Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion"

Transkript

1 Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den sikre De tre s fra NemRefusion... 3 Indberetningen er modtaget i kommunen og hvad så?... 4 Ændringer kun beregningsoplysninger (fleksjob)... 4 Rettelser til signerede anmodninger... 5 Arbejdsgiver kan slette anmodninger... 5 Hvilke beskeder får arbejdsgiveren... 5 Hjælp... 6 NemRefusion Support... 6 Nets DanID Erhvervssupport... 6 Virk.dk support... 6 Indberetningen indhold af regneark... 7 Løntilskudsrefusion... 7 Fleksjobrefusion... 9 Juni 2013 (Version 1.0) 1

2 Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion Arbejdsgivere og selvstændige har mulighed for at anmode om refusion for ansatte i løntilskud og fleksjob via NemRefusion. Det er papirblanketterne AB 245, Anmodning om udbetaling af løntilskud %-sats af lønnen samt AB 250, Anmodning om udbetaling af løntilskud fast timesats, som er implementeret i løsningen. NemRefusion er bygget op omkring arbejdsgiverens sager. Når det er syge- eller barseldagpengesager, er der altid en anmeldelse og måske én eller flere refusionsanmodninger. Når det drejer sig om løntilskudsog/eller fleksjobrefusionssager, består en arbejdsgivers sag alene af refusionsanmodninger. Arbejdsgiveren opretter en ny refusionssag ved at vælge Løntilskuds- eller fleksjobrefusion i NemRefusions venstre menu, første gang der skal søges om refusion via NemRefusion på en person. Herefter søger arbejdsgiveren den efterfølgende refusion på personen ud fra overbliksbilledet. Selve anmodningen er opbygget af faneblade. Indberetningsforløbet af løntilskudsrefusion består af fem fanebalde: 1. Grundoplysninger 2. Adresse 3. Anmodning 4. Erklæring 5. Signering Indberetningsforløbet af fleksjobrefusion består af seks fanebalde: 1. Grundoplysninger 2. Adresse 3. Beregningsoplysninger 4. Anmodning 5. Erklæring 6. Signering Grundoplysningerne består bl.a. af virksomheden CVR- nr. og personens CPR-nr. Adresse hentes fra CPR-registret, hvis personen er bosiddende i Danmark. Hvis ikke, skal arbejdsgiver indtaste personens udenlandske adresse. Beregningsoplysninger (kun fleksjob) består af samtlige løn- og tilskudselementer, som kommunen skal bruge til beregning af tilskuddets størrelse. Anmodning indeholder datoer for den periode, der anmodes om refusion for. Det er også her, at evt. fravær oplyses. Erklæring indeholder oplysning om, hvorvidt personen fortsat er ansat samt evt. navn og kontaktoplysninger på kontaktperson i virksomheden. Juni 2013 (Version 1.0) 2

3 Signering indeholder en visning af de oplysninger, som arbejdsgiveren har indberettet og er ved at signere. Det præcise indhold i anmodningerne er beskrevet i afsnittet Indberetningen indhold af regneark. Anmodningen sådan sendes den til kommunen Når en arbejdsgiver har signeret en refusionsanmodning i NemRefusion, sender NemRefusion indberetningen til kommunen med en sikker . Der sendes til den sikre adresse, som kommunen har opgivet. Skal indberetningen sendes til en anden sikker , kan kommunen selv ændre adressen. Se afsnittet Ændring af den sikre . Selve anmodningen er vedhæftet en, både som et Excel-ark og en PDF-fil. Indholdet af anmodningerne fremgår af afsnittet Indberetningen Indhold af regneark. Ændring af den sikre Hvis anmodningerne om løntilskuds- og/eller fleksjobrefusion skal sendes til en ny sikker , kan man som kommune selv rette adresserne. Det gøres ved at følge denne vejledning: 1. Gå ind på og vælg NemRefusion (under Mest anvendte på venstre side af forsiden). 2. Tryk på den orange START knap. 3. Log på som kommune (med kommunens virksomhedscertifikat) 4. Vælg Kommunal myndighed i venstre menu, når du er kommet ind på NemRefusion. 5. Rul ned til Kommunale -adresser. 6. Tryk på Ret oplysninger. 7. Indtast de(n) nye adresser og afslut med at trykke på Gem. De tre s fra NemRefusion Afhængigt af hvad arbejdsgiveren foretager i NemRefusion, er dette beskrevet i emnefeltet i den , som sendes til kommunen. På den måde behøver man ikke at åbne en for at finde ud af, hvad e- mailen drejer sig om. Der ud over fremgår navn på den person, der søges om tilskud til, af emnefeltet. For løntilskuds- og fleksjobrefusion kan man modtage følgende s fra NemRefusion: Anmodning om fleksjobrefusion - [navn] Rettelse til tidligere sendt anmodning om fleksjobrefusion - [navn] Annullering af tidligere sendt anmodning om fleksjobrefusion - [navn] Anmodning om løntilskudsrefusion - [navn] Rettelse til tidligere sendt anmodning om løntilskudsrefusion - [navn] Annullering af tidligere sendt anmodning om løntilskudsrefusion - [navn] På næste side er et eksempel på en , hvor arbejdsgiver har foretaget en rettelse af en tidligere indsendt anmodning. Juni 2013 (Version 1.0) 3

4 SikkermailLøntilskud X-købing Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: NemRefusion 20. august :53 SikkermailLøntilskud X-købing Rettelse til tidligere sendt anmodning om løntilskudsrefusion Jens Jensen Indberetning.pdf; Indberetning.xls Rettelse til tidligere sendt anmodning om løntilskudsrefusion Jens Jensen Virksomheden Malermester Jensen & Sønner har rettet i den senest indsendte anmodning om løntilskudsrefusion. Den rettede anmodning er vedhæftet mailen som pdf-fil og excel-fil. Med venlig hilsen NemRefusion Har du spørgsmål til indberetningen eller har problemer med at åbne de vedhæftede filer, kan du kontakte NemRefusions Support. Telefon: (mandag-fredag kl ) Indberetningen er modtaget i kommunen og hvad så? Det er vigtigt, at man i kommunen får beskrevet en proces for sagsbehandlingen af de anmodninger, som modtages fra NemRefusion. Lige fra videresendelse af sikre s, hvis den sikre ikke kun er til løntilskuds- og fleksjobrefusioner, til tømning af indbakken, hvor indberetningerne ender. Da indberetningerne bl.a. sendes som excel-fil, hvor de respektive elementer altid står det samme sted, kan det anbefales at sætte egne regneark til at hente data fra Excel arket fra NemRefusion, således at sagsbehandlere ikke skal indtaste de data, som arbejdsgiver indberetter. Anmodningen er sat op, så den kan printes ud, hvis der er behov for dette. Ellers foretager kommunen den samme sagsbehandling, som var det en papirblanket, man havde modtaget. Dvs. beregner tilskuddets størrelse og sender beløbet til udbetaling. Ændringer kun beregningsoplysninger (fleksjob) Hvis en arbejdsgiver har ændringer til en refusionssag for en person ansat i fleksjob, kan arbejdsgiveren angive de ændrede beregningsoplysninger i den næste refusionsanmodning. Når der angives nye beregningsoplysninger, skal der angives en dato for hvornår oplysningerne er gældende fra. Når arbejdsgiveren indberetter en refusionsanmodning med ændringer til beregningsoplysningerne, vil ændringerne fremgå af den tilsendte Excel fil hhv. PDF fil. Ændringerne er markeret med gult. Juni 2013 (Version 1.0) 4

5 Eksempel på ændret beregningsoplysning i excel-ark Grundløn ekskl. tillæg, pensionsgivende 205,14 kr. Pr. time Gældende den ,10 kr. Pr. time I eksemplet ovenfor kan man se, at den tidligere grundløn var på 205,14 kr. pr. time. Denne er ændret til 225,10 kr. pr. time med virkning fra den 3. maj Rettelser til signerede anmodninger En arbejdsgiver har mulighed for at rette fejl i den senest signerede indberetning. Opdager arbejdsgiveren fejl i tidligere signerede anmodninger, kan disse ikke rettes via NemRefusion. Her er arbejdsgiveren nødt til at kontakte kommunen. Hvis arbejdsgiveren skal rette en fejl, åbner han den seneste anmodning, foretager rettelsen og signerer til sidst anmodningen. Herefter vil kommunen modtage en mail med emneteksten Rettelse til tidligere sendt anmodning om Det vil ikke fremgå af Excel eller PDF filen hvori rettelsen består. Her anbefales det, at kommunen sagsbehandler indberetningen, som var det en ny anmodning og ser om ændringen påvirker størrelsen af det beløb, som der skal udbetales. Samtidig anbefales det at sammenligne refusionsperioden for den oprindelige anmodning og den rettede. Arbejdsgiver kan slette anmodninger Hvis en arbejdsgiver har oprettet en forkert anmodning, har arbejdsgiveren mulighed for at slette den seneste anmodning. Hvis det sker, vil kommunen modtage en mail med emneteksten Annullering til tidligere sendt anmodning om Hvilke beskeder får arbejdsgiveren Arbejdsgiveren kan tilmelde sig forskellige beskeder i NemRefusion. For løntilskuds- og fleksjobrefusion kan arbejdsgiveren tilmelde sig følgende beskeder: 1. Frist for refusionsanmodning Denne meddelelse bliver først aktuel, når de nye frister for løntilskuds- og fleksjobrefusion træder i kraft. 2. Klar til signering (venteregisterfunktion). Meddelelse for indberetninger, der indeholder fremtidige datoer, og dermed ikke kan signeres i NemRefusion. 3. Sagen gøres snart inaktiv Meddelelsen sendes, hvis der ikke er søgt om refusion på en sag de sidste 5 måneder. Beskeden indeholder en advarsel om, at sagen lukkes om 1 måned. Hvis der søges om refusion inden for den næste måned, forbliver sagen aktiv. 4. Sagen lukkes Meddelelsen sendes, når en sag er lukket, fordi der ikke er søgt om refusion på sagen de sidste 6 måneder. Hvis der skal søges refusion på sagen, skal der oprettes en ny sag. Juni 2013 (Version 1.0) 5

6 Arbejdsgiveren tilmelder eller afmelder sig de forskellige meddelelser ved at logge på NemRefusion med administrator-rettigheder, og herefter ændre opsætningen under menupunktet Administration i venstremenuen. Hjælp NemRefusion Support Hjælp til generelle og tekniske spørgsmål om selve indberetningsløsningen til brugere af NemRefusion - også kommunale sagsbehandlere. Ved problemer med log-in eller rettigheder skal du kontakte hhv. 'Nets DanID Erhvervssupport' eller 'Virk.dk support'. Telefon: (mandag-fredag kl ) Krypteret Nets DanID Erhvervssupport Hjælp til log-in med NemID Medarbejdersignatur til Erhverv Telefon: (tryk "1" for "administrator". Mandag-fredag kl , weekend kl ) www: Nets DanID Erhvervssupport Virk.dk support Hjælp til rettigheder til at indberette via Virk.dk Telefon: (mandag-fredag kl ) www: Virk.dk support Juni 2013 (Version 1.0) 6

7 Indberetningen indhold af regneark Dette afsnit indeholder en oversigt over de felter, som er indeholdt i de to regneark. Indholdet af tabellerne er grupperet med en farvemarkering som en læsevejledning. Farvemarkeringen har ingen betydning for selve indholdet af data i regnearkene. Løntilskudsrefusion Regnearket for anmodning om løntilskudsrefusion består af tre fanebalde: 1. Forside 2. Virksomhed og borger 3. Anmodning Virksomhed og borger Felt Format Bemærkning CVR-nr. Virksomhedens CVR-nr. Hentet fra den digitale signatur. P-nr. P-nummer (Produktionsenhedsnummer) angiver den fysiske beliggenhed, hvorfra virksomheden driver virksomhed og hvor medarbejderen arbejder. SE-nr. SE-nummer er at betragte som et undernummer til et CVR-nummer. CPR-nr. Medarbejderens personnummer. Stillingsbetegnelse Medarbejderens stillingsbetegnelse AnsættelsesID Identifikation af medarbejderen. Anvendes kun hvis medarbejderen har to ansættelsesforhold i virksomheden. Ansat på følgende overenskomst Den overenskomst, som medarbejderen er ansat på (eller som der tages udgangspunkt i, i fastsættelsen af tilskuddet). Fornavn Fornavn på medarbejderen. Efternavn Efternavn på medarbejderen. Vejnavn Nr. Etage Juni 2013 (Version 1.0) 7

8 Dør Postnummer By Stednavn Postboks Kommune Fornavn Fornavn på kontaktperson. Efternavn Efternavn på kontaktperson. Telefon Telefonnummer på kontaktperson. -adresse på kontaktperson. Anmodning Felt Format Bemærkning CVR-nr. Virksomhedens CVR-nr. Hentet fra den digitale signatur. CPR-nr. Medarbejderens personnummer. Fra dato Dato Refusionsperiodens startdato Til dato Dato Refusionsperiodens slutdato Har der været fravær i perioden Indikator Markering af, om medarbejderen har haft fravær i refusionsperioden (Ja/Nej). Sygdom/barsel uden løn Antal timer eller antal dage, hvor medarbejderen har været fraværende uden løn. Sygdom/barsel med løn Antal timer eller antal dage, hvor medarbejderen har været fraværende med løn. Sygeløn/orlovsløn under fraværet Den løn, der er udbetalt under fraværet. Ferie uden løn Antal dage, hvor medarbejderen har afholdt ferie uden løn. Ferie med løn Antal dage, hvor medarbejderen har afholdt ferie med løn. Juni 2013 (Version 1.0) 8

9 Andet fravær uden løn Antal timer eller antal dage, hvor medarbejderen har haft andet fravær uden løn. Anmodning om refusion for overarbejde Indikator Markering af om der anmodes om refusion overarbejde (Ja/Nej). Antal timer Antal overarbejdstimer, der anmodes om refusion for. Virksomhedens øvrige ansatte haft tilsvarende overarbejde Indikator Markering af om virksomhedens øvrige ansatte har haft tilsvarende overarbejde (Ja/Nej). Medarbejderen er stadig ansat Indikator Markering af, om medarbejderen stadig er ansat (Ja/Nej). Angiv ophørsdato Dato Dato for medarbejderens sidste ansættelsesdag. Signeringstidspunkt Dato og tidspunkt Tidspunkt for signering. Indeholder dato og tidspunkt (time, minut, sekund). Signeret af Den digitale signatur. Indeholder CVR-nr., RID-nr. (certifikatets serienummer) og navn på person, som signaturen er tilknyttet. Fleksjobrefusion Regnearket for anmodning om fleksjobrefusion består af fire fanebalde: 1. Forside 2. Virksomhed og borger 3. Beregningsoplysninger 4. Anmodning Virksomhed og borger Felt Format Bemærkning CVR-nr. Virksomhedens CVR-nr. Hentet fra den digitale signatur. P-nr. P-nummer (Produktionsenhedsnummer) angiver den fysiske beliggenhed, hvorfra virksomheden driver virksomhed og hvor medarbejderen arbejder. SE-nr. SE-nummer er at betragte som et undernummer til et CVR-nummer. Juni 2013 (Version 1.0) 9

10 CPR-nr. Medarbejderens personnummer. Stillingsbetegnelse Medarbejderens stillingsbetegnelse AnsættelsesID Identifikation af medarbejderen. Anvendes kun hvis medarbejderen har to ansættelsesforhold i virksomheden. Skånejob/beskyttet stilling Indikator Markering af, om medarbejderen er ansat i skånejob/beskyttet stilling (Ja/Nej). Ansat på følgende overenskomst Den overenskomst, som medarbejderen er ansat på (eller som der tages udgangspunkt i, i fastsættelsen af tilskuddet). Fornavn Fornavn på medarbejderen. Efternavn Efternavn på medarbejderen. Vejnavn Nr. Etage Dør Postnummer By Stednavn Postboks Kommune Fornavn Fornavn på kontaktperson. Efternavn Efternavn på kontaktperson. Telefon Telefonnummer på kontaktperson. adresse på kontaktperson. Juni 2013 (Version 1.0) 10

11 Beregningsoplysninger Felt Format Bemærkning CVR-nr. Virksomhedens CVR-nr. Hentet fra den digitale signatur. CPR-nr. Medarbejderens personnummer. Grundløn ekskl. tillæg, pensionsgivende Beløb Beløb. Den fulde mindste overenskomstmæssige løn eller hvis der ikke er overenskomst den løn, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde uanset hvilken grundløn, der er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager i ansættelseskontrakten. Grundlønnen angives ekskl. tillæg, pension og evt. bonus. - Gældende den Dato Dato hvorfra grundlønnen er gældende. - Senest angivne Grundløn ekskl. tillæg, pensionsgivende Beløb Den senest gældende grundløn. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Grundløn ekskl. tillæg, ikke-pensionsgivende Beløb Den fulde mindste overenskomstmæssige løn eller hvis der ikke er overenskomst den løn, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde uanset hvilken grundløn, der er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager i ansættelseskontrakten. Grundlønnen angives ekskl. tillæg, pension og evt. bonus. - Gældende den Dato Dato hvorfra den ikke-pensionsgivende grundløn er gældende. - Senest angivne Grundløn ekskl. tillæg, ikke-pensionsgivende Beløb Den senest gældende ikke-pensionsgivende grundløn. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Funktionstillæg, pensionsgivende Beløb Funktionstillæg, hvis der er tale om en særlig funktion/stilling, som den pågældende udøver, og hvis funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den mindste overenskomstmæssige timeløn på området. - Gældende den Dato Dato hvorfra funktionstillægget er gældende. - Senest angivne Funktionstillæg, pensionsgivende Beløb Det senest gældende funktionstillæg. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Funktionstillæg, ikke- Beløb Funktionstillæg, hvis der er tale om en særlig Juni 2013 (Version 1.0) 11

12 pensionsgivende funktion/stilling, som den pågældende udøver, og hvis funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den mindste overenskomstmæssige timeløn på området. - Gældende den Dato Dato hvorfra det ikke-pensionsgivende funktionstillæg er gældende. - Senest angivne Funktionstillæg, ikkepensionsgivende Det senest gældende ikke-pensionsgivende funktionstillæg. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Søgnehelligdagsbetaling Beløb Beløb for Søgnehelligdagsbetaling. - Gældende den Dato Dato hvorfra søgnehelligdagsbetalingen er gældende. - Senest angivne Søgnehelligdagsbetaling Den senest gældende søgnehelligdagsbetaling. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Pensionsbidrag, arbejdsgiverandel Procent/Beløb Arbejdsgiverens pensionsbidrag. Angives i procent eller fast månedligt beløb. - Gældende den Dato Dato hvorfra pensionsbidraget er gældende. - Senest angivne Pensionsbidrag, arbejdsgiverandel Procent/Beløb Det senest gældende pensionsbidrag. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Fritvalgsordning, pensionsgivende Procent Den pensionsgivende fritvalgsordning, angives i procent. - Gældende den Dato Dato hvorfra fritvalgsordningen er gældende. - Senest angivne Fritvalgsordning, pensionsgivende Fritvalgsordning, ikke-pensionsgivende Procent Procent Den senest gældende fritvalgsordning. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Den ikke-pensionsgivende fritvalgsordning, angives i procent. - Gældende den Dato Dato hvorfra den ikke-pensionsgivende fritvalgsordning er gældende. - Ny Fritvalgsordning, ikke-pensionsgivende Procent Den senest gældende ikke-pensionsgivende fritvalgsordning. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Særlig feriegodtgørelse Procent Den særlige feriegodtgørelse, angives i procent. - Gældende den Dato Dato hvorfra den særlige feriegodtgørelse er Juni 2013 (Version 1.0) 12

13 - Senest angivne Særlig feriegodtgørelse Procent gældende. Den senest gældende særlige feriegodtgørelse. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. ATP-bidrag, arbejdsgiverandel Beløb Beløbet for arbejdsgivers ATP-bidrag. - Gældende den Dato Dato hvorfra arbejdsgivers ATP-bidrag er gældende. - Senest angivne ATP-bidrag, arbejdsgiverandel Beløb Det senest gældende ATP-bidrag. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Gruppelivsforsikring Beløb Beløbet for gruppelivsforsikringen. - Gældende den Dato Dato hvorfra gruppelivsforsikringen er gældende. - Senest angivne Gruppelivsforsikring Beløb Den seneste gældende gruppelivsforsikring. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Andre arbejdsgiverudgifter Beløb Angivelse af beløb for andre arbejdsgiverudgifter. Der kan angives 4 beløb. - Gældende den Dato Dato hvorfra de andre arbejdsgiverudgifter er gældende. - Senest angivne Andre arbejdsgiverudgifter Andre ordninger, tilskudsberettiget pensionsgivende Beløb Den seneste gældende Andre arbejdsgiverudgifter. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Angivelse af pensionsgivende Andre ordninger, der er tilskudsberettiget. Der kan angives op til tre beløb. - Gældende den Dato Dato hvorfra de andre arbejdsgiverudgifter er gældende. - Senest angivne Andre ordninger, tilskudsberettiget pensionsgivende Andre ordninger, tilskudsberettiget ikkepensionsgivende De seneste gældende Andre ordninger. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Angivelse af ikke-pensionsgivende Andre ordninger, der er tilskudsberettiget. Der kan angives op til tre beløb. - Gældende den Dato Dato hvorfra de andre arbejdsgiverudgifter er gældende. - Senest angivne Andre ordninger, tilskudsberettiget ikke-pensionsgivende De seneste gældende Andre ordninger. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Juni 2013 (Version 1.0) 13

14 Anmodning Felt Format Bemærkning CVR-nr. Virksomhedens CVR-nr. Hentet fra den digitale signatur. CPR-nr. Medarbejderens personnummer. Fra dato Dato Refusionsperiodens startdato Til dato Dato Refusionsperiodens slutdato Har der været fravær i perioden Indikator Markering af, om medarbejderen har haft fravær i refusionsperioden (Ja/Nej). Sygdom/barsel uden løn Antal timer eller antal dage, hvor medarbejderen har været fraværende uden løn. Sygdom/barsel med løn Antal timer eller antal dage, hvor medarbejderen har været fraværende med løn. Sygeløn/orlovsløn under fraværet Den løn, der er udbetalt under fraværet. Ferie uden løn Antal dage, hvor medarbejderen har afholdt ferie uden løn. Ferie med løn Antal dage, hvor medarbejderen har afholdt ferie med løn. Andet fravær uden løn Antal timer eller antal dage, hvor medarbejderen har haft andet fravær uden løn. Anmodning om refusion for overarbejde Indikator Markering af, om der anmodes om refusion for overarbejde (Ja/Nej). Antal timer Antal overarbejdstimer, der anmodes om refusion for. Har virksomhedens øvrige ansatte haft tilsvarende overarbejde Indikator Markering af, om virksomhedens øvrige ansatte har haft tilsvarende overarbejde (Ja/Nej). Medarbejderen er stadig ansat Indikator Markering af, om medarbejderen stadig er ansat (Ja/Nej). Angiv ophørsdato Dato Dato for medarbejderens sidste ansættelsesdag. Signeringstidspunkt Dato og tidspunkt Tidspunkt for signering. Indeholder dato og tidspunkt (time, minut, sekund). Signeret af Tek½st Den digitale signatur. Indeholder CVR-nr., RID-nr. (certifikatets serienummer) og navn på person, som Juni 2013 (Version 1.0) 14

15 signaturen er tilknyttet. Juni 2013 (Version 1.0) 15

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion. Guiden giver ikke

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion #BREVFLET# Aalborg Kommune, Økonomiafsnittet Sønderbro 12, 9000 Aalborg Til arbejdsgiveren 28. august 2015 Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion For at lette arbejdsgangen både for dig som arbejdsgiver

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013

VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013 VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013 1. INSTALLATIONER Følgende programmer skal være installeret på maskinen: Silver

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

VEJLEDNING OG INPUT TIL KRAVSPECIFIKATION I FORBINDELSE MED KOMMUNERNES UDBUD AF KOMPONENT TIL BEREGNING AF LØNTILSKUD FOR FLEKSJOB OG LØNTILSKUD

VEJLEDNING OG INPUT TIL KRAVSPECIFIKATION I FORBINDELSE MED KOMMUNERNES UDBUD AF KOMPONENT TIL BEREGNING AF LØNTILSKUD FOR FLEKSJOB OG LØNTILSKUD VEJLEDNING OG INPUT TIL KRAVSPECIFIKATION I FORBINDELSE MED KOMMUNERNES UDBUD AF KOMPONENT TIL BEREGNING AF LØNTILSKUD FOR FLEKSJOB OG LØNTILSKUD KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400

Læs mere

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Dette er en guide til, hvordan en ansøgning til Forebyggelsesfonden udfyldes. Guiden beskriver, hvad der skal gøres inden

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge samt anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion på Virk.dk. Version 7.0 02.11.2015 Indholdsfortegnelse Dokument

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Brugervejledning til Netpension Firma

Brugervejledning til Netpension Firma Brugervejledning til Netpension Firma 1. Medarbejderlisten... 2 2. Overblik... 2 3. Administration... 2 4. Tilmeld en ny medarbejder... 3 5. Tilmeld flere nye medarbejdere... 4 6. Fratrædelse... 5 7. Orlov...

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i fleksjob

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i fleksjob SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i fleksjob Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22 67

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Vejledning til Næringsbasens prøvesystem for prøvesteder

Vejledning til Næringsbasens prøvesystem for prøvesteder Vejledning til Næringsbasens prøvesystem for prøvesteder Indhold Vejledningen indeholder: Hvor finder du prøvesystemet? Login og andre funktioner for prøvestedet i prøvesystemet Gennemgang af prøveforløb

Læs mere

Brugervejledning til Netpension Firma

Brugervejledning til Netpension Firma Brugervejledning til Netpension Firma 1 (10) Page 1 Overblik... 2 2 Firmaaftale... 2 3 Administration... 3 3.1 Tilmeld en ny medarbejder... 4 3.2 Orlov... 5 3.3 Fratrædelse... 6 3.4 Ændring af data på

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet

Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet EnergiData Online Indberetninger til Energitilsynet foretages i Energitilsynets digitale indberetningsmiljø. Adgang til de digitale indberetninger

Læs mere

Vejledning til online blanketten Svinetællingen

Vejledning til online blanketten Svinetællingen Vejledning til online blanketten Svinetællingen Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Til Kommunerne, jobcentrene m.fl. Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 124). Folketinget vedtog

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere FLEKSJOB Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere December 2009 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob er ansat på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a. at

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

version Vejledning i brugen af Frederikshavn Kommunes elektroniske sagsbehandlingssystem til jobrotation SKS

version Vejledning i brugen af Frederikshavn Kommunes elektroniske sagsbehandlingssystem til jobrotation SKS Vejledning i brugen af Frederikshavn Kommunes elektroniske sagsbehandlingssystem til jobrotation SKS Indhold: FORORD:... 3 LOG-ON VEJLEDNING TIL FREDERIKSHAVN KOMMUNES MEDARBEJDERE:... 4 LOG-ON VEJLEDNING

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Side 1 af 18 Kære frivillige sociale foreninger i Assens Kommune Opdateret den 02.10.17 Denne manual skal hjælpe dig igennem 18-ansøgningsprocessen

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Brugervejledning OnlineAt

Brugervejledning OnlineAt Brugervejledning OnlineAt V1.2 - effektiv fra 31.01.2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til OnlineAt... Forside før login... Startside efter login... Forside efter login... Tilbagemelding på afgørelser

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 For at kunne bruge signeret og krypteret e-mail i Outlook skal der være et digitalt certifikat installeret på den gældende computer. Certifikatet kan enten være et privat

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER Praktikkonferencen 25.-26. april 2012 Orientering fra AER Agenda Information omkring AER www.atp.dk Sket siden sidst Ændringer fra skolerne som har konsekvens for udbetalinger mv. Pixi udgave til ændring

Læs mere

Digital indskrivning til skole på Københavns Kommunes hjemmeside

Digital indskrivning til skole på Københavns Kommunes hjemmeside Digital indskrivning til skole på Københavns Kommunes hjemmeside I denne vejledning bliver du vejledt i, hvordan du opskriver dit barn digitalt til skole på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk/byensskoler.

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol 16. december 2016 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendige installationer på PC... 1 Kontaktoplysninger

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere