Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion"

Transkript

1 Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den sikre De tre s fra NemRefusion... 3 Indberetningen er modtaget i kommunen og hvad så?... 4 Ændringer kun beregningsoplysninger (fleksjob)... 4 Rettelser til signerede anmodninger... 5 Arbejdsgiver kan slette anmodninger... 5 Hvilke beskeder får arbejdsgiveren... 5 Hjælp... 6 NemRefusion Support... 6 Nets DanID Erhvervssupport... 6 Virk.dk support... 6 Indberetningen indhold af regneark... 7 Løntilskudsrefusion... 7 Fleksjobrefusion... 9 Juni 2013 (Version 1.0) 1

2 Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion Arbejdsgivere og selvstændige har mulighed for at anmode om refusion for ansatte i løntilskud og fleksjob via NemRefusion. Det er papirblanketterne AB 245, Anmodning om udbetaling af løntilskud %-sats af lønnen samt AB 250, Anmodning om udbetaling af løntilskud fast timesats, som er implementeret i løsningen. NemRefusion er bygget op omkring arbejdsgiverens sager. Når det er syge- eller barseldagpengesager, er der altid en anmeldelse og måske én eller flere refusionsanmodninger. Når det drejer sig om løntilskudsog/eller fleksjobrefusionssager, består en arbejdsgivers sag alene af refusionsanmodninger. Arbejdsgiveren opretter en ny refusionssag ved at vælge Løntilskuds- eller fleksjobrefusion i NemRefusions venstre menu, første gang der skal søges om refusion via NemRefusion på en person. Herefter søger arbejdsgiveren den efterfølgende refusion på personen ud fra overbliksbilledet. Selve anmodningen er opbygget af faneblade. Indberetningsforløbet af løntilskudsrefusion består af fem fanebalde: 1. Grundoplysninger 2. Adresse 3. Anmodning 4. Erklæring 5. Signering Indberetningsforløbet af fleksjobrefusion består af seks fanebalde: 1. Grundoplysninger 2. Adresse 3. Beregningsoplysninger 4. Anmodning 5. Erklæring 6. Signering Grundoplysningerne består bl.a. af virksomheden CVR- nr. og personens CPR-nr. Adresse hentes fra CPR-registret, hvis personen er bosiddende i Danmark. Hvis ikke, skal arbejdsgiver indtaste personens udenlandske adresse. Beregningsoplysninger (kun fleksjob) består af samtlige løn- og tilskudselementer, som kommunen skal bruge til beregning af tilskuddets størrelse. Anmodning indeholder datoer for den periode, der anmodes om refusion for. Det er også her, at evt. fravær oplyses. Erklæring indeholder oplysning om, hvorvidt personen fortsat er ansat samt evt. navn og kontaktoplysninger på kontaktperson i virksomheden. Juni 2013 (Version 1.0) 2

3 Signering indeholder en visning af de oplysninger, som arbejdsgiveren har indberettet og er ved at signere. Det præcise indhold i anmodningerne er beskrevet i afsnittet Indberetningen indhold af regneark. Anmodningen sådan sendes den til kommunen Når en arbejdsgiver har signeret en refusionsanmodning i NemRefusion, sender NemRefusion indberetningen til kommunen med en sikker . Der sendes til den sikre adresse, som kommunen har opgivet. Skal indberetningen sendes til en anden sikker , kan kommunen selv ændre adressen. Se afsnittet Ændring af den sikre . Selve anmodningen er vedhæftet en, både som et Excel-ark og en PDF-fil. Indholdet af anmodningerne fremgår af afsnittet Indberetningen Indhold af regneark. Ændring af den sikre Hvis anmodningerne om løntilskuds- og/eller fleksjobrefusion skal sendes til en ny sikker , kan man som kommune selv rette adresserne. Det gøres ved at følge denne vejledning: 1. Gå ind på og vælg NemRefusion (under Mest anvendte på venstre side af forsiden). 2. Tryk på den orange START knap. 3. Log på som kommune (med kommunens virksomhedscertifikat) 4. Vælg Kommunal myndighed i venstre menu, når du er kommet ind på NemRefusion. 5. Rul ned til Kommunale -adresser. 6. Tryk på Ret oplysninger. 7. Indtast de(n) nye adresser og afslut med at trykke på Gem. De tre s fra NemRefusion Afhængigt af hvad arbejdsgiveren foretager i NemRefusion, er dette beskrevet i emnefeltet i den , som sendes til kommunen. På den måde behøver man ikke at åbne en for at finde ud af, hvad e- mailen drejer sig om. Der ud over fremgår navn på den person, der søges om tilskud til, af emnefeltet. For løntilskuds- og fleksjobrefusion kan man modtage følgende s fra NemRefusion: Anmodning om fleksjobrefusion - [navn] Rettelse til tidligere sendt anmodning om fleksjobrefusion - [navn] Annullering af tidligere sendt anmodning om fleksjobrefusion - [navn] Anmodning om løntilskudsrefusion - [navn] Rettelse til tidligere sendt anmodning om løntilskudsrefusion - [navn] Annullering af tidligere sendt anmodning om løntilskudsrefusion - [navn] På næste side er et eksempel på en , hvor arbejdsgiver har foretaget en rettelse af en tidligere indsendt anmodning. Juni 2013 (Version 1.0) 3

4 SikkermailLøntilskud X-købing Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: NemRefusion 20. august :53 SikkermailLøntilskud X-købing Rettelse til tidligere sendt anmodning om løntilskudsrefusion Jens Jensen Indberetning.pdf; Indberetning.xls Rettelse til tidligere sendt anmodning om løntilskudsrefusion Jens Jensen Virksomheden Malermester Jensen & Sønner har rettet i den senest indsendte anmodning om løntilskudsrefusion. Den rettede anmodning er vedhæftet mailen som pdf-fil og excel-fil. Med venlig hilsen NemRefusion Har du spørgsmål til indberetningen eller har problemer med at åbne de vedhæftede filer, kan du kontakte NemRefusions Support. Telefon: (mandag-fredag kl ) Indberetningen er modtaget i kommunen og hvad så? Det er vigtigt, at man i kommunen får beskrevet en proces for sagsbehandlingen af de anmodninger, som modtages fra NemRefusion. Lige fra videresendelse af sikre s, hvis den sikre ikke kun er til løntilskuds- og fleksjobrefusioner, til tømning af indbakken, hvor indberetningerne ender. Da indberetningerne bl.a. sendes som excel-fil, hvor de respektive elementer altid står det samme sted, kan det anbefales at sætte egne regneark til at hente data fra Excel arket fra NemRefusion, således at sagsbehandlere ikke skal indtaste de data, som arbejdsgiver indberetter. Anmodningen er sat op, så den kan printes ud, hvis der er behov for dette. Ellers foretager kommunen den samme sagsbehandling, som var det en papirblanket, man havde modtaget. Dvs. beregner tilskuddets størrelse og sender beløbet til udbetaling. Ændringer kun beregningsoplysninger (fleksjob) Hvis en arbejdsgiver har ændringer til en refusionssag for en person ansat i fleksjob, kan arbejdsgiveren angive de ændrede beregningsoplysninger i den næste refusionsanmodning. Når der angives nye beregningsoplysninger, skal der angives en dato for hvornår oplysningerne er gældende fra. Når arbejdsgiveren indberetter en refusionsanmodning med ændringer til beregningsoplysningerne, vil ændringerne fremgå af den tilsendte Excel fil hhv. PDF fil. Ændringerne er markeret med gult. Juni 2013 (Version 1.0) 4

5 Eksempel på ændret beregningsoplysning i excel-ark Grundløn ekskl. tillæg, pensionsgivende 205,14 kr. Pr. time Gældende den ,10 kr. Pr. time I eksemplet ovenfor kan man se, at den tidligere grundløn var på 205,14 kr. pr. time. Denne er ændret til 225,10 kr. pr. time med virkning fra den 3. maj Rettelser til signerede anmodninger En arbejdsgiver har mulighed for at rette fejl i den senest signerede indberetning. Opdager arbejdsgiveren fejl i tidligere signerede anmodninger, kan disse ikke rettes via NemRefusion. Her er arbejdsgiveren nødt til at kontakte kommunen. Hvis arbejdsgiveren skal rette en fejl, åbner han den seneste anmodning, foretager rettelsen og signerer til sidst anmodningen. Herefter vil kommunen modtage en mail med emneteksten Rettelse til tidligere sendt anmodning om Det vil ikke fremgå af Excel eller PDF filen hvori rettelsen består. Her anbefales det, at kommunen sagsbehandler indberetningen, som var det en ny anmodning og ser om ændringen påvirker størrelsen af det beløb, som der skal udbetales. Samtidig anbefales det at sammenligne refusionsperioden for den oprindelige anmodning og den rettede. Arbejdsgiver kan slette anmodninger Hvis en arbejdsgiver har oprettet en forkert anmodning, har arbejdsgiveren mulighed for at slette den seneste anmodning. Hvis det sker, vil kommunen modtage en mail med emneteksten Annullering til tidligere sendt anmodning om Hvilke beskeder får arbejdsgiveren Arbejdsgiveren kan tilmelde sig forskellige beskeder i NemRefusion. For løntilskuds- og fleksjobrefusion kan arbejdsgiveren tilmelde sig følgende beskeder: 1. Frist for refusionsanmodning Denne meddelelse bliver først aktuel, når de nye frister for løntilskuds- og fleksjobrefusion træder i kraft. 2. Klar til signering (venteregisterfunktion). Meddelelse for indberetninger, der indeholder fremtidige datoer, og dermed ikke kan signeres i NemRefusion. 3. Sagen gøres snart inaktiv Meddelelsen sendes, hvis der ikke er søgt om refusion på en sag de sidste 5 måneder. Beskeden indeholder en advarsel om, at sagen lukkes om 1 måned. Hvis der søges om refusion inden for den næste måned, forbliver sagen aktiv. 4. Sagen lukkes Meddelelsen sendes, når en sag er lukket, fordi der ikke er søgt om refusion på sagen de sidste 6 måneder. Hvis der skal søges refusion på sagen, skal der oprettes en ny sag. Juni 2013 (Version 1.0) 5

6 Arbejdsgiveren tilmelder eller afmelder sig de forskellige meddelelser ved at logge på NemRefusion med administrator-rettigheder, og herefter ændre opsætningen under menupunktet Administration i venstremenuen. Hjælp NemRefusion Support Hjælp til generelle og tekniske spørgsmål om selve indberetningsløsningen til brugere af NemRefusion - også kommunale sagsbehandlere. Ved problemer med log-in eller rettigheder skal du kontakte hhv. 'Nets DanID Erhvervssupport' eller 'Virk.dk support'. Telefon: (mandag-fredag kl ) Krypteret Nets DanID Erhvervssupport Hjælp til log-in med NemID Medarbejdersignatur til Erhverv Telefon: (tryk "1" for "administrator". Mandag-fredag kl , weekend kl ) www: Nets DanID Erhvervssupport Virk.dk support Hjælp til rettigheder til at indberette via Virk.dk Telefon: (mandag-fredag kl ) www: Virk.dk support Juni 2013 (Version 1.0) 6

7 Indberetningen indhold af regneark Dette afsnit indeholder en oversigt over de felter, som er indeholdt i de to regneark. Indholdet af tabellerne er grupperet med en farvemarkering som en læsevejledning. Farvemarkeringen har ingen betydning for selve indholdet af data i regnearkene. Løntilskudsrefusion Regnearket for anmodning om løntilskudsrefusion består af tre fanebalde: 1. Forside 2. Virksomhed og borger 3. Anmodning Virksomhed og borger Felt Format Bemærkning CVR-nr. Virksomhedens CVR-nr. Hentet fra den digitale signatur. P-nr. P-nummer (Produktionsenhedsnummer) angiver den fysiske beliggenhed, hvorfra virksomheden driver virksomhed og hvor medarbejderen arbejder. SE-nr. SE-nummer er at betragte som et undernummer til et CVR-nummer. CPR-nr. Medarbejderens personnummer. Stillingsbetegnelse Medarbejderens stillingsbetegnelse AnsættelsesID Identifikation af medarbejderen. Anvendes kun hvis medarbejderen har to ansættelsesforhold i virksomheden. Ansat på følgende overenskomst Den overenskomst, som medarbejderen er ansat på (eller som der tages udgangspunkt i, i fastsættelsen af tilskuddet). Fornavn Fornavn på medarbejderen. Efternavn Efternavn på medarbejderen. Vejnavn Nr. Etage Juni 2013 (Version 1.0) 7

8 Dør Postnummer By Stednavn Postboks Kommune Fornavn Fornavn på kontaktperson. Efternavn Efternavn på kontaktperson. Telefon Telefonnummer på kontaktperson. -adresse på kontaktperson. Anmodning Felt Format Bemærkning CVR-nr. Virksomhedens CVR-nr. Hentet fra den digitale signatur. CPR-nr. Medarbejderens personnummer. Fra dato Dato Refusionsperiodens startdato Til dato Dato Refusionsperiodens slutdato Har der været fravær i perioden Indikator Markering af, om medarbejderen har haft fravær i refusionsperioden (Ja/Nej). Sygdom/barsel uden løn Antal timer eller antal dage, hvor medarbejderen har været fraværende uden løn. Sygdom/barsel med løn Antal timer eller antal dage, hvor medarbejderen har været fraværende med løn. Sygeløn/orlovsløn under fraværet Den løn, der er udbetalt under fraværet. Ferie uden løn Antal dage, hvor medarbejderen har afholdt ferie uden løn. Ferie med løn Antal dage, hvor medarbejderen har afholdt ferie med løn. Juni 2013 (Version 1.0) 8

9 Andet fravær uden løn Antal timer eller antal dage, hvor medarbejderen har haft andet fravær uden løn. Anmodning om refusion for overarbejde Indikator Markering af om der anmodes om refusion overarbejde (Ja/Nej). Antal timer Antal overarbejdstimer, der anmodes om refusion for. Virksomhedens øvrige ansatte haft tilsvarende overarbejde Indikator Markering af om virksomhedens øvrige ansatte har haft tilsvarende overarbejde (Ja/Nej). Medarbejderen er stadig ansat Indikator Markering af, om medarbejderen stadig er ansat (Ja/Nej). Angiv ophørsdato Dato Dato for medarbejderens sidste ansættelsesdag. Signeringstidspunkt Dato og tidspunkt Tidspunkt for signering. Indeholder dato og tidspunkt (time, minut, sekund). Signeret af Den digitale signatur. Indeholder CVR-nr., RID-nr. (certifikatets serienummer) og navn på person, som signaturen er tilknyttet. Fleksjobrefusion Regnearket for anmodning om fleksjobrefusion består af fire fanebalde: 1. Forside 2. Virksomhed og borger 3. Beregningsoplysninger 4. Anmodning Virksomhed og borger Felt Format Bemærkning CVR-nr. Virksomhedens CVR-nr. Hentet fra den digitale signatur. P-nr. P-nummer (Produktionsenhedsnummer) angiver den fysiske beliggenhed, hvorfra virksomheden driver virksomhed og hvor medarbejderen arbejder. SE-nr. SE-nummer er at betragte som et undernummer til et CVR-nummer. Juni 2013 (Version 1.0) 9

10 CPR-nr. Medarbejderens personnummer. Stillingsbetegnelse Medarbejderens stillingsbetegnelse AnsættelsesID Identifikation af medarbejderen. Anvendes kun hvis medarbejderen har to ansættelsesforhold i virksomheden. Skånejob/beskyttet stilling Indikator Markering af, om medarbejderen er ansat i skånejob/beskyttet stilling (Ja/Nej). Ansat på følgende overenskomst Den overenskomst, som medarbejderen er ansat på (eller som der tages udgangspunkt i, i fastsættelsen af tilskuddet). Fornavn Fornavn på medarbejderen. Efternavn Efternavn på medarbejderen. Vejnavn Nr. Etage Dør Postnummer By Stednavn Postboks Kommune Fornavn Fornavn på kontaktperson. Efternavn Efternavn på kontaktperson. Telefon Telefonnummer på kontaktperson. adresse på kontaktperson. Juni 2013 (Version 1.0) 10

11 Beregningsoplysninger Felt Format Bemærkning CVR-nr. Virksomhedens CVR-nr. Hentet fra den digitale signatur. CPR-nr. Medarbejderens personnummer. Grundløn ekskl. tillæg, pensionsgivende Beløb Beløb. Den fulde mindste overenskomstmæssige løn eller hvis der ikke er overenskomst den løn, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde uanset hvilken grundløn, der er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager i ansættelseskontrakten. Grundlønnen angives ekskl. tillæg, pension og evt. bonus. - Gældende den Dato Dato hvorfra grundlønnen er gældende. - Senest angivne Grundløn ekskl. tillæg, pensionsgivende Beløb Den senest gældende grundløn. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Grundløn ekskl. tillæg, ikke-pensionsgivende Beløb Den fulde mindste overenskomstmæssige løn eller hvis der ikke er overenskomst den løn, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde uanset hvilken grundløn, der er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager i ansættelseskontrakten. Grundlønnen angives ekskl. tillæg, pension og evt. bonus. - Gældende den Dato Dato hvorfra den ikke-pensionsgivende grundløn er gældende. - Senest angivne Grundløn ekskl. tillæg, ikke-pensionsgivende Beløb Den senest gældende ikke-pensionsgivende grundløn. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Funktionstillæg, pensionsgivende Beløb Funktionstillæg, hvis der er tale om en særlig funktion/stilling, som den pågældende udøver, og hvis funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den mindste overenskomstmæssige timeløn på området. - Gældende den Dato Dato hvorfra funktionstillægget er gældende. - Senest angivne Funktionstillæg, pensionsgivende Beløb Det senest gældende funktionstillæg. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Funktionstillæg, ikke- Beløb Funktionstillæg, hvis der er tale om en særlig Juni 2013 (Version 1.0) 11

12 pensionsgivende funktion/stilling, som den pågældende udøver, og hvis funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den mindste overenskomstmæssige timeløn på området. - Gældende den Dato Dato hvorfra det ikke-pensionsgivende funktionstillæg er gældende. - Senest angivne Funktionstillæg, ikkepensionsgivende Det senest gældende ikke-pensionsgivende funktionstillæg. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Søgnehelligdagsbetaling Beløb Beløb for Søgnehelligdagsbetaling. - Gældende den Dato Dato hvorfra søgnehelligdagsbetalingen er gældende. - Senest angivne Søgnehelligdagsbetaling Den senest gældende søgnehelligdagsbetaling. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Pensionsbidrag, arbejdsgiverandel Procent/Beløb Arbejdsgiverens pensionsbidrag. Angives i procent eller fast månedligt beløb. - Gældende den Dato Dato hvorfra pensionsbidraget er gældende. - Senest angivne Pensionsbidrag, arbejdsgiverandel Procent/Beløb Det senest gældende pensionsbidrag. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Fritvalgsordning, pensionsgivende Procent Den pensionsgivende fritvalgsordning, angives i procent. - Gældende den Dato Dato hvorfra fritvalgsordningen er gældende. - Senest angivne Fritvalgsordning, pensionsgivende Fritvalgsordning, ikke-pensionsgivende Procent Procent Den senest gældende fritvalgsordning. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Den ikke-pensionsgivende fritvalgsordning, angives i procent. - Gældende den Dato Dato hvorfra den ikke-pensionsgivende fritvalgsordning er gældende. - Ny Fritvalgsordning, ikke-pensionsgivende Procent Den senest gældende ikke-pensionsgivende fritvalgsordning. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Særlig feriegodtgørelse Procent Den særlige feriegodtgørelse, angives i procent. - Gældende den Dato Dato hvorfra den særlige feriegodtgørelse er Juni 2013 (Version 1.0) 12

13 - Senest angivne Særlig feriegodtgørelse Procent gældende. Den senest gældende særlige feriegodtgørelse. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. ATP-bidrag, arbejdsgiverandel Beløb Beløbet for arbejdsgivers ATP-bidrag. - Gældende den Dato Dato hvorfra arbejdsgivers ATP-bidrag er gældende. - Senest angivne ATP-bidrag, arbejdsgiverandel Beløb Det senest gældende ATP-bidrag. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Gruppelivsforsikring Beløb Beløbet for gruppelivsforsikringen. - Gældende den Dato Dato hvorfra gruppelivsforsikringen er gældende. - Senest angivne Gruppelivsforsikring Beløb Den seneste gældende gruppelivsforsikring. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Andre arbejdsgiverudgifter Beløb Angivelse af beløb for andre arbejdsgiverudgifter. Der kan angives 4 beløb. - Gældende den Dato Dato hvorfra de andre arbejdsgiverudgifter er gældende. - Senest angivne Andre arbejdsgiverudgifter Andre ordninger, tilskudsberettiget pensionsgivende Beløb Den seneste gældende Andre arbejdsgiverudgifter. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Angivelse af pensionsgivende Andre ordninger, der er tilskudsberettiget. Der kan angives op til tre beløb. - Gældende den Dato Dato hvorfra de andre arbejdsgiverudgifter er gældende. - Senest angivne Andre ordninger, tilskudsberettiget pensionsgivende Andre ordninger, tilskudsberettiget ikkepensionsgivende De seneste gældende Andre ordninger. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Angivelse af ikke-pensionsgivende Andre ordninger, der er tilskudsberettiget. Der kan angives op til tre beløb. - Gældende den Dato Dato hvorfra de andre arbejdsgiverudgifter er gældende. - Senest angivne Andre ordninger, tilskudsberettiget ikke-pensionsgivende De seneste gældende Andre ordninger. Oplyses kun, hvis der er sket en ændring. Juni 2013 (Version 1.0) 13

14 Anmodning Felt Format Bemærkning CVR-nr. Virksomhedens CVR-nr. Hentet fra den digitale signatur. CPR-nr. Medarbejderens personnummer. Fra dato Dato Refusionsperiodens startdato Til dato Dato Refusionsperiodens slutdato Har der været fravær i perioden Indikator Markering af, om medarbejderen har haft fravær i refusionsperioden (Ja/Nej). Sygdom/barsel uden løn Antal timer eller antal dage, hvor medarbejderen har været fraværende uden løn. Sygdom/barsel med løn Antal timer eller antal dage, hvor medarbejderen har været fraværende med løn. Sygeløn/orlovsløn under fraværet Den løn, der er udbetalt under fraværet. Ferie uden løn Antal dage, hvor medarbejderen har afholdt ferie uden løn. Ferie med løn Antal dage, hvor medarbejderen har afholdt ferie med løn. Andet fravær uden løn Antal timer eller antal dage, hvor medarbejderen har haft andet fravær uden løn. Anmodning om refusion for overarbejde Indikator Markering af, om der anmodes om refusion for overarbejde (Ja/Nej). Antal timer Antal overarbejdstimer, der anmodes om refusion for. Har virksomhedens øvrige ansatte haft tilsvarende overarbejde Indikator Markering af, om virksomhedens øvrige ansatte har haft tilsvarende overarbejde (Ja/Nej). Medarbejderen er stadig ansat Indikator Markering af, om medarbejderen stadig er ansat (Ja/Nej). Angiv ophørsdato Dato Dato for medarbejderens sidste ansættelsesdag. Signeringstidspunkt Dato og tidspunkt Tidspunkt for signering. Indeholder dato og tidspunkt (time, minut, sekund). Signeret af Tek½st Den digitale signatur. Indeholder CVR-nr., RID-nr. (certifikatets serienummer) og navn på person, som Juni 2013 (Version 1.0) 14

15 signaturen er tilknyttet. Juni 2013 (Version 1.0) 15

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion #BREVFLET# Aalborg Kommune, Økonomiafsnittet Sønderbro 12, 9000 Aalborg Til arbejdsgiveren 28. august 2015 Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion For at lette arbejdsgangen både for dig som arbejdsgiver

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 8 1.1 Målgruppe... 8 1.2 Læsevejledning... 8 1.2.1

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015

Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015 Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015 Dagens program Kl. 13.15-14.15 Velkomst Louise Starup / Feriepengeinfo Lovens rammer for feriepenge Louise Starup / Feriepengeinfo Indberetning til

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3g gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3g gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3g gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 14 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.9 gæld er f r a 18/06-2013 og d. 20/08-2013 (se nær m er e ver sionover sigt ) NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt...

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Værd at vide om VAS juni 2014. - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær

Værd at vide om VAS juni 2014. - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær S t y r e l s e n f o r A r b e j d s m a r k e d o g R e k r u t t e r i n g Værd at vide om VAS juni 2014 - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær S t y r e l

Læs mere