Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet"

Transkript

1 Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012

2 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten, hvis man pludselig står uden arbejde. Derfor har Dansk El-Forbund i samarbejde med Alka lavet El Lønforsikring, der spænder et sikkerhedsnet ud under din økonomi. Sammen med dagpengene kan det sikre op til 80% af din løn. Sådan dækker El Lønforsikring Ydelsen udbetales ved ufrivillig ledighed. De første 30 hele dage efter at den ufrivillige ledighed er indtrådt, er en selvrisikoperiode. De efterfølgende 30 dage er en optjeningsperiode. Først når den ufrivillige ledighed har varet i 60 hele dage, bestående af selvrisikoperioden og optjeningsperioden, har du ret til ydelse fra forsikringen. Inden for samme ledighedsperiode udbetales herefter for hver yderligere periode á 30 sammenhængende ledighedsdage i op til den valgte dækningsperiode. Du kan vælge 3, 6 eller 12 måneders udbetalingsperiode pr. ledighedsperiode. Priser og størrelser på dækningen Prisen afhænger af dine valg: Hvor stor en forsikringsydelse du vælger og i hvor mange måneder du kan modtage udbetalingen. På næste side ser du nogle eksempler på priser ved forskellige forsikringsydelser og udbetalingsperioder. Se oversigten over de 12 prisgrupper på svarkortet. Lønforsikring kan være et økonomisk plaster på såret, hvis jobbet ryger. 2 3

3 Eksempler på udbetalinger Sådan får du El Lønforsikring Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Nuværende løn kr./md kr./md kr./md. Udbetaling i 3 måneder 6 måneder 12 måneder Pris pr. md. 24 kr. 210 kr. 540 kr. Udbetaling pr. md kr kr kr Du vælger selv, hvor stort et beløb, du får udbetalt, hvis du bliver ledig. Dine dagpenge fra A-kassen og udbetalingen fra forsikringen må maksimalt udgøre 80% af din løn før du blev ledig. Præmien kan trækkes fra på selvangivelsen. Du skal betale skat af forsikringsydelsen. Du kan tegne forsikringen, hvis du: er medlem af Dansk El-Forbund og El-fagets A-kasse. er mellem år. er i arbejde og har mindst 16 ugentlige arbejdstimer. Der er flere måder at få El Lønforsikring på: Udfyld svarkortet og bestil forsikringen direkte. Riv kuponen ud, fugt limkanterne, fold sammen og post din bestilling. Husk at underskrive kuponen. Du kan også få mere af vide ved at ringe til Alka Forsikring på tlf mandag-fredag kl eller send en mail til Du kan også henvende dig i din lokale El-afdeling og rekvirere mere materiale. Gå ind på og læs mere om El Lønforsikring. Ledighed Du kan først melde ledighed til lønforsikringen, når du har haft forsikringen i mindst 12 måneder uden opsigelse eller ledighed, og har været i arbejde de forudgående 12 måneder (min. 16 timer ugentligt). 4 5

4

5 Bemærk! Uddrag af forsikringsbetingelserne Der gælder andre betingelser for El Lønforsikring end for udbetaling af dagpenge fra El-fagets A-kasse. Derfor er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Dækningsomfang Ved ufrivillig ledighed betales en månedlig forsikringsydelse i op til 3, 6 eller 12 måneder pr. ledighedsperiode. Ved flere ledighedsperioder betales i alt op til 36 måneder. Den første udbetaling sker efter 60 dages sammenhængende ledighed. Kvalifikationsperiode ved ledighed Ledighed eller opsigelse indenfor de første 12 måneder efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke dækket. Dette gælder også selv om du anmelder ledigheden på et senere tids punkt. Overførsel af optjent anciennitet Hvis du har en lønforsikring et andet sted og tegner en ny lønforsikring i Alka, har du mulig hed for at medtage optjent anciennitet/kvalifikationsperiode. Beskæftigelseskrav For at få penge fra El Lønforsikring første gang skal du have haft arbejde i de forudgående 12 sammenhængende måneder med mindst 16 timer om ugen. Dog vil ledighedsperioder á 14 dage eller mindre ikke afbryde denne beskæftigelsesperiode på mindst 12 sammenhængende måneder. Du skal også være berettiget til dagpenge fra A-kassen, og opfylde det beskæftigelseskrav, der gælder her. Kendskab ved tegning Kommende ledighed, som du kender eller burde kende på det tidspunkt, hvor du tegner El Lønforsikring, er ikke dækket. Dobbeltdækning Lønforsikring samt udbetalinger fra tidligere eller et nyt ansættelsesforhold, ind tægter fra bibeskæftigelse og/eller selvstændig virksomhed, samt alle former for dagpenge fra El-fagets A-kasse, sygedagpenge og pensions-/forsikringsbeløb, som udbetales, som følge af den ufrivillige ledighed, kan tilsammen ikke være mere end 80% af din tidligere arbejdsindkomst. Det gælder uanset, hvilken månedlig forsik ringsydelse, du vælger. Du skal være opmærksom på, at hvis du udover El Lønforsikring har andre forsikringer, der dækker ved ledighed, kan det i særlige tilfælde betyde en modregning i dine arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen. Kontraktansatte, vikarer eller lignende. Har du arbejde i en tidsbegrænset periode - eksempelvis som vikar eller kontraktansat - dækker forsikringen ikke, når den aftalte arbejdsperiode udløber. Dog er der dækning, hvis du har været beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i en sammenhængende periode på mindst 24 måneder - og kontrakten er blevet fornyet mindst to gange. Og du ikke har haft grund til at tro, at den ikke ville blive fornyet igen. Skatteforhold Du kan trække præmien fra i skat. Hvis du bliver ledig, skal du betale skat af ydelsen fra El Lønforsikring. Forsikringens løbetid Forsikringsaftalen gælder i en måned ad gangen og bliver automatisk fornyet, medmindre aftalen bliver opsagt. Dog ophører forsikringen automatisk ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 60 år. Opsigelse af forsikringen Du kan skriftligt opsige forsikringen med mindst 30 dages varsel. Opsigelsen gælder fra den 1. i måneden efter udløbet af de 30 dage. Fortrydelsesret Du kan fortryde dit køb af El Lønforsikring i 14 dage efter, du har modtaget hele forsikringsaftalen. Ved ledighed Hvis du får brug for forsikringen, fordi du bliver ledig, skal du melde det til Alka, samtidig med at du melder dig ledig. Vær opmærksom på, at hvis du i forbindelse med ledighed udebliver fra møder eller idømmes karantæne i A-kassen, kan du miste Med en lønforsikring er der stadig råd til lidt godt. retten til udbetalinger fra din lønforsikring. Du har naturligvis altid mulighed for at få vejledning hos din lokale El-afdeling. Supplerende dagpenge Du har mulighed for at få udbetaling på lønforsikringen, hvis du er på supplerende dagpenge. Du skal komme fra fuldtidsjob til ledighed og ansættes af en anden arbejdsgiver end den oprindelige. Du skal dog være opmærksom på, at summen af lønnen, supplerende dagpenge og forsikringsydelsen, ikke må overstige 80% af den løn, du havde på fuld tid. Du vil derfor ofte modtage et reduceret beløb fra lønforsikringen. Summen af løn og supplerende dagpenge vil ofte være højere end 80% af den tid - ligere løn, hvorved der ikke sker udbetaling fra lønforsikringen. Hvordan klager du Dansk El-Forbund, Alka og Alkas genforsikringsselskab har oprettet et Fællesnævn, der tager sig af evt. klager i forbindelse med sagsbehand lingen. Det er gratis at klage til Fællesnævnet og du sender klagen via dit forbund. Du har også mulighed for at klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf Forsikringsselskab Dækningen for ufrivillig ledighed er tegnet i Forsikrings-Aktiesel skabet Alka, CVR-nr Samarbejde Dansk El-Forbund og El-fagets A-kasse tilbyder El Lønforsikring i samarbejde med Forsikrings- Aktieselskabet Alka. Alka betaler Dansk El-Forbund et beløb til dæk ning af udgifter til administration og formidling. Du kan få oplyst beløbets størrelse ved henvendelse til Dansk El-Forbund. Fuldstændige forsikringsbetingelser I denne folder har du fået et uddrag af indholdet i El Lønforsikring. Du kan få de fuldstændige forsikringsbetingelser ved at kontakte Alka Forsikring Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Tlf eller ved at sende en til Du kan også få dem på eller ved at henvende dig til din lokale El-afdeling. 8 9

6 Medlemsfordele hos Alka Forsikring Hos Alka kan du tegne forsikringer, der dækker enhver husstands behov for forsikringer. Som medlem af Dansk El-Forbund kan du f.eks. få en Forbunds Familieforsikring, der dækker mere end de fleste, for kun kr. om året (pr. 1. januar 2012). Januar 2012 Du kan sikre op til 80% af din nuværende løn Som medlem opnår du 10% rabat på øvrige forsikringer. Vil du vide mere om disse fordelagtige forsikringer, er du velkommen til at ringe til Alka på telefon eller besøge alka.dk Alka Forsikring Engelholm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefon Dansk El-Forbund Vodroffsvej Frederiksberg C alka.dk 10

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Private lønsikringer. Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013

Private lønsikringer. Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013 2013 Private lønsikringer Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013 1 Indholdsfortegnelse Analyseoverblik... 4 Indledning: Lønsikringer og forsikring af udgifter ved arbejdsløshed... 5 Afsnit 1: Lønsikringer

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E

F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Hvor meget vil du have oven i dagpengene? - din ekstra sikkerhed Som medlem af FOA og FOAs A-kasse kan du tegne en forsikring, som hjælper dig, hvis du bliver arbejdsløs.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er kunde hos OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK), og som har tegnet denne OK Lønforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters Ltd Lloyd s of London

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Nr. 30000-001 Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din Santander Safe tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

Forsikringsvilkår FLEX Lønsikring

Forsikringsvilkår FLEX Lønsikring Forsikringsvilkår FLEX Lønsikring FLEX Lønsikring dækker ved arbejdsløshed. På de følgende sider kan du læse de fuldstændige forsikringsvilkår, der gælder for FLEX Lønsikring. Vi anbefaler, at du læser

Læs mere