslutning Referatet blev godkendt

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 9. december 2014 Beslutning

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Da punktet Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2008 er faldet ud, er provstiudvalget

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 21.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 21. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 21.maj 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. ca. 11.30 Mødested: Bramming i forbindelse med rundtur.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. ca. 11.30 Mødested: Bramming i forbindelse med rundtur. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. ca. 11.30 Mødested: Bramming i forbindelse med rundtur. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 26. maj 2015 Beslutning Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417)

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret John Bech Jensen deltog ikke i mødet. Mødepunkt 1 Kirkens Hus 2 Budget 2014 Sag: Budget 2014 (gl.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Afbud fra Hans Peder Søgaard Christiansen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup-Uge.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Mødet startet kl. 13:00 Mødet afsluttet kl. 17:45, Lisbeth

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere