PsykiatriNyt. Indhold 2010/2. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold 2010/2. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh."

Transkript

1 PsykiatriNyt Indhold Leder Forskning i fokus - ny forskningsstrategi på vej...side 2 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kan Epo hjælpe mennesker med depression og mani?...side 3 Psykiatrisk sygepleje: Det er hardcore faglighed På Psykiatrisk Center Ballerup kræses der for de sygeplejestuderende...side 5 Sygefravær Ned I Psykiatrien SNIP-projektet skal ruste lederne til at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Målet er at nedbringe sygefraværet...side 7 PS Kort Nyt...Side 9 ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Redaktionen kan kontaktes på eller

2 Forskning i fokus Vicedirektør Annette Gjerris Foto: Lars Gundersen Netop nu er en ny, ambitiøs forskningsstrategi under udarbejdelse, (...) der skal gøre Region Hovedstadens Psykiatri førende i psykiatrisk forskning, og ruste os til at konkurrere med de somatiske hospitaler om forskningsmidlerne. De nye specialeplaner er på trapperne. I skrivende stund afventer Region Hovedstadens Psykiatri, på lige fod med landets øvrige hospitaler, Sundhedsstyrelsens endelige udmelding om, hvorvidt vores ønsker om specialfunktioner i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri er imødekommet. Er de det, skal vi i den kommende tid videreføre nogle af vore eksisterende specialfunktioner samt etablere en række nye specialfunktioner. Formålet med de nye specialfunktioner er at samle særlige specialistkompetencer, så vi fremover i endnu højere grad kan målrette vores tilbud til patienterne og sikre, at de ikke bliver behandlet på et mere specialiseret niveau, end de har behov for. Vi skal sikre, at der fortsat er en bæredygtig hovedfunktion. Parallelt med, at vi udvikler specialfunktionerne, forpligter vi os derfor til at forske i og udvikle området. Vi vil i Region Hovedstadens Psykiatri tilbyde vores patienter diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering efter internationale standarder i såvel hovedfunktioner som specialfunktioner. En forudsætning for det er, at de ydelser, vi tilbyder patienterne, er evidensbaserede. Derfor vil vi i de kommende år styrke vores forskningsindsats gennem øget klinisk forskning, der kan skabe ny viden og ny erkendelse samt bidrage til at udvikle nye behandlings- og plejemetoder. Netop nu er en ny, ambitiøs forskningsstrategi under udarbejdelse. Strategien strækker sig frem til 2015, og vil indeholde en lang række tiltag, der skal gøre Region Hovedstadens Psykiatri førende i psykiatrisk forskning, og ruste os til at konkurrere med de somatiske hospitaler om forskningsmidlerne. Strategien vil blandt andet indeholde konkrete planer for, hvordan vi øger forskningen, styrker forskningsmiljøerne, udvider staben af forskere, og i højere grad involverer ansatte fra flere faggrupper i forskningsarbejdet. Arbejdet med at formulere en ny forskningsstrategi involverer mange aktører det er vigtigt, at strategien giver mening for og forankres blandt de folk, der skal føre den ud i livet. Derfor vil både lokale forskningsfora, centerledelser og klinikchefer deltage aktivt i processen, så vi sammen kan skabe et markant løft i Psykiatriens forskningsindsats. Det er samtidigt vigtigt at gøre vores forskning synlig - til inspiration og orientering for fagfolk internt i Psykiatrien, men også i forhold til vore patienter, til beslutningstagerne og til befolkningen generelt. Vi vil derfor også styrke forskningsformidlingen, så vi får fortalt historierne om de mange interessante aktiviteter, forskerne i Region Hovedstadens Psykiatri har gang i. Som komponent i denne formidling skyder PsykiatriNyt med dette nummer gang i en serie af forskningshistorier fra Psykiatrien. Vi lægger ud med at fortælle om et nyt forsøg, der skal klarlægge, om Epo kan benyttes i behandlingen af patienter med depression og bipolar lidelse. God fornøjelse. Annette Gjerris Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri 2/10

3 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kan Epo hjælpe mennesker med depression og mani? Epo er mest berygtet for at fremme cykelrytteres præstationer. Et nyt forskningsprojekt vil afdække, om Epo har antidepressiv virkning og forbedrer indlæringsevnen hos patienter med affektive lidelser (depression og mani). Det er en ny måde at tænke Epo på - som hjernedoping i stedet for hjertedoping. - Kamilla Miskowiak, psykolog, ph.d., PC København Af Anita Santarelli De affektive lidelser, dvs. depression og bipolar lidelse (maniodepressivitet), er ifølge WHO blandt de fem væsentligste årsager til verdens samlede sygdomsbelastning. For patienterne betyder disse lidelser, at deres livskvalitet bliver stærkt forringet. Og sygefravær og behandling koster samfundet dyrt. I EU ligger de affektive lidelser som nummer et på listen over de ti dyreste hjernesygdomme. Alene i Danmark lever omkring mennesker ifølge Sundhedsstyrelsen i dag med enten depression eller bipolar lidelse. Mange patienter man regner med % - har ingen eller kun delvis glæde af eksisterende medicinsk behandling. Hos nogle patienter har medicin slet ingen effekt. Og meget tyder på, at andre patienter, som i klinisk forstand er helbredt - dvs. befriet for depressiv eller stemningssvingende tilstand fortsat har kognitive problemer som nedsat hukommelse samt problemer med at planlægge hverdagen og koncentrere sig. Hjernedoping Der er altså et presserende behov for at udvikle effektive behandlingstilbud til denne gruppe af patienter. På Kompetencecenter for affektive lidelser, Psykiatrisk Center København, tager et nyt forskningsstudie fat på at undersøge, om Epo (erythropoietin) kan dæmpe sygdomssymptomerne hos behandlingsresistente patienter, og afhjælpe kognitive problemer. Det er kendt, at Epo kan styrke hjernens evne til at gendanne celler en evne, som mindskes hos patienter med depression. Det er ligeledes påvist, at Epo har en positiv effekt på kognitive funktioner hos patienter som lider af skizofreni, multipel sklerose eller blodpropper. Leder af det nye forskningsprojekt, psykolog, ph.d. Kamilla Miskowiak, har i tidligere forsøg påvist, at denne virkning ikke som antaget skyldes, at patienternes blodprocent blev øget. En enkelt dosis Epo på raske forsøgspersoner samt en mindre gruppe depressive patienter, viste sig at påvirke humøret positivt og styrke de kognitive funktioner, uden virkning på blodprocenten. Det er en ny måde at tænke Epo på som hjernedoping i stedet for bloddoping. Ligesom andre antidepressive midler drejede Epo forsøgspersonernes opfattelse fra negativ til positiv. Og det var den egenskab sammen med Epos regenerative virkninger, der gav mig ideen til, at Epo kunne fungere som antidepressivt middel og hjælpe folk med kognitive problemer, fortæller Kamilla Miskowiak. Det nye forskningsprojekt blev skudt i gang i september 2009 og strækker sig frem til Projektet omfatter 40 patienter med behandlingsresistent depression og 40 patienter med bipolar lidelse, som er velbehandlet medicinsk, men oplever koncentrationsbesvær og lignende. Patienterne vil i forløb på to måneder modtage ugentlige indsprøjtninger med Epo eller placebo. Vi har set, at enkeltindsprøjtninger har en positiv effekt nu skal vi undersøge, om effekten bliver stærkere ved gentagen behandling med Epo, siger Kamilla Miskowiak. Deltagernes plasticitet i hjernen, dvs. hjernens evne til at danne nye celler, og deres 3/10

