Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke"

Transkript

1 Medieplan 2012 Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke 1

2 Forord Vores mediekultur har ændret sig grundlæggende de sidste år, og derfor er fokus flyttet fra at opfatte medier, som noget man bevidst undersøger og bruger, til et fokus hvor medier i væsentligt omfang er blevet en integreret del af de daglige aktiviteter, rutiner og ritualer og indgår som en nærmest usynlig dimension i hverdagslivet. Medier optager en stor del af børns og unges hverdag, og megen mediebrug har tendens til at være kulissemediebrug, hvor flere medier mere eller mindre bevidst er aktiveret på samme tid. Ved medier forstås hele spektret af medier, fra trykte medier over lyd- og billedmedier til multimedier. Teknologi og medier udvikles med en overvældende forandringshastighed. Børn og unge tager ofte ny teknologi og nye medier i anvendelse før voksne, og der tales i den forbindelse om en generationsmæssig kløft. Ændringerne i mediebilledet og hverdagens mediebrug stiller nye krav til mediearbejdet i skolen. Der må udvikles et mediepædagogisk helhedssyn, der sikrer en sammenhæng mellem hjemmenes og fritidens mediekultur, skolens læringsmiljø og skolens mediekultur. Centralt er begrebet progression, dvs. en strategi og en rækkefølge for, hvorledes mediearbejdet tilrettelægges som læreproces. Mediearbejdet tilrettelægges i forhold til faglige, tværfaglige og/eller projektorganiserede aktiviteter og i relation til elevernes forudsætninger og interesser. Derudover er det hensigtsmæssigt at tilrettelægge arbejdet ud fra en mediemæssig- og en mediefaglig progression, dvs. en rækkefølge for arbejdet med de enkelte medier og for arbejdet i og med de enkelte mediegenrer. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Indhold... 4 Målet... 4 Indsatsområder 2012/ Evaluering og videreudvikling af Paradisbakkeskolens mediepla... 5 Webetik... 6 Klassetrinsoversigt... 7 Tekstbehandling... 9 Regneark Publisher PowerPoint Datastudie Pasco Elevintra Informationssøgning Digitale billeder Billedredigering Lydoptagelser Digital video Computere og netværk Bibliotekskundskab

4 Indhold Med denne medieplan vil vi forsøge at koordinere de forskellige medieområder, som eleverne skal stifte bekendtskab til samt kunne anvende i løbet af deres skolegang. Medieplanen skal ses som et forsøg på at konkretisere og målsætte IT og medieområdet, således at klassens lærerteam kan se hvilke IT og mediefaglige elementer, der skal integreres i den daglige undervisning på de forskellige trin i elevernes skoleforløb. Medieplanen er således ment som en hjælp til at konkretisere og målsætte bibliotekskundskabsundervisningen og de IT- og mediefaglige elementer i den daglige undervisning. Princippet ved tilrettelæggelsen af undervisningen er, at planen så vidt muligt integreres i den daglige undervisning i relevante faglige sammenhænge. Medieplanen består af to dele: 1. En oversigt over trinmålene i de forskellige medie- og programtyper og deres fordeling på de forskellige klassetrin. Fx skal man i første klasse arbejde med tekstbehandling på elementært niveau (T1), udvidet niveau (T2) i fjerde klasse og avanceret niveau (T3) i syvende klasse. 2. Beskrivelse af trinmålene indenfor de forskellige medie- og programtyper. De fleste er delt op i tre niveauer (elementær, udvidet og avanceret), der modsvarer de tre afdelinger (indskoling, mellemtrin og udskoling). Trinmålene skal ikke nødvendigvis indfries på det pågældende klassetrin, men kan betragtes som en begyndelse til videre arbejde med pågældende medie-/programtype, som dog senest skal være gennemgået ved overgangen til ny afdeling. Princippet ved tilrettelæggelsen af IT og medieforløbene er, at de så vidt muligt skal integreres i den daglige undervisning i relevante faglige sammenhænge. Ansvaret for planlægning, gennemførelse og evaluering af UV-forløb - og derved indfrielse af trinmålene ligger hos klassens lærerteam. Det er tanken, at it- og medieplanen skal drøftes på afdelingsmøder i starten af næste skoleår Målet Målet for Paradisbakkeskoles medieplan er, at eleverne i løbet af deres skolegang får udviklet en mediekompetence, der giver den enkelte elev - Glæde og lyst til at lære - Værktøjer til at begå sig i web2.0 (både i skolen og uden for skolen) - En kritisk tilgang til de forskellige medier - Mulighed for at blive udfordret på mange og forskellige niveauer 4

5 Indsatsområder 2012/ Afd. Nexø: Animationsfilm i samarbejde mellem 3. og 7.klasse (varetages af biblioteket) - Udvalgte elever i 6.kl. både Nexø og Svaneke: Fnuggi forløb med Prezi - M-klasser: Ipadprojekt Evaluering og videreudvikling af Paradisbakkeskolens medieplan Forslagene fremlægges, debatteres og vedtages på Pædagogisk Råd. Pædagogisk Råd kan til hver en tid komme med forslag, som kan styrke medieplanen. Medieplanen præsenteres for Skolebestyrelsen. Årets medieplan evalueres ved skoleårets slutning med ledelsen og Pædagogisk Råd. 5

6 Webetik At navigere rundt i alle de digitale medier og udfordringer stiller krav til elevernes kritiske sans og sunde fornuft. De digitale medier er en naturlig del af børn og unges virkelighed i dag, og det må vi som voksne og skole forholde os til. Vi er derfor nødt til at bidrage til at øge børn og unges bevidsthed om deres egen adfærd på net og mobil, samt give dem redskaber til at forstå og tackle de situationer, de kan komme ud for online. Ved at give eleverne information, handlemuligheder og hjælp til at kunne navigere på net og mobil er du med til at forebygge, at børn og unge udsættes for dårlige oplevelser online. Den gode stil på nettet handler lidt firkantet sagt om at være bevidst om alle de andre på nettet, om hvad eleverne gør med sine informationer på nettet og ikke mindst, hvordan eleverne behandler andre på nettet. Det gælder om: VÆR KRITISK. Nettet har tusindvis af spændende websites med alle mulige former for oplysninger og informationer. Der er i det hele taget så meget stof på nettet, at det ikke altid er lige nemt at gennemskue, hvad man kan stole på og, hvad der er helt hen i vejret, pure opspind eller bare ren og skær vrøvl. TÆNK DIG OM. På nettet kan alle slags mennesker tale med hinanden, uden de reelt ved, hvem den anden er. Friske Morfar på 90 år kan for eksempel chatte med Morten på 17 år. Det er vigtigt at tænke sig om inden man giver oplysninger videre om sig selv. Dertil kommer at det er vigtigt at vide at aktiviteter på nettet efterlader spor, som kan give andre adgang til personlige oplysninger DU BESTEMMER SELV. Én ting er, hvad andre lægger ud på nettet, noget andet er, hvad man selv lægger ud på fx en profil på en chatportal, ens eget website eller en blog. BEHANDL ANDRE MED RESPEKT. Der er absolut ingen grænser for, hvor sjovt man kan have det på nettet og med mobilen. Men der er grænser for, hvad man kan tillade sig over for andre. Hvad der er ok og hvad der ikke er ok kan afhænge af den gruppe eller det forum som vedkommende befinder sig i. Inspiration og forslag til undervisningsforløb (indskoling, mellemtrin og udskoling) kan findes på nedenstående links: 6

7 Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk C1 C2 C3 Bibliotekskundskab BIB1 BIB2 BIB3 BIB4 BIB5 BIB6 BIB7 BIB8 BIB9 BIB10 ElevIntra E1 E2 E3 CD-ord CD1 CD2 Lynfingre L1 Informationssøgning I1 I2 I3 Tekstbehandling T1 T2 T3 Regneark R1 R2 Publisher P1 P2 P3 PowerPoint PP1 PP2 PP3 Billeder B1 B2 BR1 B3 BR2 Lyd L1 L2 Video V1 V2 V3 Datastudio D1 D2 D3 Geogebra * G1 G2 G3 7

8 Wordmat * W1 Sketch-up* S1 Cmaps * CM1 CM2 Det er en selvfølge at webetik tages op på hvert klassetrin. Læreren kan hente inspiration på vedlagte links (under webetik) 8

9 Tekstbehandling Elementær tekstbehandling med Word (T1) Introduktion til Word Åbn, gem og luk en Wordfil Slette/rette bogstaver Store/små bogstaver, mellemrum og linieskift Skrift, størrelse, typografi, linieafstand Flytte, kopiere og sæt ind Indsætte billeder Udskrivning Udvidet tekstbehandling med Word (T2) Kursivering, understregning og fed Venstrestillet, centreret, højrestillet og sideskift Marginer og tabulator Indsætte tabel Rammer og skygge WordArt Oprette mapper og flytte dokumenter mellem mapper Stavekontrol Punktopstilling Avanceret tekstbehandling med Word (T3) Sidehoved og fod Indsætte sidetal Spalter Indsætte elementer fra andre programmer (fx grafer fra Excel) Sideopsætning Hyperlinks Indholdsfortegnelse Bruge hjælpefunktionen 9

10 Regneark Elementært regneark med Excel (R1) Udvidet regneark med Excel (R2) Introduktion til Excel Åbn, gem og luk en Excelfil Skrift, størrelse og typografi Kendskab til celle, række, kolonne Simple formler med de fire regningsarter Autosum, sortering etc. Simple diagrammer Rammer og skygger Udskrivning Formatering (herunder formatpensel) Indsætte/slette rækker og kolonner Kolonne- og rækkebredde og højde Kopier og sæt ind Udvidet kendskab til diagrammer Sidehoved og -fod Sidetal At bruge hjælpefunktionen 10

11 Publisher Elementær præsentation med Publisher (P1) Introduktion til Publisher Åbn, gem og luk en publikation Indsæt billede og tekst WordArt Simpel tekstformatering Udskrivning Udvidet præsentation med Publisher (P2) Specielle og tegnede objekter Sideformater Objektruder Objektrammer og farver Flersidede publikationer Oprette tabel Spalter Videre arbejde med tekstformatering Layout af tekst og billede Avanceret udskrivning Avanceret præsentation med Publisher (P3) Hjælpelinier Grafik Forgrund og baggrund Skabeloner og design Udskrivning af hæfter Websider Bruge hjælpefunktionen 11

12 PowerPoint Elementær præsentation med PowerPoint (PP1) Introduktion til PowerPoint Åbn og gem en præsentation Indsæt tekst og billede WordArt Diasovergange Vis diasshow Udvidet præsentation med PowerPoint (PP2) Animation Tidsindstilling Layout Indsæt andre programelementer (fx fra Excel) Vis diasoversigt Udskrivning af præsentation Avanceret præsentation med PowerPoint (PP3) Designskabeloner Tabeller Indsæt film og lyd Hypertekst 12

13 Datastudie Pasco Elementær aktivitet med Datastudio (D1) Udvidet præsentation med Datastudio (D2) Introduktion til Datastudio Åbn, gem og luk en aktivitet Opret en aktivitet Tilslut passende sensor Indtast data Opsætning Rediger måleindstillinger Udskrivning Avanceret præsentation med Publisher (D3) 13

14 Elevintra Elementær brug af Elevintra (E1) Logge sig på Elevintra med UNI-login Orientere sig på opslagstavlen Introduktion til samlemapper Introduktion til logbog Introduktion til Bogkassen Udvidet brug af Elevintra (E2) Oprettelse og brug af Skolekom- Introduktion til arbejdsrum Læse og sende interne beskeder Elevchat Snak om etik i virtuelle rum Videre arbejde med logbog og samlemapper Avanceret brug af Elevintra (E3) Videre arbejde med arbejdsrum Introduktion til spørgeskemaer Videre arbejde med logbog og samlemapper 14

15 Informationssøgning Elementær informationssøgning på Internettet (I1) Introduktion til Internettet og Explorer Åbne og lukke for Explorer Simple søgemetoder Navigering med Explorer Introduktion til Internetadresser Billedsøgning Udvidet informationssøgning på Internettet (I2) Søgestrategier (herunder indsnævring/ udvidelse af søgeresultater) Bogmærker Flere vinduer aktive Præsentation af diverse internetportaler (fx Emu og Skoda) Videre arbejde med internetadresser Kendskab til ophavsret Avanceret informationssøgning på Internettet (I3) Skelnen mellem indeks/- og katalogsøgninger Videre arbejde med søgestrategier og internetadresser Videre arbejde med internetportaler (fx specifikke databaser som Polfoto og Infomedia) Arbejde med at kopiere og gemme tekster fra nettet Kildekritisk vurdering af websider Netpilot 15

16 Digitale billeder Elementært brug af digitalt kamera (B1) Tænde og slukke kameraet Tage et billede LCD skærm on/off Zoomfunktioner Elementære overvejelser om motiv Billedvisning på kameraet Udvidet brug af digitalt kamera (B2) Overføre og gemme billeder fra kamera til computer Videre arbejde med motiv Blitzfunktioner Bruge prædefinerede funktioner(fx portræt, landskab og selvudløser) Udvidet billedvisning på kameraet Printe billeder Avanceret brug af Digitalt kamera (B3) Videre arbejde med motiv og belysning Indstille billedkvalitet Slette billeder fra kameraet Videre arbejde med at overføre og gemme billeder på computer (herunder navngivne filer og gemme disse på eksterne lagringsmedier som fx cd rom) Scanne billeder og gemme dem 16

17 Billedredigering Elementær billedbehandling (BR1) Avanceret billedbehandling (BR2) Indsætte billede i Word, Publisher eller PowerPoint. Åbne programmet Værktøjslinien billede Beskæring Forstørre/formindske Farve Kontrast Lysstyrke Placering af billede i forhold til tekst Gennemsigtig farve Indføring i billedbehandlingsprogram Fx Picasa, PhotoFiltre eller andre Lydoptagelser Elementær betjening af digital lydoptager (L1) Udvidet betjening af digital lydoptager (L2) Optage lyd, fx via Audacity Afspille lyd Navigering mellem lydoptagelser Indledende snak om lydforhold Overføre lyd til computer, fx fra mobiltelefon Lettere redigering af lydoptagelser, fx via Audacity Gemme lyd i bestemt format, fx mp3-fil Konvertere lyd fra et format til et andet Brænde lydfil på CD Videre snak om lydforhold 17

18 Digital video Elementær betjening Af digitalt videokamera (V1) Udvidet brug af digitalt kamera (V2) Udvidet videokendskab (V3) Kende kamerataskens indhold Tænde og slukke kameraet, sætte bånd i og tage ud. Optage på auto Kende til zoom Afspille bånd i kameraet Pakke kameraet rigtigt sammen Kende til perspektiverne frø, fugl og normal Kende til motiv og beskæring Skrive storyboard og skudliste Optage ud fra storyboard Overføre til computer Optage film ud fra eget manuskript og storyboard Videre arbejde med motiv, perspektiv, vinkel og beskæring Redigere med redigeringsprogram fx MovieMaker Indsætte tekst, reallyd og effektlyd Få kendskab til videogenrerne: reportage, interview, dokumentar, fiktion m.v. Overspille til DVD 18

19 Computere og netværk Elementær brug af computere og netværk (C1) Tænde og slukke computeren Logge på skolens computere med UNIlogin Kende de forskellige dele af et skærmbillede Kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder Gemme og hente filer på skolens netværk Indtage en god arbejdsstilling ved computeren Bruge begge hænder på tastaturet Udvidet brug af computere og netværk (C2) Avanceret brug af computere og netværk (C3) Kende de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde Vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre Kende til problemstillinger mht. licenser Kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde Kunne forbinde computer med en projektor Kende forskellige lagringsmetoder Kende regler for digitaloverførsel og opbevaring af personlige oplysninger Analysere, vurdere og tage stilling til det fysiske arbejdsmiljø 19

20 Bibliotekskundskab (her henvises til bibliotekets plan for hvert enkelt år via link) 20

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Udkast 2005 IT- og medieplan Vester Mariendal Skole IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres itog mediekompetencer som en integreret del af undervisningen

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3

Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3 Indholdsfortegnelse. Forord side. 3 Fase 1 It- og mediestøttede læreprocesser side. 4 Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere i netværk Skolebibliotekskundskab Fase 2 side.

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN 1 MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN Forord Denne medieplan er resultatet af arbejdet med den grønne tråd i det pædagogiske servicecenter 2004/05. Det har været et ønske fra arbejdsgruppen at få lavet en sammenkobling

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Lærernes It-kompetencer

Lærernes It-kompetencer Lærernes It-kompetencer Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tiltag... 2 SkoleIntra... 2 Trådløst netværk... 2 Bærbare computere... 3 Smartboards... 3 Papirløst lærerråd... 3 Undersøgelse: Lærere... 3 Formål...

Læs mere

Mediehandleplaner 2015

Mediehandleplaner 2015 Mediehandleplaner 2015 for Øster Åby Friskole revideret 1. juni 2015 Note: Handleplanen tages jævnligt op til fornyet revision IT-undervisning Bh.kl. - 2. Kl. Hensigt Mål Indhold Ansvarlig med undervisningen

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune Undervisning Medieplan for IT, medie og skolebiblioteksundervisning Medieplan for IT-, medie og skolebibliotekskundskab Forord Mål og indhold I arbejder vi frem mod, at skolebibliotekerne fungerer som

Læs mere

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning LÆRE plan for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning Læreplan for IT-, medie- og skolebibliotekskundskab Forord Denne læreplan er resultatet af udviklingsprojektet Fælles læseplan for IT-, medie- og

Læs mere

Helms Skoles it-handleplan 2012

Helms Skoles it-handleplan 2012 Helms Skoles it-handleplan 2012 1. HVAD ER MÅLET FOR ARBEJDET MED IT PÅ HELMS SKOLE... 1 2. VISION:... 1 3. TILEGNELSE AF DIGITALE KOMPETENCER... 2 4. HVILKET UDSTYR RÅDER SKOLEN OVER PT (APRIL 2012)...

Læs mere

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser Giv din IT viden et spark Kursuskatalog Kursusbeskrivelser April 2010 5. udgave Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette kursusmateriale er, uden WedoIT s skriftlige samtykke, forbudt ifølge

Læs mere

Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole

Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 IT-strategi hvorfor det?... 3 Sådan gør vi på Aalborgs skoler... 3 Lærernes brug af IT i undervisningen.... 4 Nibe Skoles IT-situation

Læs mere