Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet, 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet, 2011"

Transkript

1 Positiv Psykologi Hans Henrik Knoop Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet, 2011

2 POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Gode, meningsfulde institutioner (familier, skoler, virksomheder, samfund) Individuelle styrker (personlighedstræk, intelligensprofil, læringsstil, karakterstyrker, interesser, værdier) Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel mening) Gode chancer for succes (i form af standard-rettede OG unikke bidrag)

3 To slags processer i universet: vækst (læring og kreativitet = trivsel i menneskelivet) og balance (effektiv regulering i forhold til for meget eller for lidt = trivsel i menneskelivet)

4 Kompleksitet som universelt ideal Grad af differentiering/ diversitet Høj Over-differentieret system (uholdbart) Komplekst system (holdbart) Lav Simpelt system (holdbart) Lav Over-integreret system (uholdbart) Høj Grad af integration/ enhed

5 Kompleksitet som personligt ideal Grad af differentiering/ diversitet Høj Kaos i hovedet (uholdbart) Glad og vidende (holder meget) Lav Glad og uvidende (holder lidt) Lav Gået i stå oveni (uholdbart) Høj Grad af integration/ enhed

6 Kompleksitet som familie-ideal Grad af differentiering/ diversitet Høj Alle gør kun hvad der passer dem selv Stærkt fællesskab om at støtte hinanden i at være autentiske/unikke Lav Svagt fællesskab i en ensformig familie Lav Ingen tør være anderledes / sig selv Høj Grad af integration/ enhed

7 Mennesker kan føle diametralt modsatrettede følelser samtidig

8 Faktisk ser det ud til, at vi har brug for at føle en bestemt form for ambivalens for at trives!

9 For eksempel ser det ud til, at vi har brug for at opleve orden og kaos / stabilitet og forandring, samtidig!

10 Hans Henrik Knoop 2008 Photo:

11

12 ALLE LEVENDE ORGANISMER ER SPONTANT SELVORGANISERENDE

13 ALLE LEVENDE ORGANISMER ER UNDERLAGT TVINGENDE OMSTÆNDIGHEDER

14 ALLE LEVENDE ORGANISMER ER SÅLEDES AFHÆNGIGE AF AT KUNNE SELVORGANISERE UNDER TVINGENDE OMSTÆNDIGHEDER

15 Accept it! You have to treat virtually everyone as a volunteer. Peter F. Drucker

16 Mødet mellem krav og lyst Økonomi - Videnskab - Politik Krav om at lære Forudsætter viden Forudsætter kontakt Forudsætter ledelse Meningsfuldt engagement Forudsætter LIGE MEGET hensyn til folks forskellighed OG til folks fællesskaber Lyst til at lære Natur - Psykologi - Samfund/Kultur

17 Hvis kravene om at lære kvæler lysten til at lære, betyder det bl.a., at man får en uinspirerende hverdag, lærer langsommere, glemmer hurtigere, bliver mindre kreativ, bliver mindre ansvarlig og får mindre lyst til videre uddannelse. Alle taber herved! Til ingen verdens nytte

18 Good leadership is basically the task of aligning peoples strengths in ways that make their weaknesses irrelevant. Peter F. Drucker

19 PROCES OG INDHOLD I KOGNITIVE SYSTEMER PROCES INDHOLD Hurtig Parallel Automatisk Ubesværet Associerende Langsomt indlærende Percepter Aktuel stimulation Stimulusbunden PERCEPTION / INTUITION System 1 Emotionelt RÆSONNEREN System 2 Langsom Seriel Kontrolleret Indsatskrævende Regelstyret Fleksibel Neutralt Begrebsmæssige repræsentationer Fortid, nutid og fremtid Kan udløses af sproget (Daniel Kahneman i: Positiv Psykologi Positiv Pædagogik, Lyhne & Knoop, 2008)

20 LYSTEN TIL AT LÆRE OVERLEVER MØDET MED FAGLIGHEDEN Dybere videnskabelig forståelse: stærke fagligt-disciplinerede oplevelser Mere fagligt disciplineret og mere kreativt Intuitiv forståelse: Stærke sanse-motoriske oplevelser Kobling af praksis og teori Fysik Kemi Biologi Sundhed Psykologi Teknologi Mindre fagligt disciplineret og mindre kreativt Faciliteter og metoder som både er attraktive i sig selv (så deltagerne generelt får lyst til mere) og effektive som afsæt for disciplineret faglig aktivitet (så deltagerne får lyst til mere)

21 Hvorfor er vi hvor glade? Gener: kilder til % af ens livsglæde Det skyldes, at vi tilsyneladende er født med en slags kemisk bestemt grundstemning, kaldet happiness set-point Materielle livsvilkår: kilder til % af ens livsglæde At det ikke er mere skyldes, at vi (desværre) vænner os til at have det godt, kaldet hedonistisk adaptation Immaterielle livsvilkår: kilder til ca. 40 % af ens livsglæde Frihed til at engagere sig i nydelsesfuld aktivitet her og nu Frihed til eksistentielt og socialt at engagere sig i et større, mere langsigtet, meningsfuldt perspektiv (efter Sonja Lyubomirsky, 2007)

22 Både positive og negative emotioner er gode for os Vi er udstyret med emotioner fordi de gennem 200 millioner års pattedyr-evolution har understøttet individers overlevelse Negative emotioner hjalp individer med at undslippe fare Positive emotioner hjalp individer ved at øge deres psykologiske kapital (intelligens, kompetence etc.) and sociale kapital (sociale netværk, magt, indflydelse etc.) Emotioner spiller samme roller i moderne samfund og kulturer, da vore basale genetiske programmer ikke er ændrede nævneværdigt de sidste mange tusinde år Derfor er der ingen grund til at dæmonisere negative emotioner overhovedet MEN megen negativitet er helt uden pointe Og der er derfor heller ikke nogen grund til at dæmonisere positive emotioner OM END det er vigtigt at være varsomme over for overdreven naivitet og misbrug af positivitetsbegrebet

23 Tre slags trivsel Kortvarige positive emotioner (orden i krop, inkl. hoved/psyke) Vedr. fortiden: stolthed, afklarethed, tilfredshed etc. Vedr. nuet: fysisk sundhed, hygge, god mad, god musik, inspirerende rum etc. Vedr. fremtiden: tryghed, tillid, optimisme, håb etc. (Vigtige forudsætninger for læring og kreativitet) Længerevarende fordybet engagement/flow (orden i opmærksomheden) Fx leg, hobbyer, læsning og spændende arbejde Optimal udfordring og fuld koncentration (Ofte ensbetydende med effektiv læring og kreativt) Vedvarende oplevelse af højere mening (social og eksistentiel orden) Oplevelsen af at være betydningsfuld del af noget meget større (Dybere grundlag for læring og kreativitet) (Inspireret af Csikszentmihalyi, 1991 og Seligman, 2002)

24 Vedvarende kilder til optimering af trivsel, læring og kreativitet Angst Høj A3 A4 Udfordring Lav A1 A2 Kedsomhed 0 0 Lav Kompetence Høj (Inspireret af Csikszentmihalyi, 1991)

25 Vedvarende kilder til optimering af trivsel, læring og kreativitet Gode muligheder for selv at tage initiativ og for at styre sig selv under ansvar for omgivelserne Konkrete, energigivende mål Håndterbare, ubureaukratiske regler Fleksible muligheder for at afstemme udfordringer og kompetencer Umiddelbar, tydelig og ikke-ydmygende, information om, hvor godt man klarer sig At distraherende faktorer kan fjernes, så det er muligt at koncentrere sig (, 2002 efter Csikszentmihalyi, 1991)

26

27 Trivsel, læring og kreativitet: forudsætninger, oplevelser og resultater Lyst til at lære mere Resultat: Forøget kompetence Proces: læring og kreativitet Resultat: Forøget kreativitet Lyst til at skabe mere Oplevelse: Spontant motiverede positive emotioner Oplevelse: Potentiel energi i form af nysgerrighed og foretagsomhed Forudsætninger: God æstetik og funktionel indretning Oplevelse: Spontant motiveret engagement Oplevelse: Spontant motiveret mening Oplevelse: Spontant motiverede sociale relationer Forudsætninger: Frihedsgrader, energigivende mål, få gode regler, fleksibel sværhedsgrad, berigende evaluering og mulighed for fordybelse Forudsætninger: Brugbarhed Gode begrundelser Forudsætninger: Betryggende medspil og oplevelsesrigt modspil Basis: Udfoldelse af individuelle styrker i hverdagen

28 UDVALGTE PUBLIKATIONER OG LINKS Knoop, H. H. & Lyhne, J. (red.) (2005). Et nyt læringslandskab Flow, Intelligens og det gode læringsmiljø. København: Dansk Psykologisk Forlag. Knoop, H. H. (2002). Leg, læring og kreativitet hvorfor glade børn lærer mere. København: Aschehoug. Knoop, H. H. (2006). Når lysten til at lære overlever mødet med skolen. I: Hejgaard, J. et al. Mit barn skal I skole. København: Mejeriforeningen, Rådet for Større Færdselssikkerhed og Skole & Samfund. Knoop, H. H. (2007). Wise Creativity and Creative Wisdom. In: Craft, A., Gardner, H. & Claxton, G (eds.) Creativity, Wisdom and Trusteeship. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Knoop, H. H. (2007). Control and Responsibility: A Danish Perspective on Leadership. In: Gardner, H. (ed.). Responsibility at Work: How Leading Professionals Act (or Don't Act) Responsibly. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Knoop, H. H. & Gardner, H. (2001). Good Work in a Complex World. Cambridge, Mass.: Harvard University. Lyhne, J. & Knoop, H. H. (red.) (2008). Positiv Psykologi Positiv Pædagogik. København: Dansk Psykologisk Forlag. Tidsskriftet Kognition & Pædagogik. Virum: Dansk Psykologisk Forlag Test dine karakterstyrker her: Test din positivitetsratio her: Min hjemmeside på DPU / Århus Universitet: 5th European Conference on Positive Psychology:

29 PRIMÆR BAGGRUNDSLITTERATUR FOR OPLÆGGET

Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012

Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Tre fundamentale forudsætninger for inklusion (for os alle) oplevelser

Læs mere

En skole man gider. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012

En skole man gider. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 En skole man gider Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Man trives, hvis man gider dvs: Hvis man har tilstrækkelig energi ->>> interessante (trygge og uforudsigelige)

Læs mere

Uden lyst til at lære lærer man ikke rigtigt noget. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Uden lyst til at lære lærer man ikke rigtigt noget. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Uden lyst til at lære lærer man ikke rigtigt noget Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Personlig udvikling eller ej For uinspirerende, utrygge, kedelige oplevelser

Læs mere

Læring Læringsstile - Læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013

Læring Læringsstile - Læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Læring Læringsstile - Læringsmiljøer Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Hvis vi ikke gør noget aktivt for at få det godt får vi det skidt! Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk Om naturlig, hjernevenlig læring Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk continual fear, and danger of violent death human life poor, nasty, brutish,

Læs mere

Positiv psykologi 13. november 2014. Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske.

Positiv psykologi 13. november 2014. Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske. Positiv psykologi 13. november 2014 Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske. Mål for formiddagen Bidrage til viden om hvordan personlig trivsel kan øges Styrketræning At viderebringe

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

Positiv psykologi på arbejdspladsen

Positiv psykologi på arbejdspladsen Positiv psykologi på arbejdspladsen Frans Ørsted Andersen DPU / Aarhus Universitet Lektor/Ph.D/ autoriseret psykolog www.dpu.dk /fran@dpu.dk Flow og fordybelse, Hans Reitzels Forlag, 2007. Positiv psykologi

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop Positiv Psykologi Hans Henrik knoop æn e au e POSITIV PSYKOLOGI Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune

Læs mere

Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Abstract Prolog

Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Abstract Prolog Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Af Hans Henrik Knoop, Kognition og Pædagogik nr. 52, 2004. Abstract I denne sammenfattende artikel beskriver Hans Henrik Knoop hovedelementerne

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere

Fremtidens børnebyggeri

Fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri Rum til leg og læring Rapport udarbejdet af tænketank om fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri - rum til leg og læring Udgivet af Børn og Unge Århus Kommune August 2008

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Tenna Mette Sørensen årskort nr.: 20061322 side 1 af 27. Lykkejagt

Tenna Mette Sørensen årskort nr.: 20061322 side 1 af 27. Lykkejagt Tenna Mette Sørensen årskort nr.: 20061322 side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: Lykkejagt Abstrakt... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 3 Redegørelse... 4 Martin Seligman... 4 Det behagelige

Læs mere

Vælger vi det lykkelige liv?

Vælger vi det lykkelige liv? Vælger vi det lykkelige liv? Gruppe 14 - Humbach 46.3 1. semester 2014 Af Lenette Holst Larsen - st.nr. 55942 Anne Sofie Kudsk Jørgensen - st.nr 54520 Neel Wismann Larsen - st.nr 54525 Selma Algot - st.nr

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Æstetiske læreprocesser at sige ja

Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetik handler om kvalitet, dybde, meningsfuldhed uanset om det er smukt eller hæsligt. Det handler om at vende op og ned på vores forståelse, overskride og flytte grænser,

Læs mere

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab=

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= Målet med denne artikel er at give læseren et indblik i positiv psykologi og sammenhængen med arbejdsglæde. Trivselsteorien PERMA præsenteres efterfulgt af konkrete anbefalinger

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012.

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. 1 Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. Med deltagelse af Gladsaxe skole og Vadgård skole i samarbejde med Aadje Hegermann-Lindencrone

Læs mere

INDHOLD. Projekt det gode børneliv Sådan startede det...5. Børn og Selvdannelse en perspektivering af projekt Det gode børneliv...

INDHOLD. Projekt det gode børneliv Sådan startede det...5. Børn og Selvdannelse en perspektivering af projekt Det gode børneliv... FORORD 1 Da projekt Det gode Børneliv blev sat i søen, var det håbet, at få kastet lys over det børneliv, som er hverdagen for omkring 3000 små Høje-Taastrup-borgere. I arbejdet med projekt Formidling

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI. Hvad er POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY

POSITIV PSYKOLOGI. Hvad er POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY POSITIV PSYKOLOGI Står arbejdet med problemer og sygdom for højt på dagsordenen, og glemmer psykologien at være fag og profession for mentalt velvære og menneskelige

Læs mere

True North Aps Savsvinget 7 2970 Hørsholm Telefon 60 216 206 info@truenorth.dk CVR: 30562569 kontor@truenorth.dk

True North Aps Savsvinget 7 2970 Hørsholm Telefon 60 216 206 info@truenorth.dk CVR: 30562569 kontor@truenorth.dk True Norths historie True North blev grundlagt i 2006 af Nicolai og Cathrine Moltke- Leth i håbet om at forbedre unges livskvalitet. Da uddannelse er en effektiv vej til at skabe forandring, skabte de

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI NINA TANGE, CAND.SCIENT.SOC. DPU, AARHUS UNIVERSITET SPECIALKONSULENT. Nina Tange - nta@dpu.dk

POSITIV PSYKOLOGI NINA TANGE, CAND.SCIENT.SOC. DPU, AARHUS UNIVERSITET SPECIALKONSULENT. Nina Tange - nta@dpu.dk POSITIV PSYKOLOGI NINA TANGE, CAND.SCIENT.SOC. DPU, AARHUS UNIVERSITET SPECIALKONSULENT PROGRAM Hvad er positiv psykologi? Frokost ca kl. 12.00-12.45 Styrker En smule afprøvning DEFINITIONER The study

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Mental robusthed og livsduelighed

Mental robusthed og livsduelighed Mental robusthed og livsduelighed Grennessminde Lene Eriknauer, Ledelsesudviklingskonsulent & Master i Positiv Psykologi 24238397 »Mental robusthed Ukuelighed modstandskraft resiliens Resiliens handler

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE MED KATINKA GØTZSCHE, CHARLOTTE WEPPENAAR PEDERSEN & ANNE SÆLEBAKKE AKADEMISK FORLAG HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE

Læs mere

Positiv Psykologi Noter fra kursus, div links mm.

Positiv Psykologi Noter fra kursus, div links mm. Positiv Psykologi Noter fra kursus, div links mm. Kursus på FolkeUniversitetet, Psykologisk Inst. Aarhus, forår 2010 I forbindelse med kursusrække på Aarhus FolkeUniversitet, foråret 2010, blev rigtigt

Læs mere