4 humør, sygdomssymptomer og kognitive funktioner bliver undersøgt før, under og efter forsøget ved hjælp af bl.a. funktionel MR-skanning, kliniske interviews og neuropsykologisk testning. Deltagerne vil også få taget blodprøver og blive undersøgt at en læge hver uge, da Epo kan øge patienternes risiko for blodpropper. Medicinsk og psykologisk behandling har mange af de samme virkningsmekanismer. De virker i de samme områder af hjernen og komplementerer hinanden rigtig godt. - Kamilla Miskowiak, psykolog, ph.d., PC København Håb om nyt behandlingstilbud Resultaterne af forskningsprojektet forventes at være klar om tre år. Det er håbet, at Epo på sigt kan benyttes som et supplement til den eksisterende medicinske behandling af patienter med depression og kognitive problemer, ved at booste de regenerative processer i hjernen og de kognitive funktioner, siger Kamilla Miskowiak. Selvom resultaterne af forskningsforsøget viser sig at være positive, kan der gå lang tid før Epo bliver godkendt som præparat til behandling af affektive lidelser. Forskere i USA er dog allerede nu er ved at udvikle Epo-lignende præparater og tage patent på brugen af disse til behandling af depression og andre sygdomme, som nedbryder hjernens plasticitet. Der er heller ikke umiddelbar fare for, at alle og enhver i nær fremtid kan tage en dosis Epo for at fremme humør og præstationsevne - i stil med måden som mange studerende i dag benytter betablokkere inden en eksamen. Foreløbig koster en enkelt indsprøjtning cirka kroner gennem sygehusapoteket. Prisen er kr., hvis man selv vil købe Epo på apoteket. Bro mellem biologi og psykologi Interessen for Epo og sammenhængen mellem hjerne og psyke har Kamilla Miskowiak haft længe. Allerede under første del af sin uddannelse foretog hun forsøg med Epo på rotter, og i 2007 modtog hun Københavns Universitets guldmedalje for sit speciale om integrationen af de neurobiologiske og psykologiske perspektiver på depression. Medicinsk og psykologisk behandling har mange af de samme virkningsmekanismer. De virker i de samme områder af hjernen og komplementerer hinanden rigtig godt, siger Kamilla Miskowiak. Vi ved mere og mere om, hvordan hjerne og sind hænger sammen, bl.a. takket været den teknologiske udvikling af forskellige hjerneskanningsmetoder, samt nye psykologiske redskaber. Og det er et vigtigt projekt at forstå både psykologiske og biologiske mekanismer i hjernen hos såvel raske som syge mennesker det er en forudsætning for at udvikle nye og bedre behandlingsmetoder. Kilder: Kompetencecenter for affektive lidelser/psykolog Kamilla Miskowiak og Erythropoietin (Epo) som ny behandling for affektive lidelser? af Kamilla Miskowiak og Rasmus Revsbech Kamilla Miskowiak Foto: Psykiatrien En lovende, ung forsker Kamilla Miskowiak er 29 år og uddannet psykolog ved Københavns Universitet og Oxford University, og har en ph.d-grad fra Oxford University. Sidste år modtog hun en Ung Eliteforsker Pris fra Det Frie Forskningsråd under Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og i januar i år modtog hun Lundbeckfondens talentpris til forskere under 30 år, som har præsteret særligt lovende forskning indenfor sundheds- og naturvidenskaberne. Kamilla Miskowiak er siden 2008 ansat som post.doc. på Kompetencecenter for affektive lidelser på Psykiatrisk Center København. Epo-studiet er åbent for rekruttering indtil 2013 Patienter, som opfylder inklusionskriterierne kan henvises af psykiater eller egen læge til Kompetencecenter for affektive lidelser med henblik på deltagelse i undersøgelsen. Læs nærmere om forskningsprojektet samt in- og eksklusionskriterier på PsykIntra eller kontakt Kamilla Miskowiak på kamilla. 4/10

5 Psykiatrisk sygepleje Det er hardcore faglighed Du skal have de teoretiske værktøjer på plads, så du kan sætte ind med de rigtige interventioner når fx en patient er selvmordstruet. Du skal have kendskab til somatisk sygdom, kende psykofarmakologi og bivirkninger, og kunne formidle dine observationer til lægen. Men du skal også kigge på det hele menneske, møde patienten med respekt, nærvær og tillid Rune Stoltenberg, sygeplejerske, PC Ballerup Der er brug for dygtige sygeplejersker i psykiatrien. På Psykiatrisk Center Ballerup tiltrækker et lærerigt og udviklende miljø 14 sygeplejestuderende om året. Godt halvdelen fastansættes efter uddannelsen, og centret kræser for de nyuddannede. Af Anita Santarelli Rune Stoltenberg er helt nybagt sygeplejerske. Det sidste halve år af sin uddannelse har han tilbragt på psykoterapeutisk ambulatorium på Psykiatrisk Center Ballerup. Ambulatoriet behandler folk med affektive lidelser såsom depression og angst. Mange er helt almindelige mennesker som dig og mig, familiemor og familiefar, der går på arbejde hver dag og hvor noget pludselig udløser en psykisk lidelse, så de må være sygemeldte en kortere eller længere periode, fortæller Rune. Han har været i klinik i psykiatrien i flere omgange, og brænder for psykiatrisk sygepleje. Psykiatrisk sygepleje sætter sygeplejersken i spil både fagligt og menneskeligt. Du skal have de teoretiske værktøjer på plads, så du kan sætte ind med de rigtige interventioner når fx en patient er selvmordstruet. Du skal have kendskab til somatisk sygdom, kende psykofarmakologi og bivirkninger, og kunne formidle dine observationer af patientens symptomer til lægen. Men du skal også kigge på det hele menneske, møde patienten med respekt, nærvær og tillid, ellers kan du ikke yde sygepleje, fortæller Rune. Rune har været begejstret for sin afsluttende praktik på Psykiatrisk Center Ballerup. Personalet har taget imod mig med stor åbenhed, og der hersker respekt og opmærksomhed om hinanden i personalegruppen. Og patienterne har mødt mig med tillid fra første dag og givet mig lov til hjælpe dem med det samme, fortæller Rune. Prototypen på en fantastisk sygeplejerske Rune blev tilbudt fastansættelse på centret, allerede inden han var helt færdig med studiet, og starter i job i februar. Rune er prototypen på en fantastisk psykiatrisk sygeplejerske han har den helt rigtige forståelse for psykiatrisk sygepleje som et komplekst fagligt speciale, kombineret med en stærk humanistisk og etisk tilgang til patientplejen, siger Mette Olander, der er udviklingschef på Psykiatrisk Center Ballerup. Hun vurderer, at Region Hovedstadens Psykiatri i fremtiden vil få brug for endnu flere psykiatriske sygeplejersker. I takt med, at kendskabet til psykiatriske sygdomme øges, og der er kommet fokus på de mange behandlingsmuligheder psykiatrien tilbyder, er specialet blevet stadig mere anerkendt som et speciale med store udviklingsmuligheder for alle faggrupper. Den stigende popularitet forventes sammen med den nye sygeplejestudieordning at få antallet af sygeplejestuderende, der tilbringer deres afsluttende klinikophold i Psykiatrien, til at vokse betydeligt. Stærkt læringsmiljø For Mette Olander handler det om at tiltrække de dygtigste. Vi gør meget ud af at støtte de studerende, mens de er her i lang klinik. Vi har mange i personalegruppen som er uddannet kliniske vejledere, og som har stærke pædagogiske kompetencer. De har forståelse for de studerendes behov og krav, og det skaber et stærkt fagligt læringsmiljø for de studerende, siger Mette Olander, som selv underviser de studerende under opholdet, og gerne tilbyder at vejlede de studerende, når de skal skrive bacheloropgave. PC Ballerup ansætter mange nyuddannede sygeplejersker. Alle nyuddannede får en 5/10

6 erfaren sygeplejerske som mentor, og får løbende supervision enten i gruppe eller individuelt. Hurtig vej til drømmejobbet De unge har fagligheden i orden, de vil gerne sætte den i spil og gøre en forskel for patienterne med det samme og samtidig vil de gerne have masser af udviklingsmuligheder, helst hurtigt. Det er krav, psykiatrien i høj grad kan honorere, siger Mette Olander. Vi vægter viden og forståelse for faget ligeså højt som mangeårig erfaring, og lægger gerne en individuel udviklingsplan for de nyuddannede. Det betyder, at de har gode muligheder for hurtigt at komme ind i drømme-funktionerne. For Rune betyder det, at han det første år af sin ansættelse skal høste erfaring på centrets intensivafdeling og i psykiatrisk skadestue. Derefter går han i gang med en kognitiv uddannelse og vender tilbage til en ønskestilling i det psykoterapeutiske ambulatorium. Rune Stoltenberg, PC Ballerup Foto: Psykiatrien Se hvad en psykiatrisk sygeplejerske laver De klinisk uddannelsesansvarlige i Region Hovedstadens Psykiatri er gået sammen om at lave to korte informationsfilm om, hvad det vil sige at være sygeplejestuderende i psykiatri. Filmene vil blive benyttet som introduktion til faget på professionshøjskolerne og i rekrutteringsøjemed, og vil i nær fremtid kunne ses på Psykiatriens intranet og hjemmeside. Alle centre vil modtage sygeplejestuderende Alle sygeplejestuderende skal i klinik i psykiatri på ottende modul af uddannelsen. På nuværende tidspunkt modtager kun tre psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri sygeplejestuderende i den afsluttende kliniske undervisningsperiode. Det bliver til ca. 40 studerende om året. Med den nye studieordning vil alle femten centre fremover modtage studerende i de sidste moduler af uddannelsen, og dermed få bedre mulighed for at rekruttere de nyuddannede. 6/10

7 Arbejdsmiljøet er afgørende for sygefravær Sygefravær Ned I Psykiatrien Med projektet gør vi den enkelte leder i stand til at håndtere den vanskelige samtale samt til at kunne identificere og håndtere belastninger i det psykiske arbejdsmiljø. Hensigten er, at lederen kan gå i tillidsfuld og konstruktiv dialog med medarbejdere og sætte fokus på forebyggelse og fastholdelse. - Lotte Bjerre Larsen, projektleder, HR-afdelingen Forebyggelsesfonden har bevilliget 4,1 mio. kr. til projektet SNIP, som skal nedbringe sygefraværet hos ansatte i Psykiatrien. Hovedindsatsen er at klæde mellemlederne godt på til at håndtere psykosociale arbejdsmiljøproblemer - for derigennem at forebygge sygefravær. Af arbejdsmiljøkonsulent Line Juul Christensen, HR SNIP-projektets formål er at forebygge sygefravær i Psykiatrien. Fokus vil i særlig grad være på ansatte på nogle af regionens socialpsykiatriske botilbud samt på social- og sundhedsassistenter, som er den gruppe personale, der ifølge statistikkerne har det højeste fravær i Region Hovedstadens Psykiatri.. Årsagerne skal findes i arbejdsmiljøet Det høje sygefravær kan ses som indikator for belastninger i arbejdsmiljøet. Anerkendt forskning fra National Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at en tredjedel af alt sygefravær kan relateres direkte til faktorer i arbejdsmiljøet. Forskning viser også, at en vigtig faktor for et godt arbejdsmiljø er god ledelse. Som leder spiller man en nøglerolle for, at medarbejderne trives på arbejdspladsen. Et godt og velfungerende arbejdsmiljø er kilde til energi og afgørende for vores motivation for at gå på arbejde. SNIP-projektets hovedmål er derfor at ruste mellemlederne til at styrke det psykosociale arbejdsmiljø og dermed forebygge sygefravær. Med projektet gør vi den enkelte leder i stand til at håndtere den vanskelige samtale samt til at kunne identificere og håndtere belastninger i det psykiske arbejdsmiljø. Hensigten er, at lederen kan gå i tillidsfuld og konstruktiv dialog med medarbejderen og sætte fokus på forebyggelse og fastholdelse, siger arbejdsmiljøkonsulent Lotte Bjerre Larsen, der er projektleder på SNIP. Kompetenceudvikling af mellemledere I januar 2010 trådte en ny lovgivning om sygefravær i kraft. Der er nu fokus på dialog mellem den syge medarbejder og leder, der til sygefraværssamtalen skal udarbejde en såkaldt mulighedserklæring. Den viden og indsigt, der opstår under disse samtaler, skal anvendes konstruktivt til at forebygge sygefravær. Da det primært er mellemledere, som holder sygefraværssamtaler, er projektets væsentligste indsats at uddanne mellemlederne til selvstændigt at finde årsager og løsninger i relation til sygefravær og arbejdsmiljøproblematikker. De 200 mellemledere, der får tilbud om at deltage i projektet, får blandt andet undervisning i sygefraværsregler, afholdelse af sygefraværssamtaler ud fra en systemisk anerkendende tilgang samt coaching og stress- og konflikthåndtering. Og kompetenceudvikling på området er vigtig: 7/10

8 Det er en særdeles vigtig indsats. Psykiatrien forbedrer på en og samme tid arbejdsmiljøet og får mulighed for at nedbringe sygefraværet til gavn for både ansatte, patienter og beboere, siger direktør Martin Lund. Den 1. februar deltog 30 ledere på tværs af Psykiatrien i en workshop om de nye sygefraværsregler. Gennem oplæg og gruppedrøftelser af medbragte cases blev lederne opdateret om de seneste lovændringer og fik eksempler på, hvordan de nye regler for sygefravær håndteres i praksis. Projektleder Lotte Bjerre Larsen benyttede ved samme lejlighed muligheden for at præsentere rammen for det kommende sygefraværsprojekt og de forskellige aktiviteter og indsatser, der vil løbe over de næste to år. Foto: Psykiatrien Tre nye initiativer i loven om sygedagpenge Fraværssamtale: Samtalen afklarer, hvordan og hvornår medarbejderen kommer tilbage til arbejdet. Mulighedserklæring: Mulighedserklæringen afklarer medarbejderens muligheder for at arbejde under tilpassede forhold, så længe sygdom hindrer, at medarbejderen arbejder som sædvanligt. Fastholdelsesplan: Planen afklarer mulighederne for, at medarbejderen kan fastholdes på arbejdspladsen. Målet er, at syge medarbejdere kommer hurtigst muligt tilbage til arbejdet og dermed sikres gode vilkår for fastholdelse på arbejdsmarkedet. Læs mere om sygefravær: 8/10

9 PS Kort Nyt Psykiatriens patienter er mere tilfredse Patienttilfredsheden - både på landsplan og i Region Hovedstadens Psykiatri - går i den rigtige retning. Det viser resultaterne af anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser for patienter på de psykiatriske sengeafsnit. 68% af de adspurgte patienter beskriver deres samlede oplevelse af indlæggelsen som god eller enestående. Det er en stigning på 5% i forhold til 2005, hvor målingen blev foretaget sidst. Men patienterne savner stadig mere information om sygdom og behandling. I Region Hovedstadens Psykiatri er vi allerede i gang med at imødekomme efterspørgslen. Fælles skriftlig patientinformation er undervejs - herunder også sygdomsspecifik information til brug i psykoedukationen. De landsdækkende psykiatriundersøgelser gennemføres af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Læs mere om undersøgelsen på Danske Regioners hjemmeside. Konference ADHD hos voksne Hvordan diagnosticeres, behandles og forløber ADHD hos voksne? Region Hovedstadens Psykiatri har inviteret to anerkendte forskere og klinikere fra Harvard University s ADHD program til Danmark, for at præsentere deres erfaring og forskning. Konferencen starter med workshop d. 15. marts. Der er plads til to deltagere fra hvert psykiatrisk center. Den 16. marts afholdes symposium, som er åbent for alle ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri. Læs mere på PsykIntra. Første status på mental sundhed Befolkningens mentale sundhed er for første gang kortlagt i Danmark. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at 10 procent af befolkningen har en dårlig mental sundhed, og at specielt de unge kvinder i stigende grad mistrives. Hvor 13 procent af de 16-24årige kvinder i 1994 havde dårlig mental sundhed, var det tilsvarende tal i 2005 vokset til 18 procent. Undersøgelsen er baseret på en ny såkaldt indikator, som Sundhedsstyrelsen har fået udviklet til at måle den mentale sundhedstilstand. Indikatoren gør det muligt at dokumentere mental sundhed og dermed at monitorere, hvilke indsatser der virker på området. Rapporten kan læses på Ny forskning giver håb om bedre behandling af skizofreni 14 forskere fra Psykiatrisk Center Glostrup har påvist at tilstedeværelsen af serotonin har en indvirkning på hjernen og sygdommen skizofreni. Forskningsresultaterne bygger på et omfattende studie baseret på forsøg med 30 syge personer og 30 raske personer, og er publiceret i tidsskriftet Archives of General Psychiatry. Læs mere på PsykIntra. Ny centerchef på PC Sct. Hans Pr. 1. april 2010 tiltræder Bo Andersen som ny centerchef på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Bo er cand. polit. og kommer fra en stilling som økonomichef på professionshøjskolen UCC. Bo har stor erfaring fra sundhedsvæsenet, bl.a. fra tidligere stillinger som direktør for hhv. Kommunehospitalet og sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune. Psykiatriens dialogaftale Regionsrådet tiltrådte i februar dialogaftalen for 2010 mellem Region Hovedstadens Psykiatri og koncerndirektionen. Aftalen indeholder beskrivelse af Region Hovedstadens Psykiatris konkrete forslag til udmøntning af fælles indsatsområder på tværs af regionens hospitaler og virksomheder. Indsatsområderne omfatter i 2010 kvalitet, samarbejdet med kommuner og almen praksis samt effektivisering af arbejdsgange. 9/10

10 Psykiatriens specifikke indsatsområder omfatter en offensiv kvalitetsstrategi, omstillinger som følge af budget 2010, realisering af generalplanen for byggerier samt en fælles kommunikationspolitik. Læs aftalen på PsykIntra. Ny leder i Psykiatriens Vikarcenter Den 1. marts 2010 tiltræder Søren Debel stillingen som leder af Psykiatriens Vikarcenter. Søren har en solid baggrund inden for vikarbranchen, samt med forretningsudvikling, kundebetjening samt Joint Commissions krav til akkreditering. Som leder af Psykiatriens Vikarcenter får Søren ansvar for den daglige ledelse og videreudvikling af vikarcentret. Og vinderen er. 1. pladsen i Danske Regioners årlige prisopgave i klinisk psykiatri gik denne gang til stud.med. Maiken Madsen. Maiken er scholar stipendiat på afd. O på Psykiatrisk Center København, og har med sin opgave om Forekomst af metabolisk syndrom blandt patienter med affektiv lidelse gennemført en empirisk undersøgelse på Kompetencecenter for affektive lidelser. Læs mere på Danske Regioners hjemmeside Medarbejderne i Psykiatrien vil vide mere En ny undersøgelse af den interne kommunikation i Region Hovedstadens Psykiatri viser, at medarbejderne er sultne efter mere viden om de overordnede mål og fremtidsplaner for Region Hovedstadens Psykiatri. Resultaterne af målingen er klare: Når det gælder kommunikation om dagligdags emner, er medarbejderne tilfredse med deres nærmeste lederes kommunikation. Men de nærmeste ledere har langt igen, når det drejer sig om at opfylde medarbejdernes krav om information om værdier, overordnede mål og fremtidsplaner. Medarbejderne efterlyser desuden en mere synlig topledelse, hvilket kan ses som en invitation til centerledelser og direktion om i fremtiden at komme mere rundt i Psykiatrien og indtage ølkassen, når der skal kommunikeres bredt ud til medarbejderne. Psykiatriens medier PsykIntra, PsykiatriNyt og hjemmeside bliver brugt ganske flittigt som informationskanaler, og medarbejderne er godt tilfredse med dem. Illustrationer: Tine Juel, Philip Jørgensen, Psykiatrien og Colourbox Læs mere og se resultaterne af undersøgelsen på PsykIntra. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på 10/10

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen vers 2 / Videnskabsetisk Komité vers 3

Lægemiddelstyrelsen vers 2 / Videnskabsetisk Komité vers 3 Deltagerinformation: Effekt af erythropoietin på depressive symptomer og neurokognitive deficit ved behandlingsresistent depression og ved bipolar lidelse i remitteret fase Med dette brev vil vi gerne

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde

Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde Hovedpointer 1. Mentale helbredsproblemer har store personlige omkostninger

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik Politikker Psykiatri GOD KOMMUNIKATION I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik FORORD I Region Hovedstadens Psykiatri er kommunikation et særligt indsatsområde. God kommunikation understøtter

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

PsykiatriNyt TEMANUMMER VIRKSOMHEDSPLAN 2010

PsykiatriNyt TEMANUMMER VIRKSOMHEDSPLAN 2010 PsykiatriNyt TEMANUMMER VIRKSOMHEDSPLAN 2010 Indhold Leder Der løber en rød tråd fra de overordnede krav og vilkår til vores kerneydelse - den gode patientbehandling...side 2 Virksomhedsplan 2010 - patienterne

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Fælles udvikling af koncept for collaborative care mellem almen praksis i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Fælles udvikling af koncept for collaborative care mellem almen praksis i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4070 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3053 2530 Ansøgning Fælles udvikling af koncept

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 700 Næstved Faglig og Administrativ leder: Dorthe Olsen Telefon: 5588 1260 Mobil: 20 66 Mail: dorol@naestved.dk

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Kære medarbejdere, beboere og pårørende

Kære medarbejdere, beboere og pårørende Ringbo projektet Kære medarbejdere, beboere og pårørende Alle os på Ringbo skal i den kommende tid være med til at udvikle det psykiatriske behandlingstilbud. Vi er udvalgt og sammen med en række dygtige

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind Vi er sat i verden for at gøre eksamensangst, studiestress og lignende problematikker lettere at håndtere og for at sikre, at gode studerende klarer sig endnu bedre. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Internt survey vel overstået

Internt survey vel overstået Nr. 39 10. november 2014 INDHOLD: Internt survey vel overstået Glad eller sur smiley? Farmakonomer øger patientsikkerheden Kom til partnerskabskonference Nyt MUS-koncept Internt survey vel overstået Det

Læs mere

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen - Medarbejdere med Brugererfaring MB er Forkortelsen MB står for Medarbejder med Brugererfaring. Betegnelsen benyttes om personer med en mellemlang

Læs mere

Årsmøde i skolesundhed.dk Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d.

Årsmøde i skolesundhed.dk Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Årsmøde i skolesundhed.dk 2017 Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Lektor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet Adjunkt,

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Sundhedsstrategisk forum 23. September 2015. Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Claus Vinther Nielsen Professor, overlæge, ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311 Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning At forske er ikke bare en proces hvor man bidrager til at forklare og forstå den psykiatriske verden; det er også en måde at ændre den kliniske hverdag

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere