Brugervejledning til IP-telefon BCM Business Communications Manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til IP-telefon BCM Business Communications Manager"

Transkript

1 Brugervejledning til IP-telefon 2007 BCM Business Communications Manager Documentstatus: Standard Documentversion: Artikelkode: NN Dato: September 2009

2 Copyright Nortel Networks Limited , Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i nærværende dokument kan ændres uden varsel. Udsagn, konfigurationer, tekniske data og anbefalinger i nærværende dokument anses for at være præcise og pålidelige, men fremlægges uden udtrykkelig eller stiltiende garanti. Brugerne påtager sig det fulde ansvar ved anvendelsen af alle produkter, der er nævnt i nærværende dokument. Oplysningerne i nærværende dokument tilhører Nortel Networks. Varemærker Nortel, Nortel (logoet) og globussen er varemærker tilhørende Nortel Networks. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

3 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion til IP-telefon Introduktion IP-telefon 2007 knapper, display og lamper IP-telefon 2007 LCD Programmerbar linjetast- (DN)/funktionsdisplaytastområde Oplysningsområde Displaytastområde Funktionstastområde Området Funktioner og Navigation Om de programmerbare displaytaster Berøringsskærm Kalibrering af berøringsskærmen Styluspen Sådan rengør du berøringsskærmen Konfigurering af IP telefonens lokale funktioner Indtastning og redigering af tekst Indtastning af tekst vha. pop-op-tastaturet Indtastning af tekst vha. telefonens tastatur Redigering af tekst vha. displaytasterne Telefonens opsætning Displaykontrastniveau Sprogvalg Ringetype Kapitel 2 Funktioner og displaytaster Grundlæggende opkaldsfunktioner Foretage et opkald Besvare opkald Parker Håndfri Hovedtelefon Slå fra Time offset Navigationstast Programmerbar linjetast (DN)/funktionsdisplaytast Programmering af displaytaster Brugervejledning til IP-telefon 2007

4 4 Indholdsfortegnelse NN

5 Kapitel 1 Introduktion til IP-telefon Nortel IP-telefon 2007 bringer tale- og datafunktionalitet til computeren ved hjælp af direkte tilslutning til et LAN-netværk (Local Area Network) via en Ethernet-forbindelse. IP-telefon 2007 understøtter funktioner til behandling af opkald og kan fungere med en ekstern programserver for at vise webbaserede og interaktive programmer på den store farve-lcd-berøringsskærm. Introduktion Denne vejledning indeholder oplysninger om: telefonknapper, dispalytaster og lamper telefonens display telefonens opsætning hvordan opkald foretages og besvares hvordan de programmerbare linjetaster (DN)/funktionstaster programmeres hvordan klokkeslættet på telefonens display ændres hvordan telefonens berøringsskærm rengøres Figur 1 viser IP-telefon Figur 1 IP-telefon 2007 Brugervejledning til IP-telefon 2007

6 6 Kapitel 1 Introduktion til IP-telefon 2007 IP-telefon 2007 knapper, display og lamper Figur 2 viser IP-telefon 2007 knapperne, display og lys. Tabel 1 giver en beskrivelse af de knapper, display og lys, der er identificeret i Figur 2. Figur 2 IP-telefon 2007 I A B J C E F D H G H Tabel 1 IP-telefon 2007, beskrivelse af knapper, display og lamper A B C D E F G Parkeringstast Parkerer et aktivt opkald. Farvel-tast Afslutter et aktivt opkald. Håndfri-tast med LED Aktiverer tilstanden Håndfri. Lydstyrketast Regulerer lydstyrken for håndsættet, den håndfrie tilstand, høretelefonerne og ringetonen. Slå-fra-tast med LED Slår mikrofonen til og fra under et opkald. Hovedtelefontast med LED Aktiverer hovedtelefonerne. Navigationstast Gør det muligt at rulle gennem linjer af tekst- og menuemner, som f.eks. emnerne i Tjenester eller Opkaldslog. NN

7 Kapitel 1 Introduktion til IP-telefon I H J Displaytaster (på begge sider af navigationstasten) Tekst i bunden af LCD-displayet viser den funktion, som er forbundet med disse taster. Meddelelse venter-indikator Blinker, når telefonen ringer. Lyser, når meddelelsen Med. til dig vises i displayet. Farve-LCD Farve-LCD'et indeholder displaytasterne og oplysningsområderne. Tryk på en displaytast med styluspennen for at aktivere den viste funktion. IP-telefon 2007 LCD Der er fem områder på displayet: programmerbar linjetast- (DN)/funktionsdisplaytastområde oplysningsområde displaytastområde funktionstastområde området funktioner og navigation Brug berøringsskærmen til peg-og-klik-handlinger på IP-telefon Brug berøringsskærmen med den grafiske brugergrænseflade (GUI) til at vise taster direkte på displayet. Du kan bruge berøringsskærmen til at aktivere alle linjetaster/dn, funktionstaster og displaytaster. Kalibrer berøringsskærmen vha. menuen Funktioner, som gør det muligt for dig at at finjustere berøringsskærmen. Du vil blive bedt om at bruge styluspennen til at trykke på tre mål. Du kan betjene berøringsskærmen med styluspennen eller med din finger. Vi anbefaler imidlertid at du kun bruger en styluspen for at undgå at beskadige berøringsskærmen og for at opnå større nøjagtighed. Brugervejledning til IP-telefon 2007

8 8 Kapitel 1 Introduktion til IP-telefon 2007 Figur 3 viser et eksempel på displayet og en beskrivelse af alle områder. Figur 3 Displayområde Programmerbar linje (DN)/ funktionsdisplaytaster Oplysningsområde Displaytastområde Funktionstastområde Funktioner/ Navigationsområde Bemærk!: Dit display kan variere en anelse fra dette billede. Programmerbar linjetast- (DN)/funktionsdisplaytastområde Det programmerbare linjetast- (DN)/funktionsdisplaytastområde viser teksten og status for de seks programmerbare displaytaster. Yderligere oplysninger om disse displaytaster findes i Programmering af displaytaster på side 18. Oplysningsområde I oplysningsområdet vises: telefonens lokalnummer en linje til generelle oplysninger (f.eks. opkalds-id og firmanavn) dato og klokkeslæt, hvor telefonen ikke er i brug, og skifter til at vise funktioner og opkaldsoplysninger, når telefonen er i brug Displaytastområde Displaytastområdet viser displaytasten Funktion og yderligere tre displaytaster. Disse tasttekster varierer, alt efter hvilken funktion der er valgt. Du kan ikke omprogrammere disse displaytaster. NN

9 Kapitel 1 Introduktion til IP-telefon Funktionstastområde Funktionstastområdet giver adgang til telefonens faste funktioner. Tabel 2 beskriver tasterne, og hvad de gør: Tabel 2 Funktionstaster Tasttekst Indbakke Telefonbog* Udbakke Afbryd* Udvid Tjenester* Kopier Beskrivelse Åbner din telefonsvarerpostkasse. Du kan få yderligere oplysninger hos systemadministratoren. Åbner telefonbogen. Gør det muligt at sende telefonsvarerbeskeder til personer i din telefonbog. Afbryd forskellige menuer eller den eksterne programserver. Udvid til pc for at få adgang til tekstbaserede eksterne tjenester. Adgang til rullemenu med funktioner på displayet, herunder hot desking-funktion. Programmerbar tast (standard: tom). Bemærk!: På BCM kan du omprogrammere emner, der er markeret med en stjerne (*). Brug Funktioner > Indstillinger > Navngivning af knapper for at få vist ikoner eller indsætte brugerdefineret tekst. Området Funktioner og Navigation Området Funktioner og Navigation styrer navigationen mellem funktioner og valg af funktioner. Dette område er altid synligt og aktivt. Tabel 3 viser ikonerne og beskriver, hvad de repræsenterer. Tabel 3 Området Funktioner og Navigation Funktionsikon Beskrivelse Tryk på dette ikon for at åbne de grafikbaserede eksterne tjenester. Tryk på dette ikon for at åbne skærmbilledet Telefon. Brug denne displaytast til at åbne det første registrerede eksterne program. Ikonet, som vises på tasten, er det samme som for programmet. Nortel-globussen er f.eks. et ikon. Brugervejledning til IP-telefon 2007

10 10 Kapitel 1 Introduktion til IP-telefon 2007 Tabel 3 Området Funktioner og Navigation Funktionsikon Beskrivelse Tryk på dette ikon for at åbne menuen Funktioner, som indeholder: Netværkskonfiguration Lokal fejlfinding Opsætning af berøringsskærm Kontrast og lysstyrke Indstillinger Tryk på dette ikon for at få vist et virtuelt tastatur (pop-op-tastatur) til indtastning af tekst. Styluspennen eller USB-tastaturet kan bruges til at indtaste tekst i visse af programmerne. De nederste hjørner i området Funktioner og Navigation indeholder tekst, som er knyttet til knapperne i højre og venstre side af Navigationstasten. Om de programmerbare displaytaster Systemadministratoren tildeler de programmerbare displaytaster som linje-, samtaleanlægs- eller hukommelsesdisplaytaster. Du kan få yderligere oplysninger hos systemadministratoren. Berøringsskærm Du kan udføre peg-og-klik-handlinger på din IP-telefon 2007 vha. berøringsskærmen. Berøringsskærmen arbejder sammen med den grafiske brugergrænseflade (GUI) for at vise taster direkte på displayet. Brug berøringsskærmen til at aktivere alle linjetaster/dn, funktionstaster og displaytaster. I dette afsnit beskrives desuden, hvordan du fjerner fingeraftryk og snavs fra IP-telefon 2007-berøringsskærmen. Kalibrering af berøringsskærmen Brug menuen Funktioner til at kalibrere berøringsskærmen. Du vil blive bedt om at bruge styluspennen til at trykke på tre mål. Styluspen Du kan betjene berøringsskærmen med styluspennen eller med din finger. Vi anbefaler imidlertid at du kun bruger en styluspen for at undgå at beskadige berøringsskærmen og for at opnå større nøjagtighed. NN

11 Kapitel 1 Introduktion til IP-telefon Sådan rengør du berøringsskærmen 1 Tryk på knappen Farvel, og hold den nede. 2 Mens du holder knappen Farvel nede, kan du forsigtigt rengøre berøringsskærmen med en tør, blød klud. Bemærk: Når du holder knappen Farvel nede, vil berøring af berøringsskærmen ikke aktivere funktioner. Konfigurering af IP telefonens lokale funktioner Din IP-telefon 2007 har både lokale og serverbaserede funktioner. De lokale funktioner dækker følgende poster i menuen Funktioner: Netværkskonfiguration: indtast telefonkonfigurationsoplysninger vha. tastaturet. Brug berøringsskærmen til at vælge felter, og brug derefter pop-op-tastaturet, USB-tastaturet eller telefonens tastatur til at indtaste data. Lokal fejlfinding bruges til netværksfejlfinding (Ping, Tracert), Ethernet-statistik, IP-netværksstatistik og DHCP-oplysninger med henblik på at forbedre fejlfindingsprocessen. Opsætning af berøringsskærm: kalibrering af berøringsskærmen. Du vil blive bedt om at bruge styluspennen til at trykke på tre mål. Displayindstillinger: justering af kontrast, lysstyrke, baggrundslys, pauseskærmslideshow og displaynedtoningsindstillinger. USB-enheder: se hvilke USB-enheder, der er tilsluttet. Indstillinger: find funktionen Brugerdefinering af knapper for at ændre funktionstastteksterne, så de viser ikoner eller brugerdefineret tekst. Indtastning og redigering af tekst Du kan indtaste og redigere tekst på din IP-telefon 2007 vha. følgende metoder: pop-op-tastaturet telefonens tastatur displaytasterne USB-tastaturet eller en mus (ekstraudstyr) Brugen af disse metoder til indtastning af tekst eller redigering afhænger af programmet. Indtastning af tekst vha. pop-op-tastaturet Et tastatur med store og små bogstaver og et tastatur er tilgængeligt til at indtaste tekst. Du kan "skrive" på tastaturet med styluspennen. Tastaturet bruges primært til de lokale telefonprogrammer i menuen Funktioner. Brugervejledning til IP-telefon 2007

12 12 Kapitel 1 Introduktion til IP-telefon 2007 Indtastning af tekst vha. telefonens tastatur Brug tastaturet til at indtaste tekst, når du bruger funktioner som f.eks. Programmering af en autoopkaldstast. Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet A, skal du trykke på nummertasten 2 én gang. Hvis du vil indtaste bogstavet C, skal du trykke på nummer 2-tasten tre gange. Der er ikke knyttet bogstaver til nummertasterne 1 eller 0. Redigering af tekst vha. displaytasterne Brug displaytasterne til at få adgang til tekst, når du arbejder med programmer som Privat telefonbog, Genopkaldsliste og Opkaldsliste. Tabel 4 beskriver displaytasternes redigeringsfunktioner på IP-telefon Tabel 4 Beskrivelse af displaytasternes redigeringsfunktioner Displaytast Annuller Vælg Klar Store eller små bogstaver Annuller Udført/Vælg/Enter Mere Beskrivelse Handlingen annulleres. Vælg et symbol. Rydder indtastningsfeltet. Ændrer det næste tegn til enten store eller små bogstaver. Gå et tegn tilbage. Betydningen afhænger af programmet. Giver adgang til yderligere displaytaster. Telefonens opsætning I dette afsnit beskrives displayfunktioner for IP-telefon 2007: Displaykontrast Sprogvalg Ringetype Bemærk!: Yderligere oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige for telefonen, og om hvordan de bruges, findes i Telephone Features Card. NN

13 Kapitel 1 Introduktion til IP-telefon Displaykontrastniveau Bruges til at regulere kontrasten i telefonens display: 2 Indtast *7 vha. telefonens tastatur. 3 Tryk på NED og OP for at få vist niveauerne. 4 Tryk på OK for at vælge et niveau. Sprogvalg Bemærk!: Sprogvalg berører kun området med de programmerbare linjetaster (DN)/funktionsdisplaytaster, informationsområdet og displaytastområdet. For at tilpasse funktionstastområdet og funktioner/navigationsområdet skal man trykke på funktionsikonet og så vælge indstillinger. For at vælge det primære sprog til telefondisplayet: 2 Indtast *501 vha. telefonens tastatur. 3 Vælg det alternative sprog til telefondisplayet. Sådan vælges det andet alternative sprog: 2 Indtast *502 vha. telefonens tastatur. 3 Vælg det alternative sprog 2 til telefondisplayet. Sådan vælges det tredje alternative sprog: 2 Indtast *503 vha. telefonens tastatur. 3 Vælg det alternative sprog 3 til telefondisplayet. Sådan vælges det fjerde alternative sprog: 2 Indtast *504 vha. telefonens tastatur. 3 Vælg det alternative sprog 4 til telefondisplayet. Brugervejledning til IP-telefon 2007

14 14 Kapitel 1 Introduktion til IP-telefon 2007 Ringetype For at vælge en anden ringetype til telefonen: 2 Indtast *6 vha. telefonens tastatur. 3 Tryk på 1, 2, 3, 4 (på telefonens tastatur), eller NÆSTE for at høre de forskellige ringetyper. 4 Tryk på OK for at gemme ringetypen. NN

15 Kapitel 2 Funktioner og displaytaster 15 I dette afsnit beskrives nogle af IP-telefon 2007-displaytasterne og opkaldsfunktionerne: grundlæggende opkaldsfunktioner Navigationstast programmerbar linjetast (DN)/funktionsdisplaytast Bemærk!: Yderligere oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige for telefonen, og om hvordan de bruges, findes i Telephone Features Card. Grundlæggende opkaldsfunktioner Følgende funktioner er tilgængelige for både eksterne og interne opkald: Foretage et opkald Besvare et opkald. Parkere et opkald Håndfri Hovedtelefon Slå fra Time Offset Foretage et opkald Du kan foretage et opkald på mange måder afhængigt af telefonens programmering og typen af opkald. Sådan foretages eksterne opkald vha. linjedisplaytaster: 1 Tag røret af. 2 Tryk på en linjedisplaytast. 3 Tast det eksterne telefonnummer. Sådan foretages eksterne opkald vha. samtaleanlægstaster: 1 Tag røret af. 2 Tryk på en samtaleanlægsdisplaytast. 3 Skriv koden for en linjepulje. Brugervejledning til IP-telefon 2007

16 16 Kapitel 2 Funktioner og displaytaster 4 Når du hører en ekstern klartone, skal du indtaste det eksterne telefonnummer. Bemærk!: Kontakt systemadministratoren for at få en liste med linjepuljekoder. Når du taster en linjepuljeadgangskode på PRI-linjer, høres ingen klartone. Sådan foretages interne opkald vha. samtaleanlægstaster: 1 Tag røret af. 2 Tryk på en samtaleanlægsdisplaytast. 3 Tast lokalnummeret. Bemærk!: Kontakt systemadministratoren for at få en liste med lokalnumre. Besvare opkald Når telefonen ringer, og lampen blinker, eller en indikator for en samtaleanlægs- eller linjedisplaytast blinker, skal du gøre følgende: Løft røret. eller tryk på linje- eller samtaleanlægsdisplaytasten med den blinkende -indikator, inden du løfter håndsættet Parker Opkald parkeres automatisk, når du skifter til en anden linje. Tryk på under et opkald. -indikatoren for den linje, der er parkeret, blinker. Du kan hente et parkeret opkald ved at trykke på linjedisplaytasten med den blinkende -indikator. Håndfri Systemadministratoren skal programmere den håndfrie funktion på din telefon. Tryk på for at ringe op eller besvare et opkald. Du kan skifte til håndfri tilstand under et opkald med håndsættet ved at trykke på og lægge håndsættet på. Løft røret for at skifte tilbage. Hvis du vil skifte til håndfri tilstand under et opkald med hovedtelefon, skal du trykke på. Tryk på for at skifte tilbage. Hovedtelefon Der skal være hovedtelefoner monteret på telefonen, for at denne funktion kan bruges. Tryk på for at aktivere hovedtelefontilstanden. Når -lampen lyser, skal du trykke på en linje- eller samtaleanlægsdisplaytast for at ringe op. NN

17 Kapitel 2 Funktioner og displaytaster 17 Du kan skifte til hovedtelefoner under et opkald med telefonen ved at trykke på og lægge røret på. Løft røret for at skifte tilbage. Hvis du vil skifte til hovedtelefoner under et håndfrit opkald, skal du trykke på. Tryk på for at skifte tilbage. Slå fra Tryk på for at slå mikrofonen fra under et opkald. -tasten blinker, når mikrofonen er slået fra. Tryk på igen for at slå mikrofonen til. Brug ved opkald med håndsæt-, hovedtelefoner eller håndfrit opkald. Time offset Hvis IP-telefon 2007 befinder sig i en anden tidszone end systemets tidszone, vises systemtiden og ikke den lokale tid i displayet. Brug funktionen Time Offset til at tilpasse det klokkeslæt, der vises i displayet. Inden du begynder, skal du beregne tidsforskellen i timer mellem servertiden og den lokale tid. Sådan ændres det klokkeslæt, der vises i telefonens display, til lokal tid: 2 Indtast *510 vha. telefonens tastatur. 3 Tryk på SKIFT. 4 Tryk på * på telefonens display for at skifte mellem at tilføje tid eller trække tid fra. 5 Brug af tastaturet til indtastning af antallet af timer mellem den lokale tid og systemtiden. Bemærk!: Tryk på # for at indtaste tiden i intervaller på en halv time. 6 Tryk på OK. Bemærk!: Det kan vare op til ét minut, før ændringen vises i displayet. Navigationstast Navigationstasten på IP-telefon 2007 har alle de rullebevægelser (vandrette og lodrettte), som er nødvendige for at navigere i menuerne. Brugervejledning til IP-telefon 2007

18 18 Kapitel 2 Funktioner og displaytaster Programmerbar linjetast (DN)/funktionsdisplaytast NN De programmerbare linjetaster (DN)/funktionsdisplaytaster for IP-telefon 2007 er displaytaster, som ikke er tildelt som linje- eller samtaleanlægsdisplaytaster. Programmerbare linjetaster (DN)/ funktionsdisplaytaster lagrer interne og eksterne numre eller funktioner, så du kan ringe op eller aktivere funktioner med et enkelt tastetryk. Se IP-telefon 2007 knapper, display og lamper på side 6. Programmering af displaytaster Du kan programmere en programmerbar linjetast (DN)/funktionsdisplaytast med et nyt nummer eller en ny funktion. Sådan programmeres eksternt autoopkald: 2 Indtast *1 vha. telefonens tastatur. 3 Tryk på en hukommelsesdisplaytast. 4 Tast det eksterne telefonnummer. 5 Tryk på OK for at lagre nummeret. Sådan programmeres internt autoopkald: 2 Indtast *2 vha. telefonens tastatur. 3 Tryk på en hukommelsesdisplaytast. 4 Tast lokalnummeret. 5 Tryk på OK for at lagre nummeret. Sådan programmeres funktioner: 2 Indtast *3 vha. telefonens tastatur. 3 Tryk på en hukommelsesdisplaytast. 4 Tryk på Funktion, og indtast funktionskoden. 5 Tryk på OK for at gemme funktionskoden. Sådan slettes displaytaster: 2 Indtast *1 vha. telefonens tastatur. 3 Tryk på en hukommelsesdisplaytast. 4 Tryk på OK for at slette displaytasten.

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0995221 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001 Artikel-nr. P0609363 02 5. marts 2004 Business Communications Manager Brugervejledning til Nortel Networks IP Phone 2001 Introduktion 3 Nortel Networks IP Phone 2001 bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelkode: NN40050-102-DA Dato: August 2006 Copyright Nortel

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0937679 Udgave 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Titelside. IP Phone 1140E. Brugervejledning. Business Communications Manager

Titelside. IP Phone 1140E. Brugervejledning. Business Communications Manager Titelside Business Communications Manager IP Phone 1140E Brugervejledning Revisionshistorie Revisionshistorie November 2005 Foreløbig udgave 0.22. Dette dokument er opdateret til at understøtte Nortel

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Forside. IP-telefon 2004. Brugervejledning. Nortel Networks Communication Server 1000

Forside. IP-telefon 2004. Brugervejledning. Nortel Networks Communication Server 1000 Forside Nortel Networks Communication Server 1000 IP-telefon 2004 Brugervejledning Revisionshistorik Revisionshistorik September 2004 Standard 4.00. Dette dokument er opdateret for at understøtte Nortel

Læs mere

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning CAP (Central Answering Position) Brugervejledning Artikelnr. N0068928 November 2005 CAP-enheden (Central Answering Position) CAP-enheden (Central Answering Position) består af en T7316E-telefon og fra

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Brugervejledning til IP-tastudvidelsesmodul (KEM) BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP-tastudvidelsesmodul (KEM) BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP-tastudvidelsesmodul (KEM) BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Delkode: N0094434 Dato: Januar 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Forside. IP Phone 1120E. Brugervejledning. Nortel Communication Server 1000

Forside. IP Phone 1120E. Brugervejledning. Nortel Communication Server 1000 Forside Nortel Communication Server 1000 IP Phone 1120E Brugervejledning Revideringshistorie Revideringshistorie Januar 2006 Standard 1.00. Dette dokument er udstedt for at understøtte Nortel Communication

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager M7324N

Brugerkort til Business Communications Manager M7324N Brugerkort til Business Communications Manager M7324N 2000 Nortel Networks P0911605 version 02 Business Communications Manager M7324N-telefonen Display viser klokkeslæt, dato og opkaldoplysnigner, giver

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning til IP-telefon IP-telefon 1110 Business Communications Manager

Brugervejledning til IP-telefon IP-telefon 1110 Business Communications Manager Brugervejledning til IP-telefon 1110 IP-telefon 1110 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Dokumentnummer: NN40050-117-DA Dato: August 2007 Copyright 2005 Nortel

Læs mere

Brugervejledning til udvidelsesmodulet for IP-telefoner i 1100-serien. IP-telefon 1110 Business Communications Manager

Brugervejledning til udvidelsesmodulet for IP-telefoner i 1100-serien. IP-telefon 1110 Business Communications Manager Brugervejledning til udvidelsesmodulet for IP-telefoner i 1100-serien IP-telefon 1110 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Dokumentnummer: NN40050-118-DA Dato:

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance)

Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance) Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance) Artikelnr. N0069073 November 2005 Om SWCA-taster (System-wide Call Appearance) Linje 1 Linje 2 SWCA1 SWCA2 SWCA3 Brug SWCA-funktionen til at parkere

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning til analog telefon. Artikel-nr. P0609351 01 25. februar 2004

Brugervejledning til analog telefon. Artikel-nr. P0609351 01 25. februar 2004 Brugervejledning til analog telefon Artikel-nr. P0609351 01 25. februar 2004 2 Brugervejledning til analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Alle rettigheder forbeholdes. 2004. Oplysningerne i nærværende

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D4550 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

Brugervejledning til InTouch. BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til InTouch. BCM Business Communications Manager Brugervejledning til InTouch BCM Business Communications Manager Documentstatus: Standard Documentversion: 01.01 Dokumentnummer: NN40170-102 Dato: Oktober 2009 Copyright 2009 Nortel Networks. Alle rettigheder

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb

Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb Bemærk! Gennemfører du guiden i Selvbetjening Erhverv inden du læser dette dokument, er nogle af funktionerne opsat automatisk af Selvbetjening

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Artikel-nr. P0936073. Business Communications Manager. Brugervejledning til Personal Call Manager

Artikel-nr. P0936073. Business Communications Manager. Brugervejledning til Personal Call Manager Artikel-nr. P0936073 Business Communications Manager Brugervejledning til Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S

TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S MANUAL TIL OPSTART AF JCDS WEBBASEREDE INFO-SKÆRM Denne lille folder beskriver kort, hvordan du tilkobler din nye info-skærm PC til et trådløst netværk.

Læs mere

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort 2001 Nortel Networks P0941627 Version 03 Hospitality features På dette kort vises Business Series Terminals-tasterne. I tabellen nedenfor

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Enterprise Sådan bruger du denne vejledning Du er i besiddelse af et digitalt Alcatel Advanced REFLEXES. Dette apparat er ergonomisk og brugervenligt med store

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

TDC IP8815E IP-telefon. Brugervejledning

TDC IP8815E IP-telefon. Brugervejledning TDC IP8815E IP-telefon Brugervejledning Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over IP8815E IP-telefon...3 2. Installation af din IP8815E-telefon...5 3. Brug af IP8815E-telefonens funktioner...6

Læs mere

Artikel-nr. P0606025 01. CallPilot. Message Networking Brugervejledning

Artikel-nr. P0606025 01. CallPilot. Message Networking Brugervejledning Artikel-nr. CallPilot Message Networking Brugervejledning CallPilot Message Networking User Guide (Brugervejledning til CallPilot Message Networking) Copyright 2003 Nortel Networks Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger

Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer 5 1 6 7 2 16 17 16 17 9 10 11 12 13

Læs mere

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Indhold 1 Introduktion... 3 2 OnePresence webklient... 3 3 Sådan logger du ind på webklienten... 4 4 Søgning og status på kollegaer...

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess

Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess Introduktion til basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess 8 Novell Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess INTRODUKTION www.novell.com Bruge basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess Når

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere