Indhold Slægten Brorsen... 1 Niels Brorsen Niels Nielsen Brorsen... 4 Peder Nielsen Brorsen... 5 Niels Pedersen Brorsen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Slægten Brorsen... 1 Niels Brorsen 1659-1727... 3 Niels Nielsen Brorsen... 4 Peder Nielsen Brorsen... 5 Niels Pedersen Brorsen..."

Transkript

1 Slægten Brorsen Mormors Farfars Farfars Far: Niels Brorsen Mormors Farfars Farfar: Niels Nielsen Brorsen Mormors Farfars Far: Peder Nielsen Brorsen Mormors Farfar: Niels Pedersen Brorsen Mormors Far: Hans Peder Nielsen Brorsen Mormor: Maren Nielsen Brorsen Mor: Bodil Marie Mikkelsen Proband: Johannes Marius Hansen 1

2 Indhold Slægten Brorsen... 1 Niels Brorsen Niels Nielsen Brorsen... 4 Peder Nielsen Brorsen... 5 Niels Pedersen Brorsen... 7 Hans Peder Nielsen Brorsen Maren Nielsen Bodil Marie Mikkelsen Johannes Marius Hansen Efterkommere efter Maren Nielsen Brorsen og Truels Mickelsen Bodil Marie Mikkelsen Karen Mikkelsen Hans Brorsen Mikkelsen Niels Michael Mikkelsen Christen Christensen Michelsen Peder Jesper Mikkelsen

3 Niels Brorsen Er født ca.1659 men hvor vides ikke. Han døde 1727 i Farup Sogn Og blev begravet d. 24 december 1727, 68 Aar gammel. Han var Fæster af en Ejendom i Kærbøl, Farup Sogn, Ribe Herred. Ribe Amt. Niels Brorsen blev gift ca.1690 med Maren. Da Vielsen ikke er fundet indført i Kirkebogen, har man ikke kunnet konstatere Hustruens fulde Navn og Data. I ægteskabet var Børnene: 1. Knud Nielsen Brorsen, født ca Therkild Nielsen Brorsen, født 1697, døbt d. 12. August Mette Nielsdatter Brorsen, født 1699, døbt d. 1. februar Dorthea Nielsdatter Brorsen, født 1702, døbt d. 12. marts Niels Nielsen Brorsen, født 1704, døbt d. 9. marts 1704, død d. 3. Maj Niels Nielsen Brorsen, født 1706, døbt d. 25. marts Alle Børnene er født i Kærbøl, Farup Sogn. Sønnen Knud Nielsen Brorsen blev gift 1729 med Anne Mortensdatter og har formodentlig faaet Ejendommen i Kærbøl efter Faderen. Da Kirkebogen for Farup Sogn først begynder 1695, har man ikke kunnet finde Niels Brorsens Fødsel, og Slægten kan derfor ikke føres længere tilbage. 3

4 Niels Nielsen Brorsen er født 1706 i Kærbøl, Farup Sogn, som Søn af Fæster Niels Brorsen og Hustru Maren, og han døde 1779, og blev begravet d. 30. Marts, 73 Aar og 3 Uger gammel. Niels Nielsen Brorsen blev døbt d. 25. marts 1706 i Farup Kirke, og Faddere ved Dåben var Kristen Grejs kone, Birthe Jensdatter ter og Niels Grejsen. Niels Nielsen Brorsen var Gaardfæster i Kærbøl, Farup Sogn. Han blev gift d. 15. april 1734 i Farup Kirke med Enken Karen Clausdatter Hun er født ca. 1695, men hvor vides ikke, og hun døde 1760, Og blev begravet d. 23. juli, 65 Aar gammel. I Ægteskabet var Børnene: 1.Maren Nielsdatter Brorsen, født 1735, døbt d. 20. Marts 1735, død Peder Nielsen Brorsen, født 1736, døbt d. 21. oktober Maren Nielsdatter Brorsen, født 1739, døbt d. 13. september død d. 30. juni Alle Børnene er født i Kærbøl, Farup Sogn. Niels Nielsen Brorsen fik ved sit Giftermål med Karen Clausdatter hendes Ejendom i Kærbøl i Fæste. Karen Clausdatter var gift første Gang med Peder Madsen i Kærbøl, der var født ca og døde i Kærbøl 1733, 53 Aar gammel. Der var i dette Ægteskab flere Børn, bl.a. en Datter Else, der døde 1746, og en Søn Mads Pedersen der døde 1788, 60 Aar gammel. Niels Nielsen Brorsen afstod nogle Aar efter Hustruens Død Gaarden til Sønnen Peder Nielsen Brorsen. 4

5 Peder Nielsen Brorsen er født 1736 i Kærbøl, Farup Sogn, som Søn af Gaardfæster Niels Nielsen Brorsen og Hustru Karen Clausdatter. Peder Nielsen Brorsen blev døbt d. 21. oktober 1736 i Farup Kirke, og Faddere ved Daaben var Maren Clausdatter, Jedsted, Maren Andersdatter Nygaard, Niels Mortensen, Kærbøl, Jeppe Hansen, Kærbøl, og Hans Pedersen, Kærbøl. Peder Nielsen Brorsen var Fæster i Kærbøl, Farup Sogn. Han blev trolovet d. 29. Januar 1768 og gift d. 7. Oktober samme Aar i Vilslev Kirke med Else Katrine Clausdatter. en Trolovelse var oprindelig en meget højtidelig Handling, hvori Præsten medvirkede. Efter Trolovelsen flyttede Parret straks sammen, og Trolovelsen kunde kun hæves efter kongelig Bevilling. Men Aar 1783 blev det forbudt at holde Gilde ved Trolovelsen de trolovede måtte ikke flytte sammen, samtidig ophørte Præstens Medvirken. I Aaret 1799 blev Trolovelser helt afskaffet ved kongeligt Reskript, men Skikken med at holde Trolovelse fortsatte dog længe efter som en privat Fest uden ægteskabsstiftende karakter. Else Katrine Clausdatter er født 1739 i Hillerup, Farup Sogn som Datter af Claus Pedersen og Hustru, og hun døde i Barselseng 1768 og blev begravet d. 23. December, 29 3/4 Aar gammel. Else Katrine Clausdatter blev døbt d. 21. Marts 1739, baaret til Daaben af Niels Madsens Hustru Ane i Hillerup, og Faddere var Villads Pedersen, Hans Mortensen, Christen Jepsen, alle af Jedsted, og Dorthea Andersdatter, Hillerup. I Ægteskabet var Sønnen: Niels Pedersen Brorsen, født 1768 i Farup Sogn, døbt d. 18. december 1768 Peder Nielsen Brorsen blev, efter Trolovelse d.15. December l770, gift anden Gang d. 27. April 1771 i Farup Kirke med Maren Gregersdatter. Forlovere ved Brylluppet var Niels Brorsen og Niels Gregersen. Maren Gregersdatter er født i 1738 i Farup Sogn som Datter af 5

6 Gregers Nielsen og Hustru Ane Mortensdatter i Farup, og hun døde 1798 af Tæring og blev begravet d. 23. August, 6o Aar gammel. Maren Gregersdatter blev døbt d. 9. Marts 1738 i Farup Kirke, og Faddere ved Daaben var Knud Gregersens kone i Ribe, Kirsten Knudsdatter, Ribe, Henrik Knudsen, Ribe, og Karen Mortensdatter, Kærbøl. I dette Ægteskab var Børnene. 1. Gregers Pedersen Brorsen, født 1771, døbt d. 13. Oktober Else Katrine Pedersdatter Brorsen, født 1773, døbt d. 14. Februar Anna Pedersdatter Brorsen, født 1776, døbt d. 12. Januar Claus Pedersen Brorsen, født 1778, døbt d. 15. November 1778, død d. 6. Januar Alle Børnene er født i Kærbøl, Farup Sogn. 6

7 Niels Pedersen Brorsen ogsaa kaldet Brodersen, er født 1768 i Kærbøl, Farup Sogn, som Søn af Fæster Peder Nielsen Brorsen og dennes første Hustru Else Katrine Clausdatter, og han døde d. 2. Marts 1853, 84 Aar gammel Niels Pedersen Brorsen blev døbt d. 18. December 1768 i Farup Kirke, og Faddere ved Daaben var Claus Pedersen, Hillerup, Mads Pedersen, Skrædder i Kærbøl, Morten Knudsen, Farup, Maren Clausdatter Søren Pedersen Tanderup og Maren Nielsdatter, Farup. Niels Pedersen Brorsen var Selvejergaardmand og Sognefoged i Tange, Sct. Catharinæ, Sogn, Ribe. Han blev gift d. 25. November 1803 i Sct. Catharinæ Sogn, Ribe, med Enken. Maren Jeppesdatter. Forlovere ved Brylluppet var Frands Simonsen. Maren Jeppesdatter er født ca i Føvling Sogn, og hun døde d. 8. November 1856 i Farup Sogn, 91 Aar gammel. I Ægteskabet var Børnene: 1. Hans Peder Nielsen Brorsen, født d. 6. November Else Catrine Nielsdatter Brorsen, født d. 21. Juni Begge Børnene er født i Tange, Sct. Catharinæ Sogn, Ribe. Maren Jeppesdatter var gift første Gang med Lauge Pedersen, der døde 1797, 45 Aar gammel. Hun blev derefter gift anden Gang d. 11. Maj 1798 med Hans Simonsen, der døde af Mavekrampe d. 15. April 1803, 39 Aar gammel. I disse Ægteskaber var der flere Børn. Niels Pedersen Brorsen overtog ved sit Ægteskab med Maren Jeppesdatter hendes Ejendom i Tange. Han fik Vielsesattesten tinglæst som adkomst til Gaarden. Tinglæsningen er indført i Riberhus Birks skøde og Pantebog Nr. 5, Fol. 215, og lyder i Uddrag, som følger: "Anno 1803 d. 25. November blev Gaardmand Niels Pedersen Brorsen itange forenet i Ægteskab med Enken efter afdøde Gaardmand Hans Simonsen, Maren Jeppesdatter i Tange, bevidnes Ribe, d. 9. April N. Sattrup, Præst ved Sct. Katrine Kirke 7

8 At Maren Jeppesdatter ved Skifteslutning efter hendes afdøde Mand Gaardmand Hans Simonsen i Tange. den 11. Juni 1803 er bleven overdraget følgende Ejendomme til fri Raadighed nemlig: Stervbogaarden i Tange med tilkøbte Ejendomme af Hartkorn i alt 8 Tdr. 3 Skp. o Fjdk. 11/15 Alb. attesteres af Skifteforvalteren. Ribe, d. 11. April Hejlmann. Fremlagt og læst ved Riberhus Birketing d. 17. April 1822 som Adkomstdokument for Niels Pedersen Brorsen i Tange. " Niels Pedersen Brorsen afstod 1838 Gaarden til Sønnen Hans Peder Nielsen Brorsen og gik sammen med Hustruen paa Aftægt i Gaarden. Aftægtskontrakten lyder saaledes: "Underskrevne Hans Peder Nielsen Brorsen, som ved Skøde af Dags Dato er overdraget til Ejendom min fædrene Gaard i Tange med samtlige underliggende og dertil indkøbte Ejendomme, forpligter herved mig og Gaardens efterkommende Ejere at svare og udrede efterskrevne Aftægt til mine Forældre, Niels Brorsen og Hustru Maren Jeppesdatter, for deres Livstid og med Prioritet og Panteret i Gaarden og samtlige Ejendomme, næstefter den derpaa til Dato hæftende tinglæste Pantegæld og den Gaarden paalagte Forsørgelse af min Broder Jeppe Laugesen. I Stuehusets østre Ende indrettes dem 2-3 Fag til Aftægtsbolig med kakkelovn m. v. Til deres Underhold leveres dem aarlig: 4 Tdr. Brødrug, 1 Td. Malt, 1 /2 Td. Byggryn, 1 /2 Td. Boghvedegryn, 1/2 Td. Byg til Mel, 4 Lsp. røget Flæsk, 4 Lsp. Kød, 1 Lsp. Hør og i rede Penge 16 Rigsd. De vælger en Ko til Malkning, saa de altid har Mælk, og Koen fodres og græsses lige med Gaardens Køer. De udtager 2 Faar, som med Yngel græsses og fodres og passes i gaarden. Af Brændsel maa de tage det fornødne af Gaardens Beholdning, og af Haveurter maa de tage i Haven. De skal endvidere have 1/2 Lsp. Kaffe, 1/2 Lsp. Sukker, og der holdes voksen Pige til deres Pleje, hvis de forlanger det. 8

9 Fri Befordring til Kirke, Købstad og Familie efter Billighed, og fri Afbenyttelse af Bryggers, Ovn og Brønd. Efter deres Død lader jeg dem hæderlig begrave. Saalænge de selv ønsker det, bliver de sammen med mig og Familie men naar de forlanger det, træder nævnte Aftægt i Kraft og præsteres. Naar de træder paa Aftægt, medtager de det nødvendige Indbo, som ved deres Død falder tilbage til Gaardens Ejer. Naar en af Aftægtsfolkene dør, bortfalder 1/3 af Kornet, det øvrige præsteres uforandret. Aftægten er kapitaliseret til 600 Rdlr. rede Sølv. Tange, d. 27 November Hans Peder Nielsen Brorsen. Fremlagt og læst i Riberhus Birketing d. 28. November 1838." 9

10 Hans Peder Nielsen Brorsen er født d. 6. November 1805 i Tange, Sct. Catharinæ Sogn, Ribe, som Søn af Selvejergaardmand og Sognefoged Niels Pedersen Brorsen og Hustru Maren Jeppesdatter. Hans Peder Nielsen Brorsen blev døbt d. 26. December 1805 i Sct. Catharinæ Sogn, og Faddere ved Daaben var Niels Jepsen, Niels Pedersen og Møllerens Kone Maren Clausdatter i Tved. Hans Peder Nielsen Brorsen var Gaardejer og Sognefoged i Tange Sct. Catharinæ Sogn, Ribe. Han blev gift første Gang d. 15. November 1834 i Ribe med Bodil Marie Hansdatter Forlovere ved Brylluppet var Gaardmand Simon Hansen i ØsterObeling og Gaardmand Nis Pedersen i Holm. Bodil Marie Hansdatter er født 1798 i Terpager, Sneum Sogn, som Datter af Gaardmand Hans Hansen og Hustru Maren Hansdatter, og hun døde d. 15. Juni 1845 i Tange Sogn af Nervefeber. Bodil Marie Hansdatter blev døbt d. 1. Oktober 1798 i Sneum, og Faddere ved Daaben var Niels Hansen, Tjæreby, Hans Pedersen, Jacob Nielsen, Hans Jørgensen og Ane Christensdatter. I Ægteskabet var Børnene: 1.Maren Nielsen, født d. 2. Oktober 1835, døbt d. 9 Oktober Niels Hansen Nielsen, født d. 8. Marts 1840, døbt d. 20. April 1840 Begge Børnene er født i Tange, Sct. Catharinæ Sogn, Ribe. Hans Peder Nielsen Brorsen blev gift anden Gang d. 12. Juni 1846 i Ribe med Bodil Margrethe Jeppesdatter. Forlovere ved Brylluppet var Gaardmand Simon Hansen i Øster Obeling, og Gaardmand Jeppe Hansen i Tved. Bodil Margrethe Jeppesdatter er født d. 9. Oktober 1825 i Tved, Ribe Købstad, som Datter af Gaardmand Jeppe Hansen og Hustru Karen Margrethe Mortensdatter. Bodil Margrethe Jeppesdatter blev hjemmedøbt d. 12. Oktober 1825 og fremstillet i Sct. Catharinæ Kirken, Ribe, d. 20. November Faddere ved Fremstillingen var Dorthea Hansdatter i Tved, 10

11 Else Nielsdatter i Tange, Jomfru Karen Lytzen, Ribe, Gaardmand Frans Simonsen, Tange, og Jep Madsen i Tved. I dette Ægteskab var Børnene: 1.Karen Margrethe Nielsen, født d. 24. April 1850, døbt d. 9. Juni Jeppe Hansen Nielsen, født d. 4. September 1854, hjemmedøbt d. 25 Oktober og fremstillet i Kirken d. 29. Oktober Ebbe Hansen Nielsen, født d. 7. April 1858, døbt d. 16. Maj alle Børnene er født i Tange, Sct. Catharinæ Sogn, Ribe. Hans Peder Nielsen Brorsen overtog 1838 Fødegaarden efter sin Far. Skødet er indført i Riberhus Birks Skøde- og Pantebog Nr. 7, Fol. 308, og lyder i Uddrag, som følger : Underskrevne Sognefoged og Selvejergaardmand Niels Brorsen i Tange, under Ribe St. Kathrine Sogn, skøder herved til min Søn Hans Peder Nielsen Brorsen min ejendom og paaboende, efter Vielsesattest tinglæst som Adkomst 9. April 1822 og Skifterets Attest af 17. s.md. tinglæst ved Riberhus Birketing d. 17. April 1822, tilhørende Selvejergaard i fornævnte Tange, og dertil i sin Tid indkøbte og underliggende Ejendomme nemlig: 1. Gaarden i Tange, med Jorder dertil hørende, 2 Tdr. 1 Skp. 3 Fjdk. 2. Af Hans Jepsens Sted i Tange 0 Tdr.1 Skp.2 Fjdk.1 7/8 Alb. Af Nis Nissens Sted /2 - Af Jens Bundesens Sted /48 - Af Riberhus Ladegaards Jorder /40 - Af do do do / /3 Part af 2 Moseskifter ikamtrup Mose. 4. 1/8 Part af Busk Eng arvet efter P. Laursen /8-5. En Eng i Svankær /2 - I alt: 8 Tdr. 3 Skp.0 Fjdk.11 /15 Alb. hvilke samtlige Ejendomme, med Sæd og Afgrøde saavelsom alt i Gaarden forefindende Ind- og Udbo samt Besætning, fra nu af skal tilhøre fornævnte Hans Peder Nielsen Brorsen som hans lovlige og fuldkomne Ejendom, alt imod følgende af ham overtagne Præstationer som Gaardens Købesum: l.han overtager min paa Gaarden havende Pantegæld til Enkemadam 11

12 Hobolt i Ribe efter Panteobligation af 21.December 1829, 1120 Rdlr. rede Sølv og endvidere efter Dato af 22. Oktober Rdlr. Fremdeles har han udstedt Forskrivninger til mine 3 Stedbørn saaledes: Simon Hansen i Øster Obeling 160 Rdlr. rede Sølv. Ebbe Laursen i Hedegaard Else, gift med Nis Pedersen i Holm Rdlr. rede Sølv. Endelig forpligtes han og Gaardens efterkommende Ejere at give min Stedsøn, Jep Lauesen, 44 Aar gammel og svagelig af Helbred, forsvarlig Ophold for dennes Livstid med Føde og Klæder, Vask, Husly, Varme og Sengelejlighed lige med og lige saa godt som Gaar dens Beboer med Familie selv nyder det, samt aarlig give ham 5 Rdlr. og lade ham have og holde 3 Faar med Yngel, med Gaardens Faar paa Græs og Foder, hvilket Ophold m.m. anslaas til aarlig 54 Rdlr. Sølv, for 5 aar 320 Rdlr. I alt Købesum 2400 Rdlr. rede Sølv. Her foruden har han under D. Dato udstedt til mig og Hustru behørig Aftægtskontrakt, der tillige med dette Skøde tinglæses og protokolleres. Tange, d. 27. November Niels Brorsen. Til Vitterlighed: Jens Jacobsen. Gregers Brorsen. Fremlagt og læst ved Riberhus Birketings Ret Onsdag den 28. November 1838 og herhos Attest, at Købekontrakt ej har været op-rettet. Tranberg. " Efter Bodil Marie Hansdatters Død blev der afholdt Skifte. Det - te er indført i Riberhus Birks Skifteprotokol , Fol. 178, , og lyder i Uddrag, som følger: "Skifte afholdt 14. Juli 1845 efter Sognefoged Hans Brorsen Hustru Bodil Marie Hansdatter. Børn: Maren Nielsen, 9 1/2 Aar, og Niels Hansen Nielsen, 5 Aar. Faderen henholdt sig til Forordningen af 7/ om, at Arven kunde blive indestaaende i Boet, men da han ikke var vidende om 12

13 Skifterettens Komme og derfor ikke havde kunnet træffe Anstalt til at hans Kreaturer, som tildels befindes langt herfra var bragt tilstede, eller at de fødte værger, som paa mødrene Side var Gaardmand Peder Hansen, Terpager, og Husmand Hans Hansen, Tømmerby Mark, begge den afdødes Brødre, og paa fædrene Side Sognefoged Ebbe Laursen i Hedegaard og Simon Hansen i Øster Obling, havde kunnet faa Meddelelse om Skiftehandlingen, blev Skiftet udsat til 21.Juli. Den 21. Juli var mødt som Værge Børnenes Morbroder Hans Hansen, Tømmerby Mark, og Faderens Halvbroder Sognefoged Ebbe Laursen i Hedegaard. Indboet blev registreret og vurderet: Af Besætning var der 6 Heste, 1 Føl = 159 Rdlr. 13 Køer a` 18 Rdlr. = 234 Rdlr. 6 Stude = 90 Rdlr. 4 mindre Stude = 3o Rdlr. 8 Kvier = 8o Rdlr., 12 Kalve = 54 Rdlr., 13 Faar med 8 Lam = 28 Rdlr. og 4 Svin = 18 Rdlr. Stervbogaarden som staar for Hartkorn 8 Tdr. 3 Skp. o Fjdk. 11/15 Alb. med Afgrøde, Fiskedam m.m. ansat ti 330o Rdlr. Enkemanden fremlagde Skøde af 24. Juni 1839 paa Gaardens 2 tilkøbte Engparceller og paa, Stervbogaarden af 27. November Formuen udgjorde i alt 4746 Rdlr. eller rede Sølv 7594 Rdlr. Gæld: Prioritet 1000 Rdlr. + Aftægt ti Enkemandens Forældre efter Kontrakt af 27. November 1838 ansat til 600 Rdlr. rede Sølv. Ligeledes aftægt ti Enkemandens Halvbroder Jeppe Laugesen, som efter det fremlagte Skøde er 320 Rdlr. Enkemanden ønskede at udbetale Børnene deres arv, mod at, den blev indestaaende i Boet uden Renter, til de var fyldt 18 aar, og han sørgede for deres Opdragelse og Underhold. Den 28. August 1845 var der Skifteslutning, og Boets Indtægt blev opgivet til 7594 Rdlr. og Udgifterne ti 2730 Rdlr., igen til Deling 4864 Rdlr., hvoraf Enkemanden tilkom 2432 Rdlr., Sønnen Niels Hansen Nielsen 1613 Rdlr. og Datteren Maren Nielsen 806 Rdlr. 3 Mark. Børnenes Arv blev indestaaende i Gaarden næst efter Pantegæld og Aftægt. 13

14 Maren Nielsen ogsaa kaldet Maren Nielsen Brorsen, er født d. 2. Oktober 1835 i Tange, Sct. Catharinæ Sogn, Ribe, som Datter af Gaardejer og Sognefoged Hans Peder Nielsen Brorsen og Hustru Bodil Marie Hansdatter, og hun døde i September 1909 i Holstebro. Maren Nielsen Brorsen blev hjemmedøbt d. 9. Oktober 1835 og fremstillet i Kirken d. 26. December, og Faddere ved Fremstillingen var Gaardmand Niels Pedersens Hustru Else Katrine i Holm, Hygom Sogn, Pige Ane Hansdatter, Terpager, Sneum Sogn, Pige Maren Gregersen, Tang, Gaardmand Simon Hansen, Øster Obling, og Ungkarl Peder Hansen, Terpager. Maren Nielsen Brorsen blev konfirmeret d. 1. Apri og fik Karaktererne g i Kundskaber og mg i Opførsel. Hun blev gift d. 5. Maj 1860 i Sct. Catharinæ Sogn, Ribe, med Truels Mickelsen. Forlovere ved Brylluppet var Gaardmand Hans Peder Nielsen, Tange, og Aftægtsmand Mickel Sørensen i Tved. Truels Mickelsen er født d. 5. Marts 1829 i Tved, Sct.Catharinæ Sogn, Ribe, som Søn af Gaardmand Mickel Sørensen og Hustru Karen Larsdatter i Tved, og han døde 1901 i Holstebro. Truels Mickelsen blev døbt d. 5. April 1829, og Faddere ved Daaben var Niels Jørgensens Hustru Else Katrine Nielsdatter, Tange, Gaardmand Anders Hansen, Øster Gest, Gaardmand Jørgen Hansen, Tved, og Simon Hansen. Truels Mickelsen og Hustru boede en kort, Tid i Vong, Nykirke Sogn, fra boede de i Hjortkjær i Grimstrup Sogn, hvor de havde en Gaard, og fra havde de en Mølle i Eg i Grindsted Sogn og en Præstegaard i Forpagtning, her drev de samtidig Kro, Købmandshandel og Postsamlingssted. Derefter havde de en Gaard og Kro i Urup i Grindsted Sogn, hvorefter de flyttede til Borbjerg pr. Holstebro, hvor de købte Gaarden "Risumsminde". I Ægteskabet var Børnene: 1. Bodil Marie Mikkelsen, født d. 20. Marts 1861 i Vong, Nykirke Sogn. 2. Karen Mikkelsen, født d. 24. Juni 1862 i Hjortkær, Grimstrup Sogn. 3. Hans Brorsen Michelsen, født d. 19. Juli 1863 i Hjortkær, Grim strup Sogn. 14

15 4. Niels Michael Mikkelsen, født d. 16. September 1864 i Hjortkær, Grimstrup Sogn. 5. Christen Christensen Michelsen, født d. 7. April 1866 i Hjortkær, Grimstrup Sogn. 6. Peder Jesper Mikkelsen, født d. 26. Februar 1868 i Eg, Grindsted Sogn. 7. Bodil Margrethe Mikkelsen, født d. 10. Maj 1869 i Eg. Grindsted Sogn. 8. Søren Peder Mikkelsen, født d. 2. September 1870 i Eg, Grindsted Sogn. 9. Niels Brorsen Michelsen, født d. 30. Januar 1873 i Eg, Grindsted Sogn, død d. 9. December Kristiane Elise Mikkelsen, født d. 11. Maj 1874 i Eg, Grindsted Sogn. 11. Nielsine Hedvig Mikkelsen, født d. 11. Maj 1874 i Eg, Grindsted Sogn. 12. Bodil Marie Dusine Mikkelsen, født d. 29. September 1877 i Urup Grindsted Sogn. Maren Nielsen Brorsens Dattersøn Peder Thorkild Lundsgaard har nedskrevet følgende Erindringer om sin Moders Barndom og Ungdom: Bodil Marie Dusine Lundsgaard er født d. 29. September 1877 i Urup, Grindsted Sogn, som den sidste af 12 Søskende, derfra Navnet Dusine. Som sine øvrige Søskende havde hun to Fornavne foruden Dusine. Hun blev kaldt Marie, idet hendes ældste Søster blev kaldt Bodil. Som syvaarig flyttede Mor med sine Forældre og andre Søskende fra Sønderjylland nordpaa til Borbjerg ved Holstebro. Mine Bedsteforældre havde haft deres hjem mange forskellige Steder i Sønder- Jylland. Et Sted, som særlig har været omtalt, var Eg Mølle, hvor Bedstefar drev Mølleri, Kroeri, Købmandshandel og Postsamlings- sted. I Eg Mølle havde Bedstefar ca. 12 Tjenestefolk. Bedstefarvar en Mand af vaks Natur, idet han var paa Farten meget af Tiden, og der skulle ske noget. Han drev stor Handel med Kreaturer og tog sydpaa til Tyskland for at handle. Han var en Mand, der ikke brugte Pengene unødig, saaledes har han aldrig nydt Spiritus, trods det han en Tid drev Kroeri, men heller ikke misbrugte han Folks Lyst til de vaade Varer, idet han bad Krogæsterne gaa, naar han syntes, de havde faaet nok uden at være beruset. En Tid Havde han endog foruden Eg Mølle et Par Gaarde paa samme Egn, som nogle af Sønnerne bestyrede. Efter at have afhændet Eg Mølle fik Bedstefar Brøndum Præste-gaard i Forpagtning. Derefter fik han saa (1885) Lyst til at bosætte sig noget længere oppe i Jylland og havde bestemt sig til at se paa en Gaard paa Skjern Egnen. Dette blev dog ikke til noget,idet han i Toget traf en Kone, der fortalte ham om en Hedegaard i Borbjerg ved Holstebro, som kunne købes billigt. Det blev saa denne Gaard. Til Risum i Borbjerg flyttede foruden Bedstefar og Bedstemor Børnene Karen, (der i øvrigt døde kort Tid efter), Hans og Marie. Ikke lang Tid før de flyttede til Borbjerg, var Sønnen Christen død, han var Kommis. En Søn Michael kom fra Soldatertjenesten i Fredericia til at tjene i Sdr. Risum. Peder kom til Savstrup Møl- le som Møllersvend. Søren tjente i Over Savstrup i ca. 3 Aar. I Borbjerg drev Bedstefar stor Kreaturhandel. Han tog til de omliggende Byer Herning, Viborg og Skive, hvor han for det meste købte Kreaturerne, som han derefter solgte igen enten fra Gaarden eller paa Markedet i Holstebro. 15

16 Da den Tids Transportforhold var meget enkelte og simple, foretoges de fleste Rejser til Fods. Bedstefar gik altid fra Risu mtil Vinderup, ca. 2 Mil, og tog saa derfra med Tog til Skive og Viborg. Men det kunne nok blive en lang Dag, og ofte kom han heller ikke hjem før ud paa Natten. Kreaturerne, der blev købt i Skive og Viborg, blev altid trukket til Gaarden i Borbjerg. Saaledes trak Sønnen Hans en Kobbel Køer (14 i alt) fra Viborg, en Tur paa ca. 45 km. Ellers havde Bedstefar en fast Trækker, en gammel Mand Kren Toft, hvis Broder var Kromand i Hagebro Kro. Kren Toft fik saaledes 2 Kr. for en Tur fra Viborg til Borbjerg. Køerne, der blev købt paa Viborg Marked, gav som Regel mest i Fortjeneste. Jorden, der hørte til Gaarden i Risum, var mest Hede, da Bedstefar købte den, men blev ved Slid og Slæb efterhaanden opdyrket og er i Dag god Agerjord. Nøjsomhed prægede Hjemmet i Borbjerg. Som Mor har fortalt, kunne Børnene, naar de var sultne om Morgenen, faa et tykt Stykke Rugbrød uden Smør at gumle paa. Kom der Gæster var Sødsuppe og Pandekager en fin Ret. Men med Nøjsomheden fulgte ogsaa stor Gavmildhed, idet ingen fattig gik forgæves hos Bedstefar og Bedstemor. Mange Kander Mælk blev givet til fattige gamle Mennesker. Ved Barsler var Mor ofte af sted med forskellige Sager og Madvarer. Mors Hjem var ogsaa et godt Hjem for Dyrene, idet alle var store Dyrevenner. Mange Gange var Kreaturerne, som Bedstefar købte paa Markederne, meget forkomne efter den lange Tur, de maatte gaa fra Viborg eller Skive, men i Risum kom de snart under god Pleje. Hunde og Katte var altid højt elskede og havde det som "Blommen i et Æg". Mor gik til Præst i Borbjerg Præstegaard, der ligger 1 Mil fra Risum, saa det var jo et Stykke Vej at gaa. Hun er konfirmeret i Borbjerg Kirke ved Pastor Kuhlmann, en dygtig og meget afholdt Præst. Dette var hans sidste Hold Konfirmander, før han tog sin Afsked. Som det var Skik og Brug, lavedes alting hjemme, saasom Brygning, Slagtning, Bagning, Spinding af Garn, Vævning og Lysestøbning. Saaledes var der altid nok at tage sig til Dagen lang, og megen Frihed til at komme ud, som nu om Dage, var der ikke. Bedstefar og Bedstemor samt Hans og Mor flyttede i ca til Holstebro Østre Bymark. Gaarden i Risum overtog Sønnen Michael, som senere solgte den til Broderen Peder, hvis Søn Anders Mikkelsen nu har Gaarden. I Ejendommen paa Østre Bymark forblev Bedstefar og Bedstemor til deres Død. Derefter overtoges den af Hans der i 1911 solgte den til Broderen Michael. Hans og Mor flyttede derpaa ind i en af dem nyopført Ejendom, ogsaa paa Østre Bymark, nabo til deres gamle Ejendom. Der blev de saa til 1920, hvorefter Mor blev gift og flyttede ind til Holstebro, medens Hans købte et Hus i Holstebro, som han imidlertid solgte nogle Aar senere. derefter boede han til Leje forskellige Steder i Holstebro, indtil han i 1940 flyttede paa "De gamles Hjem", hvor han var til sin Død i 1949 " 16

17 Bodil Marie Mikkelsen Er født d. 20. Marts 1861 i Vong, Nykirke Sogn, som Datter af Gaardejer Truels Mickelsen og Hustru Maren Nielsen Brorsen, og hun døde d. 24. Juni 1935 i Askov, Malt Sogn. Bodil Marie Mikkelsen blev døbt d. 13. Juni 1861 i Grimstrup Kirke, og Faddere ved Daaben var Bodil Margrethe Brodersen og Ungkarl Niels Nielsen, begge fra Tange ved Ribe, Pigen Anne Cathrine Mikkelsen fra Tved, Ungkarl Jens Eg Hansen og Pigen Mette Hansen, disse 2 fra Hjortkjær. Bodil Marie Mikkelsen blev gift d. 17. Oktober 1885 i Brøndum Kirke med Niels Johan Hansen. Forlovere ved Brylluppet var Gaardejer og Sognefoged J.K. Lau-ridsen, Nebel og Forpagter af Brøndum Præstegaard Truels Mikkelsen. Niels Johan Hansen er født d. 14. Februar 1862 i Vester Nebel Sogn som Søn af Gaardejer og Sognefoged Hans Lauridsen og Hustru Johanne Henriksen, og han døde d. 9. September 1927 i Varde. Niels Johan Hansen blev døbt d. 21. April 1862, baaret til Daaben af Gaardmand Peder Jørgensens Hustru af Hygum, og Faddere var Pigen Severine Cathrine Lauridsen og Gaardmand Jens Kirkebøg Lauridsen, begge af Nebel. Niels Johan Hansen var Lærer i Gudbjerg pr. Gudme. I ægteskabet var Børnene: Hans Hansen, født d. 3. Oktober 1886, døbt d. November Troels Frode Hansen, født d. 18. November 1888, døbt d. 30. december Alfred Kristjan Hansen, født d. 2. Februar 1891, døbt d. 8. Marts Aage Hansen, født d. 20. Juni 1893, døbt d. 23. Juli Aksel Hansen, født d. 14. Februar 1896, døbt d. 22 Marts Johannes Marius Hansen, født d. 16. Marts 1898, døbt d. 11. April Alle Børnene er født i Vejrup Sogn. I Anledning af Niels Johan Hansens Død bragte Svendborg Avis følgende Nekrolog: "Lærer Hansen, Gudbjerg, død. Fra Varde kommer det Sorgens Budskab til Hjemegnen, at Lærer Hansen, Gudbjerg, er død paa det derværende Sygehus. Under et Besøg, som han aflagde i sin Fødeegn der vester ude, blev han heftig syg, og maatte lade sig indlægge paa Sygehuset, hvor Døden fulgte. For nogle Aar siden var Lærer Hansen syg i Hjemmet, men var ellers fuldkommen rask efter denne Sygdom. Han blev 64 Aar. Lærer Niels Johan Hansen kom til Gudbjerg 2. April 1901, og i Fjor takkede Beboerne ham ved en Sammenkomst for 25 Aars virke i Skolen og Kirken og for hans dygtige Samfundsarbejde, der 17

18 er kommen saa mange der Paa egnen til Gode og Glæde. Der blev ved den Lejlighed sagt ham oprigtig Tak, fra Børnene og unge og ældre for det Tilholdssted, Skolen og Hjemmet havde været for dem og for det Arbejde, Lærer Hansen havde udført for Ungdommen i Skyttesagen og paa mange Omraader. Han var udgaaet fra Gedved Seminarium, og da Gudbjerg Sogneraad i sin Tid blandt mange Ansøgere antog ham, var man ikke i Tvivl om, at han var den rette, en Mening, der ikke siden har forandret sig. At Lærer Hansens var en god mand sit Hjem, i sin Skole, i sit Sogn og sit Samfund, vil alle, der kendte meget til ham, være enige om. Blandt andre Tillidshverv havde han Sæde i "Svendborg Avis" Repræsentantskab. Hansen efterlader sig Hustru og 5 dygtige Sønner, hvoraf den ældste er Lærer ved Vordingborg Seminarium, den næste Lærer og Translatør i København, en Lærer i Vestbirk, en studerer i København, og den yngste er som Landbrugskandidat ansat i Askov. Jordefærden vil foregaa i Gudbjerg. " I Anledning af Niels Johan Hansens Jordefærd bragte "Svendborg Avis" en Omtale, der lyder i uddrag: "Sognet følger sin kære, trofaste Lærer til Graven. For over 25 aar siden modtog Gudbjerg Sogn sin unge Lærer med venlig Forventning. I Gaard fulgte det ham med oprigtig Sorg, men tillige taknemlige Følelser til Graven. En god Mand har virket der paa Stedet i 25 aar'. Han bliver savnet og husket af mange. Flagene var Paa halv Stang paa Egnen, og efter Middag gik Strømmen fra alle Kanter mod Gudbjerg Kirke, hvor den hvide Baare stod midt i Korrundingen, hvor Lærer Hansen Søndag efter Søndag, Aar efter Aar begyndte og sluttede Gudstjenesten med Bøn paa sin jævne, stilfærdige Maade, der fik Menigheden med. Nu var Kirken blomsterstrøet og smykket med Sørgeflor. Kun til en Del af Kransene var der Plads. Hele Følget kunde næppe rummes i Kirken, der har 25o Siddepladser, men trods ekstra Bænke maatte mange staa, saa der var mindst 4oo. Alle Skolebørnene havde Plads sammen i nogle Stolerader. I Følget saas Provst Kattrup i Ornat, Folketingsmand Jensen-Broby, Dr. Jacobi, Vester Skerninge, Skolebestyrer Haahr, Svendborg, mange Lærere og langvejs Gæster. Pastor Sveistrup, Gudbjerg, talte som Stedets Præst. Pastor Jørgensen, der nu er Præst i Frederikssund, talte over sin gamle, faderlige ven. "Jeg tænker paa de gamle Dage, paa de længst henrundne Aar. " Denne gamle Sætning faldt mig ind, da Lærer Hansen stred med 18

19 Døden i Nærheden af sit Barndomshjem og det Sted, hvor han havde levet en Del af sin Manddomsgerning. Hans Hustru vil da tænke paa hans Trofasthed og hans Godhed og vi andre paa hans ligevægtige Sind og hans Kærlighed til Fred. I, hans Børn, ved, hvad I har mistet. I kender hans stadige Arbejde for at faa jer frem, saa I kunde blive dygtige. Han elskedede sand, oplysning og ønskede jer stadig nye Kundskaber, for at I bedre kunde være i Stand til at virke, hvor I nu kom hen. Han sled og bragte Offer, og intet Offer var ham for stort, naar det kunde tjene til at bringe hans Børn fremad, og han fulgte jer med sin aldrig svigtende Interesse. Alle mindes vi, da han kom hertil. Man skulle først vænne sig til hans lidt tunge vestjydske Sind, som ikke var saa let at omplante, men han var ogsaa taknemlig for hvert lille Tegn paa, at at det var lykkedes, det han havde med at gøre. Fra den Tid, han stod i sin fulde Kraft i Skolen, husker jeg, at jeg en Dag kom ind og saa ham sidde med en af de mindste paa Knæene og stave med den lille. Den Stilling er særtegnende for ham. Han holdt saa meget af Børn. Og han ville de unge alt godt. Han havde Kærlighedens Øje, det hvorom der siges, at naar der bor Kærlighed i Hjertet, har øjet magt til at elske det rene frem i det urene. Og saa var der dybest i ham en frisk og barnlig Tro paa Jesus Kristus. Derfor kunde han se fremad med lyst Haab. Ved hans Livs Afslutning var han en lykkelig Mand, lykkelig ved sit Hjem, sine Barn og sin Gerning, Fred med sin Gud og bevaret i sin Tro paa ham. Baaret til Graven af seks Sønner. Nu lød "Kirkeklokke, ej til Hovedstæder", og under de sidste Vers bar de 6 Sønner Faderens Kiste ud gennem det dybt bevægede Følge. Til Graven sang man "Som Dug paa slagne Enge", hvorefter Pastor Sveistrup bekendte Troen og bad Fadervor og foretogjordpaakastelsen. Lærer Graf, Svindinge, bragte ved Graven et sidste Farvel. Det er ikke saa underligt, at der blev vemod i Lærerhjemmene i Gudme Herred, da denne trofaste hen, gode Kammerat, retsindige og ærlige Mand døde. Han var en nobel Karakter, som aldrig gik Krogveje og ikke gik paa Akkord. med det, han ansaa for Uret. Han mødte altid i vore Forsamlinger, og naar han, især i de senere Aar sjældnere talte, blev han hørt med Opmærksomhed. Vor gode Kammerat og elskede Kaldsfælle, Dit Minde vil længe bevare. Og Fru Hansen vil vi Ønske Guds velsignelse og en mild Sol til Livsaftenen, saa det maa passe, hvad der staar i Salmen "Den er slet ikke af Gud forladt" Den ældste Søn, Hans Hansen, Svindinge, takkede for al den Deltagelse og venlighed, der var vist Farnilien, og bad alle samles inde i Forsamlingshuset, hvor der var dækket Kaffebord. I Forsamlingshuset.. 19

20 Et mægtigt Regnskyl fremskyndede Folks Gang over i Forsamlingshuset, der fyldtes mere end en Gang af Deltagerne. Først talte Lærer Rasmussen, Holevad ved Assens, som var Lærer i Vejrup Sogn, Bramming, hvor Hansen ogsaa var Lærer. Han aflagde et smukt vidnesbyrd, ikke blot hvorledes han fik Vejledning med Hensyn til. Undervisningen hos den 10 Aar ældre Lærer Hansen, men ogsaa om, hvad Lærer Hansen havde været for ham i kristelig Henseende. Lærer Hansen plejede at bekende Troen ved mange Lejligheder, ogsaa ved Ungdomsmøder f.eks.:, hvilket vakte Lærer Rasmussens Opmærksomhed, og kort udtrykt Lærer Hansen er min aandelige Fader. Allermest gribende virkede det, da Sønnen Aage Hansen, som er Kommunelærer i København, talte om sin Fader Min Fader elskede de smaa. Han lærte jo Børnene de 10 Bud og Luthers geniale Forklaring til disse. Men ikke blot dette. Han levede ogsaa i disse Bud og Forklaringer,ganske særlig i den sidste Halvdel af Luthers Forklaring til det ottende Bud, hvor der staar: Vi skal tale godt om vor Næste og undskylde ham og optage alt i bedste Mening.Hermed karakteriserede Sønnen træffende sin Fader. Gdr. Laurits Hansen, Gudbjerg, en af Lærer Hansens ældste Elever, udtalte sin Taknemlighed for, hvad Lærer Hansen havde været,baade for Skolebørnene og for Ungdommen. Førstelærer Nielsen, Ellerup Skole, bragte en Hilsen paa Kollegernes vegne, særlig Kollegerne indenfor Sognet, og udtalte sin Taknemlighed for Samarbejdet med Lærer Hansen i Ungdomsskoleni forskellige Foreninger og paa andre Omraader. Derpaa sang man Lærer Hansens Yndlingssalme: "Under Dine Vingers Skygge " Ved Graven. Man gik derefter tilbage til Graven, som nu var dækket med de utallige Kranse. Efter Anmodning fra Lærerinden, overgav Pastor Sveistrup Familien en Marmortavle fra Skolebørnene og bragte Skolebørnenes Tak. Man sang "Lyksalig, Lyksalig", og det store Følge skiltes. 20

21 Johannes Marius Hansen er født d. 16. Marts 1898 i Vejrup Sogn som Søn af Lærer Niels Johan Hansen og Hustru Bodil Marie Mikkelsen. Johannes Marius Hansen blev døbt d. 11 April 1898, baaret til Daaben af Moderen, og Faddere var Pige Margrethe Mikkelsen, Pige Nielsine Hedvig Mikkelsen, Pige Karen Marie Tobiasen, Mejeribestyrer Niels Ebbesen Lykke og Ungkarl Thomas Hansen, alle af Vejrup. Johannes Marius Hansen er Enelærer og bor Vestbirk Kommuneskole, Vestbirk. Han blev gift d. 24 Februar 1924 i Marie Magdalene Kirke med Rosa Buch. Hun er født d. 14 November 1899 i Jersore, Klinte Sogn, som Datter af Lærer Julius Emil Buch og Hustru Rosa Cramer. I ægteskabet er Børnene: 1. Johan Julius Troels Hansen, født d. 5. Marts 1925 i Marie Magdalene Sogn. 2. Rosa Hansen, født d. 13. Apri i Vestbirk, Østbirk Sogn. 3. Ellen Hansen, født d. 22. Marts 1934 i Vestbirk, Østbirk Sogn. Johannes Marius Hansen gik først i Gudbjerg Skole, hvorefter han fra var Elev paa Haarhs Privatskole i Svendborg. Han kom derefter paa Jonstrup Seminarium, hvorfra han dimitterede Han var vikar først i Rønninge Kommuneskole og senerei Sønder Ho. I Efteraaret 1921 fik han Ansættelse som Andenlærer i Marie Magdalene, hvor han var til April 1927, da han fik Stilling som Enelærer ved Vestbirk Kommuneskole, hvor han stadig har sit virke. Rosa Buch har gaaet i Jersore Skole. Hun er uddannet ved Husgerning. (Se Efterkommere efter Maren Nielsen Brorsen I FJ. 21

22 Tipoldemor og Tipoldefar Maren Nielsen Brorsen & Truels Mickelsen Efterkommere efter Maren Nielsen Brorsen og Truels Mickelsen 22

23 Bodil Marie Mikkelsen Født d. 20 Marts 1861 i Vong, død d. 24 Juni i Askov, gift d. 17. Oktober 1885 i Brøndum med Lærer Niels Johan Hansen, født d. 14. Februar 1862 i V. Nebel, død d. 9. sep-tember 1927 i Varde, Søn af Gaard-Ejer og Sognefoged Hans Lauridsen Og Hustru Johanne Henriksen. Bosat: Gudbjerg pr. Gudme N.J.H. er udgaaet fra Gedved Seminarium, virkede først som Lærer I Vejrup ved Bramminge og kom d. 2. april 1901 til Gudbjerg. A. Hans Hansen, Skoleinspektør, født d. 3 Oktober I886 i Vejrup, død d. 28. November 1952 i Ribe, gift d.14. Oktober 1913 i Vejstrup, Fyn, med Margrete Lund, født d. 20. Oktober 1888 i Ø.Aaby Datter af Friskolelærer Hans Lund og Hustru Marie Mortensen. Bosat: Kongerisgade 1, Ribe. H. H. gik i Vejrup Skole, tog 1906 Studentereksamen fra Hesselager højere Almenskole, 1907 Filosofikum, var fra ansat i en Bankvirksomhed i København, tog 1907 Handelseksamen, 1911 Lærereksamen i Skaarup, tog et Kursus paa Statens Lærerhøjskole, diplomeret Talepædagog 1928, fra Lærer ved Haahrs Skole i Svendborg, derefter Kommunelærer i Grenaa fra , fra Seminarielærer i Vordingborg og fra 1935 Overlærer, siden Skoleinspektør i Ribe H.H. var en Aarrække Redaktør af Dansk Seminarieblad. Har udgivet: Dansk Sproglære 1932, Artikler om Dansk, Historie og Praktik i forskellige Tidsskrifter. Afhandlinger i Heltoft Svane: Smaa Biografier. 1. Estrid Lund Hansen, født d. 24. Januar 1916 i Grenaa, død d. 13 Januar 1933Vordingborg. B. Troels Frode Hansen, Forstander, født d. 18. November 1888 i Vejrup, gift d. 28. Juli 1918 i København med Maren Margrethe Petersen, født d. 1. Juni 1891 i Malling, Datter af Landbrugskonsulent Søren Peter Petersen og Hustru Jensine Jensen. Bosat: Statens Forsøgsstation, Studsgaard. T.F.H. gik i Vejrup og Gudbjerg Skoler, begge Steder fik han Undervisning af Faderen, var Vinteren paa 0llerup Højskole, fra September 1910 Elev paa Landbohøjskolen, blev Kandidat 1912, fra September 1912 til Marts 1914 tog han Fortsættelseskursus samme Sted. Fra 1914 til 1940 var han Assistent ved Askov Forsøgsstation og blev 1940 Forstander paa Statens Forsøgsstation i Studsgaard. M.M.P. gik i Malling Skole, derefter i Fru Laursens Privatskole i Aarhus, var Vinteren Elev paa Koldt Efterskole, Sommeren 1910 paa Baungaard 23

24 Landhusholdningsskole og Vinteren paa Askov Højskole, har i øvrigt været beskæftiget ved Husgerning. 1.Aksel Kirkeby Hansen, Civilingeniør, født d. 30. April 1919, i Askov, gift d. 7. Januar 1950 i Herning med Laboratorieassistent Anna Overgaard Nielsen, født d. 21. November 1919 i Studsgaard, Datter af Videnskabelig Assistent Niels ErikOvergaard Nielsen og Hustru Kirstine Jessen. Bosat: Obovej 16, Herlev. A.K.H tog 1938 Studentereksamen paa Akademisk kursus, København og blev 1945 Civilingeniør (Elektroingeniør) a.lars Kirkeby Hansen, født d. 25 November 1952 i Herlev 2. Ellen Kirkeby Hansen, født d. 4. November 1921 i Askov, gift d. 27. april 1944 i Herning med Husmand Robert Johan Sandgaard, født d. 7. April 1917 i Tjørring, Søn af Husmand Magner Kresten Sandgaard og Hustru Ingeborg Hvam. Bosat: "Elmely", Snejbjerg pr. Herning. E.K.H. fik privat Skoleundervisning i sit Hjem, var sommeren 1934 paa Skibelund Efterskole, Sommeren 1937 paa Askov Sløjdskole og Sommeren 1937 paa Rødding Højskole, har i øvrigt været beskæftiget ved Husgerning. R.J.S. gik i Virkelyst Skole, er uddannet ved Landbruget og har haft, forskellige Pladser ved dette, aftjente sin værnepligt ved Livgarden, genindkaldt September 1939 til Februar 1940, arbejdede fra 1943 til 44 i et Brunkulsleje. Overtog 1944 en Ejendom i Olling pr. Kibæk, Ejendommen var paa 25 Tdr. Land, solgte denne 1947, hvorefter han overtog sin nuhavende ejendom, der er paa 11 Tdr. Land. a. Henning Sandgaard, født d. 6. Januar 1945 i Olling. b. Vagn Sandgaard, født d. 17. Juli 1946 i Olling. c. Bente Sandgaard, født d. 12. September 1949 i Snejbjerg. d. Inge Sandgaard, født d. 29. August 1954 i Snejbjerg. 3. Kirsten Kirkeby Hansen, Husbestyrerinde, født d. 14. September 1929 i Askov. Bosat: Statens Forsøgsstation, Studsgaard. K. K. H. gik i Herning Friskole, var Sommeren 1945 Elev paa Aagaard Efterskole, Sommeren 1949 paa Snoghøj Gymnastikhøj skole og vinteren paa Askov Folkehøjskole. Var fra 1948 til 1949 husassistent i England, derefter var hun i 2½ Aar Syerske i København og 1 Aar i Herning. Har siden 1953 været beskæftiget ved Husgerning. 4. Troels Kirkeby Hansen, Landmand, født d. 10. April 1932 i Askov. Bosat: Statens Forsøgsstation, Studsgaard. T.K.H. gik i Herning Friskole, er uddannet ved Landbruget, aftjente sin Værnepligt ved Bornholms Værn. 5. Else Kirkeby Hansen, Husassistent, født d. 22. Marts 1934 i Askov. Bosat: Statens Forsøgsstation, Studsgaard. C. Alfred Kristjan Hansen, Gaardejer, født d. 2. Februar 1891 i Vejrup, død d. 1. August 1932 i Nyborg, gift d. 13. November 1919 i Gudbjerg med Jensine Johanne Kristensen, født d. 3. December 1897 i Sulsted, død d. l0. Marts 1951 i Svendborg, Datter af Husmand og Tækkemand Christian Peder Christensen og Hustru Johanne Christensen. 24

25 Bosat: "Lykkedal, Svindinge, Øksendrup. 1. Holger Kirkeby Hansen, Bestyrer, født d. 3. September 1920 i Svindinge, gift d. 20. Juni 1953 i Ilskov med Frida Skindholt Brandager, født d. 15. Oktober 1928 i Ilskov, Datter af Lærer Frederik Magnus Brandager og Hustru Anna Marie Nicoline Nielsen. Bosat: Sjællandsgade 90, Herning. H.K.H. gik i Svindinge og Sejlflod Skoler, var Vinteren paa Askov sløjdskole, kom derefter i Gartnerlære, 2 Aar paa Taasinge og 2 Aar i Assens, udlært Foraaret 1939, var ude at sejle til 1941, hvorefter han blev indkaldt til Marinen, var efter Hjemsendelsen ved Gartnerfaget i et Aarstid, først paa Statens Forsøgsstation i Studsgaard, senere i Svendborg. Foraaret 1942 kom han atter ud at sejle, afmønstrede 1945, hvorefter han var paa Navigationsskole ca. ½ Aar, var derefter ved Landbruget til Foraaret Fik 1947 en Kiosk i Ollerup og senere en Isforretning i Aarhus, blev 1948 salgschauffør for Pyramide Is, og 1949 Bestyrer af samme Firmas Afdeling i Herning. F.S.B. gik i Ilskov Skole, har taget Mellemskoleeksamen paa Privatkursus i København, er uddannet ved Husgerning. a. Ib Kirkeby Hansen, født d. 23. Oktober 1954 i Herning. 2. Ella Kirkeby Hansen, født d. 22. Januar 1923 i Svindinge, gift d. 10. September 1950 i Aabyhøj med Slagtermester Leo Weibel, født d. 29. Januar 1925 i Aarhus, Søn af Kedelsmed Carl Anton Weibel og Hustru Eline Lebore Kristensen. Bosat: Samsøgade 92, Aarhus. E. K. H. gik i Skole i Svindinge i 3½ Aar og de sidste Aar i København, derefter var hun beskæftiget 1 Aar i en Børnehave, hvorefter hun kom i Forretning. L.W. gik i Skole i Læsøgades Skole i Aarhus, kom derefter i Slagterlære hos Broderen, hvor han var til 1950, da han købte egen Forretning i Samsøgade i Aarhus. a. Lilli Weibel, født d. 5. Februar 1951 i Aarhus. b. Svenn Weibel, født d. 30. November 1953 i Aarhus. 3. Aage Kirkeby Hansen, Driftsleder, født d. 15. Maj 1925 i Svindinge, gift d. 8. Oktober 1948 paa Frederiksberg med Kontorist Ida Mary Jensen, født d. 31. Juli 1927 i Aarhus, Datter af Grosserer Einar Julius Jensen og Hustru Katharina Hensche. Bosat: (p. t. Frejasvej 1, Birkerød). Aa.K.H. kom efter Faderens Død 1932 til at bo hos Farbroderen Aage Hansen (I.D. ), kom ud af Skolen efter at havde taget Mellemskoleeksamen kom han i Købmandslære og senere paa Kontor, fra 1951 til 1954 drev han selvstændig Kolonialforretning. Aa. K. H. og I. M. J. 's Ægteskab blev opløst i Oktober a. Lis Kirkeby Hansen, født d. 7. Marts 1949 i Hellerup. b. Anne Kirkeby Hansen, født d. 3. April 1950 i København. 4. Inger Kirkeby Hansen, født d. 15. April 1928 i Svindinge, gift d. 7. Oktober 1948 i Svendborg med Typograf Poul Erik Borup, født d. 31. Januar i Svendborg, Søn af Malermester Oskar Harald Borup og Hustru Else Margrethe Christiansen. Bosat: Krøyersvej 9, Svendborg. I. K. H. gik først i Østre Skole, senere i Svendborg Kommunes Mellem- og Realskole, var ved Husgerning 1 Aar, hvorefter hun var hjemme hos Moderen og hjalp hende i Isforretningen. 25

26 1946 blev hun ansat som Kassererske hos Trikotagehandler Martin Bank, Svendborg, var der 1 Aar, hvorefter hun rejste hjem og var i ½ aar, til hun blev gift. Efter sit Giftermaal har hun været beskæftiget som Assistent ved Gartnernes Auktionshal indtil P.E.B. gik først i Drengeborgskolen, senere i SvendborgKommunes Mellem og Realskole, kom derefter i Typograflære 1943, udlært 1948, og har siden arbejdet som Typograf i Svendborg, siden 1952 ved Svendborg Amtstidende. a. Dorte Marianne Borup, født d. 10. Marts 1949 i Svendborg. b. Jette Vibeke Borup, født d. 16. Juni 1951 i Svendborg. c. Jens Henrik Borup, født d. 23. Januar 1954 i Svendborg. 5. Poul Kirkeby Hansen, Typograf, Født d. 15 August 1930 i Svindinge. Bosat: Krøyersvej 9, Svendborg P.K.H. gik først i Svendborg Østre Skole, senere i SvendborgMellem og Realskole, kom 1946 i typograflære, udlært 1951,aftjente fra sin Værnepligt i Odense, har siden arbejdet som typograf i Svendborg, fra april 1954 ansat på Svendborg Kotillonfabrik. D. Aage Hansen, Overlærer, klg. aut. Translatør, født d. 20. Juni 1893 i Vejrup, gift d. 18. maj 1918 i København med Overlærer Anna Marie Jensine Kirstine Henriksen, født d. 24. Marts 1881 i Diernæs, Datter af Lærer Jens Peter Henriksen og Hustru Isabella Sofie Petersen Bosat: Hans Jensens Vej 8, Hellerup. Aa. H. gik fra i Hesselager Latinskole og tog Realeksamen Fra gik han i Haahrs Skole, Svendborg, forberedt til Seminariet, fra 1911.til 1914 paa Skaarup Statsseminarium, tog 1914 Lærereksamen. Blev 1914 Vikar ved Københavns Skolevæsen, 1916 Timelærer, tog 1916 Studentereksamen fra Døchers Kursus og 1922 Translatøreksamen (Tysk). E. Axel Hansen, Førstelærer, født d. 14. Februar 1896 i Vejrup gift d. 7. November 1931 i Vordingborg med Johanne Marie Munk født d. 12. August 1910 i Øster Egesborg, Datter af Sognepræst Anders Munk og Hustru Kristine Schmidt. Bosat. Brøndum pr. Guldager A. H. gik i Gudbjerg Skole, blev 1914 udlært som Maler, var beskæftiget ved Malerfaget nogle Aar, gik samtidig paa Kunsthaandværkerskolen og senere paa Kunstakademiet, udstillede 1925 og 1927 paa Efteraarsudstillingen. Begyndte 1927 paa Seminariet i Vordingborg, tog 1931 Lærereksamen, var derefter Lærer paa Rødkilde Højskole i ca. 2 Aar, paa Ravnstrup Ungdoms skole i 4 ar og blev 1938 ansat som Førstelærer i Brøndum. J. M. M. gik i Vordingborg Realskole, var Vinteren paa Ubberup Højskole, lærte Barnepleje og var derefter indtil sit Giftermaal ansat paa Vordingborg Børnehjem. 1. Gert Arvid Hansen, Tømrer, født d. 28. Maj 1933 i Stege. Bosat: (p. t. Soldat i Sønderborg. 26

27 F. Johannes Marius Hansen, Enelærer, født d. 16. Marts 1898 i Vejrup, gift d. 24. Februar 1924 i Marie Magdalene Kirke med Rosa Buch, født d. 14. November 1899 i Jersore, Datter af Lærer Julius Emil Buch og Hustru Rosa Cramer. Bosat: Vestbirk Kommuneskole. J. M. H. gik i Gudbjerg Skole, fra Elev paa Haahrs Privatskole i Svendborg, 1917 paa Jonstrup Seminarium, tog 1920 Lærereksamen, blev derefter Vikar paa Rønninge Kommuneskole senere i Sønder Ho, blev Efteraaret 1921 ansat som Anden lærer i Marie Magdalene, var her til 1927, hvorefter han blev ansat som Enelærer i Vestbirk. R. B. gik i Jersore Skole, er uddannet ved Husgerning. 1. Johan Julius Troels Hansen, Bestyrer, født d. 5. Marts 1925 i Marie Magdalene, gift med Jill Ellen Nielsen. Bosat: Vejrø pr. Kragenæs, Lolland. J. J. T. H. er Bestyrer af en Frugtplantage. 2. Rosa Hansen, Lærerinde, født d. 14. April 1930 i Vestbirk. Bosat Møllevangs Allé 87, Aarhus. R.H. gik i Vestbirk Skole, fra paa Aarhus Seminarium, blev 1953 ansat som Lærerinde i Lisbjerg Centralskole, var her til 1954, var fra 1. Juni til 1. Juli 1954 ansat som Vikar i Randers. 3. Ellen Hansen, husbestyrerinde, født d. 22. Marts 1934 i Vestbirk Bosat: "Semmering", Humberstone Road, Lovelane Corner, Grimsby, England. 27

28 Karen Mikkelsen født d. 24. juni 1862 i Hjortkær, død d. 19. Marts 1888 i borbjerg Bosat: Borbjerg pr. Holstebro. 28

29 Hans Brorsen Mikkelsen Husmand, født d. 19. juli 1863 i Hjortkær, død d. 6. februar Bosat: Holstebro Østre Bymark. H.B.M. overtog Forældrenes Ejendom paa Holstebro Østre Bymark og overdrog den 1911 til Broderen Michael. 29

30 Niels Michael Mikkelsen Gaardejer, født d. 16. September 1864 i Hjortkær, død d. 7. August 1927 i Holstebro, gift d. 12. November 1897 i Borbjerg med Ane Marie Petersen, født d. 29. December 1871 paa Venø, død d. 2. Februar 1901 i Borbjerg, Datter af Gaardejer, senere Vejmand, Lago Petersen Møller og Hustru Karen Marie Nielsen. Bosat: Holstebro Østre Bymark. N. M. M. overtog ca Faderens Gaard i Risum, Borbjerg pr. Holstebro, solgte den senere, omkring 1902, til Broderen Peder, overtog ca Ejendom paa Holstebro Østre bymark. Denne Ejendom overtog han fra Broderen Hans, og den havde tidligere tilhørt hans Forældre. A. Thorvald Møller Mikkelsen, Landmand, født d. 19. September1898 i Borbjerg. Bosat: "Stensgaard", Hornstrup pr. Vejle. T. M. M. gik i Hvam senere i Maabjerg Skole, er uddannet ved Landbruget, aftjente 1919 sin Værnepligt som Infanterist i Viborg, var Vinteren paa Rønshoved Højskole, har siden 1947 været ansat hos Gaardejer Jens Jensen, "Stensgaard B. Lago Møller, Navneændring 1945 fra Lago Møller Mikkelsen,Gaardejer, født d. 31. Maj 1900 i Borbjerg, gift d. 12. Februar 1928 i Holstebro med Marie Dagmar Jespersen Lavmark, født d. 27.Marts 1902 i Hanbjerg, Datter af Gaardejer Karl Jespersen og Hustru Jensine Hansen. Bosat: "Østerbjerge", Vilsbæk pr. Kliplev. L. M. er opvokset hos sin Moders Farbroder i Hanbjerg, idet Moderen døde, da han var ½ Aar gammel, kom som 6-aarig i Hanbjerg Skole, blev uddannet ved Landbruget, aftjente 1921 sin Værnepligt var Vinteren paa Højskole ved Flensborg Fjord, var derefter hjemme hos Plejeforældrene og hjalp til ved Landbruget et Aars Tid, fik Foraaret 1923 Ansættelse i et Gartneri ved Krusaa var Vinteren paa Ladelund landbrugsskole kom 1924 til Brønderslev for paa en Frøavlsgaard at lære alsidig Landbrug, passede 1½ Aar Landbruget paa Højskolen ved Flensborg Fjord, blev 1926 Bestyrer paa en Gaard, men maatte 1927 rejse hjem paa Grund af Plejefaderens Sygdom, samtidig blev hans Fader syg, og ved dennes Sygeleje traf han M.D.J.L., der virkede som Privatsygeplejerske, rejste efter Giftermaalet til Sønderjylland, hvor de 1928 købte deres nuhavende Gaard. 1. Aage Lavmark-Møller, Student, født d. 10. Januar 1929 i»østerbjerge", Holbøl Bosat: 4. Maj Kollegiet, Frederiksberg Bredegade 13 B, København F. 2. Folmer Lavmark-Møller, Snedker, født d. 4. Februar 1930 i Østerbjerge, Holbøl, gift d. 30. Oktober 1954 i Rødding med Væverske Ane Marie Helene Kruse, født d. 14. August 1932 i Rødding, Datter af Skorstensfejermester Edvard Kruse og Hustru Marie Damgård. Bosat: Holbøl pr. Tørsbøl. 30

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Anne Kathrine Nielsen

Anne Kathrine Nielsen Anne Kathrine Nielsen Historie om Anne Kathrine begynder et års tid efter Christian VIII er kommet på tronen. Det var efter hans far Frederik den VI døde og var blevet bisat den 7. januar 1840. Christian

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1885-1891. 1

Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1885-1891. 1 Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1885-1891. 1 5. 1885. Ungkarl Rasmus Poulsen af Brudager, 26 ¾ Aar, vacc. 27. juni 1859. Pigen Ane Kirstine Pedersen, opholdende sig for Faderen, Husmand Søren Pedersen af

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 JP 22-1766 Jeppe Jensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 Eodem (5. Søndag i Fasten) Christent En Søn Jeppe for Jens Ipsen af Lumbÿe. Degne Konen bar ham. Test: Henning Christensen,

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog

Copulerede Gudbjerg Kirkebog Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1855-1863. 1 1. 1855. Ungkarl Rasmus Madsen Skjellerup paa Juulsberg, født i Skjellerup 25. oktober 1908, vacc. 12. juli 1811. Pigen Kirsten Pedersdatter af Brænderup, født

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere