Se mere på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se mere på www.naagruppe.dk"

Transkript

1 Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 2. apri. - juni. Se mere på 2015

2 Spejderfest og generaforsaming Fra Nørreå Gruppe Referat fra aftenen Referat fra Spejderfesten den 11. marts med generaforsaming. Sted: Ungdomshuset i Viborg K 17,30 ti 20 Vi var 81 detagere, og aftenen startede med spisning. Derefter var der generaforsaming, mens børnene var på et byøb, der var arrangeret af seniorspejderne. Vag af dirigent dette bev Anders. Grupperådsformandens beretning Ved Betty I marts 2014 bev der afhodt generaforsaming også her i Ungdomshuset, hvor der vi fik vagt 3 nye ti grupperådet. Desværre måtte den ene hode op igen grundet arbejdspres. Det er ikke ae i grupperådet, som modtager genvag, så der er brug for for at der er 2 eer hest 3 af jer forædre, som har mod på at komme med i grupperådet., gerne så vi biver så bredt repræsenteret, som muigt. Vaget gæder for 2 år. Her i aften må vi sige farve ti vor kassere Svend, som har gjort et rigtig fot stykke arbejde Vi håber, vi fortsat må trække på din erfaring. Og het kontakten mister vi jo ikke, da du er vor finke og biige trykker af Knasten Ligeedes håber vi også, at vi må trække på de fratrådte gruppe"rødder", så jeg siger på gensyn ti jer ae. Og tak for jeres indsats og for godt samarbejde. Vi kan så sige vekommen ti Annemarie Christensen, som har ovet at tage over, som kasserer. Hun er revisor og medem af Sct. Georgs Gidet. Dette grupperåd har i 2014 afhodt de nødvendige møder, de 2 har været sammen med ederne. Fordeing af bemanding ti spiopmager jobbet har Anders varetaget Vi håber, at ae forædre bakker op om Spidop arbejdet og tager 1 eer 2 ørdage i året øb. Vi gør noget samfundsnyttigt,samtidig med at vi tjener penge ti vort spejderarbejde. Nørreå Gruppen s spejdere, edere og fædre fra grupperådet har detaget aktivt i 24 timers øbet sammen med distriktet. Fint øb trods bæst og regn. Som tidigere år har vi detaget aktivt i BUSK dagen, ederne og børnene var været på ejr og i kirke, mens grupperådet har taget sig af møder samt fiskedam og vaffeboden. Og nu også er med i kirken. Tak for de små pakker, jeg sender nok en opfordring ud igen, håber I vi kikke efter gode tibud ti dette formå Ti jueafsutningen i Tapdrup varmede vi æbeskiver og cacao, og juemanden var på besøg i tårnet. Vi var dejig mange, så de voksne måtte stå op i sognehuset. I januar hodt vi en ie nytårskur her i ungdomshuset for eder og grupperødder 2 Knasten nr

3 Grupperådet karede maden og ederne havde mange sjove konkurrencer med. Og nu har vi så igen fået kødsovs og pasta. Kødsovs har Landbrugsskoen igen sponseret Peer vi du sige mange tak for mad ti dem. Med dette vi jeg sutte min beretning om grupperådets arbejde. Og sige mange tak for godt samarbejde ti grupperådet, revisor og ederne. Året har været en positiv opevese. Og igen tak ti Svend håber du vi modtage denne ie gave som tak for din store indsat med gruppens regnskab. Beretning fra Gruppeeder Pou var på vinterferie og sendte hisener med ønsket om en god generaforsaming Seniorer Ved Line Line er eder, men senionerne arbejder sevstændigt og frit. Line bruges som coach. Det sidste Line har ært dem er vedrørende uniformen, hvordan man er korrekt påkædt. Spejdere Ved Peer Ros ti de, som giver besked, når de ikke kan komme. Spejderne er det op i patrujer med eder og assistent. Når de er igang med at arbejde, trækker Tage og Peer sig tibage såedes gøres spejderne sevstændige. De har detaget i Distriksturnering og fik 2. samt 4. padsen. Sommerejren 2014 gik ti Tyda i Tyskand, hvor ae var afsted. Tiden gik med spejderaktiviter med også med fortæing om Sønderjyands historie. Spejderne har været aene på tur i Hønsehuset. Med mobi, så de kunne ringe ti Peer og Tage ikke ti forædrene. Lavede jueknas ti jueafsutningen i Tapdrup.. Her i marts er der igen tur ti Hønsehusetdenne gang er Peer og Tage med. Det er de igeedes, når der er nyoprykkere spejdere med. Detager i næste distriksturnering, som de dygtige spejdere sevføgeig vinder. Uge 27 er der sommerejr i samarbejde med Distriktet. Et Center ved Varde. Uve Ved Hanne 16 stk desværre rykker havdeen op forventes at ske i maj måned på en oprykningsweekend. Hanne og Preben vi savne uvene, men uvene trænger også ti nye udfordringer. De nyoprykkede ska med på spejdernes sommerejr. Har også været på uveturnering, hvor det bev ti en 2. pads. Detager den 18. apri igen Pinseejr bev denne rykket ti Kr. Himmefarts, men i år biver det i pinsen den maj. For de game og de nyoprykkede fra bæverne. Der er paner om gentagese af detagesen ved 24 timers øbet i Viborg. Busk ejr Farmen var ikke et godt overnatningsted, så i år findes der et bedre tibud. Vinterejren gik ti Bokhuset. Uniformer der kommer nye. Først om 3-4 måneder. Men der biver ingen krav om udskiftning. Knasten nr

4 Spejderfest og generaforsaming Preben og Hanne fik Y's Mens friviigheds pris i 2014, der fugte et pengebeøb med, som dees med de øvrige edere der er panagt en opeveses tur ti Eckenförde. Kursus 5 edere har været afsted. Arbejdet med ederprogram samt interessante kurser. Korte bukser /nederde et het år her findes 2 mærker ( må bive på uniformen) samt dipom. Shorty her ska knæ være bare ti møder og ejre. Viking her ska knæ været bare HELE året. Bævere ved Per. Her er der 7 stk, men der håbes på fere her i foråret. Har også detaget i en Distriksturnering, hvor det bev ti en 6. pads. Bæverne har været på overnatning i Træknuden og der er ingen hjemve sejt. Kommende arrangementer en 10 km tur ingen bæver går den ige vej. Andre mærker er Naturmærke og Kirkemærke. 21 juni k 9 er der kirkearrangement i Træknuden, hvor bæverne har noge indsag, ae er vekommen, det er i samarbejde med præster fra Asmid Kirke. Spioparbejdet ved Anders. Spidopmagerarbejdet er den næst største indtægtskide, hvor vi bemander 2 ruter der er iat 19 ruter. Vi kører i Fugebakkekvarteret. Overund og Bruunshåb. Pengene fordees på timebasis, vi må være 10 personer hver ørdag og vi sørger også for papircontainer, samt har ukkevagten (k 17). Bemandingpanen er bagerst i Knasten. Der sendes en SMS, når ny udkommer samt en reminder inden vagtørdagen. Regnskab Ved Svend Gennemgik kort regnskabet, hvor den største indtægtskide er kontingenter. Lokaetiskud for 2014 var budgetteret for højt, så vi ska betae noget retur. 4 Knasten nr

5 Spidopmager arbejdes indtægt er fadet så opfordring ti spejderne om at detage med fere timer. Udgifter ederne er bevet bedre ti at bruge penge på kurser. 11 spejder har været afsted på PLA kursus. Teefon regning er for stor der er fastnet teefon kan ikke undværes, da der er dårig mobidækning. Beøbet indehoder også internet det nye grupperåd bedes undersøge, om der findes biigere øsninger. Energi Midt har fibernet i området. Der er sparet på e kontoen. Resutat er på ,58 efter der sidste afskrivninger. Ejendomsværdi kr denne ejendom stiger med kr i år. Bankbehodning ,65 Budget for 2015 bev gennemgået Grupperådet takkede Svend med en ie gave. Svend takkede for gaven og de 2 år nu havde han nået sit må god økonomi i Nørreå Gruppen. Vag ti grupperådet Så gik vi over ti vaget, hvor der var genvag ti Anders Mikkesen, Bent Praastrup, Betty Damsgaard nyvag ti Carina Björnsson Ese Viskum. genvag de 2 revisorer, Jytte Jensen og Kaus Møer. Anne Marie Christensen er ny kasserer-... Nu var ae børnene også hjemme igen og det var kodt udenfor. Så var det godt med småkager, inden deres optrin begyndte. Bæverne fik os på guvet. Uvene opførte sketch, det samme gjorde spejderne ti stor morskab for os ae. Vi suttede ti tiden k 20 men TAK for i aften vi I hjæpe med at rydde idt op. Og tak ti ederne for deres arbejde og igeedes tak ti grupperådet.samt ti Car Aage Okkes og Jan Niesen, som ikke ønskede genvag. På gensyn ti ae og kom godt hjem Ref./ Betty Damsgaard Knasten nr

6 Bævernes overnatning i Træknuden Bæverne skue igen - og for noge for første gang - sove i Træknuden. Fredag aften startede med at bæverne fik deres soveposer på pads, ved hjæp af deres forædre. Da mor og far var kørt og vi havde fået sagt hej ti hinanden, gik vi i gang med vores aftensmad. Aftensmaden stod på Pasta og kødsovs -som atid er et hit. Derefter stod den på opvask, og da den var ordnet, fik vi det varme tøj på og gik en tur i mørket med vores ommeygter. Men vi opdagede også at der ikke var så mørkt igen uden ommeygten, når først vores øjne havde vænne sig ti m,ørket. Da vi kom hjem, fik vi kage og en ie tidig godnat historie. Derefter fik bæverne ov ti at hygge i soveposen med deres sikpose - hviket ae havde gæde sig ti hee aften. Da kokken bev omkring 21 var der ro i træknuden, for ae havde fundet drømmeand. Da vi vågende nåede et par stykker af os, og se et par råddyr der gik ige uden for døren. Da ae var vågnet, begyndte bæverne at pakke deres ting,så de var kar, når de bev hentet. Derefter stod den på at spise morgenmad, og en ie opvask. Efter dette fik de sidste også pakket ae deres ting. Da ae var kar, gik vi en tur op i skoven for at undersøge den og ikke mindst at ege og på vejen spiste vi kage. Da vi kom tibage, egede vi i træerne og idt med et par GPS'er. Endeig kom mor og far - Og vi var næsten ae kar ti at komme med hjem. Men vi gæder os ti næste gang som er ti Sommer, hvor vi tager 2 nætter! :) Bæver far (Per) og Bævermor (Gitte) Synes de har de sejeste bævere! 6 Knasten nr

7 Knasten nr

8 Uvenes vintertur ti Bokhuset Uvenes vintertur gik som atid ti Bokhus hytten, der igger smukt på sydsiden af Had Sø. De to game men hyggeige sovesae på oftet bev fordet meem drengene og pigerne. Og så fik vi eers tændt op i den store pejs i fæessaen, da hytten - og ikke mindst sovesaene - var meget kode. Herefter drog vi en tur ned ti søen for at tjekke isen. Den var kun 1/2 centimeter tyk, så en god sten eer en stor pind kunne avet et fot hu. Mens et fadt skud kunne få en sten ti at igge oven på isen meget angt ude på søen. Det var god og gratis underhodning! Vi har atid et tema for vores ture, og denne gang handede om drager, trode og andre fæe væsener. Eftermiddagens øb bragte os forbi et trodetræ med ophængte ting der skue huskes. Turen gik het op ti vores egen mini-hytte "Hønsehuset", hvor vi avede varm kakao over brændefyret og spiste boer ti. Mens vi spiste vores boer, kom vi pudseig ti at tygge i en morsekode. Og så gik turen videre efter kodens anvisning. Vi suttede eftermiddagen med at bygge broer over trodens sugt. Det ykkedes for ae 3 bander at komme over, sevom uvene endnu ikke er så drevne i besnøringer. Men en vakkevorn bro er også en bro. Aftensmaden var ristaffe. Og her var de store uve chefkokke, da det er en de af kokkemærket, at ave en festmiddag. Lejrbåsunderhodningen var et eventyr, hvor ae var med ti at bestemme repikkerne - det var meget morsomt! Og så esker uvene at synge, så sangbøgerne og Prebens guitar bev fittigt brugt. Ti natøbet skue man føge en snor, der var spændt ud på skrænterne i skoven. Ude ygte! Og noge turde oven i købet gå turen aene. Der var hængt 4 genstande op på snoren, og dem skue man føe sig frem ti var var. og så huske dem, når turen var sut. Om søndagen var projektet at ave pizzaer på bå. Pizzaerne var af den indbagte sags, hvor dejet biver fodet omkring fydet. Det hee pakkes ind i først bagepapir og herefter stanio. Og så ryger frokosten over bået på vores store rist. 8 minutter på hver side, og så er der pizza! Enkete var idt sorte - men det kunne skrabes væk. Andre var knapt færdigbagte, men de fik bare 3 minutter ekstra. Og noge var het perfekte. tak for en god tur!! Hanne og Preben 8 Knasten nr

9 Knasten nr

10 Fra spejdernes Hønsehustur i marts 10 Knasten nr

11 Spejdernes sommerejr ti Tyda fortsat fra sidste nummer af Knasten Tirsdag K kom bussen, det var bare en norma størrese bus, men aigeve en skoebus, så der var borde i, men dem kunne vi jo ikke bruge ti noget, så vi skue være omkring 100 spejdere og 100 store tasker der var inde i den der bus, så der var MEGET idt pads. K var vi hjemme ved Tyda. Så skue vi have frokost, og vasket op. K skue vi ud på den aktivitet som hedder andsbyen. De "store" spejdere fik ov ti at tage et bad, og så ikke komme med i andsbyen, ti gengæd skue de så ave mad og vaske op bagefter. Og så kunne vi så komme i bad der. I andsbyen var idt anderedes en ae de andre, fordi der kunne man ave ting man kunne få med hjem, ved ae de andre ærte man mere overevese, cirka. I andsbyen kunne man ave papir, reb, stearinys, fedtsten, fitarmbånd og ved bageriet kunne man ave brød, smør og ost. Jeg avede reb. Brød og smør avede jeg sammen med Anna og Nataie. Det var sjovt. K var vi færdige i andsbyen, og hvor vi normat pejede at skue ti at ave mad, så gjorde de der fire det, så vi kunne tage et dejigt og det første bad. Det kostede at gå i bad, men for 50 cent fik man 3 minutter bad, bade rummet å i toiet bygningen, toiet bygningen var det op i to dee, drenge og piger. K fik vi aftensmad, vi fik kying og kartofer. Bagefter skue de vaske op. Vi kunne hente brænde i brændeskuret, som hang sammen med rafteskuret. K var der ampe aktivitet. Bagefter sad vi ved vores bå og snakkede. K var der fæes vabeba (fokedans), det var både svært og sjovt. K var vabeba færdig. Der var to der var gået ned ti ejrpadsen før det suttede, og de avede pandekagedej, så da vi kom tibage kunne vi ave pandekager. De smagte godt. K begyndte vi at børste tænder og gøre os kar ti at sove. Og vi var ved at være meget trætte efter en hård hike. Og så var det godnat... Onsdag K stod vi op. Vi fik ov ti at sove idt ænge efter hiken. K 9.00 gik vi over ti faghejsning. K fik vi morgenmad, og smurte madpakker og fydte vores drikkedunk. Idag skue vi ind ti Tarp og i et friuftsbad. K var vi færdige med at vaske op, så gik vi ind ti Tarp, der var 7 km der ind. K var vi derinde. Det var sjovt og kodt. K var vi færdige, og vi sad udenfor og spiste vores madpakker. Bagefter gik vi ind i en tysk netto hvor man kunne købe meget biigt sik. Der købte jeg noget sik (en pose vingummibamser og noge maoamer). Da vi var færdige med at købe sik gik vi over ti en virkeig god isbutik der hed piccoo eis der købte jeg en is med to kuger, det smagte mega godt!!!. K begyndte vi at gå hjemad. K skue vi have tændt bå og avet aftensmad, idag havde vi sev bestemt hvad vi skue have, vi vagte boer i karry. Men Tage, Peer og Kenneth var kommet ti at købe kødboer i kaperssovs og det skue vi jo ikke bruge, så vi kogte dem i kaperssovsen, og så tog vi bare kødboerne fra kaperssovsen og så avede vi bare en karrysovs ved siden af, og så kogte risene. Bagefter skue vi have vasket op. Efter det sad vi ved bået og snakkede. K var der natøb. Det var et nat øb som foregik i middeaderen, og der var pest, pesten var noge der gik rundt i sort tøj, med en maske og så sådan en spiedåse som sagde rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, hvis man kom for tæt på pesten fik man kasket noget båt maing i hovedet, og så havde Knasten nr

12 man fået pest. Vi startede ved båpadsen, hvor vi fik at vide at "kongen" vie dø og vi skue finde en ny konge. Ae patrujer fik et navn ti natøbet, vores patruje kom ti at hedde "Endetarms besvær". De sagde at man skue tage en mug med. Ude på natøbet, gjadt det om at få så mange så muigt af gudmønter, søvbare (en grå mursten), et bestemt sags armbånd, skøder. Der var forskeige poster man kunne tjene penge på, det var ige meget om man tog ae posterne og i hviken rækkeføge. I "Endetarms besvær"s gruppen var vi mig, Anna, Nataie, Frida og Nynne. Den første post vi fandt var hvor man skue ride om kap med sådan noge fude riddere (som var het rundt på guvet, og havde maet deres næser røde (det var noge af teamierne), Ved den post gjadt det om at komme hen ti en pæ der var banket ned i jorden og så skue man rundt om den 10 gange, mens man havde en kæphest meem benene. Men de fude riddere spiede mega fude, så det var ikke særig svært at øbe fra dem, ved den opgave tjente vi to gudmønter. Hver gruppe havde et kort over Tyda hvor der så var tegnet ind hvor de forskeige poster var. Den næste post vi fandt skue man bruge maing, men det havde vi ikke, så vi skue op ti pantsætteren. Pantsætteren var en der stod i sådan et ie skur, hvor man kunne pantsætte sine ting og få penge for det, og købe maing, vi købte noget bå maing der kostede 3 gudmønter men vi havde kun to gudmønter så vi måtte pantsætte en mug, efter det skue vi hen ti opgaven igen og vi skue mae et sot, der fik vi 3 gudmønter, bagefter gik vi videre. Ved ae opgaverne var der en fagermuse ampe, så derfor måtte man heer ikke have sådan noge tændt i ens ejr. Den næste post vi kom ti var en hvor man kom ind i sådan en ie træhytte, uden for den var der to mærkeige "drenge" som var vidt mærkeige og så når man stod i kø så skue man ege ae muige mærkeige ege med dem men når køen så var sut, så skue man ind ti sådan en gamme hekse dame og derinde skue man så hjæpe hende med at væve hendes usynigheds kappe som skue væves af musetarm (spaghetti med ketchup), og så fik man noget tryedrik (sobær saftevand) som var godt mod at, i den mug som vi skue tage med. Ved ae opgaver var det teamier der var kædt ud. Så gik vi videre tibage ti de fude riddere, men fordi vi havde været der før så nu øb de hurtigt, og så var det mig der skue øbe, men de andre hodt ham, så han ikke kom ind før mig, der tjente vi to gudmønter. Der var et sted omkring toiettet som vi kadte "bermuda trekanten", hvor det var ekstra farigt fordi det var der hvor "pesten" hodt ti, men når man var udenfor "trekanten", så var der faktisk ikke noget pest. Vi skue finde ud ad hvor vi kunne bruge tryedrikken henne, så vi spurgte en nar der gik rundt og avede gøger ting, og han mente vi skue gå hen ti hekse afbrændingen, så det gjorde vi. Da vi kom der stod der en mand og bagved ham var der to "hekse" og dem skue vi så hen ti, men det måtte vi ikke fordi hekse afbrændingen først var i morgen, så sagde vi at vi skue hen og spytte på dem og så måtte vi godt gå hen ti dem. Da vi kom hen ti dem sagde de at muigt om at vi ikke måtte spytte på dem, de var vidt mærkeige og tudefjæs og hyperaktive, og vidt svære at tage seriøst, men vi sagde ti dem at vi havde noget tryedrik som var godt mod at, og om de ikke havde noget vi kunne få igen vis de fik noget af det (det viste vi jo godt de havde for eers vie der jo ikke være nogen opgave), og efter noget tid hvor vi prøvede at overtae dem ti at de havde noget vi kunne få, hvis de fik noget af vores tryedrik, og så efter ang tid gav de os et skøde på 5 tønder and fra kongen, 12 Knasten nr

13 af vores tryedrik, og så efter ang tid gav de os et skøde på 5 tønder and fra kongen, og så gik videre. Så øb vi op ti pantsætteren og spurgte hvad vi kunne få for skødet (vi vidste ikke at man kunne afevere skøder ti sidst, vi troede kun man kunne afevere gudmønter og søvbare) vi kunne få 15 gudmønter eer en søvbare, vi vagte en søvbare (en grå mursten, virkeigt upraktisk). Der øb en "ridder" rundt og hjap og gav gode råd. Det næste sted vi kom ti var kirken, hvor der var noge der havde fået pest, og dem skue man så made med sådan noget kam grød, det var vidt mærkeigt, for så ige pudseig så begyndte de at skrige eer tag fat i en, og de havde jo grød over det hee, og så sagde ham der var derinde og ikke havde fået pest at vi skue made dem som var det vores egne søskende, og så trængte de ti at få ro, så gik vi udenfor kirken og ham manden fortate os noge koge ord, men vi fik ikke at vide om et skøde var mest værd som søvbare eer som 15 gudmønter. Der var 8 pester som gik 2 og 2 så der var 4 hod pest. Men vi havde ikke mere tryedrik, så vi gik ti de to sære "drenge" og "heksen", hvor vi vævede med musetarm og fik noget mere tryedrik. Det bå maing man fik kasket i hovedet var meget svær at få af igen, man kunne gå ti en æge men vi havde ikke opdagede det. Bagefter gik vi over ti de hyende "hekse", men vi tog den anden af heksene denne her gang og så efter ang, ang tid fik vi et skøde. Ae teamierne havde gammet tøj på. Bagefter gik vi op ti pantsætteren, men fordi vi gerne vie vide hvad der var mest værd, så vi dete os over i to, så Nynne, Nataie og Anna gik ud for at ede efter "ridderen" mens Frida og jeg stod i kø ved pantsætteren for at pantsætte vores skøde. Det tog idt tid før vi fandt hinanden da natøbet var over hee Tyda. Da k. var cirka om natten skue vi mødes ved båpadsen igen og finde ud af hvem der skue være den nye konge. De mærkeige "hekse" var der også, de var bundet. Det bev ikke vores gruppe der vandt, men da kongen var færdig med at gøre dem ti en ny konge, fadt han om og døde. Og så var natøbet sut. K gik vi tibage ti vores ejr, og så var det godnat. Torsdag K stod vi op, vi fik ov ti at sove æge efter natøbet, det var rart. K spiste vi morgenmad. Bagefter skue vi vaske op. Jeg tror at vi ae var meget trætte efter natøbet. Så vi avede ikke så meget den dag. Vi opfandt proviant stoen, virkeig mærkeig camping sto. Det var godt nok at vi ikke avede så meget for nogen gange kunne man godt trænge ti en pause, fordi vi næsten atid avede noget. K spiste vi frokost og bagefter vaskede vi op. K skue vi ud at katre på deres katrevæg. Det var sjovt der var en idt skrå side og en het odret side man kunne komme op af, og så var der sådan en snor man kunne komme opad. Jeg kom het op ae tre steder. K skue vi have tændt bå og avet aftensmad, vi fik burger med agurk, tomat, saat, bøf og burgerboer, men det var færdig avede bøffer, som ignede riskiks, fordi der var så meget fedt, men de smagte stadig godt. Bagefter skue vi have vasket op. Vi kunne hente vand oppe ved toietterne, både drikkevand og opvaskevand. K avede vi popkorn over bået. K skue ederne ti deres natøb, så vi skue bive i vores ejr, men vi måtte godt gå op på toiet. OBS - æs om de sidste 2 ejrdage på hjemmesiden naagruppe.dk Knasten nr

14 Bæverne Bæverprogram påske - sommerferie 2015 HUSK Vi mødes k HUSK ALTID tøj efter vejretd. 16 apri Løb - Vi ska på øb og kare sjove opgaver d. 18 Apri Distriktsturnering d. 23 Apri Musik instumenter -Opstart af Kirke mærke d. 30 Apri Hønsehus Aften -Overraskeses aften G. Amindvej Viborg d. 7 Maj Fortsættese af Kirkemærket -Besøg i kirke -Mere info sene re d. 9 Maj OBS. Lørdag 10 km. Mærke. Mødes Hønsehuset d. 14 Maj Afyst pga. kristi himmefart d. 21 Maj Fortsættese af Kirkemærket -Besøg i kirke -Mere info sene re d. 28 Maj Bå aften -Husk Tæppe/båkap pe d. 4 juni Cyke dag -Husk cyke og cyke hjem d. 11 juni Fortsættese af Kirkemærket Besøg i kirkemere info senere d. 16 juni OBS. Tirsdag De store (1 kas se) Bævere ska besøge uvene d. 18 Juni Afyst pga. af overnatning d Juni Sommer ejr ved Træknuden - Afsutning på Kirke mærketmere info senere OBS: om søndagen k. 9 er ae bævere med famiier inviteret ti gudstjeneste ved træknu den. Husk stoe eer tæpper. d. 25 juni AFSLUTNING FOR BÆVERE -Vi ønsker hinanden god som merferie og siger tak for et godt år Husk afmeding ti eder på mobi, gerne i god tid. Gitte O. Sørensen Knasten nr

15 Uvene Uveprogram påske - sommerferie 2015 Vi mødes tirsdag Vi er atid ude, så tøj efter vejret! HUSK at mede afbud på sms eer mai, hvis du en aften ikke kan komme. 19. maj: 4. k.: Sy ejrbåskapper k.: Pakning af rygsæk / taske ti ejr. Kende kokke, teefonnummer, kunne huske en besked 7. apri. Fudmånemøde. Udevering af Lindmærket!! Lave pandekager på bå. Høre jungefortæing. Morse 14. apr. Træning ti distriktsturnering. Lørdag d. 18. Distrikstturnering 21. apri: Høre om Sct. Georgdag - evt få en fra Georggiderne ud og fortæe Knob, besnøring og kompas 28. apri: Knob, besnøring og kompas Bygge romersk stridsvogn 5. maj: Fudmånemøde. stjerneøb med jungeopgaver Fortæing om Mowgi pøser på bå 12. maj: 4. k.: Sy ejrbåskapper k :Internationae sportegn - sporøb maj: Pinseejr Ti Kæinghø ved Bjerringbro 26. maj: Spejderfri efter ejr 2. juni: Båtændingsaften Båtænding med idstå Vi snitter amerikanske idtændere med dok. Båtændings-konkurrence med ophængte heksehy 9. juni: Cykeaften. Forhindringsbane, ringridning, cyke-o-øb i skoven juni oprykningsejr for de store 16. juni: Besøg af nye uve Høre om Vademardagen Besøg af de bævere der rykker op. Vi prøver rebsagning. Lie O øb efter kort. 23. juni: Afsutning for hee famiien. Sct. Hans bå og afsutning - med gri og spisning. Uvehisen fra Hanne og Preben Knasten nr

16 Spejderne Spejderprogram sidste kvarta apri Påskeferie 13. apri Forberede Distriktsturnering apri Distrikstturnering 20. apri Spejderfri efter ejr 27. apri Oprydning efter ejr 4. maj Tegne og forberede forhin dringsbane 11. maj Trækatring / Bygge forhin dringsbane 25. maj Spejderfri pga. pinse 1. juni Patruje rådsmøde ( panæg opryknings ceremoni) 8. juni Forberedese ti sommerejr juni Oprykning af nye spejder 15. juni Fri efter oprykning 22. juni Afsutning før sommerferien Sommerejr i uge maj Trækatring / Bygge forhin dringsbane 16 Knasten nr

17 Spiopper Ti ae forædre! vi forventer at forædrene detager aktivt i dette arbejde med mindst én voksen per famiie, giv et ring ti undertegnede, hvis der er tvivsspørgsmå. Vi er gade for den opbakning, der er omkring arbejdet, da det er en af vores vigtigste indtægtskider.jo fere vi møder op på indsamingsdagene, jo mere tjener spejderne. Derfor er der utroig vigtig, at man møder op eer får byttet indbyrdes med andre på isten, hvis man er forhindret. Når der byttes, byttes der pr. famiie uanset hvor mange børn der er spejder, man bytter også uafhængig af hviken enhed barnet/ børnene er i. Det er som rege den første ørdag i hver måned, på nær jui og august, som er frihodt. Vi har ansvaret for indsamingen i Overund og Bruunshåb, samt ansvaret for papircontaineren uden for haen, samt ukke og sukke. Vi møder senest k på Padsen, Kokkestøbevej 2. Er man ny så spørg efter padsederen for papircontaineren. Vi er færdige senest k. 17. Vi har det vi kader ukkevagten, dvs. vi ska bive med 2 personer og en bi, da der kan være ting som ikke er indsamet som vi så ska hente. Vi er ti gengæd fri for at være tistede på sagsaftnerne om tirsdagen. Man hjæper ti med at æsse papir af, når bierne kommer ud ti containeren. Er der ekstra tid, er det en god idé evt. at hjæpe ti med at æsse af inde i haen. Der er tid ti pauser, hvor man får en kop kaffe/the med brød ti. Der er sodavand og brød ti børnene. Husk at påkædningen ska være ti at arbejde udenfor - i a sags vejr. Der ska aves en arbejdssedde derude, hvorpå man skriver fornavn og efternavn, samt hvad kokkesæt man er startet og suttet eers får vi ingen penge. Vore spejdere på 12 år og derover skriver egen arbejdssedde. Man kan godt være med sammen med sine forædre og hjæpe ti, hvis man er 9-10 år. Man ska være ekstra opmærksom på kørende bier, hvis der er yngre børn. Seniorspejderne og rovere tjener 15 kr. pr. time de arbejder på indsamingsørdagene. Pengene udbetaes ikke kontant, men kan bruges ti indkøb af udstyr, tiskud ti ejre, kurser m.m. Det vi sige, at seniorspejderne atid kan tage af sted, sev om de ikke står på isten. Hvis I skue være forhindret den pågædende ørdag, så byt indbyrdes på isten, men ring også ti den ansvarige i grupperådet, såedes at de ved at der er byttet. Det er Anders Mikkesen, , som har ansvaret for panægning af spidopkørsen. Med venig hisen Grupperådet Knasten nr

18 Spidopmageriste Lørdag d.11. apri 2015 Mødetid k på padsen Kokkestøbervej 2 Chauffører: Peer Frederiksen Bent Rodah Hjæpere: Spejder Nataie Dagaard + foræder Spejder Nynne Thostrup Müer + foræder Uv Victor Møer + foræder HUSK AT MØDE OP, ELLER BYT MED EN ANDEN. TÆNK PÅ JERES KAMMERATER DER SAVNER JERES HJÆLP, HVIS DU BARE BLIVER VÆK. VI ER ALLE FRIVILLIGE!! Lørdag d. 9. maj 2015 Mødetid k på padsen Kokkestøbervej 2 Chauffører: Anders Mikkesen Bent Rodah Hjæpere: Spejder Viktor Primda Toft + foræder Uv Kasper Højris Norén + foræder Bæver Foræder ti Nikoaj Bjerre Lørdag d.6. juni 2015 Mødetid k på padsen Kokkestøbervej 2 Chauffører: Tage R. Jensen Bent Rodah Hjæpere: Spejder Freja Justesen + foræder Uv Kamia Guev + foræder Bæver Freja Stougaard HUSK AT MØDE OP, ELLER BYT MED EN ANDEN. TÆNK PÅ JERES KAMMERATER DER SAVNER JERES HJÆLP, HVIS DU BARE BLIVER VÆK. VI ER ALLE FRIVILLIGE!! 18 Knasten nr

19 Spidopmageriste Lørdag d.11. apri 2015 Mødetid k på padsen Kokkestøbervej 2 Chauffører: Anders Mikkesen Bent Rodah Hjæpere: Spejder Anna Haagensen + foræder Uv Signe Haagensen Uv Emi Haagensen + foræder Uv Mie Jensen + foræder HUSK AT MØDE OP, ELLER BYT MED EN ANDEN. TÆNK PÅ JERES KAMMERATER DER SAVNER JERES HJÆLP, HVIS DU BARE BLIVER VÆK. VI ER ALLE FRIVILLIGE!! Knasten nr

20 Adresser m.m. KFUM-Spejderne, Nørreå Gruppe Ledere Gruppeeder Pou Oesen, / Bæver Bævereder: Gitte O. Sørensen: Bæverass: Per Jakobsen: Uve Fokeder Hanne W. Gade, / Fokass. Preben M. Hansen, / Fokass. Anja Kjedgaard, Spejder Tropeder Tage R. Jensen, / Tropass. Peer Frederiksen, / Tropass. Line Ozo, Seniorspejder Line Ozo, Grupperåd Betty Damsgaard, Ese Viskum, Carina Björnsson, Mads Schmidt Haagesen, Anders Mikkesen, Bent Paastrup, Spidopeder: Anders Mikkesen, Kasserer: Anne Marie Christensen, Spejderhuset Træknuden Vibækvej 40B, Bruunshåb Knasten KNASTEN: Redaktion: Preben Medom Hansen. Tryk: Svend Thorsen Indæg ti næste nummer maies ti Preben. Deadine er den 19. juni 2015 HJEMMESIDEN: Webmaster: Caus Tofte, tf Indæg sendes ti 20 Knasten nr

Hver gruppe havde et kort over Tydal hvor der så var tegnet ind hvor de forskellige poster var. Den næste post vi fandt skulle man bruge maling, men

Hver gruppe havde et kort over Tydal hvor der så var tegnet ind hvor de forskellige poster var. Den næste post vi fandt skulle man bruge maling, men LØRDAG: Kl. 8.00 mødte vi op ved spejder hytten hvor vi kørte i en minibus, hvor der kunne sidde 9 personer i, og 2 normale biler. Vi holdt stop ved en rasteplads hvor vi spiste frokost. Kl. 14.00 ankom

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16 Vinter 2011 Årgang 21 En Thurøkaptajn midt i ishavet Læs side 12-13 Hurra og champagne Læs side 3 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Læs side 16 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 1 Udgivet af: Svendborg

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 51 nr. 2. Så er sommeren på vej... er det ud og nyde naturen!

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 51 nr. 2. Så er sommeren på vej... er det ud og nyde naturen! KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 51 nr. 2 Så er sommeren på vej... og så er det ud og nyde naturen! Indholdsfortegnelse: Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord. Bestil det hos din leder. NÆSTE BESTILLING

Læs mere

Grp.rådsmedl. Charlotte Kirkegaaard Martinsvej 19 7593 2767/3045 1027 charlotte.kirkegaard@hotmail.com

Grp.rådsmedl. Charlotte Kirkegaaard Martinsvej 19 7593 2767/3045 1027 charlotte.kirkegaard@hotmail.com Ledervikar Pia Jensen Anchersvej 23 7591 0708/2811 4541 undulat@live.dk Lån af Knuden Søren Christensen Albert Naursvej 9 7593 1162 Webredaktør Sune Amstrup Olsen Klanleder Tove Bahnsen Bissensvej 32 6146

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

Gruppeass. Gruppeass. Adresseliste for Bülow Gruppe. Bo Jakobsen. Samsøvej 11. Torpsgade 5, 1., Smidstrup. April juni 2012. boj46@msn.

Gruppeass. Gruppeass. Adresseliste for Bülow Gruppe. Bo Jakobsen. Samsøvej 11. Torpsgade 5, 1., Smidstrup. April juni 2012. boj46@msn. Gruppeass. Gruppeleder Mogens Bahnsen Bissensvej 32 Mette Holter Brændeskov Børkopvej 18, Pjedsted Albert Naursvej 9 Martinsvej 19 Samsøvej 11 Charlotte Kirkegaaard Torpsgade 5, 1., Smidstrup Helle Christensen

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2007 Februar 2008

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2007 Februar 2008 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev December 2007 Februar 2008 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af One

Læs mere

Efter en lang sommerferie som. De af jer der har været med på

Efter en lang sommerferie som. De af jer der har været med på KFUM-Spejderne i Vojens nr. 3 2007 Mødetider og -steder Fra gruppelederens pc Bæver Bhkl. 1. kl. Onsdag kl. 16:45-18:00 Overgårdsvej 1B Ulvene 2. kl. 3. kl. Mandag kl. 18:30-20:00 Overgårdsvej 1B Junior

Læs mere

SAVBLADET. Skole-hjem kontakt Asferg Skole nr. 1 årgang 2012/13 GOD EFTERÅRSFERIE

SAVBLADET. Skole-hjem kontakt Asferg Skole nr. 1 årgang 2012/13 GOD EFTERÅRSFERIE SAVBLADET Skole-hjem kontakt Asferg Skole nr. 1 årgang 2012/13 GOD EFTERÅRSFERIE 1 Klasselærere Skoleåret 2011-2012: 0.klasse Anna Marie Mikkelsen C-klassen Inger Mikkelsen D-klassen Heidi Johannesen 1.

Læs mere

NR. 1 2013 22. ÅRGANG

NR. 1 2013 22. ÅRGANG NR. 1 2013 22. ÅRGANG Indholdsfortegnelse: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Lederen Maskinafdelingen Elafdelingen og På den sjove side Butikken Kløvercaféen Væksthuset Serviceafdelingen

Læs mere

Bhkl. 1. kl. Onsdag kl. 16:45-18:00 Overgårdsvej 1B. 2. kl. 3. kl. Mandag kl. 18:30-20:00 Overgårdsvej 1B

Bhkl. 1. kl. Onsdag kl. 16:45-18:00 Overgårdsvej 1B. 2. kl. 3. kl. Mandag kl. 18:30-20:00 Overgårdsvej 1B KFUM-Spejderne i Vojens nr. 2 2004 Mødetider og -steder Bæver Bhkl. 1. kl. Onsdag kl. 16:45-18:00 Overgårdsvej 1B Ulvene 2. kl. 3. kl. Mandag kl. 18:30-20:00 Overgårdsvej 1B Junior 4. kl. 5. kl. Tirsdag

Læs mere

Igen i år deltog vi i distriktsdagen, Det næste arrangement vi har i. Hvis I ikke har sat X i kalenderen

Igen i år deltog vi i distriktsdagen, Det næste arrangement vi har i. Hvis I ikke har sat X i kalenderen KFUM-Spejderne i Vojens nr. 3 2005 Mødetider og -steder Fra gruppelederens pc Bæver Bhkl. 1. kl. Onsdag kl. 16:45-18:00 Overgårdsvej 1B Ulvene 2. kl. 3. kl. Mandag kl. 18:30-20:00 Overgårdsvej 1B Junior

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev September 2008 November 2008

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev September 2008 November 2008 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev September 2008 November 2008 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af

Læs mere

Find Bülow Gruppe på internettet. Kalender for ledere og grupperåd. Køb af spejderudstyr. Bülow Gruppes eget blad. Adresseændring og udmeldelse

Find Bülow Gruppe på internettet. Kalender for ledere og grupperåd. Køb af spejderudstyr. Bülow Gruppes eget blad. Adresseændring og udmeldelse Gruppeass. Gruppeleder Lene Olsen Mogens Bahnsen Samsøvej 11 Torpsgade 5, 1., Smidstrup Bissensvej 32 Mette Holter Brændeskov Børkopvej 18, Pjedsted 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogens.bahnsen@kfumscout.dk

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 7: side 10: side 11: side 12: side 13: Keld har ordet Siden sidst Kalenderen Nyt om Idre Fjäll Mere siden sidst Nyt fra Klubben Evakueringsøvelse

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af prinfoaarhus

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere

Udgives af: Aalborg Søspejdere Det Danske Spejderkorps. Tekst og foto: Spejdere, ledere m.fl. fra Aalborg Søspejdere

Udgives af: Aalborg Søspejdere Det Danske Spejderkorps. Tekst og foto: Spejdere, ledere m.fl. fra Aalborg Søspejdere Udgives af: Aalborg Søspejdere Det Danske Spejderkorps Tekst og foto: Spejdere, ledere m.fl. fra Aalborg Søspejdere Redaktion og trykning: Bodil, Merete, Ronald og familien Stubbe Indlæg og annoncer: Heidi

Læs mere

Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 4 2005

Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 4 2005 Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 4 2005 Seniorvæbner væbner-w -week eekend end Kreds edsweek eekend end Hyttepr projekt INDHOLD Læs i dette nummer: Kredslederen... 3 1. tumlinge... 5

Læs mere

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012 SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012 Gruppelederens ord Hjælp Vi har behov for hjælp fra forældre til opstilling og nedtagning af telte og anden praktisk hjælp i forbindelse med grilaften, da spejderlederne

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

NR. 6 JUNI 2002 ÅRG. 68

NR. 6 JUNI 2002 ÅRG. 68 Hjælpere søges til PR-aktiviteter En spejdergruppe som Erik Menved er altid afhængig af, at vi konstant får nye spejdere. Specielt skal der nye spejdere til i de mindste aldersgrupper efterhånden som spejderne

Læs mere

februar - marts - april SkjoldNyt SKJOLDUNGERNE - De Gule Spejdere i Ringsted www.skjoldungerne.dk

februar - marts - april SkjoldNyt SKJOLDUNGERNE - De Gule Spejdere i Ringsted www.skjoldungerne.dk februar - marts - april SkjoldNyt 2010 SKJOLDUNGERNE - De Gule Spejdere i Ringsted www.skjoldungerne.dk 1 Gruppestyrelsen Formand: Jette Ronge Holmehave 18, 4100 Ringsted Tlf.: 57 61 92 41 - mobil: 20

Læs mere