PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding"

Transkript

1 PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding

2 Indholdsfortegnelse Produktionsplanlægning fra ét skærmbillede Produktionsplanlægning Indmelding af spot-produktion, blokbud og systemydelser Spotprisprognose eller spotpris Overblikket over produktionsplanen Stamdata Marginalpris og Gas Opdatering af marginalpris Indmelding af Gas-forbrug

3 Produktionsplanlægning fra ét skærmbillede Fra Produktionsplan -skærmbilledet kan man via faneblade tilgå funktionerne: Produktionsplanlægning: Herfra udarbejdes produktions- og forbrugsplanerne for alle enhederne på værket. Marginalpris og Gas: Her Indmeldes og beregnes marginalpriser for enhederne. Gas-forbruget kan ligeledes indmeldes, hvis værket er gas-kunde hos Nordjysk Elhandel. Stamdata: Her kan man få et overblik over alle de produktions- og forbrugs-enheder, som er tilknyttet værket og deres stamdata kan kontrolleres. Produktionsplan: Her er alle de oprettede produktionsblokke for dagen med prisen angivet på hver blok. Planlagte signaler: Viser de start- og stop-signaler der skal eksekveres på enheden ift. en køreplan. Excel: Giver mulighed for at trække spotpriser, prognoser og køreplaner ud samt evt. eksportere til en Excel-fil. Produktionsplanen med budene for alle værkets enheder i alle markeder overskues. Nederst vises en samlet køreplan med grafer for spotprisprognose og faktisk spotpris, når den foreligger. 3

4 1 Produktionsplanlægning Fra produktionsplanlægnings-fanen kan indmeldingen foregå for alle produktionstyperne. 1.1 Indmelding af spot-produktion, blokbud og systemydelser Al indmelding af spot-produktion og bud i de forskellige markeder foregår i blokke af minimum en time. 1. Vælg produktionsdato for det døgn, der skal planlægges (Denne er som standard sat til morgendagens døgn i datovælgeren). 2. Vælg den enhed og produktionstype der skal planlægges for. De produktionstyper der er tilgængelige for den enkelte enhed kan variere og er listet i rullegardinet til højre for enheden. 3. Hvor det er relevant kan der vælges Op- eller Ned-Marked. Et Regulerkraftbud i Ned-Marked Altså et Nedreguleringsbud - Vil for en Gasmotor betyde, at den skal Stoppes ved en aktivering og for en El-kedel betyde at den skal Startes ved en aktivering. Markedet er altså i Ned-regulering. 4. Perioden angiver start- og slut-tidspunkt for buddet. Ved Spot og Blokbud er det fuldlast-perioden der angives her. Således vil f.eks. en spot-blok oprettet fra kl 8:00 til kl 12:00 medføre et startsignal kl 7:50 og et stopsignal kl 12:00, hvis enheden har en starttid + rampetid på 10 minutter. 5. I datovælgeren Kopier til er der mulighed for at angive en dato, hvortil den blok man er ved at oprette skal kopieres frem til. Man har således mulighed for at planlægge flere døgn ad gangen. 6. MW-feltet er som standard udfyldt med enhedens maksimum-effekt, men den kan tilrettes ved f.eks. Primær Reserve-bud eller hvis en elkedel skal køre med dellast. 7. I prisfeltet angives buddets pris i danske kroner. Ved alm. Spotplanlægning er feltet naturligvis ikke relevant og er derfor låst. 8. Ved et klik på Tilføj til produktionsplan -knappen vil der blive oprettet blokke i produktionsplanen med angivelse af blokkenes pris (Se næste afsnit). Hvis de nye blokke ikke er gyldige f.eks. ved overskridelse af en deadline eller en maksimum-kapacitet, vil der i stedet fremkomme en fejlbesked og blokkene vil ikke blive oprettet. 1.1 Spotprisprognose eller spotpris I den første linje under timerne i produktionsplanen angives prognosen eller spotprisen, hvis en af de to foreligger. Spotprisen vil også være angivet på blokkene af typen spot. Hvis prisen er angivet med en parentes omkring, som herunder, betyder det at prisen kun er en prognose. 4

5 1.2 Overblikket over produktionsplanen Under produktionsplan-fanen har man overblikket over alle de produktions-blokke, der er oprettet for alle enheder i det pågældende døgn: Hver blok vil have en farve-kode afhængig af om blokken er et Oprettet(Gul), Accepteret(Grøn) eller et Afvist bud (Rød) samt et tal, som angiver blokkens pris i DKK/MWh. Yderligere oplysninger om de enkelte blokke kan tilgås fra værktøjstip ved at føre musen over de enkelte blokke. 5

6 1.2.1 Køreplanen Afhængigt af hvad der er planlagt i Spot, aktiveret i Blokbud og Regulerkraftaktiveringer samt eventuelle nedbrud i døgnet - Genereres en samlet køreplan for henholdsvis produktions- og forbrugs-enheder: Planlagte signaler Under denne fane kan man se de signaler, der skal eksekveres til de enkelte enheder, for at opfylde køreplanen på den aktuelle dag. Signalerne kan være almindelige start- og stop-signaler eller signaler til at starte og stoppe den frekvensstyrede regulering (Primære reserver). 6

7 1.2.3 Excel Hvis man ønsker at udtrække en rapport over spotpriser og køreplanen for en specifik periode, kan det gøres under Excel-fanen: Vælg en dato og en periode og klik på Hent -knappen. En dag udtrækker for den valgte dag alene, En uge udtrækker for den valgte dato og en uge tilbage, En måned udtrækker for valgt dato og en måned tilbage. Ønskes rapporten i en Excel-fil klikkes på Excel -knappen og Excel-filen kan downloades. 7

8 1.2.2 Redigering og Deadlines Hvis deadline for redigering af en blok er overskredet, vil der gå en rød linje igennem blokken Således har man f.eks. mulighed for at se, hvornår man stadig kan nå at redigere sine regulerkraftbud. Ønskes alle bud eller produktion på en linje slettet trykker man på Slet -knappen yderst til venstre i linjen og alle de blokke, som kan slettes, vil blive slettet i linjen: Hvis man ønsker at rette i enkelte timer, hvor deadline endnu ikke er overskredet, er der mulighed for at klikke på de enkelte celler og: Slette blokke ved at slette priserne i cellerne I ovenstående eksempel er Ned-Regulerkraftbudet i timen blevet slettet. Oprette nye blokke ved at skrive en pris i en celle, hvor der endnu ikke eksisterer en blok I ovenstående eksempel er der oprettet spot kl ved at skrive et tal i spot-rækken kl Rette budpriser ved at skrive nye priser i cellerne: I ovenstående eksempel er prisen på Ned- Regulerignsbudet kl ændret til 400 kr/mwh. Rettelserne i blokkene vil fremgå med pink farve og kan gemmes med Gem ændringer til plan -knappen. Hvis rettelserne er lovlige vil de efterfølgende blive gemt i planen og cellerne bliver gule eller grønne. 8

9 1.2.3 Slette alle fremtidige planblokke Hvis der er behov for at slette al fremtidig produktion af en given type for en given enhed, kan det foretages med Slet fremtidig -knappen. Sletning af en given produktionstype frem i tid f.eks. alle fremtidige op-regulerkraftbud for GM1 fra og med 1. August 2011: 1. Vælg Enhed, Produktionstype og Marked hvor alle fremtidige planblokke ønskes slettet. 2. Sæt Produktionsdato til den dato, hvorfra der skal slettes (Der slettes denne dag inklusiv). 3. Tryk på Slet fremtidig - knappen 4. Vælg OK til nedenstående dialog: Nedbrud Ved nedbrud ringes til NEAS-vagten, som kan sætte enheden i en Nedbruds-tilstand. Køreplanen vil derefter afspejle nedbruddet og vise 0 MW fra tidspunktet for indmeldingen af nedbruddet. 9

10 2 Stamdata Fra fanen Stamdata, tilgås stamdata registreret i PBAS for værket, som f.eks. Navn og GSRN-nr. samt stamdata for de enkelte enheder, som er tilknyttet værket: Stamdata for værket: Værknavn Anlægstype: En kategorisering af værkets størrelse for henholdsvis Produktion og Forbrug. For Produktion er værker >10 MW kategoriseret som PC og <10 MW som PQ. GSRN-numre for henholdsvis produktion og forbrug. Er værket registreret som gaskunde hos Nordjysk Elhandel. Stamdata for enheder: Navn i PBAS (Typisk GM1, GM2 for gasmotorer og EK1, EK2 for elkedler) Type: F.eks. Producerende Gasmotor eller Forbrugende Elkedel Korrektionsfaktor: Angiver det eventuelle tab der er fra enheden til et målepunkt og er det tal som køreplanen korrigeres efter. Starttid: Angiver det tidsrum der går fra enheden modtager et startsignal til den begynder at rampe op på nettet og inkluderer således f.eks. udluftningstiden for røggassystemet samt synkronisering og indkobling på nettet. Rampetid op: Angiver den tid der går med at rampe op til fuldlast på nettet. Rampetid ned: Angiver den tid der går fra enheden modtager et stopsignal til den leverer 0 MW. Stoptid: Angiver den tid hvorfra enheden er koblet ud fra nettet til den er udluftet. Tilmeldte produktionstyper For hver enkelt produktionstype/marked, som den enkelte enhed må agere i, er der en fane med specifikke stamdata for det pågældende marked og enhed. Stamdata om det enkelte marked kan f.eks. være maksimum antal bud, som må indmeldes for enheden i døgnet eller i timen. Dette er f.eks. gældende for blokbud, hvor der er et loft for, hvor mange blokbud NEAS totalt kan indmelde til NordPool i døgnet. Fra Regulerkraftbud-fanen er der endvidere mulighed for at tilgå redigeringen af prisskabelonen for Regulerkraftbud. Det er disse skabelon-priser PBAS benytter under den automatiske generering af regulerkraftbud, hvis et rådighedsbud for manuelle reserver er blevet aktiveret og der mangler et regulerkraftbud i timen. 10

11 3 Marginalpris og Gas Vælg fanen Marginalpris og Gas 3.1 Opdatering af marginalpris Herfra kan enhedernes Marginalpris (Drifts-omkostning i kr/mwh) opdateres. Ønskes hjælp til at beregne marginalprisen, som kan være en temmelig dynamisk størrelse, kan man hente et regneark via et link til en Excel-fil på fanen. Regnearket opdateres jævnligt og sidste opdaterings-dato kan kontrolleres, ved at holde musen over linket til regnearket. Når prisen er fundet indtastes den, for den i rullegardinet valgte enhed, og der trykkes på Opdater Marginalpris -knappen. 3.2 Indmelding af Gas-forbrug Hvis værket er registreret som gas-kunde ved NEAS, skal Gas-forbruget registreres her. Først vælges gas-døgnet i datovælgeren. Gasdøgnet går fra det valgte døgn kl 6:00 til det efterfølgende døgn kl 6:00. Derefter indtastes forbruget i MWh og endelig trykkes på Gem forbrug -knappen. 11

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Lectio Lectio Aktivitet vejledning

Lectio Lectio Aktivitet vejledning Lectio Lectio Aktivitet vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio import vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Brugervejledning til storkunder

Brugervejledning til storkunder Version 5.0 Brugervejledning til storkunder Version pr 20110322 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere