Se mere på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se mere på www.naagruppe.dk"

Transkript

1 Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 2. apri. - juni. Se mere på 2015

2 Spejderfest og generaforsaming Fra Nørreå Gruppe Referat fra aftenen Referat fra Spejderfesten den 11. marts med generaforsaming. Sted: Ungdomshuset i Viborg K 17,30 ti 20 Vi var 81 detagere, og aftenen startede med spisning. Derefter var der generaforsaming, mens børnene var på et byøb, der var arrangeret af seniorspejderne. Vag af dirigent dette bev Anders. Grupperådsformandens beretning Ved Betty I marts 2014 bev der afhodt generaforsaming også her i Ungdomshuset, hvor der vi fik vagt 3 nye ti grupperådet. Desværre måtte den ene hode op igen grundet arbejdspres. Det er ikke ae i grupperådet, som modtager genvag, så der er brug for for at der er 2 eer hest 3 af jer forædre, som har mod på at komme med i grupperådet., gerne så vi biver så bredt repræsenteret, som muigt. Vaget gæder for 2 år. Her i aften må vi sige farve ti vor kassere Svend, som har gjort et rigtig fot stykke arbejde Vi håber, vi fortsat må trække på din erfaring. Og het kontakten mister vi jo ikke, da du er vor finke og biige trykker af Knasten Ligeedes håber vi også, at vi må trække på de fratrådte gruppe"rødder", så jeg siger på gensyn ti jer ae. Og tak for jeres indsats og for godt samarbejde. Vi kan så sige vekommen ti Annemarie Christensen, som har ovet at tage over, som kasserer. Hun er revisor og medem af Sct. Georgs Gidet. Dette grupperåd har i 2014 afhodt de nødvendige møder, de 2 har været sammen med ederne. Fordeing af bemanding ti spiopmager jobbet har Anders varetaget Vi håber, at ae forædre bakker op om Spidop arbejdet og tager 1 eer 2 ørdage i året øb. Vi gør noget samfundsnyttigt,samtidig med at vi tjener penge ti vort spejderarbejde. Nørreå Gruppen s spejdere, edere og fædre fra grupperådet har detaget aktivt i 24 timers øbet sammen med distriktet. Fint øb trods bæst og regn. Som tidigere år har vi detaget aktivt i BUSK dagen, ederne og børnene var været på ejr og i kirke, mens grupperådet har taget sig af møder samt fiskedam og vaffeboden. Og nu også er med i kirken. Tak for de små pakker, jeg sender nok en opfordring ud igen, håber I vi kikke efter gode tibud ti dette formå Ti jueafsutningen i Tapdrup varmede vi æbeskiver og cacao, og juemanden var på besøg i tårnet. Vi var dejig mange, så de voksne måtte stå op i sognehuset. I januar hodt vi en ie nytårskur her i ungdomshuset for eder og grupperødder 2 Knasten nr

3 Grupperådet karede maden og ederne havde mange sjove konkurrencer med. Og nu har vi så igen fået kødsovs og pasta. Kødsovs har Landbrugsskoen igen sponseret Peer vi du sige mange tak for mad ti dem. Med dette vi jeg sutte min beretning om grupperådets arbejde. Og sige mange tak for godt samarbejde ti grupperådet, revisor og ederne. Året har været en positiv opevese. Og igen tak ti Svend håber du vi modtage denne ie gave som tak for din store indsat med gruppens regnskab. Beretning fra Gruppeeder Pou var på vinterferie og sendte hisener med ønsket om en god generaforsaming Seniorer Ved Line Line er eder, men senionerne arbejder sevstændigt og frit. Line bruges som coach. Det sidste Line har ært dem er vedrørende uniformen, hvordan man er korrekt påkædt. Spejdere Ved Peer Ros ti de, som giver besked, når de ikke kan komme. Spejderne er det op i patrujer med eder og assistent. Når de er igang med at arbejde, trækker Tage og Peer sig tibage såedes gøres spejderne sevstændige. De har detaget i Distriksturnering og fik 2. samt 4. padsen. Sommerejren 2014 gik ti Tyda i Tyskand, hvor ae var afsted. Tiden gik med spejderaktiviter med også med fortæing om Sønderjyands historie. Spejderne har været aene på tur i Hønsehuset. Med mobi, så de kunne ringe ti Peer og Tage ikke ti forædrene. Lavede jueknas ti jueafsutningen i Tapdrup.. Her i marts er der igen tur ti Hønsehusetdenne gang er Peer og Tage med. Det er de igeedes, når der er nyoprykkere spejdere med. Detager i næste distriksturnering, som de dygtige spejdere sevføgeig vinder. Uge 27 er der sommerejr i samarbejde med Distriktet. Et Center ved Varde. Uve Ved Hanne 16 stk desværre rykker havdeen op forventes at ske i maj måned på en oprykningsweekend. Hanne og Preben vi savne uvene, men uvene trænger også ti nye udfordringer. De nyoprykkede ska med på spejdernes sommerejr. Har også været på uveturnering, hvor det bev ti en 2. pads. Detager den 18. apri igen Pinseejr bev denne rykket ti Kr. Himmefarts, men i år biver det i pinsen den maj. For de game og de nyoprykkede fra bæverne. Der er paner om gentagese af detagesen ved 24 timers øbet i Viborg. Busk ejr Farmen var ikke et godt overnatningsted, så i år findes der et bedre tibud. Vinterejren gik ti Bokhuset. Uniformer der kommer nye. Først om 3-4 måneder. Men der biver ingen krav om udskiftning. Knasten nr

4 Spejderfest og generaforsaming Preben og Hanne fik Y's Mens friviigheds pris i 2014, der fugte et pengebeøb med, som dees med de øvrige edere der er panagt en opeveses tur ti Eckenförde. Kursus 5 edere har været afsted. Arbejdet med ederprogram samt interessante kurser. Korte bukser /nederde et het år her findes 2 mærker ( må bive på uniformen) samt dipom. Shorty her ska knæ være bare ti møder og ejre. Viking her ska knæ været bare HELE året. Bævere ved Per. Her er der 7 stk, men der håbes på fere her i foråret. Har også detaget i en Distriksturnering, hvor det bev ti en 6. pads. Bæverne har været på overnatning i Træknuden og der er ingen hjemve sejt. Kommende arrangementer en 10 km tur ingen bæver går den ige vej. Andre mærker er Naturmærke og Kirkemærke. 21 juni k 9 er der kirkearrangement i Træknuden, hvor bæverne har noge indsag, ae er vekommen, det er i samarbejde med præster fra Asmid Kirke. Spioparbejdet ved Anders. Spidopmagerarbejdet er den næst største indtægtskide, hvor vi bemander 2 ruter der er iat 19 ruter. Vi kører i Fugebakkekvarteret. Overund og Bruunshåb. Pengene fordees på timebasis, vi må være 10 personer hver ørdag og vi sørger også for papircontainer, samt har ukkevagten (k 17). Bemandingpanen er bagerst i Knasten. Der sendes en SMS, når ny udkommer samt en reminder inden vagtørdagen. Regnskab Ved Svend Gennemgik kort regnskabet, hvor den største indtægtskide er kontingenter. Lokaetiskud for 2014 var budgetteret for højt, så vi ska betae noget retur. 4 Knasten nr

5 Spidopmager arbejdes indtægt er fadet så opfordring ti spejderne om at detage med fere timer. Udgifter ederne er bevet bedre ti at bruge penge på kurser. 11 spejder har været afsted på PLA kursus. Teefon regning er for stor der er fastnet teefon kan ikke undværes, da der er dårig mobidækning. Beøbet indehoder også internet det nye grupperåd bedes undersøge, om der findes biigere øsninger. Energi Midt har fibernet i området. Der er sparet på e kontoen. Resutat er på ,58 efter der sidste afskrivninger. Ejendomsværdi kr denne ejendom stiger med kr i år. Bankbehodning ,65 Budget for 2015 bev gennemgået Grupperådet takkede Svend med en ie gave. Svend takkede for gaven og de 2 år nu havde han nået sit må god økonomi i Nørreå Gruppen. Vag ti grupperådet Så gik vi over ti vaget, hvor der var genvag ti Anders Mikkesen, Bent Praastrup, Betty Damsgaard nyvag ti Carina Björnsson Ese Viskum. genvag de 2 revisorer, Jytte Jensen og Kaus Møer. Anne Marie Christensen er ny kasserer-... Nu var ae børnene også hjemme igen og det var kodt udenfor. Så var det godt med småkager, inden deres optrin begyndte. Bæverne fik os på guvet. Uvene opførte sketch, det samme gjorde spejderne ti stor morskab for os ae. Vi suttede ti tiden k 20 men TAK for i aften vi I hjæpe med at rydde idt op. Og tak ti ederne for deres arbejde og igeedes tak ti grupperådet.samt ti Car Aage Okkes og Jan Niesen, som ikke ønskede genvag. På gensyn ti ae og kom godt hjem Ref./ Betty Damsgaard Knasten nr

6 Bævernes overnatning i Træknuden Bæverne skue igen - og for noge for første gang - sove i Træknuden. Fredag aften startede med at bæverne fik deres soveposer på pads, ved hjæp af deres forædre. Da mor og far var kørt og vi havde fået sagt hej ti hinanden, gik vi i gang med vores aftensmad. Aftensmaden stod på Pasta og kødsovs -som atid er et hit. Derefter stod den på opvask, og da den var ordnet, fik vi det varme tøj på og gik en tur i mørket med vores ommeygter. Men vi opdagede også at der ikke var så mørkt igen uden ommeygten, når først vores øjne havde vænne sig ti m,ørket. Da vi kom hjem, fik vi kage og en ie tidig godnat historie. Derefter fik bæverne ov ti at hygge i soveposen med deres sikpose - hviket ae havde gæde sig ti hee aften. Da kokken bev omkring 21 var der ro i træknuden, for ae havde fundet drømmeand. Da vi vågende nåede et par stykker af os, og se et par råddyr der gik ige uden for døren. Da ae var vågnet, begyndte bæverne at pakke deres ting,så de var kar, når de bev hentet. Derefter stod den på at spise morgenmad, og en ie opvask. Efter dette fik de sidste også pakket ae deres ting. Da ae var kar, gik vi en tur op i skoven for at undersøge den og ikke mindst at ege og på vejen spiste vi kage. Da vi kom tibage, egede vi i træerne og idt med et par GPS'er. Endeig kom mor og far - Og vi var næsten ae kar ti at komme med hjem. Men vi gæder os ti næste gang som er ti Sommer, hvor vi tager 2 nætter! :) Bæver far (Per) og Bævermor (Gitte) Synes de har de sejeste bævere! 6 Knasten nr

7 Knasten nr

8 Uvenes vintertur ti Bokhuset Uvenes vintertur gik som atid ti Bokhus hytten, der igger smukt på sydsiden af Had Sø. De to game men hyggeige sovesae på oftet bev fordet meem drengene og pigerne. Og så fik vi eers tændt op i den store pejs i fæessaen, da hytten - og ikke mindst sovesaene - var meget kode. Herefter drog vi en tur ned ti søen for at tjekke isen. Den var kun 1/2 centimeter tyk, så en god sten eer en stor pind kunne avet et fot hu. Mens et fadt skud kunne få en sten ti at igge oven på isen meget angt ude på søen. Det var god og gratis underhodning! Vi har atid et tema for vores ture, og denne gang handede om drager, trode og andre fæe væsener. Eftermiddagens øb bragte os forbi et trodetræ med ophængte ting der skue huskes. Turen gik het op ti vores egen mini-hytte "Hønsehuset", hvor vi avede varm kakao over brændefyret og spiste boer ti. Mens vi spiste vores boer, kom vi pudseig ti at tygge i en morsekode. Og så gik turen videre efter kodens anvisning. Vi suttede eftermiddagen med at bygge broer over trodens sugt. Det ykkedes for ae 3 bander at komme over, sevom uvene endnu ikke er så drevne i besnøringer. Men en vakkevorn bro er også en bro. Aftensmaden var ristaffe. Og her var de store uve chefkokke, da det er en de af kokkemærket, at ave en festmiddag. Lejrbåsunderhodningen var et eventyr, hvor ae var med ti at bestemme repikkerne - det var meget morsomt! Og så esker uvene at synge, så sangbøgerne og Prebens guitar bev fittigt brugt. Ti natøbet skue man føge en snor, der var spændt ud på skrænterne i skoven. Ude ygte! Og noge turde oven i købet gå turen aene. Der var hængt 4 genstande op på snoren, og dem skue man føe sig frem ti var var. og så huske dem, når turen var sut. Om søndagen var projektet at ave pizzaer på bå. Pizzaerne var af den indbagte sags, hvor dejet biver fodet omkring fydet. Det hee pakkes ind i først bagepapir og herefter stanio. Og så ryger frokosten over bået på vores store rist. 8 minutter på hver side, og så er der pizza! Enkete var idt sorte - men det kunne skrabes væk. Andre var knapt færdigbagte, men de fik bare 3 minutter ekstra. Og noge var het perfekte. tak for en god tur!! Hanne og Preben 8 Knasten nr

9 Knasten nr

10 Fra spejdernes Hønsehustur i marts 10 Knasten nr

11 Spejdernes sommerejr ti Tyda fortsat fra sidste nummer af Knasten Tirsdag K kom bussen, det var bare en norma størrese bus, men aigeve en skoebus, så der var borde i, men dem kunne vi jo ikke bruge ti noget, så vi skue være omkring 100 spejdere og 100 store tasker der var inde i den der bus, så der var MEGET idt pads. K var vi hjemme ved Tyda. Så skue vi have frokost, og vasket op. K skue vi ud på den aktivitet som hedder andsbyen. De "store" spejdere fik ov ti at tage et bad, og så ikke komme med i andsbyen, ti gengæd skue de så ave mad og vaske op bagefter. Og så kunne vi så komme i bad der. I andsbyen var idt anderedes en ae de andre, fordi der kunne man ave ting man kunne få med hjem, ved ae de andre ærte man mere overevese, cirka. I andsbyen kunne man ave papir, reb, stearinys, fedtsten, fitarmbånd og ved bageriet kunne man ave brød, smør og ost. Jeg avede reb. Brød og smør avede jeg sammen med Anna og Nataie. Det var sjovt. K var vi færdige i andsbyen, og hvor vi normat pejede at skue ti at ave mad, så gjorde de der fire det, så vi kunne tage et dejigt og det første bad. Det kostede at gå i bad, men for 50 cent fik man 3 minutter bad, bade rummet å i toiet bygningen, toiet bygningen var det op i to dee, drenge og piger. K fik vi aftensmad, vi fik kying og kartofer. Bagefter skue de vaske op. Vi kunne hente brænde i brændeskuret, som hang sammen med rafteskuret. K var der ampe aktivitet. Bagefter sad vi ved vores bå og snakkede. K var der fæes vabeba (fokedans), det var både svært og sjovt. K var vabeba færdig. Der var to der var gået ned ti ejrpadsen før det suttede, og de avede pandekagedej, så da vi kom tibage kunne vi ave pandekager. De smagte godt. K begyndte vi at børste tænder og gøre os kar ti at sove. Og vi var ved at være meget trætte efter en hård hike. Og så var det godnat... Onsdag K stod vi op. Vi fik ov ti at sove idt ænge efter hiken. K 9.00 gik vi over ti faghejsning. K fik vi morgenmad, og smurte madpakker og fydte vores drikkedunk. Idag skue vi ind ti Tarp og i et friuftsbad. K var vi færdige med at vaske op, så gik vi ind ti Tarp, der var 7 km der ind. K var vi derinde. Det var sjovt og kodt. K var vi færdige, og vi sad udenfor og spiste vores madpakker. Bagefter gik vi ind i en tysk netto hvor man kunne købe meget biigt sik. Der købte jeg noget sik (en pose vingummibamser og noge maoamer). Da vi var færdige med at købe sik gik vi over ti en virkeig god isbutik der hed piccoo eis der købte jeg en is med to kuger, det smagte mega godt!!!. K begyndte vi at gå hjemad. K skue vi have tændt bå og avet aftensmad, idag havde vi sev bestemt hvad vi skue have, vi vagte boer i karry. Men Tage, Peer og Kenneth var kommet ti at købe kødboer i kaperssovs og det skue vi jo ikke bruge, så vi kogte dem i kaperssovsen, og så tog vi bare kødboerne fra kaperssovsen og så avede vi bare en karrysovs ved siden af, og så kogte risene. Bagefter skue vi have vasket op. Efter det sad vi ved bået og snakkede. K var der natøb. Det var et nat øb som foregik i middeaderen, og der var pest, pesten var noge der gik rundt i sort tøj, med en maske og så sådan en spiedåse som sagde rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, hvis man kom for tæt på pesten fik man kasket noget båt maing i hovedet, og så havde Knasten nr

12 man fået pest. Vi startede ved båpadsen, hvor vi fik at vide at "kongen" vie dø og vi skue finde en ny konge. Ae patrujer fik et navn ti natøbet, vores patruje kom ti at hedde "Endetarms besvær". De sagde at man skue tage en mug med. Ude på natøbet, gjadt det om at få så mange så muigt af gudmønter, søvbare (en grå mursten), et bestemt sags armbånd, skøder. Der var forskeige poster man kunne tjene penge på, det var ige meget om man tog ae posterne og i hviken rækkeføge. I "Endetarms besvær"s gruppen var vi mig, Anna, Nataie, Frida og Nynne. Den første post vi fandt var hvor man skue ride om kap med sådan noge fude riddere (som var het rundt på guvet, og havde maet deres næser røde (det var noge af teamierne), Ved den post gjadt det om at komme hen ti en pæ der var banket ned i jorden og så skue man rundt om den 10 gange, mens man havde en kæphest meem benene. Men de fude riddere spiede mega fude, så det var ikke særig svært at øbe fra dem, ved den opgave tjente vi to gudmønter. Hver gruppe havde et kort over Tyda hvor der så var tegnet ind hvor de forskeige poster var. Den næste post vi fandt skue man bruge maing, men det havde vi ikke, så vi skue op ti pantsætteren. Pantsætteren var en der stod i sådan et ie skur, hvor man kunne pantsætte sine ting og få penge for det, og købe maing, vi købte noget bå maing der kostede 3 gudmønter men vi havde kun to gudmønter så vi måtte pantsætte en mug, efter det skue vi hen ti opgaven igen og vi skue mae et sot, der fik vi 3 gudmønter, bagefter gik vi videre. Ved ae opgaverne var der en fagermuse ampe, så derfor måtte man heer ikke have sådan noge tændt i ens ejr. Den næste post vi kom ti var en hvor man kom ind i sådan en ie træhytte, uden for den var der to mærkeige "drenge" som var vidt mærkeige og så når man stod i kø så skue man ege ae muige mærkeige ege med dem men når køen så var sut, så skue man ind ti sådan en gamme hekse dame og derinde skue man så hjæpe hende med at væve hendes usynigheds kappe som skue væves af musetarm (spaghetti med ketchup), og så fik man noget tryedrik (sobær saftevand) som var godt mod at, i den mug som vi skue tage med. Ved ae opgaver var det teamier der var kædt ud. Så gik vi videre tibage ti de fude riddere, men fordi vi havde været der før så nu øb de hurtigt, og så var det mig der skue øbe, men de andre hodt ham, så han ikke kom ind før mig, der tjente vi to gudmønter. Der var et sted omkring toiettet som vi kadte "bermuda trekanten", hvor det var ekstra farigt fordi det var der hvor "pesten" hodt ti, men når man var udenfor "trekanten", så var der faktisk ikke noget pest. Vi skue finde ud ad hvor vi kunne bruge tryedrikken henne, så vi spurgte en nar der gik rundt og avede gøger ting, og han mente vi skue gå hen ti hekse afbrændingen, så det gjorde vi. Da vi kom der stod der en mand og bagved ham var der to "hekse" og dem skue vi så hen ti, men det måtte vi ikke fordi hekse afbrændingen først var i morgen, så sagde vi at vi skue hen og spytte på dem og så måtte vi godt gå hen ti dem. Da vi kom hen ti dem sagde de at muigt om at vi ikke måtte spytte på dem, de var vidt mærkeige og tudefjæs og hyperaktive, og vidt svære at tage seriøst, men vi sagde ti dem at vi havde noget tryedrik som var godt mod at, og om de ikke havde noget vi kunne få igen vis de fik noget af det (det viste vi jo godt de havde for eers vie der jo ikke være nogen opgave), og efter noget tid hvor vi prøvede at overtae dem ti at de havde noget vi kunne få, hvis de fik noget af vores tryedrik, og så efter ang tid gav de os et skøde på 5 tønder and fra kongen, 12 Knasten nr

13 af vores tryedrik, og så efter ang tid gav de os et skøde på 5 tønder and fra kongen, og så gik videre. Så øb vi op ti pantsætteren og spurgte hvad vi kunne få for skødet (vi vidste ikke at man kunne afevere skøder ti sidst, vi troede kun man kunne afevere gudmønter og søvbare) vi kunne få 15 gudmønter eer en søvbare, vi vagte en søvbare (en grå mursten, virkeigt upraktisk). Der øb en "ridder" rundt og hjap og gav gode råd. Det næste sted vi kom ti var kirken, hvor der var noge der havde fået pest, og dem skue man så made med sådan noget kam grød, det var vidt mærkeigt, for så ige pudseig så begyndte de at skrige eer tag fat i en, og de havde jo grød over det hee, og så sagde ham der var derinde og ikke havde fået pest at vi skue made dem som var det vores egne søskende, og så trængte de ti at få ro, så gik vi udenfor kirken og ham manden fortate os noge koge ord, men vi fik ikke at vide om et skøde var mest værd som søvbare eer som 15 gudmønter. Der var 8 pester som gik 2 og 2 så der var 4 hod pest. Men vi havde ikke mere tryedrik, så vi gik ti de to sære "drenge" og "heksen", hvor vi vævede med musetarm og fik noget mere tryedrik. Det bå maing man fik kasket i hovedet var meget svær at få af igen, man kunne gå ti en æge men vi havde ikke opdagede det. Bagefter gik vi over ti de hyende "hekse", men vi tog den anden af heksene denne her gang og så efter ang, ang tid fik vi et skøde. Ae teamierne havde gammet tøj på. Bagefter gik vi op ti pantsætteren, men fordi vi gerne vie vide hvad der var mest værd, så vi dete os over i to, så Nynne, Nataie og Anna gik ud for at ede efter "ridderen" mens Frida og jeg stod i kø ved pantsætteren for at pantsætte vores skøde. Det tog idt tid før vi fandt hinanden da natøbet var over hee Tyda. Da k. var cirka om natten skue vi mødes ved båpadsen igen og finde ud af hvem der skue være den nye konge. De mærkeige "hekse" var der også, de var bundet. Det bev ikke vores gruppe der vandt, men da kongen var færdig med at gøre dem ti en ny konge, fadt han om og døde. Og så var natøbet sut. K gik vi tibage ti vores ejr, og så var det godnat. Torsdag K stod vi op, vi fik ov ti at sove æge efter natøbet, det var rart. K spiste vi morgenmad. Bagefter skue vi vaske op. Jeg tror at vi ae var meget trætte efter natøbet. Så vi avede ikke så meget den dag. Vi opfandt proviant stoen, virkeig mærkeig camping sto. Det var godt nok at vi ikke avede så meget for nogen gange kunne man godt trænge ti en pause, fordi vi næsten atid avede noget. K spiste vi frokost og bagefter vaskede vi op. K skue vi ud at katre på deres katrevæg. Det var sjovt der var en idt skrå side og en het odret side man kunne komme op af, og så var der sådan en snor man kunne komme opad. Jeg kom het op ae tre steder. K skue vi have tændt bå og avet aftensmad, vi fik burger med agurk, tomat, saat, bøf og burgerboer, men det var færdig avede bøffer, som ignede riskiks, fordi der var så meget fedt, men de smagte stadig godt. Bagefter skue vi have vasket op. Vi kunne hente vand oppe ved toietterne, både drikkevand og opvaskevand. K avede vi popkorn over bået. K skue ederne ti deres natøb, så vi skue bive i vores ejr, men vi måtte godt gå op på toiet. OBS - æs om de sidste 2 ejrdage på hjemmesiden naagruppe.dk Knasten nr

14 Bæverne Bæverprogram påske - sommerferie 2015 HUSK Vi mødes k HUSK ALTID tøj efter vejretd. 16 apri Løb - Vi ska på øb og kare sjove opgaver d. 18 Apri Distriktsturnering d. 23 Apri Musik instumenter -Opstart af Kirke mærke d. 30 Apri Hønsehus Aften -Overraskeses aften G. Amindvej Viborg d. 7 Maj Fortsættese af Kirkemærket -Besøg i kirke -Mere info sene re d. 9 Maj OBS. Lørdag 10 km. Mærke. Mødes Hønsehuset d. 14 Maj Afyst pga. kristi himmefart d. 21 Maj Fortsættese af Kirkemærket -Besøg i kirke -Mere info sene re d. 28 Maj Bå aften -Husk Tæppe/båkap pe d. 4 juni Cyke dag -Husk cyke og cyke hjem d. 11 juni Fortsættese af Kirkemærket Besøg i kirkemere info senere d. 16 juni OBS. Tirsdag De store (1 kas se) Bævere ska besøge uvene d. 18 Juni Afyst pga. af overnatning d Juni Sommer ejr ved Træknuden - Afsutning på Kirke mærketmere info senere OBS: om søndagen k. 9 er ae bævere med famiier inviteret ti gudstjeneste ved træknu den. Husk stoe eer tæpper. d. 25 juni AFSLUTNING FOR BÆVERE -Vi ønsker hinanden god som merferie og siger tak for et godt år Husk afmeding ti eder på mobi, gerne i god tid. Gitte O. Sørensen Knasten nr

15 Uvene Uveprogram påske - sommerferie 2015 Vi mødes tirsdag Vi er atid ude, så tøj efter vejret! HUSK at mede afbud på sms eer mai, hvis du en aften ikke kan komme. 19. maj: 4. k.: Sy ejrbåskapper k.: Pakning af rygsæk / taske ti ejr. Kende kokke, teefonnummer, kunne huske en besked 7. apri. Fudmånemøde. Udevering af Lindmærket!! Lave pandekager på bå. Høre jungefortæing. Morse 14. apr. Træning ti distriktsturnering. Lørdag d. 18. Distrikstturnering 21. apri: Høre om Sct. Georgdag - evt få en fra Georggiderne ud og fortæe Knob, besnøring og kompas 28. apri: Knob, besnøring og kompas Bygge romersk stridsvogn 5. maj: Fudmånemøde. stjerneøb med jungeopgaver Fortæing om Mowgi pøser på bå 12. maj: 4. k.: Sy ejrbåskapper k :Internationae sportegn - sporøb maj: Pinseejr Ti Kæinghø ved Bjerringbro 26. maj: Spejderfri efter ejr 2. juni: Båtændingsaften Båtænding med idstå Vi snitter amerikanske idtændere med dok. Båtændings-konkurrence med ophængte heksehy 9. juni: Cykeaften. Forhindringsbane, ringridning, cyke-o-øb i skoven juni oprykningsejr for de store 16. juni: Besøg af nye uve Høre om Vademardagen Besøg af de bævere der rykker op. Vi prøver rebsagning. Lie O øb efter kort. 23. juni: Afsutning for hee famiien. Sct. Hans bå og afsutning - med gri og spisning. Uvehisen fra Hanne og Preben Knasten nr

16 Spejderne Spejderprogram sidste kvarta apri Påskeferie 13. apri Forberede Distriktsturnering apri Distrikstturnering 20. apri Spejderfri efter ejr 27. apri Oprydning efter ejr 4. maj Tegne og forberede forhin dringsbane 11. maj Trækatring / Bygge forhin dringsbane 25. maj Spejderfri pga. pinse 1. juni Patruje rådsmøde ( panæg opryknings ceremoni) 8. juni Forberedese ti sommerejr juni Oprykning af nye spejder 15. juni Fri efter oprykning 22. juni Afsutning før sommerferien Sommerejr i uge maj Trækatring / Bygge forhin dringsbane 16 Knasten nr

17 Spiopper Ti ae forædre! vi forventer at forædrene detager aktivt i dette arbejde med mindst én voksen per famiie, giv et ring ti undertegnede, hvis der er tvivsspørgsmå. Vi er gade for den opbakning, der er omkring arbejdet, da det er en af vores vigtigste indtægtskider.jo fere vi møder op på indsamingsdagene, jo mere tjener spejderne. Derfor er der utroig vigtig, at man møder op eer får byttet indbyrdes med andre på isten, hvis man er forhindret. Når der byttes, byttes der pr. famiie uanset hvor mange børn der er spejder, man bytter også uafhængig af hviken enhed barnet/ børnene er i. Det er som rege den første ørdag i hver måned, på nær jui og august, som er frihodt. Vi har ansvaret for indsamingen i Overund og Bruunshåb, samt ansvaret for papircontaineren uden for haen, samt ukke og sukke. Vi møder senest k på Padsen, Kokkestøbevej 2. Er man ny så spørg efter padsederen for papircontaineren. Vi er færdige senest k. 17. Vi har det vi kader ukkevagten, dvs. vi ska bive med 2 personer og en bi, da der kan være ting som ikke er indsamet som vi så ska hente. Vi er ti gengæd fri for at være tistede på sagsaftnerne om tirsdagen. Man hjæper ti med at æsse papir af, når bierne kommer ud ti containeren. Er der ekstra tid, er det en god idé evt. at hjæpe ti med at æsse af inde i haen. Der er tid ti pauser, hvor man får en kop kaffe/the med brød ti. Der er sodavand og brød ti børnene. Husk at påkædningen ska være ti at arbejde udenfor - i a sags vejr. Der ska aves en arbejdssedde derude, hvorpå man skriver fornavn og efternavn, samt hvad kokkesæt man er startet og suttet eers får vi ingen penge. Vore spejdere på 12 år og derover skriver egen arbejdssedde. Man kan godt være med sammen med sine forædre og hjæpe ti, hvis man er 9-10 år. Man ska være ekstra opmærksom på kørende bier, hvis der er yngre børn. Seniorspejderne og rovere tjener 15 kr. pr. time de arbejder på indsamingsørdagene. Pengene udbetaes ikke kontant, men kan bruges ti indkøb af udstyr, tiskud ti ejre, kurser m.m. Det vi sige, at seniorspejderne atid kan tage af sted, sev om de ikke står på isten. Hvis I skue være forhindret den pågædende ørdag, så byt indbyrdes på isten, men ring også ti den ansvarige i grupperådet, såedes at de ved at der er byttet. Det er Anders Mikkesen, , som har ansvaret for panægning af spidopkørsen. Med venig hisen Grupperådet Knasten nr

18 Spidopmageriste Lørdag d.11. apri 2015 Mødetid k på padsen Kokkestøbervej 2 Chauffører: Peer Frederiksen Bent Rodah Hjæpere: Spejder Nataie Dagaard + foræder Spejder Nynne Thostrup Müer + foræder Uv Victor Møer + foræder HUSK AT MØDE OP, ELLER BYT MED EN ANDEN. TÆNK PÅ JERES KAMMERATER DER SAVNER JERES HJÆLP, HVIS DU BARE BLIVER VÆK. VI ER ALLE FRIVILLIGE!! Lørdag d. 9. maj 2015 Mødetid k på padsen Kokkestøbervej 2 Chauffører: Anders Mikkesen Bent Rodah Hjæpere: Spejder Viktor Primda Toft + foræder Uv Kasper Højris Norén + foræder Bæver Foræder ti Nikoaj Bjerre Lørdag d.6. juni 2015 Mødetid k på padsen Kokkestøbervej 2 Chauffører: Tage R. Jensen Bent Rodah Hjæpere: Spejder Freja Justesen + foræder Uv Kamia Guev + foræder Bæver Freja Stougaard HUSK AT MØDE OP, ELLER BYT MED EN ANDEN. TÆNK PÅ JERES KAMMERATER DER SAVNER JERES HJÆLP, HVIS DU BARE BLIVER VÆK. VI ER ALLE FRIVILLIGE!! 18 Knasten nr

19 Spidopmageriste Lørdag d.11. apri 2015 Mødetid k på padsen Kokkestøbervej 2 Chauffører: Anders Mikkesen Bent Rodah Hjæpere: Spejder Anna Haagensen + foræder Uv Signe Haagensen Uv Emi Haagensen + foræder Uv Mie Jensen + foræder HUSK AT MØDE OP, ELLER BYT MED EN ANDEN. TÆNK PÅ JERES KAMMERATER DER SAVNER JERES HJÆLP, HVIS DU BARE BLIVER VÆK. VI ER ALLE FRIVILLIGE!! Knasten nr

20 Adresser m.m. KFUM-Spejderne, Nørreå Gruppe Ledere Gruppeeder Pou Oesen, / Bæver Bævereder: Gitte O. Sørensen: Bæverass: Per Jakobsen: Uve Fokeder Hanne W. Gade, / Fokass. Preben M. Hansen, / Fokass. Anja Kjedgaard, Spejder Tropeder Tage R. Jensen, / Tropass. Peer Frederiksen, / Tropass. Line Ozo, Seniorspejder Line Ozo, Grupperåd Betty Damsgaard, Ese Viskum, Carina Björnsson, Mads Schmidt Haagesen, Anders Mikkesen, Bent Paastrup, Spidopeder: Anders Mikkesen, Kasserer: Anne Marie Christensen, Spejderhuset Træknuden Vibækvej 40B, Bruunshåb Knasten KNASTEN: Redaktion: Preben Medom Hansen. Tryk: Svend Thorsen Indæg ti næste nummer maies ti Preben. Deadine er den 19. juni 2015 HJEMMESIDEN: Webmaster: Caus Tofte, tf Indæg sendes ti 20 Knasten nr

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2014 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Siden sidste bad har grupperådet hodt et møde, første de hodt vi sammen

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Lidt nyt fra grupperådet, som har afhodt et møde i august, desværre uden

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Vi vi gerne sige vekommen ti vore nye nye bæveredere Gitte og Per og håber,

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 2 apr. - jun. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet I dette nummer kan I æse referatet fra den vebesøgte spejderfest/generaforsaming,

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 11. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2012 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe BUSK-dagen Søndag den 30. oktober bev der afhodt Buskdag, som var afsutningen på en HEMMELIG

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 april - juni 2011. Bæverne gir den gas til spejderfesten. Se mere på www.naagruppe.dk

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 april - juni 2011. Bæverne gir den gas til spejderfesten. Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 apri - juni 2011 Bæverne gir den gas ti spejderfesten Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Generaforsaming Der bev afhodt generaforsaming for

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2014 Se mere på www.naagruppe.dk Kort Dengang & godt det var sommer... Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Grupperådet vi gerne ønske jer ae en rigtig gædeig

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 9. årgang Nr. 3 jui - oktober 2010 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Hyggeig arbejdsørdag i Hønsehuset Lørdag den 29. maj havde vi en hyggeig, men effektiv

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 11. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2012 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet (Grupperådet er forædrebestyresen for spejderne) Vi håber, I har haft en

Læs mere

Se mere på

Se mere på Nyt fra Nørreå-Gruppe 15. årgang Nr. 4. Se mere på www.naagruppe.dk okt-dec 2016 Fra grupperådet Vekommen tibage efter sommerferien! Vores spejdere har brugt en de af sommeren på en fantastisk tur ti Lejrcentret

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011 Megabå ti oprykningsejren! Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Arbejdsdag I forbindese med det konstituerende grupperådsmøde

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2011 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe BUSK-weekend I Grupperådet har hodt sit første møde efter sommerferien og vi detager i

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 9. årgang Nr. 4 oktober - december 2010 Se mere på www.naagruppe.dk Mega-bordfodbod I forbindese med Sportsfesten i Bruunshåb/Tapdrup, havde vi i år fra Nørreå Gruppe opstiet et bordfodbod

Læs mere

Se mere på

Se mere på Nyt fra Nørreå-Gruppe 15. årgang Nr. 3. aug. - okt- Se mere på www.naagruppe.dk 2016 Fra grupperådet Med en veoverstået generaforsaming / spejderfest er gruppen kar ti en ny sæson. Vi er som atid taknemmeige

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Hver gruppe havde et kort over Tydal hvor der så var tegnet ind hvor de forskellige poster var. Den næste post vi fandt skulle man bruge maling, men

Hver gruppe havde et kort over Tydal hvor der så var tegnet ind hvor de forskellige poster var. Den næste post vi fandt skulle man bruge maling, men LØRDAG: Kl. 8.00 mødte vi op ved spejder hytten hvor vi kørte i en minibus, hvor der kunne sidde 9 personer i, og 2 normale biler. Vi holdt stop ved en rasteplads hvor vi spiste frokost. Kl. 14.00 ankom

Læs mere

Se mere på

Se mere på Nyt fra Nørreå-Gruppe 11. årgang Nr. 3 ju. - okt. 2012 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe BUSK-dagen Kort og godt Grupperådet og ederne har hodt et fæes møde i maj måned i Træknuden,

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 2 april - juli 2008

Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 2 april - juli 2008 Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 2 apri - jui 2008 Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Spidopmagerne Det går godt hos spidopmagerne. Der omsættes og tjenes marant mere end for bot få år siden. 2003 var omsætningen

Læs mere

Til generalforsamling i Nørreå-gruppen

Til generalforsamling i Nørreå-gruppen Nyt fra Nørreå-Gruppe 6. årgang Nr. 2 Apri - Juni 27 Ti generaforsaming i Nørreå-gruppen Torsdag den 1. marts hodt Nørreå-gruppen sin generaforsaming i forsamingshuset i Bruunshåb. denne artie fortæer

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Se mere på

Se mere på Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 1 januar - apri 2011 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Ny kasserer Det er med stor gæde at vi siger vekommen ti Susanne Smed som ny kasserer

Læs mere

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013 Torsdag d. 22. august Så kom dagen endelig hvor vi igen skulle af sted på overnatning i Buerup, så da vi havde sagt farvel til mor og far, og bussen var pakket, blev GPS en indstillet til forsamlingshuset

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 EM Sofia Dag 1: Vi mødtes i lufthavnen 14:45, men fløj først 16:50. Vi mellemlander i München. Vi kiggede lidt butikker, og nu flyver vi videre til Sofia.

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Efter at være kommen hjem igen og tænkt turen og kurset igennem, vil jeg skrive lidt om turen. Vi kørte derned sent tirsdag aften og var så i Pula ved 17

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

3 udgave; 45. Årgang August, September, Oktober 2009

3 udgave; 45. Årgang August, September, Oktober 2009 3 udgave; 45. Årgang August, September, Oktober 2009 Oplag 25. Udgives af KFUM og K Spejderne Stevns-Nord 1 Indhold Side Indhold + Fra redaktøren 2 Fra kasseren 3 Sommerlejren 4 Sommerlejren 5 Sommerlejren

Læs mere

Se mere på

Se mere på Nyt fra Nørreå-Gruppe 11. årgang Nr. 2 apr. - jun. 2012 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe BUSK-dagen Vi har afhodt en vebesøgt generaforsaming med fæes spisning og optræden af vore

Læs mere

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet.

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. RY SKOVMUS Hej Skovmus og forældre Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. Vi skal have gjort klar til vores

Læs mere

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2016

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2016 PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2016 Torsdag 07 jan Vi rytter op ude. Vi flytter resten af juletræerne ned til raftestatviet. Torsdag 14 jan Vi rytter op ude. Vi pakker stilladset væk. Valg af PL/PA.

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2011 PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Vintertiden

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge Mødeprogram for Mowgli s brødre og søstre Maj: Onsdag d. 4. Ulvemøde. Lør- Søndag d. 7.-8. Weekend tur. Onsdag d. 11.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 3 oktober - december 2008

Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 3 oktober - december 2008 Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 3 otober - december 2008 Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Grupperødder søges Har du yst ti at gøre en forse for ae vores ative spejdere i Nørreå Gruppe, så sue du tage

Læs mere

Spejdere i 101 år. Januar Årgang

Spejdere i 101 år. Januar Årgang Så er endnu et år gået, og Grupperådet vil gerne ønske alle i Vigar Stamme et rigtigt godt nytår!! Vi starter igen i uge 2 Spejdere i 101 år Januar 2009 17. Årgang Vigars Stemme Side 2 Nu skal i bare hører

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Se mere på

Se mere på Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 1. jan. - apr. Se mere på www.naagruppe.dk 2015 Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Grupperådet vi gerne ønske jer ae en rigtig gædeig ju og et godt nytår

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

OPGAVER SOM ER FORDELT BLANDT DELTAGENDE LEDERE: BESKRIVELSE AF AKTIVITETER. Fredag + lørdag aktivitet se video

OPGAVER SOM ER FORDELT BLANDT DELTAGENDE LEDERE: BESKRIVELSE AF AKTIVITETER. Fredag + lørdag aktivitet se video JULETUREN TIL BAVNEN OPGAVER SOM ER FORDELT BLANDT DELTAGENDE LEDERE: BESKRIVELSE AF AKTIVITETER Fredag aktivitet 19:0 til 0:0 Post : Julemandens rensdyr Eftermiddag 1:00-17:00 AKTIVITETSMATERIALER Fredag

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 2 apr. - jun Med referat fra generalforsamling. Se mere på

Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 2 apr. - jun Med referat fra generalforsamling. Se mere på Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 2 apr. - jun. 2014 Med referat fra generaforsaming Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet I dette nummer kan I æse referatet fra

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Et par stykker kastede sig ud i lystfiskeriets glæder og sorger! Tim og Maja lærte af Kasper, hvordan man sætter madding på en fiskekrog og får

Et par stykker kastede sig ud i lystfiskeriets glæder og sorger! Tim og Maja lærte af Kasper, hvordan man sætter madding på en fiskekrog og får Lejrskole i Ribe september 2012 Onsdag Vi kørte af sted fra Horsens ved halv 10 tiden, efter vi havde pakket den grå bus og den sorte Citroen, med bagage, mad, Uno og Vildkatten(spil), brænde m.m. Det

Læs mere

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Fredagsbrev uge 24. Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie.

Fredagsbrev uge 24. Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie. Fredagsbrev uge 24 Kære forældre Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie. Onsdag havde vi besøg af børn, som starter på Udefriskolen efter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 Torsdag 08-jan Vi rytter op ude. Vi flytter resten af juletræerne væk fra græsset og tager stilladset ned. Vi starter på at øve knob og besnøringer. Torsdag

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Dagsrytme for Børnehuset

Dagsrytme for Børnehuset Hverdags morgen: Dagsrytme for Børnehuset Kl. 6.00 Vi møder ind nattevagten har fordelt børn. Vi snakker sammen om hvordan natten er gået. Nattevagten overleverer informationer. Vi starter med at tage

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Dagbog fra Husby 2012

Dagbog fra Husby 2012 Dagbog fra Husby 2012 1. del lørdag den 11-2 Børge og Ole kom som de første kl. 14.25. Vi snakkede om det var den forkerte uge vi var kommet. Vi var glade, da den røde postbil kom med Betina og Johnny.

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 4, 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 4, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 4, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kammeratskab Ansvar Friluftsliv Sjov Udfordrende Forældre: når jeres barn kommer fra spejdermøde,

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere