Fælles: 1 Revisionsprotokollater Hjørring Nordre og Søndre provstier. Revisionsprotokollater 2012 Sag: Revisionsprotokollater 2012 (977)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles: 1 Revisionsprotokollater Hjørring Nordre og Søndre provstier. Revisionsprotokollater 2012 Sag: Revisionsprotokollater 2012 (977)"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 22. oktober kl Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Revisionsprotokollater Hjørring Nordre og Søndre provstier Revisionsprotokollater 2012 Sag: Revisionsprotokollater 2012 (977) 11/ : Revisionsprotokollater for begge provstier til gennemgang. Sag: Regnskab 2012 (695) Revisionsprotokollater Hjørring Nordre : pwc fremsender til PU genpart af revisionsprotokollaterne for 2012 for kirkekasserne i Hjørring Nordre Provsti. Protokollaterne tages til efterretning. Gennemgangen af dem førte til flg. overvejelser: 1. Bør PU anbefale en bestemt måde at foretage skøn i forbindelse med årets fradragsprocent vedr. moms? 2. Hvor store summer er der bundet i garantbeviser i de kasser, hvor en sådan uregelmæssighed finder sted? 3. Det undersøges, om større arvebeløb kan hensættes i stiftet, som pt giver den bedste rente Kvittering for modtagelse af revisionsprotokollater : PU fremsender til pwc kvittering for modtagelse af revisionsprotokollater. 2 [Dok.nr.:96323/13] Fra Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission valg af Stiftsudvalgsmedlemer PU indhenter forslag fra MR. Der gives besked til stiftsudvalget herom. Sag: [Dok.nr.:96323/13] Fra Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission valg af stiftsudvalgsmedlemer (878) Der skal vælges 2 repræsentanter fra provstierne i Aalborg Stift. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 1 Revisionsprotokollat PUK-kassen Hjørring Nordre Provsti Sag: Regnskab 2012 (695) Revisionsprotokollat PUK-kassen Hjørring Nordre Provsti : pwc fremsender til PU revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2012 for PUK-kassen i Hjørring Nordre Provsti. Regnskabserklæring : PU fremsender til pwc underskrevet regnskabserklæring vedr. PUKkassen i Hjørring Nordre Provsti. 2 VS: Tolne Mosbjerg MR - Orgel Ansøgning 5% midler kr Sag: Mosbjerg kirke - orgel (871) - Mosbjerg Sogn Godkendes VS: Tolne Mosbjerg MR - Orgel - Ansøgning 5% midler kr : Tolne-Mosbjerg MR fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af udgifter ifm. rensning og efterintonering af orglet i Mosbjerg Kirke. VS: Tolne Mosbjerg - Orgel - tilbud fra orgelbygger : Tolne-Mosbjerg MR fremsender tilbud fra orgelbygger Sven Hjorth Andersen vedr. rensning af orglet i Mosbjerg Kirke. 3 Uggerby sogn, anmodning om 5%-midler Sag: Uggerby sogn - ansøgninger om 5%- midler (783) - Uggerby Sogn Uggerby sogn, anmodning om 5%-midler : Uggerby MR fremsender til PU kvartalsrapport vedr. menighedsrådets ansøgning om 5%-midler til dækning af udgifter ifm. udbedring af en del fejl og mangler, der blev konstateret ved syn på Uggerby Kirke. PU konstaterer, at der i vidt omfang er tale om ting fra KirkeDV, som PU var opmærksom på, da driftsrammen for 2013 blev fastlagt. Da MR desuden i september oplyser, at der er god økonomi, vurderer PU, at udgifterne stadig kan afholdes over det almindelige driftsbudget. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 4 Overslag vedr. Tornby Vidstrup Sognegård Sag: Tornby Vidstrup Sognegård (870) - Tornby Sogn PU anmoder om en beskrivelse af behovet. ODY drøfter projektet med Per Lønborg Pedersen. Derefter tages evt. et møde med menighedsrådet. Overslag vedr. Tornby Vidstrup Sognegård : Tornby-Vidstrup MR fremsender til PU 2 skitseforslag samt overslagspriser vedr. indretning af tidl. præstebolig til sognegård. 5 Tversted - udstykning af matr. nr. 1-ci m.fl. Sag: Tversted - udstykning (864) - Tversted Sogn Godkendes Tversted - udstykning af matr. nr. 1-ci m.fl : Landindspektørfa. Birk og Boe fremsender til PU meddelelse om, at Tversted MR har anmodet om en udstykning af matr. nr. 1-ci m.fl. Tversted By, Tversted, Skagensvej 57-59, Tversted, hvorved bygningesparcellen udstykkes mhp. salg. Iht. landbrugslovens regler skal restejendommen i en sådan situation noteres som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning, og der skal tinglyses en særlige deklaration om denne. Iht. landbrugslovens regler skal PU give tilladelse til at gennemføre udstykningen. BIRK og BOE anmoder derfor PU om at udfærdige en sådan tilladelse og sende den til BIRK og BOE, att. landinspektør Lars Birk Jensen. Vedr. Tversted Menighedsråds salg af delnr. 2 af matr.nr. 1-ci Tversted by, Tversted, beliggende Skagensvej 57, Tversted, 9881 Bindslev : Advokat Johs. Funch fremsender til PU originalt, endeligt skøde vedr. Tversted Menighedsråds salg af delnr. 2 af matr.nr. 1-ci Tversted by, Tversted, beliggende Skagensvej 57, Tversted, 9881 Bindslev. Skødet er betinget af PU s godkendelse, hvorfor der anmodes om at skødet påtegnes og returneres til Advokat Johs. Funch hurtigst muligt. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 5 - B Astrup - organistløn Godkendes Det manglende beløb er kr ,- minus løn, se bilag Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 6 Tversted Kirke - fugt- og råd i tagrum m.v. Sag: Tversted Kirke - fugt og råd i tagrum m.v. (862) - Tversted Sogn Tversted Kirke - fugt- og råd i tagrum m.v : Fa. Brøgger fremsender til PU notat fra besøg i Tversted Kirke d Astrup kirke - erhvervelse af ny klokke Sag: Astrup Kirke - ansøgning om ny klokke (823) - Astrup Sogn Akutsag. Blytaget vil blive omstøbt i Tænkes foreløbig finansieret via salget af forpagterboligen, idet PU er opmærksom på prioriteringsrækkefølgen vedr. indvendig renovering af kirken. Astrup kirke - erhvervelse af ny klokke : STØ fremsender til Astrup MR endelig godkendelse vedr. erhvervelse af ny klokke til Astrup Kirke. Den nye klokke ophænges i klokkestabelen ved siden af kirkens gamle klokke. Den nye klokke forsynes med automatisk anlæg for ringning, kimning og bedeslag. Det er en betingelse for stiftsøvrighedens godkendelse, at kabler mv. placeres så nænsomt som muligt på klokkestablen, jf. den kgl. bygningsinspektørs bemærkning i udtalelse af 31. august SV: besigtigelse Astrup klokketårn : Lønborg meddeler PU og Astrup MR, at der ikke bliver problemer med hverken bæreevne- eller deformationer af trækonstruktion ved opsætning af ny klokke ved siden af den gamle. 8 Vedr. gravstedsvedligeholdelsesaftale nr Sag: Vedr. gravstedsvedligeholdelsesaftale nr (865) - Tornby Sogn Vedr. gravstedsvedligeholdelsesaftale nr : PU videresender til STØ godkendelse af, at gravstedsvedligeholdelsesaftale nr ophæves og at den restende sum udbetales til Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 gravstedsindehaver. Gravstedet er blevet omlagt og forsynet med stenmaterialer, således at der ikke længere er plads til blomster eller ønske om grandækning. 9 Nyt MR-medlem i Tolne-Mosbjerg Menighedsråd Sag: Tolne-Mosbjerg Menighedsråd (877) - Tolne Sogn Nyt MR-medlem i Tolne-Mosbjerg Menighedsråd : PU videresender til STØ meddelelse om ny medlem af Tolne-Mosbjerg MR. Lillian Christensen er indtrådt i rådet, efter at Henrik Klitgaard har meldt sig ud. 10 Til spr.lise Munk Petersen - indkaldelse til vurdering af tj.boligen - 7. november 2013 Sag: Tolne præstegård (682) - Tolne Sogn Til spr.lise Munk Petersen - indkaldelse til vurdering af tj.boligen - 7. november : STØ meddeler sp. i Tolne- Mosbjerg, at der torsdag d kl afholdes vurdering af tjenesteboligen i Tolne-Mosbjerg pastorat, beliggende Kirkevej 129, Tolne Kirkeby. 11 Til spr. Nels Hansen Jacobsen - indkaldelse til vurdering af tj.boligen - 7. november 13 Sag: Bjergby-Mygdal præstebolig (782) - Bjergby Sogn Bremses, idet der skal ske præsteskifte Til spr. Nels Hansen Jacobsen - indkaldelse til vurdering af tj.boligen - 7. november : STØ meddeler sp. i Bjergby- Mygdal, at der torsdag d kl afholdes vurdering af tjenesteboligen i Bjergby-Mygdal pastorat, beliggende Kirkevænget 6, Bjergby. 12 Fwd: Sender: Regning Østerby- Fredningsnævnsmøde , Regning 80-Østerby-Bilag vedr. færgebillet og pafgift Sag: Østerby kirke, graverhus (696) - Hals Sogn : Kirkegårdskonsulenten fremsender til Læsø MR regning ifm. deltagelse i Fredningsnævnets møde den Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 om opførelse af servicebygning vest for Østerby Kirkegård. Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: 1 Rakkeby - Ansøgning om 5% midler - kr Sag: Rakkeby - 5% midler til merudgifter vedr. syge- og barselsorlov (963) - Rakkeby Sogn Godkendes Ansøgning om 5% midler - kr / : Rakkeby MR ansøger om dækning af merudgifter v. gravers syge- og barselsorlov. 2 Em - ansøgning om 5% midler til dækning af kirkegårdskonsulent Sag: Em kirkegård (878) - Em Sogn Godkendes Em - ansøgning om 5% midler til dækning af kirkegårdskonsulent 06/ : Em MR ansøger om 5% midler, til dækning af kirkegårdskonsulents regning, da de mener det er provstesynet, der har bedt kirkegårdskonsulenten om at kigge på bl.a. diger. ODY vedkender sig dette. FW: Sender: Em-Diger, Hække, Belægning, Urnegrave-MBA / : Em ansøger om 5% midler til dækning af kirkegårdskonsulentens regning. 3 Børglum - ansøgning 5% midler - tilskud til PC køb Sag: Børglum - 5% midler - ansøgning om tilskud til PC køb (971) - Børglum Sogn Børglum - ansøgning om tilskud til PC køb 30/ : Børglum MR ansøger om tilskud til køb af PC til graver og regnskabsfører. 4 Jelstrup - Ansøgning 5% midler Sag: Jelstrup - Orgel (974) - Jelstrup Sogn Der bevilges kr ,- Jelstrup - Ansøgning 5% midler 09/ : Jelstrup MR ansøger om midler til orgel, da Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

7 det gentagne gange er blevet repareret og nu er en reparation påkrævet igen. 5 Vrå - Renovering af udestue i præstegård Sag: Vrå Præstegård - udestue (959) - Vrå Sogn PU er indstillet på at bevilge en ekstra ligning til formålet. Fwd: Vrå Præstegård 18/ : Vrå MR fremsender brev vedr. renovering af udestue ved præstegård, samt kopi af tilbud. 18/ : ODY svarer at han vil tage sagen med på næstkommende PU møde, men at de skal overveje at høre præstefamilien, da de måske slet ikke er interesserede pga. pensionering. Under alle omstændigheder er det MR ansvar at handel, hvis bygningen er i fare for skader. 6-A Økonomi Hjørring Søndre Provsti 11/ : Der skal frigives hensatte midler til dækning af Hjørring Søndre Provstis underskud. Seneste kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 vedlægges efterfølgende. PU beslutter, at beløbet findes ved en omdisponering af de hensatte midler til formålet. 6-B Julegaver til indsatte i Kragskovhede Godkendes Der søges om kr ,- 6-C Ansøgning om ombudgettering Sct. Catharinæ MR Omdisponeringen godkendes Kirkeweb. Hjørring Søndre Provsti, orienteringspunkter: 7 Vrå - Etablering af plænegravpladser i kirkegårds NØ område Sag: Vrå - Kirkegårdsreguleringsplan NØ hjørne (970) - Vrå Sogn Vrå - Udskrift fra KirkeDV 02/ : Vrå MR har et ønske om en sammenhængende reguleringsplan for område mod NØ, til etablering af plænegravpladser. Kirkegårdskonsulenten kontaktes for forslag til denne reguleringsplan. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

8 Til Vrå sogns mr. - bemærkn. vedr. vejledning fra kirkegårdskons. 25/ : Stiftet fremsender bemærkninger til kirkegårdskonsulentens vejledning. 8 Løkken - Træfældning kirkegård Sag: Løkken Kirkegård - Træfælning (964) - Løkken-Furreby Sogn SV: Træfælning 28/ : Skovbygård sender tilbud på træfældning til Løkken Kirkegård 10/ : Per Damsgaard sender tilbuddet til ODY til godkendelse - i samme mail informerer han om, at arbejdet sættes igang. 10/ : ODY svarer på vegne af PU at arbejdet kan godkendes, såfremt udgiften (kr moms) kan afholdes af Løkken Kirkegård. VS: Løkken - træfældning 19/ : kopi af registrering i KirkeDV 9 Vrejlev - Sognegård i Kloster Sag: Nonnefløjen på Vrejlev Kloster som sognehus? (823) - Vrejlev Sogn PU kan på denne baggrund ikke anbefale projektet _v1_Til Hjørring Søndre provsi svar dok. nr Vrejlev Kloster- sognegård indrettes 09/ : Stiftets udtalelese i forbindelse med evt. indgåelse af lejeaftale vedr. sognegård i Vrejlev Kloster 10 Sct. Hans - Velfærdsbygning Sag: Sct. Hans - Velfærdsbygning (905) - Sankt Hans Sogn Velfærdsbygning Sct. Hans 01/ : LES skriver til Stiftet, med anmodning om, at der oprettes lån i stiftsmidlerne på ,- som afdrages over 10 år med første afdrag i Vedlagt Hjørring Kommunes byggetilladelse, MR ansøgning vedr. økonomi, PU's godkendelse. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

9 11 Jelstrup - Besigtigelse af Sparekassen Vendsyssels afdeling Sag: Jelstrup - anvendelse af afd. Sparekassen Vendsyssel til sogneformål (973) - Jelstrup Sogn Billedmateriale følger. Jelstrup afd. Sparekassen Vendsyssel 02/ : ODY og Poul har besigtiget bygningen, der er anvendelig til sogneformål under hensyntagen til beskrevne forudsætninger. Ole Holm Andersen er blevet bedt om, at fremsende nærmere beskrivelse af bygningen med tegninger og fotos, samt en beskrivelse af hvilke foreninger, der vil deltage i ordningen og hvilke formål bygningen skal indeholde. Dette er ønsket fremsendt ved årsskiftet. Ole Holm Andersen, vil ved forhandling af overtagelsesvilkår, være inhabil pga. tidligere ansættelse som leder af Sparekassens afdeling i Hundelev. Det anbefales at PU ser på sagen, når Ole Andersen har fremsendt det ønskede materiale. LES fremviste fotos fremsendt af MR. PU afventer en nærmere beskrivelse af aftaler og forpligtelser. 12 Kirkelige budgetter 2014 Sag: Kirkelige budgetter for 2014 (928) VS: Kirkelge budgetter / : LES sender de endelige kirkelige tal for 2014 til Knud Toftegaard 13/ : Knud Toftegaard kommenterer på de kirkelige budgetter for Økonomirådet vurdrer at fremsendte materiale ikke bør give anledning til bemærkninger. Orientering af Hjørring Kommune om endelige budgetrammer 26/ : LES skriver til Hjørring Kommune og oplyser de endelige budgetrammer for PU ønsker at fastholde kirkeskatten. 13 Kvartalsrapporter for Provstiudvalget Sag: Kvartalsrapporter for Provstiudvalget (961) Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

10 Kvartalsrapporter for Provstiudvalget Påmindelse fra Stiftet om at der skal afleveres kvartalsrapporter, senest 2 mdr. efter kvartals udløb. Rapporter kan fremsendes i PDF form. 14 Vrå - Gravsted på Vrå kirkegård. Sag: Fremsendelse af sag til videre behandling. (820) - Vrå Sogn VS: Gravsted på Vrå kirkegård. 01/ : Gravstedsejers brev til LES, hvori hun gør indsigelser mod afgørelsen. gravsted i Vrå 01/ : LES brev til gravstedsejer, hvori han fastholder afgørelse af sagen. 15 Valg til provstiudvalg og stiftsråd Sag: Valg til provstiudvalg og stiftsråd (932) Valg til provstiudvalg og stiftsråd 30/ : Mail til MR vedr. endelig sammensætning af nyt PU og Stiftsråd. Stedfortrædere 30/ : Mail til de valgte kandidater om stedfortrædere. Fristen for indlevering af liste over stedfortrædere er 01/ Vedlagt officiel liste over valgte medlemmer til PU og Stiftsråd. Udskrift af protokol vedr valg til PU og stiftsråd 30/ : Protokol vedr. valg til PU og Stiftsråd, sendt til Aalborg Stift. 16 Jelstrup - Dækning af regnskabsførers timer Sag: Jelstrup - Dækning af Bodil Nielsen timer (972) - Jelstrup Sogn Jelstrup - Dækning af Bodil Nielsen timer 30/ : Provstiet har dækket merudgiften i forbindelse med adskillelsen af Lyngby- Jelstrups regnskaber. Jelstrup - Lønsedler Bodil Nielsen 30/ : Lønsedler, grundlag for dækning af udgiften til regnskabsfører i forb. med adskillese af regnskaber. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

11 17 Lønstrup - ODYs tilladelse til rep. af stræbepiller kirke Sag: Mårup - stræbepiller Lønstrup kirke (966) - Mårup Sogn ODYs tilladelse til rep. af stræbepiller Lønstrup kirke 24/ : ODY har givet tilladelse til rep. af stræbepiller, så det kan færdiggøres inden vinter - der må forventes en 5% ansøgning 18 Løkken - Malerarbejde i kirke Sag: Løkken Kirke - Malerarbejde (965) - Løkken-Furreby Sogn Fwd: SV: Malerarbejde i Løkken Kirke 19/ : Hanna Bach beder Per Lønborg konkludere på tilbud fra malerfirmaer 20/ : Per Lønborg sender konklusion - Ole Dissings tilbud bør accepteres. Han forklarer dog, at det burde have været bedre defineret, hvad MR ville have tilbud på. Per Lønborg har talt med Ole Dissing og gennemgået indholdet i dennes tilbud, malingstype m.v., hvilket han har drøftet med arkitektfirma Jørgen Ussing. Ole Dissing er væsentligt billigere, men står fuldt og helt inde for kvalitet og foreslåede malingstyper. 19 Rubjerg kirke - forespørgsel på besøg af Blytækker Sag: Rubjerg kirke - rep. af blytag (968) - Rubjerg Sogn Rubjerg kirke - forespørgsel på besøg af Blytækker 26/ : ODY forespørger pr. mail Blytækker MIchaelsen, om han kan komme og kigge på taget, da der er hul på sydsiden. Hullet skal udbedres inden vinter. 20 Vennebjerg - Kirkegårdskonsulentens vejledning Sag: Containerplads på kirkegård (127) - Vennebjerg Sogn ODY deltager for LES JOURNAL 128 Fredningsnævnet indkalder til besigtigelse vedr. etablering af containerplads ved Vennebjerg Kirke. Vennebjerg - Kirkegårdskonsulentens vejledning Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

12 13/ : Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen sender hans vejledning i forhold til etablering af containerplads. Vennebjerg - Indkaldelse besigtigelse med Fredningsnævnet 09/ : Fredningsnævnet indkalder repræsentant fra PU, MR og kirkegårdskonsulenten til besigtigelse. Eventuelt: Indkaldelse af næste møde 21/ i Sindal Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Poul Bach Jens Peter Madsen Gert Nørgaard Frederiksen Lisbeth Waaentz Per Harfeld Thomas Wagner Borrisholt Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 25. marts 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud fra Jens Peter Madsen Fælles:

Læs mere

Fælles: Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: Underskrevet. 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: Underskrevet. 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 13.00 Mødested: Uggerby Gl. Skole, herefter Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Afbud fra: Mogens

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 15.-16. april 2013 kl. 09.00-16.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Fastlæggelse

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Mødet startet kl. 13:00 Mødet afsluttet kl. 17:45, Lisbeth

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Fælles: Gennemgået og taget til efterretning. 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218)

Fælles: Gennemgået og taget til efterretning. 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218) Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 21. januar 2011 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Astrupvej 181, Sindal Version: 1 Afbud fra Gert Nørgaard Frederiksen

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. august 2014 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Version: 1 Afbud: Afbud fra Lisbeth Waaentz, Per Harfeld deltog

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødepunkt 1 revisionsprotokollater til regnskab 2013 for Hjørring Søndre provsti

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 2. maj 2013 kl. 17.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Budgetsamråd vedr. budget

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 28. august 2014 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 31. august 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Hjørring Fælles Provstiudvalg

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ) Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere