Hvidovre L '1rie. KASSERENS "Hjertesuk"!! Alarnwtads n 3 Ave Rejten APR[L Hvidovre 19.ARGANG..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre L '1rie. KASSERENS "Hjertesuk"!! Alarnwtads n 3 Ave Rejten APR[L 2001 2650 Hvidovre 19.ARGANG.."

Transkript

1 Reserveret Post Danmark Hvidovre L '1rie 19.ARGANG.. Alarnwtads n 3 Ave Rejten APR[L Hvidovre KASSERENS "Hjertesuk"!! I februar sendte vi det årlige giroindbetalingskort til brug for indbetaling af kontingentet for 21/22. På trods af vor lille lodtræknings-konkurrence om indbetaling inden den 1.marts, må vi alligevel desværre konstatere, at der pr. dags dato stadig er omkring 5 medlemmer, som endnu ikke har indbetalt kontingent. Dette kan skyldes forskellige forhold - at man har glemt det - har forlagt giroen - ikke ønsker at fortsætte medlemskabet- eller noget helt fjerde!. Såfremt Selskabet skal kunne fortsætte sine tilbud, i form af foredrag, udflugter, udgivelse af blad og lokalhistoriske skrifter, Rytterskoledage m.m., er en fornuftig økonomi forudsætningen!. Denne økonomi kan kun opnås ved at ind tægterne fra det årlige kontingent - samt medlemstallet - er nogenlunde konstant. Derfor - hvis du ønsker at fortsætte medlemskabet - betal kontingentet, som helårligt er 1 kr., dog kun 7 kr. for pensionister og efterlønnere o. lign" Det nemmeste og billigste er at komme hen på Rytterskolen, hvor vi har åbent hver mandag og tirsdag fra klokken 1 til ellers er vort gironummer O - - hvis du bruger posthus eller bank! Såfremt vi ikke har din indbetaling inden den 1.juni tillader vi os at annulere dit medlemskab!. Vi håber ikke det bliver tilfældet!! Med de bedste ønsker for alle om en rigtig god sommer - håber jeg vi kan mødes til en hyggelig og god efterårssæson. Med venlig hilsen, Eigil Jørgensen, kasserer. Frihedens Port 21. (foto. Hv.lok.arkiv) Indhold.: Kommende Aktiviteter""""."""".sd. 2. Siden sidst..""""""""""sd. 3. Svend Mortensens erindringer "".sd. 4. En Berigtigelse". "."""".sd.13. Generalforsamling (ref.) """"""" sd.14. Frihedens St. & Smedens Træ"""sd.16. Det farlige Hjørne """"".sd.17. Meddelelser fra Hv.lok.Selskab"".sd.18. Den nye bestyrelse 21...""""."sd.19.. Kasserens Hjertesuk "".".sd.2. 2

2 Redaktion.: Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. Per E.Hansen (ansv), tn H lrili:t llfti Hvidovrevej 28. Annelise Leilund, Jette Randål 'Cf."' røens US 2MO'Wvlao.J're. Tlf.: Medlemsblad trykt i 65 ekspl. Alarmpladttntg3 Onsdg. kl Torsdg kl AV ed øre I ej ren Deadline no.3. d. 15 JUii H.ltl.vidovre Lokalhistoriske Selskab. vidov Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse. ' ytterskolen. Hvidovre Kirkeplads 1. Post sendes til vor adresse på Rytterskolen. 265 Hvidovre. Tlf.: Giro ISSN Kommende Aktiviteter april. Abenhusdagen i Rytterskolen er aflyst. 2. Påskedag er en uheldig dato, hvorfor vi venter med arrangementet til efteråret. 2. april KL.12, "Historien i Gaden". Bronzesværdet fra Frydenhøj afsløres på Frydenhøjskolen. 29.april. "Historien i Gaden". Folkefest på Avedøre Flyveplads. kl Start og landing af veteranflyvemaskine. Afsløring af Flyvemonument. o.m.a. Kl.13. taler bl.a. Miljøminister Svend Auken. 3.april. Schow monumentet genopstilles på 56 års dagen for begivenheden. 16 maj. Hvidovre i 1 år. (Jubilæumstillæg i Hvidovre Avis) 17-2 maj Hvidovre Kommune. 1 år. Hvidovrevej lukkes på strækningen fra Høvedstensvej til Brostykkevej. Her vil en række arrangementer blive afholdt for at markere jubilæet. Den officielle jubilæumsdsdag (18 maj) vil blive markeret af borgmesteren. I øvrigt vil der året igennem blive afholdt adskillige jubilæumsarrangementer I forbindelse med jubilæum udsender arkivet en billedbog om Hvidovre. 19. maj. kl.13.. "Historien i Gaden"": Strunge memorial indvies ved Hovedbiblioteket. En Stenbordure med en Strunge sentens. (fransk. bordure = stenkant). 5.juni. I Rytterskolen arbejder for tiden 6 unge etnologi studerende med en eksamensopgave i et formidlingsprojekt. Projektet skal bl.a. inteniewe unge hvidovre borgere om deres syn på fremtiden. Resultatet vil blive præsenteret på en 3 ugers udstilling i rytterskolen fra den 5.juni. 9.juni. Selskabets årlige udflugt forventes at gå til Anneberg museet ved Nyk.Sj., samt et besøg i "Nyvang" ved Holbæk. (omtale sd.18.) juni, Aktiv Ferie tre dage med udflugter for skolebørn. (omtale sd.18.) Siden Sidst. v/p.e.'hansen 26.februar. Aktivistmødet i Rytterskolen blev besøgt af ca. 3 interesserede. Hvoraf 2. har meldt sig til aktiv deltagelse i tre grupper. (Interview, Fotoidentifikation og som bistand til "Hist. i Gaden"). (v.rene Knop) 12.marts. Generalforsamlingen blev afholdt i bibliotekscafeen. Der var mødt ca. 5 medlemmer, som gennemgik og vedtog den givne dagsorden. Efter mødet blev der budt på kaffe og lagkage. Aftenen sluttede med en video om "Slaget på Rheden181". (Konstitution d.19 marts). (omtale side 14.) 22.marts. Aktivistgruppe - "Fotoidentitet", mødtes i Rytterskolen. 28.marts. "Historien i Gaden". Indvielse af den nye forplads v. "Frihedens St." En højtidelighed ved "Smedens Træ". (omtale side 16.) 29.marts. Aktivistgruppe - "Interview", mødtes i Rytterskolen. 31.marts. Selskabet sendte tre mand til det årlige møde og generalforsamling hos DLF i Vejle. Dan Olsen, Eli Olsen og Erling Groth.(" Vel hjemkommen kan jeg meddele. at det var alle tiders møde med mange gode indtryk og emner, som vi kan bruge I vort lokalhistoriske arbejde"."""."""".hilsen Dan Olsen.) 4.april. Aktivistgruppe - "Historien i Gaden" mødtes i Arkivet. Der blev fremlagt og drøftet en status for projektet, samt foretaget en præsentation af ideer, for det fremtidige samarbejde. xx medlemmer deltog. Se vor Hjemmeside på adressen... : 2

3 Svend Mortensens erindringer. 1 del Første gang jeg overhovedet har været på grundejerforeningen "Strandvang"'s område, var i ; Som nogle måske kan huske, var der en mindre arbejdsløshedsperiode i midten af halvtredserne, og jeg havde netop I ' reddet mig et job som elektriker på B.& W.'s motorfabrik på Christianshavn i december Her kom jeg til at arbejde sammen med I en kollega, Svend Hansen, der dengang havde et blokhus på Koralvej 27. Han bor der i øvrigt stadig i det helårshus, 1 han lod tegne og bygge efter sine egne ret vidtløftige, men også inspirerende 1 I ideer. Jeg skal derfor ikke lægge skjul på, at også jeg blev inspireret og fik den, iflg. "'==== ==:J mine forældre vanvittige ide, at købe et """ sommerhus i området for 27.5 kr. Jeg kunne, sagde de, have købt en villa i Ringsted for de samme penge. Strengt taget var prisen iflg. skødet ovenikøbet 29.4 kr., men differencen på 1.9 kr. skyldtes alene den af Viggo Starcke indførte afgiftspligtige grundstigningsskyld. Videre hed det i skødet at jeg derudover skulle overtage restgælden pr. 1/ vedr. kloak på 967,84 kr. og vedr. vej på 2.85 kr. En af mine største betænkeligheder ved overhovedet at henvende mig til en ejendomsmægler, var at jeg - som jeg sagde til Svend - ikke havde noget som helst at tilbyde i udbetaling, men da han spurgte om jeg ikke trods alt havde lidt på en bankbog og jeg kunne oplyse, at alt hvad jeg havde skrabet sammen var 2. kr., sagde han jeg bare skulle holde øjne og ører åbne, så viste der sig nok noget, og det gjorde der så: d. 1. oktober 1958 overtog jeg det iflg. bygningsattesten "af Hr. Axel Jensen opførte lysthus med skur, beliggende Hvidovre Strandvej 24" med udbetaling 2. kr. Ud over ovenstående skulle jeg så også udstede et ejerpantebrev med låneprovenu på 1. kr. og acceptere et sælgerpante-brev på 12.7 kr. Disse to pantebreve havde nogle månedlige ydelser på henholdsvis 11 o kr. og 1 kr. Det lyder jo ikke af så meget idag, men med en ugeløn, der dengang lød å omkring 25 kr. var der faktisk nok at se til, bl. a. var der jo også salær m. v. til sagføreren på 593,8 kr., men han var så venlig at tilbyde at jeg kunne vente 4 med at betale til jeg kunne overkomme det, blot forbeholdt han sig at beholde skøde og andre papirer til vi havde afregnet, og det gjorde jeg så i april Mit nyerhvervede "lystslot" havde efter at Hvidovre Strandvej på et tidspunkt blev forlænget mod nord til Lodsvej i mellemtiden skiftet adresse til Hvidovre Strandvej 52. Onde tunger ville måske kalde det et sminket lig, det var kn ldgult med blå døre og vinduesrammer, mens vinduessprosserne var hvide. Det var egentlig rigtig pænt som sommerhus betragtet, da jeg købte det, n : en a!lerede året efter fik det et alvorligt angreb af "skarlagensfeber". Det viste sig nu at den afskallede gule plasticmaling var smurt direkte ovenpå en gul okker kalkmaling. Det kunne jo selvsagt ikke holde og gav unægteligt et noget spraglet nyt "look". Da jeg klagede min nød til en af mine venner i min daværende omgangskreds, en maler, og bad om et godt råd, sagde han at jeg var nødt til at fjerne al den afskall de. nye plasti? maling og derpå give det en ny gang kalkmaling. Jeg anede JO ikke hvor Jeg skulle få fat i sådan noget, men så sagde han de forløsende ord, at hvis jeg ellers kunne leve med et hvidt hus var det simpleste at købe noget læsket kalk, røre det op med vand og så kalke huset. Deṭ gjorde jeg så alvor af efter et par år, da "skarlagensfeberen" var på sit højeste, og det var nogenlunde overkommeligt at fjerne resten med en spartel. Det blev faktisk rigtigt nydeligt, men den opmærksomme læser har måske undret sig over, at et sommerhus eller om man vil, lysthus der jo normalt er bygget af træ, overhovedet havde fået kalk eller kalkmaling; men sagen var jo at det oprindelige sommerhus havde været malet brunt og senere var det blevet beklædt med hønsenet og pudset og altså kalkmalet med gul okker. Med til at give huset et vist helårspræg var desuden en muret skorsten hvortil en hjørnekamin i stuen var tilsluttet. I skødet stod der desuden, at de 1 r forelå skoṛstensa test, hvilket jeg naturligvis som nybagt husejer undrede mig over, da Jeg aldrig havde set nogen. Det var faktisk først efter at jeg i et lille års tid h vde.e!terl st den omtalte attest hos både ejendomsmægler, sagfører og 1verse 1mpl1cerede myndigheder, at en behjertet ansat på rådhuset fik sat. tingene på pl ds. ved at s ørg hvad jeg egentlig skulle bruge den til. Da jeg forklarede at Jeg JO godt ville sikre mig mod noget vrøvl omkring skorstenens godkendelse, beroligede han mig med, at det var der ingen fare for. Selvo hjørnekaminen var en fin rundtræksavn, blev jeg nu aldrig særlig fortrolig med at bruge den. I stedet fik jeg lov at låne en fritstående petroleumsovn af mine forældre. Den kunne glimrende varme stuen op, men det gav jo unægteligt på længere sigt en umiskendelig petroleumshørm. Stuen der i øvrigt klart var husets største rum, var en vin - kelstue hvor den del, 5

4 der pegede ud mod forhaven, var forsynet med en masse vinduer samt selve indgangsdøren. Da jeg reddede mig nogle brugte franske døre billigt, fandt jeg hurtigt ud af at indrette denne forreste del af huset som egentlig entre med de franske døre som mellemdøre. Det lunede jo på resten af stuen. Ud over stuen var der to kamre og et køkken. Det var helt tydeligt at det oprindelige køkken var meget lille, men ved hjælp af knopskydning var både det ene kammer og køkkenet, der nu var delt i to dele, blevet væsentligt større. I det nyeste tilbyggede køkken var der således køkkenbord med køkkenvask og et flaskegaskomfur samt et isskab. Gaskomfuret, der ligesom isskabet fulgte med i handelen, havde i øvrigt den ekstra fordel at kunne varme rummet hurtigt op, når et eller to af blussene blev tændt, så det blev de ret tit selvom det ikke var for at lave mad. Lodsvej ved siden af den daværende Frihedskro. I denne bygning var der også et lille såkaldt postuddelingskontor. Området bar på det tidspunkt tydeligt præg af at være et tidligere sommerhusområde. Hovedparten af bygninger var tydeligt nok ikke beregnet til helårsbeboelse, men flere grundejere, bl. a. min bagbo, familien Jelstad, med adresse på Konkylievej, havde gjort et ærligt forsøg på at tilfredsstille kommunen for at få dem til at acceptere, at deres hus blev beboet hele året. De havde således bygget en hel tilbygning i massive gasbetonblokke og med indlagt vand samt tilslutning til kloaknettet i vejen. I denne tilbygning var der så indrettet badeværelse m.v. men resten af huset, der var udført som bindingsværkshus opfyldte ikke lovens krav, så hele huset opnåede aldrig status som helårshus. Bjørn Henriksen, hr. og fru Jelstad's svigersøn, har i øvrigt senere fortalt mig at svigerforældrene havde måttet indgå en skriftlig aftale med kommunen for at få lov til at blive boende. Det bevirkede jo så til gengæld at de nærmest blev stavnsbundne, idet de ikke uden videre kunne sælge huset som det var. Enden på det blev så, at det hele blev jævnet med jorden, og Bjørn og Gitte overtog det og lod bygge det helårshus, der ligger der i dag. Hvordan det hele blev arrangeret økonomisk, ved jeg ikke, men hr. og fru Jelstad fik i stedet en lejlighed i Frihedens byggeri. Jeg tror ikke jeg dengang havde gjort mig helt klart, hvad det var jeg havde indladt mig på, da jeg tilmeldte mig folkeregisteret i Hvidovre, men det blev jeg da der var gået nogle måneder og rygtet var nået op til byggesagskontoret. Den lokale købmand på Strandvangsvej (Foto: HLA.) Jeg blev lysthusbeboer. På grund af min noget anstrengte økonomi fandt jeg ret hurtigt ud af at opsige mit værelse på Frederiksberg og tilmelde mig folkeregisteret i Hvidovre. Dette medførte blandt meget andet at jeg skulle tilmelde mig Hvidovre Sygekasse i den daværende Hvidovregade 1) samt vælge læge, d.v.s. vælge var så meget sagt, da den eneste læge i nærområdet, der tog mod nye patienter, var dr. Ingrid Jørgensen, der boede på hjørnet af Strandmarksvej og Strandvangsvej. Jeg fik nu aldrig hilst på hende, da mit behov for lægebesøg dengang heldigvis var rimeligt lille. Sygekassekontingentet skulle normalt indbetales direkte på sygekassekontoret, men på nogle nærmere fastsatte, begrænsede, tidspunkter kunne det også betales i en lille, langstrakt, hvid bygning på hjørnet af Strandmarksvej og 6 Det efterfølgende sagsforløb husker jeg jo ikke ligefrem i alle detaljer, men det startede med at jeg modtog et brev om at man var blevet bekendt med at jeg beboede mit hus hele året, og da det ikke var godkendt hertil skulle jeg give møde på rådhuset for at vi kunne drøfte - som det hed - "hvordan forholdene kunne lovliggøres". Da jeg i almindelighed er opdraget til at være et rimeligt lovlydigt menneske følte jeg mig ærligt talt ikke alt for godt tilpas ved situationen, men jeg mødte naturligvis op til mødet, hvor jeg blev klar over at det absolut ikke var. populært, hvad jeg havde gjort. Jeg prøvede at undskylde mig med, at jeg ene mand vel ikke kunne genere nogen ved at bo i mit eget hus ved en færdig anlagt vej, der var godkendt til helårstrafik. Hertil gjorde man mig opmærksom på, at kommunen jo ikke kunne påtage sig at sørge for skolegang til mine børn, når mit hus kun var et sommerhus. Hertil ymtede jeg vistnok stilfærdigt noget om, at det kræver mindst to at få børn, så problemet ikke ligefrem kunne være højaktuelt. Da det blev klart, at jeg ikke havde økonomisk mulighed for at fraflytte adressen, gjorde man mig opmærksom på at kommunen end ikke havde 7

5 nogen tegninger af mit hus. Det kunne jeg i første omgang ikke forstå, da jeg jo havde en bygningsattest med kommunens underskrift. Senere forstod jeg, at huset var ændret så meget siden, at det ikke rigtigt lignede sig selv. Jeg blev derfor pålagt at få lavet nogle tegninger af huset der stemte overens med virkeligheden. En af mine kusiner boede dengang med sin familie i "Grenhusene," og da hendes mand var arkitekt, fik jeg ham til at hjælpe mig med at tilfredsstille kommunen på dette punkt. Han brugte simpelthen den teknik, at han tog en masse billeder af huset fra alle sider. Herudover tog vi i fællesskab en masse mål af huset, og ud fra dette lavede han så diverse facade- og plantegninger, som vel formildede kommunen så meget, at jeg fik en, om ikke ligefrem godkendelse, så dog en slags forbeholden accept af tingenes tilstand. Ovenstående sagsforløb, der havde strakt sig over flere år, omfattede flere breve og møder og min egen situation ændrede sig også i årene der fulgte. En onsdag i 1959 traf jeg således min kone ved et romantisk møde i "De højes klub", inde i tivoli. Det var først senere på aftenen, da jeg tilbød at følge hende hjem, at det gik op for os, hvor tæt vi boede på hinanden. Hun havde nemlig en lejlighed i den dengang næsten nyopførte "Hvidovrebo"'s afd.6 på Strandhavevej. Vi blev i øvrigt gift i 1961 i den daværende barakkirke, "Strandmarkskirken" på Strandmarksvej. Den lå dengang som den eneste bygning på højre side af vejen mellem de sidste rester af den gamle Frihedsgård og Strandmarksskolen. Resten af Frihedens jorder henlå som græsningsareal for nogle køer, der var med til at give det hele et landligt præg. Herefter delte vi lejlighed i "Hvidovrebo," og jeg fik samme læge, dr. Fix, i stedet for Ingrid Jørgensen. I efteråret samme år påbegyndte jeg i øvrigt en treårig aftenskoleuddannelse som installatør, og her fik sommerhuset en helt ny, særdeles praktisk og fuldt lovlig anvendelse, idet jeg og to af mine holdkammerater benyttede det til fælles studier, når vi skulle skrive vores fælles laboratorierapporter. Her var nemlig masser af fred og ro, så vi ikke kunne forstyrre den øvrige familie, og de ikke kunne forstyrre os. Sommerhusets indretning til helårsbrug. Selvom den tidligere ejer, Holger Nielsen, havde boet året rundt med hele sin familie incl. små børn i det selv samme sommerhus, var det ikke fordi det typisk var specielt velegnet til formålet, hverken hvad angår isolering eller udseende. Væggene i stuen var i en højde af ca. 1 m vandret forsynet med nogle 1 Cem brede profilerede malede brædder, og selve de lodrette vægbrædder var blot beklædt med en tynd hård masoniteplade, henholds-vis over og under profilbrædderne. I stuens hjørne var et lille hjørneskab med glasdør, og loftet var med synlige bjælker, der var malet italiensrøde. Selve loftet bestod af ganske tynde høvlede og pløjede brædder, og i et hjørne var en lem der gav adgang til det uisolerede loft ovenover. Her var der systematisk lagt aviser ud over hele loftet for dog at varmeisolere en smule. Selve stuen var meget mørk, da loftbrædderne, der kun havde været ferniserede og lakerede, var blevet meget mørke med årene. I det ene værelse, der måske har været en del af den oprindelige bygning fra 1924, var der etableret to faste sovebrikse, en på hver side af døren, så her var ikke plads til mange flere møbler. Min ønskeseddel til husets indretning gik derfor i det væsentligste ud på følgende: 1) Bedre isolering, især af vægge. 2) Lysere rum. 3) Bedre mulighed for placering af egne møbler. 4) Tapetserede vægge med mere vægplads til billeder m. v. 5) Forbedring af lysinstallation med bl.a. faste loftlamper og udendørs lamper. 6) Selvstyrende varme, som sikrede minimumvarme, når jeg sov. Det lykkedes i tiden der fulgte, at få opfyldt alle ønsker, dels ved egen indsats, dels ved Arnes hjælp. Arne var den tidligere omtalte maler, som ikke kun hjalp mig med gode råd men også malede og tapetserede. Det sidste foregik af og til med min assistance, da han var handicappet. Det fik vi meget sjov ud af, men resultatet blev i hvert fald flot. Selv fjernede jeg hjørneskabet, de faste sengebrikse samt panelbrædder og hårde masoniteplader og opsatte i stedet flamingoplader. Det lunede og gav bedre plads. Herudover forbedrede jeg lysinstallationen og lavede en termostatstyring til en alm. elektrisk stråleovn i det ene værelse. Det gav tilsammen en fornuftig tilfredsstillende varme. Nogle år efter at Jytte og jeg var blevet gift, blev alle elkomfurer i Hvidovrebo i øvrigt skiftet ud og vi blev tilbudt at overtage det gamle ABC-komfur for 5kr. 8 9

6 Det benyttede vi os af, fik indlagt trefaset vekselstrøm i sommerhuset og solgte gaskomfur og gasflasker. Dette erstattede vi så med elkomfuret. Da vi senere byggede helårshus viste det sig at være en fordel både med hensyn til byggestrøm og køkkenfaciliteter i byggeperioden. ABC-komfuret blev også det allerførste komfur i det nye hus. Skurets indretning. Som nævnt i indledningen fremgik det af bygningsattesten at det købte ly.sthus med skur var godkendt engang i tyverne. Jeg gik derfor ud fra som givet at skuret på attesten var det der lå tæt ved naboskellet i baghaven. Det havde trægulv og stod på stolpesten. I den ene ende af det var der indrettet et gammeldags lokum, selve skuret var nærmest indrettet til hobbyværksted og i den anden ende var der et særskilt rum til haveredskaber og/eller cykler. Denne del var bygget af pakkassebrædder uden gulv og direkte på jorden, så naturligvis regnede jeg ikke med at det var godkendt, men resten incl. lokummet så faktisk ud til at være bygget i den oprindelige byggestil. På et tidspunkt fik vi i øvrigt ryddet lokummet totalt for inventar, fik vasket det grundigt ned og malet det i lyse farver og fik erstattet WC'et med et nyindkøbt tørkloset. Det kom jo unægteligt til til at virke noget mere indbydende. Om ikke før så i 1965, hvor vi fik byggetilladelse til det helårshus min kone selv havde tegnet, burde jeg vel egentlig være blevet opmærksom på, at der var noget galt. Der stod nemlig at tilladelsen ikke omfattede det på beliggenhedsplanen viste skur, der måtte søges godkendt på sædvanlig måde, men jeg tog mig ikke af det dengang, da jeg jo havde bygningsattest. Da jeg meldte byggeriet færdigt i 1967 fik jeg imidlertid noget andet at vide. Det viste sig, at det skur bygningsattesten refererede til, havde ligget midt nede i baghaven. Noget kunne tyde på at det var det samme skur der senere var blevet flyttet over langs skellet. Det havde i hvert fald aldrig været tilladt at have et vindue vendende direkte ud imod en skelhæk. Jeg havde da godt nok af og til undret mig over, at det var et besynderligt sted at anbringe et vindue, men jeg havde egentlig aldrig tænkt så dybsindigt over det; nu fik jeg det sløjfet og fik lavet en detailtegning af skuret som det så ud nu uden pakkassecykelskuret, og herefter kunne jeg få min ny bygningsattest for helårshus med skur, vel at mærke efter at de øvrige betingelser var opfyldt. JO Haven og omgivelserne i Omkring 1958 var haven som de fleste andre haver dengang - omkranset af en tjørnehæk, dog var der et trådhegn ned imod vores daværende bagbo, familien Jelstad. Langs trådhegnet var der plantet nogle slyngroser og det så faktisk rigtigt pænt ud, når roserne blomstrede. Ikke desto mindre savnede jeg at kunne være ugenert i min egen baghave, og det kneb det jo med. Da en af mine bekendte fortalte mig, at der boede en ældre gartner på Paris Boulevard, som påtog sig at hjælpe private med diverse gartnerarbejde, opsøgte jeg ham og fik en aftale om, at han plantede en ligusterhæk langs trådhegnet og desuden beskar nogle af mine frugttræer, mens jeg selv skulle købe et vist antal ligusterplanter efter nærmere aftale. Der lå dengang et mindre gartneri på en firdobbelt grund på den blinde ende af Bavnevej. Den strakte sig helt til Søliljevej og blev vist egentlig nærmest betegnet som en planteskole. Her købte jeg mine ligusterplanter og havde dermed taget det første skridt til gradvis at få ligusterhæk; ved de næste skridt var det til erstatning for tjørnehækken, der ihvertfald havde to ulemper. Den ene var den åbenbare, at tornene gjorde det både ubehageligt og besværligt at komme af med afklippet, især hvis man dengang ikke nåede at komme af med det til Set.Hans-bålet. Den anden ulempe var at tjørnehækkene dengang så rigtig kedelige og grå ud, idet de konstant blev angrebet af spind, medens de få tjørnehække, der er tilbage i dag, tilsyneladende efterhånden er sluppet af med problemet. Jeg kan ikke længere huske præcist hvor mange og hvilke frugttræer jeg fik beskåret dengang, men det har højst været en 2-3 træer ud af den halve snes jeg, ligesom mange andre medlemmer, havde dengang. Siden har jeg desværre ikke været god til at følge det med beskæringen op. Dette sammenholdt med diverse svampesygdomme har efterhånden fået mange af træerne til at bukke under. I baghaven var der desuden en flagstang. På en forespørgsel hos sælgeren fik jeg at vide at han aldrig havde ejet hverken flag eller vimpel, men de havde da benyttet den, da hans kone ventede sig. De havde nemlig hejst en ble op i den for at advisere venner og bekendte om, at nu havde hun født. Jeg syntes jo nok i starten, at da jeg både var blevet ejer af en grund og en flagstang så skulle den også bruges, så jeg ønskede mig et flag i fødselsdagsgave og fik det. Selvfølgelig flagede jeg også nogle gange, men da vi byggede helårshus i 1966 besluttede min kone og jeg dog at sløjfe flagstangen, da den i praksis aldrig rigtigt kom i brug. Vores daværende genbo's flagstang var til gengæld knækket, så han fik lov at arve vores. 11

7 I 1958 bar kvarteret stadig tydeligt præg af at vejene netop var færdig anlagte, og mens de omtrent var i niveau med grundenes terræn ved Strandmarksvej. var de hævet ca. % m. ved Hvidovre Strandvej, hvilket bl. a. kunne ses ved at tjørnehækkene efter opfyldningen ved vejskellene ved grundene nærmest kysten var meget lavere end skelhækkene mellem grundene. På den nærmeste halve meter bag hækkene langs vejene var der anlagt en skrå banket ned mod haven, og bag havelågerne var der anlagt trapper med havefliser. På min grund tror jeg ligefrem der har været en have-arkitekt på, for der var ligefrem lavet en flisegang midt i græsplænen, der snoede sig ned til sommerhuset. Rent umiddelbart husker jeg det, som der dengang næsten kun var sommerhuse med nogle ganske få helårshuse i spredt fægtning, men i realiteten lå rækkehusene på Strandvangsvej der allerede og dobbelt-husene på Koralvej, som var bygget på resten af det gamle gartneri "Søvang"'s arealer, lå der også. Hertil kommer at samtlige huse med ulige numre på Strandmarksvej stort set var de samme helårshuse som i dag, idet både Danalundhusene samt Hvidovrebo ved Strandhavevej var bygget. Fisker Vilhelm Petersen's hus på Koralvej 1 lå der stadig. Det hus der ligger der i dag er af betydelig nyere dato. At jeg trods dette, synes der kun var nogle ganske få helårshuse i spredt fægtning, skyldes jo nok, at sådan var det i nærområdet omkring Hvidovre Strandvej helt op til Bavnevej. Her slutter så 1.del af Svend Mortensens erindringer. 2.del kommer i næste nummer af "Hvidovre Lokalhistorie". En Berigtigelse. v./ P.E.Hansen. I Magasinet til Hvidovre Avis d. 28. marts 21, kunne man på forsiden læse en udmærket illustreret artikel om indvielsen af forpladsen på Frihedens Station. Vi er nogle der mener, at den slags stof kan man ikke få for meget af i en lokalavis. Hvidovre Avis har da også gennem årene været en god og nyttig formidler af lokalhistorien. Tak for det og bliv endelig ved.! I!! I ovennævnte artikel er der imidlertid et par fejl som bør rettes, derfor denne berigtigelse. Overskriften: "På Frihedens gamle jorder", er forkert. Frihedens Station er placeret på matr.18 = "Dansborggård"'s gamle jorder. Smedens hus, med træet, lå på matr.18b. Den "glade" bonde, Ole Jensen, var sikkert ikke så glad endda. Han figurerer flere gange i lokalhistorien som en ballademager, første gang vi hører om ham er i Hans gård i landsbyen brændte to gange, måske fordi han ønskede at følge kromanden på "Flaskekroen", Anders Jensens eksempel om udflytning. Han var ugleset blandt de andre bønder og det kom til flere korporlige sammenstød. Ole Jensen fik sin vilje i 1776, tre år før den egentlige udskiftning. Han fik samlet sine jorder på engene syd for kromandens agre og blev således gårdmanden på Strandegård, matr.29. Så røg han uklar med Pastoren i Hvidovre Kirke, ved at leve utugtigt sammen med sin husbestyrerinde. Ole Jensen var blevet enkemand på gården og det resulterede i en utilsigtet graviditet hos pigen. En uvejrsaften ved juletid 1781, skulle hun føde. Uden anden hjælp måtte Ole Jensen være jordemoderen og senere også manden, der døbte sit barn. Præsten rasede, parret havde ikke fået kirkens velsignelse, de havde plejet intim omgang med hverandre og bonden havde undladt, sporenstrengs, at vandre de 4 kilometer, i sne og frost, til kirken for at melde begivenheden. Præsten skriver om Ole Jensen i et brev til Bispen.: "Hans Beskaffenhed indtil nu haver bestaaet i stivt og stridigt Sind, uordentlig og trættekiær Levemaade, hvorved han haver ødelagt baade sin timelige og aandelige Velfærd". Senere blev de dog viet og deres horeunge blev præstedøbt, men der gik flere år før præsten ved sin død blev erstattet af en ny præst og striden kunne bilægges. Så nogen glad bonde var han ikke. Banden på "Frie gård " matr.25 hed Andreas Christensen i Noget af ovennævnte historie kan læses i bogen " 52 Historier fra Hvidovre". Episoden med præsten findes i Kancelliets brevbøger - Bispearkivet

8 Hvidovre Lokalhistoriske Selskab's 22'nde ordinære Generalforsamling. d.1 2.marts 21. Skønt vejret udenfor var gråt og koldt, mødtes ca. 5 medlemmer til vor årlige generalforsamling i Bibliotekscafeen. Formanden bød velkommen og gik straks over til første punkt på Dagsordenen. Valg af dirigent. Vort æresmedlem Kjeld Jørgensen fik hvervet og takkede for valget. Han gav atter ordet til formanden, der i sin beretning fortalte om det sidste års mange hændelser i Selskabet.. De 7 ordinære medlemsmøder havde indeholdt bl.a. så forskellige emner, som - Hvidovres gamle gårde - Hieroglyffernes gåde, lidt ægyptologi - svenskekrigen m. Gøngehøvdingen Svend Poulsen og Englændernes bombardement af København i 187. Han fortalte også om samarbejdet med "Tværpilen" om vore fælles sommerudflugter for Hvidovres skolebørn til forskellige historiske steder på Sjælland. En succes som vi agter at følge op i indeværende år. Formanden takkede medlemmerne for store fremmøder til alle vore aktiviteter og glædede sig over et meget aktivt og frodigt år i Selskabet. Poul Sverrild berettede om stor travlhed i Arkivet. Der var sat mange "skibe i søen" og derfor stor trængsel i de små lokaler. Foruden sig selv, er der blevet fastansat en HK-medarbejder, der fungerer som arkivets sekretær. Dertil kommer 3 assistenter i forskellige gøremål. I Rytterskolen arbejder 6 etnologistuderende med et projekt om fremtidens Hvidovre, sammenholdt med 5ernes udvikling, samme sted. Resultatet forventes at resultere i en udstilling på Rytterskolen i løbet af sommeren. "Historien i Gaden" har afviklet sager som - brdr. Schows håndjern - mindeplade på Holmegården - Neonkunst på Stadion og der kan forventes arrangemeter som - Avedøre flyveplads - Frydenhøjsværdet - Michael Strunge bordure - m. m. Af kommunale opgaver kan nævnes - Vejnavne i Avedørelejren - Hvidovre Torv - Byjubilæum - Reg. over mindesmærker og ikke mindst Kommuneatlas, som var en stor og spændende opgave. Af bogudgivelser kom der.: Hans Chr.Thomsen/Kjeld Jørgensen.: "Omkring Holmegården - Cortsen.: Hvidovre Kirkebog bind 2 - Holger Petersen.: Gårdene i Avedøre" - Hvidovre Kommuneatlas. 14 Dertil kommer 5 rundture i bus for besøgende fra bl.a. udlandet og 21 foredrag om Hvidovre samt diverse rejser til seminarer i ind- og udland. Poul Sverrild behøver ikke at kede sig. Næste punkt var Kasserens fremlæggelse af regnskabet. Her kunne Eigil Jørgensen, som sædvanlig grundigt, fremlægge og forklare nogle tal, som blev taget til efterretning og godkendt. Kontingentet blev vedtaget uændret og af indkomne forslag var der ingen. Så kom vi til valget af betyrelsesmedlemmer. På ulige år skal, ifølge vedtægterne vælges 3 medlemmer. På valg var Per E. Hansen, Bent Christiansen og Eli Olsen. De to første blev genvalg medens Eli Olsen havde meddelt at han ikke ønskede at fortsætte, hvorfor han blev erstattet af suppl. Erling Groth. Bestyrelsesmedlem Esther Hansen og suppl. Dora Orneborg, ønskede ikke genvalg, hvorfor der blev foreslået og indvalgt tre ny medlemmer til bestyrelsen. Revisor og rev.suppl. valgt som tidligere. Formanden bød de tre nyvalgte bestyrelsesmedlemmer velkommen, ligesom han honorerede de afgående med et par flasker og tak for veludført arbejde. Den nye bestyrelse fremgår af listen på side 19 i dette blad, som vedtaget på det konstituerende møde d. 19.marts. Formand og Kasseren foretog derefter en lodtrækning blandt vore medlemmer med rettidig indbetalte kontingenter. Præmien var en god flaske rødvin og 1 O heldige vindere var som følger.: Claus Bjerregård. Nørremarksvej 23. Lissi Hansen. Rebæk Søpark 11. Frede Nielsen. Vigerslev.376A. Karin Olsen. Frydenhøjparken 36. Mogens Røhl Claus P. Alle 21. Marie Brønden. Rønnebærvej 11. Lilli Larsen. Menelaos Blvd. 2. Jens Chr.Nielsen. Kløverprisvej 26. Grethe Paaske. Hvidovrevej 76G. Benny Riisager. Hvidovre Blvd. 3. Gevinsten kan afhentes på Rytterskolen inden d. 7. maj.21. Der er åbent hver mandag og tirsdag fra kl 1. til 16.. Uafhentede gevinster tilfalder Selskabet. Aftenen sluttede med Kaffe og Lagkage medens vi så på en video om "Englændernes angreb på København i 181". Det var Kjærsgård, det var Nelson og det var så denne generalforsamling. PEH. 15

9 Frihedens Station og Smedens Træ. Det farlige hjørne. En Episode i Efter en veludført trafikregulering og smukkesering af området er den 3-årige forplads til Frihedens Station, blevet genindviet d. 28 marts 21. Stedet er med tiden blevet et af Hvidovres centrale knudepunkter, som trængte meget til den nu gennemførte renovering. På dagen viste vejret sig fra sin bedste side, solens forårshumør var med til at give det hele et lyst og optimistisk skær. Flagene blafrede og der var taler af repræsentanter af de forskellige involverede parter. Engang var dette sted det yderste Hvidovre. Fægyden (Hvidovrevej) var, i fællesskabets tid, vejen til "Store Enghave", hvor kreaturerne fra landsbyen blev ført på græs om foråret og hentet hjem til høsten. Her har malkepiger og hyrdedrenge haft deres gang til den daglige dont. Det var også ad denne vej bønderne hentede høet til foder og sivrørene til tækning og ikke mindst sand fra stranden. I 1728 blev der anlagt en ny vej fra Valby til Køge. Det blev landevejen, som skulle afløse den ældgamle rute, der dengang gik gennem bl.a. landsbyerne Hvidovre og Avedøre. Den nye vej passerede i Hvidovre den omtalte fægyde og dannede derved et T-kryds, som i dag er krydset Hvidovrevej /Gl.Køgevej. Frihedens Station og pladsen foran ligger på Dansborggårdens gamle jorder (matr.18). Samme gård havde desuden en lille trekant på den østlige side af Køgevej. Her lå en mælkeforpagterbolig, som i 192erne blev overtaget af et sognerådsmedlem, Lauritz Petersen. Han indrettede værtshus i bygningen og kaldte den "Cafe Dansborg", men ændrede senere navnet til "Frihedskroen" byggede han så den Frihedskro som mange af os endnu kan huske. Hos smeden i Avedøre gik en ung smedesvend med tanker om at starte for sig selv. Han kontaktede ejeren af Dansborgård og fik lov at købe en parcel (matr.18b) på hjørnet af Mellemdigsvej/Gl.Køge Landevej (nuv.hvidovrevej/ Gl.Køgevej). Her opførte han så i 1896 en smedie med bolig til sin familie. Køkkenhave blev anlagt med frugtbuske og træer og en lille prydhave med bøgehæk udenom det hele. "Smedens pæretræ" på stationspladsen er sidste rest af denne fortidens idyl. Den er plantet ca.1897 og altså over 1 år gammel. Træet, (Pyros communis), er bevaringsværdig alene p.gr.af dets historie og den ærværdige alder. Under den kommunale gartners opsyn og kærlige pleje kan den formodentlig få lov til at eksistere i mange år endnu og minde forbipasserende om tiden, der var engang. PEH. Den 2 Juli 1927 modtog Hvidovre Sogneråd følgende brev : Ifølge en hertil indgået notits, er hjørnet af Gl.Køgevej og Mellemdigsvej for tiden i en sådan stand, at færdselen ved dette må anses at være farlig, idet hegn og beplantning ved smedien hindrer udsigten over vejhjørnet. Idet man henviser til færdselslovens 21 henstiller man, at der af sognerådet snarest indledes skridt til udbedring af forholdene ved beskæring eller evt. borttagelse af plantningerne. Meddelelse om de skridt som sognerådet måtte finde anledning til at foretage, imødeses. Politimesteren i Københavns Amts søndre Birk. Sognerådets svar pr. 3 august 1927: I besiddelse af politimesterens ærede skrivelse af 2.f.m., vedrørende det farlige vejsving på hjørnet af Mellemdigsvej og GI.Køge Landevej, skal man meddele, at sognerådet ved en forhandling med vedkommende ejer af ejendommen matr.18b. af Hvidovre, har opnået en beskæring af den derværende hæk og existerende bevoksning til en højde af ca.1,25 m. på en strækning, som nærmere er angivet på vedlagte rids, således at man opnår fri oversigt i den angivne højde fra GI.Køge Landevej til punkt "A" på planen således som angivet på skitsen. Ved den således tilvejebragte gode udsigt skønner man ikke rettere end at forholdene er fuldt ud forsvarlige - og man tillader sig at imødese Politimesterens stilling snarest be-lejligt, idet bemærkes, at den omhandlede nedskæring af hegn og bevoksning har fundet sted. P.S.V. Formanden

10 :J U IJ lj [] lj li rj U (J I) D (! U fl IJ Li Il U D fl IJ Cl [J U [} {l i) {] O LI Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Meddelelser til medlemmerne. Til de voksne gruppemedlemmer af Aktiv ferie 21. Også i år arrangeres nogle ture for skolebørnene i Hvidovre. Det bliver nogle dage i uge 26 - nemlig.: Tirsdag 26 juni, Onsdag 27 juni, Torsdag 28 juni. Der startes kl.9. fra Rytterskolen. Hvis du kan - og du har lyst til at være med, må du gerne meddele mig det når du kan. Jeg vil også gerne have nogle forslag til, hvor vi skal tage hen med børnene. Hvad med at besøge kongegravene i Skåne?. En tur til Fyen?. Vikingeskibene i Roskilde?. Kom med nogle gode forslag.! I Jeg træffes hver mandag og tirsdag ml. kl i Rytterskolen tlf Bedste Hilsener. Dan Olsen. Den årlige udflugt går til "Nyvang" ved Holbæk og Anneberg Samlingerne ved Nyk.Sj. Mødested.: Rytterskolen lørdag d. 9.juni 21. kl.9.. Vi besøger andelslandsbyen "Nyvang" ved Holbæk, som er et levendegjort besøgs- og aktivitetscenter. Her kan man genopleve andelstiden i Danmark ( ). Det vil være muligt, at spise sin medbragte mad evt. købe frokost og drikkevarer på stedet. Turen forsætter til Nykøbing Sj. hvor vi besøger Anneberg-samlingerne, der for tiden viser en særudstilling " En Verden i miniature". Der er plads til 47 medlemmer i Safaribussen. Turen koster kr.1. incl. entre,bus og kaffe. (evt. frokost står for egen regning). Hjemme ca. kl.17.. Billetter til turen kan afhentes på Rytterskolen. Mandage og tirsdage kl Bemærkll inden tirsdag d. 8.maj Dan Olsen :i :i :i :J ::; ::; ::; :J :J Bestyrelsen. 21. Formand.: Dan Olsen Spurvehøjvej 17. st.tv. tlf : Næstfmd.: Kirsten Andersen Korshøjvej 6 tlf Kasserer.: Eigil Jørgensen Hvidovrevej 98 C tlf øvrige Best.mdl.: Per E. Hansen Grenhusene 26 tlf : Bent Christiansen Paris Boulevard 2 tlf Erling Groth Ege Alle 41 tlf Annelise Leilund Gurrevej 13.1 tlf : kommunale Best.mdl.: Helle Adelborg Tavlekærsvej 8 tlf Ahmet Demir Hvidovrevej th. tlf Suppleanter.: 1. Harry S. Schultz Nestors Alle 8 tlf e-mai I.: 2. Jette Randal-Lund Doras Alle 8 tlf Revisor+ suppl. : Jens Chr. Nielsen Kløverprisvej 26 tlf Inge Larsen Berners Vænge 7.2tv. tlf :i Forretningsudvalg""": Dan Olsen, Eigil Jørgensen, Kirsten Andersen. :i Lokalhistorisk udvalg": Per E. Hansen, Harry S.Schultz. :i Arrangementsudvalg": Dan Olsen, Bent Christiansen, Erling Groth. Foredragsudvalg"""": Kirsten Andersen. ::i PR-Udvalg """""""": Harry S. Schultz. :i Bladredaktion"""""": Per E. Hansen (ansv.), Dan Olsen, :i Annelise Leilund, Jette Randal-Lund. :J 1 11 c1 u CJ n o 11 o u u D 11 n n rj n D D n o o o o o n o n u o o n ri c o n o u! D n [] () [J () () Cl [] IJ Cl Cl D []

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Afdelingsmøde for afd. 46 - Hvilhøjvej. Torsdag, den 25. februar 2016 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Direktør

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere