Indhold Slægten Brorsen... 1 Niels Brorsen Niels Nielsen Brorsen... 4 Peder Nielsen Brorsen... 5 Niels Pedersen Brorsen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Slægten Brorsen... 1 Niels Brorsen 1659-1727... 3 Niels Nielsen Brorsen... 4 Peder Nielsen Brorsen... 5 Niels Pedersen Brorsen..."

Transkript

1 Slægten Brorsen Mormors Farfars Farfars Far: Niels Brorsen Mormors Farfars Farfar: Niels Nielsen Brorsen Mormors Farfars Far: Peder Nielsen Brorsen Mormors Farfar: Niels Pedersen Brorsen Mormors Far: Hans Peder Nielsen Brorsen Mormor: Maren Nielsen Brorsen Mor: Bodil Marie Mikkelsen Proband: Johannes Marius Hansen 1

2 Indhold Slægten Brorsen... 1 Niels Brorsen Niels Nielsen Brorsen... 4 Peder Nielsen Brorsen... 5 Niels Pedersen Brorsen... 7 Hans Peder Nielsen Brorsen Maren Nielsen Bodil Marie Mikkelsen Johannes Marius Hansen Efterkommere efter Maren Nielsen Brorsen og Truels Mickelsen Bodil Marie Mikkelsen Karen Mikkelsen Hans Brorsen Mikkelsen Niels Michael Mikkelsen Christen Christensen Michelsen Peder Jesper Mikkelsen

3 Niels Brorsen Er født ca.1659 men hvor vides ikke. Han døde 1727 i Farup Sogn Og blev begravet d. 24 december 1727, 68 Aar gammel. Han var Fæster af en Ejendom i Kærbøl, Farup Sogn, Ribe Herred. Ribe Amt. Niels Brorsen blev gift ca.1690 med Maren. Da Vielsen ikke er fundet indført i Kirkebogen, har man ikke kunnet konstatere Hustruens fulde Navn og Data. I ægteskabet var Børnene: 1. Knud Nielsen Brorsen, født ca Therkild Nielsen Brorsen, født 1697, døbt d. 12. August Mette Nielsdatter Brorsen, født 1699, døbt d. 1. februar Dorthea Nielsdatter Brorsen, født 1702, døbt d. 12. marts Niels Nielsen Brorsen, født 1704, døbt d. 9. marts 1704, død d. 3. Maj Niels Nielsen Brorsen, født 1706, døbt d. 25. marts Alle Børnene er født i Kærbøl, Farup Sogn. Sønnen Knud Nielsen Brorsen blev gift 1729 med Anne Mortensdatter og har formodentlig faaet Ejendommen i Kærbøl efter Faderen. Da Kirkebogen for Farup Sogn først begynder 1695, har man ikke kunnet finde Niels Brorsens Fødsel, og Slægten kan derfor ikke føres længere tilbage. 3

4 Niels Nielsen Brorsen er født 1706 i Kærbøl, Farup Sogn, som Søn af Fæster Niels Brorsen og Hustru Maren, og han døde 1779, og blev begravet d. 30. Marts, 73 Aar og 3 Uger gammel. Niels Nielsen Brorsen blev døbt d. 25. marts 1706 i Farup Kirke, og Faddere ved Dåben var Kristen Grejs kone, Birthe Jensdatter ter og Niels Grejsen. Niels Nielsen Brorsen var Gaardfæster i Kærbøl, Farup Sogn. Han blev gift d. 15. april 1734 i Farup Kirke med Enken Karen Clausdatter Hun er født ca. 1695, men hvor vides ikke, og hun døde 1760, Og blev begravet d. 23. juli, 65 Aar gammel. I Ægteskabet var Børnene: 1.Maren Nielsdatter Brorsen, født 1735, døbt d. 20. Marts 1735, død Peder Nielsen Brorsen, født 1736, døbt d. 21. oktober Maren Nielsdatter Brorsen, født 1739, døbt d. 13. september død d. 30. juni Alle Børnene er født i Kærbøl, Farup Sogn. Niels Nielsen Brorsen fik ved sit Giftermål med Karen Clausdatter hendes Ejendom i Kærbøl i Fæste. Karen Clausdatter var gift første Gang med Peder Madsen i Kærbøl, der var født ca og døde i Kærbøl 1733, 53 Aar gammel. Der var i dette Ægteskab flere Børn, bl.a. en Datter Else, der døde 1746, og en Søn Mads Pedersen der døde 1788, 60 Aar gammel. Niels Nielsen Brorsen afstod nogle Aar efter Hustruens Død Gaarden til Sønnen Peder Nielsen Brorsen. 4

5 Peder Nielsen Brorsen er født 1736 i Kærbøl, Farup Sogn, som Søn af Gaardfæster Niels Nielsen Brorsen og Hustru Karen Clausdatter. Peder Nielsen Brorsen blev døbt d. 21. oktober 1736 i Farup Kirke, og Faddere ved Daaben var Maren Clausdatter, Jedsted, Maren Andersdatter Nygaard, Niels Mortensen, Kærbøl, Jeppe Hansen, Kærbøl, og Hans Pedersen, Kærbøl. Peder Nielsen Brorsen var Fæster i Kærbøl, Farup Sogn. Han blev trolovet d. 29. Januar 1768 og gift d. 7. Oktober samme Aar i Vilslev Kirke med Else Katrine Clausdatter. en Trolovelse var oprindelig en meget højtidelig Handling, hvori Præsten medvirkede. Efter Trolovelsen flyttede Parret straks sammen, og Trolovelsen kunde kun hæves efter kongelig Bevilling. Men Aar 1783 blev det forbudt at holde Gilde ved Trolovelsen de trolovede måtte ikke flytte sammen, samtidig ophørte Præstens Medvirken. I Aaret 1799 blev Trolovelser helt afskaffet ved kongeligt Reskript, men Skikken med at holde Trolovelse fortsatte dog længe efter som en privat Fest uden ægteskabsstiftende karakter. Else Katrine Clausdatter er født 1739 i Hillerup, Farup Sogn som Datter af Claus Pedersen og Hustru, og hun døde i Barselseng 1768 og blev begravet d. 23. December, 29 3/4 Aar gammel. Else Katrine Clausdatter blev døbt d. 21. Marts 1739, baaret til Daaben af Niels Madsens Hustru Ane i Hillerup, og Faddere var Villads Pedersen, Hans Mortensen, Christen Jepsen, alle af Jedsted, og Dorthea Andersdatter, Hillerup. I Ægteskabet var Sønnen: Niels Pedersen Brorsen, født 1768 i Farup Sogn, døbt d. 18. december 1768 Peder Nielsen Brorsen blev, efter Trolovelse d.15. December l770, gift anden Gang d. 27. April 1771 i Farup Kirke med Maren Gregersdatter. Forlovere ved Brylluppet var Niels Brorsen og Niels Gregersen. Maren Gregersdatter er født i 1738 i Farup Sogn som Datter af 5

6 Gregers Nielsen og Hustru Ane Mortensdatter i Farup, og hun døde 1798 af Tæring og blev begravet d. 23. August, 6o Aar gammel. Maren Gregersdatter blev døbt d. 9. Marts 1738 i Farup Kirke, og Faddere ved Daaben var Knud Gregersens kone i Ribe, Kirsten Knudsdatter, Ribe, Henrik Knudsen, Ribe, og Karen Mortensdatter, Kærbøl. I dette Ægteskab var Børnene. 1. Gregers Pedersen Brorsen, født 1771, døbt d. 13. Oktober Else Katrine Pedersdatter Brorsen, født 1773, døbt d. 14. Februar Anna Pedersdatter Brorsen, født 1776, døbt d. 12. Januar Claus Pedersen Brorsen, født 1778, døbt d. 15. November 1778, død d. 6. Januar Alle Børnene er født i Kærbøl, Farup Sogn. 6

