Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol Side 244.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244."

Transkript

1 1 Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Sengeløse Sogns Kirkebog begynder i året Og året efter får den første Fæster ( som kan Dokumenteres ), døbt en Datter Døbes Mads Pedersens datter Karen. Og to år senere d. 16 Juni 1675 Begraves Mads Pedersen af Vridsløsemagle. Gud give ham en glædelig opstandelse ( skrev Præsten )! Men Mads Pedersens Kone var med Barn, og den 9ende Januar 1676 blev Sl: Mads Pedersens søn Mads døbt. Samme år den 23 April Vies i Sengeløse Kirke Niels Albrechtsen og Sidse Svendsdatter. ( Hun er Enke efter Mads Pedersen; beviset på dette får vi i 1690 )! Niels og Sidse får en datter Maren døbt d. 22 Sept. 1678! Men nu sker der noget, for 1679 d. 13 Juni døbes et uægte Barn, som blev kaldt Hans; Moderen til Barnet var Johanne Hansdatter, og ved dåben blev angivet at Faderen var Niels Albrechtsen, Bomand i Vridsløsemagle. Og den 10ende August stod Johanne Hansdatter Åbenbar Skrifte for Lejermål med Niels Albrechtsen. Den 17 Sept. begraves et Uægte Barn ved navn Hans, Moderen dertil hed Johanne Hansdatter. Og d. 4de December stod Niels Albrechtsen Åbenbar Skrifte for Begået Lejermål i sit Ægteskab. Og nu får vi så beviset på at han er gift med Mads Pedersens Enke, for i 1790 d. 9 August Begraves Niels Albrechtsens Stedsøn Mads Madsen, som omkom ved en Ulykke hvor han blev kørt over af Heste og Vogn, og straks derefter døde. Den første Maj 1691 Begraves Niels Albrechtsens Hustru Sidsel Svendsdatter. Niels må så være blevet Gift igen med en Anna Pedersdatter, for 1693 d. 18 Juni døbes deres datter Sidsel; Birgitte, som bæres af Appolone Hans Ibsens Kone; April Søren, Appolone Hans Ibsens bar Barnet. Faddere var: Henning Jørgensen Bomand i Vridsløsemagle; Nilaus Pedersen Bomand ibid; Peder Skrædder; Bodil Hans Pedersens; Kirsten Peder Christensens; Johanne Peder Hansens; Kirsten Hansdatter tjenende sin Fader Hans Ibsen; Ane Larsdatter tjenende Niels Pedersen; og Maren Christensdatter December Kirsten, Appolone Hans Ibsens af Vridsløsemagle bar Barnet; Faddere var: Henning Jørgensen af Vridsløsemagle; og Ibsens søn Jørgen; Anders Pedersen Gårdmand i Vridsløsemagle; Lars Nielsen tjenende sin Fader Niels Pedersen; Erich Pedersen Bomand i Vridsløsemagle og hans søn Peder; Karen Hans Jørgensens i Roskilde Kro; Margrethe Nilaus Pedersens; Ane Ole Jespersens; Kirsten Peder Christensens; Ane Larsdatter tjenende Anders Pedersen i Vridsløsemagle; Hans Pedersens Steddatter ved navn Inger; Hans Ibsens Datter Margrethe. Og deres sidste Barn den 9 December Ane, Båret af Appolone Hans Ibsens Hustru; Faddere var: Henning Jørgensen Gårdmand i Vridsløsemagle, og hans søn Jørgen; Gregorius Olsen Skolemester i Vridsløsemagle; Margrethe Nilauses; Ane Gregoriuses; Ane Gregoriusdatter d. 15 April bliver Niels Albrechtsen i Vridsløsemagle Begravet. ( Enken bliver på Gården, men med sine små Børn må hun se at få sig en ny Mand )! Hvilket sker den 17 august samme år, da bliver Trolovet Ole Olufsen og Anna Pedersdatter, Sl: Niels Albrechtsens Enke af Vridsløsemagle; Vielse 1707 Lover vi Underskrevne Dannemænd, at Ole Olufsen er fri og ubehæftet for andet Ægteskab, det Caverer vi Underskrevne. Peder Nielsen. Ole Sørensen. Disse to får ingen Børn, hun er nemlig oppe i Fyrreårs Alderen. Så her kan man springe frem til året Københavns Universitets Fæsteprotokol Side 244. Kender jeg underskrevne, at såsom Oluf Olufsen d. 22 Aug fik af mig Fæstebrev på den hans nu iboende Gård i Vridsløsemagle; så Stadfæstes nu hermed samme Fæstebrev på det behørige Stemplet papir efter Kongl. Forordning af d. 23 Januar 1719; og det således at han samme sin Gård samt alt hvad dertil ligger, eller med rette ligge bør, må sin Livstid nyde, beholde og bruge med så Skæl og sålænge han i Rette Tid svarer Kongen til alle de Påbudne Skatter, og Husbonden efter Jordebogen til sin Landgilde; dyrker og Driver Jorden tilbørlig, holder Boligen forsvarlig og vel vedlige; er Husbonden samt Fuldmægtige udi hvad som Rimelig kan være, Hørrig og Lydig; og ellers ialt Retter sig efter Kongl. Lov og Forordninger. Hvilket alt jeg til bekræftelse under min Hånd og Signette har her underskrevet. København d. 31 Maj Chr. Reiter. Ligelydende Fæstebrev har jeg modtaget, som jeg herved lover at holde. Ole Olsen. ( Og så sker der ikke mere før vi når til året 1740 )! Den blev Ane Pedersdatter Grdmd. Ole Olsens Kone i Vridsløsemagle begravet; 79 år gammel. Fjorten dage senere nemlig den 1. 4 blev den ærlige og agtbare Enkemand Ole Olsen Grdmd. i Vridsløsemagle Trolovet til ærlige og Gudfrygtige Pige Mette Jespersdatter; og var vi 2de underskrevne Forløftningsmænd, at der intet er som kan hindre forbemeldte Personer at indtræde i det Hellige Ægteskab. Jørgen Nielsen. Jep Pedersen. De blev Viet den 23 Oktober samme år. Denne Mette Jespersdatter er døbt i Sengeløse Kirke d og er datter af Grdmd. i Vridsløsemagle Jesper Olsen Blev Ole Olsens dødfødte Datter i Vridsløsemagle Begravet! ( Og flere børn bliver det ikke til, grunden kan være hans alder )!

2 2 4. Juni 1754 Begraves Mette Jespersdatter, Grdmd. Ole Olsens Kone. 37 år gammel Og 19 Maj 1755 blev Ole Olsen, Forhenværende Gårdmand i Vridsløsemagle begravet; 78 år gammel. ( Her mangler der et par Fæstebreve, som ikke findes i Universitetets Fæsteprotokol; men da Universitetet har tre Gårde i Vridsløsemagle - De to andre har jeg allerede skrevet om - så der er kun denne tilbage, og den har jeg så kunnet følge i Skifteprotokoller, samt Skøde og Panteprotokoller, så selv uden Fæstebrevene som beviser, er der ingen Tvivl om at det er Albrecht Jørgensen der bliver den næste Fæster på denne Gård i 1754 )! Albrecht Jørgensen er født på Bakkegården, 1731, døbt den 22 Februar, søn af Jørgen Nielsen og Sidse Nielsdatter, som på den tid havde Bakkegården i fæste. ( Denne hørte også under Universitetet )! Albrecht `s Kone hedder Maren Larsdatter; de er formodentlig blevet gift i 1754, og højst sandsynlig i Ballerup! For ved et af deres Børns dåb i 1757 bæres dette af Svigermoderen der er Præstegårdsforpagterens Kone i Ballerup. Kirkebogen for Ballerup Sogn begynder først i 1800, så der er ikke mulighed for hverken at finde Vielse eller andet før dette år! men Albrecht og Maren får i Sengeløse Sogn døbt Børnene: 1755 Peder; 1757 Mogens; 1759 Ane; 1761 Bodil; 1764 Karen; 1765 Karen; 1764 dør tre af Børnene: I Sept. Bodil; i Okt. Karen; og i Nov. Mogens! Og den Begraves Albrecht Jørgensen selv, 34 år gl.! Skiftet efter ham lyder som følger! Skifte. Efter Forrige Gårdmand afg. Albrecht Jørgensen i Writzløsemagle den 25de November blev efter foregående advarsel til Vedkommende, foretaget Skifte i Stervboet efter Forrige og nu afdøde Gårdmand Albrecht Jørgensen i Writzløsemagle, på Københavns Universitets Gods; imellem den Sal. Mands efterlevende Enke Maren Larsdatter og i ægteskab sammenavlede 3de Børn, en Søn Peder Albrechtsen 12 år; en Datter Anne Albrechtsdatter 8 år; en Ditto Datter Karen Albrechtsdatter 1 år gammel; alle værende hos deres Moder. Skiftet Forvaltede Fuldmægtigen ved Godset: Albrecht Erichsberg på Herskabets Velbårne Hr Justiceråd Kofod Anchers Vegne; hvorved var tilstede Enken bemeldte Maren Larsdatter med antagen Lavværge Ole Mogensen Gårdmand i Reersløv, og som Værge og Formynder for Børnene, deres Morbroder Peder Larsen Gårdmand fra Ballerup; så var og mødt Morten Eliasen og Lars Jespersen, begge Gårdmænd her i Writzløsemagle, som Vurderede Stervboets Formue som efterfølger: I Stuen. 1 Askebord 3 1 gl. Ditto 1 2 Lange Fyrrebænke Kistebænk 4 1 Ege Krogskab Foldebænk 2 1 Stueur i Futeral 12 2 Stole med sort Læderovertræk 4 1 gl. Jernkakkelovn 4 1 Sengested med et Blåt Drejlsomhæng 3 1 Sengested med et Ditto omhæng og Tæppe 4 1 Rød - og Grønstribet Ulden Overdyne Bolster Underdyner 6 1 Ditto Pude og 2de Uldne Ditto 1 2de Puder med Vår 3 1 par Blårlærredslagener 1 1 Ulden Overdyne Linnede Underdyner 6 3 Ditto Hovedpuder par Blårlærredslagener 1 2 Drejlsduge 2 4 Hørlærredslagener 4 I den anden Stue. 1 gl. Egebord 1 1 Foldebænk 1 1 gl. Kistebænk Stueur 12 1 Slagbord 2 1 Madskab 4 1 gl. Sengested med et gl. Blåternet Omhæng 1

3 3 2 Olmerdugsdyner 4 2 Bolster Underdyner Klædes Fyrreskab 2 4 små gl. Puder 2 2 Malmlysestager 3 3 små Kobberkedeler 4 1 Morter 2 I Kælderen. 1 Saltekar 2 2 Hel Øltønder og 2 Ditto Fjerdinger Standertønder 1 2 gl. Borde 1 4 2de gl. Ølkar 1 3 Ølflasker 1 8 I Steggerset. 1 Pigeseng med nogle gl. Klæder små Kobber Brygger Kedler 8 2 Bryggerkar 3 2de øre Ballier og 1 Standtønde 2 1 Håndkværn 3 1 Sennepskværn 1 1 Hakkebrædt 10 1 Øltragt og 1 Ditto Er 1 2 gl. Jerngryder 1 " 2 Ditto 2 2 Kobberpotter 4 1 Ditto Dørslag 1 2de Håndpander 2 På Loftet. 1 Kar og 1 gl. Standtønde 2 2 Nye Sække 2 2 Degtrug 2 2 Solde og 1 Såløb 1 8 gl. Kornsække næsten ubrugelige 2 Sækketøj til 4re nye Sække 2 I Gården etc. Karlekammeret. 1 Sengested med nogle gl. Klæder 1 1 Ditto med Klæder 1 2 2de par Læderseler 2 4re Håndøkser 1 1 Jernstang og Økse Jernstang gl. Tørvespader 4 5 gl. Leer 1 1 Beslagen Vogn med Færredshaver 16 1 Ditto med Fjæller 8 1 Ditto 8 1 Ditto med Høstletter 4 1 Beslagen Ditto ligeså med Færredshaver 12 2 Slibesten med Trug 3 2 Gl. Tækkestiger Læder Seletøj 1 1 gl. Ridehynde gl. Hyvet Bører 3 1 Tråde 2 1 Jernharve 2

4 4 2 Ringere Ditto Kroge med Vogesere 4 8 2de Plove med behør 4 1 Skærekiste med Kniv 2 Bæster. 1 Brun Stjernet Hest...7 år Sort Stjernet Hest...8 år 20 1 Sortskimlet Hest...6 år 20 1 Brun Vrinsk. Ditto år 20 1 Sort Hoppe... 8 år 10 1 Sortbrun Hest år 6 1 Sort Ditto år 5 2 Fjor Føl 4 2 Brune Hopper a`... 6 år 20 1 Broget Ditto... 9 år 6 1 Sortsnuppet Hest år 6 1 Brun Hoppe år 6 2de Toårs Plagge 8 1 Sort Hest... 4 år 8 1 Ditto år 6 Kvæg. 1 Hvid Ko 10 1 Rød Ko 6 1 Sortgrimet Ditto 4 3 Kvier 6 2de små Studlinger Kalv 4 Får. 21 Stykker a` 5 Mark er = 17 3 Svin. 11 Stykker a` 8 Mark er = 14 4 Gæs. 4 Stykker og 1 Gase Videre forefandtes ikke; og Enken med Børnenes Formynder erklærede ej heller mere at være bevidste, end hvad allerede findes skrevet og Vurderet, undtagen: 1 ) Sæden som dels var Tærsket og dels U - tærsket. Men som Vurderingsmændene og Børnenes Værge efter deres skønnende, ej anså samme for at kunne udbringe mere end til Hushold, Landgilde og Skatter med videre, som af Gården og Avlingen Dependerer. Så blev samme forbigået at beregne under Indtægten, mod at intet i så måde heller under Udgiften bliver anført Boet til Last. 2 ) Tilgodehavende: a) Hos Jens Smed på Hestemarkedet i Roskilde, efter Panteforskrivning som blev forevist i Retten Rd., b) Hos Niels Kobbersmed ibid. imod simpel Bevis Rd., c) Ligeledes hos Peder Kjeldsen ibid Rd., Ialt = 170 Rd.; Stervboets Indgældssum må da blive Rd. 5 mk. 6 Skill. Herimod bliver at anføre Boet til Besværing følgende: 1 ) Besætningen til Gården som står for 14 Tønder Hartkorn = 2de Rejseheste a` 24 Rd. er Rd., 12 Ringere Ditto a` 10 Rd., de Vogne de Plove og 2de Harver... 8 Er = ) Gårdens Bygning blev af Vurderingsmændene efterset og befundet vel vedligeholdt, undtagen hist og her på Taget, at der manglede Tag, og samme blev beregnet til Rd 3 ) Begærede Enken ingen vederlag til sin Begravelse imod hvad hendes Sal. Mands havde kostet, på det hendes Børn kunne få noget Arv efter deres Sal. Fader efter hans sidste Vilje. ligesom hun

5 5 4 ) erklærede at fornøje vedkommende for dette Skiftes Behandling uden at anføre noget. Grunden til at der Skiftes er, at Enken tænker på at gifte sig igen med en Peder Erichsen; han er søn af en Gårdmand Erich Hansen i Vridsløsemagle; han er født 1737 og døbt den Disse to Troloves den , og den ene Forlover er Morten Eliasen på Bakkegården, som er gift med Albrecht Jørgensens Søster! Maren Larsdatter og Peder Erichsen får Børnene: 1768 Albrecht; og 1771 Bodil! Så må det lige nævnes: At i året 1781 var der en Kæmpeildebrand i Landsbyen hvorved der Brændte 11 Huse og 6 Gårde. ( Kbhvns. Universitets Fæsteprotokol , side 1045 )! Fæstebrev. Til Gårdfæster Albrecht Pedersen i Vridsløsemagle. Nicolay Christopher Kall og Jeremias Valdice, Professorer Philosophiae ved Københavns Universitet gør Vitterligt, at Vi som Inspektøres Investuræe ved bemeldte, herved stæder og fæster til Albrecht Pedersen af Vridsløsemagle, den Universitetet i bemeldte By på Kbhvns. Amt tilhørende Bondegård, som er udskiftet af Fællesskabet, og består af Ager og Engs Hartkorn: 13 Tdr., 7 Skp., hvilken Gård med tilhørende, som Faderen Sognefoged Peder Erichsen har afstået efter Vores samtykke til denne hans Søn Albrecht Pedersen, denne nu må nyde, bruge og i Fæste beholde sin Livstid, på følgende Vilkår: 1. Betaler han udi Rette Tid alle Kongelige Skatter som enten allerede er, eller herefter vorde Påbudne, samt tilsvarer alle Påbudte og Proca ifølge Lov og Anordninger. 2. Den sædvanlige Landgilde, som er årlig: Gårdpenge 36 /, Byg 16 - skriver Sexten Tønder; Havre 6 - skriver Sex Tønder; betaler Fæsteren efter hvert års Kapitalstakst, såsnart samme er sat; desuden leverer han årlig 1 Læs godt Hø, i det mindste til 32 Lu, eller betaler samme efter accordt, hvilken af delene Herskabet forlanger. 3. Godsets Forvalter nyder de sædvanlige årlige Fogedpenge og Fogedrettigheder af Gården. 4. Fæsteren skal årlig og uden ophold, forrette Konge - og Herskabsrejser, lige med Godsets andre Bønder, når han derom vorde tilsagt. 5. Ligesom Fæsteren forbindes til, at svare Extra og andre Skatter for de Personer han med Herskabets samtykke, modtager til Huse i Gården eller på dens Grund, mod Regres til disse, således må han aldeles ikke uden Herskabets bifald indtage Indsiddere, under hvad påskud nævnes kan. 6. Gårdens Jorder skal Fæsteren dyrke og drive forsvarlig, og må han intet deraf til andre bortleje, langt mindre noget deraf på egen Hånd afhænde eller ombytte. 7. Til Jord til Husmanden i Byen forpligtes Fæsteren, at afgive af Gårdens Lod, 1½ til 2 Tønder Land Boniteret Jord, som skal udlægges når og på hvad sted han affordres, imod at han erholder sædvanlig Godtgørelse. 8. Fæsteren forpligtes nøje, og til den Tid han forelægges, at efterkomme og udføre de Foranstaltninger som Kommisionen over Universitetets og Kommunitetets Jordegodsets bedre Indretning måtte foreskrive og bestemme i Henseende Jordloddens Indhegning og Grundforbedring, ifølge den af Kongen allernådigste Approberede Plan, samt uden Vægring at modtage Arvefæsteskøde, og derefter svare den forhøjede årlige Afgift for Fremtiden efter berørte Plan, såsnart Kommisionen ser sig istand til at kunne meddele ham sådant Skøde, hvorved dette Interims Fæstebrev følgelig ophører. 9. Iøvrigt skal Fæsteren i alle måder rette sig efter Hans Mayestæts Lov og Anordninger, alt som Foreskrevet er, under Gårds og Fæstes Forbrydelse, samt anden lovlig Tiltale. 10. Så Forbindes og Albrecht Pedersen, at opfylde den med hans Forældre under 28 Maj 1803 sluttede Kontrakt ved Gårdens afståelse, om deres årlige Undertag af samme. 11. Ligesom Fæsteren har modtaget Gårdens Bygninger med Besætning og Inventarier uden Mangler, således som vedhæftede ifølge Forordningen af 8 Juni 1787 afholdte Synsforretnings Tingvidne af 15 April sidstleden udviser,

6 6 således bliver han eller Arvinger og Pligtige, ved fratrædelse eller dødsfald, at aflevere alt i samme stand som han det har imodtaget. 12. Skulle nogen Bondegård på Universitetets Gods ved ulykkelig Ildsvåde afbrænde, bliver han pligtig, ligesom andre Godsets Bønder, at betale til den Skadelidende, den af Konsistorie vedtagne Brandhjælps Kontingent. Dets til Bekræftelse under Vore Hænder og Segiiegler. København den 3 August N. C. Kall Valdice. ## ## Ligelydende Originale Fæstebrev med vedhæftede Taksationsforretning har jeg modtaget, og forbinder mig sammes Indhold i alle Dele at efterkomme. Albrecht Pedersen. Til Vitterlighed underskriver: Niels Nielsen. Hans Michelsen Kbhvns. Amts sdr. Birks Skøde - og Panteprotokol Bog 2. E , side 394. Mandagen d. 4de Juli Afståelseskontrakt. Jeg underskrevne Peder Erichsen Gårdmand i Vridsløsemagle under Universitetets Gods, har efter omlæg med min Kone besluttet, at afstå min i Fæste havende Gård, hvis Hartkorn Ager og Eng: 13 Tdr., 7 Skp., o Fdk., 1 Alb., til min Søn Albrecht Pedersen på følgende Vilkår. 1. Såsnart det måtte behage Herskabet at Approbere denne Kontrakt, modtager og tiltræder min Søn Gården med al dens Tilhørende og Tilliggende, intet i nogen måde undtaget. 2. Til min og Kones frie Beboelse vores Levetid, opfører og vedligeholder min Søn 6 Fag Hus ved Gården, hvoraf 3 Fag indrettes til Stue, 1 til Kammer, og 2 til Ildsted, der forsynes med godt Loft, gode Vinduer og Døre, samt en god Bilæggerkakkelovn. 3. Fra Gården forbeholder vi os 2de Sengesteder, og til hver af disse et godt Omhæng, 3 Dyner, 3 Hovedpuder, 1 par Hørlærredslagener og et par Pudevår; desuden de fornødne Ild og Trækar, samt et Bord, et Hængeskab, 1 Klædeskab, 2 Bænke og 2 Stole. 4. Udi årlig undertag svares os af Gården 3 Tdr. Rug; 2 Tdr. Byg; og 3 Tdr. Malt; god og forsvarlig Sæd; samt 2 Fedesvin begge a` 8 Lispund. Sæden leveres os inden hvert års Fastelavn, og Svinene inden hvert års Jul, eller i seneste påfølgende Kyndelmisse; vægten beregnes efter ren Flæsk. 5. Forestående Undertag skal vores Søn eller Efterkommende ved Gården tilføre os. Om vi bortflytter da dog ikke længere end på en a` 2 Mils afstand fra Gården. 6. Desuden forbeholder vi os fra Gården en god Ko, samt 3 stk. Får, der stedse skal græsses og fodres blandt Gårdens Kreaturer, og lige så godt som deres egne. Ligeledes skal leveres årlig 16, skriver 16 læs Tørv til Ildebrændsel, som af Mosen skal os hjemkøres, uden mindste bekostning for os; og skal Tørven være Tør og Forsvarlig. 7. Når jeg eller min Kone ved døden afgår, da tilkommer den længstlevende kun det halve undertag af Sæde og Sulevarer, men det øvrige bliver som anført; og foruden foreskrevne skal Fæsteren af Gården efter os, betale i Penge 12 Rd., skriver Tolv Rigsdaler, som erlægges til hvert års St. Hansdag for det løbende år, og bortfalder ligeledes det halve af disse Penge, når en af os ved døden afgår. 8. Det forstår sig af sig selv, at de 6 Fag Hus som vores Søn opbygger, hjemfalder til Gården når vi begge er døde; men til dette Hus må lægges et stykke Jordsmon til fornøden Kålplads, hvilket vores Søn indhegner og freder. Således er denne Kontrakt imellem os sluttet og indgået; og underdanigst indstilles til de Høje Herrer Inspektørers ved Universitetets Kvæstuer, deres forventede gunstige Approbation. Roskilde den 28 Maj 1803.

7 7 Peder Erichsen. Albrecht Pedersen. Med påholden Pen. Til Vitterlighed underskriver: L. H. Lerche. Hans Larsen. Denne imellem Gårdens nuværende Fæster Peder Erichsen og Sønnen Albrecht Pedersen oprettede Kontrakt, bliver af os underskrevne Professorer og Inspektører Kvæstuerne ved Københavns Universitet herved Approberet, dog forbeholdes det i undertægten, at samme skulle overtage eller indtræde Gården førend Forældrenes død, at måderne den stipulerede aftægt ifald omstændighederne skulle gøre sligt moderation nødvendig. København d. 4 December N. L. Kall. Wøldice. Omstående Påtegning hvilken forhen var givet på en med denne ligelydende Kontrakt, dateret Roskilde den 28 August 1798, er som denne Kontrakt på Stemplet Papir, igen efter Forlangende blevet meddelt. København d. 3 Juli N. L. Kall. Wøldice. Albrecht Pedersen der er født i 1768, vies d. 29 Sept i Sengeløse Kirke til Pigen Maren Larsdatter, efter Kongebrev af 19 samme Måned! Forloverne er deres respektive Fædre: Peder Erichsen og Lars Olsen. Maren er født i Ishøj 1777 og døbt d. 25 April; Forældrene er Skrædder Lars Olsen og Bodil Nielsdatter. Disse to er i 1787 Gårdfæstere i Vridsløsemagle under Det Bartholinske Gods, og Gården de har i Fæste er den senere Matr. Nr. 13, eller Stenagergård. De nygifte får nu Børnene: 1799 Erich der dør 6 uger gammel; 1800 Peder der dør i 1803; 1802 Lars; 1804 Bodil; 1807 Peder; 1809 Ole; 1812 Niels; og 1813 Maren; men så har forældrene på begge sider også fået børn opkaldt efter sig. ( Så ser vi i Smørum Herreds Brandtaksationsprotokol for perioden , side 288, nr Her står følgende ) Anno 1812 den 27de November er efter anmeldt Forbedring af undertegnede Befuldmægtige i S. T. Hr. Justitsråd og Branddirektør von Dittens lovlige Forfald, Taksationsmændene Tømmermester Godtfried Walther og Murermester Henrich Harup, begge af Lyngby foretaget følgende Taksation til forandret Indtegning under Brandforsikringen. Sengeløse Sogn - Vridsløsemagle By. Albrecht Pedersens Fæstegård på Marken, som førhen har tilhørt Peder Erichsen, der også under Hoved Nr. 48 og Bi. Nr. 14, har haft samme forsikret for 1250 Rd., befandtes nu således forandret og forbedret: a) Stuelængen med enderne til øster og vester, 19 Fag lang, 3 Fag dyb, af Blandingstømmer, Lervægge og Stråtag; Loft over 16 Fag, som er indrettede med en Indgang fra Gården til en Forstue, hvorved 2de Stuer med Lergulve, Simple Vinduer og Døre, samt 2de Bilægger Kakkelovne, 2de Køkkener med Skorstene, og en Bagerovn; et Bryggers med en Indmuret Kobberkedel på 1 1/4 Tønde; samt 2de Kamre. Disse 16 Fag vurderes a` Faget 150 Rd., Rd., de 2de Kakkelovne a` 50 Rd., stk og Kedelen for De øvrige 3 Fag uden Loft som er til Tørvehus, vurderes a` Faget 100 Rd., Rd., Tilforn Forsikret for 568 Rd.; b) En Korsbygning 4 Fag lang, 3 Fag dyb, af Forrige Bygningsmåde, indrettet til en Stue med Bræddegulv og Loft, Simple Vinduer og Døre, hvori en Bilægger Kakkelovn, samt et Køkken med Skorsten. Denne Bygning vurderes a` Fag 150 Rd., Rd., Kakkelovnen for Rd., Ikke tilforn Forsikret 650 Rd., c) Den østre Længe 16 Fag lang, 3 Fag dyb, af forrige Bygningsmåde og indrettet til Lo, Lade, Gennemkørselsport og Stald for 13 Kreaturer; vurderes a` Faget 100 Rd., Rd., Tilforn Forsikret for 240 Rd.; d) Den søndre Længe 12 Fag lang, 3 Fag dyb, af Forrige Bygningsmåde; indrettet til Stald for 9 Heste; Skærelo og Lade, samt Gennemkørselsport; Hugge og Materialehus. Vurderes a` Faget 100 Rd., Rd., Tilforn Forsikret for 192 Rd.; e) Den vestre Længe 16 Fag lang, 3 Fag dyb, af Forrige Bygningsmåde; indrettet til Lo, Lade, en Gennemkørselsport, samt Vognskur og Fårehus. Vurderes a` Faget 80 Rd., Rd., Tilforn Forsikret for 240 Rd.; f) I Gården en Brønd med Karm og Vippe, som vurderes ialt for Rd., Tilforn Forsikret for 10 Rd.; Rd.;

8 8 Forsvarlig imod Ildsfare, og som meldt tilforn Forsikret for Rd.; Brandredskaber forefandtes. Bøll. G. Walther. H. Harup. ( Grunden til den store forskel i den gamle og den nye Forsikringssum, er Statsbankerotten i 1812 )! ( Så kan vi kigge i Birkets Skøde - og Panteprotokol , side 524 b )! Vi Underskrevne Rektor og Professores ved Det Kongl. Universitet i København, gør Vitterlig, at vi på Grund af de Kongl. anordninger samt i et velmenende og til almindelig nytte sigtende øjemed, ganske og aldeles har Skødet og Afhændet, ligesom vi hermed Skøder og afhænder fra Det Kongl. Universitet i København, til Albert Pedersen og hans Arvinger, den i Kbhvns. Amt beliggende, og hidtil af ham i fæste havende Gård i Sengeløse Sogn og Vridsløsemagle By, Rørrendegård kaldet, af Hartkorns Ager og Eng: 13 Tdr., 6 Skp., 3 Fdk., 0 Alb., og Skovskyld 0 Tdr., 0 Skp., 0 Fdk., 0 Alb.; med al dens rette Tilliggende efter den Lovlige fuldførte Udskiftning og Jorddeling, samt vedhæftede Kopikort, som er overensstemmende med den for Godset indrettede og i Arkivet værende Grænseprotokol; alt til evindelig Arv og Ejendom for bemeldte Albert Pedersen, samt hans Arvinger og Efterkommere, og enhver, som han eller de i kraft af den ham herved meddelte Ejendomsret, måtte finde for godt at overdrage denne hans Gård og Ejendom, dog på følgende Vilkår: 1. Bemeldte Albert Pedersen og efterkommende Gårdens Ejere må besidde, beholde og bruge denne Gård med al dens rette tilliggende, som en uryggelig Ejendom for sig, Arvinger og Efterkommende Ejere, og derpå frit og ubehindret gøre alle de anlæg og indretninger, som han eller de til sine og efterkommendes fordel bedst ved, vil og kan; på samme at opelske Frugttræer i Haven og Marken, alle andre slags Træer. enten enkelte eller i større strækninger, over eller underskov af hvad navn nævnes kan. Og skal det i overensstemmelse med de Kongl. Anordninger stå ham og efterkommende Ejere frit for, af alt sådant at benytte sig, uden allermindste indskrænkning i nogen måde, samt at fiske i de Damme og Vandsteder som nu måtte findes, eller herefter til Fiskeri kunne indrettes inden for Gårdens grænser, uden at blive af os eller efterkommende Professorer hindret, eller sat i større Afgift end herefter foreskrevet står. 2. Al slags Jagtrettighed på Gårdens grund, som ved Kongl. Allernådigst Concession er overdraget Universitetet, overlades igen for bestandig til Gårdens nuværende eller efterkommende Ejere, som må gøre sig samme så nyttig, som de Kongl. Anordninger tillader, imod at erlægge den årlige Afgift til Universitetets Kasse efter Concessionen med Red: T. S. 3. Efter 6 års forløb fra dette Skødes dato, skal det være denne Gårds Ejer og efterkommere tilladt, fri og ubehindret, at dele samme med tilhørende Ejendomme i tvende eller flere større eller mindre Dele, og deraf at afhænde en eller flere Parter til hvem det være måtte, dog således, at Gårdens tilbageblevne Hovedjordlod aldrig må blive mindre end på 3 Tdr. Hartkorn, ej heller må den dertil hørende Jord, lægges til nogen anden Gård, men Hovedlodden skal stadig forblive en særskilt og fri Ejendoms Gård. 4. Såfremt Gårdens Ejer måtte finde for godt, efter den i foregående artikel givne tilladelse, til Ejendomme at afhænde nogen lille eller stor del af Gårdens Hovedlod, da bør han med stykkets opmåling og beregning til Hartkornet, forholde sig efter Forordningen af 25 Juni 1810; - Den der befalede Forretning af en Landinspektør tilligemed aftegning på Skødekortet over det stykke han vil afhænde, skal indsendes til Konsistorium, der lader samme indføre i den i Arkivet bestandig forblivende Grænseprotokol. Endvidere bliver at iagttage 1) at aldeles intet Fællesskab herved på ny må indføres. 2 ) at alle Skatter, Afgifter og Rettigheder altid følger med Jorden, og henhører på enhver Part i forhold til det Hartkorn hvortil samme bliver ansat. 3 ) at Hovedloddens Ejer i alle tilfælde bliver ansvarlig for at de Kongelige og andre Rejser, som efter det følgende skal udredes af den hele Gård, på hvilken dets Skøde er udfærdiget, bliver på behørig Tid og måde Forrettet; så bør og de på Gården hæftende mindre udgifter og Byrder alene af Hovedloddens Ejer erlægges, imod Regres til afbyggere. - I lige måde skal han alene levere Fourage for hele Gårdens Hartkorn, imod igen at hæve afbyggernes andel, og skal det fornødne i henseende til ommeldte ansvar for Rejser, Fourage m. v. i ethvert Skøde, som en Gårds Ejer i Tiden udsteder på enkelte Dele af sin Lod, med tydelige Ord så nøje bestemmes, at al Anledning til Tvistigheder derom i Fremtiden kan forebygges, og må derfor intet Skøde, hvorved noget Jordsmon afhændes fra Gården, anses for gyldigt, forinden Consistorium har påtegnet det nye Skøde på den afhændede Del af Gården, hvorfor til Universitetets Kasse skal i Rekognition betales 1 Rd. af hver Tønde Land på Kvadrat = alen indtil de første 10 Tønder Land, og af det som overstiger disse 10 Tdr. Land 4 Mk. af hver Tønde Land. Hvilken Recognition erlægges i Rigsbankpenge S. V Af denne Gård og dens Hartkorn erlægger Ejeren alle Kongelige ordinære og ekstraordinære Skatter og Afgifter, som enten er eller herefter vorde allernådigst påbudne, uden nogen undtagelse.

9 9 6. Af denne Gård erlægger nuværende og tilkommende Ejere årligen i Jorddrotlig Afgift fra 1ste Maj 1814 af Rug...18 Tdr. 1 Skp. 0 Fdk. 0 Alb. Byg Havre Og i penge 0 Rd. 0 Mk. 11 Sk. Rigsbankpenge S. V. Kornvarerne leveres ikke in natura, men betales med Penge, efter hvert Års Kapitals Takst for Sjællands Stift. 7. For alle jorddrotlige Afgifter og deres skadesløse Betaling til rette Tider bliver Universitetet bestandigt, næst efter de Kongelige Skatter, prioriteret udi Gården og al dens Tilhørende, frem for alle andre Creditorer og Panthavere, af hvad Beskaffenhed deres Fordring og Panteforskrivning endog måtte være, dog at denne Fortrinsret for jorddrotlige Rettigheder ikke gælder længere Tid, end for 3 års resterende Afgifter; så skal heller ikke nogen Fæste - Leje - eller anden Kontrakt, af hvad Navn nævnes kan, i nogen Måde være til hinder i denne Panteret; og skal dette Skøde, ligesom og ethvert andet, som på denne Gårds mindre eller større Dele udstedes, straks ifølge Loven læses til Tinge og i Panteprotokollen indføres til Sikkerhed og underretning for alle Vedkommende. 8. Denne Gårds Ejer skal herefter, som hidindtil, erlægge sin andel af Delinqventpenge, Doctorgage, Mestermandspenge, Dommerkorn m. v. som er, eller herefter måtte vorde lagt på Hartkornet. Ligeledes haver han at forrette alle de det Offentlige vedkommende Rejser og Arbejde, som pålægges og forrettes af andre Amtets Bønder. 9. Såsnart denne Gård ved Dødsfald, Salg eller på anden Måde overgår til en ny Ejer, da betales ved enhver sådan Forandring til Universitetet i Rekognition 1 Td. Byg, efter det forløbne Års Kapitelstakst, af hver Tønde Hartkorn, og bliver ingen anden Indfæstning eller Hosbondshold i berørte tilfælde at erlægge; og må intet Skøde eller Skiftebrev, hvorved denne Ejendom afhændes eller udlægges, enten for Gæld eller Arv, heller ingen Indførselsforretning tinglyses eller Protokolleres, førend samme af Consistorium er påtegnet med Attest om, at ovenmeldte Rekognition af denne Gård rigtigen af hver Tønde Hartkorn er betalt. På lige Måde skal, i det tilfælde at Jorder efter den 3die og 4de Artikel forhen er solgte fra Gården, enhver efterfølgende Ejer, såvel af Hovedlodden, som af de fra Gården solgte Jorder, i alle de omskrevne Tilfælde svare Rekognition, enhver af det Hartkorn, som han ved sin Tiltrædelse kommer i Besiddelse af. 10. Med Arvefølgen til denne Gård eller dens Overdragelse ved Testamente skal forholdes på samme Måde, som for alle andre Selvejere i Danmark allernådigst er anordnet eller herefter anordnes. 11. Herligheden til denne Gård med Sigt og Sagefald, samt Skiftejurisdiktion og hvad dermed står i Forbindelse, såsom Overformynderi, Førlovs Penge o. s. v. forbeholdes Universitetet, og i Tilfælde, at myndige og nærværende Arvinger selv imellem sig skifte og dele, bør dog Skifteforretningen at forevises Konsistorio, for at iagtage, såvel den Kongelige Kasses, som Universitetets Rettigheder, hvilke, i henseende til falden Arv, kunne have Sted. 12. Ligesom de ved Gården nu opførte Bygninger allerede er Assurerede i Brandkassen, så skulle og de Bygninger, som i Tiden, enten på Gårdens egen Grund, eller af Afbyggerne måtte blive opførte, ligeledes af Ejerne i Brandkassen assureres, såsnart Bygningerne er færdige, og bør sammes Assurancepolicer forevises Konsistorio. 13. Den Underskov samt de Træstød, som befindes inden Gårdens Enemærker, må tilhøre nuværende og tilkommende Ejere, hvoraf såvelsom af de Træer, hvilke han eller de herefter selv opelske, de, uden foregående Udvisning, uhindrede må benytte sig. 14. Af de på Gårdens Grund værende Tørvemoser må nuværende og efterkommende Ejer ubehindret og uden foregående Udvisning benytte sig, når han og de, til sin og Efterslægtens Fordel, iagtage sådan Forsynlighed ved Tørvens Skæring, Tørvegravens Opfyldning og Planering, som Forordningen af 18de April 1781 for de Kongen tilhørende Tørvemoser har bestemt. 15. Er af denne Gårds Jorder udlagt Huslod til en eller flere Husmænd, da må denne eller disse ikke nægtes den dertil førende Vej, om samme endog skulle være afsat inden Gårdens Grænser og over dens Jorder. Af sådanne til Huslod afgivne Jorder nyder Gårdens Ejer årligen: 4 Rgbdl. S. V, hvilken Pengeafgift skal betales af Husmanden til Godsets Forvalter, og samme Beløb igen godtgøres Gårdens Ejer i de Kongelige Skatters Svarelse. Universitetet forbeholdes fuldkommen Ejendomsret og fri Rådighed, såvel over Jorden, som over Huset. Men sålænge den til huset bestemte Jord, ikke af Husmanden er tagen i Besiddelse, tillades det Gårdens Ejer at benytte sig af samme, i hvilken Tid Godtgørelsen bortfalder. Alle af Husmandsjorden gående Kongelige Skatter og Naturalafgifter, samt Kongerejser m. v.

10 10 erlægger og udreder Gårdens Ejer; men alle personlige Skatter betaler Husmanden umiddelbar til Godsets Forvalter, og opfylder selv de Pligter, som ham, i hensigt til Kirke, Skole, Skoleholder, m. v. måtte vorde pålagte, således at Gårdens Ejer på ingen Måde derfor bliver ansvarlig. Disse er de Rettigheder og Pligter, under hvilke denne Gård med tilliggende Jorder til nærværende og efterkommende Ejer ved dette Arvefæstes og Skødebrev overdrages, og haver Gårdens nuværende og tilkommende Ejer, samt Afbyggerne, om nogen måtte blive, ubrødeligen at efterkomme de foreskrevne og indgåede Betingelser, uden nogen Undtagelse i mindste Måde. ( Herefter henvises til nogle i afsnit 2, 4, 6, og 13, overstregede eller indsirklede ord, der er uanvendelige, og bortfalder! Men som jeg ikke har medtaget, da de ikke var særlig interesante, og så fortsætter det som følger: )! Dets til Bekræftelse, under Universitetets Segl og sædvanlige Underskrift. København den 3die December Læst i Københavns Amts B. Thorlacius Birketings Ret Onsdagen Universitets Rektor d. 9 Februar F. F. Hurtigkarl og prot. litr. P. side samt Retsindarius Consistorii Vedhæftet Attest 7de Panteprot. Bog No fol: M( ( Men allerede den 12 Juli 1815 Tinglæses Skødet igen, og da ender det således): Da Skatter og Afgifter af indbemeldte Gård er betalt til forrige års Udgang, så vides imod dette Skødes Tinglæsning intet at erindre. Kbhvns Amtstue den 7 Juli Bering. Det heri meldte Kopikort fulgte det i Skødet vedhæftede. Forevist Amtsstuens Kvittering for ½ % Afgiftens betaling. Hansen. Ligeledes Pastor Schacks Kvittering for til Fattigkassen erlagte 2 Rigsdaler. Herved blev fæstet følgende Attest. Universitetets Gård Rørrendegård kaldet, i Sengeløse Sogn, Vridsløsemagle By, med Tilliggende Hartkorn: 13 Tdr., 6 Skp., 3 Fdk.; bestående af 112 Tønder Land Geometrisk Mål, som af Rector og Professores ved det Kongl. Universitet i Kbhvn. ved hosfæstede Skøde er overdraget til Albrecht Pedersen, findes ikke med nogen udtrykkelig benævnt Pantsætning at være behæftet. Iøvrigt anmærkes 1) At Skødet på det som afhændes fra Gården, skal påtegnes, at der til Konsistorium er betalt af hver Tønde Land Geometrisk Mål: 1 Rigsdaler, indtil de første 10 Tønder Land; og af de overstigende Tønder Land 4 Mark S. V. 2) At Hovedlodden skal være på 3 Tdr. Htk.; og dennes Jord stedse blive en særskilt Ejendom. 3) At af Gården skal svares årlig: 18 Tdr., 1 Skp., Byg; 18 Tdr. 1 Skp., Byg; 18 Tdr., 1 Skp., Havre. Samt i Penge 11 Skilling S og V. Kornvarerne betales med Penge efter hvert års Kapitelstakst. 4) At Universitetet bestandigen er Prioriteret i Gården for 3 års resterende Afgifter, næstefter de Kongelige Skatter. ( Men kort tid før alt dette sker er Albrecht Pedersen død )! Begraves Grdmd. Albrecht Pedersen af Vridsløsemagle i sit alders 46 år. ( Og så må vi endnu engang kaste et blik i Universitetets Skifteprotokol. Side 187 )! År 1814 den 24 Marts var vi undertegnede forsamlede hos Enken Maren Larsdatter, Enke efter afdøde Gårdmand Albrecht Pedersen i Vridsløsemagle, Sengeløse Sogn, for som Samfrænder med hende og hendes ved ovenmeldte hendes Mand sammenavlede umyndige Børn, at holde Skifte og Deling ifølge Hans Mayestæts allernådigste Bevilling af 22 December 1813 sålydende: Vi Frederich den Sjette af Guds Nåde Konge til Danmark og Norge, Venders og Gothers Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg; Gør Vitterligt: At Vi efter Maren Larsdatter, Gårdmand Albrecht Pedersens Enke i Vridsløsemagle By Sengeløse Sogn, på Københavns Amt, herom allernådigst gjorte Ansøgning og Begæring, allernådigst har Bevilget og tilladt, så og hermed Bevilger og Tillader, at hun må, foruden Rettens Middels Forsegling, Registrering og Vurdering efter Lovene med fælles sammenavlede, umyndige Børn i Uskiftet Bo blive hensiddende, sålænge hun i enlig Stand forbliver; og om hun imidlertid skulle blive tilsinds, at Skifte og Dele, må hun med Samfrænder slutte en Skifteforhandling, om den Arv som hendes afgangne Mand, Børnenes Fader kan tilkomme, således som hun med dem til Børnenes gavn bedst kunne forenes, foruden Rettens Middels Overværelse eller videre

11 11 Registrering og Vurdering efter Loven; dog har bemeldte Samfrænder et Skriftligt Document derover at forfatte, som billigt kan være, og de i Fremtiden, når Børnene kommer i myndig stand, eragte at kunne forsvare. Og ville Vi herhos allernådigst have Befalet dem, som dette Skifte i så måde forretter, at de i alle måder holder sig Loven og Anordningerne, samt i særdeleshed Forordningen af 23de August 1793 allerunderdanigst efterretteligt; hvilket og skal ske af den Øvrighed og Rettens Betjente som det ellers kunne tilkomme samme Skifte at forvalte, for dette dem angår. Forbydende alle og enhver imod det som foreskrevet står, hinder at gøre. Givet i Vor Kongelige Residentsstad København den 22 Oktober Under Vort Kongelige Segl. Efter Hans Kongelige Mayestæts allernådigste Befaling. Cold. Monrad. Ørsted. Berner. Lassen. Hansen. Fisker. Bevilling at sidde i Uskiftet Bo, og i sin tid at Skifte med sine Samfrænder, for Maren Larsdatter, Gårdmand Albrecht Pedersen i Vridsløsemagle By, Sengeløse Sogn, på Københavns Amt, hans Efterleverske. Hans allernådigste Bevilling er mig i Dag forevist og i Skifteprotokollen noteret, samt betalt Skifte og Skriver Salarium med 16 2/3 Rigsbankdaler. Roskilde den 23 December Fischer. Ved dette Samfrænders Skifte, var tilstede foruden Enken; som lavværge hendes Broder Gårdmand Hans Larsen i Vridsløsemagle, og som Børnenes fødte Værge Hans Pedersen, gift med den afdøde Mands eneste Søster, og Ejer af Køge Kro; for hvilke Samfrænder Enken angav Boets Formue at bestå i følgende nemlig: Da der hviler en bestandig årlig Afgift til Herskabet på Gården af 18 Tdr. Rug; 18 Tdr. Byg; og 18 Tdr. Havre, hvilket i år udgør den summa = 4446 Rdr. D. C. eller 741 Rbd., N. V.; altså Renter af den Kapital med 5 % 88,100 Rdr. D. C. eller Rbd. 2 Skill. N. V. har Samfrænderne på ære og samvittighed ingenlunde kunnet Vurdere Gården højere end til den Summa Rbd. N. V. Ind - og Udbo Obligation hos Anders Hansen Jordbruger i Sengeløse 20de April Summa Boets Indtægt = Boets Gæld: Ingen! Mandens Begravelse, og Konens derimod Omkostninger ved Skiftet Summa Boets Udgift = 500 Når da samme Udgifts Summa fradrages ovenanførte Boets Indtægts Summa, bliver Boets Beholdnings Summa til Deling Heraf Enken det halve Og da hun erklærede at ville til Fordel for Børnene renuncere på den hende tilkommende Broderlod, bliver til Deling imellem Børnene som er 6 endnu levende, nemlig 4 Drenge og 2 Piger, det øvrige halve: 1) Lars Albrechtsen 12 år Rbd. N. V. 2) Peder ) Ole ) Niels ) Bodil ) Maren ½ Hvilket udgør Boets Beholdnings Summa = Rbd. N. V. Den Børnene tilfaldne Summa forbandt Enken sig til at udbetale i Skiftejurisdiktionens Overformynderi, enten straks eller og med Kaution til 11 Juni Termin d. a., hvor samme skal blive henstående til sikkerhed for Børnene; dog forbeholder hun sig af denne Summa, at hæve renterne til Børnenes Opdragelse, indtil de har opnået deres 12 år, men fra den tid, skal renterne lægges til Hovedsummen til fordel for Børnene. Desuden skal når Børnene bliver gifte, eller myndige, til hver af Drengene af Gården som Gave, udredes en Trøje med Sølvknapper, 2 par Lagener og et Omhæng. Til hver af Pigerne som Gave, en Seng med Omhæng, 3 Dyner, 4 Puder, 2 par Lagener, et par Håndklæder og Pudevår; samt til Pigen Bodil 6 Sølvspiseskeer, og til Maren et Krus med Sølvlåg, som befindes at være på Stedet. Fremdeles skal hver af Børnene til ovenmeldte Tid, have en forsvarlig Egekiste efter Formynderens bedste skønnende. Således sluttedes dette Skifte af os undertegnede Samfrænder, der alle var tilstede, ej at have noget derimod at erindre, men erklærede med samme, at være fornøjet, da det var sket til bedste for Børnene, med vore hænders underskrift. Vridsløsemagle Datum ut Supra Enken Maren Larsdatter. Som Lavværge med ført Pen. Hans Larsen Sognefoged. Som Børnenes fødte Værge Hans Pedersen / Ejer af Køge Kro. Som Vitterlighedsvidner og Samfrænder

12 12 Johan Pedersen Jens Andersen Gårdmand af Ballerup. Gårdmand af Vridsløsemagle. Så kan vi gå til næste mand på Gården / Enken har jo små børn, og hun er da kun 47 år gammel. Sengeløse Kirkebog Ægteviet her i Kirken Ungkarl Lars Hansen af Ledøje, og Enken Maren Larsdatter af Vridsløsemagle; at Skiftet efter den afdøde Mand Albrecht Pedersen var afgjort, bevistes ved Skifteseddel af 5te April At der intet er der kan hindre dette Ægteskab, derfor Caverer vi underskrevne som Forlovere. Hans Larsen Sognefoged. Niels Hansen. m. f. Pen Døbes i Ledøje Sogn: Lars, søn af Grdmd. gl. Hans Nielsen / Båret af Degnens Hustru. Folketællingen 1801 Ledøje By, Gård nr.13. ( Dette er Lars Hansens Forældre )! Gl. Hans Nielsen 60 i andet Ægteskab Bonde og Gårdbeboer Karen Pedersdatter 34 i første Ægteskab Hans Kone Niels Hansen 25 ugift Hans Søn Jens Hansen Lars Hansen Deres fælles Barn Peder Hansen Johanne Hansdatter Johanne Pedersdatter Tjenestepige Lars og Maren får kun en datter: Ane, der Døbes den Kbhvns. Amts sdr. Birks Skøde og Panteprotokol. Arvefæsteskødebrev med Påtegning. Lørdagen den 17 Juli blev Læst følgende Dokumenter. 413 / L. Arvefæsteskødebrev for Albrecht Pedersen af Rørrendegård, hvis Hartkorn Ager og Eng af Vridsløsemagle stor: 13 Tdr.; 6 Skp.; 3 Fdk.; 0 Alb.; bestående af 112-1/14 Tønder Land til Kvadrat Alen, som efter foregående Taksation er ansat til 66 1/4 Tønde bedste Jord til Taksten 24, dat. 3 December 1813, Læst i Retten 12 Juli 1815, og Protokolleret Bogstav P er atter indleveret i Retten til Læsning af følgende Hjemmelspåtegning, Lars Hansen som har Ægtet Enken efter afg. Arvefæster Gårdmand Albrecht Pedersen i Vridsløsemagle, og har erlagt den i 9ende Artikkel bestemte Rekognition, er nu som denne Gårds Ejer indskrevet iblandt Universitetets Arvefæstere. Kbhvn. d. 9 Marts Saxtorp. M. Ref. Mou. F. T. Hurtigkarl Ref. Forevist Pastor Schous Kvittering har til Fattigkassen erlagt 1 Rbd.; Herved blev fæstet følgende Attest. Da der ikke er fremkommet nogen Lovlig Adkomst for Albrecht Pedersens foregivne Enke på indbemeldte Gård i Vridsløsemagle By, med Htk : , er udlagt forrige Ejer Albrecht Pedersens Enke; ej heller findes der at være fremkommet noget bevis for, at Lars Hansen skal være indtrådt i Ægteskab med sammes Enke; så vides ej om denne sidste, eller Lars Hansen har Adkomst derpå, eller om og hvorvidt samme Ejendom af disse med Gæld kan være behæftet. Iøvrigt henholdes til Attest af 12 Juli ( Attesten der henvises til, er Tinglæsningen af Arvefæsteskødet 2den gang, hvor den årlige Afgift rettes fra 15 til 18 Tdr. af de tre Kornsorter: Rug, Byg, og Havre )! Og det bliver først den , i Bog Q, side 360, at Præsteattest Tinglæses! År 1814 den 21de Juni ægtevies Ungkarl Lars Hansen af Ledøje og Enken efter afdøde Grdmd. Albrecht Pedersen af Vridsløsemagle Maren Larsdatter; hvilket efter Kirkebogens Udvisning, herved Bevidnes. Sengeløse Præstegård d. 1 Juni Forevist inden Kbhvns. Amts sdr. Birk, 18 April Holsten. ( Samme side)! Declaration. Påtegnet et Arvefæste og Skødebrev for Albrecht Pedersen på 13 Tdr., 6 Skp., 3 Fdk., Hartkorn i Vridsløsemagle, hvilket Skødebrev er udstedt 3 Decbr og Tinglæst 12 Juli En Påtegning på bemeldte Skøde af 9 Marts 1816, Tinglæst 17 Juli samme år, viser at Lars Hansen ved Ægteskab med fornævnte Albrecht Pedersens Enke, er indskrevet som Ejer af fornævnte Ejendom.

13 13 Produc. ved Sessionen 23de Sept Mechlenburg. Gether. Rømeling. Vedege. ( Og så fortsættes der således )! I overensstemmelse med Hs. Mayestæt Kongens allernådigste Resolution af 7de April 1826 således lydende: Vi ville allernådigst have samtlige Arvefæstere af Bondestanden på Universitetets Gods, bevilget en nedsættelse af En Fjerdedel af de Arvefæsteafgifter, som de for årene 1826, 1827, 1828 og 1829 ville have at udrede ifølge den under 19 Juni 1795 allernådigst Approberede Plan; dog således, at denne Moderation i Henseende til Arvefæstegårde, Boelssteder og Huse, som ejes efter Skøder, der var udstedte efter den ældre Formular, kun træder i kraft, såfremt Ejerne er villige til, at vedtage ved formelig Declaration, som bliver at udstede og Tinglæse på deres egen Bekostning, at den ved Vor allerhøjeste Resolution af 4de November 1825 Approberede Formular, for Arvefæsteskøder på Gårde, og de derefter affattede Skødeformularer på Boelssteder og Huse, udelukkende skal være Regelen, efter hvilke deres Rettigheder og Pligter skulle Forklares og bedømmes, og disse Ejere derhos tilvejebringe samtykke i denne Forandring fra de øvrige Vedkommendes side, for såvidt de ved udstedte Pantebreve, Aftægtskontrakter eller andre sådanne Forbindtligheder måtte til andre end Universitetet og Communitetet have overdraget Tinglige Rettigheder over deres Ejendomme, hvilken Declaration, tillige med Beviserne om fornævnte private Kreditorers Indvilligelse, bør være afgivet inden udgangen af Juni Måned d. a., da den ellers ikke skal medføre nogen Ret til at nyde forbemeldte Nedsættelse i Arveafgiften! Har undertegnede Arvefæster af den i foranførte Skøde anmeldte Ejendom betimeligen vedtaget, han og herved vedtager og formelig ved denne Påtegning, i medhold af Det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 12 August sidstleden, Declarere: At den ved allerhøjeste Resolution af 4de November 1825 Approberede og herhos vedhæftede nye Skøde = Formular, aldeles overensstemmende med det Exemplar, som ved denne Ejendoms Værneting er Læst og Protokolleret, der udelukkende skal være Regelen, efter hvilken denne Ejendoms nuværende og efterfølgende Arvefæsteres Rettigheder og Pligter skulle forklares og bedømmes, og i hvis Følge nærværende Declaration, hvoraf Verificeret Genpart medfølger, for at forblive ved Retsprotokollen, straks bliver at Tinglæse. I anledning af den allerhøjeste Befaling om, at der skal tilvejebringes samtykke i denne Forandring fra de øvrige Vedkommendes side, som måtte have Tinglige Rettigheder i Ejendommen, tilføjes: At ingen sådanne Rettigheder hviler på Ejendommen, hvorom jeg har fremlagt Vedkommende Retsbetjents Attest. Udstedt i Roskilde 6te Januar Lars Hansen. Til Vitterlighed Knagh. Lund. Den ved dette Skøde vedhæftede Declaration, underskrevet af Lars Hansen, bedes Læst ved Københavns Amts sdr. Birketingsret, tiligemed det deri påberåbte Skøde = Formular, hvilket sidste, som for sig selv er Tinglæst, ej behøves at indfries. Af Declarationen følger Kopi. Holm. Læst inden Københavns Amts sdr. Birkeret den 18de April 1827, og i Pantebogen indført, det fornødne tilført. Holstein. Smørum Herreds Brandtaksationsprotokol, side 155; Nr År 1833 d. 15 Juli. Ved Lars Hansens Gård på Marken, som tilforn har tilhørt Albrecht Pedersen, der også under Hoved Nr. 48 og Bi Nr. 14 har haft samme Forsikret for 3080 Rbd. Sølv, befandtes endvidere af nyt opført. Litra g. en Bygning udenfor Gårdens vestre side, af 9 Fag lang, 3 Fag dyb, af Blandingstømmer, Lervægge og Stråtag, indrettet til Tærskelo, og 2 Lader; Vurderet a` Faget 35 Rbd., er = Som efter det anførte forhold er Litra h. en Bygning udenfor Gårdens østre side, 3 Fag lang, 3 Fag dyb, af forrige Bygningsmåde, indrettet til Materiale - og Svinehus. Vurderet a` Faget 30 Rbd., er Som efter det anførte forhold er Ikke tidligere Forsikret. Forsvarlig mod Ildsfare. Brandredskaber forefandtes overalt. K. A. s. Birks Skøde - og Panteptk side 75, nr. 226; Bog V. Tingl. 9 Juli Udlægspåtegning. På et Arvefæstebrev og Skøde for Albrecht Pedersen, der betyder at hans Enke Maren Larsdatter har været Ejende af den Albrecht Pedersen tilhørende Gård i Vridsløsemagle, med Htk: 13 Tdr. 6 Skp., 0 Fdk., 3 Alb.; der nu tilhører Lars Hansen ifølge Præsteattest Tingl. 18 April 1827, og Påtegning fra Konsistoriet Tingl. 17 Juli At Enken efter afdøde Arvefæstegårdmand Albrecht Pedersen af Vridsløsemagle, Maren Larsdatter, ved Samfrændeskifte af 24 Marts 1814 er Extraderet den efter nærværende Skøde hendes afdøde Mand tilhørende Arvefæstegård, bevidnes herved i Overensstemmelse med Skifteprotokollen. Roskilde den 3 Juli Noor.

14 14 Læst inden Kbhvns. Amts sdr. Birkeret d. 9 Juli Det fornødne i Pantebogen indført. Af Ejendommen svares årlig afgift til Universitetet, hvorfor samme er Prioriteret. M. Frederiksen. ( Og så er det samme Birks Protokol ; Bog Ø, side 127. Her er Tinglæst følgende den )! ( Pas på her, for den heri nævnte Albrecht Pedersen er en Svigersøn til Lars Hansen Og Maren Larsdatter, og han har altså samme navn som Marens nylig afdøde Mand )! Arveafkald. Jeg undertegnede Albrecht Pedersen Grdmd. i Vridsløsemagle By, Sengeløse Sogn på Kbhvns. Amt, gift med Ane Larsdatter, en Datter af Grdmd. Lars Hansen og Hustru Maren Larsdatter i bemeldte Vridsløsemagle, tilstår og hermed Vitterliggør, med min Curator Peter Albrechtsen Gårdmand Sammesteds, at have på bemeldte min Hustru Ane Larsdatters vegne, af bemeldte min Svigerfader Grdmd. Lars Hansen i Vridsløsemagle, modtaget den hende tilkommende Fædrene og Mødrene arv med 2000 Rd., Sedler; hvorefter dette mit Lovlige Afkald herved meddeles, med erklæring, at hverken jeg eller min Hustru, har noget videre Krav for Fædrene og Mødrene arv efter forbemeldte mine Svigerforældre, hverken nu eller i Fremtiden. Dette til Bekræftelse under min Hånd i overværelse af undertegnede til Vitterlighed. Kbhvn. den 16 Juni Til Vitterlighed Albrecht Pedersen. Hans Larsen som Curator Grdmd. i Vridsløsemagle. Peter Albrechtsen. H. Muller m. f. P. Læst inden K. A.s. Birkeret Onsdagen den 1 Juli 1840, og i Skøde og Panteprotokollen indført. M. Frederiksen ( Disse to unge Mennesker, der bliver gift i 1839, køber Matr. Nr, 10 i Vridsløsemagle i 1840; det er den samme Gård Som Maren Larsdatters Far havde i Fæste i 1787, og ejede fra 1791 til 1808: Nemlig Stenagergård )! Men tilbage til Rørrendegården! Dør Maren Larsdatter, Grdmd. Lars Hansens Hustru af Vridsløsemagle. 70 år.død efter lang tids Sygdom. Og i Birkets Skifteprotokol står følgende: År 1847 den 23 Februar anmeldte Grdmd. Lars Hansen af Vridsløsemagle, at hans Hustru Maren Larsdatter ved døden er afgået den 21 dennes, efterladende sig Arvinger: 1) af Ægteskab med afdøde Albrecht Pedersen: a) en Søn Lars Albrechtsen 45 år gl. b) en Datter Bodil Albrechtsdatter gift med Gårdmand Ole Jensen på Hundige Mark. c) en Søn Peder Albrechtsen Gmd. i Torkildstrup. d) en Do. Ole Albrechtsen Gmd. i Baldersbrønde. e) en Do. Niels Albrechtsen Gmd. i Kraghave. f) en Datter Maren Albrechtsdatter gift med Gmd. Knud Jensen af Sengeløse. 2) af Ægteskab med Lars Hansen: En Datter Ane Larsdatter gift med Gmd. Jens Olsen i Vridsløsemagle. Enkemanden foreviste Attest udstedt af samtlige Arvinger, hvorefter disse er fyldestgjort for den Arv der kunne tilkomme Dem efter deres Moder, såvel som deres Fader, og har disse således Intet nu at fordre. Af Arvingerne vil være at afgive anmeldelse om værdien af den Dem udbetalte Mødrene Arv, hvoraf vil være at betale ½ % afgift efter Forordningen af 8 Februar Glabs. ( Nu spørger man nok: Var Datteren Ane Larsdatter ikke gift med en Albrecht Pedersen? Jo - men han er død, og hun er nu gift med Jens Olsen i Vridsløsemagle )! Og i samme protokol kan læses følgende: År 1847 den 5 Marts blev af de myndige Arvinger efter Grdmd. af Vridsløsemagle Lars Hansens afdøde Hustru Maren Larsdatter, afgivet følgende Anmeldelse om den Dem tilfaldne Arv, hvilken lyder således: Underskrevne myndige og eneste Arvinger efter vores den 21 denne Måned ved døden afgangne Moder og Svigermoder Maren Larsdatter, Arvefæstegårdmand Lars Hansens Hustru af Vridsløsemagle, angiver hermed, at den Arv som efter bemeldte vor Moder og Svigermoder, udgør tilsammen Rd. Skriver Fem Tusinde og Fire Hundrede Rigsbankdaler, hvilket vi om og når forlanges, med Eed vil bekræfte; og af hvilken Arv hermed betales ½ % afgiften efter Forordningen af 8 Februar 1810, med 27 Rbd.! Dets til bekræftelse med vore Underskrifter. Vridsløsemagle den 28 Februar P. Albrechtsen. Niels Albrechtsen. Knud Jensen. Jens Olsen. Ole Jensen. Ole Albrechtsen Lars Albrechtsen.

15 15 Således overensstemmende med den afgivne Anmeldelse, Attesteres. Glabs. Inden vi går videre her, syntes jeg lige at man skal se på Folketællingen 1845; man kunne også have taget den fra 1840, for begge steder ses det at de = Lars Hansen og Maren Larsdatter har hele tre Plejebørn. Men jeg har valgt den for 1845, for her står der for første gang ved en Folketælling hvor Personerne er fødte. Navn. Alder Gift/ Ugift Fødesogn Stand / Erhverv Lars Hansen 54 Gift Ledøje Gårdmand Maren Larsdatter 68 Gift Ishøj Hans Kone Albrecht Hansen 16 Ugift Kildebrønde Plejebarn Hemming Pedersen Kr. Såby Bodil Olsdatter Høje Tåstrup Thomas Svendsen Tjenestefolk Lars Pedersen Niels Jensen Johanne Nielsdatter Ane Carstensdatter Hansine Bertelsdatter Disse tre Plejebørn er alle Børnebørn af Albrecht Pedersen og Maren Larsdatter! Albrecht Hansens Forældre er Grdmd. Hans Pedersen og Bodil Albrechtsdatter i Hundige i Kildebrønde Sogn! Hemming Pedersens Forældre er Grdmd. Peder Albrechtsen og Mariane Jensdatter i Kirke Såby Sogn! Og Bodil Olesdatters Forældre er Grdmd. Ole Albrechtsen og Ane Andreasdatter i Baldersbrønde. Nu er Lars Hansen altså blevet Enkemand, men ikke ret længe! Sengeløse Kirkebog: Viet Enkemand Grdmd. Lars Hansen Vridsløsemagle 56 år. og Pige Johanne Pedersdatter 27 år gl. af Vridsløsemagle. Forlovere: Grdmd. Knud Larsen af Sengeløse og Grdmd....? Denne nye Frue på Rørrendegård er født i Ledøje Sogn den , Forældrene er Grdmd. Peder Hansen og Hustru Barbara Mortensdatter. Det sjove er - at den ene af Fadderne er hendes nuværende Mand. Og så må vi hellere tage Folketællingen fra Ledøje 1834, her ser man ikke alene Johanne Pedersdatter på 13 år hos sine Forældre, men man skal også bide mærke i Hendes Broder Morten Pedersen på 11 år, for han bliver Fader og Svigerfader til de to næste Ejere! ( Se herunder )! Peder Hansen 35 Gårdmand ( Dette er Matr. Nr. 5 i Ledøje )! Barbara Mortensdatter 39 Hans Kone Morten Pedersen 11 Deres Barn Johanne Pedersdatter Karen Pedersdatter Birthe Pedersdatter Lars Jensen 28 Tjenestefolk Carl Mayer Margrethe Olesdatter Disse to Lars Hansen og Johanne Pedersdatter får Børnene: 1849 Hans; 1853 Maren; og 1854 Maren Barbro; men Datteren Maren dør 3 mdr. gammel af Hududslet. Hans dør i 1866 på Gården Hindholm i Førslev Sogn, da er han 17 år gammel. Og Maren Barbro dør i 1872; 18 ½ år gammel. Så der er ingen Børn til at tage over efter disse Forældre! Men inden det kommer så vidt, sker der andre ting på Gården; det kan ses i Birkets Skøde og Panteprotokol for eks.: Onsdagen d ( Tinglæsning Nr. 575 )! Underskrevne Grdmd. Lars Hansen af Vridsløsemagle tilstår herved, at have overdraget til Niels Nielsen af den mig ifølge Arvefæsteskøde Tinglæst d. 18 April 1827 tilhørende Ejendom Matr. Nr. 4 i Vridsløsemagle By, Sengeløse Sogn, af Hartkorn: 12 Tdr., 5 Skp., 3 Fdk., ½ Alb.; et Grundstykke som ifølge Indenrigsministeriets Resolution af 11 Dec. s. a. under Matr. Nr. 4 b, er skyldsat for ½ Alb.; tilligemed 7 Fag af den derpå opførte Bygning; nemlig de 5 Midterste Fag til Beboelseslejlighed og 2 Fag til Tørvehus, sammes Mur - og Nagelfaste Appertinentier, og som tillige indbefatter den bagved bemeldte 5 Fag Hus, beliggende Have, og foran samme beliggende Jordstykke således som det befindes afsat på det vedhæftede Kort, til afbenyttelse og brug i det Tidsrum 50, skriver Halvtredssindstyve år, fra 1 Maj d. a. at regne, på følgende vilkår.

16 16 1) I Vederlsg for nærværende Overdragelse betales mig og efterfølgende Ejere af ovennævnte min Gård, en årlig Afgift af 10, skriver Ti Rigsdaler, som erlægges hvert års 1ste Maj, og første gang 1 Maj Til sikkerhed for Afgiftens promte betaling, erholder jeg herved 1ste Prioritets Panteret i Fæsterens Ind - og Udbo, samt i den af Huset gående Leje og Interesse, hvorhos det vedtages, at Fæsteren såfremt han ikke promte Halvårsdagen efter Forfaldstiden har betalt den forfaldne Afgift, er pligtig til uden Opsigelse, at fravige det Fæstede til den påfølgende 1 Maj; til den tid uden nogen somhelst indsigelse flytter bort, samt derhos foruden den alt forfaldne Afgift, tillige betaler Afgiften for det løbende år. 2) Fæsteren har at udrede samtlige Skatter og Afgifter af Grundstykket samt Bygningen, navnlig Brandpenge, og har derhos på egen Bekostning, at vedligeholde det ham overdragne Hus forsvarligt, såvel indvendig som udvendig på Tag og Fag, således at samme ved Fæsteforholdets ophør, kan blive mig tilbageleveret i uforringet Stand. Skulle han derfor lade Bygningerne forfalde, således at disse navnlig ikke kunne vedblive at være Forsikrede for deres Assurancesum, hvorfor de nu er indtegnede, skal han af den Grund være pligtig til at fravige det Fæstede, og fraflytte til den påfølgende 1 Maj, hvortil han med ½ års varsel bliver udsagt. 3) Fæsteren erholder adgang til den ud for Huset stående Brønd. Den 14 Oktober 1853 Lars Hansen Niels Nielsen. Som Ejer. m. f. P. Læst o. s. v. Attest. Den bortfæstede Ejendom hæfter for Jordebogsafgift og Rekognition til Universitetet i forbindelse med Gården Matr. Nr. 4. C. N. Pedersen. Og isamme Birks Protokol den Tinglæsning nr Fæstebrev. Underskrevne Grdmd. Lars Hansen af Vridsløsemagle, der ifølge Arvefæsteskøde Tinglæst 18 April 1827 over Ejendommen Matr. 4 i Vridsløsemagle By, Sengeløse Sogn af Htk: 12 Tdr., 5 Skp., 3 Fdk. ½ Alb.; tilstår herved, at have overdraget til Anders Pedersen af den i min besiddelse værende nordlige Del af Sandlodden Matr. Nr. 1, et Grundstykke tilligemed de derpå bebyggede 5 Fag Hus, der støder umiddelbart til de Niels Nielsen overdragne 7 Fag Hus, ( Herfra er det Magen til det Foregående Fæstebrev ), dog skal Afgiften på de 10 Rd. erlægges første gang 1 Maj Og punkt 3): Fæsteren har adgang til den udfor Niels Nielsens Hus stående Brønd. ( Og det slutter således ): til bekræftelse haver vi underskrevet nærværende Fæstebrev i Vitterlighedsvidners overværelse. Lars Hansen. P. t. København. Til Vitterlighed Anders Pedersen. m. f. P. N. Fugversen. W. Kipke Læst o. s. v. ( Så Lars Hansen får da noget ud af sit Jordtilliggende, som vel så også kommer nogle Husmænd tilgode )! Og det går da tilsyneladende også så godt for ham, at han får råd til at bygge Til, for Smørum Herreds Brandtaksationsprotokol , side 179, nr viser følgende: År 1854 d. 3 Januar er efter anmeldt Forbedring, af undertegnede Branddirektører og Taksationsmænd C. Thulin og Tømmermester F. Tegner, begge af Frederiksberg, foretaget følgende Taksation til forandret Indtegning under Brandforsikringen. Sengeløse Sogn, Vridsløsemagle. 1) Lars Hansens Fæstegård af Universitetsgodset; forsikret under Hoved Nr. 48 og Bi Nr. 14, for Rbdl. 3480, befandtes forandret og forbedret således: c) østre Bygning bygget i Vinkel af Mur og Bindingsværk, med Stråtag, 25 Fag lang og 5 Fag dyb, indrettet til Vognskur og Gennemkørsel, begge med Porte, Lo, Lade, Stald med tilbehør for 12 Heste, samt Skærelo, forandret med Bræddeloft, Vurderes pr. Fag Rbd. 80 er tilforn forsikret for Rbd. 640 og h) uden for Gården en Brøndopstander med Jernpumperedskab ialt til Tilforn forsikret for Rbd., som meldt tilforn forsikret for Rbd. 730 som bortfalder. Beregning. ad... en Kampestenssokkel 50.; Mur... Indeholdende Mursten. 760; Tømmerværket 340; Staldindretningen 170; Tækning i 320; Døre og Porte med Beslag 44. ( Dette er ret svært læseligt; men jeg tror det drejer sig om Byggematerialer, der er indkøbt og ligger klar til en anden udvidelse af Bygningsmassen )! Denne følger her neden under! Smørum Herreds Brandtaksationsprotokol, nr. 1785, side 385.

17 17 År 1855 den 24de September er efter anmeldt Forbedring, af undertegnede Branddirektører og Taksationsmænd Murermester Carl Thulin og Tømmermester Fr. Tegner, begge af Frederiksberg foretaget følgende Taksation til forandret Indtegning under brandforsikringen, nemlig: Sengeløse Sogn, Vridsløsemagle. Lars Hansens Fæstegård af Universitetsgodset, beliggende på Marken og forsikret under Hoved Nr. 48 og Bi Nr. 14 for Rdlr. 4480, befandtes for en del forandret og forbedret, således: d) søndre Bygning bygget i Vinkel, af Mur - og Egebindingsværk, med Stråtag, 17 Bjælkefag i Længden og 5 Fag i dybden, og indrettet med 3 afdelinger, som er til Foderlo, Skærelo, samt Stald med tilbehør for 28 Kreaturer; størstedelen med Bræddeloft og for en del med Plankegulv, og det hele med fornødne Vinduer og Døre med Beslag. Denne Bygning vurd, a` Fag Rdlr. 100, er tilforn forsikret for Rdlr og e) vestre Bygning 11 Fag i Længden, og 3 Fag i dybden, af Blandingstømmer og Lervægge, med Stråtag, indrettet med 6 Afdelinger, til Vognport, Karlekammer, Gennemkørsel med Port, Lo, Lade samt Svinehus; for en del med Bræddeloft, og med fornødne Porte og Døre; Denne Bygning vurderes a` Fag Rdlr. 30 er Tilforn forsikret for Rdl Som meldt tilforn forsikret for Rdlr. 990 som bortfalder. Forsvarlig mod Ildsfare, og Brandredskaber forefandtes. Denne Forretning der Lejlighedsvis er foretaget vil Sogneforstanderskabet blive meddelt udfaldet af. C Thulin. F. Tegner Samme Protokol, nr. 1846, side 42. År 1856 d. 8 August er efter anmeldt forbedring, i Branddirektøren Kammerråd Treschous Forfald, af undertegnede A. John ifølge Stiftsamtets Constitution, og Taksationsmændene, Murermester C. Thulin og Tømmermester F: tegner, begge af Frederiksberg, foretaget følgende Taksation til forandret Indtegning under Brandforsikringen. Sengeløse Sogn. Vridsløsemagle. Gårdmand gamle Lars Hansens Ejendom beliggende på Marken, forsikret under Hoved Nr. 48, Bi Nr. 14 forsikret for Rd.; befandtes nu forbedret og forandret således: a) Stuebygningen med enderne mod øst og vest, 19 Fag lang, 4 Fag dyb, af Blandingstømmer og Lervægge med Stråtag, indrettet med Indgang i vestre side til en Forstue, hvorved 3 Stuer, 1 Kammer, 1 Køkken med Skorsten og Bageovn og et Bryggers med en Kobberkedel på 1 Tønde, og en Jerngryde på ½ Tøndes Størrelse. Pigekammer, Mælkestue og Tørvehus; overalt Bræddeloft, Brædde og Stengulve, Fyldningsdøre og glatte Døre, Engelske Vinduer. Denne Bygning vurderet a` Fag 80 Rdl Heri en Kolonneovn Bilæggerovn Kobberkedel Jerngryde b) En Korsbygning, 14 Alen lang 8 3/4 Alen dyb, af Grundmur med Stråtag, inddelt i 5 Bjælkefag, indrettet til en Havestue, 2 Kamre med Oliemalede Bræddelofter, samt Bræddegulve, Engelske Vinduer med udvendige Skodder, og i Bygningen Fyldningsdøre. Takseres a` Fag 120 Rdl c) en østre Bygning, 4 Alen lang, og 12 ½ Alen dyb, af Mur og Egebindingsværk, med Stråtag, inddelt i 19 Fag, og indrettet med Gennemkørsel med Porte, et Vognskur, en Tærskelo og en Lade, samt Stald med tilbehør for 13 Heste; størstedelen med Bræddelofter, Sten og Lergulve, fornødne Vinduer og Døre; Takseres a` Fag 100 Rdl d) en søndre Bygning af samme Bygningsmåde som fornævnte; 36 Alen lang; 13 3/4 Alen dyb, inddelt i 14 Bjælkefag og indrettet til 2 Foderloer, Stald for 32 Kreaturer; alt med Bræddelofter, Sten og Lergulve; fornødne Vinduer og Døre. Takseres a` 110 Rdr. pr. Fag e) en vestre Bygning, samme Bygningsmåde som forrige; 47 Alen lang, 12 ½ alen dyb inddelt i 18 Bjælkefag, og indrettet til Gennemkørsel med Porte, Tærskelo, Lade, Huggehus, Karle - og Selekammer, samt Hønsehus; for en del med Bræddeloft, Lergulve og fornødne Vinduer og Døre. Takseret a Fag 90 Rdr f) en Brøndkarm g) en Bygning udenfor Gårdens vestre side, 9 Fag lang og 3 Fag dyb, af Blandingstømmer med Lervægge og Stråtag, indrettet til Lo og 2 Lader, de fornødne Vinduer. Takseres a` Fag 40 Rdr h) en Brøndopstander... 50

18 Som tilforn forsikret for Rd. som bortfalder. ( Og for at have det lidt samlet, kan vi lige så godt tage den med fra 1871)! side 231; nr. 169 /3. Gl. Lars Hansens Enkes Gård, Matr. Nr. 4 Sengeløse Sogn. Vridsløsemagle By. i ) Svinehus i syd, 8 Fag; lang 16 ½ dyb 10 3/4 Alen, af Grundmur på en Kampestenssokkel, med Stråtag, indrettet med loft, Jernvinduer og Døre, til Svinehus i 4 Folde og Fodergang med Betongulv. Takseret pr. Alen 40 Rd., Forsvarlig mod Ildsvåde; forhen forsikret under no. 249 for Rd; heraf udgår litra i med 160 Rd.; altså står nu for Ialt: Rd. Sengeløse Kirkebog d død Lars Hansen Gårdmand i Vridsløsemagle. 69 år. Birkets Dødsanmeldelsesprotokol Snedker og Jordbruger Lars Andersen, Sengeløse Mark, anmeldte at Grdmd Lars Hansen Vridsløsemagle Mark, er død 69 år gl.; han døde Hjemme den 10 Sept: Arvingerne er: Enken og to med hende sammenavlede Børn. 1 Søn Hans Larsen 12 år gl.! 2 Datter Maren Barbro Larsdatter 6 år gl.! Henvisning til side 699 i Skifteprotokollen. Birkets Skifteprotokol ; side 699. Grdmd. Lars Hansens Enke Johanne, født Pedersdatter af Vridsløsemagle, mødte i anledning af bemte. hendes Mands Død og fremlagde et mellem den afdøde og hende, under oprettet og notarialiter Attesteret Reciproct Testamente, som indeholder, at den afdøde, som dengang ikke havde livsarvinger med Kampd., tidligere har været gift med Maren Larsdatter, af hvilket ægteskab alene var en Datter ved navn Ane Larsdatter, som da var gift med Grdmd. Jens Olsen, men hvis første Mand Albrecht Pedersen forlængst har meddelt Testator Lars Hansen afkald for hendes Fædrene og mødrene Arv; samt at når enten Lars Hansen eller Kampd. døde uden at efterlade sig med hinanden sammenavlede Børn, skulle den Efterlevende være den Førstafdødes Universalarving, hvorfor der er tillagt Kampd. ret til, ifald der ved Lars Hansens død måtte være sammenavlede Børn, da med disse at forblive hensiddende i Uskiftet Bo, idet det dog er pålagt hende, inden et halvt år efter Lars Hansens dødsfald, indtræffende 11 Juni eller 11 Dec. Termin, at udbetale hans 3 Plejebørn Nemlig: Albrecht Hansen og Hemming Pedersen, hvilke begge er myndige mindreårrige, samt Bodil Olesdatter, som nu er mindreårrig, hver især 500 Rd.; foruden at udlevere dem hver især, en Sengs Klæder af Værdi 80 Rigsdaler. Da den afdøde således som ved dødsfaldets anmeldelse opgivet har efterladt sig tvende med Kampd. sammenavlede umyndige Børn, er det hendes Begæring, at forblive hensiddende i uskiftet Bo; ligesom hun og i 11 Dec. Termin d. a. vil udbetale Legatarvingerne de dem tilkommende beløb, for så vidt disse ville godtgøre hende Renter deraf for ½ år. Skiftet udsat. Johanne Pedersdatter. se side 717. Samme protokol side 717. Grdmd. Lars Hansens Enke Johanne Pedersdatter af Vridsløsemagle, mødte i anledning af bemt. hendes Mands Død, og indbetalte efter behørig opgivelse af Boets Forfatning, for at hensidde i Uskiftet Bo, i Rekognition: Til Skifteforvalteren Rd.; Til Skifteskriveren og i Justitfondtsafgift Ialt 192 Rd.; Skiftet udsat. Johanne Pedersdatter. Se side 829. Side 829. Gårdmand Lars Hansens Enke Johanne Pedersdatter af Vridsløsemagle mødte i anledning af bemeldte hendes Mands død, tillige med Lavværge Skolelærer Petersen sammesteds. Hun fremlagde et af Albrecht Pedersen under 16 Juni 1840 udstedt Afkald for hans Hustru Ane Larsdatters Fædrene og Mødrene Arv. Endvidere mødte Arvingerne Albrecht Hansen, Hemming Pedersen og Bodil Olesdatter, hvilken sidste også er Fuldmyndig. Disse Trende Legatarver, erklærede nu, at Enken idag har udbetalt dem hver især, de dem efter Testamentet tilkommende 500 Rd.; dog med fradrag af Renter deraf for ½ år, samt at de også har modtaget de dem efter Testamentet tilkommende Sengeklæder; så at de nu efter bemeldte Testamente slet intet videre har at Fordre. De lovede dernæst at berigtige de påbudne Arveafgifter. Albrecht Hansen. Hemming Pedersen. Bodil Olesdatter. Johanne Pedersdatter. side 836.

19 19 side 836. Skifteforvalteren fremlagde en Anmeldelse fra A. Hansen - H. Pedersen - B. Olesdatter angående den dem efter Grdmd. Lars Hansen af Vridsløsemagle tilfaldne Arv ialt: 1740 Rd.; forsynet med Amtsstuens Påtegnede Kvittering af dags dato, hvorefter 4 ½ % Afgiften er indbetalt med respectius 69 Rd., 58 Skill.; og 8 Rd., 68 Skillling.! side 897. side 897. Skifteforvalteren bemærkede, at det af afdøde Grdmd. Lars Hansen af Vridsløsemagle oprettede Testamente under 21 s. m. er indsendt til Indenrigsministeriet til omstempling. / /// Slut.///. ( Så syntes jeg Folketællingen for 1870 kunne være på sin plads)! Johanne Pedersdatter 49 Enke ( født i ) Ledøje Gårdejerske Maren Barbro Larsdatter 15 Ugift Her i Sognet Hendes Datter Karen Marie Pedersdatter Sengeløse (Ledøje) Plejebarn Rasmus Olsen Tyende Johannes Andersen Henrik F. Voigt Kbhvn Karen Pedersdatter Ledøje Ane Jensdatter Her i Sognet Her er der en ny Plejedatter = Karen Marie på 4 år; hun er født i Ledøje d , og er datter af: Grdmd. Peder Pedersen og Birthe Pedersdatter! Sidstnævnte er en søster til Johanne; og Johanne er Gudmoder til Pigen. Og Tyendet Karen Pedersdatter på 44 er Johannes søster fra Ledøje! Så må vi tilbage til Birkets Skøde - og Panteprotokol , side 310. Tinglæsning nr Attest I overensstemmelse med dette Birks Skifteprotokols udvisende, Attesteres at Grdmd. Lars Hansen af Vridsløsemagle Mark, er død d. 10 Sept. 1860, og at hans Enke Johanne Pedersdatter er forbleven hensiddende i Uskiftet Bo med den afdødes og hendes 2 fælles umyndige Børn. Københavns Amts sdr. Birkekontor d A. Eberlin. Bedes Tinglæst som Adkomst for mig, på den min afd. Mand Lars Hansens ifølge Vielsesattest og Declaration Tingl tilhørende Gård Matr. Nr. 4 i Vridsløsemagle By, Sengeløse Sogn, Kbhvns. Amts sdr. Birk, af Htk: 12 Tdr., 5 Skp., 3 Fdk., i Alb.; gl. Skat: 94 Rd. 50 ½ Skilling. P. t. Kbhvn. d 12 Februar Johanne Pedersdatter. Vi kan lige så godt se i den næste Protokol i rækken; Bog 3 K, side 58. Skøde Tinglæst d Undertegnede Husmand Christen Mathiesen af Vridsløsemagle, sælger og overdrager herved til undertegnede Gårdejer Lars Hansens Enke Johanne Pedersdatter, ligeledes af Vridsløsemagle, den mig ifølge Skøde af 21de Dec. 1839; Tingl tilhørende Arvefæsteejendom Matr. Nr. 16 i Vridsløsemagle By, Sengeløse Sogn, Kbhvns. Amts sdr. Birks Juristdiktion, af Htk: 2 Skp., 2 3/4 Alb.; med tilhørende Bygninger, på følgende Vilkår: 1 ) Købesummen er fastsat til Rd., der berigtiges Således: a ) Køberen betaler ved nærværende Skødes udstedelse Kontant Rd.; b )og udsteder Obligationen til mig for Rd.; der forrentes med 4 % p. a., og hvorfor gives Pant i den Køberen tilhørende Gård Matr. Nr. 4 i Vridsløsemagle 1150 Rd.; 2 ) Køber udreder for Fremtiden alle af Ejendommen gående Skatter og Afgifter, således til Arvefæsteren af den Gård hvor Huslodden til det ovenomtalte Hus er taget, årlig 4 Rbd.; foruden Arvefæsteafg. til Universitetet, der årlig andrager 6 Rbd.; - 3 ) og udreder endelig til mig og min Hustru Ane Jørgensdatter følgende Undertag, der udredes fuldtud, uden afslag, selv om den ene af os måtte afgå ved døden; nemlig: a ) Det i nærværende Skøde ommeldte Hus med tilliggende Have, forbeholder jeg os til udelukkende Beboelse og Benyttelse; og tilhører alt hvad der forefindes i Huset af Inventarium, Møbler etc. selv Bryggerkedel og Kakkelovn mig og min Hustru, så at vi kunne Disponere over det, såvel i levende Live, som efter vor Død; således som vi finder for godt: Vedligeholdelsen af Huset påhviler Køberen. b ) Til underhold leveres årligt: 2 Tdr. Rug til 13 Lu Tønden. 1 Td. Byg til 12 Lu, 3 Lu ren Flæsk, 1 Lu smør, og til Ildebrændsel 6 Læs Tørv til 13 Tdr. Læsset; 3 Læs Skæretørv og 3 Læs Trilletørv. Aftægten tager sin begyndelse den 1ste Nov. 1874, og udredes Forskudsvis, ligesom den følger den solgte Ejendom sålænge jeg og Hustru lever.

20 20 4 ) Køber udreder alle med nærværende Handel forbundne Udgifter uden undtagelse. 5 ) Det bemærkes, at på Ejend. hviler Rekognition til Universitetet; og 1ste Febr er Læst Kendelse, hvorefter Tiendevederlaget til Sognekaldet er fastsat til 2 Skp., 1 Fdk., Byg! Og da nu Køber har opfyldt ovenstående Forpligtelser, ved at udbetale mig Kontant 150 Rbd., for hvilke Et Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsdaler, min underskrift herunder tjener som Kvittering, og udstedt Obligation for restbeløbet, så Skøder og overdrager jeg undertegnede Christen Mathiesen min ovennævnte Ejd. Matr. Nr. 16 af Vridsløsemagle By Sengeløse Sogn, Kbhvns. Amts sdr. Birks Juristdiktion af Htk: 2 Skp., 2 3/4 Alb.; med påstående Bygninger, til Gårdejer Lars Hansens Enke Johanne Pedersdatter, fri og frelst for hver Mands tiltale; med alle de Rettigh. og Forpl. jeg selv har ejet og besiddet samme. Jeg Johanne Pedersdatter er enig i omstående, i alle dets Ord og Punkter. Nærværende Kontrakt bedes Læst, dels som Adkomstdokument, dels som Aftægtskontrakt efter bestemmelsen i 3, 3. - For det stemplede Papirs skyld anslåes Aftægten til 50 Rbd. årlig. Tåstrup og Vridsløsemagle d Johanne Pedersdatter. Christen Mathiesen. ( Her må så lige indskydes, at Matr. Nr. 16 var det Husmandssted der ved udskiftningen blev frastykket Matr. Nr. 4, eller Rørrendegården )! Og nu er vi så nået dertil i Gårdens Historie hvor hendes sidste Barn: Datteren Maren Barbro er død året før, nemlig i Sept. 1872; så nu har Johanne ingen såkaldte Livsarvinger tilbage, og derfor opretter hun Testamente i 1874, der Tinglæses i 1876, samtidig med udlægsskøde på Gården, da Johanne er død! Sengeløse Kirkebog d Død Johanne Pedersdatter, Grdejer. Lars Hansens Enke i Vridsløsemagle. 54 år. Birkets Dødsanmeldelsesprotokol , den 30 Januar 1875: Anmeldte Overretssagfører Edvard Christensen af København, at Gårdejer Lars Hansens Enke Johanne Pedersdatter af Vridsløsemagle, er død Hjemme d ( Se side 483 i Skifteprotokollen )! Og på side 483 i denne Protokol står: Overretssagfører Edv. Christensen Gl. Torv 16; anmeldte at Gårdejer Lars Hansens Enke Johanne Pedersdatter af Vridsløsemagle er død sammesteds den 29 ds. ca. 60 år gl.; Anmelderen er ved Testamente indsat til Executor Testamenti. ( se side 494 )! Side 494 står: I anledning af Gårdejer Lars Hansens Enke Johanne Pedersdatter af Vridsløsemagle hendes død, bemærkede Skifteforvalteren, at Overretssagfører Edvard Christensen, havde fremlagt et af afdøde under 30 Nov. sidstleden oprettet og samme dag notarialiter Attesteret Testamente, samt allerhøjeste Bevilling af 2den, hvorved han er Beskikket til som Executor Testamenti at behandle Boet; af Dokumenterne fremlagdes Genpart; Boet vil således ikke være at behandle af Skifteretten. ( se næste bog side 312)! Bog Y, side 312; den Skiftet efter Grdejer. L. Hansens Enke Johanne Pedersdatter af Vridsløsemagle blev foretaget. Der fremlagdes en Skrivelse af 14 ds. fra Executor Testamenti; hvori han meddeler, at Boet er sluttet ved Repartition af 11 Dec. sidstleden, uden at der har været at beregne Gebyr til Skifteretten. Endvidere fremlagdes den med Skrivelsen fulgte Kvittering fra Amtsstuen af 31 forrige Måned for arveafgiften kr. 72 øre, samt genpart af Skrivelse af 6 Marts forr. År fra Generalskattedirektoratet angående Afgiftens beregning, hvorhos bemærkes at Testamentet har været forevist i efterstemplet Stand./// Birkets Protokol Bog 3 S, side 383, Tingl. nr Udlægsskøde. Testamente. 20 Dec Undertegnede Enke efter Grdmd. Lars Hansen af Vridsløsemagle Johanne Pedersdatter, der ikke efterlader mig Livsarvinger; bestemmer herved som min sidste Vilje, at der efter min død skal forholdes med mine efterladenskaber som følger: Til min Universalarving indsætter jeg min Brodersøn Anders Mortensen, Søn af gårdejer Morten Pedersen i Ledøje, der skal arve alt hvad jeg efterlader mig, uden undtagelse; således den mig tilhørende Gård i Vridsløsemagle Matr. Nr. 4, med Besætning, Inventarium, Ind - og Udbo, Tærsket og Utærsket Sæd o. s. v., endvidere mine Værdipapirer, der for Tiden udgør cirka Rdl.; er Elleve Tusinde Rigsdaler, der er anbragt i faste Ejendomme her i Egnen; endvidere hvad der måtte forefindes Kontante i Obligationer, eller indestå i Sparekassen; - Kort sagt alle Værdier der måtte forefindes i mit eje efter min Død. Dog skal af mit Bo udredes følgende Legater: 1 ) Til Børnene af Gårdejer Peder Pedersen i Ledøje, der er gift med min Søster, skænker jeg: a ) Til Karen Marie Pedersen der bor hos mig Rdl.; b ) Til Johanne Kirstine Pedersen

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS.

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. MATR. NR. 37. EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. JENS JØRGENSEN SMED. Født i Glatved 1732 som søn af Jørgen Smed Gift 1. gang

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum.

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum. BK 90, HP 54 og HP 58-1700 Niels Olsen, Veksø Kilde Stenløse Lokalarkivs hjemmeside: 1717 gård nr 11, Ole Jensen 1718 Hovedkrigs- og portionsjordebogen: gård nr 12, Ole Jensen Hartkorn 12 td. 5 skp. 2

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt.

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Bakkegården historisk oversigt Side 1 af 35 Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Gårdens Historie kan føres tilbage til 1719, da kigger man i Københavns Universitets Fæsteprotokol for perioden

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Lykkenssæde Byvej Nr.3. Matr.Nr.2a.

Lykkenssæde Byvej Nr.3. Matr.Nr.2a. Lykkenssæde Byvej Nr.3. Matr.Nr.2a. (B-B). (B-BA) Rasmus Christophersen Bjernæs fhv. Gårdmand og hustru Bodil Nielsdatter Deres børn Niels Rasmussen boende i Hyldtofte, Peder Rasmussen boende i Pilet,

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Aar 1859 den 2 December meddelte Indsidder Peder Pedersen af Væggerløse

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Sneppe eller Snubbekorsgårds Historie.

Sneppe eller Snubbekorsgårds Historie. 1 Sneppe eller Snubbekorsgårds Historie. 1701 d. 6 Februar døbes Gårdmd. Peder Hansens søn Lauridts af Vridsløsemagle; og 1716 d. 9 August døbes Gårdmd. Hans Madsens datter Dorthe. Disse to bliver i 1735

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213

Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213 Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213 Anno 1772 den 13. nov. på høj og velbårne hr. kammerherre og baron Christian Friderich Güldenchrones

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere