BOLIGLIV PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Om danskeres liv i og med en anden bolig i udlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGLIV PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Om danskeres liv i og med en anden bolig i udlandet"

Transkript

1 Paper præsenteret på NSBB Nordisk Forskerseminar 2009 Sofie Kyllesbech Center for Bolig og Velfærd Københavns Universitet Telefon: English abstract During the last couple of decades, second homes abroad have become continually more popular among Danes as well as other Europeans. Many people today choose to live in and with houses across borders. The paper presents initial results from an ongoing anthropological study on Danes second homes in six popular housing areas in Spain (Costa del Sol and Mallorca), Italy (Garda lake surroundings, Tuscany) and Thailand (Pattaya and Hua Hin). The empirical data was collected during spring 2009 and consist of qualitative interviews and participant observation in second homes and their surroundings as well as visits in the informants's primary households in Denmark. The paper argues that the second home becomes meaningful both in terms of it's 'otherness' - as the social life in the second home is in many ways experienced as opposed to life in the primary home - and in terms of it's 'somewhereness' as the second home puts the owner in a particular relation to the surroundings and the local society. Thus, the paper concludes, living in and with a second home becomes meaningful in both a transnational and a local context. Indledning Dét at have flere boliger er blevet en naturlig del af mange danskeres liv. Samtidig giver øget globalisering mulighed for at flere og flere danskere kan og vil købe en anden bolig i udlandet. Der findes endnu ingen dækkende opgørelser af omfanget af danske boliger i udlandet, men antallet af boligmesser, ejendomsmæglere, hjemmesider, danskernetværk og avisskriverier om udenlandske boliger tyder på, at dét at købe et hus eller en lejlighed under varmere himmelstrøg har været et stærkt tiltagende fænomen blandt danskere, såvel som mange andre velstillede folkeslag. Hvordan bruger folk en bolig i den anden ende af Europa eller en fjern verdensdel? Og hvilken betydning tillægges denne anden bolig? Det er omdrejningspunktet for et antropologisk speciale, som denne artikel skal ses som et skridt på vej imod. Min opmærksomhed er her rettet mod, hvordan boligerne tillægges betydning af de mennesker, som ejer og bruger dem. Med inspiration fra antropologien om rum og sted og fænomenologiens blik på beboelse (dwelling) diskuteres i hvilke kontekster livet i og med en anden bolig i udlandet får betydning for deres beboere. Projektet er en del af det tværfaglige forskningsprojekt Den anden bolig ved Center for Bolig og Velfærd. 1

2 Artiklen er baseret på 4 måneders feltarbejde som forløb i foråret Materialet består af kvalitative interviews med danskere med en feriebolig i udlandet, deltagerobservation i og omkring ferieboliger i populære boligområder i hhv. Thailand, Spanien og Italien foruden et omfattende billedmateriale. Desuden er salgsmateriale, messer og hjemmesider om boliger i udlandet og de enkelte lokalområder inddraget. Data er endnu ikke færdigbehandlet og artiklen har således etnografisk karakter og præsenterer indledende analytiske overvejelser. Områderne Der er stor forskel på, hvilke områder danskere kigger efter, når de køber en anden bolig i udlandet. De områder, der er omdrejningspunktet for denne artikel, har det til fælles, at de er blandt de populære ferieboligområder, der befinder sig geografisk længst væk fra Danmark. De ligger under 3 timers kørsel fra en international lufthavn, og de kan betegnes som beliggende 'under varmere himmelstrøg' og i umiddelbar nærhed til vand. Derudover repræsenterer de et varieret udpluk af de mest populære områder blandt danskerne. Her gives et lille indtryk af hvert af de pågældende områder. Beskrivelserne er baseret på lokale ejendomsmægleres præsentationer og informanternes udsagn om dem. Ser vi bort fra nabolandet Sverige, er Spanien det land i verden, danskerne køber flest boliger i (stærkt efterfulgt af Frankrig). Områderne Costa del Sol og Mallorca repræsenterer veletablerede velkendte områder for både charterturisme og boligkøb blandt danskere og andre nordeuropæiske folkeslag. Her har mange haft en anden bolig gennem længere tid, og mange danskere med anden bolig har et solidt kendskab til områderne og en stor kontaktflade med andre mennesker særligt andre danskere. De fleste oplever her deres omgivelser som lettilgængelige og genkendelige. De udvalgte områder i Thailand og Italien repræsenterer på vidt forskellig vis to nyere tendenser. Områderne i og omkring Hua Hin og Pattaya i Thailand er de mest populære destinationer uden for Europa mht. boligkøb. De er eksempler på den øgede globalisering inden for danskernes valg af anden bolig, som også ses i områder i Sydamerika (primært Nordbrasilien) og USA (primært Californien). Samtidig er områderne i Thailand relativt billige at købe en bolig i. Her køber folk et nybygget typehus og får en plads i en kultur, der opleves som fremmed og eksotisk. Til forskel fra dette opleves områderne ved Gardasøen og Toscana som særligt autentiske. Her købes gerne en bolig fra 1600-tallet, hvis historie dyrkes og udstilles trods krav om istandsættelse og vedligeholdelse. De repræsenterer således 2

3 tre forskellige typer boligoplevelser: Det genkendelige, det eksotiske og det autentiske. Fravalgt er i denne omgang det populære naboland Sverige, som, selvom man krydser de nationalstatslige grænser i geografisk afstand, kan sammenlignes med yderområder i Danmark; storbyboligen, som er en særlig udbredt tendens i Berlin; den franske sydkyst og ikke mindst de nyprojekterede lavprisområder i Bulgarien og Tyrkiet, som indtil finanskrisen oplevede stærkt stigende popularitet særligt pga. investeringsaspektet af en sekundær bolig. Boligerne Den anden bolig afspejles ikke i en bestemt boligtype det kan være alt fra kæmpe luksusvillaer på bjergtoppe til små studios i et bynært betonbyggeri. I undersøgelsen er lagt vægt på at besøge en variation af boliger frem for et repræsentativt udpluk. Til fælles har de, at de skal skabe rammer for en tilværelse, som er anderledes end i den primære bolig. Derfor har de nogle funktionelle fællestræk, selvom de æstetisk set er meget forskellige. Det vil blive nærmere belyst senere i artiklen. Samtidig er en bolig en måde at møde den omkringliggende verden. Derfor er det særligt interessant at kigge på den måde boligerne arkitektonisk set er afgrænset fra omverden og ikke mindst den måde, aktiviteter i forbindelse med boligen (køb, istandsættelse, indretning, vedligeholdelse), sætter folk i en relation til omverdenen. Ud fra disse betragtninger er fokus i denne artikel på beboernes boligliv på tværs af grænser. Med boligliv forstås livet i og med en bolig. Betegnelse indebærer en bevidsthed om, at boliger både er fysiske / arkitektoniske rum og sociale rum. De er samtidigt beliggende et sted, som personen med en bolig får en særlig relation til. Det er således i det levede liv en bolig får betydning, hvilket medfører en opmærksomhed på denne betydningsdannelses dynamik. Rum sker. Relationer til steder forandres. I mine informanters liv, har boligen selvfølgelig en betydning i sin helhed. Skelnen mellem rum og sted, mellem livet i og med den anden bolig er derfor udtryk for en udelukkende analytisk systematisering. Livet i den anden bolig i udlandet Lad os starte med at få et indblik i tilværelsen i den anden bolig i udlandet. En tilværelse som først og fremmest er karakteriseret ved masser af tid, hygge, afslapning og ikke mindst varme. 3

4 Som med sommerhuset (se Kirsten Gram-Hansen 2009) og kolonihaven (se Kirstine Cool 2009), har det at komme væk stor betydning for tilværelsen i den anden bolig i udlandet. Ejerne beskriver det bl.a. som, at de her kan 'koble helt af' og 'ikke behøver foretage sig noget fornuftigt'. Når informanterne taler om at komme væk, handler det i høj grad om at slappe af og have god tid. Flere beskriver, hvordan de kan mærke på deres krop, at de slapper helt af, allerede når de sidder i transithallen og får en fadøl inden flyet afgår, eller når de hører italiensk fra højtalerne i ankomsthallen. Mange fortæller om, at rejsen eller afstanden har stor betydning for, at de kan slappe rigtigt af, for man kan ikke bare lige tage hjem (fordi der er for langt), og telefonen kimer ikke hele tiden (fordi det er for dyrt). Sol og varme er for de fleste hovedargumentet for at købe en feriebolig i udlandet i stedet for fx et sommerhus i Danmark. At solen skinner, og vejret er varmt, er tit også koblet sammen med at slappe af og være helt væk fra stress og jag. Her kan man få varmen, som en informant udtrykker det: I et sommerhus i Danmark, der får man ikke varmen. Man når ikke en gang at afstresse. Dette er også årsag til, at livet i en feriebolig oftest foregår på terrassen, mens boligens inderum står ubrugte hen og får meget lidt opmærksomhed, når informanterne fortæller om livet i boligen. Ved hvert interview bad jeg mine informanter om at tage tre billeder, som repræsenterede deres bolig. Med undtagelse af to personer, startede de alle med at tage et billede af deres terrasse og/eller udsigten fra den, og mange tog slet ikke noget billede indenfor. Livet i den anden bolig i udlandet handler altså i høj grad om livet på terrassen. Derfor kan det være spændende at fokusere på, hvordan terrassen former sig som arkitektonisk og socialt rum. Antropologen Alberto Corsín Jiménes (2003) forklarer med begrebet kapacitet, hvordan alle rum opleves gennem sociale relationer, og at alle sociale relationer er rumlige: "Space is no longer 'out there', but a condition or faculty a capacity of social relationships. It is what people do, not where they are" (Jimenes 2003:140). Fysiske og sociale rum forudsætter således hinanden. Rum er oplevelser og handlinger på bestemte steder med bestemte mennesker. Livet på terrassen afspejles således på samme tid i mine informanters erfaringer og i det konkrete fysiske rum. Ser vi med denne optik på terrassen i den anden bolig i udlandet, kan vi nærme os en forståelse for, hvordan tilværelsen udfolder sig og får betydning for dem, 4

5 som har en anden bolig i udlandet. Terrasserne er ofte store og afgrænsede fra andre menneskers blik. Samtidig er de ofte inddelt. Der er således et fællesareal, hvor der står et bord med nogle stole omkring, hvor folk opholder sig, når de er sammen med hinanden og andre, og hvor mine interviews i øvrigt også fandt sted. Derudover er der et område, hvor man kan opholde sig alene. Her står gerne en liggestol i en afkrog med front væk fra det øvrige opholdsområde. En kvinde med lejlighed i Spanien beskriver dette forhold således: Og så har vi en 80 m2 stor terrasse. Det er vidunderligt. Og så er den delt op, så kan jeg ligge derhenne og læse en bog og så lægger jeg slet ikke mærke til dem, der er i den anden ende. Det er meget rart, at vi sådan ligesom kan være sammen, hver for sig ikk Terrassen er altså ikke bare et sted man slapper af det er et sted, man er sammen. Selv når man ikke er sammen, er man sammen. På terrassen er der kapacitet for 'at være sig selv' og at være sammen og opleve begge mere intenst end i den primære bolig. Samværets betydning kommer således stærkt til udtryk i både interviews og i terrassernes fysiske udformning. Men endnu en dimension er vigtig for at forstå livet i den anden bolig i udlandet, nemlig tid. Lige som rum har kapacitet for sociale relationer, sker rum også i og med tid. Nancy Munn (2003) beskriver i en artikel om hellige steder i det aboriginale landskab, hvordan hellige rum varierer over tid og i forhold til forskellige personer. Hun lancerer i den forbindelse begrebet spacetime. Begrebet sætter focus på rums temporalitet, som Munn forklarer: "Spacetime is a symbolic nexus of relations produced out of interactions between bodily actors and terrestial spaces" (Munn 2003:93). At boligen i udlandet opleves i tid, er åbenlyst i dette tilfælde, eftersom informanterne kun opholder sig dér bestemte perioder på året, og at boliger står tomme eller bruges af andre den øvrige del af året. De er rum, der kobles til en bestemt tid, dvs. den tid, folk opholder sig der fx ferie eller vinter. Mere interessant er det dog, at de også er rum, der opleves med tid. I ferieboligen er der ikke noget, der skal nås. Tiden skal ikke 'bruges' til noget, den 'går' bare og den er 'forsvundet', når man skal til at hjem. Tilværelsen foregår i modsætning til derhjemme uden fastlagte planer, som det bl.a. kommer til udtryk i denne informants beskrivelse af hverdagen i hans hus i Thailand: Informant: Det meste af min hverdag er herude på terrassen. Det er total afslapning. Nogle dage er jeg kun her Interviewer: Hvad laver du så, når du er her? 5

6 Informant: Så sidder jeg og kigger lidt på poolen og øh Jeg synes tiden går stærkt. Jeg synes, der er noget at lave hele tiden. Så kommer der nogen forbi og snakker lidt. Og så er vinteren forbi, når man kommer hjem. Hverdagen fyldes af afslapning, samvær og små begivenheder, som indtræffer uplanlagt. Den opleves cyklisk, gentagende uden oplevelsen af lineær fremgang ind til den er gået, og folk skal hjem igen. Gentagelsen bekræftes af rutiner fx i forbindelse med spisning, som for mange foregår på de samme steder og på omtrent samme tidspunkter. For manges vedkommende er selve serveringen også den samme, som denne kvinde med hus i Spanien fortæller: Vi spiser stort set salade Nicoise hver dag til frokost. Børnene elsker det. Derhjemme ville jeg jo aldrig spise det samme hver dag Selvom gentagelse er en del af de fleste menneskers tilværelse, dyrkes den i bemærkelsesværdig grad i ferieboligen. Men samtidig åbner den cykliske tidsopfattelse mulighed for spontanitet når intet skal nås, er der god tid til at følge sine indskydelser. Når ingenting planlægges, er der tid til at gøre noget lige nu. Den anden bolig i udlandet udtrykker således en særlig måde at opleve rum, relationer og tid. I den sammenhæng er det ikke misvisende, at kalde den den anden. Livet i boligen får nemlig i høj grad sin betydning som modsætning til tilværelsen i den primære bolig i Danmark. Her kan man slappe af og skal ikke stresse som derhjemme. Her kan man få varmen og regne med solen, når det er koldt eller utilregneligt derhjemme. Her kan man være mere intenst sammen og her opleves tiden cyklisk og spontan og ikke lineær og planlagt. Når vi ser på livet i den anden bolig i udlandet, er en af de væsentligste værdier netop dét, at den er den anden i centrale henseender som oplevelsen af relationer og tid. Boligerne er dog altid placeret et sted, og derfor vil næste afsnit handle om, hvordan de får betydning ikke blot i kraft af deres andethed, men også i kraft af relationerne til de steder, boligerne er beliggende. Livet med den anden bolig i udlandet Selvom hovedargumenterne for at købe en bolig i udlandet er at komme væk og få varmen, rækker engagementet gennem et boligkøb meget længere. De fleste informanter er meget begejstrede over det sted, de har en bolig, men det varierer meget, i hvor høj grad, de ønsker at involvere sig i det. Mange vil gerne bare have lov at være sig selv og at have fred og ro. 6

7 Boligen er således et skjul, hvor de kan nyde varmen, tiden og hinanden uden fremmede blikke. Men uanset deres personlige engagement, kan de med en bolig ikke undgå at blive forankret i et landskab, et politisk og juridisk system og i en social verden. Boligen er dermed både en måde at skabe nærhed og distance til omgivelserne. Denne pointe er inspireret af fænomenologisk teori. Herunder særligt Tim Ingolds videreudvikling af Martin Heideggers idéer om forholdet mellem at bo (to dwell) og at bygge (to build) (Heidegger 1975, Ingold 2000). I denne optik er den måde, boliger er bygget, udtryk for en måde at bebo verden. Ved at bebo verden med en bolig omkring sig, skabes dels distance til og dels afsæt for interaktion med verden. Min brug af dette komplekse teoriapparat er endnu ikke udviklet til fulde, men indtil videre fører det opmærksomheden mod den rolle, boligen har i mine informanters oplevelse af omgivelserne, og hvordan denne relation påvirker betydningen af den anden bolig i udlandet. Dét at have en bolig er en måde at være tilstede i verden. Dette gælder både i forhold til landskaber, hvor boligen har en fysisk plads et sted i landskabet, i forhold til samfundet, hvor informanten med en bolig er juridisk placeret og sidst men ikke mindst i forhold til andre mennesker i lokalområdet. Når jeg har bevæget mig rundt med informanterne, eller når de har fortalt om lokalområdet, har det slået mig, at de opfatter sig selv som en del af landskabet, og ikke som jeg selv stående uden for landskabet som beskuere. Med en bolig har de fået en plads i landskabet. I informanternes skildringer ser jeg det i evnen til at finde vej, måden at beskrive landskabet og et sanseligt tilhørsforhold. De oplever udsigten over havet / oppe på bjerget / nede i byen som 'deres'. De har lært at gebærde sig i landskabet, som denne mand med bolig i Norditalien udtrykker det: "I starten kunne jeg da godt blive lidt nervøs ved de der smalle bjergveje, men det vænner man sig til. Nu tænker jeg slet ikke over det" Selvom de landskaber, informanterne bebor, er meget forskellige, beretter informanter i alle områderne om, hvordan de på lignende vis har lært at færdes. De har lært at køre ad den smalle bjergvej op til deres hus, at køre bil ligesom spanierne eller de kender den bedste taxachauffør. De kan desuden finde de gode steder: olivenpresseriet, det rigtige marked, den gode restaurant eller dét supermarked, hvor de har den gode slags tun eller det rigtige smør. 7

8 Gennem køb, indretning, vedligeholdelse og beboelse indgår informanterne desuden i en række praktiske relationer, som danner grundlag for deres sociale relationer i lokalområdet. De mange praktiske interaktioner, der er forbundet med det at have et hus, som skal repareres, males, indrettes, have elektricitet, passes på og gøres rent, har stor betydning for informanternes tilknytning til stedet. Ofte er havemanden eller rengøringskonen de nærmeste lokale relationer og danner udgangspunkt for lokale netværk og ikke mindst unikke oplevelser. Her bliver et daglangt møde med de offentlige myndigheder for at få godkendt et skøde opfattet som en spændende kulturel oplevelse. Eller som denne informants beskrivelse fra Thailand: Informant: Byggekvaliteten er jo meget anderledes hernede. Også sådan mentalitetsmæssigt. Interviewer: Hvordan er det anderledes? Informant: Vi kan tage eksemplet med vandvarmerne. her i Thailand sætter man vandvarmerne op inde i brusekabinen, sådan så man har en el-installation lige ved siden af rindende vand. Det er ulovligt i Danmark, så det har vi bestemt at de skulle ind i væggen, men det kan de ikke finde ud af, og så er det det. Så trækker man bare på skuldrene. Interviewer: Hvorfor? Informant: Altså, det er jo Thailand, og vi er glade for at være her (smiler). I stedet for at lade sig gå på, ser denne mand den uønskede el-installation som en nær oplevelse af Thailandsk kultur. Igennem hans bolig, har han fået en særlig oplevelse med sine omgivelser, som han opfatter som thailandsk kultur. Samtidig er der de fleste steder et stærkt netværk blandt danske boligejere, som mødes gennem klubber, på særlige caféer og gennem fælles venner i kraft af deres bolig og gentagne tilbagevenden til området. De oplever som boligejere at få et særligt fællesskab og ikke mindst en særlig social status mellem turister og fastboende. Det giver således en bestemt status at have hus - både blandt lokale og danskere; man er ikke turist, man lader sig ikke snyde, man kender de gode restauranter, man opfører sig ordentligt og man vil gerne undgå 'turistede' områder. Samtidig kan man aldrig blive lokal, og de fleste vil det heller ikke, selvom de som boligejere tildeler det stor betydning at have et respektfuldt forhold til lokalbefolkningen. Dette engagement praktiseres også hjemmefra, hvor informanterne begynder at holde sig opdateret på begivenheder i lokalområdet og politiske forhold i det pågældende land og på den måde demonstrerer et tilhørsforhold. 8

9 Bolig får således betydning gennem det sted, den er placeret, fordi beboeren får en plads i landskabet, lærer folk at kende og får en række unikke oplevelser gennem livet med en anden bolig i udlandet. Den anden bolig er som beboelsesform en særlig måde at opleve verden her forstået som de omgivelser i verden, boligen nu er placeret i. Boligliv på tværs af grænser Som beskrivelserne af livet i og med en anden bolig i udlandet viser, får disse boliger betydning for informanterne i mange forskellige kontekster: Den danske på grund af værdien som den anden, som jeg viste i afsnittet om livet i boligen. Den lokale igennem relationen til det pågældende sted, som det blev tydeliggjort i forrige afsnit om livet med boligen. Men endnu en kontekst er væsentlig i denne sammenhæng, nemlig den globale. En grundlæggende forudsætning for muligheden for at anskaffe og benytte sig af en anden bolig i udlandet er den øgede globaliseringen. Mine informanter har haft mulighed for at købe en bolig i udlandet, fordi de ved, det er muligt; fordi de kan kommunikere i skrift, tale og ikke mindst gennem billeder med ejendomsmæglere, bygherrer og andre danskere med bolig i det pågældende område og fordi de kan rejse til deres bolig på relativt kort tid. Indirekte beskrives globaliseringen desuden som betydningsfuld, når de fortæller om deres regelmæssige brug af internet, om tilgængeligheden af velkendte varer i supermarkedet, om billige flybilletter og andre af de muligheder, globaliseringen åbner for mine informanter og giver deres boligliv betydning. Danskeres sekundære boliger i udlandet er således eksempler på, hvordan boligliv går på tværs af grænser og får betydning i flere forskellige kontekster. Her i den danske pga. boligens andethed, den lokale pga. boligens stedslighed og den globale som en grundlæggende forudsætning. Referencer: Cool, Kirstine (2009) At finde hjem i planlægningen. Paper præsenteret på NSBB Nordisk forskerseminar , Rungsted Gram-Hansen, Kirsten (2009) Sommerhuset om at komme ud og at komme væk og at være sammen. Paper præsenteret på NSBB Nordisk forskerseminar Oktober 2009 i Rungsted Heidegger, Martin (1975) "Building, dwelling, thinking". I: Lotus International, vol 9 (1975) p Ingold, Tim (2000) The perception of the environment, essays on livelihood, dwelling and skill. Routledge London. Jiménes, Alberto Corsín (2003) On space as capacity I: Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.) vol. 9, no.1, s Munn, Nancy (2003) Excluded spaces: The figure in the Australien Aboriginal Landscape I: Low og Zúniga: The anthropology of space and place. Locating culture. Blackwell Publishing. 9

Boligliv på tværs af grænser

Boligliv på tværs af grænser Boligliv på tværs af grænser Antropologiske perspektiver på danskeres ferieboliger i Spanien, Italien og Thailand Kandidatspeciale Sofie Kyllesbech Vejleder: Inger Sjørslev Specialerækken 572 Institut

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Beboernes perspektiver Hvad gør folk med den friske luft udefra og ind i boligen og hvorfor?

Beboernes perspektiver Hvad gør folk med den friske luft udefra og ind i boligen og hvorfor? Department of Sociology Beboernes perspektiver Hvad gør folk med den friske luft udefra og ind i boligen og hvorfor? 1. Praksisstudier = at undersøge folks vaner 2. Metoder & informanter 3. Hovedresultater

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Italiensk sprog, litteratur og kultur (2010-2013) Navn på universitet i udlandet: Università degli Studi di Siena Land: Italien Periode: Fra:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok Udvekslingsperiode: D. 25.01.14 24.04.14 Navn: Malene Hjort Knudsen Email: 167839@viauc.dk & malenehjort@hotmail.com Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Line Axelsen &

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

YOGARETREAT I THAILAND Skøn yoga- og Mindfulnessrejse til Thailand - 9 dage med yogainstruktør Pernille Kristensen

YOGARETREAT I THAILAND Skøn yoga- og Mindfulnessrejse til Thailand - 9 dage med yogainstruktør Pernille Kristensen YOGARETREAT I THAILAND Skøn yoga- og Mindfulnessrejse til Thailand - 9 dage med yogainstruktør Pernille Kristensen AFREJSE : 13. - 21. marts 2016 og november 2016 (datoer på vej) - 9 dage DKK 15.900 YOGARETREAT

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

Besøgsrapport 2010. Indhold

Besøgsrapport 2010. Indhold Besøgsrapport 2010 Indhold 1. Indledning. 2. Hvem besøger Fur & hvorfor? 3. Fakta om Ja-gruppen 4. Fakta om Nej-gruppen 5. Hvorfor vælges Fur fra el. til? 6. Status & afrunding. 1. Indledning Projektgruppen

Læs mere

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Artiklen tager afsæt i et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, hvordan børn og de fagprofessionelle omkring dem oplever mulighed

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Er maden god, er ferien god

Er maden god, er ferien god Pressemeddelelse 17. februar 2014 Ny analyse af danskernes rejsevaner: Er maden god, er ferien god Danskerne er vilde med mad! Det kan der næppe herske nogen tvivl om særligt er Copenhagen Cooking, som

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

DEN NARRATOLOGISKE SPÆNDINGSKURVE. Præsentation. Uddybning. Udtoning. Anslag. betydning. Mening/ Point of. Mætning. no return. Børns fortællinger

DEN NARRATOLOGISKE SPÆNDINGSKURVE. Præsentation. Uddybning. Udtoning. Anslag. betydning. Mening/ Point of. Mætning. no return. Børns fortællinger DEN NARRATOLOGISKE SPÆNDINGSKURVE Anslag Præsentation Uddybning Point of no return Mætning Mening/ betydning Udtoning Figur 1. Den narratologiske model. EKSTASE COMMUNITAS FIKTIONSSFÆRE REGISFÆRE REALSFÆRE

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Nanna Elisa Wermuth jensen E-mail: wermuth1@hotmai.dk Tlf. nr. 2258 0003 Hjem-institution: VIA University College, Århus Sygeplejeskole Holdnummer:

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Third Culture Kids på Ranum Efterskole College

Third Culture Kids på Ranum Efterskole College Third Culture Kids på Ranum Efterskole College N I N A K A A E L Æ R E R O G I N T E R N A T I O N A L M E N T O R P Å R A N U M E F T E R S K O L E C O L L E G E. U N D E R V I S E R I : I G C S E M A

Læs mere

Fedtkontrol i indkøbssituationen:

Fedtkontrol i indkøbssituationen: Fedtkontrol i indkøbssituationen: Hvordan kan man være v en god forbruger og undgå fristelserne samtidig? Annemette Nielsen, etnograf, ph.d. Institut for Folkesundhedsvidenskab & Institut for Human Ernæring,

Læs mere

KYSTFERIE I DANMARK WARUM NICHT? Kolding 3. december 2014

KYSTFERIE I DANMARK WARUM NICHT? Kolding 3. december 2014 KYSTFERIE I DANMARK WARUM NICHT? Kolding 3. december 2014 Rejsebehov hos loyale, tidligere og nye turister Fokus pårejsebehov og oplevelsesønsker hos tyske turister både blandt de som kommer til Danmark,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Pas cu pas,- et skridt ad gangen.

Pas cu pas,- et skridt ad gangen. Pas cu pas,- et skridt ad gangen. Udlandspraktik er en fantastisk måde at opleve et andet land. Man møder landets kultur, normer og historie på en helt anden måde, og man oplever det hele på tæt hold Derudover

Læs mere

STRATEGISK PLANLÆGNING I ØSTJYLLAND

STRATEGISK PLANLÆGNING I ØSTJYLLAND STRATEGISK PLANLÆGNING I ØSTJYLLAND STRATEGISK FYSISK PLANLÆGNING ELLER LOBBYISM FOR INFRASTRUKTUR INVESTERINGER? SPECIALE I URBAN PLANNING & MANAGEMENT (PLAN & MILJØ) FORÅR 2008 AF KRISTIAN OLESEN INTRODUKTION

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Digital Design Porteføljeopg. 1a Digital Dictators Semesterprojekt

Digital Design Porteføljeopg. 1a Digital Dictators Semesterprojekt Side 1 af 13 BRUGSDESIGN Porteføljeopgave 1a Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Vision... 3 Erkendelsesinteresse:... 3 Mål:... 3 2. Analyse af Stiftens skærm... 3 Form og farvesprog:... 3

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Skinnarbu Nasjonalparkhotell

Skinnarbu Nasjonalparkhotell Skinnarbu Nasjonalparkhotell Tilbring en aktiv ferie i de norske fjelde. Den imponerende natur indbyder til mange aktiviteter i det fri og området omkring hotellet er specielt egnet til jagt og fiskeri.

Læs mere

Kulturmøder - ANVENDELSESORIENTERET SPROGUNDERVISNING I FORBINDELSE MED UDVEKSLING MED OG I TYSKLAND, SPANIEN OG FRANKRIG

Kulturmøder - ANVENDELSESORIENTERET SPROGUNDERVISNING I FORBINDELSE MED UDVEKSLING MED OG I TYSKLAND, SPANIEN OG FRANKRIG Kulturmøder - ANVENDELSESORIENTERET SPROGUNDERVISNING I FORBINDELSE MED UDVEKSLING MED OG I TYSKLAND, SPANIEN OG FRANKRIG Baggrund Bygger videre på allerede eksisterende samarbejder med skoler i de tre

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

Arkitektur, indretning og udsmykning

Arkitektur, indretning og udsmykning Landskursus for Palliationssygeplejersker, 2015 Arkitektur, indretning og udsmykning et lindrende aspekt under alvorlig livstruende sygdom Jorit Tellervo Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt (medvejleder

Læs mere

Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11

Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11 Rejsebrev Australien Forår 2011 modul 11 Navn: Karen Sloth, email: 98402@viauc.dk, Viborg Sygeplejeskole. Holdnr. 98402. UTAS University of Tasmania. Concord Hospital, Sydney. Operations afdeling fra den

Læs mere

FREMTIDENS FERIEHUS OG FERIEHUSOMRÅDE - EN HYBRID OPLEVELSE JACOB R. KIRKEGAARD LARSEN & LEA HOLST LAURSEN AALBORG UNIVERSITET

FREMTIDENS FERIEHUS OG FERIEHUSOMRÅDE - EN HYBRID OPLEVELSE JACOB R. KIRKEGAARD LARSEN & LEA HOLST LAURSEN AALBORG UNIVERSITET FREMTIDENS FERIEHUS OG FERIEHUSOMRÅDE - EN HYBRID OPLEVELSE JACOB R. KIRKEGAARD LARSEN & LEA HOLST LAURSEN AALBORG UNIVERSITET INTRODUKTION: FORMÅL OG METODER BRUGERUNDERSØGELSEN ET KVALITATIVT PERSPEKTIV

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

ALT DU BEHØVER AT VIDE OM AT KØBE EN BOLIG I EUROPA Tre år siden, mens du besøger venner i den vinproducerende Languedoc-Roussillon-regionen i

ALT DU BEHØVER AT VIDE OM AT KØBE EN BOLIG I EUROPA Tre år siden, mens du besøger venner i den vinproducerende Languedoc-Roussillon-regionen i ALT DU BEHØVER AT VIDE OM AT KØBE EN BOLIG I EUROPA Tre år siden, mens du besøger venner i den vinproducerende Languedoc-Roussillon-regionen i Sydfrankrig, Timothy McDonald besluttede han ønskede, hvad

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

ITALIEN - Toscana. 1 co'ensus VERDENSBOLIGER - Skelstedet 17-2950 Vedbæk - 70 26 11 55 - info@coensus.dk - www.coensus.dk

ITALIEN - Toscana. 1 co'ensus VERDENSBOLIGER - Skelstedet 17-2950 Vedbæk - 70 26 11 55 - info@coensus.dk - www.coensus.dk ITALIEN - Toscana Halvt dobbelt hus i smuk stenejendom typisk for Toscana - højt beliggende med en formidabel udsigt også fra poolen og den dejlige have! Huset der er flot istandsat er på ca. 130 m2 og

Læs mere

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige.

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Nogle af de første indtryk af Stockholm var at der er meget internationalt, der er mange og god plads til studerende fra hele verden. Der er hundekoldt men smukt,

Læs mere

Benedicte Clausen

Benedicte Clausen 2. Rejsebrev Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Praktikperiode: 2. el. 3. Praktik fra til: dd.mm.år: Benedicte Clausen PV11303 benedicteclausen@hotmail.dk 3.praktikperiode 01.08.13 31.01.14 Institutionens

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Maj Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Det koster din. sommerferie. sider. Pristjek på 8 skønne destinationer

Guide. Foto: Scanpix. Maj Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Det koster din. sommerferie. sider. Pristjek på 8 skønne destinationer Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det koster din sommerferie 22 sider Pristjek på 8 skønne destinationer Billige indkøb på charter Prisniveau. Der er penge at spare

Læs mere

MIPIM er en oplevelse, som skal mærkes på egen krop, siger Henriette Sofie Larsen og tilføjer: Det er svært at beskrive, hvad det er.

MIPIM er en oplevelse, som skal mærkes på egen krop, siger Henriette Sofie Larsen og tilføjer: Det er svært at beskrive, hvad det er. Byens Netværk: 2. marts 2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf I BYENS NETVÆRK DELER VI VIDEN OG UNIKKE RELATIONER. KOMPETENCERNE KOMMER TIL UDTRYK I PRAKSIS, DA NETVÆRKET HOLDER KICK OFF TIL ÅRETS MIPIM - VERDENS

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj KØBENAVN 25. april Afrejse fra Københavnden 25 april kl. 06:30 ankomst til Palma kl. 09:25 DK 431 afrejse fra Palma den 02 maj kl. 10:45 ankomst til København kl. 13:45 DK 432 2 maj Afrejse fra København

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

Sårbarhed og handlekraft i alderdommen

Sårbarhed og handlekraft i alderdommen Oplæg v Lone Grøn Sårbarhed og handlekraft i alderdommen Temamøder d. 16. (Århus) og 18. (København) september 2014 Intro Jeg spørger Vagn, der nu er 85, om han var begyndt at føle sig ældre, da han var

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Tegn på sprog Skrift og betydning i flersprogede klasserum. Oplæg Högskolan i Malmö d. 12. oktober 2011 Uffe Ladegaard

Tegn på sprog Skrift og betydning i flersprogede klasserum. Oplæg Högskolan i Malmö d. 12. oktober 2011 Uffe Ladegaard Tegn på sprog Skrift og betydning i flersprogede klasserum Oplæg Högskolan i Malmö d. 12. oktober 2011 Uffe Ladegaard Tegn på sprog - et seksårigt forsknings- og udviklingsprogram (2008-2014) - samfinansieret

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

L.I.F.E. Et fantastisk projekt. Indhold. Information om projektet. Comeniusprojekt 2013-2015. Local Identity Forming Europe

L.I.F.E. Et fantastisk projekt. Indhold. Information om projektet. Comeniusprojekt 2013-2015. Local Identity Forming Europe Local Identity Forming Europe L.I.F.E. Information om projektet Comeniusprojekt 2013-2015 Et fantastisk projekt For knap et halvt år siden var to af skolens lærere i Tyskland for at søsætte et nyt internationalt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Lene Moestrup, RN, cand. scient. san. PhD student, University of Southern Denmark Baggrund for

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Surroundings Surrounded & Light Extension

Surroundings Surrounded & Light Extension I N S P I R A T I O N S M A T E R I A L E Surroundings Surrounded & Light Extension Olafur Eliasson Esbjerg Kunstmuseum 28.06.-31.12.2003 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Esbjerg Kunstmuseum præsenterer

Læs mere

Hvor tilfreds har du været med dine praktikforløb i virksomheden? Hvor tilfreds er du med at være SKP elev? Hvor længe har du været i skolepraktik?

Hvor tilfreds har du været med dine praktikforløb i virksomheden? Hvor tilfreds er du med at være SKP elev? Hvor længe har du været i skolepraktik? Dato: 25-6-13 25-6.13 25/6-13 25-6-13 25/6-13 26-6-13 26/6 213 18/6/214 18-6-214 18-6-214 18/6/214 18/6-14 18-6-214 18-6-214 25-6-13 25-6.13 25/6-13 25-6-13 25/6-13 26-6-13 26/6 213 2,5,15 2-5-215 2.5.15

Læs mere

Forandringer i misbrugende unges sociale netværk

Forandringer i misbrugende unges sociale netværk FORMIDLINGSDAG 18. JUNI 2008 Forandringer i misbrugende unges sociale netværk FORANDRINGER I MISBRUGENDE UNGES SOCIALE NETVÆRK Hvad Et pilotprojekt baseret på kvalitative interviews med ca. 15 unge med

Læs mere

Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER

Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER Lege på legepladsen Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER Rytmik Gå tur Rytmik Spise i frokoststuen Aktiv Spille spil INTRODUKTION Offentlig Intimitet Privat Aktivitet Se på legeplads Passiv Alene Lytte Fællesskab

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Kim Lorentzen 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Hvorfor jeg mener at vide noget om jobsøgning Har arbejdet som HR Manager i Nokia Danmark

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Borgerinspireret kommuneplanlægning

Borgerinspireret kommuneplanlægning Borgerinspireret kommuneplanlægning Af Gertrud Øllgaard For nogle københavnere er den vigtigste kvalitet ved deres kvarter, at omgivelserne er overskuelige og trygge. Andre Københavnere søger omgivelser,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

www.lakelagangolf.com

www.lakelagangolf.com Letterhead size c ar Med golfbane som hjerte, tegnet af en af verdens bedste golfbanearkitekter, Robert Trent Jones II, slår Lake Lagan Golf Resort dørene op for et mondænt, oplevelsesrigt og alsidigt

Læs mere

Forum: Centermedlemmer Møde afholdt: Onsdag den 10. juni 2009 Sted: Sociologisk Institut, Mødelokale 16.2.55 Referent: Anne-Lise Schulze Andersen

Forum: Centermedlemmer Møde afholdt: Onsdag den 10. juni 2009 Sted: Sociologisk Institut, Mødelokale 16.2.55 Referent: Anne-Lise Schulze Andersen M Ø D E R E F E R A T Forum: Centermedlemmer Møde afholdt: Onsdag den 10. juni 2009 Sted: Sociologisk Institut, Mødelokale 16.2.55 Referent: Anne-Lise Schulze Andersen Dato: 11. juni 2009 Til stede: Mark

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var meget tilfreds med mit ophold og kan varmt anbefale det til alle, der overvejer et semester i udlandet.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var meget tilfreds med mit ophold og kan varmt anbefale det til alle, der overvejer et semester i udlandet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:19.02 2014 Til:27.06 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

Fire fantastiske strandvillaer 65 km. syd for Hua Hin.

Fire fantastiske strandvillaer 65 km. syd for Hua Hin. Fire fantastiske strandvillaer 65 km. syd for Hua Hin. The HideAway består af 4 luksus villaer, direkte på stranden, kun 45 min syd for Hua Hin, Thailand. Alle villaerne har egne swimmingpools, og direkte

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Første Rejsebrev. Institutionens adresse: Fountain of life center. 572 M,5 Naklua soi 25. Chonburi 20150, Banglamung. Thailand

Første Rejsebrev. Institutionens adresse: Fountain of life center. 572 M,5 Naklua soi 25. Chonburi 20150, Banglamung. Thailand Første Rejsebrev Studerendes navn: Mette Bøgh Nauersgaard Pedersen Studienummer: PS12621 E-mail: mettebnp@gmail.com Praktikperiode: 3. praktik fra 1. Februar 2015 til 31 juli 2015 Institutionens navn:

Læs mere

Skilsmisser blandt tyrkere i Danmark. Dansk demografisk forening, 22.april, 2010 Anika Liversage, Seniorforsker, SFI

Skilsmisser blandt tyrkere i Danmark. Dansk demografisk forening, 22.april, 2010 Anika Liversage, Seniorforsker, SFI Skilsmisser blandt tyrkere i Danmark Dansk demografisk forening, 22.april, 2010 Anika Liversage, Seniorforsker, SFI Studie FSE 2-årig post doc. Denne præsentation: Kapitel til Routledge antologi Artikel,

Læs mere

Investering / Feriebolig

Investering / Feriebolig Andelsprojekt, Sun Lake, Hus nr. 17 + 21 Investering / Feriebolig Sun Lake / Torrevieja / Spanien 1/6 andel af 2 enderække huse som er slået sammen i det dejlige Sun Lake område udbydes til salg = 8 ugers

Læs mere