lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!"

Transkript

1 Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags skyld forbudt at ønske sig mere i løn.

2 Spil dit es og giv dig selv mere i lønningsposen Mange medlemmer er nervøse for at rejse spørgsmålet om at få mere i løn. Og mange frygter, at arbejdsgiveren vil hævne sig. MEN der er ingen grund til bekymring. Der er ingen, der er blevet fyret, fordi de har bedt om en lønforhandling - og der er ingen, der er blevet sat ned i løn. Næsten alle i hotel- og restaurationsbranchen er ansat under en overenskomst med minimalløn. Lønnen i overenskomsten angiver din mindsteløn, og derfor er du omfattet af løfteparagraffen (bortset fra provisionslønnede tjenere). Løfteparagraffen indebærer, at alle skal tilbydes mere i løn, end det, der står i overenskomsten. Altså; man skal have et personligt tillæg. Du kan når som helst forlange en lønforhandling med din arbejdsgiver. Mindstelønnen er her pr. 1. marts 2007 steget med 3 kr. i timen. Hvis du tjener mere end mindstelønnen, og du ikke pr. automatik får denne stigning, så bed din arbejdsgiver om en lønforhandling. Hvilke muligheder har du så? Normalt skal du arbejde for din løn, men du skal også arbejde med din løn Når du forhandler løn, skal du bruge muligheden for at gøre status over dine egne kvalifikationer, hvilket for mange kan være et brud med gamle vaner, fordi det også betyder, at du skal sælge dig selv så dyrt som muligt, og ikke bare sige tak for det, du bliver tilbudt. Husk på, at vi lever af at fremstille og servicere. Mange i branchen er uddannet til det, MEN er vi gode nok til at sælge os selv? Hvis vi ikke er det, så er det nu, der skal gøres noget ved det. Derfor er det vigtigt også at arbejde med sin løn. - Og med en aktiv indsat, er det også muligt at forhandle sig frem til en højere løn. Udgangspunktet er, at du ikke skal forvente, at arbejdsgiveren tager det første initiativ til en lønsamtale. Der er desværre en del eksempler på, at arbejdsgivere ikke kender ordret LØNFORHANDLING, og derfor er der ingen udvikling i lønniveauet.

3 Det skal hverken du eller dine kollegaer finde jer i. Du har altid ret til at bede om at få en lønforhandling, så tag det stik hjem. Du skal bare henvise til overenskomstens løfteparagraf. Nogle arbejdsgivere har desværre det synspunkt, at jo billigere de kan købe din arbejdskraft, jo færre omkostninger for virksomheden, og jo flere penge i arbejdsgiverens lomme. Men heldigvis er der også arbejdsgivere, der har fundet ud af, at hvis man vil have dygtige og engagerede medarbejder - der også er glade for deres job - så har man også en personalepolitik, hvor lønsamtaler er naturligt. Bl.a. ud fra devisen om, at gode løn- og arbejdsforhold er lig med dygtige og engagerede medarbejdere. Forbered dig før du forhandler løn Du kan altid bede om en lønforhandling, men det er en god ide, at du også forbereder dig. Så brug lidt tid på det. Skriv alt ned i forhold til, hvad du laver på dit arbejde. Noter også hvilken/hvilke uddannelser du har, hvilke kurser du har gennemgået, og beskriv din erfaring inden for faget. Det er alt sammen med til at gøre dig til en velkvalificeret medarbejder.

4 Lav en vurdering af dig selv ud fra din insats: Er du opfindsom? Kan du skabe og udvikle idéer, og komme med forslag til forbedringer af effektiviteten? Er du den, der tager initiativer? Er du loyal? Overholder du aftaler? Er du en god kollega? Vurdér dine kvalifikationer: Har du viden og kendskab til dit job? Har du indsigt i arbejdsopgaverne? Er du i kontakt med kunder og leverandører? Har du gennemgået efter- og videreuddannelse, som er relevant for dit job? Beskriv din dygtighed: Bevarer du overblikket, og magter du flere arbejdsopgaver samtidig? Har du ordenssans? Deler du din viden med andre? Har du tilegnet dig ny viden? Evner du selvstændigt at tilrettelægge dit arbejde rationelt? Er du fleksibel: Har du evnen og viljen til at påtage dig flere forskellige arbejdsopgaver i jobbet? Har du viljen til forandring? Din vilje til samarbejde: Har du viljen til nytænkning - åbenhed og dialog? Anskuer du problemer som en udfordring? Dine ansvarsområder: Oplærer du elever? Har du kasseansvar? Er det dig, der står for åbning/lukning af forretningen? Forestår du indkøb m.v.? Din uddannelse: Skole-/erhvervsuddannelse (f.eks. gastronom, tjener, receptionist) Anden uddannelse. Selvom du måske ikke opnår den helt store lønstigning nu, så får det alligevel betydning over en årrække.

5 Åbenhed kan være vejen til en højere løn Der er arbejdsgivere, der opfordrer dig og dine kolleger til ikke at snakke om jeres lønforhold. Nogle arbejdsgivere går endog så vidt, at de ligefrem forbyder intern snak om lønforhold. Og kan de så det? Svaret er nej, hvilket bl.a. følger af ligelønsloven. Det er netop vigtigt, at I taler med hinanden, og sammenligner jeres løn og jeres arbejdsopgaver. Åbenhed kan være medvirkende til en højre løn. Hvis I ikke snakker løn med hinanden, hjælper I kun én, og det er arbejdsgiveren. Din løn skal fastsættes efter en saglig vurdering I henhold til overenskomsten har du krav på at vide, hvordan din løn er bygget op. Under en lønforhandling skal virksomheden begrunde, hvordan den vurderer din indsats i forhold til fastsættelsen af din personlige løn. Du skal vurderes ud fra din arbejdsindsats, f.eks. din dygtighed, din erfaring, din uddannelse, din anciennitet. Der skal tages hensyn til de krav om ansvar, selvstændighed og lignende, som stilles til dig i dit arbejde. Det betyder, at din personlige løn skal fastsættes på grundlag af en reel vurdering. Din arbejdsgivers lønfastansættelse skal altså ske ud fra en saglig og gennemskuelig vurdering af din insats. Uanset om din løn afviger væsentlig fra ovenstående grundlag for lønfastsættelse, så har du ret til en lønforhandling. Det fremgår af overenskomsten. Du har ret til bede din tillidsrepræsentant om at deltage i lønforhandlingerne. Hvis du kommer i tvivl - kan du enten Selv bede om en lønforhandling Henvende dig til din tillidsrepræsentant ELLER den dårlige løsning: Sidde med hænderne i skødet og være vidne til, at dine kolleger tog stikket hjem og steg i løn!

6 Lønstatistik 3F har indgået en aftale med Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om at få adgang til deres lønstatistik. På grund af copyright, har du ikke direkte adgang til statistikken, men det har din lokale afdeling og din tillidsrepræsentant, hvis der er valgt en sådan på din arbejdsplads. Vi har lavet et mindre udtræk, som du kan se her på 3F.dk. Ellers er du velkommen til at kontakte din afdeling eller din tillidsrepræsentant, hvis du vil vide mere om lønstatistikken. En aftale er en aftale - eller er det nu også det? Overenskomsten er en aftale, som 3F Den Private Servicegruppe har indgået enten med arbejdsgivernes organisationer, eller med den enkelte arbejdsgiver. Hvis vi har indgået en aftale om overenskomst med din arbejdsgiver, så beskytter overenskomsten dig, hvis din arbejdsgiver vil indgå aftaler med dig, som tilsidesætter aftalerne i overenskomsten. Hvis du ikke mener, at fastsættelsen af din løn er rimelig, så tag en snak med din tillidsrepræsentant eller med din lokale 3F-afdeling. 3F forhandler dagligt med arbejdsgivere for at finde løsning på uenigheder. Selv om vi og HORESTA er enige om overenskomsten, så er der ikke på alle punkter enighed om, hvordan teksten skal fortolkes. Når der er uenighed om fastsættelse af løn, så kan det behandles fagretligt. Det betyder, at når det er åbenlyst, at der er en lønforskel, så kan spørgsmålet behandles af organisationerne.

7 Hvis din lønsamtale ikke resulterer i, at du honoreres rimeligt i forhold til dine kvalifikationer, din arbejdsindsats og dine arbejdsfunktioner - så opfordrer vi dig til at tage en snak med din tillidsrepræsentant eller med din lokale 3F-afdeling. Din og dine kollegers aktive opmærksomhed om jeres lønforhold er det vigtigste bidrag til, at jeres arbejdsgiver forstår fordelene ved at yde medarbejderne en god og velfortjent løn. Det er fagretligt fastslået! På baggrund af et par sager, er det afgjort, at arbejdsgiveren ikke bare kan spise medarbejdere af med selve minimallønnen (den, der fremgår af overenskomsten mellem HORESTA-A og RBF - nu 3F). Det betyder, at der skal ydes et personligt løntillæg. OG bemærk dig lige, at det også fagretligt er afgjort, at det personlige tillæg skal gives efter et par måneders ansættelse - uanset om du har bedt om en lønforhandlinger eller ej! Det vil sige, at du som nyansat allerede efter et par måneder har krav på et løntillæg. Det fremgår af overenskomsten, at du også har krav på lønforhandling. Der er som sådan ingen begrænsninger i hvor mange lønforhandlinger, du kan bede om. Det er en god idé at lade tillidsrepræsentanten aftale med ledelsen, hvornår der planlægges lønforhandlinger. Så bliver det en fast rutine, f.eks. 1 gang om året, at man forhandler løn, og aftaler hvilken rolle tillidsrepræsentanten skal have ved forhandlinger. Faglig hvad for noget? Får du ikke mulighed for en lønforhandling, eller er du ikke tilfreds med resultatet af din lønforhandling, så kan det i sidste ende afgøres ved en faglig voldgift. En sådan faglig voldgift består af 2 personer fra arbejdsgiverens organisation og 2 personer fra 3F, samt en uvildig opmand (som oftest en dommer fra Arbejdsretten).

8 Den Private Servicegruppe

27 tip til din. lønforhandling. - vejen til en højere løn

27 tip til din. lønforhandling. - vejen til en højere løn 27 tip til din lønforhandling - vejen til en højere løn Indhold Forord... 4 Hvornår lønforhandles der og hvordan?... 4 Hvad siger loven?... 5 Før forhandlingen... 7 1 Lønforhandling også uden for mødelokalet...

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Bilagsliste. Side 68 af 126

Bilagsliste. Side 68 af 126 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil 7

Læs mere

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Indholdsfortegnelse Forord 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2015 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt.

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Psykologløn Af Lars Michaelsen Lønpolitik p å arbejdspladsen Det kan lade sig gøre at udfærdige en praktisk, anvendelig lønpolitik, der virker mere retfærdig og gennemsigtig og som kan forklares for medarbejderne

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

Jobvurdering. - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd

Jobvurdering. - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd Jobvurdering - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd Udgivet af FIU-ligestilling 2011 Pjecen er udarbejdet af Annelise Rasmussen på baggrund af ligelønskursus 2011 Layout: 3F kommunikationsafdeling

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige?

Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige? 2010 nr. 1 side 1 Mange muligheder - hvordan vælger du den rigtige? Dyr spam - 100,- kr. pr. mail... side 3 Fyret på grund af dårlig dansk... side 3 Tvunget til at genansætte medarbejder... side 5 Personaleservice...

Læs mere