OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010"

Transkript

1 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage i prøven (se nærmere i 13 herunder). 2. Prøvelokalet åbnes 10 minutter før det fastsatte prøvetidspunkt. Du skal bl.a. bruge tiden til at finde din plads, der er forsynet med navn og prøvenummer. 3. Du skal selv medbringe skrivemateriel. (Blyanter, kuglepenne, viskelæder, retteblæk, m.m.) 4. Du må kun medbringe tilladte hjælpemidler i prøvelokalet. (Se senere!) 5. Du ikke medbringe elektroniske hjælpemidler (f.eks. mobiltelefoner) eller andet som kan bruges til udveksling af oplysninger med andre. 6. Før prøven uddeles besvarelsesark og evt. hjælpeark. 7. Du skal straks forsyne alle arkene med skolens og dit eget navn, din klasse og dit prøvenummer og prøvens og fagets navn. (Se også pkt. 17.) 8. Ved prøven i læsning og retskrivning vil du blive orienteret om prøvens form, når prøven begynder. Prøven i læsning bliver først uddelt, når prøven i retskrivningen er indsamlet. 9. Ved prøven i skriftlig fremstilling, bliver alle opgavernes overskrifter læst højt så snart opgavesættene er udleveret. 10. Opgavesættene må ikke bringes uden for prøvelokalet, så længe prøven varer. 11. Under prøven må du ikke på nogen måde henvende dig til andre elever. (Se nærmere i 18 herunder). 12. Hvis du under prøven har brug for at komme i kontakt med en af de tilsynsførende, skal du på en stilfærdig måde give tegn (ræk hånden i vejret). 13. Du må ikke forlade din plads før din besvarelse er afleveret. Hvis det alligevel er nødvendigt, på grund af f.eks. toiletbesøg, må du tilkalde en tilsynsførende, der så skal ledsage dig.

2 14. I det sidste kvarter af prøven, må ingen elev forlade sin plads. Når de tilsynsførende meddeler at prøven er slut, skal man fortsat være stille og blive siddende til alle opgaver er samlet ind. 15. Ved de prøver, der varer tre eller fire timer, vil en af de tilsynsførende meddele, hvornår der er 1 time, ½ time og 10 min. tilbage af prøvetiden. 16. Prøven kan ikke udstrækkes ud over det fastsatte sluttidspunkt. 17. Når du ønsker at afleverer din besvarelse, er det dig der beslutter hvilke ark der skal indgå i bedømmelsen. Alle disse ark skal være forsynet med skolens og dit eget navn, din klasse og dit prøvenummer og prøvens og fagets navn. (se også pkt. 7): Hvert ark skal også være fortløbende nummereret og have en angivelse af hvor mange ark der i alt indgår i besvarelsen. Endelig skal du underskrive din besvarelse. 18. Den tilsynsførende skal herefter, sammen med dig, kontrollere at alle faste rubrikker, på de ark der indgår i besvarelsen, er korrekt udfyldt, at de er fortløbende nummereret og at antallet af ark svarer til det du har angivet. Herefter underskriver den tilsynsførende besvarelsen. De ark der ikke skal indgå i besvarelsen skal forblive i lokalet til prøvetiden er gået. Når prøvetiden er gået kan eleven medtage/ hente et eksemplar af selve opgaven. Opgavebesvarelserne skal opbevares af skolen i mindst et år. (Du kan ikke få dem udleveret i denne periode, men hvis bedømmelserne er afsluttet, kan du anmode om at få en kopi.) Fra Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 749 af om folkeskolens afsluttende prøver. Fra 13. En elev, der kommer for sent til en skriftlig prøve, betragtes som udeblevet, og vedkommende har ikke krav på at deltage i prøven. Skolens leder kan dog tillade eleven at deltage, hvis det anses for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven og hvis skolens leder finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Prøvetiden forlænges normalt ikke Fra 18. En elev, som ved en prøve gribes i utvivlsomt at skaffe sig eller give en anden elev uretmæssig hjælp eller i et utvivlsomt forsøg herpå, eller som ved en prøve har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af skolens leder fra den pågældende prøve. En elev, der under prøveforløbet overtræder ordens- og eksamensreglerne, kan af skolens leder bortvises fra prøven. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en elev uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisninger hertil, indberettes dette til skolens leder. Bliver formodningen bekræftet, bortvises eleven fra den pågældende prøve. Vedr. elektroniske hjælpemidler: Det er ikke tilladt at medbringe elektroniske hjælpemidler, der gør det muligt at udveksle oplysninger med andre, eller som kan virke forstyrrende under prøven. Altså ingen mobiltelefoner, musikafspillere eller lign.

3 Fag Dansk, læsning og retskrivning Dansk, skr. fremstilling Matematiske færdigheder Matematisk problemløsning Engelsk. - Del 1. Engelsk. - Del 2. Hjælpemidler Der må anvendes ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol samt elektroniske og trykte ordbøger. Der må benyttes skrive- og tegneredskaber, dog ikke elektroniske. Ved problemløsningsdelen må anvendes alle de hjælpemidler *, som eleven har anvendt i den daglige undervisning, herunder lommeregner, skrive- og tegneredskaber, elevens egne udførte noter og opgaver samt den af ministeriet udgivne formel- og tabelsamling eller lignende. Ved prøven i lytte- og læsefærdighed må der ikke anvendes hjælpemidler. Ved prøven i sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger. Biologi og geografi. Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler. * det gælder også anvendte lærebøger.

4 Særligt ved brug af computer: Når du kommer ind i lokalet er computeren normalt tændt ellers tænder du den og skal nu ind på det område der bruges til prøver. Tryk : Ctrl + Alt + Del. Skriv brugernavn: eksamen (ikke mellemrum bagefter!) Skriv password: Test2010 (Husk stort T.) Nu kommer du frem til en blå forside ( skrivebord ), hvor du kan vælge mellem forskellige muligheder. Til skriftlige prøver vælger du genvejen: BV-skabelon (Word). (Skal du bruge regneark (Excel), skal det kopieres over på word-skabelonen inden det afleveres, så alle de oplysninger der er i skabelonen kommer med. Se også nedenfor.) Nu kommer der en Wordskabelon frem, som du om lidt skal benytte til din opgave. Inden du går i gang, skal du gemme en kopi til dig selv: Tryk på filer (øverst til venstre) og på gem som. Skift nu området til dokumenter (findes f.eks. i venstre side af det lille vindue), navngiv dokumentet med dit eget navn og gem det. (Dit navn ses nu i den blå bjælke, øverst til venstre.) Nu skal du gøre dokumentet klar til brug: Gå ind i sidehoved og sidefod (benyt Vis i øverste linie) og skriv det fag du er til prøve i (i stedet for xxx-erne). I sidefoden skriver du dit navn, klasse og fødselsdato (ddmmåå), der hvor der er gjort plads til det. Luk værktøjslinien for sidehoved sidefod, gem dokumentet (tryk på diskettesymbolet for gem) og nu er du klar til at begynde på opgaven. Husk at gemme dit dokument mindst hvert 10. minut. Det er dit ansvar. Den færdige opgave skal udskrives i 2 eksemplarer, så de kan fremsendes samtidig til de to personer der skal rette dem. Når du er helt færdig og har afleveret din opgave, skal du slette din kopi af opgaven. (Den du lavede i dokumentområdet. Den er måske forsynet med dit cpr-nr., som ikke kommer andre ved.) Ingen elever må tage besvarelser med ud af lokalet, heller ikke i elektronisk form. Til prøven i skriftlig fremstilling benyttes tekstbehandlings-programmet med grammatikog stavekontrol. Til matematisk problemløsning må du benytte alle de hjælpemidler du benytter til daglig, også den anvendte lærebog.

5 Du kan skrive dit dokument ud når du ønsker det. Ræk hånden i vejret, så den tilsynsførende ved det er dig der skriver ud. Du må ikke forlade din plads! Alle de udskrifter du ikke skal benytte ved afleveringen bør du sætter du en streg henover eller skrive et stort K på eller på anden tydelig måde angive, at det ikke skal blandes sammen med din besvarelse. Ved afleveringen kan der opstå kø på printeren, så gem for sidste gang og skriv din endelige besvarelse ud i god tid. Alt skal være udskrevet inden prøvetidens udløb. Husk at lave fortløbende sidenummerering på din besvarelse. Opstår der tekniske problemer under prøven, tilkalder du en tilsynsførende ved håndsoprækning. Kan vedkommende ikke løse problemet hentes der hjælp fra en af skolens sagkyndige og viser det sig, at problemet er uløseligt fortsætter du prøven på den gamle måde med papir og blyant/kuglepen. Husk derfor ordbøger, tabel- og formelsamling, lommeregner, egne noter, opslagsværker, skriveredskaber og hvad der ellers må benyttes til den pågældende prøve.. Hvis nogle af de udskrifter du allerede har, er i orden, kan de godt indgå i besvarelsen. Du behøver altså ikke at udskrive hele din besvarelse hver gang.

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement

TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro Eksamens Reglement opdateret september 2010 1 Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania,

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION

Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION S E N E S T R E V I D E R E T 11. MAJ 2015 Indholdsfortegnelse 1. EKSAMENS OG PRØVEREGLEMENT 2015... 3 1.1. INDSTILLING TIL EKSAMEN...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

information til kursister

information til kursister HF/GS-EKSAMEN 2013 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller henvende

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere