FORMATERING AF REGNEARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMATERING AF REGNEARK"

Transkript

1 FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet ikke interesseret os for, hvordan regnearket ser ud. I dette kapitel skal vi se nærmere på, hvordan du kan formatere dit regneark, for at få det til at præsentere sig bedre. I forbindelse med formatering, har du mange muligheder. Du kan f.eks. ændre skriftype og farve, sætte rammer på celler, ændre talformatet, ændre placeringen for tal og tekst i cellerne, men du har også mulighed for at skjule, henholdsvis vise rækker, kolonner og hele ark. De fleste formatfunktioner findes i fanebladet Startside og nogle findes også i genvejsmenuen som fremkommer ved klik på højre museknap. De mest interessante funktioner ligger i disse grupper: Række, kolonne og ark formater Knappen Formater i gruppen Celler giver adgang til række-, kolonne- og arkfomater. Række- og kolonneformatet har stort set de samme egenskaber. Forskellen er hovedsageligt, at det ene format gælder for en række, mens det andet format gælder for en kolonne. Der er dog enkelte andre forskelle. Før du kan vælge formatet skal du markere den eller de rækker/kolonner, som det pågældende format skal gælde for. Derefter klikker du på knappen Formater som vist til venstre eller klikker på højre museknap mens du peger i det markerede område. Rækkeformat Rækkeformat kan anvendes til at specificere rækkehøjden. Dette er der dog sjældent behov for i almindelighed, fordi rækkehøjden er sat til automatisk. Det betyder at rækkehøjden automatisk ændrer sig, hvis du fx ændrer skriftstørrelsen i arket. Rækkehøjden er som standard angivet til 15 i Excel Dette betyder 15 punkter. Det er også muligt at ændre rækkehøjden ved at trække med musen i skillerummet mellem to rækkenumre. Du kan også vælge om en eller flere rækker skal skjules eller vises. For at skjule rækker, skal du markere rækkerne, højreklikke og Skjul. Når du skal vise rækken igen, markerer du de to rækker på hver side af den/de skjulte, højreklikker og vælger så Vis. Husk at data mm i skjulte rækker stadig anvendes, de vises bare ikke.

2 Kolonneformat Kolonneformatet kan også anvendes til at skjule, henholdsvis vise en kolonne. Det gør du på samme måde, som når du skjuler, henholdsvis viser rækker. Desuden kan du specificere en bestemt kolonnebredde. Standardbredden i Excel er 8,43 og det er umiddelbart ikke til at gennemskue, hvad de 8,43 er målt i. Det er nemlig hverken punkter, mm eller andet kendt. Det er derimod 8,43 gennemsnitsbogstavbredder! 8,43 betyder altså, at der kan vises 8,43 bogstaver af gennemsnitsbredde i cellen. Stik den! Et lille "n" er det bogstav, der kommer nærmest på et gennemsnitsbogstav, men kun med en standardskrifttype. Selv om Excel som standard anvender skrifttypen Calibri i størrelse 11, er standardskrifttypen som bogstavbredden er beregnet efter faktisk Ariel i 10 punkt. Da bogstavbredden varierer fra skrifttype til skrifttype, kan det være meget svært at bestemme kolonnebredden, og det gøres typisk nemmest på øjemål ved hjælp af musen som anført under Rækkeformat, eller ved hjælp af Autotilpas. Arkformat Arkformat har kun to (tre) funktioner. Du kan omdøbe dit ark (og give arkfanen et andet navn), og du kan skjule det. Når du omdøber et ark, ændres navnet på arkfanen til det navn, du angiver. For at omdøbe eller ændre farve kan du højreklikke på den relevante arkfane og vælge det punkt, du vil udføre. Du kan også omdøbe et ark ved simpelthen at dobbeltklikke på en arkfane. Her er arkene omdøbt og fanefarverne ændrede: Hvis du vil skjule et ark, højreklikker du i den pågældende arkfane, og vælger Skjul. Skal du vise arket igen, højreklikker du i en af de arkfaner, der stadig er fremme og vælger Vis, så fremkommer følgende dialogboks: I dialogboksen vises en oversigt over de skjulte ark i mappen. For at få vist et ark igen, klikker du på det pågældende ark i listen og derefter på OK. NB! Der skal altid være mindst et synligt ark i en projektmappe.

3 Celleformat Klik på den lille pil nederst i en af grupperne Skrifttype, Justering eller Tal i fanebladet startside. Så vises denne dialogboks: Her er klikket på Justering. Boksen indeholder alle de formateringsmuligheder, der er for celler. Formateringsknapperne i Startside er genveje til ting, der også findes i dialogboksen. Også for celleformater gælder, at du først skal markere de celler, det pågældende format skal gælde for. Markerer du ikke noget, gælder de valgte formater kun for den aktive celle. Talformat Under dette faneblad kan du specificere en række forhold omkring den måde tal skal præsenteres på i regnearket. Du kan vælge datoformater, tidsformater, procentformat, videnskabelig notation eller valutaformat. Afhængig af, hvilket talformat du vælger, får du forskellige indstillingsmuligheder. Du kan f.eks. vælge om der skal være decimaler, i givet fald hvor mange, om der skal anvendes tusindadskiller (dvs. punktum mellem tusinderne), eller hvorledes negative tal skal præsenteres og så videre. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at såfremt du vælger procentformat, skal du ikke samtidigt anvende % i formler eller tal, der står i den pågældende celle, da procentfunktionen så vil virke dobbelt. Vælger du et talformat med et bestemt antal (eller ingen) decimaler, vil de decimaler, der faktisk er på tallet, ikke blive slettet. Excel vil huske de korrekte decimaler, og disse vil blive anvendt i de videre beregninger. Knapperne i Gruppen Tal giver adgang til de mest anvendte talformater: Fra venstre Revisionsformat (to decimaler, tusindadskiller og foranstillet kr.), procentformat (1 = 100 %, 0,25 formateres som 25 % osv.), separatortegn (000) formaterer med to decimaler og tusindadskiller men ikke foran-

4 stillet kr. De to sidste knapper øger eller mindsker antallet af decimaler. Hvert klik på en af knapperne enten tilføjer eller fjerner en enkelt decimal. Rullelisten øverst giver adgang til flere talformater. Det er også muligt at definere sine helt egne, brugerdefinerede formater, men det hører til på udvidet niveau. Justering Justering anvendes til at bestemme tals og teksts placering i en celle. Som standard vil tekst være venstrestillet medens tal højrestilles, men du kan selv ændre placeringen som ønsket (de fem første knapper i nederste række). Du kan f.eks. centrere, højre/venstrestille samt indrykke/udrykke tekst. Tillige kan du bestemme den lodrette placering i en celle (de tre første knapper i øverste række). Disse kan indstilles til øverst, nederst eller centreret), hvilket er mest interessant hvis rækkehøjden er større end det teksten fylder., men det afgør du selv og situationen.-) kan være kønnere end En speciel variant er muligheden for at flette celler, dvs. at lade flere celler, enten vandret eller lodret virke som én celle. I denne ene celle kan indholdet så justeres højre, venstre, midt etc. efter behov. Denne facilitet er specielt god til overskrifter over tabeller. Her skal du skrive teksten i cellen længst til venstre og så markere denne og de celler den skal centreres på tværs af inden du klikker på knappen. Fx Du kan også vælge at formatere din tekst, så den skrives med hældning. Det kan være en fordel i sammenhænge, hvor indholdet af de celler, der står under teksten ikke fylder så meget. På den måde kan du spare en del plads, som vist i eksemplet. Knappen Ombryd tekst giver mulighed for at skrive tekst på flere linjer i samme celle.

5 Skrifttyper, rammer og farver Her kan du bestemme, hvilken skrifttype du vil skrive med og du kan vælge punktstørrelse. Knapperne længst til højre i øverste række henholdsvis forøger og formindske punktstørrelsen et trin (af de, der findes i rullelisten) ad gangen. Du kan vælge fremhævningerne fed, kursiv, og du kan kombinere disse. Du kan vælge at teksten skal være understreget eller dobbeltunderstreget. Ramme eller som nu kaldes, Kant kan bruges til at gøre regnearket mere læseligt. Du kan sætte ramme omkring en celle eller en blok af celler. Rammen kan sættes foroven, forneden, til højre eller til venstre i cellen, eller du kan angive at der skal være ramme omkring hele cellen osv. Se selv nærmere på mulighederne. Har du markeret en blok af celler, betyder Ydre kanter, at der sættes ramme omkring hele blokken. Vil du have ramme både om blokken og mellem de enkelte celler i denne, skal du Alle kanter. Du kan vælge mellem forskellige stregtyper og -farver. Rammefunktionen anvendes ofte til at understrege forskellige forhold i regnearket. I eksemplet her, er der leget lidt med mulighederne: De to næste knapper giver mulighed for at ændre henholdsvis baggrundsfarve og skriftfarve. Der er flere muligheder, hvis du vælger dialogboksen, men se selv nærmere på disse. Kopiering af format Ønsker du at kopiere et format (og kun formatet) fra en celle, du allerede har formateret, kan du bruge Formatpenslen. Denne findes i gruppen Udklipsholder i Startside. Knappen virker som følger: Klik i den celle, hvis format du ønsker at kopiere. Klik derefter på formatpenslen. Musemarkøren skifter facon til en pensel. Flyt nu til den celle, hvor formatet skal bruges og klik igen. Formatet er sat ind. Hvis du vil sætte det samme format ind mange steder, skal du dobbeltklikke på formatpenslen, når du har valgt den celle, formatet skal kopieres fra. Herefter indsættes det pågældende format, hver

6 gang du klikker i en celle. Når du ikke længere vil indsætte dette format, klikker du en enkelt gang på formatpenslen edller trykker på Esc-tasten. Denne metode, kan også være god, hvis du skal slette formatet i en celle. I stedet for at skulle vælge Rediger - Ryd Format, kan du kopiere formatet fra en endnu ikke formateret celle til den celle, du ønsker at ophæve formatet i. Sletning af format Nogle formater opstår uden at du tænker over det. Skriver du fx en dato eller et klokkeslæt i en celle, formateres cellen automatisk til dato eller klokkeslæt. Det samme gør sig gældende, hvis du skriver 3% (med tastaturet). I så fald formateres cellen som procent. Her er det vigtigt at huske, at et tryk på Delete-tasten kun sletter cellens indhold, ikke dens format. Har du fx skrevet i en celle, og slettet det igen, vil datoformatet blive husket, så når du senere indtaster et tal, vil det blive vist som en dato. Skriver du fx 657 vil det blive vist i cellen som , og har du decimaler på det tal, du skriver, vises klokkeslættet også (i hvert fald i formellinjen). For at fjerne formatet fra en celle, skal du klikke på knappen Ryd ( )i gruppen Redigering i Startside. Her kan du vælge at slette indhold, formater, kommentarer eller alt.

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

2. Formatering og layout. Formatering og layout

2. Formatering og layout. Formatering og layout Formatering og layout At arbejde i regneark er helt anderledes end at arbejde i tekstbehandling. Et regneark kan mange flere ting end tekstbehandlingen kan. Man siger at dets funktionalitet er meget større

Læs mere

Regneark for edb informatik

Regneark for edb informatik Regneark for edb informatik Programmer: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse August 2008 Regneark for edb informatik Side 2 Indhold Båndet... 3 Lektion

Læs mere

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner.

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner. KOMPUTER EXCEL Det kan du lære i Excel-skolen Nu starter Komputer for alles store Excel-skole skolen, der vil lære dig at forstå og bruge et regneark. Hop med på vognen. Der er nemlig kun én ting, der

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Regneark for edb trin 1

Regneark for edb trin 1 Regneark for edb trin 1 Program: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb trin 1 - Almen Voksenuddannelse August 2008 Regneark for edb trin 1 Side 2 Indhold Lektion 1: Introduktion... 3

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere