Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen"

Transkript

1 Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk analyse. I denne note vil de vigtigste af disse blive illustreret ud fra et datasæt, som ikke omtales i hæftet Statistik i løb. For at du kan bruge Microsoft Excel til at lave statistik skal du først aktivere Dataanalyse - funktionen. Dette gøres ved at 1) vælge Tilføjelsesprogrammer i menuen funktioner. Herefter skal du 2) sætte et ved Analysis Toolpak og klikke OK. (se figurer). Går du nu ind under funktioner i menuen skulle der gerne være en valgmulighed, som hedder Dataanalyse. Det er den du skal bruge når du vil lave statistik med Microsoft Excel. Side 1 af 10

2 Beskrivende statistik Gå ind i Funktioner i menuen og vælg dataanalyse. Vælg derefter Beskrivende statistik og klik OK (se figur). Du har nu mulighed for at angive et Inputområde. Klik på og marker alle observationerne med musen. Klik igen på. I Outputindstillinger kan du vælge hvor du ville have resultaterne: i et nyt regneark eller i dette. Vælger du det sidste skal du angive et område ved at benytte. Inden du klikker på OK skal du sætte et i Resumestatistik. For det aktuelle datasæt ser dette ud som i figurerne nedenfor. Det skal bemærkes, at Excel kalder variansen for stikprøvevarians og spredningen for standardafvigelse og at der angives mange andre ting i det skema der kommer ud. Gruppering af data og fremstilling af søjlediagram I Excel kan du lave forskellige grafiske fremstillinger. Den mest oplagte er et søjlediagram. For at kunne lave dette skal data inddeles i intervaller vi skal have grupperet observationerne. Man vælger en opdeling og skriver den op i en ny søjle i Excel (i det aktuelle datasæt er den største værdi 3450 og kun dele af de oprindelige data er vist nedenfor): Side 2 af 10

3 Da Microsoft Excel bruger disse grupperingstal /opdelingen som højre endepunkter i optællingen er det i dette tilfælde ikke nødvendigt at angive tal større end Efter grupperingen kan der tælles op hvor mange observationer der ligger i hvert interval. Det kan man gøre i hånden, men det er langt hurtigere at lade Excel gøre det. Vælg igen Dataanalyse under funktioner i menuen. Her finder du nu Histogram og får nu forskellige muligheder: Som Inputområde skal du som tidligere angive alle observationerne mens Intervalområdet er de interval-tal du har skrevet op. Brug igen til at vælge. Du kan også vælge et outputområde, men husk under alle omstændigheder at sætte ved Kumulativ frekvens og Diagramoutput (se figur ovenfor). Dette giver følgende: Side 3 af 10

4 Tegningen kan ændres lidt så den bliver lidt pænere at kigge på. Det klares ved at trække lidt med musen, fjerne kurven kumulativ og ændre lidt på y-aksen og overskriften. Dermed fås følgende søjlediagram: Hyppighed Cooper løbetal, alle Mere Interval Læg mærke til, at antallet i intervallet her angives til højre for intervallets højre intervalpunkt eksempelvis finder man en søjle på 20 til højre for Man kan også vælge selv at tegne et søjlediagram ud fra tallene i skemaet vha Diagram i indsæt - menuen. Fraktiler, kvartiler og boxdiagram Nu vil vi vise hvordan man kan regne fraktiler vha. Microsoft Excel og præsentere kvartilerne grafisk vha. et såkaldt boxdiagram. Vælg en tom celle og klik på fx i menu-linjen eller vælg funktion i indsæt-menuen. Du har nu mulighed for at vælge Statistisk i det øverste rullegardin og find dernæst FRAKTIL i den nederste. (se figur) Side 4 af 10

5 Klik OK og marker nu alle data under Vektor. Skriv for eksempel 0,25 i K og klik OK. Excel returnerer nu den værdi som svarer til 25 % af data. Dette kan gøres for alle kvartilerne, alt efter hvilket tal du indtaster i K. Kvartilerne kan også laves vha. funktionen KVARTIL, som også findes under fx Man kan faktisk også godt tegne boxplots i Microsoft Excel. For at gøre dette skal man indskrive følgende: Her skal de udregnede fraktiler stå på de rigtige pladser. For de aktuelle data ser det således ud (med udregningerne først (venstre) og selve skemaet bagefter (højre): Side 5 af 10

6 Bemærk sammenhængen mellem de røde markeringer. Marker nu alle tallene i skemaet til højre og tryk på (eller indsæt diagram ) og vælg XY-punkt med forbundne datapunkter UDEN datamærker (se nedenfor) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 0, Ovenstående graf ser ikke helt godt ud, men start med at rydde forklaringen ved at venstre-klikke og derefter højre-klikke på den - og vælge ryd. Det samme gøres med gitterlinjerne og baggrund. Normalt har vi ikke brug for y-aksen og den sletter vi også på samme måde og får: X-aksen på denne graf kan ændres ved at dobbeltklikke på den og vælge skala herefter indtastes de værdier man ønsker på aksen. Slutteligt kan man ved at højre-klikke på datapunkterne og vælge formater dataserie få figuren til at have samme farve overalt. På denne baggrund ender vi nu op med følgende fine boxdiagram: Side 6 af 10

7 Frekvens, kumuleret frekvens og sumkurve I afsnittet om søjlediagram regnede vi faktisk de kumulerede frekvenser vha. Microsoft Excel (se figur nedenfor), men Excel regner ikke selve frekvenserne. Det skal man selv gøre! Tidligere tegnede vi en sumkurve, der viste en grafisk fremstilling af de kumulerede frekvenser. Den slettede vi dog igen hurtigt for overskuelighedens skyld, men den er let at tegne igen vi bruger blot samme fremgangsmåde som tidligere og sletter denne gang søjlerne. Nedenfor ses resultatet. Side 7 af 10

8 Sumkurve, Coopertal Hyppighed 100,00% 50,00% 0,00% Interval Mere Test og statistisk analyse Microsoft Excel kan anvendes til at lave t-test, F-test, parrede t-test, m.m.. Disse test findes også under Dataanalyse : Alt efter hvilket test man ønsker at lave vælger man den aktuelle i ovenstående menu. Vælges t-test: to stikprøver med ens varians kommer følgende menu frem: Som tidligere nævnt trykker man på og markerer herefter de aktuelle datasæt under Område for variabel 1 og Område for variabel 2. I denne menu kan man faktisk også teste for en specifik forskel i middelværdierne (ikke 0) men dette er normalt ikke interessant, så man skriver ikke noget i Side 8 af 10

9 Hypotese for forskel i middelværdi. Man kan ligeledes sætte et i outputområde, hvis man vil have output i samme regnearksfane. Ovenstående giver et output som i form ser ud som følgende: Udskriften viser bla. middelværdi, antal observationer og fg er frihedsgrader. t-stat er den udregnede værdi for t-testet og P(T<=t) to-halet er den interessante værdi. Denne skal være over 0,05 for at vi ikke forkaster, at de to middelværdier er ens. Microsoft Excel har som nævnt flere test-muligheder, men de følger meget ovenstående i deres anvendelser. Mest speciel er måske output fra Regression. Vælges denne fås: Udfylder/markerer man dette med de aktuelle x og y områder med aktuelle data får man noget der ligner følgende: Side 9 af 10

10 Her skal vi ikke komme mere ind på hvad dette test forholder sig til, eller hvad den fremkomne ligning udtaler sig om, men blot bemærke, at det er det sidste skema der er interessant (ANAVA) se i den røde firkant. Under P-værdi i rækken X-variabel 1 finder man den udregnede P-værdi for test af hældningen. I det aktuelle eksempel er P-værdien mindre end 0.05 og derfor forkastes hypotesen om at hældningen er lig 0. Der er altså en sammenhæng mellem variablerne. Side 10 af 10

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Introduktion til Excel

Introduktion til Excel Introduktion til Excel Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium 2006 Indhold 1 Generelt om Excel 2 1.1 Opstart.............................. 2 1.2 Indtasning i Excel........................ 4 1.3 Formatering

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Teknikker til analyse af tal med Excel

Teknikker til analyse af tal med Excel 1 Appendiks 2 Teknikker til analyse af tal med Excel Dette appendiks indeholder mange gentagelser fra kapitel 10, afsnit 4 Teknikker til analyse af tal i Den skinbarlige virkelighed) dog med den forskel,

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

Normalfordelingen. Erik Vestergaard

Normalfordelingen. Erik Vestergaard Normalfordelingen Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 008. Billeder: Forside: jakobkramer.dk/jakob Kramer Side 7: istock.com/elenathewise Side 8: istock.com/jaroon

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer.

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer. Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Indhold Tegning af boksplot. Man kan ikke tegne flere boksplot på samme figur i Excel 2007, men man kan sammenligne to boksplot ved at tegne dem hver for sig

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Regneark LibreOffice. Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Dette materiale...5 Inspiration...5 Frysning af rækker og kolonner...6 Frys en række...6

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk matematik excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk brikkerne til regning &matematik excel F+E+D 3. udgave som E-bog 978-87-92488-23-7 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium Kurve eller punktdiagram Formatering

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere