MONTERINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 MONTERINGSVEJLEDNING Garanti Montering Vedligeholdelse Betjening Udskiftning af sliddele Udluftning af boligen Kirkebækvej Viborg

2 2

3 Et godt valg Jeg vil ønske dig tillykke med dine nye vinduer og/eller døre fra PS VINDUER. Jeg har her i denne folder samlet vigtige informationer for at tilsikre din tilfredshed, på kort og lang sigt. Derfor er det vigtigt at elementerne monteres og vedligeholdes efter forskrifterne. Det er afgørende at monteringsvejledningen følges. Idet monterings fejl kan give anledning til funktions problemer, som ikke er omfattet af garantien på elementerne. Skulle der være spørgsmål er du velkommen til at kontakte os for de nødvendige anvisninger. Hvis denne vejledning følges og arbejdet udføres af håndværkere med erfaring i montering af vinduer og døre, og elementerne vedligeholdes regelmæssigt, og behandles efter vejledningen, er du bedst sikret. Direktør PS Vinduer Preben Sørensen 3

4 GARANTI. Som udgangspunkt yder PS VINDUER 5 års garanti på alle de produkter, som PS VINDUER fremstiller og leverer. Følgende betingelser ang. garantien er gældende: 1. Nærværende garanti er gældende i en periode på 5 år at regne fra leveringstidspunket og dækker fabrikations- og/eller materialefejl års fristen regnes fra det leveringstidspunkt, der fremgår af datomærkningen i termoruden. 3. Ved konstatering af fejl og mangler skal reklamation ske omgående til PS VINDUER. 4. Dersom fabrikations-/materialefejl kan afhjælpes ved reparation eller delvis udskiftning, vil manglen blive udbedret ved PS VINDUERs mellemkomst på denne måde. 5. Dersom fejlen/manglen ikke kan udbedres på denne i pkt. 4 beskrevne måde, er PS VINDUER forpligtet til at levere et nyt produkt uden omkostninger for den berettigede bortset fra omkostninger, som anført under pkt Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er PS VINDUER berettiget til at levere et tilsvarende produkt. 7. Det tilkommer alene PS VINDUER at vurdere, hvorvidt afhjælpning af mangler kan ske ved reparation/delvis udskiftning eller ved levering af et nyt produkt. 8. En forudsætning for denne garanti er, at produktet er vedligeholdt. 9. Nærværende garanti dækker ikke omkostninger ved montage af et nyt produkt herunder omkostninger ved demontage af det med fejl eller mangler behæftede produkt. 10. Garantien gælder ikke fejl og mangler, som skyldes: - Fejlagtig montage eller fejlagtig betjening. - Fejlagtig vedligeholdelse - Fejlagtig opbevaring, transport m.v. - Uautoriseret forsøg på reparation. Denne garanti gælder alene for produkter, der ved tidspunktet for reklamationens fremsættelse, er monteret i Danmark. Ved mørke farver kan der på grund af varmeudvikling opstå opkog i maling særligt omkring knaster. Dette er ikke dækket af garantien. OM HARPIKS. Harpiks er naturens egen imprægnering og beskyttelse mod at træet nedbrydes. Harpiksen er imprægnerende idet de næsten æteriske olier virker som svampegift, medens selve harpiksen yder fysisk beskyttelse ved at forhøje cellevæggens mekaniske modstandsevne mod nedbrydning af svampene. Harpiks kan variere i farve mellem gullighvid og mørkebrun og består af en meget kompleks stofsammensætning. En af hovedbestanddelene er terpentin. Den velkendte kraftige duft skyldes en række aromatiske stoffer. 4

5 Harpiks er ulige fordelt i træet. Den inderste del af stammen, kerneved, indeholder mere end den yderste del af stammen, splintved. Mængden i en stamme aftager fra rod mod top, og mængden i kerneved aftager indefra og ud. Når temperaturen stiger og varmen trænger ind i træet bliver harpiksen tyndtflydende. Derfor må de accepteres, at med selv den bedste overfladebehandling, kan der dannes harpiksknopper under malingen især omkring knaster. Får dråberne lov at sidde så længe på overfladen, så de krystalliserer, kan de fjernes ved afbørstning eller let afslibning. OM KNASTER. En knast er grenens rod i stammen. Når træet vokser, dør de underste grene og efterlades som en knast i veddet. En knast er således grenens rod, der er omvokset i stammen. I stammens inderste og nederste del er der flest knaster. Knaster er både hårde og vejrbestandige. I f.eks. slidte gulve ser man, at knasten er den del af træet, der bedst modstår slid. Så harpiks og knaster er en naturlig del af et godt naturprodukt. Modtagelse / opbevaring Under aflæsning og ved videre håndtering af elementerne må der ikke anvendes hjælpemidler eller benyttes metoder som medfører skader på elementerne. Ved modtagelse skal køber kontrollere, at leverancen er i oversstemmelse med ordrebekræftelse, og at der ikke forekommer fejl eller mangler (f.eks. transportskade). Skulle der mod forventning være anledning til reklamation, skal PS Vinduer straks underrettes. Eventuelle hjørnebeskyttere, afdækningsfolie eller anden beskyttende emballage må først fjernes i forbindelse med montage af elementerne. Fra levering til montage opbevares elementerne bedst indendørs, på et plant underlag. Ved udendørs placering skal elementerne placeres på strøer, eller paller, så de er friholdt fra af underlaget. Herudover skal elementerne beskyttes mod nedbør og tilsmudsning, ved en stabil afdækning. Dog skal der være rigeligt med ventilation omkring elementerne så høj temperatur og kondens dannelse under afdækning undgås. Evt. løst leverede ruder SKAL opbevares under tag. BEMÆRK: Det er ikke tilrådeligt at opbevarer elementerne udendørs i længere tid! 5

6 Montering, fastgørelse og fugning Generelt For at opnå den fulde energimæssige ydelse, korrekt funktion og maksimal levetid er det vigtigt, at vinduet monteres korrekt. Korrekt montering opnås ved at være opmærksom på producentens anvisninger og lade fagfolk med erfaring indenfor området udføre montagen. Monteres vinduet inden opmuring af for muren, vil det være meget udsat for påvirkninger fra bl.a. vejrliget, og der bør sørges for passende beskyttelse af vinduet evt. i form af afdækning. Alternativt bør det overvejes, om det er muligt, at anvende et system eller arbejdsgang som muliggør montage af vinduerne på et senere tidspunkt i byggeprocessen. Denne monteringsvejledning omhandler kun de vigtigste punkter omkring montering af vinduer og døre. Der kan forekomme vigtige detaljer vedrørende montage, som ikke er nævnt i denne vejledning. Er termoruderne leveret løst med, skal ruderne monteres i henhold til Glasindustriens monteringsanvisning ( eller anvisning fra vinduesleverandøren. Montage Karmen sættes i murhullet og fastholdes af kiler. Fugebredden mellem bagside karm og muren skal være ens ved sideog overkarm. Ved bundkarmen kan det afvige en smule, da der skal tages højde for sålbænk. Karmen monteres normalt med en fugebredde mellem karm og omgivende murværk på ca. 12 mm. I traditionelt muret byggeri er vinduer og døre normalt trukket 5-6 cm tilbage i forhold til ydersiden af facaden. Karmens hængselside sættes i lod og fastholdes i denne position. Karmen justeres, så afstanden mellem ramme og karm er ens på indvendig side af elementet. Ligeledes skal karmen justeres, så anslaget mellem rammens tætningsliste og karm fals er korrekt. Fastgørelse generelt Vinduer og døre skal ALTID fastgøres ved hjælp af karmskrue, montageskrue eller lignende mekanisk forbindelse. Den omkringliggende konstruktion skal være bæredygtig og intakt. Selv om der anvendes montageskum til stopning mellem karm og murværk, skal vinduerne og dørene også fastgøres med mekaniske forbindelser. Bag fastgørelsespunkterne placeres et fast og blivende underlag af et fugtbestandigt materiale. 6

7 Anvendes der mekaniske fastgørelsesmidler, som sikrer karmens fiksering ved hvert fastgørelsespunkt, kan de blivende underlag undlades. Foruden fastgørelsen skal vinduerne også klodses op. Det er opklodsningen, der bærer vinduerne, og fastgørelsen der fastholder vinduet til omgivende murværk. På grund af risiko for belastning fra den overliggende konstruktion, må der aldrig anvendes blivende underlag ved overkarm på brede elementer som f.eks. hæveskydedøre. Afstanden mellem fastgørelsespunkter må ikke være større end 90 cm. Fastgørelsesmidler, som karmskruer/- dybler, placeres om muligt i karm falsen. Under bundkarmens yderste ender skal der placeres en blivende opklodsning af fugtstabilt materiale, som sikrer, at sidekarmene er understøttet. Eks. på direkte montering, med og uden fast underlag Fastgørelse specielt for vinduer For elementer med lodposte skal der under bundkarmens yderste ender placeres blivende opklodsning, som sikrer, at sidekarmene er understøttet. Ligeledes skal der under hver lodpost være en blivende opklodsning, som sikrer bundkarmens rethed. Opklodsningen skal være af et fugtstabilt materiale. Fastgørelse specielt for døre Ved vinduesbredde under 120 cm må fastgørelse i over- og underkarm undlades. Opklodsning vinduer 7

8 har primært en indbrudshæmmende funktion. Ved brede døre anbefales en blivende opklodsning midt under bundkarmen. Er der lodpost f.eks. ved døre med sideparti, skal der også være en blivende opklodsning under posten. Øverste og nederste fastgørelse i dørens hængselside placeres i falsen, så tæt på hængslerne som muligt, da hele trækket fra dørrammen er centreret her. Opklodsning døre Foruden fastgørelsen skal dørene også klodses op. Det er opklodsningen, der bærer dørene, og fastgørelsen, der fastholder dørene til omgivende murværk. Ved 2-fløjede døre, med eller uden midterpost, skal der foruden den blivende opklodsning under bundkarmens yderste ender også være en blivende opklodsning under posten/fløjsamlingen. Montage med beslag Under bundkarmens yderste ender skal der placeres en blivende opklodsning af fugtstabilt materiale, som sikrer, at sidekarmene er understøttet. Ved montering med beslag fastgøres vinduerne og dørene til bagmuren med et beslag eller en vinkel. Denne monteringsform vælges i de tilfælde, hvor direkte montage er umulig eller uhensigtsmæssig. I lukkesiden skal der være et blivende underlag bag låseblikket. Dette underlag 8

9 Montagen skal udføres efter retningslinjerne for det pågældende montagesystem. også vigtigt for funktionen at skinnernes glide flade renholdes. Bemærk!! Plastbøsning ved bremse arm på terrassedøre og sidehængte vinduer med paskvil bremse må ikke smøres, plastklods ved glidebeslag i topstyret må heller ikke smøres. En smøring vil fjerne friktionen og dermed bremseevnen! Vedligehold, rengøring og smøring Der skal for elementerne foretages et almindelig vedligehold, som omfatter rengøring og smøring samt kontrol af tætningslister og glasbånd. Rengøring Afhængig af vejrforhold og placering, vil der ske tilsmudsning af udvendig karmog rammeflader. Rengøring bør ske med passende mellemrum. Karm- og rammeflader afvaskes med vand tilsat almindelig rengøringsmiddel. Efterfølgende aftørres flader og kanter. Smøring Der skal efter behov foretages smøring af alle bevægelige dele, ved hængsler og lukke- og låse beslag. Dørgreb og rosetter skal også smøres udvendig i syrefri olie, for at undgå overfladerust. Specielt er det vigtigt at bevægelige nitter ved f.eks. vendebeslag smøres. Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri olie. Ved bevægelige forbindelser, mellem metal og kunst stof smøres med stearin eller et specielt glide middel. Sådanne forbindelser forekommer ved glide skinner af forskellig type. Det er Tætningslister og glasbånd Sammen med den regelmæssige smøring bør samtidig foretages eftersyn af tætningslister og glasbånd. For tætningslister kontrolleres, at deres position og fastholdelse er i orden samt at listerne forsat opfylder deres tætningsfunktion. For glasbånd kontrolleres, at båndets position og komprimering forsat giver sikkerhed for tæthed, ligesom hjørnesamlinger skal være helt tætte. Alle elementer som males fra fabrikken, sprøjtes med AQUA 1410 grundingsolie. Derefter dubbes knasterne med knastlak. Grunding med Teknos serie 2600, spartling og mellem slibning. Færdig maling med Teknos serie Vedligeholdelse bør finde sted når overfladen viser tegn på nedbrydning. Dette vil som oftest ses på de nederste dele på syd- og vestvendte elementer. Som små revner på endetræ, typisk på glaslisterne. Følgende fremgangsmetode anbefales til vedligeholdelse af malet fyr træs elementer. 9

10 Løstsiddende maling fjernes. Evt. harpiks fjernes med sprit / slibes bort og efterskylles med vand. Afvask med vand tilsat ammoniak eller grundrensemiddel. Slib overfladen med fint sandpapir. Blotlagt træ grundes med grundingsmaling. Elementerne kan herefter overmales med vandbaseret maling af god kvalitet. Følg her brugsanvisningen på den pågældende maling. Alle elementer udført i mahogni, er overfladebehandlet med LARCO mahogni olie tilsat fungicider. Endvidere er olie tilsat lidt farve. Olie behandlet træ bør efterses flere gange hvert år, f.eks. forår og efterår. Og om nødvendigt efterbehandles for at opnå optimal beskyttelse at træet. Særlig opmærksomhed bør rettes mod PLADEDØRE og FYLDNINGER da træet her er meget tyndt, og behandlingen skal udføres således at træet ALDRIG udtørrer. Ved udtørring er der meget stor risiko for at træet revner eller sprækker. Overholdes ovenstående ikke bortfalder garantien! De første tegn af nedbrydning af overfladebehandlingen vil normalt vise sig som misfarvning af træet på udsatte steder. Vi anbefaler at, man i de første år efterbehandler med et halvt års interval for at sikre, at overfladebehandlingen. forbliver vandafvisende og for at træet mættes. Senere kan genbehandling foretages med op til 1 års interval. Det bedste resultat opnås med en rund pensel af god kvalitet. Er overfladen ru, anbefales let afslibning med fint sandpapir. Slibe støv fjernes inden oliering. Olien skal altid påføres i meget tynde lag. Og overskydende olie skal tørres af efter meget kort tid, da overfladen ellers vil fremstå meget uens. Olien skal være af en god kvalitet og indeholde fungicid og farve. Luftfugtighed Luftfugtigheden i det danske klima varierer meget hen over året. Høj luftfugtighed i sommerhalvåret og lav luftfugtighed i vinterhalvåret. Træ er et naturmateriale og tilpasser sig derfor luftfugtigheden. Vore elementer er produceret til montering i almindelig indeklima, dvs. en relativ luftfugtighed på mellem % ved 20gr. Det er dit ansvar at disse forhold er tilstede. Du kan i perioder være nødt til at tilfører fugt til rummet/boligen ved hjælp af en luftbefugter for at holde dette niveau. Tager elementerne skade, herunder krumning / revnedannelse / opfugtning / opkog af maling- som følge af for lav /høj luftfugtighed. Er PS VINDUER uden ansvar herfor. 10

11 KOMPONENT BESKRIVELSE 11

12 BETJENING Sidehængt vindue Standardudgaven for sidehængte vinduer er forsynet med anverfere, der efter særlig aftale kan være børnesikrede. Vinduet fastholdes i åben stilling af et stormjern i hængselside. Luk aldrig et sidehængt vindue op for udluftning uden, at det fastholdes af enten stormkrog eller friktionsbremse. I kraftig blæst kan det ikke påregnes, at friktionsbremsen kan fastholde rammen i ventilations- eller åben stilling. 2-fløjede vinduer kan, for at opfylde kravene til brandredningsåbning, være forsynet med løs midterpost. Den løse post frigøres ved at udløse skudriglerne foroven og forneden. Vinduer kan også være leverede med paskvillukke og friktionsbremse. Vinduet betjenes med et enkelt håndtag, der betjener både lukkemekanismen og friktionsbremsen. Friktionsbremsen i rammens top eller bund gør det muligt at holde rammen fast i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm til næsten fuld åben stilling. Adskillelse Standard sidehængte rammer kan løftes af karmen, når rammen er åbnet ca. 90. For rammer med paskvillukke skal friktionsbremsen frigøres, inden rammen løftes af. Det sker ved at fjerne skruerne, der fastholder friktionsbremsens arm på karmen (eller rammen). Justering Fastlåsning i ventilationsstilling sker ved at dreje håndtaget til lukkestilling, mens vinduet er åbent. Dette gælder dog ikke elementer med almindelig bremse. Luk aldrig vinduet med grebet i låsestilling. Anverfere kan strammes eller slækkes ved drejning med en skruetrækker i øskenen på rammen. Rammer med friktionsbremse, som aktiveres med håndtaget, skal sjældent justeres. Skal bremsen justeres, bør dette foretages af fagmand. 12

13 Sidesving vindue (Pudsebeslag) Betjening Vinduet har den fordel, at vinduespudsningen kan klares indefra. Hængslingen kan enten være skjult i falsen eller være anbragt synligt uden på rammen. Med sidesvingsbeslag kan rammen åbnes og svinges ca i nogle tilfælde ca så rudens udvendige side kan pudses indefra. Rammen lukkes med anverfere eller betjenes med et greb midt på siderammen. Adskillelse Rammer med pudsebeslag kan kun adskilles ved at afmontere skruerne i ramme eller karm. Selv ved små rammer kræver adskillelsen medvirken af to personer. Justering Pudsebeslag kræver normalt ingen justering. Topstyret vindue Betjening Det topstyrede vindue åbnes og lukkes med håndtaget midt på underrammen. Nederst findes en paskvil, som fastholdes i låseblikket på karmen. Låseblikket har to huller. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er til en ventilationsstilling. Når vinduet lukkes op og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven. Det giver en særdeles god og effektiv udluftningsstilling. Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i stærk blæst eller gennemtræk. Adskillelse Rammen kan kun adskilles fra karmen, når de skruer, der fastholder de bevægelige arme til rammen, er fjernet. Der kan være skruer i side og top. Skruerne kan fjernes, når vinduet er åbnet ca. 30. Arbejdet kræver normalt mindst to personer. Justering Justering af friktionen foretages ved at dreje på skruen i glideklodsen i hver side. Det er vigtigt, at friktionsskruen er strammet lige meget i begge sider, da der ellers kan opstå skævheder i rammen. 13

14 Tophængt vindue Betjening Vinduet er hængslet foroven, og som standard forsynet med anverfer og udskyderstang. Udskyder stangen midt på underrammen bruges til at åbne og lukke rammen med. Vinduet kan være forsynet med katastrofebeslag i siderne, som betyder, at når vinduet skubbes helt op, fastholdes dette i den åbne stilling, så det kan bruges som brandredningsåbning. Den fastlåste stilling ophæves ved at løfte midt på begge beslag og samtidig rykke lidt i rammen. Pas på ikke at få fingrene i klemme. Adskillelse Rammen kan kun frigøres fra karmen, når den er ført til vandret stilling, hvor den kan løftes fri af hængslerne. Kun ved små rammer kan adskillelsen klares af en person. Hvis vinduet er forsynet med katastrofebeslag, skal beslaget skrues af karmene, inden rammen hægtes af. Justering Anverfer kan strammes eller slækkes ved drejning med en skruetrækker i øskenen på rammen. Topvende vindue Betjening Det vendbare vindue åbnes og lukkes med håndtaget midt på underrammen. Nederst findes en paskvil, som fastholdes i låseblikket på karmen. Låseblikket har to huller. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er til en indbrudshæmmet ventilationsstilling. Vinduet er udstyret med sikring, der blokerer rammen, når den er åbnet ca. 10 cm. Yderligere åbning af vinduet sker ved at aktivere sikringen, og rammen kan herefter dreje 180 rundt udenfor husets facade, så ydersiden kan pudses indefra. Når vinduet drejes 180 blokeres rammen igen af sikringen, så rammen fastholdes i pudsestilling. Det er vigtigt, at man sikrer sig, at pudsesikringen fastholder rammen, inden man begynder at pudse vinduet. Rammen lukkes igen ved at aktivere sikringen og dreje rammen tilbage. Vinduet har indbygget friktion, så det trinløst kan fastholdes i enhver ventilationsstilling. Det kan dog ikke forventes, at rammen bliver stående i den trinløse stilling i stærk blæst eller gennemtræk. 14

15 Adskillelse Rammen kan kun frigøres fra karmen, når skruerne, der fastholder de bevægelige arme til rammen, er fjernet. Der sidder skruer i både sider og top. Skruerne kan fjernes, når vinduet er åbnet ca. 30. Adskillelsen kræver mindst to personer. Justering Justering af denne type vinduer kræver faglig indsigt, og bør kun foretages af fagmand Terrassedør Betjening Håndtaget betjener et paskvilbeslag med tre lukkepunkter samt evt. en friktionsbremse på dørrammens overkant. 2-fløjede terrassedøre har kun greb på den fløj, der åbner først. Den anden fløj er i lukket stilling fastholdt af to kantrigler. Adskillelse Dørrammen kan løftes af karmen, når rammen er åbnet ca. 90. På døre med friktionsbremse skal de to skruer eller snaplås, som fastholder friktionsbremsens arm fjernes, før afløftning kan finde sted. Justering Justering af slutblikkene på karmen. Tungen presses ud med en skruetrækker, indtil døren lukker tæt ind til karmen. Tilbehør Som ekstra tilbehør kan døren være forsynet med børnesikring, nøgleaflåsning på udvendig og/eller indvendig side eller gennemgående greb med og uden spærre. Døren kan åbnes, når håndtaget er drejet 90 opad. Døre med friktionsbremse aktiveret af håndtaget kan fastlåses i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm åben til ca. 90 ved at dreje håndtaget til lukkestilling. Det må dog ikke forventes, at friktionsbremsen kan holde døren fast i stærk blæst. 15

16 Facadedør Betjening Facadedøre leveres som standard uden greb og cylinder, men er forberedt herfor. Paskvilen er med 3 lukkepunkter. Nederste og øverste lukkepunkt træder kun i funktion, når håndtaget løftes opad, ligesom aflåsning med nøgle kun kan ske, når håndtaget har været løftet opad. Når håndtaget trykkes ned, frigøres alle tre lukkepunkter. 3-punktslukning gør døren mere tæt og sikrer bedre mod indbrud. Adskillelse Dørrammen kan løftes af karmen, når rammen er åbnet ca. 90. Justering Ved justering af låseblikket på karmen presses tungen ud med en skruetrækker, indtil døren lukker tæt ind til karmen. Halvdør Betjening De to dørhalvdele kan åbnes som én dør, når håndtaget på underdøren drejes til åben stilling, før håndtaget på overdøren benyttes. Halvdøren leveres som standard uden greb og cylinder men er forberedt herfor. Døren kan kun aflåses med nøgle, når håndtaget på overdøren har været løftet opad. Adskillelse Når døren er åbnet ca. 90, kan den løftes af hængslerne. Justering Ved justering af låseblikket på karmen presses tungen ud med en skruetrækker, indtil døren lukker tæt ind til karmen. Tilbehør Døren kan leveres med greb og cylinder med vrider, eller cylinder på begge sider. Tilbehør Døren kan leveres med greb og cylinder med vrider eller cylinder på begge sider. 16

17 UDSKIFTNING AF SLIDDELE Beslag De fleste beslag kan købes i byggemarkeder. Enkelte beslag skal bestilles gennem vinduesleverandøren. Det er vigtigt, at beslagene monteres på samme måde som de oprindelige beslag, og skruernes dimension og korrisionsklasse er tilsvarende de oprindelige skruer. Glaslister og udvendige glasisætningsbånd Glaslisterne er sømmet på og kan løsnes forsigtigt med en bred spartel, som kan lirkes ind mellem liste og ramme. Glaslisterne skal passe til glasfalsen og skal tilpasses, så de er tæt i hjørnesamlingerne. Skift kun 1 eller 2 lister ad gangen, så det altid sikres, at termoruden holdes på plads. Udskiftning af beslag i topvende vinduer og hæveskydedøre bør foretages af en fagmand. Tætningslister Der er mange typer og modeller af tætningslister. Ved udskiftning bør der anvendes samme type som den eksisterende for at bibeholde den rette komprimering. Tætningslisten er monteret i not og kan afmonteres ved at trække den ud af noten. Ny tætningsliste skal klippes i hjørnerne med en speciel tang for at sikre den korrekte tæthed i hjørnerne. Herefter monteres den nye tætningsliste ved at skubbe modhagerne på tætningslisten ind i noten. I tvivlstilfælde kontakt altid en fagmand. Termorude Det anbefales, at udskiftning af termoruder foretages af fagmand. Indvendige glasisætningsbånd Det anbefales, at udskiftning af glasisætningsbånd foretages af fagmand. 17

18 UDLUFTNING AF BOLIGEN Utilstrækkelig udluftning giver dårligt indeklima. Det kan give sig udslag i hoste, hovedpine, svien i øjnene, udslet og luftvejsallergi. Hvis der i almindelige opholdsrum ved lave ude temperaturer i dag- og aftentimerne, dannes dug på den indvendige side af en 2-lags energirude, er det tegn på, at luften i boligen er for fugtig. Vær desuden opmærksom på: Nye vinduer er betydeligt mere lufttætte end gamle. Efter en vinduesudskiftning er der større behov for udluftning end tidligere. Nybyggede huse skal udluftes mere end ældre huse. Udtørringsfasen kan ofte strække sig over mere end et år. Dette gælder også ved om- og tilbygning. Et voksent menneske eller en middelstor hund afgiver ca. 2 liter vand i døgnet. Fugtproblemerne vokser, når rumtemperaturen sænkes, og svinder, når den hæves. Selv en kortvarig sænkning af temperaturen om natten kan give kondensvand på ruderne. Tætte gardiner og brede vinduesplader kan gøre luften stillestående ved ruderne. Så bliver luften kold og fugtig og danner kondens på glasset. I baderum Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller udsugningsventil. Undgå så vidt muligt tøjvask og især tøj tørring i lejligheden men kan det ikke undgås, så benyt baderummet og sørg for god udluftning. Luft godt ud efter badning. Afkast af varm og fugtig luft fra tørretumbler bør føres direkte til det fri. I køkken Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller udsugningsventil. Luk helt op for udsugningsventil eller lad køkken ventilator eller emhætte køre for fuld kraft under madlavning. Læg låg på gryder under madlavning, så kommer der ikke så megen fugtighed ud i køkkenet. Luft godt ud under og efter madlavning. På dage med roligt vejr vil solen tilføre mere gratis varme end den, der forsvinder ved normal udluftning. 18

19 I soverum Luft ud og sørg for, at sengetøjet bliver luftet hver morgen. Vend madrasserne af og til. Lad ikke soverum være helt uopvarmede. Hvis ruderne dugger, så sørg for bedre udluftning til det fri eller eventuelt til boligens andre rum. I opholdsrum Luft ud et par gange om dagen eller benyt udluftningsventiler, hvis sådanne findes. Hvis ruderne begynder at dugge, så sørg for mere udluftning. Luk ikke helt for varme i rum, som ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt tæt op mod en ydervæg rum luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme mugpletter på væggen. 19

20 PS Vinduer Kirkebækvej 149, 8800 Viborg Danmark 2011 DS/EN :2006/A1:2008 Facadevinduer Type: Fyrretræ Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue): Bestået Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi): - 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,4* - 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,3* Strålingsegenskaber: - Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,63* - Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,20* Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) 20

21 PS Vinduer Kirkebækvej 149, 8800 Viborg Danmark 2011 DS/EN :2006/A1:2008 Facadedøre Type: Fyrretræ Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Højde: Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi): - Rammedør på 1230 x 2180 mm med 2 stk. standardruder: 1,6** - Pladedør på 1230 x 2180 mm: 0,9** Strålingsegenskaber: - Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,63** - Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,20** Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) 21

22 PS Vinduer Kirkebækvej 149, 8800 Viborg Danmark 2011 DS/EN :2006/A1:2008 Facadevinduer Type: Hårdttræ Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue): Bestået Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi): - 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,5* - 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,4* Strålingsegenskaber: - Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,63* - Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,20* Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) 22

23 PS Vinduer Kirkebækvej 149, 8800 Viborg Danmark 2011 DS/EN :2006/A1:2008 Facadedøre Type: Hårdttræ Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Højde: Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi): - Rammedør på 1230 x 2180 mm med 2 stk. standardruder: 1,7** - Pladedør på 1230 x 2180 mm: 1,0** Strålingsegenskaber: - Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,63** - Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,20** Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) 23

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Håndværker- & brugervejledning

Håndværker- & brugervejledning Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Modtagelse & opbevaring

Modtagelse & opbevaring Vinduer & døre Modtagelse & opbevaring Montering, fastgørelse & fugning Vedligehold, rengøring & smøring Udluftning af boligen Funktion & betjening Garantierklæring 3 4-11 12-14 14 15-18 19 Opklodsning

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning...

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Ølene snedkeri Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDSFORTEGNELSE MODTAGELSE OG OPBEVARING MONTERING, FASTGØRELSE OG FUGNING FUNKTION OG BETJENING TOPHÆNGT VINDUE TOPSTYRET

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Montage & Brugervejledning

Montage & Brugervejledning Montage & Egholmvj 7C 9800 Hjørring Telefon: 98 83 70 55 Telefax: 98 83 70 33 www.euro-plast.dk info@euro-plast.dk Hvem er vi... 2 Det sikrevalg... 2 Modtagelse og opbevaring... 2 Montering af håndtag...3

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret december 2011 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende

Læs mere

I nformation. Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre. Til håndværkere og slutbrugere

I nformation. Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre. Til håndværkere og slutbrugere I nformation Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre Til håndværkere og slutbrugere Modtagelse og opbevaring Aflæsning og håndtering af elementerne skal foretages på en hensigtsmæssig

Læs mere

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE.

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning www.kipa.dk Vinduer Udestue-elementer Sidepartier Facadedøre Halvdøre Indvendige døre Terrasse døre KIPA VINDUER SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE www.kipa.dk - tlf.

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 Betjening

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Rationel - Brugervejledning

Rationel - Brugervejledning brugervejledning Rationel - rugervejledning 1 TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER OG DØRE FR RTIONEL Nye vinduer og døre er en stor investering, og derfor skal de kunne holde i mange år. Når du køber vinduer

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle A/S - Fabriksvej 5 - DK-8544 Mørke Tlf. +45 86 37 24 77 Fax +45 86 37 24 78 www.jetrae.dk - jetrae@vahle.dk INDHOLD Montering af dør side 2 Montering af sideparti side 6 Montering

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning... 5 Funktion

Læs mere

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer smukke gennem tidernes og naturens skiftende luner. Vask og smøring. VELFAC

Læs mere

Danske Vinduer og Døre

Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer

Læs mere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere Brugervejledning Kernefyr Vi gør danmark smukkere 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Modtagelse og opbevaring... 3 Montering og fastgørelse... 4-5 Fuger... 6 Rengøring... 6 Komponent beskrivelse...

Læs mere

FPC-system. Del 4. Tegnings- og produktoversigt

FPC-system. Del 4. Tegnings- og produktoversigt Ølene Snedkeri Del 4 Tegnings- og produktoversigt Ølene Snedkeri Indholdsfortegnelse Udgave 4.1 Brugervejledning 4.2 Produktsortiment Fyrretræ og Hårdttræ 4.3 Produktbeskrivelse 4.4 Produktbeskrivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret januar 2014 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og

Læs mere

Brugervejledning trævinduer Bilag

Brugervejledning trævinduer Bilag Brugervejledning trævinduer Bilag 2.13.01 1 Gyldig: 01.12.2000 Udgave nr.: 4 Fil: Brugervejledning Tommerup Vinduet A/S Ellehaven 2-9 5690 Tommerup Tlf: 63766110 E-mail: Info@TommerupVinduet.dk Fax: 63766111

Læs mere

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen.

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Udbudsbeskrivelse koblede vinduer. Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Der benyttes følgende trævinduestype: Vipo Vinduer Tlf.: 9794

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring... side

Læs mere

brugervejledning hjem med gode energier

brugervejledning hjem med gode energier Hjem med gode energier brugervejledning hjem med gode energier RTIONEL brugervejledning 1 Tillykke med dine nye vinduer og døre fra Rationel Du har valgt et kvalitetsprodukt, der er udviklet og fremstillet

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S Rationel VINDUER MED OMTNKE Rationel vinduer og døre er kvalitetsprodukter, som vi udvikler, designer og producerer med omtanke. Vi afsætter produkterne til en række lande i Nordeuropa. Produkterne er

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk CombiSystem 900 Beslagsystem til døre og vinduer Teknisk manual Teknisk PN COMBI 900 manual COMBI 900 Index PN COMBI SYSTEM Side Omhandler

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

Brugervejledning. Standard vinduer og døre Nov. 2015

Brugervejledning. Standard vinduer og døre Nov. 2015 Brugervejledning Standard vinduer og døre Nov. 2015 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring...side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5 Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer

Læs mere

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk TRÆ-Alu ELEMENTER FRA Danske Vinduer og Døre 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker ALU-TRÆ ER

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 og funktion

Læs mere

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 Betjenings- & Vedligeholdelsesvejledning Til Træ og Træ/Alu elementer FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk 2 Indledning & Indholdsfortegnelse

Læs mere

Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede

Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede Brugervejledning Betjening og vedligeholdelse af vinduer og døre Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede DK 9600 Aars Tlf. +45 98 62 10 44 info@mejan.dk www.mejan.dk 1 Indholdfortegnelse: Indledning:... 3 Vinduer:...

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ

brugervejledning vinduer og døre træ brugervejledning vinduer og døre træ Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største og mest

Læs mere

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning - samt informationer til brug ved montage. Tillykke med Deres nye vinduer og døre Læs venligst denne vejledning. Der er mange gode råd og nyttige informationer. VIGTIGT! Gem

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer.

logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer. 01.91-08.15 2015 Rationel Vinduer /S rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, LDUS, PTUS, PTUS+, Rationel UR and Rationel URPLUS logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Alle mål uden for standardmål uden ekstra tillæg 1 Vi skaber de smukke rammer... Nye vinduer og døre danner rammen om dit liv i mange år, det er derfor vigtigt

Læs mere

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. august 2012 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan

Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan - 1 - Vi byder dig velkommen i prislisten Alle priser er i d.kr. ekskl. moms, og levering sker fragt frit til din adresse ved køb over d.kr. 10.000. Her i prislisten finder

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Tillykke med dine nye Sparvinduer elementer... 3 Fagudtryk... 4 Modtagelse... 6 Opbevaring... 6 Håndtering og

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og opbevaring............. 4

Læs mere

Modtagelse og opbevaring

Modtagelse og opbevaring Monterings- & justeringsvejledning Kære Kunde Vi ønsker dig tillykke med dine nye svarre vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast Håndværker- & Brugervejledning gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast Indholds fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

VELFAC vinduer og døre Vejledende salgspriser pr. 1. marts 2006. SfB (31)X

VELFAC vinduer og døre Vejledende salgspriser pr. 1. marts 2006. SfB (31)X VELFAC vinduer og døre Vejledende salgspriser pr. 1. marts 2006 SfB (31)X Indholdsfortegnelse Idéen bag et VELFAC vindue 3 Systemoversigt 4 Priser på vinduer - VELFAC 100 5 Priser på vinduer - 6 Priser

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning Det Hvide Snit Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Vinduer...3 Franske altandøre...4 Aluminium...5 Vinduespudsning...6 Tætningslister...6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE Opdateret november 2012 1 TILLYKKE MED DINE NYE PLAST VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden.

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden. REKLAMATIONSVEJLEDNING Kære kunde! PRO TEC VINDUER tilstræber at levere fejlfrie elementer. Men desværre kan der undtagelsesvis opstå fabrikationsfejl eller skader på elementerne på deres vej fra fabrik

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. Vedligeholdelsesvejledning Monteringsforskrift for klassificerede døre Diverse vejledninger Fabriksvej 6 DK-6973 Ørnhøj Tlf. 96 92 60 00 Fax 96 92 60 01 E-mail: trehoeje@trehoeje.dk

Læs mere

AFSNIT 3 VINDUER-DØRE

AFSNIT 3 VINDUER-DØRE AFSNIT 3 VINDUER-DØRE Opdateret den: 22. juni 2016 VINDUER/TERRASSEDØRE Vinduer og terrassedøre er af typen: Velfac model 200 lavet i træ indvendig og aluminium udvendig, hvorfor det er forskellige rengøringsmidler,

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM

RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM 1 RATIONEL FORMA & FORMAPLUS Vi har udviklet det klassiske vindue med smalle sprosser og profilerede rammer og karme i en energioptimeret konstruktion. Vi har

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan fuldglasvægge (TP Lite, TP Lite Twin, TP Acoustic) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Glas: Fuldglasvæg. Glas monteret i aluminiumsprofiler fuget eller samlet

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning for PRO TEC 7 Multi

Vedligeholdelsesvejledning for PRO TEC 7 Multi Vedligeholdelsesvejledning for PRO TEC 7 Multi VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere