IT & økonomi efterår Overskrift. Målbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT & økonomi efterår 2007. Overskrift. Målbeskrivelse"

Transkript

1 IT & økonomi efterår 2007 Målbeskrivelse nr. Overskrift 1 Introduktion til IT og økonomi 2 IT-strategi 1: Modeller og metoder 3 IT-strategi 2: Strategi 4 IT-strategi-3: Implementering af IT-strategi 5 IT-strategi 4: IT-sikkerhed 6 Netværk: IT som støtteværktøj til netværksbaserede samarbejdsformer 7 Excel-1: Grundlæggende modelopbygning 8 Excel-2: Modelkvalitet og modeludvikling 9 Excel-3: Simulering, analyser, databeskrivelse og simple funktioner 10 Excel-4: Funktioner, optimeringsmodeller og økonomiske analyser 11 Excel-5: Statistik i regneark 12 Excel-6: Statistik i regneark 13 Systemudvikling-1: Forretningsudvikling med IT 14 Systemudvikling-2: Virksomhedens informationssystemer 15 Systemudvikling-3: Systemudvikling og systemanskaffelse 16 Systemudvikling-4: e-learning og vidensdeling 17 Systemudvikling-5: e-business, new economy og sikkerhed 18 Systemudvikling-6: Udvikling af LIS-system 1 19 Systemudvikling-7: Udvikling af LIS-system 2

2 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 1 Tema: Introduktion til IT og økonomi Lektionen omfatter en indføring i faget og en gennemgang af pensum og eksamensform. Herefter følger en indledende introduktion til modellære. Redegøre for pensumoversigten i grundtræk Kende eksamensformen og grundlaget for denne Kunne oprette dig selv i AAU s selvbetjeningssystem Kende HD-studiets hjemmeside Redegøre for grundlæggende modeller. Note om Modeller og Metoder /Brian Nielsen 2007 (ca 10 september) Erhvervsøkonomiske modeller med Excel Projekteksamen i gruppe med individuelt forsvar Modeller o Stokastisk/kontinuert o Kvalitative/Kvantitative o Normative/Deskriptive Oversigt over faget på fra 5/ Note om Modeller og metoder.

3 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 2 Tema: IT-strategi 1: Modeller og metoder Lektionen omfatter en introduktion til metode- og modellæren. Redegøre for hvad videnskabsteoriens formål er. Kende til forskellige paradigmer. Kategorisere modeller efter deres paradigmegrundlag. Videnskabsteori Grundlæggende antagelser Paradigme Forklarende Forståelsesbaserede Metodisk tilgang Operativt paradigme Brian Nielsen: IT og Økonomi, kapitel 2 (Metode- og modelteori) Peter Nielsen, Produktion af viden en praktisk metodebog, Teknisk forlag Søren Brier, Invormationsvidenskabsteori, Forlaget Samfundsvidenskabslitteratur

4 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 3 Tema: IT-strategi 2: Strategi Lektionen omfatter introduktion til begrebet strategi i virksomhedsledelse. Redegøre for begreberne o Mission/Vision o Strategi o Taktik o Politik o Operativt niveau Kende forskellige strategiske skoler Strategi Vision Mission Langtidsplanlægning Strategisk planlægning Produkt-markeds-strategi Kompleks strategisk ledelse Mål Forretningsgrundlag Konkurrencegrundlag Taktik Operative mål Kernekompetencer BPR Brian Nielsen, IT og Økonomi, kapitel 3 Michael E. Porter Competitive Advantage, Free Press Gerry Johnson og Kevan Scholes, Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall Igor Ansoff og Edward McDonnell, Implanting Strategic Management, Prentice Hall

5 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 4 Tema: Implementering af IT-Strategi Lektionen. Redegøre for anvendelsen af IT i virksomheden Redegøre for udnyttelsen af IT i virksomheden Redegøre for IT-strategimodellen Redegøre for grundlaget i opbygning af en IT-strategi Data Information Alignment Impact IS-strategi IT-strategi IM-strategi Brian Nielsen, IT og Økonomi, kapitel 5 Note på

6 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 5 Tema: IT-strategi 4: IT-sikkerhed Lektionen indeholder en indføring i hvad IT-sikkerhed er. Gennemgangen kommer blandt andet ind på hvordan data kan gemmes entydigt i databaser. Kunne redegøre overordnet for IT-sikkerhed Kunne redegøre for fordele og ulemper ved forskellige måder at gemme data Kunne redegøre for sikkerhedsmæssige overvejelser i forbindelse med IT-anskaffelser I og T og sikkerhed Filformater Databaser relationsdatabaser og andre databaser Fysisk sikkerhed Datasikkerhed Modeller og metode kapitel 14 Persondataloven findes på Vejledninger og bekendtgørelser om persondataloven (http://www.datatilsynet.dk/lovgivning) bør findes via Anbefaling om borgernes it-rettigheder: bør findes via Datasikkerhed i Danmark 2002: bør findes via Fx eller om indretning af arbejdsplads.

7 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 6 Tema: Netværk: IT som støtteværktøj til netværksbaserede samarbejdsformer I lektionen gennemgås netværk ud fra tre dimensioner; fysisk -, funktionel og logisk synsvinkel. Emnet skal ses i en helhed med strategien og målsætning fra Erhvervsøkonomien. Tegne en skematisk oversigt over et mindre netværk Redegøre for fordelene ved netværk Beskrive opbygningen af et mindre netværk Kende til sikkerhedsproblematikken i netværk Lan Wan Netværksstyresystemer Protokol Server Client Internet Intranet Sikkerhed E-Forretning: Kapitel 5 Den personlige arbejdsplads (orienteringsstof) Kapitel 6 Netværk Kapitel 7 Inter- og Intranet (orienteringsstof) Kapitel 16 Sikkerhed (orienteringsstof) Fx eller eller eller lignende

8 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 7 Tema: Excel-1: Grundlæggende modelopbygning Lektionen omfatter de grundlæggende begreber i regnearksarbejdet og opstilling af simple modeller i et regneark. Redegøre for regnearkets opbygning Opstille et simpelt budget Anvende simple regnefunktioner (sum, addition, subtraktion, multiplikation, division) Præsentere relevante informationer Formatering og betinget formatering Opstille et overskueligt og præsentabelt regneark Udskrift Redegøre for grundlæggende brugervenlighed Brugerfladen Indtastning Formler og funktioner Layout Betinget formatering Diagrammer Præsentation Kopiering og flytning Referencer og navngivning Absolutte og relative referencer Overskuelighed Brugervenlighed Sikkerhed Jørgen Meyer, Erhvervsøkonomiske modeller med Excel 2000, kapitlerne 1 og 2 Jens Ocksen Jensen & Ole Christensen: Økonomistyring og budgettering (specielt kapitlerne 2 og 4 samt opgave 8.1)

9 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 8 Tema: Excel-2: Modelkvalitet og modeludvikling Lektionen omfatter grundlæggende modelopbygning og sikring af regnearket. Opbygge et regneark overskueligt Sikre regnearket mod fejlbetjening Udforme en simpel knapstyring Dokumentere løsningen Modelkvalitet Struktur afspejler problemløsning Sikkerhed Brugervenlighed Låsning i flere niveauer Formler Fejlfrihed eller minimering af fejl Dokumentation Automatisering af opgaver med makroer Jørgen Meyer, Erhvervsøkonomiske modeller med Excel 2000, kapitel 3 Jens Ocksen Jensen & Ole Christensen: Økonomistyring og budgettering (specielt kapitel 4 samt opgave 8.6)

10 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 9 Tema: Excel-3: Simulering, analyser, databeskrivelse og simple funktioner Lektionen omfatter regnearkets værktøjer, der vil kunne anvendes ved opstilling af modeller og oversigter m.v. Anvende regneark til løsning af simple økonomiske opgaver Anvende tabeller til analyse af datamateriale Opstille relevante grafer over datasæt Vise data på web Importere data Tabeller Grafer/diagrammer o Sammensatte diagrammer o Layout af diagrammer o Interaktive diagrammer Formatering af celler Udgivelse af regneark og objekter til web Import af data o Statisk import o Dynamisk import Eksempler på opbygning af erhvervsøkonomiske modeller fra Erhvervsøkonomi. Jørgen Meyer, Erhvervsøkonomiske modeller med Excel 2000, kapitlerne 4 og 5.

11 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 10 Tema: Excel-4: Funktioner, optimeringsmodeller og økonomiske analyser Lektionen giver et indblik i hvilke videre muligheder, der ligger i anvendelse af regnearket. Som civiløkonomer vil stort set alle få behov for regnearket i hverdagens arbejde. Opstille en optimeringsmodel Finde en optimal løsning tabellarisk, matematisk og grafisk med regneark Opstille simple budgetter/beskrivelser Anvende simple funktioner Optimeringsmodeller Grafopstillinger Nyttige funktioner o Scenariestyring o Filterfunktioner o Sorteringsfunktioner o Problemsolver o Målsøgning o Subtotaler o Pivottabeller Sikkerhed i pivottabeller o Pivotdiagrammer o Funktioner i Excel herunder sammensatte funktioner o Brugerdefinerede funktioner Jørgen Meyer, Erhvervsøkonomiske modeller med Excel 2000, kapitlerne 6 og 7 Hjælp om pivottabeller og diagrammer. Hjælp om filterfunktioner.

12 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 13 Tema: Systemudvikling 1: Forretningsudvikling med IT Lektionen giver et indledende overblik over hvilke forretningsområder, der understøttes af moderne ERP-løsninger Redegøre for hvad et ERP-system er Kende til EDI Kunne se sammenhæng mellem ERP, CRM og SCM gennem værdikædeanalyse Kunne redegøre for fordele og ulemper ved forskellig opbygning af ERP-løsninger ved e- handel ERP E-handel CRM SCM Værdikædeanalyse EDI Implementering af ERP ERP som støtte for e-handel Brian Nielsen: IT og Økonomi, - kapitel 9 (ERP) - kapitel 6 (e-business) Fra Kapitler til download: - E-handel - Customer Relationship Management - Supply Chain Management

13 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 14 Tema: Systemudvikling-2: Virksomhedens informationssystem Denne lektion indeholder en introduktion til informationssøgning i interne og eksterne data. For at søge informationer må man først sikre sig et validt datagrundlag og derfor kommer vi også ind på emner som elektronisk dokumenthåndtering, databaser og søgning på internettet. Redegøre for DataWarehouse Beskrive elektronisk dokumenthåndtering Søge oplysninger på internettet Elektronisk dokumenthåndtering Eksterne databaser Databaser Data Warehouse Systembeskrivelse Brian Nielsen: IT og Økonomi, - kapitel 10 (Data Warehouse) - kapitel 11 (ESDH) Fra - Knowledge management europa.eu.int/comm/eurostat ADAMS Databank adgang fra biblioteket ACCOUNT DATA- regnskaber for børsnoterede selskaber adgang fra IT-rum

14 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 15 Tema: Systemudvikling-3: Systemudvikling og systemanskaffelse Denne lektion indeholder en introduktion til organisering og anskaffelse af IT. Redegøre for organisering af IT-projekter Redegøre for begreberne foranalyse, analyse og systembeskrivelse Kende til IT-sikkerhedsaspekter. Strategi for IT Udvikling og anskaffelse Projektarbejde Successfulde projekter Drift og support Systembeskrivelse Foranalyse Analyse Kravsspecifikation Valg af løsning Implementering Sikkerhed Objektorienteret Analyse og Design, kapitel 1 og 2, Mathiassen; Munk-Madsen; Nielsen og Stage udleveres i kopi. Professionel IT-forundersøgelse, kapitel 1, Bødker, Kensing & Simonsen udleveres i kopi Objektorienteret Analyse og Design, Mathiassen; Munk-Madsen; Nielsen og Stage. Professionel IT-forundersøgelse, Bødker, Kensing & Simonsen Praktisk IT-Projektledelse, Biering-Sørensen Brugervenlige EDB-systemer, Rolf Molich

15 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 16 Tema: Systemudvikling-4: e-læring og videndeling Lektionen giver en indføring i e-læring og anvendelse af IT i videndelingen i virksomheden. Redegøre for begrebet e-læring Redegøre for blended learning Redegøre for videnregnskabet Redegøre for anvendelsen af videnregnskaber Viden/Rettigheder som bærende værdi Virtuelle virksomheder Forbrugertillid E-læring Effekter Videnregnskaber De fire elementer o Videnfortælling o Ledelsesudfordringer o Indsatser o Indikatorer Brian Nielsen: IT og Økonomi, - kapitel 7 (e-læring) Fra Kapitler til download: - E-handel - Knowledge Management Effekter af e-læring, En rapport Rambøll har lavet for Vidensskabsministeriet Videnregnskaber den nye guideline

16 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 17 Tema: Systemudvikling-5: e-business, new economy og sikkerhed Du skal kunne redegøre for: E-business E-handel Værdier i videnssamfundet Værdiskabelse i vidensamfundet E-handel B2B B2C B2G Skatter og afgifter Peter Lynggaard, Driftsøkonomi, kapitel 18 e-handelsanalysen på om sikkerhed ved e-handel om sikkerhed ved e-handel om sikkerhed ved e-handel (elektronisk fakturering for små virksomheder) Henrik Sornn-Friese: Hvad er en virksomhed Erhvervsøkonomisk teori og analyse

17 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 18 Tema: Systemudvikling-6: Udvikling af LIS-system 1 Du skal kunne redegøre for: Dataindsamling til et LIS-system (Ledelses Informations System)

18 IT og Økonomi Målbeskrivelse nr. 19 Tema: Systemudvikling-7: Udvikling af LIS-system 2 Du skal kunne redegøre for: Datavisning i et LIS-system

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

0. Indholdsfortegnelse

0. Indholdsfortegnelse 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Metode- og modelteori...2 2.1. Grundlæggende modellære...2 2.1.1. Metodologi og operative paradigmer...2 2.1.2. Grundlæggende antagelser...3 2.1.3. Paradigme...3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Handelsskolen

Læs mere

Undervisningsplan for IT-B 20011/12

Undervisningsplan for IT-B 20011/12 Undervisningsplan for IT-B 20011/12 HH2C Indhold Hardware og Software... 2 IT - arbejdsmiljø... 3 Datamodellering... 4 Internettet og hjemmesidefremstilling... 5 Brugerflader... 6 Retsregler... 7 Leawitts

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Projekt it og eksamen. Faglig udredning for faget virksomhedsøkonomi

Projekt it og eksamen. Faglig udredning for faget virksomhedsøkonomi Projekt it og eksamen Faglig udredning for faget virksomhedsøkonomi Forord I forbindelse med forsøget it og eksamen for faget virksomhedsøkonomi har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for

Læs mere

F.M.T. Ver. 2004/79 F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40 / 20 31 01 98 www.morley.dk Side 2

F.M.T. Ver. 2004/79 F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40 / 20 31 01 98 www.morley.dk Side 2 Datablade Priser...3 Kursuspriser...5 Tekstbehandling...7 Microsoft Word - Grundkursus...9 Microsoft Word - Videregående kursus...10 Microsoft Word - Grafiske opgaver...11 Microsoft Word - Store dokumenter...12

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Valgfagsbekendtgørelsen. Datalogi C. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Valgfagsbekendtgørelsen. Datalogi C. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Valgfagsbekendtgørelsen Datalogi C Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Datalogi C Valg Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

IT Niveau D og C 2. udgave 2008

IT Niveau D og C 2. udgave 2008 IT Niveau D og C 2. udgave 2008 Forfattere: Karl Erik Jakobsen Frederikshavn Handelsskole Per Søvsø Hansen Randers Tekniske Skole Laszlo Bochesa Selandia-CEU Lotte Pedersen Handelsskolen Sjælland Syd Karl

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER

IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER Marts 2014 INDHOLD Billedbehandling med PSP X... 3 Billedredigering med Photofiltre... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8 DeskTop

Læs mere

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn E-forretning Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen 2000 Dafolo Forlag DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolo er kvalitetscertificeret efter ISO 9001

Læs mere

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner - Udviklingstendenser i den administrative faglighed og nye krav til kontoruddannelsen Center for Arbejdsliv Uddannelsesnævnet Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder IT- og regnskabskurser også for virksomheder Oktober 2014 Indhold Billedbehandling med PSP X6... 3 Billedredigering med Photofiltre 7... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8

Læs mere

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil Begyndere Styresystem 45348 Tastaturbetjening til indskrivning af tekst 3 dage Kurset er tilrettelagt for personer uden forudgående kendskab til edb og giver et godt grundlag for deltagelse i de efterfølgende

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Niveau F og E 2. udgave

Niveau F og E 2. udgave Informationsteknologi Niveau F og E 2. udgave Forfattere: Karl Erik Jakobsen Frederikshavn Handelsskole Per Søvsø Hansen Randers Tekniske Skole Laszlo Bochesa Selandia-CEU Lotte Pedersen Handelsskolen

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere