Det gode liv påp. kanten af chaos om optimisme, nydelse og socialt fællesskabf. Lektor Hans Henrik Knoop 2004, Danmarks Pædagogiske P

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode liv påp. kanten af chaos om optimisme, nydelse og socialt fællesskabf. Lektor Hans Henrik Knoop 2004, Danmarks Pædagogiske P knoop@dpu."

Transkript

1 Det gode liv påp kanten af chaos om optimisme, nydelse og socialt fællesskabf Lektor Hans Henrik Knoop 2004, Danmarks Pædagogiske P Universitet

2 Tre slags lykke Det rare liv: Kortvarige positive emotioner fx humor, god mad, en flot udsigt, et godt stykke musik etc. sjældent særlig s lærerigt l i sig selv Det gode liv: Længerevarende L engagement, fordybelse, eudaimoni, flow fx hobbyer og spændende arbejde oftest meget lærerigt l fordi man er optimalt udfordret og koncentreret Det meningsfulde liv: Oplevelse af højere h mening, transcendens, at være v del af noget større end sig selv fx oplevelsen af at være v påp det rigtige sted påp det rigtige tidspunkt og oplevelsen af at være v sammen med de rigtige om det vigtige det dybere grundlag for læringl (inspireret af bl.a. Seligman, 2002)

3 Tre aspekter af gode relationer De er positive, tillidsfulde, gensidigt anerkendende, humoristiske og optimistiske (det rare liv sammen) De er lærerige, l nydelsesfulde, præget af fælles f initiativer, koncentration, mål, m aftaler, udfordringer, støtte, tte, hjælp og ikke-ydmygende feedback om såvel det der går g r godt, som det der går g r dårligtd (det gode liv sammen) De rummer en dimension af højere h fælles f mening (det meningsfulde liv sammen)

4 De mange skiftende mønstre m viser, hvorledes hjernen uafbrudt forsøger at organisere visuelle indtryk. (Efter Steven Pinker)

5

6 Optæl sorte prikker for John Kerry og hvide prikker for George W. Bush og kontrollér en ekstra gang Edge.org

7 Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a ttoal mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, butthe wrod as a wlohe. Fkcunig amzanig huh?

8 Menneskelige drivkræfter -11 Behov for at lære og bidrage Neo-cortex Kode: Orden - Uorden Det Limbiske System Kode: Behag - Ubehag Behov for at have det godt Reptilhjernen Kode: Liv - Død Behov for at overleve Universel tendens til spontan vækstv

9 Harmoniske og disharmoniske personer Grad af differentiering / mangfoldighed Høj Over-differentieret person (disharmonisk pga. splittelse) Kompleks person (harmonisk) Lav Simpel person (harmonisk) Lav Over-integreret person (disharmonisk pga. ensidighed) Høj Grad af integration / enhed

10 Harmoniske og disharmoniske organisationer Grad af differentiering / mangfoldighed Høj Over-differentieret organisation (disharmonisk pga. fragmentering) Kompleks organisation (harmonisk) Lav Simpel organisation (harmonisk) Lav Over-integreret organisation (disharmonisk pga. for stive rammer) Høj Grad af integration / enhed

11 Nødvendige balancer i et harmonisk læringsmiljø Primært rt socialt differentierende Individuelle frihedsgrader Selvorganisering / Selvansvarlighed Personligt projektarbejde / Selvinitiativ Undervisningsdifferentiering Kreativitet / Brud påp det bestående ende Bottom-up up-selvstyring / Indre styring Primært rt socialt integrerende Social ansvarlighed Effektiv ledelse Færdighedsmæssigt, ssigt, faglig og social disciplinering Fælles oplevelser Traditioner / Fastholdelse af det bestående ende Top-down down-centralstyring / Ydre styring Pointe: For at den ene pol skal lykkes (og opfattes som legitim), skal den virke tydeligt befordrende påp den anden.

12 Nødvendige balancer i et harmonisk læringsmiljø Primært rt socialt differentierende pol Utopi Udfordring Variation Frihed Individualitet Sund konkurrence Kreativitet Modspil Diskussion Primært rt socialt integrerende pol Realisme Støtte tte Fokus/dybde/koncentration Struktur Kollektivitet Gensidig respekt Socialisering Medspil Dialog

13 Mening, Nydelse og Effektiv læringl Angst Høj A3 A4 Udfor- dring Lav A1 A2 Kedsomhed 0 0 Lav Kompetence Høj Flow: Den naturlige balance mellem udfordringer og færdigheder f (Knoop 1997 efter Csikszentmihalyi, 1991)

14 Nydelsens fænomenologi 1. Der er klare mål for hvert skridt af vejen. 2. Der er umiddelbar feedback på éns handlinger. 3. Der er balance mellem færdigheder og udfordringer. 4. Handling og opmærksomhed går op i en højere enhed. 5. Distraktioner screenes ude af bevidstheden. 6. Der er ingen frygt for fiasko. 7. Man er selvforglemmende. 8. Tidsopfattelsen påvirkes stærkt. 9. Aktiviteten bliver et mål i sig selv. Mihaly Csikszentmihalyi, Hans Henrik Knoop

15 Miljøfaktorer som understøtter tter flow Gode muligheder for selv at tage initiativ og for at styre sig selv under ansvar for omgivelserne. Konkrete, energigivende mål. m Håndterbare, ubureaukratiske regler. Mulighed for at tilpasse udfordringerne til færdighederne. Tydelig, ikke-ydmygende, information om, hvor godt man klarer sig. At distraherende faktorer kan fjernes, sås det er muligt at koncentrere sig. (Efter Mihaly Csikszentmihalyi, 1993)

16

17

18 Miljøfaktorer i Jeres hverdag? Har I tilstrækkeligt gode muligheder for selv at tage initiativ og for at styre sig selv under ansvar for omgivelserne? Hvad kunne gøres g bedre? Har I tilstrækkeligt konkrete, energigivende mål? m Hvad kunne gøres bedre? Har I tilstrækkeligt håndterbare, h ubureaukratiske regler? Hvad kunne gøres g bedre? Har I tilstrækkeligt gode muligheder for at tilpasse udfordringerne til færdighederne? f Hvad kunne gøres g bedre? Oplever I tilstrækkelig tydelig, ikke-ydmygende, information om, hvor godt I klarer jer? Hvad kunne gøres g bedre? Har I tilstrækkeligt gode muligheder for at fjerne distraherende faktorer, sås det er muligt at koncentrere sig? Hvad kunne gøres g bedre? (Efter Mihaly Csikszentmihalyi, 1993)

19 Kompetencer som muligg Kompetencer som muliggør flow Evnen til at tage initiativ og styre sig selv under ansvar for omgivelserne. Evnen til at opstille håndterbare h mål m l for sig selv - også når der ikke umiddelbart ser ud til at være v noget at lave. Evnen til at udvikle og fastholde hensigtsmæssige ssige regler/principper. Evnen til at matche egne færdigheder f og udfordringer. Evnen til at læse feedback også når r den ikke fremstår helt åbenlyst. Evnen til let at kunne koncentrere sig og ikke blive distraheret selvom der sker en masse. (Efter Mihaly Csikszentmihalyi, 1993)

20 Litteratur * = Mest relevant i forhold til oplægget *Andersen, P. Ø.. & Knoop, H. H. (red) (2002). Børns liv og læreprocesser l i det moderne samfund.. VærlV rløse: Billesø & Baltzer. Andresen, B. B. & Knoop, H. H. (2003). Pædagogisk brug af IT i folkeskolen.. Undervisningsministeriet / Forlaget ved Danmarks Pædagogiske Universitet. *Hvid, M. (2003). Sådan bliver vi klogere. n%20bliver%20vi%20klogere.. Interview i Fagbladet Folkeskolen, nr. 44, Knoop, H. H. & Gardner, H. (1998/2001). Good Work in a Complex World.. Cambridge, Mass.: Harvard University. Online at pzweb.harvard.edu/ebookstore/pdfs/goodwork7.pdf Knoop, H. H. (2003). Hvad er almendannelse? om kultiveret natur og naturlig kultur. Tidsskriftet Uddannelse, Undervisningsministeriet, nr. 4 maj. Findes online på: p udd.uvm.dk/200305/udd htm?menuid= htm?menuid=4515 Knoop, H. H. (2002). Børns indflydelse og møde m med magt.. Artikel i: Knoop, H. H. (red.) & Andersen, P. Ø. Børns liv og læreprocesser i det moderne samfund.. Billesø & Baltzer. *Knoop, H. H. (2002). Børns liv og læreprocesserl reprocesser.. Artikel i: Andersen, P. Ø.. & Knoop, H. H. (red.) Børns liv og læreprocesser l i det moderne samfund.. Billesø & Baltzer. Knoop, H. H. (2002). Børn og maskiner.. Artikel i: Andersen, P. Ø.. & Knoop, H. H. (red) Børns liv og læreprocesser l i det moderne samfund.. Billesø & Baltzer. Knoop, H. H. (2003). Computerspil et stærkt pædagogisk p potentiale med alvorlige risici.. Tidsskriftet Kognition og Pædagogik, P 13. årgang nr Knoop, H. H. (2003). Computerspil sag for jounalister. Publiceret i det elektroniske medietidsskrift ejour 7: Knoop, H. H. (2000). En harmonisk kommune er kompleks om balancen mellem individ og fællesskabf llesskab.. Publiceret påp Internettet via Undervisningsministeriet, TESS / HIKOSA påp Knoop, H. H. (2001). Journalistik påp kanten af chaos.. Publiceret i det elektroniske medietidsskrift ejour 7 påp adressen: ejour/sep07/07journalistikp.html Også publiceret i: Kruse, H. N. Journalistik påp nettet.. AJOUR, *Knoop, H. H. (2002). Leg, læring l og kreativitet hvorfor glade børn b lærer l mere. København: Aschehoug. et.html *Knoop, H. H. (2001). Livslang læring l menneskeret eller politisk krav. Tidsskriftet Uddannelse, Undervisningsministeriet, nr. 9, november. Findes online på: p 02.htm?menuid=4515 Knoop, H. H. (2004). Om kunsten at debattere natur, intelligens og pædagogikp dagogik.. København: K Kognition og Pædagogik P nr. 51. *Knoop, H. H. (2004). Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det.. København: K Kognition og Pædagogik P nr. 52. *Knoop, H. H. (2004). På tærsklen til det virtuelle liv psykologiske og pædagogiske p aspekter af den digitale teknologi. København: Pædagogisk P Psykologisk Rådgivning. R Knoop, H. H. (Ed.) (2004). Children, Play, and Time Essays on the Art of Transforming Stress to Joyful Challenges. Copenhagen: Danish University of Education Press. Knoop, H. H. (2002). Play, Learning & Creativity Why Happy Children are Better Learners.. Copenhagen: Aschehoug.

En skole man gider. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012

En skole man gider. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 En skole man gider Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Man trives, hvis man gider dvs: Hvis man har tilstrækkelig energi ->>> interessante (trygge og uforudsigelige)

Læs mere

Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012

Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Tre fundamentale forudsætninger for inklusion (for os alle) oplevelser

Læs mere

Uden lyst til at lære lærer man ikke rigtigt noget. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Uden lyst til at lære lærer man ikke rigtigt noget. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Uden lyst til at lære lærer man ikke rigtigt noget Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Personlig udvikling eller ej For uinspirerende, utrygge, kedelige oplevelser

Læs mere

Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Abstract Prolog

Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Abstract Prolog Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Af Hans Henrik Knoop, Kognition og Pædagogik nr. 52, 2004. Abstract I denne sammenfattende artikel beskriver Hans Henrik Knoop hovedelementerne

Læs mere

Rapport: NEXT Generation Innovation i øjenhøjde. NEXT Generation. Innovation i øjenhøjde

Rapport: NEXT Generation Innovation i øjenhøjde. NEXT Generation. Innovation i øjenhøjde NEXT Generation Innovation i øjenhøjde V. Idéværkstedet VIA, Innovation & Karriere (javi@viauc.dk) & Laura Møller (lau@viauc.dk) Marts / 2010 www.via4u.net/gummiand + www.viauc.dk/innovation 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012.

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. 1 Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. Med deltagelse af Gladsaxe skole og Vadgård skole i samarbejde med Aadje Hegermann-Lindencrone

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Fremtidens børnebyggeri

Fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri Rum til leg og læring Rapport udarbejdet af tænketank om fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri - rum til leg og læring Udgivet af Børn og Unge Århus Kommune August 2008

Læs mere

FLOW & LÆRINGSSPIL FRANK LUND JENSEN HUMANISTISK INFORMATIK, MULTIMEDIER AALBORG UNIVERSITET 2006

FLOW & LÆRINGSSPIL FRANK LUND JENSEN HUMANISTISK INFORMATIK, MULTIMEDIER AALBORG UNIVERSITET 2006 FLOW & LÆRINGSSPIL FRANK LUND JENSEN HUMANISTISK INFORMATIK, MULTIMEDIER AALBORG UNIVERSITET 2006 PECIALE INDHOLDSFORTEGNELSE ABSTRACT 3 FORORD 5 PROBLEMFELT 7 Problemformulering 8 CENTRALE BEGREBER 9

Læs mere

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune august 2010 juni 2011.

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune august 2010 juni 2011. 1 Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune august 2010 juni 2011. Med deltagelse af Egegård skole og Bagsværd skole i samarbejde med Aadje Hegermann-Lindencrone

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk Om naturlig, hjernevenlig læring Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk continual fear, and danger of violent death human life poor, nasty, brutish,

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Kunsten at ride pa bølgen - om flow og det befordrende engagement i tilværelse

Kunsten at ride pa bølgen - om flow og det befordrende engagement i tilværelse Kunsten at ride pa bølgen - om flow og det befordrende engagement i tilværelse Kenneth Carstensen, karrierekonsulent 1. Flow og trivsel 2. Hvad er flow 3. Hvilke fordele er der ved at være i flow hvilke

Læs mere

INDHOLD. Projekt det gode børneliv Sådan startede det...5. Børn og Selvdannelse en perspektivering af projekt Det gode børneliv...

INDHOLD. Projekt det gode børneliv Sådan startede det...5. Børn og Selvdannelse en perspektivering af projekt Det gode børneliv... FORORD 1 Da projekt Det gode Børneliv blev sat i søen, var det håbet, at få kastet lys over det børneliv, som er hverdagen for omkring 3000 små Høje-Taastrup-borgere. I arbejdet med projekt Formidling

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop Positiv Psykologi Hans Henrik knoop æn e au e POSITIV PSYKOLOGI Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune

Læs mere

Ledelse af institutioner i forandring

Ledelse af institutioner i forandring Ledelse af institutioner i forandring Ud fra et systemteoretisk perspektiv giver artiklen et bud på, hvordan der kan tænkes ledelse inden for institutionsverdenen. Tankerne begrænser sig dog ikke til dag-

Læs mere

Positiv psykologi på arbejdspladsen

Positiv psykologi på arbejdspladsen Positiv psykologi på arbejdspladsen Frans Ørsted Andersen DPU / Aarhus Universitet Lektor/Ph.D/ autoriseret psykolog www.dpu.dk /fran@dpu.dk Flow og fordybelse, Hans Reitzels Forlag, 2007. Positiv psykologi

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Vælger vi det lykkelige liv?

Vælger vi det lykkelige liv? Vælger vi det lykkelige liv? Gruppe 14 - Humbach 46.3 1. semester 2014 Af Lenette Holst Larsen - st.nr. 55942 Anne Sofie Kudsk Jørgensen - st.nr 54520 Neel Wismann Larsen - st.nr 54525 Selma Algot - st.nr

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Positiv psykologi og. flow 2014

Positiv psykologi og. flow 2014 Positiv psykologi og 29/09/14 1 flow 2014 Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen Frans Ørsted Andersen DPU / Aarhus Universitet Ph.d / lektor Autoriseret psykolog www.dpu.dk fran@dpu.dk Indhold

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stærke relationer, effektiv læring

Stærke relationer, effektiv læring Micki Sonne Kaa Sunesen Kandidat i pædagogisk psykologi, Phd. stud. Anne Therkildsen Cand.mag. i pædagogik og psykologi, pædagogisk udviklingskonsuleny, ICDPøst Stærke relationer, effektiv læring At det,

Læs mere

Martha Hjemmet + NTS + Lind & Risør + Crillo. Eva Louise Strandmose // Borups Plads 3, 3.th // 2200 Kbh N // 2992 1074 // eva@strandmose.

Martha Hjemmet + NTS + Lind & Risør + Crillo. Eva Louise Strandmose // Borups Plads 3, 3.th // 2200 Kbh N // 2992 1074 // eva@strandmose. Brochoures & Flyers Martha Hjemmet + NTS + Lind & Risør + Crillo Eva Louise Strandmose // Borups Plads 3, 3.th // 2200 Kbh N // 2992 1074 // eva@strandmose.dk CRILLO VINYL DAY Share your vinyl gems! Crillo

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Idrætspsykologi og mental træning. Bjerringbro 29. marts 2007

Idrætspsykologi og mental træning. Bjerringbro 29. marts 2007 Idrætspsykologi og mental træning Bjerringbro 29. marts 2007 Oplæggets struktur 1. Om begreberne mental træning og idrætspsykologi. 2. Mentale egenskaber man kan træne. 3. Metoder. 4. Brug af mental træning

Læs mere