Bliv en haj til. Opret det første regneark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv en haj til. Opret det første regneark"

Transkript

1 Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007

2 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version 1, juni 2009 Copyright 2009 by Forlaget Edutasia Forfatter: Lone Riemer Redaktion: Anna Kjærgaard og Tine Nøhr Kvist Udviklet og udgivet af: Forlaget Edutasia, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø Tlf Se mere på blivenhaj.dk Kommentarer og rettelser er velkomne på

3 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Indhold Lektion 1 Opret det første regneark Start og afslut Excel Start Excel Afslut Excel Lav din første talopstilling Skærmbilledet Betjening Arbejdsgang Indtast data i celle Knappen Spor fejl Zoom Øvelse Lav din første talopstilling Genvejstaster til MS Excel Tastaturgenveje

4 Lektion 1 Opret det første regneark I denne lektion lærer du, hvordan du kan oprette en projektmappe, indtaste data og gemme projektmappen. Du lærer også, hvordan du kan redigere de indtastede data og oprette simple formler. Denne lektion fortæller dig bl.a., hvordan du: Starter og afslutter Excel. Betjener Excel vha. Office-knap, bånd og værktøjslinje. Indtaster data. Zoomer ind og ud på dit regneark. Gemmer en ny projektmappe. Gemmer ændringer i en projektmappe. Lukker en projektmappe uden at afslutte Excel. Redigerer celleindhold. Opretter simple formler til beregning. Benytter Excels hjælpefunktion. 3

5 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark 1.1 Start og afslut Excel Microsoft Excel er et regnearksprogram, som kan meget mere end de regnskabsbøger og den regnemaskine, som det erstatter. Regnearksprogrammet kan bruges til at opstille tal, foretage beregninger og illustrere talsammenhænge vha. diagrammer. Microsoft Excel 2007 kan købes og fungere alene, men som regel vil det være installeret som et af programmerne i kontorprogrampakken Microsoft Office Programpakken indeholder bl.a. også tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word Programmerne i Microsoft Office 2007 er gode til at samarbejde og udveksle informationer. Desuden fungerer betjeningen af menuer, værktøjslinjer, hjælpefunktionen m.m. på samme måde i programmerne. Bemærk: I 2007-udgaven af Microsoft Office indeholder programmerne Word, Excel, PowerPoint og Access et bånd, som giver adgang til alle kommandoer. De øvrige Office-programmer, fx Outlook og Publisher, betjenes vha. menuer og værktøjslinjer (ligesom alle programmer i de tidligere udgaver af Microsoft Office) Start Excel Du kan muligvis starte Excel på flere måder, idet der kan være oprettet genveje til Excel på skrivebordet og på værktøjslinjen Hurtig Start. Du kan imidlertid altid starte Excel vha. Start-knappen, så det er den måde, der beskrives her. Sådan starter du Excel vha. Start-knappen 1 Klik på Start-knappen i nederste venstre hjørne. 2 Peg eller klik på menupunktet Alle programmer. Indholdet i venstre side af startmenuen ændres nu, så der vises en liste over alle installerede programmer. 3 Klik på menupunktet Microsoft Office. 4 Klik på menupunktet Microsoft Office Excel Excel bliver nu startet Afslut Excel Når du er færdig med at arbejde i Excel, bør du afslutte programmet, så det ikke bruger computerens ressourcer uden grund. Du behøver ikke at lukke den projektmappe, du har arbejdet med, inden du afslutter Excel, da Excel automatisk lukker alle åbne projektmapper, inden selve programmet lukkes. Sådan afslutter du Excel 1 Klik på Microsoft Office-knappen i øverste venstre hjørne. 2 Klik på knappen Afslut Excel. Hvis Excel indeholder projektmapper, hvis ændringer ikke er gemt, vises følgende dialogboks. 3 Klik på Ja, hvis dialogboksen vises, og angiv hvor og under hvilket navn projektmappen 4

6 skal gemmes. Excel bliver nu lukket, og Windows skrivebord vises. i pro- Tip: Hvis der kun er én projektmappe åben, kan du afslutte Excel ved at klikke på Luk-knappen gramvinduets øverste højre hjørne. Bemærk: I Excel 2007 er menuen Filer erstattet af Microsoft Office-knappen. 5

7 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark 1.2 Lav din første talopstilling Når Excel startes, vises et tomt regneark. Dette regneark udgør, sammen med de to øvrige regneark, den projektmappe, som Excel automatisk opretter, når programmet startes. Excel arbejder med projektmapper for at gøre det let at arbejde med relaterede regneark. Hvert regneark kan bestå af over 1 million rækker og over kolonner. Du behøver altså ikke at være bekymret for, om der er plads nok på regnearket. Kolonne B. Regneark er inddelt i kolonner og rækker. Skæringspunktet mellem en kolonne og en række kaldes en celle. Række 3. Hver celle har et cellenavn, bestående af kolonnebogstavet efterfulgt af rækkenummeret, fx B Skærmbilledet Når Excel starter, vises et nyt tomt regneark automatisk, så du kan begynde at indtaste talopstillinger med det samme. Før du begynder at bruge regnearket, er det dog en god idé at blive bekendt de forskellige dele af Excels opbygning. Når Excel åbnes, vises nedenstående skærmbillede: Office-knap. Værktøjslinje. Bånd. Titellinje. Minimer. Maksimer. Luk. Den aktive celles navn. Regnearksfaner. Formellinje. Statuslinje. Den aktive celle. Bemærk: Det skærmbillede, der vises, når du åbner Excel, er påvirket af Excels indstillinger. Hvis du tidligere har anvendt og tilpasset Excel, er det således ikke sikkert, at dit skærmbillede er magen til den viste illustration. Regnearket og markørerne Det store felt, som er inddelt i celler, er selve regnearket. Det er her, de ønskede data skal skrives. Kun det, som vises her, udskrives på papir, når du udskriver dit regneark. De blågrå streger, som inddeler regnearket i celler, kaldes gitterlinjer, og de udskrives som standard ikke. I regnearket vises tekstmarkøren som en blinkende lodret streg, når en celle er aktiv. Uanset om tekstmarkøren blinker i selve cellen eller i formellinjen, bliver de data, du indtaster, placeret i 6

8 den aktive celle. Musemarkøren kan, i modsætning til tekstmarkøren, befinde sig et hvilket som helst sted på skærmbilledet, og dens placering har ingen betydning, så længe du ikke benytter museknapperne. Musemarkøren benyttes til at interagere med det, der vises på skærmen. Den kan således bl.a. bruges til at vælge funktioner og markere data. Musemarkørens udseende afhænger af, hvad den peger på. På den måde giver musemarkørens udseende et fingerpeg om, hvilke handlinger det er muligt at udføre med musen det pågældende sted Betjening Både Excel, Word, PowerPoint og Access betjenes vha. et bånd, som giver adgang til alle kommandoer. Office-knap og værktøjslinje I øverste venstre hjørne af skærmbilledet vises Office-knappen. Et klik på den åbner Office-menuen, som bl.a. kan bruges til at oprette, åbne, gemme og udskrive projektmapper. Til venstre for Office-knappen vises værktøjslinjen Hurtig adgang. Via den kan man hurtigt gemme projektmappen og fortryde uønskede ændringer. Tip: Du kan føje flere knapper til værktøjslinjen Hurtig Adgang vha. knappen Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang, som vises til højre for værktøjslinjen. Båndet Umiddelbart under titellinjen vises båndet. Office-knap. Faner. Hjælp. Gruppe. Gruppenavn. Dialogboksstarter. Gruppeknap. Båndet indeholder forskellige faner, som hver især er inddelt i grupper. Hver gruppe indeholder en samling kommandoer, og under hver gruppe står gruppens navn. Hvis gruppen indeholder flere indstillingsmuligheder end dem, der vises direkte på fanen, vises knappen Dialogboksstarter til højre for gruppens navn. Et klik på knappen åbner enten en opgaverude eller en dialogboks, som giver yderligere valgmuligheder. 7

9 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Alle faner på båndet har den samme bredde. Hvorvidt fanernes indhold kan vises i deres fulde bredde afhænger af den valgte opløsning og af skærmens størrelse. Hvis der ikke er plads til at vise en fanes indhold i sin fulde bredde, vises en knap for hver af de grupper, der ikke er plads til. Når du klikker på knappen, vises gruppens indhold. Excel viser altid de syv standardfaner på båndet, og når det er relevant, suppleres de med indholdsafhængige faner. Hvis du fx arbejder med et diagram, føjer Excel tre faner med diagramværktøjer til båndet. Som standard viser båndet hele tiden både faner og indhold. Hvis du mangler plads på din skærm, kan du vælge at minimere båndet, så faneindholdet kun vises, når du vælger en fane. Sådan minimerer du båndet 1 Klik på knappen Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang. Knappen er som standard placeret i titellinjen. 2 Klik på Minimer båndet i den fremkomne liste. Båndet bliver nu minimeret, så kun faneoverskrifterne kan ses. Når du klikker på en faneoverskrift, udvides båndet, så du kan vælge den ønskede kommando. Båndet minimeres igen, når du vælger en kommando, eller hvis du klikker på den aktive faneoverskrift. Bemærk: Hvis du senere vil have båndet vist på normal vis, skal du gentage trin

10 Genvejsmenu Det kan være besværligt at finde og vælge den ønskede kommando på båndet. For at imødekomme det kan Excel vise en genvejsmenu, som kun indeholder de kommandoer, der er relevante i den aktuelle situation. Hvis du vil benytte en genvejsmenu, skal du pege på det objekt, du gerne vil se en genvejsmenu for, og derefter klikke på den højre museknap. Genvejsmenuen vises derefter på det sted, hvor musemarkøren er placeret. I illustrationen til højre kan du se den genvejsmenu, som vises, hvis du højreklikker i en celle med tal. Miniværktøjslinje Excel indeholder en miniværktøjsline, som kan hjælpe med formatering af tekst, tal og celler. Miniværktøjslinjen vises automatisk sammen med genvejsmenuen, hvis du højreklikker på en celle. En tilpasset miniværktøjsline vises automatisk i en halvgennemsigtig udgave, når du markerer tal eller tekst vha. musen. Miniværktøjslinjen vises tæt på den aktuelle markering. Hvis du fjerner musen fra markeringen forsvinder miniværktøjslinjen, og hvis du peger på værktøjslinjen, bliver den solid (uigennemsigtig). Tip: Hvis du synes, at den automatiske visning af miniværktøjslinjen er irriterende, kan du fravælge den. Klik på Office-knappen, klik på knappen Excel-indstillinger, sørg for, at Populær er valgt i listen til venstre, og fjern tjekmærket ud for Vis miniværktøjslinjen ved markering. Klik på OK. Vælg kommando Kommandoer kan vælges både med mus og tastatur. Brug af musen har den fordel, at du kan se de tilgængelige kommandoer, men det kan være en ulempe at skulle fjerne hånden fra tastaturet, ligesom brug af musen kan give museskader. Brug af tastaturet er hurtigst, hvis du kan huske tastaturgenvejene for de ønskede funktioner. Sådan vælger du en kommando vha. musen 1 Klik på den ønskede fane i båndet, fx Startside. 2 Klik på den ønskede kommando, fx Kopier-knappen. Kommandoen er nu valgt. Sådan vælger du en kommando vha. tastaturet 1 Tast <Alt>. Der vises nu et bogstav på Office-knappen, på værktøjslinjen Hurtig adgang og på alle faner. 2 Indtast det bogstav, der vises på den kommando, du vil aktivere. Hvis du fx vil aktivere fanen Startside, skal du taste <E>. Der vises nu bogstaver/tal på alle de tilgængelig kommandoer. 9

11 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark 3 Indtast de bogstaver/tal, der vises ved den ønskede kommando. Hvis du fx vil vælge kommandoen Kopier, skal du taste <C>. 4 Gentag trin 3, til den endelige kommando er valgt. Hvis du vil kopiere vha. den metode, skal du altså taste <Alt>+<E>+<C> som illustreret herunder. Tast <Alt>. Tast <E>. Tast <C>. Kommandoen Kopier er nu valgt. Bogstaver vises. Fanen Startside er valgt. Når du har valgt den endelige kommando, forsvinder de viste bogstaver/tal automatisk. Bemærk: Du kan slå funktionen fra igen ved at taste <Alt>. Bemærk: Mange kommandoer kan aktiveres vha. en tildelt tastaturgenvej, som generelt er hurtigere at bruge. Hvis en kommando har en sådan genvej, vises den i tip-teksten, når du peger på kommandoen. Fx kan du vælge Kopier ved at taste <Ctrl>+<C> Arbejdsgang Du kan indsætte data i Excel i den rækkefølge, det passer dig, men det er generelt nemmere at opbygge et velfungerende regneark, hvis nedenstående rækkefølge benyttes: Planlæg Indskriv tekst Indskriv indhold Lav formler Formater regnearket Især hvis der er tale om komplekse opstillinger, vil det ofte være en fordel at planlægge opstillingen på papir, inden opstillingen laves på computeren. Start med at skrive kolonne- og rækkeoverskrifter. På den måde får du en logisk ramme at placere tallene i forhold til. Skriv de aktuelle informationer ind i regnearket. Det kan være både tal og tekst. Du skal ikke indtaste tal, som er resultatet af beregninger, hvis beregningerne kan laves i regnearket. De steder i regnearket, hvor resultatet af en beregning skal vises, skal der laves en formel, som fortæller Excel, hvilken beregning der skal udføres. Excel beregner så resultatet af formlen og skriver resultatet i den aktuelle celle. Når regnearket er færdigkonstrueret, kan du formatere det, så dets udseende ændres. Formålet er at gøre det lettere at orientere sig i regnearket. 10

12 Indsæt diagrammer Indsæt pynt Det kan være en fordel at illustrere forskellige sammenhænge ved at indsætte et eller flere diagrammer. Hvis regnearket skal præsenteres for andre, kan det være en god idé at pynte det, fx ved at indsætte illustrerende billeder Indtast data i celle Det er meget vigtigt, at du kun indsætter én information pr. celle, fx én kolonneoverskrift eller ét tal. Ellers kan Excel hverken bruge dataene i beregninger eller som baggrund for diagrammer. Når du indtaster data, bliver dataene indsat i den celle, der er aktiv på det pågældende tidspunkt, dvs. den celle, der er markeret. Sådan aktiverer du en celle, dvs. markerer den 1 Klik på cellen. {eller} 1 Brug tastaturets piletaster. {eller} 1 Tast <Enter>, hvis du vil aktivere den nedenstående celle. {eller} 1 Tast <Tab>, hvis du vil aktivere cellen til højre. Bemærk: Hvis brugen af piletaster eller genvejstaster bevirker, at selve skærmbilledet flyttes i stedet for cellemarkeringen, er det, fordi Scroll Lock er aktiveret. Tast <Scroll Lock> for at slå funktionen fra (tasten er normalt placeret øverst på det numeriske tastatur). Tip: Hvis du holder <Shift> nede, mens du taster enten <Enter> eller <Tab>, bevæges markeringen hhv. op og til venstre, altså den modsatte vej end normalt. Sådan aktiverer du celler inden for et bestemt område 1 Træk en markering over det område, du vil begrænse aktiveringen til. 2 Tast <Enter> eller <Tab> for at flytte cellemarkeringen på normal vis inden for området. 3 Klik uden for det markerede område for at ophæve markeringen og dens virkning. Sådan indtaster du tekst eller tal i en celle 1 Aktiver den ønskede celle. 2 Indtast den ønskede tekst eller det ønskede tal. Teksten eller tallet står nu i den aktive celle samt i formellinjen. Den information, der indtastes i en celle, vises samtidig i formellinjen. 3 Luk cellen ved at flytte cellemarkeringen eller ved at klikke på i formellinjen. Indtastningen er nu færdig. Når cellen er lukket, forsvinder knapperne Annuller og Indtast fra formellinjen, og tekstmarkøren forsvinder fra cellen. 11

13 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark 4 Tilpas evt. kolonnens bredde til indholdet, ved at dobbeltklikke på stregen mellem den pågældende kolonnes bogstav og den efterfølgende kolonnes bogstav. Bemærk: Når en celle er lukket, vil en ny indtastning i cellen betyde, at den oprindelige information erstattes af den nye indtastning. Tip: Når du skal indtaste tal, er det lettest at bruge det numeriske tastatur, som er placeret helt til højre på tastaturet. Hvis det numeriske tastatur ikke skriver tal, skal du trykke på Num Lock-tasten i øverste venstre hjørne af det numeriske tastatur Knappen Spor fejl Når du har indtastet data i en celle, kan du komme ud for, at Excel viser en grøn trekant i cellens øverste venstre hjørne. Den grønne trekant markerer, at Excel tror, at cellen indeholder en fejl. Når en celle med en grøn trekant aktiveres, vises knappen Spor fejl ved siden af cellen. Sådan fjerner eller ignorerer du en fejl vha. knappen Spor fejl 1 Aktiver en celle med en grøn trekant. 2 Peg på knappen Spor fejl, hvis du gerne vil have en beskrivelse af den fejl, Excel mener, at cellen indeholder. 3 Klik på knappens listepil og vælg det ønskede menupunkt. Hvis der ikke er tale om en fejl, vælger du blot Ignorer. {eller} 3 Hvis der er tale om en fejltype, som du ikke betragter som en fejl, kan du få Excel til at holde op med at markere den type. Vælg Indstillinger til fejlkontrol i Spor fejl-menuen, fravælg fejltypen i det fremkomne vindue og klik på OK. Knappen Spor fejl og den grønne trekant forsvinder nu. Tip: Du kan markere flere celler, som alle har den samme fejl, og derefter benytte knappen Spor fejl til at løse problemet for alle de markerede celler på én gang. Markeringen skal være sammenhængende Zoom Når et regneark vises, er det normalt i størrelse 100 %, dvs. at der hverken er zoomet ud eller ind. Det er et godt udgangspunkt, men efterhånden som du arbejder med Excel, kan du få stor glæde af zoom-funktionen. Hvis du har svært ved at se, hvad der står i de enkelte celler, kan du forstørre dem ved at zoome ind. Hvis du har brug for et overblik, kan du få plads til flere celler på skærmen ved at zoome ud. Sådan anvender du Zoom 1 Skift til fanebladet Vis og vælg den ønskede zoom-værdi vha. gruppen Zoom. 12

14 {eller} 1 Vælg den ønskede zoom-værdi vha. statuslinjen. Det aktuelle regneark vises nu i den valgte forstørrelse/formindskelse. Tip: Du kan åbne dialogboksen Zoom ved at klikke på zoom-værdien (fx 70%) i statuslinjen. Tip: Hvis din mus har et såkaldt Scroll-hjul, kan du sandsynligvis zoome ved at holde Ctrl-tasten nede, mens du drejer på hjulet. 13

15 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Øvelse Lav din første talopstilling Du har besluttet at købe en reol, der sælges som samlesæt. Du skal således selv bestille det nødvendige antal af de forskellige dele. I denne øvelse skal du påbegynde en opstilling, som kan udregne den samlede pris for reolen. Når du er færdig med øvelsen skal resultatet se ud som vist i illustrationen. ARBEJDSGANG & TRIN 1 Start Excel. Klik på Start-knappen i nederste venstre hjørne. Klik på Alle programmer, klik på Microsoft Office og vælg Microsoft Office Excel Minimer båndet. Klik på knappen Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang Vælg Minimer båndet. i titellinjen. 3 Indtast teksten i række 1 og 2 som vist i illustrationen ovenfor. Teksten skal placeres i de samme celler som vist. Skriv Reol i celle A1 og tast <Enter>. Skriv Betegnelse og tast <Tab>. Indtast den resterende tekst i række 2 (Pris, Antal, Samlet pris) på samme måde. 4 Få Excel til at tilpasse bredden på kolonne A automatisk vha. knappen Formater i gruppen Celler på fanen Startside. Klik på kolonnebogstavet A. Vælg fanen Startside. Klik på knappen Formater i gruppen Celler og vælg Tilpas kolonnebredde automatisk. 5 Fjern minimeringen af båndet, så det vises på normal vis. Klik på knappen Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang Vælg Minimer båndet. 6 Få Excel til at tilpasse bredden på kolonne D automatisk. Klik på kolonnebogstavet D. i titellinjen. Klik på knappen Formater i gruppen Celler og vælg Tilpas kolonnebredde automatisk. 7 Skift til Zoom 150 % vha. Zoom-knappen. Skift til fanen Vis. Klik på knappen Zoom i gruppen Zoom. Vælg alternativet Brugerdefineret og skriv 150. Tast <Enter>. 8 Indtast data i kolonne A som vist i illustrationen. Klik på celle A3. Skriv Stige; Kryds; Hylde i kolonne A skift mellem cellerne vha. <Enter>. 9 Skift til Zoom 130 % vha. statuslinjen. Klik 2 gange på minus-knappen til højre på statuslinjen. Fortsættes 14

16 ARBEJDSGANG & TRIN 10 Skriv 125 i celle B3. Klik på celle B3 og skriv 125 (apostrof er placeret lige over den højre Shift-tast). Tast <Enter>. 11 Brug Spor fejl-knappen i celle B3 til at konvertere teksten til et tal. Klik på celle B3. Klik på Spor fejl-knappen og vælg Konverter til et tal i den fremkomne menu. 12 Giv 125 formatet Valuta vha. Valuta-knappen i gruppen Tal på fanen Startside. Klik på 125. Klik på Valuta-knappen på fanen Startside. 13 Brug det numeriske tastatur til at skrive 32 i celle B4 og 85 i celle B5. Klik på celle B4. Brug det numeriske tastatur helt til højre på tastaturet til at gøre følgende: Skriv 32, tast <Enter>, skriv 85 og tast <Enter>. 14 Giv 32 og 85 formatet Valuta vha. miniværktøjslinjen. Højreklik på hhv. 32 og klik på Valuta-knappen Gentag for tallet Afslut Excel uden at gemme projektmappen. Klik på Microsoft Office-knappen i øverste venstre hjørne. i den fremkomne værktøjslinje. Klik på knappen Afslut Excel og klik på Nej i den fremkomne dialogboks. 15

17 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark 16

18 Genvejstaster til MS Excel På de følgende sider finder du en oversigt over nogle af de genvejstaster, du kan drage nytte af i dit daglige arbejde med Microsoft Excel. Genvejstasterne er grupperet efter funktionerne de peger på, navigation, markering, justering mm. Navigation i regnearket Tastekombination ENTER SHIFT+ENTER TAB SHIFT+TAB Piletasterne CTRL+piletasterne til højre eller venstre PageUP PageDown CTRL+PageUp CTRL+PageDown HOME END CTRL+HOME CTRL+END Betydning Flytter markeringen en celle ned. Flytter markeringen til den forrige celle. Flytter markeringen en celle til højre. Flytter markeringen en celle til venstre. Flytter den aktive celle i pilens retning. Flytter til udkanten af et dataområde eller den nærmeste fyldte celle. Flytter til det samme felt 45 celler tilbage. Flytter til det samme felt 45 celler fremme. Skifter frem mellem regneark/projektfanerne i projektmappen. Skifter tilbage mellem regneark/projektfanerne i projektmappen. Flytter markeringen til første celle i rækken. Flytter markeringen til sidste celle i rækken. Flytter markeringen til første celle i regnearket. Flytter markeringen til sidste udfyldte celle i regnearket. Navigation i båndet og dialogbokse Tastekombination CTRL+F1 ALT eller F10 ALT+F F6 SHIFT+F10 ESCAPE TAB SHIFT+TAB Piletasterne Betydning Skjuler eller åbner båndet. Tastetip vises over hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning. Brug herefter de angivne bogstaver og evt. piletaster, til at vælge de ønskede grupper og funktioner. Åbner menuen under Officeknappen. Brug herefter de angivne bogstaver til at vælge de ønskede funktioner. Flyt fra en rude til en anden rude i programvinduet. Åbner genvejsmenuen for det relevante element. Samme funktion som når man højreklikker. Lukker en åben dialogboks. Flytter til den næste indstilling i en dialogboks eller opgaverude. Flytter til den tidligere indstilling i en dialogboks eller opgaverude. Flytter rundt i en valgt funktion i en dialogboks. 17

19 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Navigation i båndet og dialogbokse Tastekombination Mellemrumstasten ALT+SHIFT+F10 Betydning Aktiverer en handling i en dialogboks, fx afkrydser i et afkrydsningsfelt. Få vist menuen for et I-mærke eller knappen Autokorrekturindstillinger eller knappen Sæt ind. Markering Tastekombination CTRL+A SHIFT+Piletaster SHIFT+Mellemrum CTRL+Mellemrum SHIFT+END/HOME SHIFT+PIL NED SHIFT+PIL OP Betydning Marker alt. Marker en celle i den pågældende retning. Markerer en hel række. Markerer en hel kolonne. Marker til begyndelsen eller slutningen af en række. Udvider markeringen en linje ned. Udvider markeringen en linje op. Formatering Tastekombination CTRL+1 CTRL+T CTRL+SHIFT+! CTRL+SHIFT+# CTRL+SHIFT+% CTRL+F CTRL+U CTRL+K CTRL+SHIFT+& CTRL+SHIFT+_ Betydning Få vist dialogboksen Formater celler. Få vist dialogboksen Typografi. Numerisk formatering. Datoformat. Procentformatering. Fed skrift. Understregning. Kursiv. Indsætter konturkanter på de markerede celler. Fjerner alle kanter på markerede celler. Ofte benyttede funktioner Tastekombination ALT+ENTER CTRL+9 CTRL+0 CTRL+SHIFT+( CTRL+ SHIFT+) Alt+SHIFT+= CTRL+SHIFT+. Betydning Begynde på en ny linje i samme celle. Skjuler rækker. Skjuler kolonner. Viser skjulte rækker. Viser skjulte kolonner. Indsætter funktionen SUM. Indsætter aktuelt klokkeslæt. 18

20 CTRL+SHIFT+, CTRL+R CTRL+D CTRL+C CTRL+V CTRL+X Ofte benyttede funktioner Tastekombination CTRL+N CTRL+W CTRL+O CTRL+S CTRL+P CTRL+Z CTRL+Y CTRL+B CTRL+H F7 CTRL+I F1 Indsætter aktuel dato. Fyld til højre. Fyld nedad. Kopier element til udklipsholderen. Indsæt kopieret element fra udklipsholderen. Klip element til udklipsholderen. Betydning Ny projektmappe. Lukke en projektmappe. Åbn. Gem et projekt. Udskriv projekt. Fortryder den seneste handling. Gentager den seneste handling. Åbner dialogboksen Søg. Åbner dialogboksen Søg og erstat. Udfør stavekontrol. Indsæt hyperlink. Hjælp. Genvejstaster til formel beregninger Tastekombination ENTER ESC SHIFT+F3 ALT+SHIFT+0 CTRL+SHIFT+ CTRL+ CTRL+` Betydning Fuldfører en celleindtastning. Annullerer en indtastning i cellen eller på formellinjen. Viser dialogboksen Indsæt funktion. Indsætter Autosum formel med funktionen SUM. Kopierer værdien fra cellen over den aktive celle ind i formellinjen. Kopierer en formel fra cellen over den aktive celle ind i formellinjen. Skift mellem visning af celleværdi og formel. 19

21 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark 20

22 Tastaturgenveje Her finder du en række af de mest benyttede genvejstaster i de enkelte programmer i Microsoft Office pakken. Klip evt. skemaet ud og placer det ved siden af musen og tastaturet, så du lærer genvejstasterne udenad. Windows Word Excel Access Power Point Internet Explorer Outlook Publisher Aktiver hurtig- tasterne på båndet - ALT ALT ALT ALT Åbn menuen under - ALT+F ALT+F ALT+F ALT+F Office-knappen Ctrl+N Opret ny fil - Ctrl+N Ctrl+N Ctrl+N Ctrl+N Åbn et Ctrl+N Ctrl+N nyt vindue Ctrl+O Åbn fil - Ctrl+O Ctrl+O Ctrl+O Ctrl+O Skriv ny Ctrl+O Ctrl+O web adresse Gem fil - Ctrl+S Ctrl+S Ctrl+S Ctrl+S Ctrl+S - Ctrl+S Marker alt Ctrl+A Ctrl+A Ctrl+A - Ctrl+A Ctrl+A Ctrl+A Ctrl+A Kopier Ctrl+C Ctrl+C Ctrl+C Ctrl+C Ctrl+C Ctrl+C Ctrl+C Ctrl+C Klip Ctrl+X Ctrl+X Ctrl+X - Ctrl+X - Ctrl+X Ctrl+X Indsæt Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V - Ctrl+V Ctrl+V Fortryd handling - Ctrl+Z Ctrl+Z Ctrl+Z Ctrl+Z - Ctrl+Z Ctrl+Z Print - Ctrl+P Ctrl+P Ctrl+P Ctrl+P Ctrl+P Ctrl+P Ctrl+P Søg - Ctrl+B Ctrl+B - Ctrl+B Ctrl+F Ctrl+B Ctrl+B Søg og erstat - Ctrl+H Ctrl+H - Ctrl+H Indsæt hyperlink - Ctrl+I Ctrl+I - Ctrl+I - - Ctrl+I Gå til Ctrl+G Ctrl+G Ctrl+G - Ctrl+G - - Ctrl+G Hjælp F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 Fed - Ctrl+F Ctrl+F Ctrl+F Ctrl+F - Ctrl+F Ctrl+F Kursiv - Ctrl+K Ctrl+K Ctrl+K Ctrl+K - Ctrl+K Ctrl+K Understregning - Ctrl+U Ctrl+U Ctrl+U Ctrl+U - Ctrl+U Ctrl+U 21

23 Modul Har du lyst til at blive en haj til mere, så besøg blivenhaj.dk Her kan du se de mange andre bøger i serien, downloade opgavefiler og ekstraopgaver samt teste dine færdigheder. Advarsel: Du risikerer at blive bidt...

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Vejen gennem Officepakken Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Kursushåndbog Vejen gennem Office-pakken DK copyright 2007 innovate revision 1.0 T I L L Æ G Genvejstaster til Excel

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk 2 KnowWare Videre med Excel 97 Avancerede funktioner Palle Grønbæk,

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Start med Windows 98. KnowWare. Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 2. oplag, april 1999 ISBN 87-90027-94-9

Start med Windows 98. KnowWare. Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 2. oplag, april 1999 ISBN 87-90027-94-9 2 KnowWare Start med Windows 98 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 2. oplag, april 1999 ISBN 87-90027-94-9 Copyright 1998 Palle Grønbæk og KnowWare, mm@knowware.dk www.knowware.dk Published by

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Microsoft Excel Grundbog

Microsoft Excel Grundbog Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud med Microsoft Excel Jørgen Koch Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud Microsoft Office 2010 Dansk programversion Jørgen Koch Om forfatteren Jørgen Koch (jko@innovate.dk),

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG WRITER. Vejledning

EN VEJLEDNING FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG WRITER. Vejledning EN VEJLEDNING FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG WRITER Vejledning Copyright 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OpenOffice.org...1 1.1 Lidt om programmet OpenOffice.org.1 1.2 Gode råd...3 1.3 Tilpasning af Writer...4

Læs mere