7 Niels Pedersen Brorsen ogsaa kaldet Brodersen, er født 1768 i Kærbøl, Farup Sogn, som Søn af Fæster Peder Nielsen Brorsen og dennes første Hustru Else Katrine Clausdatter, og han døde d. 2. Marts 1853, 84 Aar gammel Niels Pedersen Brorsen blev døbt d. 18. December 1768 i Farup Kirke, og Faddere ved Daaben var Claus Pedersen, Hillerup, Mads Pedersen, Skrædder i Kærbøl, Morten Knudsen, Farup, Maren Clausdatter Søren Pedersen Tanderup og Maren Nielsdatter, Farup. Niels Pedersen Brorsen var Selvejergaardmand og Sognefoged i Tange, Sct. Catharinæ, Sogn, Ribe. Han blev gift d. 25. November 1803 i Sct. Catharinæ Sogn, Ribe, med Enken. Maren Jeppesdatter. Forlovere ved Brylluppet var Frands Simonsen. Maren Jeppesdatter er født ca i Føvling Sogn, og hun døde d. 8. November 1856 i Farup Sogn, 91 Aar gammel. I Ægteskabet var Børnene: 1. Hans Peder Nielsen Brorsen, født d. 6. November Else Catrine Nielsdatter Brorsen, født d. 21. Juni Begge Børnene er født i Tange, Sct. Catharinæ Sogn, Ribe. Maren Jeppesdatter var gift første Gang med Lauge Pedersen, der døde 1797, 45 Aar gammel. Hun blev derefter gift anden Gang d. 11. Maj 1798 med Hans Simonsen, der døde af Mavekrampe d. 15. April 1803, 39 Aar gammel. I disse Ægteskaber var der flere Børn. Niels Pedersen Brorsen overtog ved sit Ægteskab med Maren Jeppesdatter hendes Ejendom i Tange. Han fik Vielsesattesten tinglæst som adkomst til Gaarden. Tinglæsningen er indført i Riberhus Birks skøde og Pantebog Nr. 5, Fol. 215, og lyder i Uddrag, som følger: "Anno 1803 d. 25. November blev Gaardmand Niels Pedersen Brorsen itange forenet i Ægteskab med Enken efter afdøde Gaardmand Hans Simonsen, Maren Jeppesdatter i Tange, bevidnes Ribe, d. 9. April N. Sattrup, Præst ved Sct. Katrine Kirke 7

8 At Maren Jeppesdatter ved Skifteslutning efter hendes afdøde Mand Gaardmand Hans Simonsen i Tange. den 11. Juni 1803 er bleven overdraget følgende Ejendomme til fri Raadighed nemlig: Stervbogaarden i Tange med tilkøbte Ejendomme af Hartkorn i alt 8 Tdr. 3 Skp. o Fjdk. 11/15 Alb. attesteres af Skifteforvalteren. Ribe, d. 11. April Hejlmann. Fremlagt og læst ved Riberhus Birketing d. 17. April 1822 som Adkomstdokument for Niels Pedersen Brorsen i Tange. " Niels Pedersen Brorsen afstod 1838 Gaarden til Sønnen Hans Peder Nielsen Brorsen og gik sammen med Hustruen paa Aftægt i Gaarden. Aftægtskontrakten lyder saaledes: "Underskrevne Hans Peder Nielsen Brorsen, som ved Skøde af Dags Dato er overdraget til Ejendom min fædrene Gaard i Tange med samtlige underliggende og dertil indkøbte Ejendomme, forpligter herved mig og Gaardens efterkommende Ejere at svare og udrede efterskrevne Aftægt til mine Forældre, Niels Brorsen og Hustru Maren Jeppesdatter, for deres Livstid og med Prioritet og Panteret i Gaarden og samtlige Ejendomme, næstefter den derpaa til Dato hæftende tinglæste Pantegæld og den Gaarden paalagte Forsørgelse af min Broder Jeppe Laugesen. I Stuehusets østre Ende indrettes dem 2-3 Fag til Aftægtsbolig med kakkelovn m. v. Til deres Underhold leveres dem aarlig: 4 Tdr. Brødrug, 1 Td. Malt, 1 /2 Td. Byggryn, 1 /2 Td. Boghvedegryn, 1/2 Td. Byg til Mel, 4 Lsp. røget Flæsk, 4 Lsp. Kød, 1 Lsp. Hør og i rede Penge 16 Rigsd. De vælger en Ko til Malkning, saa de altid har Mælk, og Koen fodres og græsses lige med Gaardens Køer. De udtager 2 Faar, som med Yngel græsses og fodres og passes i gaarden. Af Brændsel maa de tage det fornødne af Gaardens Beholdning, og af Haveurter maa de tage i Haven. De skal endvidere have 1/2 Lsp. Kaffe, 1/2 Lsp. Sukker, og der holdes voksen Pige til deres Pleje, hvis de forlanger det. 8

9 Fri Befordring til Kirke, Købstad og Familie efter Billighed, og fri Afbenyttelse af Bryggers, Ovn og Brønd. Efter deres Død lader jeg dem hæderlig begrave. Saalænge de selv ønsker det, bliver de sammen med mig og Familie men naar de forlanger det, træder nævnte Aftægt i Kraft og præsteres. Naar de træder paa Aftægt, medtager de det nødvendige Indbo, som ved deres Død falder tilbage til Gaardens Ejer. Naar en af Aftægtsfolkene dør, bortfalder 1/3 af Kornet, det øvrige præsteres uforandret. Aftægten er kapitaliseret til 600 Rdlr. rede Sølv. Tange, d. 27 November Hans Peder Nielsen Brorsen. Fremlagt og læst i Riberhus Birketing d. 28. November 1838." 9

10 Hans Peder Nielsen Brorsen er født d. 6. November 1805 i Tange, Sct. Catharinæ Sogn, Ribe, som Søn af Selvejergaardmand og Sognefoged Niels Pedersen Brorsen og Hustru Maren Jeppesdatter. Hans Peder Nielsen Brorsen blev døbt d. 26. December 1805 i Sct. Catharinæ Sogn, og Faddere ved Daaben var Niels Jepsen, Niels Pedersen og Møllerens Kone Maren Clausdatter i Tved. Hans Peder Nielsen Brorsen var Gaardejer og Sognefoged i Tange Sct. Catharinæ Sogn, Ribe. Han blev gift første Gang d. 15. November 1834 i Ribe med Bodil Marie Hansdatter Forlovere ved Brylluppet var Gaardmand Simon Hansen i ØsterObeling og Gaardmand Nis Pedersen i Holm. Bodil Marie Hansdatter er født 1798 i Terpager, Sneum Sogn, som Datter af Gaardmand Hans Hansen og Hustru Maren Hansdatter, og hun døde d. 15. Juni 1845 i Tange Sogn af Nervefeber. Bodil Marie Hansdatter blev døbt d. 1. Oktober 1798 i Sneum, og Faddere ved Daaben var Niels Hansen, Tjæreby, Hans Pedersen, Jacob Nielsen, Hans Jørgensen og Ane Christensdatter. I Ægteskabet var Børnene: 1.Maren Nielsen, født d. 2. Oktober 1835, døbt d. 9 Oktober Niels Hansen Nielsen, født d. 8. Marts 1840, døbt d. 20. April 1840 Begge Børnene er født i Tange, Sct. Catharinæ Sogn, Ribe. Hans Peder Nielsen Brorsen blev gift anden Gang d. 12. Juni 1846 i Ribe med Bodil Margrethe Jeppesdatter. Forlovere ved Brylluppet var Gaardmand Simon Hansen i Øster Obeling, og Gaardmand Jeppe Hansen i Tved. Bodil Margrethe Jeppesdatter er født d. 9. Oktober 1825 i Tved, Ribe Købstad, som Datter af Gaardmand Jeppe Hansen og Hustru Karen Margrethe Mortensdatter. Bodil Margrethe Jeppesdatter blev hjemmedøbt d. 12. Oktober 1825 og fremstillet i Sct. Catharinæ Kirken, Ribe, d. 20. November Faddere ved Fremstillingen var Dorthea Hansdatter i Tved, 10

11 Else Nielsdatter i Tange, Jomfru Karen Lytzen, Ribe, Gaardmand Frans Simonsen, Tange, og Jep Madsen i Tved. I dette Ægteskab var Børnene: 1.Karen Margrethe Nielsen, født d. 24. April 1850, døbt d. 9. Juni Jeppe Hansen Nielsen, født d. 4. September 1854, hjemmedøbt d. 25 Oktober og fremstillet i Kirken d. 29. Oktober Ebbe Hansen Nielsen, født d. 7. April 1858, døbt d. 16. Maj alle Børnene er født i Tange, Sct. Catharinæ Sogn, Ribe. Hans Peder Nielsen Brorsen overtog 1838 Fødegaarden efter sin Far. Skødet er indført i Riberhus Birks Skøde- og Pantebog Nr. 7, Fol. 308, og lyder i Uddrag, som følger : Underskrevne Sognefoged og Selvejergaardmand Niels Brorsen i Tange, under Ribe St. Kathrine Sogn, skøder herved til min Søn Hans Peder Nielsen Brorsen min ejendom og paaboende, efter Vielsesattest tinglæst som Adkomst 9. April 1822 og Skifterets Attest af 17. s.md. tinglæst ved Riberhus Birketing d. 17. April 1822, tilhørende Selvejergaard i fornævnte Tange, og dertil i sin Tid indkøbte og underliggende Ejendomme nemlig: 1. Gaarden i Tange, med Jorder dertil hørende, 2 Tdr. 1 Skp. 3 Fjdk. 2. Af Hans Jepsens Sted i Tange 0 Tdr.1 Skp.2 Fjdk.1 7/8 Alb. Af Nis Nissens Sted /2 - Af Jens Bundesens Sted /48 - Af Riberhus Ladegaards Jorder /40 - Af do do do / /3 Part af 2 Moseskifter ikamtrup Mose. 4. 1/8 Part af Busk Eng arvet efter P. Laursen /8-5. En Eng i Svankær /2 - I alt: 8 Tdr. 3 Skp.0 Fjdk.11 /15 Alb. hvilke samtlige Ejendomme, med Sæd og Afgrøde saavelsom alt i Gaarden forefindende Ind- og Udbo samt Besætning, fra nu af skal tilhøre fornævnte Hans Peder Nielsen Brorsen som hans lovlige og fuldkomne Ejendom, alt imod følgende af ham overtagne Præstationer som Gaardens Købesum: l.han overtager min paa Gaarden havende Pantegæld til Enkemadam 11

12 Hobolt i Ribe efter Panteobligation af 21.December 1829, 1120 Rdlr. rede Sølv og endvidere efter Dato af 22. Oktober Rdlr. Fremdeles har han udstedt Forskrivninger til mine 3 Stedbørn saaledes: Simon Hansen i Øster Obeling 160 Rdlr. rede Sølv. Ebbe Laursen i Hedegaard Else, gift med Nis Pedersen i Holm Rdlr. rede Sølv. Endelig forpligtes han og Gaardens efterkommende Ejere at give min Stedsøn, Jep Lauesen, 44 Aar gammel og svagelig af Helbred, forsvarlig Ophold for dennes Livstid med Føde og Klæder, Vask, Husly, Varme og Sengelejlighed lige med og lige saa godt som Gaar dens Beboer med Familie selv nyder det, samt aarlig give ham 5 Rdlr. og lade ham have og holde 3 Faar med Yngel, med Gaardens Faar paa Græs og Foder, hvilket Ophold m.m. anslaas til aarlig 54 Rdlr. Sølv, for 5 aar 320 Rdlr. I alt Købesum 2400 Rdlr. rede Sølv. Her foruden har han under D. Dato udstedt til mig og Hustru behørig Aftægtskontrakt, der tillige med dette Skøde tinglæses og protokolleres. Tange, d. 27. November Niels Brorsen. Til Vitterlighed: Jens Jacobsen. Gregers Brorsen. Fremlagt og læst ved Riberhus Birketings Ret Onsdag den 28. November 1838 og herhos Attest, at Købekontrakt ej har været op-rettet. Tranberg. " Efter Bodil Marie Hansdatters Død blev der afholdt Skifte. Det - te er indført i Riberhus Birks Skifteprotokol , Fol. 178, , og lyder i Uddrag, som følger: "Skifte afholdt 14. Juli 1845 efter Sognefoged Hans Brorsen Hustru Bodil Marie Hansdatter. Børn: Maren Nielsen, 9 1/2 Aar, og Niels Hansen Nielsen, 5 Aar. Faderen henholdt sig til Forordningen af 7/ om, at Arven kunde blive indestaaende i Boet, men da han ikke var vidende om 12

13 Skifterettens Komme og derfor ikke havde kunnet træffe Anstalt til at hans Kreaturer, som tildels befindes langt herfra var bragt tilstede, eller at de fødte værger, som paa mødrene Side var Gaardmand Peder Hansen, Terpager, og Husmand Hans Hansen, Tømmerby Mark, begge den afdødes Brødre, og paa fædrene Side Sognefoged Ebbe Laursen i Hedegaard og Simon Hansen i Øster Obling, havde kunnet faa Meddelelse om Skiftehandlingen, blev Skiftet udsat til 21.Juli. Den 21. Juli var mødt som Værge Børnenes Morbroder Hans Hansen, Tømmerby Mark, og Faderens Halvbroder Sognefoged Ebbe Laursen i Hedegaard. Indboet blev registreret og vurderet: Af Besætning var der 6 Heste, 1 Føl = 159 Rdlr. 13 Køer a` 18 Rdlr. = 234 Rdlr. 6 Stude = 90 Rdlr. 4 mindre Stude = 3o Rdlr. 8 Kvier = 8o Rdlr., 12 Kalve = 54 Rdlr., 13 Faar med 8 Lam = 28 Rdlr. og 4 Svin = 18 Rdlr. Stervbogaarden som staar for Hartkorn 8 Tdr. 3 Skp. o Fjdk. 11/15 Alb. med Afgrøde, Fiskedam m.m. ansat ti 330o Rdlr. Enkemanden fremlagde Skøde af 24. Juni 1839 paa Gaardens 2 tilkøbte Engparceller og paa, Stervbogaarden af 27. November Formuen udgjorde i alt 4746 Rdlr. eller rede Sølv 7594 Rdlr. Gæld: Prioritet 1000 Rdlr. + Aftægt ti Enkemandens Forældre efter Kontrakt af 27. November 1838 ansat til 600 Rdlr. rede Sølv. Ligeledes aftægt ti Enkemandens Halvbroder Jeppe Laugesen, som efter det fremlagte Skøde er 320 Rdlr. Enkemanden ønskede at udbetale Børnene deres arv, mod at, den blev indestaaende i Boet uden Renter, til de var fyldt 18 aar, og han sørgede for deres Opdragelse og Underhold. Den 28. August 1845 var der Skifteslutning, og Boets Indtægt blev opgivet til 7594 Rdlr. og Udgifterne ti 2730 Rdlr., igen til Deling 4864 Rdlr., hvoraf Enkemanden tilkom 2432 Rdlr., Sønnen Niels Hansen Nielsen 1613 Rdlr. og Datteren Maren Nielsen 806 Rdlr. 3 Mark. Børnenes Arv blev indestaaende i Gaarden næst efter Pantegæld og Aftægt. 13

14 Maren Nielsen ogsaa kaldet Maren Nielsen Brorsen, er født d. 2. Oktober 1835 i Tange, Sct. Catharinæ Sogn, Ribe, som Datter af Gaardejer og Sognefoged Hans Peder Nielsen Brorsen og Hustru Bodil Marie Hansdatter, og hun døde i September 1909 i Holstebro. Maren Nielsen Brorsen blev hjemmedøbt d. 9. Oktober 1835 og fremstillet i Kirken d. 26. December, og Faddere ved Fremstillingen var Gaardmand Niels Pedersens Hustru Else Katrine i Holm, Hygom Sogn, Pige Ane Hansdatter, Terpager, Sneum Sogn, Pige Maren Gregersen, Tang, Gaardmand Simon Hansen, Øster Obling, og Ungkarl Peder Hansen, Terpager. Maren Nielsen Brorsen blev konfirmeret d. 1. Apri og fik Karaktererne g i Kundskaber og mg i Opførsel. Hun blev gift d. 5. Maj 1860 i Sct. Catharinæ Sogn, Ribe, med Truels Mickelsen. Forlovere ved Brylluppet var Gaardmand Hans Peder Nielsen, Tange, og Aftægtsmand Mickel Sørensen i Tved. Truels Mickelsen er født d. 5. Marts 1829 i Tved, Sct.Catharinæ Sogn, Ribe, som Søn af Gaardmand Mickel Sørensen og Hustru Karen Larsdatter i Tved, og han døde 1901 i Holstebro. Truels Mickelsen blev døbt d. 5. April 1829, og Faddere ved Daaben var Niels Jørgensens Hustru Else Katrine Nielsdatter, Tange, Gaardmand Anders Hansen, Øster Gest, Gaardmand Jørgen Hansen, Tved, og Simon Hansen. Truels Mickelsen og Hustru boede en kort, Tid i Vong, Nykirke Sogn, fra boede de i Hjortkjær i Grimstrup Sogn, hvor de havde en Gaard, og fra havde de en Mølle i Eg i Grindsted Sogn og en Præstegaard i Forpagtning, her drev de samtidig Kro, Købmandshandel og Postsamlingssted. Derefter havde de en Gaard og Kro i Urup i Grindsted Sogn, hvorefter de flyttede til Borbjerg pr. Holstebro, hvor de købte Gaarden "Risumsminde". I Ægteskabet var Børnene: 1. Bodil Marie Mikkelsen, født d. 20. Marts 1861 i Vong, Nykirke Sogn. 2. Karen Mikkelsen, født d. 24. Juni 1862 i Hjortkær, Grimstrup Sogn. 3. Hans Brorsen Michelsen, født d. 19. Juli 1863 i Hjortkær, Grim strup Sogn. 14

15 4. Niels Michael Mikkelsen, født d. 16. September 1864 i Hjortkær, Grimstrup Sogn. 5. Christen Christensen Michelsen, født d. 7. April 1866 i Hjortkær, Grimstrup Sogn. 6. Peder Jesper Mikkelsen, født d. 26. Februar 1868 i Eg, Grindsted Sogn. 7. Bodil Margrethe Mikkelsen, født d. 10. Maj 1869 i Eg. Grindsted Sogn. 8. Søren Peder Mikkelsen, født d. 2. September 1870 i Eg, Grindsted Sogn. 9. Niels Brorsen Michelsen, født d. 30. Januar 1873 i Eg, Grindsted Sogn, død d. 9. December Kristiane Elise Mikkelsen, født d. 11. Maj 1874 i Eg, Grindsted Sogn. 11. Nielsine Hedvig Mikkelsen, født d. 11. Maj 1874 i Eg, Grindsted Sogn. 12. Bodil Marie Dusine Mikkelsen, født d. 29. September 1877 i Urup Grindsted Sogn. Maren Nielsen Brorsens Dattersøn Peder Thorkild Lundsgaard har nedskrevet følgende Erindringer om sin Moders Barndom og Ungdom: Bodil Marie Dusine Lundsgaard er født d. 29. September 1877 i Urup, Grindsted Sogn, som den sidste af 12 Søskende, derfra Navnet Dusine. Som sine øvrige Søskende havde hun to Fornavne foruden Dusine. Hun blev kaldt Marie, idet hendes ældste Søster blev kaldt Bodil. Som syvaarig flyttede Mor med sine Forældre og andre Søskende fra Sønderjylland nordpaa til Borbjerg ved Holstebro. Mine Bedsteforældre havde haft deres hjem mange forskellige Steder i Sønder- Jylland. Et Sted, som særlig har været omtalt, var Eg Mølle, hvor Bedstefar drev Mølleri, Kroeri, Købmandshandel og Postsamlings- sted. I Eg Mølle havde Bedstefar ca. 12 Tjenestefolk. Bedstefarvar en Mand af vaks Natur, idet han var paa Farten meget af Tiden, og der skulle ske noget. Han drev stor Handel med Kreaturer og tog sydpaa til Tyskland for at handle. Han var en Mand, der ikke brugte Pengene unødig, saaledes har han aldrig nydt Spiritus, trods det han en Tid drev Kroeri, men heller ikke misbrugte han Folks Lyst til de vaade Varer, idet han bad Krogæsterne gaa, naar han syntes, de havde faaet nok uden at være beruset. En Tid Havde han endog foruden Eg Mølle et Par Gaarde paa samme Egn, som nogle af Sønnerne bestyrede. Efter at have afhændet Eg Mølle fik Bedstefar Brøndum Præste-gaard i Forpagtning. Derefter fik han saa (1885) Lyst til at bosætte sig noget længere oppe i Jylland og havde bestemt sig til at se paa en Gaard paa Skjern Egnen. Dette blev dog ikke til noget,idet han i Toget traf en Kone, der fortalte ham om en Hedegaard i Borbjerg ved Holstebro, som kunne købes billigt. Det blev saa denne Gaard. Til Risum i Borbjerg flyttede foruden Bedstefar og Bedstemor Børnene Karen, (der i øvrigt døde kort Tid efter), Hans og Marie. Ikke lang Tid før de flyttede til Borbjerg, var Sønnen Christen død, han var Kommis. En Søn Michael kom fra Soldatertjenesten i Fredericia til at tjene i Sdr. Risum. Peder kom til Savstrup Møl- le som Møllersvend. Søren tjente i Over Savstrup i ca. 3 Aar. I Borbjerg drev Bedstefar stor Kreaturhandel. Han tog til de omliggende Byer Herning, Viborg og Skive, hvor han for det meste købte Kreaturerne, som han derefter solgte igen enten fra Gaarden eller paa Markedet i Holstebro. 15

16 Da den Tids Transportforhold var meget enkelte og simple, foretoges de fleste Rejser til Fods. Bedstefar gik altid fra Risu mtil Vinderup, ca. 2 Mil, og tog saa derfra med Tog til Skive og Viborg. Men det kunne nok blive en lang Dag, og ofte kom han heller ikke hjem før ud paa Natten. Kreaturerne, der blev købt i Skive og Viborg, blev altid trukket til Gaarden i Borbjerg. Saaledes trak Sønnen Hans en Kobbel Køer (14 i alt) fra Viborg, en Tur paa ca. 45 km. Ellers havde Bedstefar en fast Trækker, en gammel Mand Kren Toft, hvis Broder var Kromand i Hagebro Kro. Kren Toft fik saaledes 2 Kr. for en Tur fra Viborg til Borbjerg. Køerne, der blev købt paa Viborg Marked, gav som Regel mest i Fortjeneste. Jorden, der hørte til Gaarden i Risum, var mest Hede, da Bedstefar købte den, men blev ved Slid og Slæb efterhaanden opdyrket og er i Dag god Agerjord. Nøjsomhed prægede Hjemmet i Borbjerg. Som Mor har fortalt, kunne Børnene, naar de var sultne om Morgenen, faa et tykt Stykke Rugbrød uden Smør at gumle paa. Kom der Gæster var Sødsuppe og Pandekager en fin Ret. Men med Nøjsomheden fulgte ogsaa stor Gavmildhed, idet ingen fattig gik forgæves hos Bedstefar og Bedstemor. Mange Kander Mælk blev givet til fattige gamle Mennesker. Ved Barsler var Mor ofte af sted med forskellige Sager og Madvarer. Mors Hjem var ogsaa et godt Hjem for Dyrene, idet alle var store Dyrevenner. Mange Gange var Kreaturerne, som Bedstefar købte paa Markederne, meget forkomne efter den lange Tur, de maatte gaa fra Viborg eller Skive, men i Risum kom de snart under god Pleje. Hunde og Katte var altid højt elskede og havde det som "Blommen i et Æg". Mor gik til Præst i Borbjerg Præstegaard, der ligger 1 Mil fra Risum, saa det var jo et Stykke Vej at gaa. Hun er konfirmeret i Borbjerg Kirke ved Pastor Kuhlmann, en dygtig og meget afholdt Præst. Dette var hans sidste Hold Konfirmander, før han tog sin Afsked. Som det var Skik og Brug, lavedes alting hjemme, saasom Brygning, Slagtning, Bagning, Spinding af Garn, Vævning og Lysestøbning. Saaledes var der altid nok at tage sig til Dagen lang, og megen Frihed til at komme ud, som nu om Dage, var der ikke. Bedstefar og Bedstemor samt Hans og Mor flyttede i ca til Holstebro Østre Bymark. Gaarden i Risum overtog Sønnen Michael, som senere solgte den til Broderen Peder, hvis Søn Anders Mikkelsen nu har Gaarden. I Ejendommen paa Østre Bymark forblev Bedstefar og Bedstemor til deres Død. Derefter overtoges den af Hans der i 1911 solgte den til Broderen Michael. Hans og Mor flyttede derpaa ind i en af dem nyopført Ejendom, ogsaa paa Østre Bymark, nabo til deres gamle Ejendom. Der blev de saa til 1920, hvorefter Mor blev gift og flyttede ind til Holstebro, medens Hans købte et Hus i Holstebro, som han imidlertid solgte nogle Aar senere. derefter boede han til Leje forskellige Steder i Holstebro, indtil han i 1940 flyttede paa "De gamles Hjem", hvor han var til sin Død i 1949 " 16

17 Bodil Marie Mikkelsen Er født d. 20. Marts 1861 i Vong, Nykirke Sogn, som Datter af Gaardejer Truels Mickelsen og Hustru Maren Nielsen Brorsen, og hun døde d. 24. Juni 1935 i Askov, Malt Sogn. Bodil Marie Mikkelsen blev døbt d. 13. Juni 1861 i Grimstrup Kirke, og Faddere ved Daaben var Bodil Margrethe Brodersen og Ungkarl Niels Nielsen, begge fra Tange ved Ribe, Pigen Anne Cathrine Mikkelsen fra Tved, Ungkarl Jens Eg Hansen og Pigen Mette Hansen, disse 2 fra Hjortkjær. Bodil Marie Mikkelsen blev gift d. 17. Oktober 1885 i Brøndum Kirke med Niels Johan Hansen. Forlovere ved Brylluppet var Gaardejer og Sognefoged J.K. Lau-ridsen, Nebel og Forpagter af Brøndum Præstegaard Truels Mikkelsen. Niels Johan Hansen er født d. 14. Februar 1862 i Vester Nebel Sogn som Søn af Gaardejer og Sognefoged Hans Lauridsen og Hustru Johanne Henriksen, og han døde d. 9. September 1927 i Varde. Niels Johan Hansen blev døbt d. 21. April 1862, baaret til Daaben af Gaardmand Peder Jørgensens Hustru af Hygum, og Faddere var Pigen Severine Cathrine Lauridsen og Gaardmand Jens Kirkebøg Lauridsen, begge af Nebel. Niels Johan Hansen var Lærer i Gudbjerg pr. Gudme. I ægteskabet var Børnene: Hans Hansen, født d. 3. Oktober 1886, døbt d. November Troels Frode Hansen, født d. 18. November 1888, døbt d. 30. december Alfred Kristjan Hansen, født d. 2. Februar 1891, døbt d. 8. Marts Aage Hansen, født d. 20. Juni 1893, døbt d. 23. Juli Aksel Hansen, født d. 14. Februar 1896, døbt d. 22 Marts Johannes Marius Hansen, født d. 16. Marts 1898, døbt d. 11. April Alle Børnene er født i Vejrup Sogn. I Anledning af Niels Johan Hansens Død bragte Svendborg Avis følgende Nekrolog: "Lærer Hansen, Gudbjerg, død. Fra Varde kommer det Sorgens Budskab til Hjemegnen, at Lærer Hansen, Gudbjerg, er død paa det derværende Sygehus. Under et Besøg, som han aflagde i sin Fødeegn der vester ude, blev han heftig syg, og maatte lade sig indlægge paa Sygehuset, hvor Døden fulgte. For nogle Aar siden var Lærer Hansen syg i Hjemmet, men var ellers fuldkommen rask efter denne Sygdom. Han blev 64 Aar. Lærer Niels Johan Hansen kom til Gudbjerg 2. April 1901, og i Fjor takkede Beboerne ham ved en Sammenkomst for 25 Aars virke i Skolen og Kirken og for hans dygtige Samfundsarbejde, der 17

18 er kommen saa mange der Paa egnen til Gode og Glæde. Der blev ved den Lejlighed sagt ham oprigtig Tak, fra Børnene og unge og ældre for det Tilholdssted, Skolen og Hjemmet havde været for dem og for det Arbejde, Lærer Hansen havde udført for Ungdommen i Skyttesagen og paa mange Omraader. Han var udgaaet fra Gedved Seminarium, og da Gudbjerg Sogneraad i sin Tid blandt mange Ansøgere antog ham, var man ikke i Tvivl om, at han var den rette, en Mening, der ikke siden har forandret sig. At Lærer Hansens var en god mand sit Hjem, i sin Skole, i sit Sogn og sit Samfund, vil alle, der kendte meget til ham, være enige om. Blandt andre Tillidshverv havde han Sæde i "Svendborg Avis" Repræsentantskab. Hansen efterlader sig Hustru og 5 dygtige Sønner, hvoraf den ældste er Lærer ved Vordingborg Seminarium, den næste Lærer og Translatør i København, en Lærer i Vestbirk, en studerer i København, og den yngste er som Landbrugskandidat ansat i Askov. Jordefærden vil foregaa i Gudbjerg. " I Anledning af Niels Johan Hansens Jordefærd bragte "Svendborg Avis" en Omtale, der lyder i uddrag: "Sognet følger sin kære, trofaste Lærer til Graven. For over 25 aar siden modtog Gudbjerg Sogn sin unge Lærer med venlig Forventning. I Gaard fulgte det ham med oprigtig Sorg, men tillige taknemlige Følelser til Graven. En god Mand har virket der paa Stedet i 25 aar'. Han bliver savnet og husket af mange. Flagene var Paa halv Stang paa Egnen, og efter Middag gik Strømmen fra alle Kanter mod Gudbjerg Kirke, hvor den hvide Baare stod midt i Korrundingen, hvor Lærer Hansen Søndag efter Søndag, Aar efter Aar begyndte og sluttede Gudstjenesten med Bøn paa sin jævne, stilfærdige Maade, der fik Menigheden med. Nu var Kirken blomsterstrøet og smykket med Sørgeflor. Kun til en Del af Kransene var der Plads. Hele Følget kunde næppe rummes i Kirken, der har 25o Siddepladser, men trods ekstra Bænke maatte mange staa, saa der var mindst 4oo. Alle Skolebørnene havde Plads sammen i nogle Stolerader. I Følget saas Provst Kattrup i Ornat, Folketingsmand Jensen-Broby, Dr. Jacobi, Vester Skerninge, Skolebestyrer Haahr, Svendborg, mange Lærere og langvejs Gæster. Pastor Sveistrup, Gudbjerg, talte som Stedets Præst. Pastor Jørgensen, der nu er Præst i Frederikssund, talte over sin gamle, faderlige ven. "Jeg tænker paa de gamle Dage, paa de længst henrundne Aar. " Denne gamle Sætning faldt mig ind, da Lærer Hansen stred med 18

19 Døden i Nærheden af sit Barndomshjem og det Sted, hvor han havde levet en Del af sin Manddomsgerning. Hans Hustru vil da tænke paa hans Trofasthed og hans Godhed og vi andre paa hans ligevægtige Sind og hans Kærlighed til Fred. I, hans Børn, ved, hvad I har mistet. I kender hans stadige Arbejde for at faa jer frem, saa I kunde blive dygtige. Han elskedede sand, oplysning og ønskede jer stadig nye Kundskaber, for at I bedre kunde være i Stand til at virke, hvor I nu kom hen. Han sled og bragte Offer, og intet Offer var ham for stort, naar det kunde tjene til at bringe hans Børn fremad, og han fulgte jer med sin aldrig svigtende Interesse. Alle mindes vi, da han kom hertil. Man skulle først vænne sig til hans lidt tunge vestjydske Sind, som ikke var saa let at omplante, men han var ogsaa taknemlig for hvert lille Tegn paa, at at det var lykkedes, det han havde med at gøre. Fra den Tid, han stod i sin fulde Kraft i Skolen, husker jeg, at jeg en Dag kom ind og saa ham sidde med en af de mindste paa Knæene og stave med den lille. Den Stilling er særtegnende for ham. Han holdt saa meget af Børn. Og han ville de unge alt godt. Han havde Kærlighedens Øje, det hvorom der siges, at naar der bor Kærlighed i Hjertet, har øjet magt til at elske det rene frem i det urene. Og saa var der dybest i ham en frisk og barnlig Tro paa Jesus Kristus. Derfor kunde han se fremad med lyst Haab. Ved hans Livs Afslutning var han en lykkelig Mand, lykkelig ved sit Hjem, sine Barn og sin Gerning, Fred med sin Gud og bevaret i sin Tro paa ham. Baaret til Graven af seks Sønner. Nu lød "Kirkeklokke, ej til Hovedstæder", og under de sidste Vers bar de 6 Sønner Faderens Kiste ud gennem det dybt bevægede Følge. Til Graven sang man "Som Dug paa slagne Enge", hvorefter Pastor Sveistrup bekendte Troen og bad Fadervor og foretogjordpaakastelsen. Lærer Graf, Svindinge, bragte ved Graven et sidste Farvel. Det er ikke saa underligt, at der blev vemod i Lærerhjemmene i Gudme Herred, da denne trofaste hen, gode Kammerat, retsindige og ærlige Mand døde. Han var en nobel Karakter, som aldrig gik Krogveje og ikke gik paa Akkord. med det, han ansaa for Uret. Han mødte altid i vore Forsamlinger, og naar han, især i de senere Aar sjældnere talte, blev han hørt med Opmærksomhed. Vor gode Kammerat og elskede Kaldsfælle, Dit Minde vil længe bevare. Og Fru Hansen vil vi Ønske Guds velsignelse og en mild Sol til Livsaftenen, saa det maa passe, hvad der staar i Salmen "Den er slet ikke af Gud forladt" Den ældste Søn, Hans Hansen, Svindinge, takkede for al den Deltagelse og venlighed, der var vist Farnilien, og bad alle samles inde i Forsamlingshuset, hvor der var dækket Kaffebord. I Forsamlingshuset.. 19

20 Et mægtigt Regnskyl fremskyndede Folks Gang over i Forsamlingshuset, der fyldtes mere end en Gang af Deltagerne. Først talte Lærer Rasmussen, Holevad ved Assens, som var Lærer i Vejrup Sogn, Bramming, hvor Hansen ogsaa var Lærer. Han aflagde et smukt vidnesbyrd, ikke blot hvorledes han fik Vejledning med Hensyn til. Undervisningen hos den 10 Aar ældre Lærer Hansen, men ogsaa om, hvad Lærer Hansen havde været for ham i kristelig Henseende. Lærer Hansen plejede at bekende Troen ved mange Lejligheder, ogsaa ved Ungdomsmøder f.eks.:, hvilket vakte Lærer Rasmussens Opmærksomhed, og kort udtrykt Lærer Hansen er min aandelige Fader. Allermest gribende virkede det, da Sønnen Aage Hansen, som er Kommunelærer i København, talte om sin Fader Min Fader elskede de smaa. Han lærte jo Børnene de 10 Bud og Luthers geniale Forklaring til disse. Men ikke blot dette. Han levede ogsaa i disse Bud og Forklaringer,ganske særlig i den sidste Halvdel af Luthers Forklaring til det ottende Bud, hvor der staar: Vi skal tale godt om vor Næste og undskylde ham og optage alt i bedste Mening.Hermed karakteriserede Sønnen træffende sin Fader. Gdr. Laurits Hansen, Gudbjerg, en af Lærer Hansens ældste Elever, udtalte sin Taknemlighed for, hvad Lærer Hansen havde været,baade for Skolebørnene og for Ungdommen. Førstelærer Nielsen, Ellerup Skole, bragte en Hilsen paa Kollegernes vegne, særlig Kollegerne indenfor Sognet, og udtalte sin Taknemlighed for Samarbejdet med Lærer Hansen i Ungdomsskoleni forskellige Foreninger og paa andre Omraader. Derpaa sang man Lærer Hansens Yndlingssalme: "Under Dine Vingers Skygge " Ved Graven. Man gik derefter tilbage til Graven, som nu var dækket med de utallige Kranse. Efter Anmodning fra Lærerinden, overgav Pastor Sveistrup Familien en Marmortavle fra Skolebørnene og bragte Skolebørnenes Tak. Man sang "Lyksalig, Lyksalig", og det store Følge skiltes. 20

21 Johannes Marius Hansen er født d. 16. Marts 1898 i Vejrup Sogn som Søn af Lærer Niels Johan Hansen og Hustru Bodil Marie Mikkelsen. Johannes Marius Hansen blev døbt d. 11 April 1898, baaret til Daaben af Moderen, og Faddere var Pige Margrethe Mikkelsen, Pige Nielsine Hedvig Mikkelsen, Pige Karen Marie Tobiasen, Mejeribestyrer Niels Ebbesen Lykke og Ungkarl Thomas Hansen, alle af Vejrup. Johannes Marius Hansen er Enelærer og bor Vestbirk Kommuneskole, Vestbirk. Han blev gift d. 24 Februar 1924 i Marie Magdalene Kirke med Rosa Buch. Hun er født d. 14 November 1899 i Jersore, Klinte Sogn, som Datter af Lærer Julius Emil Buch og Hustru Rosa Cramer. I ægteskabet er Børnene: 1. Johan Julius Troels Hansen, født d. 5. Marts 1925 i Marie Magdalene Sogn. 2. Rosa Hansen, født d. 13. Apri i Vestbirk, Østbirk Sogn. 3. Ellen Hansen, født d. 22. Marts 1934 i Vestbirk, Østbirk Sogn. Johannes Marius Hansen gik først i Gudbjerg Skole, hvorefter han fra var Elev paa Haarhs Privatskole i Svendborg. Han kom derefter paa Jonstrup Seminarium, hvorfra han dimitterede Han var vikar først i Rønninge Kommuneskole og senerei Sønder Ho. I Efteraaret 1921 fik han Ansættelse som Andenlærer i Marie Magdalene, hvor han var til April 1927, da han fik Stilling som Enelærer ved Vestbirk Kommuneskole, hvor han stadig har sit virke. Rosa Buch har gaaet i Jersore Skole. Hun er uddannet ved Husgerning. (Se Efterkommere efter Maren Nielsen Brorsen I FJ. 21

22 Tipoldemor og Tipoldefar Maren Nielsen Brorsen & Truels Mickelsen Efterkommere efter Maren Nielsen Brorsen og Truels Mickelsen 22

23 Bodil Marie Mikkelsen Født d. 20 Marts 1861 i Vong, død d. 24 Juni i Askov, gift d. 17. Oktober 1885 i Brøndum med Lærer Niels Johan Hansen, født d. 14. Februar 1862 i V. Nebel, død d. 9. sep-tember 1927 i Varde, Søn af Gaard-Ejer og Sognefoged Hans Lauridsen Og Hustru Johanne Henriksen. Bosat: Gudbjerg pr. Gudme N.J.H. er udgaaet fra Gedved Seminarium, virkede først som Lærer I Vejrup ved Bramminge og kom d. 2. april 1901 til Gudbjerg. A. Hans Hansen, Skoleinspektør, født d. 3 Oktober I886 i Vejrup, død d. 28. November 1952 i Ribe, gift d.14. Oktober 1913 i Vejstrup, Fyn, med Margrete Lund, født d. 20. Oktober 1888 i Ø.Aaby Datter af Friskolelærer Hans Lund og Hustru Marie Mortensen. Bosat: Kongerisgade 1, Ribe. H. H. gik i Vejrup Skole, tog 1906 Studentereksamen fra Hesselager højere Almenskole, 1907 Filosofikum, var fra ansat i en Bankvirksomhed i København, tog 1907 Handelseksamen, 1911 Lærereksamen i Skaarup, tog et Kursus paa Statens Lærerhøjskole, diplomeret Talepædagog 1928, fra Lærer ved Haahrs Skole i Svendborg, derefter Kommunelærer i Grenaa fra , fra Seminarielærer i Vordingborg og fra 1935 Overlærer, siden Skoleinspektør i Ribe H.H. var en Aarrække Redaktør af Dansk Seminarieblad. Har udgivet: Dansk Sproglære 1932, Artikler om Dansk, Historie og Praktik i forskellige Tidsskrifter. Afhandlinger i Heltoft Svane: Smaa Biografier. 1. Estrid Lund Hansen, født d. 24. Januar 1916 i Grenaa, død d. 13 Januar 1933Vordingborg. B. Troels Frode Hansen, Forstander, født d. 18. November 1888 i Vejrup, gift d. 28. Juli 1918 i København med Maren Margrethe Petersen, født d. 1. Juni 1891 i Malling, Datter af Landbrugskonsulent Søren Peter Petersen og Hustru Jensine Jensen. Bosat: Statens Forsøgsstation, Studsgaard. T.F.H. gik i Vejrup og Gudbjerg Skoler, begge Steder fik han Undervisning af Faderen, var Vinteren paa 0llerup Højskole, fra September 1910 Elev paa Landbohøjskolen, blev Kandidat 1912, fra September 1912 til Marts 1914 tog han Fortsættelseskursus samme Sted. Fra 1914 til 1940 var han Assistent ved Askov Forsøgsstation og blev 1940 Forstander paa Statens Forsøgsstation i Studsgaard. M.M.P. gik i Malling Skole, derefter i Fru Laursens Privatskole i Aarhus, var Vinteren Elev paa Koldt Efterskole, Sommeren 1910 paa Baungaard 23

24 Landhusholdningsskole og Vinteren paa Askov Højskole, har i øvrigt været beskæftiget ved Husgerning. 1.Aksel Kirkeby Hansen, Civilingeniør, født d. 30. April 1919, i Askov, gift d. 7. Januar 1950 i Herning med Laboratorieassistent Anna Overgaard Nielsen, født d. 21. November 1919 i Studsgaard, Datter af Videnskabelig Assistent Niels ErikOvergaard Nielsen og Hustru Kirstine Jessen. Bosat: Obovej 16, Herlev. A.K.H tog 1938 Studentereksamen paa Akademisk kursus, København og blev 1945 Civilingeniør (Elektroingeniør) a.lars Kirkeby Hansen, født d. 25 November 1952 i Herlev 2. Ellen Kirkeby Hansen, født d. 4. November 1921 i Askov, gift d. 27. april 1944 i Herning med Husmand Robert Johan Sandgaard, født d. 7. April 1917 i Tjørring, Søn af Husmand Magner Kresten Sandgaard og Hustru Ingeborg Hvam. Bosat: "Elmely", Snejbjerg pr. Herning. E.K.H. fik privat Skoleundervisning i sit Hjem, var sommeren 1934 paa Skibelund Efterskole, Sommeren 1937 paa Askov Sløjdskole og Sommeren 1937 paa Rødding Højskole, har i øvrigt været beskæftiget ved Husgerning. R.J.S. gik i Virkelyst Skole, er uddannet ved Landbruget og har haft, forskellige Pladser ved dette, aftjente sin værnepligt ved Livgarden, genindkaldt September 1939 til Februar 1940, arbejdede fra 1943 til 44 i et Brunkulsleje. Overtog 1944 en Ejendom i Olling pr. Kibæk, Ejendommen var paa 25 Tdr. Land, solgte denne 1947, hvorefter han overtog sin nuhavende ejendom, der er paa 11 Tdr. Land. a. Henning Sandgaard, født d. 6. Januar 1945 i Olling. b. Vagn Sandgaard, født d. 17. Juli 1946 i Olling. c. Bente Sandgaard, født d. 12. September 1949 i Snejbjerg. d. Inge Sandgaard, født d. 29. August 1954 i Snejbjerg. 3. Kirsten Kirkeby Hansen, Husbestyrerinde, født d. 14. September 1929 i Askov. Bosat: Statens Forsøgsstation, Studsgaard. K. K. H. gik i Herning Friskole, var Sommeren 1945 Elev paa Aagaard Efterskole, Sommeren 1949 paa Snoghøj Gymnastikhøj skole og vinteren paa Askov Folkehøjskole. Var fra 1948 til 1949 husassistent i England, derefter var hun i 2½ Aar Syerske i København og 1 Aar i Herning. Har siden 1953 været beskæftiget ved Husgerning. 4. Troels Kirkeby Hansen, Landmand, født d. 10. April 1932 i Askov. Bosat: Statens Forsøgsstation, Studsgaard. T.K.H. gik i Herning Friskole, er uddannet ved Landbruget, aftjente sin Værnepligt ved Bornholms Værn. 5. Else Kirkeby Hansen, Husassistent, født d. 22. Marts 1934 i Askov. Bosat: Statens Forsøgsstation, Studsgaard. C. Alfred Kristjan Hansen, Gaardejer, født d. 2. Februar 1891 i Vejrup, død d. 1. August 1932 i Nyborg, gift d. 13. November 1919 i Gudbjerg med Jensine Johanne Kristensen, født d. 3. December 1897 i Sulsted, død d. l0. Marts 1951 i Svendborg, Datter af Husmand og Tækkemand Christian Peder Christensen og Hustru Johanne Christensen. 24

25 Bosat: "Lykkedal, Svindinge, Øksendrup. 1. Holger Kirkeby Hansen, Bestyrer, født d. 3. September 1920 i Svindinge, gift d. 20. Juni 1953 i Ilskov med Frida Skindholt Brandager, født d. 15. Oktober 1928 i Ilskov, Datter af Lærer Frederik Magnus Brandager og Hustru Anna Marie Nicoline Nielsen. Bosat: Sjællandsgade 90, Herning. H.K.H. gik i Svindinge og Sejlflod Skoler, var Vinteren paa Askov sløjdskole, kom derefter i Gartnerlære, 2 Aar paa Taasinge og 2 Aar i Assens, udlært Foraaret 1939, var ude at sejle til 1941, hvorefter han blev indkaldt til Marinen, var efter Hjemsendelsen ved Gartnerfaget i et Aarstid, først paa Statens Forsøgsstation i Studsgaard, senere i Svendborg. Foraaret 1942 kom han atter ud at sejle, afmønstrede 1945, hvorefter han var paa Navigationsskole ca. ½ Aar, var derefter ved Landbruget til Foraaret Fik 1947 en Kiosk i Ollerup og senere en Isforretning i Aarhus, blev 1948 salgschauffør for Pyramide Is, og 1949 Bestyrer af samme Firmas Afdeling i Herning. F.S.B. gik i Ilskov Skole, har taget Mellemskoleeksamen paa Privatkursus i København, er uddannet ved Husgerning. a. Ib Kirkeby Hansen, født d. 23. Oktober 1954 i Herning. 2. Ella Kirkeby Hansen, født d. 22. Januar 1923 i Svindinge, gift d. 10. September 1950 i Aabyhøj med Slagtermester Leo Weibel, født d. 29. Januar 1925 i Aarhus, Søn af Kedelsmed Carl Anton Weibel og Hustru Eline Lebore Kristensen. Bosat: Samsøgade 92, Aarhus. E. K. H. gik i Skole i Svindinge i 3½ Aar og de sidste Aar i København, derefter var hun beskæftiget 1 Aar i en Børnehave, hvorefter hun kom i Forretning. L.W. gik i Skole i Læsøgades Skole i Aarhus, kom derefter i Slagterlære hos Broderen, hvor han var til 1950, da han købte egen Forretning i Samsøgade i Aarhus. a. Lilli Weibel, født d. 5. Februar 1951 i Aarhus. b. Svenn Weibel, født d. 30. November 1953 i Aarhus. 3. Aage Kirkeby Hansen, Driftsleder, født d. 15. Maj 1925 i Svindinge, gift d. 8. Oktober 1948 paa Frederiksberg med Kontorist Ida Mary Jensen, født d. 31. Juli 1927 i Aarhus, Datter af Grosserer Einar Julius Jensen og Hustru Katharina Hensche. Bosat: (p. t. Frejasvej 1, Birkerød). Aa.K.H. kom efter Faderens Død 1932 til at bo hos Farbroderen Aage Hansen (I.D. ), kom ud af Skolen efter at havde taget Mellemskoleeksamen kom han i Købmandslære og senere paa Kontor, fra 1951 til 1954 drev han selvstændig Kolonialforretning. Aa. K. H. og I. M. J. 's Ægteskab blev opløst i Oktober a. Lis Kirkeby Hansen, født d. 7. Marts 1949 i Hellerup. b. Anne Kirkeby Hansen, født d. 3. April 1950 i København. 4. Inger Kirkeby Hansen, født d. 15. April 1928 i Svindinge, gift d. 7. Oktober 1948 i Svendborg med Typograf Poul Erik Borup, født d. 31. Januar i Svendborg, Søn af Malermester Oskar Harald Borup og Hustru Else Margrethe Christiansen. Bosat: Krøyersvej 9, Svendborg. I. K. H. gik først i Østre Skole, senere i Svendborg Kommunes Mellem- og Realskole, var ved Husgerning 1 Aar, hvorefter hun var hjemme hos Moderen og hjalp hende i Isforretningen. 25

26 1946 blev hun ansat som Kassererske hos Trikotagehandler Martin Bank, Svendborg, var der 1 Aar, hvorefter hun rejste hjem og var i ½ aar, til hun blev gift. Efter sit Giftermaal har hun været beskæftiget som Assistent ved Gartnernes Auktionshal indtil P.E.B. gik først i Drengeborgskolen, senere i SvendborgKommunes Mellem og Realskole, kom derefter i Typograflære 1943, udlært 1948, og har siden arbejdet som Typograf i Svendborg, siden 1952 ved Svendborg Amtstidende. a. Dorte Marianne Borup, født d. 10. Marts 1949 i Svendborg. b. Jette Vibeke Borup, født d. 16. Juni 1951 i Svendborg. c. Jens Henrik Borup, født d. 23. Januar 1954 i Svendborg. 5. Poul Kirkeby Hansen, Typograf, Født d. 15 August 1930 i Svindinge. Bosat: Krøyersvej 9, Svendborg P.K.H. gik først i Svendborg Østre Skole, senere i SvendborgMellem og Realskole, kom 1946 i typograflære, udlært 1951,aftjente fra sin Værnepligt i Odense, har siden arbejdet som typograf i Svendborg, fra april 1954 ansat på Svendborg Kotillonfabrik. D. Aage Hansen, Overlærer, klg. aut. Translatør, født d. 20. Juni 1893 i Vejrup, gift d. 18. maj 1918 i København med Overlærer Anna Marie Jensine Kirstine Henriksen, født d. 24. Marts 1881 i Diernæs, Datter af Lærer Jens Peter Henriksen og Hustru Isabella Sofie Petersen Bosat: Hans Jensens Vej 8, Hellerup. Aa. H. gik fra i Hesselager Latinskole og tog Realeksamen Fra gik han i Haahrs Skole, Svendborg, forberedt til Seminariet, fra 1911.til 1914 paa Skaarup Statsseminarium, tog 1914 Lærereksamen. Blev 1914 Vikar ved Københavns Skolevæsen, 1916 Timelærer, tog 1916 Studentereksamen fra Døchers Kursus og 1922 Translatøreksamen (Tysk). E. Axel Hansen, Førstelærer, født d. 14. Februar 1896 i Vejrup gift d. 7. November 1931 i Vordingborg med Johanne Marie Munk født d. 12. August 1910 i Øster Egesborg, Datter af Sognepræst Anders Munk og Hustru Kristine Schmidt. Bosat. Brøndum pr. Guldager A. H. gik i Gudbjerg Skole, blev 1914 udlært som Maler, var beskæftiget ved Malerfaget nogle Aar, gik samtidig paa Kunsthaandværkerskolen og senere paa Kunstakademiet, udstillede 1925 og 1927 paa Efteraarsudstillingen. Begyndte 1927 paa Seminariet i Vordingborg, tog 1931 Lærereksamen, var derefter Lærer paa Rødkilde Højskole i ca. 2 Aar, paa Ravnstrup Ungdoms skole i 4 ar og blev 1938 ansat som Førstelærer i Brøndum. J. M. M. gik i Vordingborg Realskole, var Vinteren paa Ubberup Højskole, lærte Barnepleje og var derefter indtil sit Giftermaal ansat paa Vordingborg Børnehjem. 1. Gert Arvid Hansen, Tømrer, født d. 28. Maj 1933 i Stege. Bosat: (p. t. Soldat i Sønderborg. 26

27 F. Johannes Marius Hansen, Enelærer, født d. 16. Marts 1898 i Vejrup, gift d. 24. Februar 1924 i Marie Magdalene Kirke med Rosa Buch, født d. 14. November 1899 i Jersore, Datter af Lærer Julius Emil Buch og Hustru Rosa Cramer. Bosat: Vestbirk Kommuneskole. J. M. H. gik i Gudbjerg Skole, fra Elev paa Haahrs Privatskole i Svendborg, 1917 paa Jonstrup Seminarium, tog 1920 Lærereksamen, blev derefter Vikar paa Rønninge Kommuneskole senere i Sønder Ho, blev Efteraaret 1921 ansat som Anden lærer i Marie Magdalene, var her til 1927, hvorefter han blev ansat som Enelærer i Vestbirk. R. B. gik i Jersore Skole, er uddannet ved Husgerning. 1. Johan Julius Troels Hansen, Bestyrer, født d. 5. Marts 1925 i Marie Magdalene, gift med Jill Ellen Nielsen. Bosat: Vejrø pr. Kragenæs, Lolland. J. J. T. H. er Bestyrer af en Frugtplantage. 2. Rosa Hansen, Lærerinde, født d. 14. April 1930 i Vestbirk. Bosat Møllevangs Allé 87, Aarhus. R.H. gik i Vestbirk Skole, fra paa Aarhus Seminarium, blev 1953 ansat som Lærerinde i Lisbjerg Centralskole, var her til 1954, var fra 1. Juni til 1. Juli 1954 ansat som Vikar i Randers. 3. Ellen Hansen, husbestyrerinde, født d. 22. Marts 1934 i Vestbirk Bosat: "Semmering", Humberstone Road, Lovelane Corner, Grimsby, England. 27

28 Karen Mikkelsen født d. 24. juni 1862 i Hjortkær, død d. 19. Marts 1888 i borbjerg Bosat: Borbjerg pr. Holstebro. 28

29 Hans Brorsen Mikkelsen Husmand, født d. 19. juli 1863 i Hjortkær, død d. 6. februar Bosat: Holstebro Østre Bymark. H.B.M. overtog Forældrenes Ejendom paa Holstebro Østre Bymark og overdrog den 1911 til Broderen Michael. 29

30 Niels Michael Mikkelsen Gaardejer, født d. 16. September 1864 i Hjortkær, død d. 7. August 1927 i Holstebro, gift d. 12. November 1897 i Borbjerg med Ane Marie Petersen, født d. 29. December 1871 paa Venø, død d. 2. Februar 1901 i Borbjerg, Datter af Gaardejer, senere Vejmand, Lago Petersen Møller og Hustru Karen Marie Nielsen. Bosat: Holstebro Østre Bymark. N. M. M. overtog ca Faderens Gaard i Risum, Borbjerg pr. Holstebro, solgte den senere, omkring 1902, til Broderen Peder, overtog ca Ejendom paa Holstebro Østre bymark. Denne Ejendom overtog han fra Broderen Hans, og den havde tidligere tilhørt hans Forældre. A. Thorvald Møller Mikkelsen, Landmand, født d. 19. September1898 i Borbjerg. Bosat: "Stensgaard", Hornstrup pr. Vejle. T. M. M. gik i Hvam senere i Maabjerg Skole, er uddannet ved Landbruget, aftjente 1919 sin Værnepligt som Infanterist i Viborg, var Vinteren paa Rønshoved Højskole, har siden 1947 været ansat hos Gaardejer Jens Jensen, "Stensgaard B. Lago Møller, Navneændring 1945 fra Lago Møller Mikkelsen,Gaardejer, født d. 31. Maj 1900 i Borbjerg, gift d. 12. Februar 1928 i Holstebro med Marie Dagmar Jespersen Lavmark, født d. 27.Marts 1902 i Hanbjerg, Datter af Gaardejer Karl Jespersen og Hustru Jensine Hansen. Bosat: "Østerbjerge", Vilsbæk pr. Kliplev. L. M. er opvokset hos sin Moders Farbroder i Hanbjerg, idet Moderen døde, da han var ½ Aar gammel, kom som 6-aarig i Hanbjerg Skole, blev uddannet ved Landbruget, aftjente 1921 sin Værnepligt var Vinteren paa Højskole ved Flensborg Fjord, var derefter hjemme hos Plejeforældrene og hjalp til ved Landbruget et Aars Tid, fik Foraaret 1923 Ansættelse i et Gartneri ved Krusaa var Vinteren paa Ladelund landbrugsskole kom 1924 til Brønderslev for paa en Frøavlsgaard at lære alsidig Landbrug, passede 1½ Aar Landbruget paa Højskolen ved Flensborg Fjord, blev 1926 Bestyrer paa en Gaard, men maatte 1927 rejse hjem paa Grund af Plejefaderens Sygdom, samtidig blev hans Fader syg, og ved dennes Sygeleje traf han M.D.J.L., der virkede som Privatsygeplejerske, rejste efter Giftermaalet til Sønderjylland, hvor de 1928 købte deres nuhavende Gaard. 1. Aage Lavmark-Møller, Student, født d. 10. Januar 1929 i»østerbjerge", Holbøl Bosat: 4. Maj Kollegiet, Frederiksberg Bredegade 13 B, København F. 2. Folmer Lavmark-Møller, Snedker, født d. 4. Februar 1930 i Østerbjerge, Holbøl, gift d. 30. Oktober 1954 i Rødding med Væverske Ane Marie Helene Kruse, født d. 14. August 1932 i Rødding, Datter af Skorstensfejermester Edvard Kruse og Hustru Marie Damgård. Bosat: Holbøl pr. Tørsbøl. 30

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

oprindeligt kunne kunne kunne

oprindeligt kunne kunne kunne Denne Slægtsbog - er oprindeligt udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. - den bør bevares i Slægten og videreføres Generation efter Generation og vil derved give sit Bidrag til at udvikle den

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM.

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM. LUDVIG ANDREAS HANSEN. Født 17 april 1870. Fødested: Kildevang, Ibsker, Øster herred, Bornholms amt. Død 9 december 1958. Formentlig i Aarsdale på Bornholm. Forældre: Lars Hansen (1823-1879) og Gertrud

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

1-27. Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877

1-27. Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 1-27 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Oplysningerne hertil er fremskaffet af: Karen Ærbo

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker 1 Brede 1978 Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker nedskrevet på falderebet af Johs Thorborg (et barn af forrige århundrede) Manuskriptet er renskrevet af Agnete Thorborg, datter af Anna og Holger Thorborg

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D JØRGEN FRIIS Slægten Simonsen fra Rugaard MED INDLEDNING af N IE L S F R I I S KØBENHAVN J. JØRGENSEN & CO. BOGTRYKKERI A/S 1958 F O R O R D»Slægten Simonsen

Læs mere

FRA JYLLANDS VESTKYST

FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING FRA JYLLANDS VESTKYST NR. NEBEL VIGGO NIELSENS FORLAG MCMXXX FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING 1901: DEN GAMLE DRAGON FRA 48 Udsolgt. [] 1914: MINDER FRA MIN LÆRERGERNING I VEST JYLLAND

Læs mere

Slægtsbog om: Slægten Breinholt

Slægtsbog om: Slægten Breinholt Slægtsbog om: Slægten Breinholt 1 SLÆGTEN BREINHOLT I det foreliggende arbejde fremlægges for familien, på hvis foranstaltning det er udført, må det oplyses, at arbejdet i væsentlig grad støtter sig til

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer

Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer Christen Thorborg fotograferet med hund og stok omk. 1865 Udarbejdet af Karsten Thorborg 2012 www.kt.mono.net Forord Min farfars

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG I-II STOH ISK SAMFUND BIND FOJ1 111:-IGKOBI:\G A~IT UDGI\'ET AF KORE~HA\'11. l 1\ Q)DIISSIOS l! OS P.

HARDSYSSELS AARBOG I-II STOH ISK SAMFUND BIND FOJ1 111:-IGKOBI:\G A~IT UDGI\'ET AF KORE~HA\'11. l 1\ Q)DIISSIOS l! OS P. HARDSYSSELS AARBOG UDGI\'ET AF I-II STOH ISK SAMFUND FOJ1 111:-IGKOBI:\G A~IT H BIND KORE~HA\'11 l 1\ Q)DIISSIOS l! OS P. li AAS E,\SO ~ 1947 Samfu nd ets St y rel se: Amtmand A. Karbcrg. BinRkobing (Formand).

Læs mere

Stårupvej nr. 15. Matr. nr. 3b Stårup - Fonager Gården har 1957 et areal på 15,9 ha.

Stårupvej nr. 15. Matr. nr. 3b Stårup - Fonager Gården har 1957 et areal på 15,9 ha. Stårupvej nr. 15. Matr. nr. 3b Stårup - Gården har 1957 et areal på 15,9 ha. Foto ca. 1970 Foto 1992 Ejere: 08 01 1858 Jens Jakobsen. (Har formentlig boet som lejer inden køb) 26 09 1879 Kristen Andersen.

Læs mere

for efterkommere efter SIBBE ANDRESEN PHILIPSEN SIBBESEN Bolsmand i Overskov i Iller, Broager Sogn født 1787 Dansk Slægtsforskning Fredericia

for efterkommere efter SIBBE ANDRESEN PHILIPSEN SIBBESEN Bolsmand i Overskov i Iller, Broager Sogn født 1787 Dansk Slægtsforskning Fredericia for efterkommere efter SIBBE ANDRESEN PHILIPSEN SIBBESEN Bolsmand i Overskov i Iller, Broager Sogn født 1787 Hvad af fædres saga findes, bør af efterslægten mindes. Copyright Dansk Slægtsforskning Fredericia

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956)

Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956) Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956) Anelinier tilbage i områderne omkring Kolding 1360 Ribe 1480 Middelfart 1500 Ringkøbing 1530 Varde 1290 Trekantsområdet 1480 Med aneparrenes kendte

Læs mere

Samlet i fars hjem i Østervrå i 1987

Samlet i fars hjem i Østervrå i 1987 Poul Jensen Christen Pedersen Mathias Nielsen Christen Jensen Anne Christensdatter Maren Jensdatter Anne Jensdatter Oline Pedersdatter Anders Kristian Poulsen Martha Marie Pedersen Niels Christian Mette

Læs mere