Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011"

Transkript

1 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab for Budget for 2011 og fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet fastsat til kr ,-. 5. Indkomne forslag 6. Valg: A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg; Kim Kristensen og Sander Jakobsen begge er villige til genvalg. B. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter C. Valg af 2 revisorer D. Valg af 1 revisorsuppleant E. Valg af legepladsudvalg 7. Eventuelt Ad. 1: Bestyrelsen foreslog Tony Nielsen, Skjoldballen 1. Han blev valgt uden modkandidat og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ad 2: Formandens beretning 2010 Kontingent 2010 Alle har betalt kontingent i Drift af foreningen: Resultatet ser godt ud. Vinteren har været meget lang med en hel del snerydning og grusning. Det har ikke været helt billigt, men så er det også godt, at vi har haft lidt ekstra at tage af! Regnskabet vises senere. Salg af jord i Trøstmosen: Der er nu endelig kommet mere skred i sagen. Den nødvendige servitut fra fjernvarmeværket er nu blevet anmeldt til tinglysning og deklarationen er nu blevet tinglyst. Sagen er igen overdraget til landinspektøren for indhentning af en dommerattest. Når den er på plads, vil en endelig udstykning finde sted. Derefter skal skødet sendes til endelig indførelse ved Tinglysningen. Vi håber og forventer, at denne sag vil blive afsluttet i 2011, så vi kan få pengene frigivet på deponeringskontoen.

2 Ny asfaltbelægning: Bestyrelsen har valgt at rådføre sig med et konsulentfirma med henblik på gennemgang af vejenes tilstand, så vi sikrer, at vi får fundet den bedst mulige løsning for vores område. Vi har bestilt et møde med Hartvig Consult til gennemgang af området, for dernæst at tage stilling til, hvornår en kommende renovering af vejanlægget skal finde sted. Tilbagebetaling af ejendomsskatter Alle husstande i GPJ fik et orienteringsbrev i 2010 om ansættelsen af fradrag for forbedringer. Tilbagebetalingen finder nu sted i 2011, så bestyrelsen håber, at det lykkes os alle i Præstegårdens Jorder at få penge tilbage fra Syddjurs kommune på det område. Vi betragter sagen som afsluttet. Forbedringer i området Mange af vejskiltene trænger til at blive udskiftet og det har Syddjurs kommune lovet os, at de vil gøre i nærmere fremtid. Vi har planer om udskiftning af nogle af vores træer i området, da de er i meget ringe stand. Legepladsen/Grøn dag: På den grønne dag blev der beskåret rigtig meget, hele 13 læs blev kørt væk. Legepladsen blev gennemgået og renoveret, bl.a. nye klatreknopper, nye brædder på legetårnet og Kurt Koldbæk fik gang i havetraktoren, så græsset blev slået ved legepladsen og trækanten rundt om sandet blev gravet fri. Der blev grillet pølser og skyllet ned med velfortjent væske. Skuret blev ryddet for gamle ting. Tak til alle de fremmødte. Havemand: Jan Aude kom godt i gang i Der blev sprøjtet rundt om skiltene og lysmasterne og ved træerne vil der med tiden blive lavet fodposer, som giver en bedre afvanding til træerne. Selve græsslåningen blev bedre, som sæsonen gik og vi forventer, at standarden bliver lige så god i Jan Aude APS er efterfølgende blevet overtaget af Nygaard anlæg, men vores kontrakt fortsætter der uden ændringer. Vi ser frem til et godt samarbejde om vedligeholdelsen af vores grønne områder. Fastelavn: Tøndeslagningen 2011: En succes med rigtig god opbakning. Vejret var solrigt og perfekt til tøndeslagningen. Vi fik slået tønderne itu og der blev taget billeder af både Konger og Dronninger. En øl, kaffe og te til de voksne, sodavand og slik m.m. til børnene, alt ved det gamle. Som nyt var der fastelavnsboller til alle Tak til alle de fremmødte. Bestyrelsens venlige henstillinger: Hastighed: Der må max. køres 15 km. i timen på boligvejene. Langtidsparkering: Der henvises til Syddjurs hjemmeside, se under evt. Dette var beretningen 2010.

3 Ad 3: Lars Pagter (kasserer) gennemgik driftsregnskabet og status, der var ingen spørgsmål til det fremlagte. Regnskabet blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad 4: Lars fremlagde budgettet for år 2011, hvor kontingent var forudsat at være på kr ,- Der blev stillet spørgsmål til hvorfor udgifter til forsikringer faldt fra kr. 790,- til kr. 100,- Dette skyldes, at vi ikke længere har forsikring tegnet på egen havemand m.v., men udelukkende har en ansvarsforsikring som grundejerforeninger er pligtige til at have. Budgettet blev herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Dermed er kontingentet vedtaget at være kr ,- for år Ad 5: Der var ingen forslag modtaget fra medlemmerne. Ad 6: A: Kim Kristensen og Sander Jakobsen var på valg. Begge blev genvalgt for 2 år. B: Tonny Nielsen, Skoldballen 1 blev genvalgt for 1 år og Kim Sørensen, Skjoldballen 2, blev genvalgt for 1 år. C: Kurt Koldbæk, Trøstmosen 9 og Allan Rud Welding, Skjoldballen 13 genvalgt. D: Bjarne Hemmingsen, Trøstmosen 8, blev valgt. E: Kurt Koldbæk, Trøstmosen 9 og Tony Nielsen, Skjoldballen 1 blev valgt, begge 2 med fuld opbakning fra bestyrelsen. Ad 7: Beboer på Hændelshøj har fået ødelagt indkørsel af Profiber. Ejeren skal selv tage kontakt til Profiber og Syddjurs for at få afklaret hvem der skal genetablerer indkørslen. Det er kommunen som giver gravetilladelse til kabelinstallatører og det er ikke sikkert, at grundejerforeningen bliver hørt eller orienteret om dette. Havemanden klipper for tæt på hækken nogle steder i området, og der blev spurgt til om bekæmpelse af ukrudt foregår med giftmidler eller med brænding. Der skal snart være en gennemgang af vores område med havemanden og der vil ovennævnte blive afklaret. Hækken ved Trøstmosen 22 er blevet flyttet således at der nu er mange sten i parkeringsområdet, der vil blive arbejdet på at etablere en ordentlig parkeringsplads. Der blev efterlyst en hot-mail til bestyrelsen og det kan fortælles at der er oprettet en hjemmeside med adressen; her kan der ses noget om lokalplanen, bekendtgørelse om standsning og parkering samt kommunal parkeringskontrol i Syddjurs kommune, billeder fra afholdte arrangementer, bestyrelsen og kontakt til bestyrelsen. Der kan også ses hvornår vi har næste bestyrelsesmøde. Der var en debat omkring parkeringsforholdene i vores område og bestyrelsen vil arbejde på at få synliggjort hvor og hvor længe der må parkeres. Men er man i tvivl kan man læse om parkering på Hovedstien bag Kringelvej er blevet meget ødelagt og dette er bestyrelsen bekendt med og der arbejdes på at få genetableret dette, generelt skal hovedstien gåes efter for reparationer og udbedringer efter vinterens sne og efterårets megen regn.

4 Der blev spurgt om mulighed for at få sat en skraldespand op ude på Herredsvej nede ved Asylvej / Langager så man ikke skal bære skraldet/hundeposen med rundt indtil man atter er hjemme. Og det kan være at tømte cigaretpakker, øl- og sodavandsdåser også kunne komme heri og ikke ligge på vores stier. Vi vil bringe efterlysningen videre til Syddjurs. Dirigenten erklærede generalforsamlingen slut og takkede for god ro og orden. Herefter var der kaffe med franskbrød. Tim S. Nielsen formand Tonny Nielsen dirigent

5 Til opslagstavlen eller Bestyrelsen består nu af; Formand; Tim S. Nielsen Skjoldballen kontaktperson for Kringelvej Kasserer; Lars Pagter Langager kontaktperson for Hændelshøj Sekretær; Majbrit Mulvad Veng Hændelshøj kontaktperson for Langager Kim Kristensen Trøstmosen kontaktperson for Skjoldballen Sander Jakobsen Skjoldballen kontaktperson for Trøstmosen Kontaktperson for legepladsen; Tonny Nielsen, Skjoldballen 1

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkemarken

Grundejerforeningen Kirkemarken Grundejerforeningen Kirkemarken REFERAT Generalforsamling den 16. april 2015 Shell-tankens lokaler, Ravnstrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om 2014

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005 Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab for året 2004 (vedlægges)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere