DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN 2013. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 360. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1"

Transkript

1 KNU Maj DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 360 Side 1

2 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Overhold venligst deadline Hjemmesiden: OBS. Side 2 Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 maj 2013 kl. 18:00 Meget gerne på diskette eller via Christian Petersen Lene Jørgensen Povl-Erik Høxbroe Sønderparken 22 Strandbakken 39 Engvej Slangerup 3600 Frederikssund 3650 Ølstykke

3 TAK Kære alle i sct. georgs Gildet Mange tak fordi I var med til at gøre vores guldbryllupsdag til et dejlig minde. tak for gavekortet. Side 3

4 Stafetten Helge Erichsen Hov, jeg ser det er min tur til at skrive Stafetten og hvor ville jeg dog gerne hælde en masse visdomsord ud af mine ærmer, men alle ærmerne er til vask. Derfor får i et af Nina s og mine ynglings digte af Benny Andersen og han kan jo det med ordene: Morgenhymne I dag skal der leves, folkens! Vi er allerede i gang startede tidligt i morges vand i ansigtet kaffe i halsen et rask skænderi og lidt morgenavis. Vi mangler stadig latteren arbejdet kærligheden og et par måltider til så mere kul på, folkens! Nye ideer modtages gerne Hvad med uden forklaring at gi grønthandleren et kys eller ta frakken omvendt på Det skal mærkes at vi lever Musik må der til og blomster til alle hvem ved, en enkelt banan måske Øs hele din sjæl og opfindsomhed ud hold kroppen i gang så den damper thi hellere dampe end støve Skriv tredive breve og plant et træ efterlign et par fuglestemmer tillæg din kone en frygtelig last og tilgiv hende på stedet det er altsammen tegn på liv Endnu er dagen spæd du kan nå en masse inden du segner livstræt om Brug store ord i massevis overdriv for en gangs skyld: Thi kendes for ret: Du er dømt til at leve! Du må ikke kassere din skæbne tværtimod tage den på dig Fyld den ud som din hud! Bid livet i låret Find fremtiden frem Rut med planer og visdomsord for idag skal der søreme leves! Fra digtsamlingen Personlige Papirer, 1974 En af de dejligste måneder vi har er maj, så syng dette vers: Maj vi har lys og klar Lang fra jul og januar Mild er maj fuld af leg Sommeren er på vej. Helge Side 4 Anne Fraxinus skriver stafetten juni 2013

5 Kort om hjertestarteren Hjertestarteren er nem at håndtere. Den fortæller dig, hvad du skal gøre, og den redder liv. Inspiration fra samvirke og hjerteforeningen. Chancen for at overleve et hjertestop stiger med procent, hvis der gives førstehjælp i kombination med en hjertestarter inden for tre til fem minutter efter hjertestoppet. En ud af fem tror, at det kun er fagfolk som læger og ambulancepersonale, der må bruge hjertestarteren. Tre ud af ti har ikke lagt mærke til hjertestarterne, der hænger rundt omkring i Danmark, selvom 9 ud af 10 ved, at de findes. Undersøgelser viser, at 52 procent af de adspurgte mener, at de helt sikkert vil kunne bruge en hjertestarter, og 35 procent siger, at de måske vil kunne bruge den. Kun syv procent ville ikke bruge den. Af dem, der siger nej til at kunne bruge en hjertestarter, svarer 72 procent, at de ikke ved, hvordan de skal gøre, og 48 procent er bange for at gøre mere skade end gavn på personen med hjertestop. Kun en procent af alle hjertestop uden for hospitaler blev der brugt en hjertestarter, inden ambulancen kom. Der findes mange forskellige hjertestartere, men de funger på samme måde. På hjertestarter.dk kan du se dem Sundhedsstyrelsen anbefaler. Redaktionen er bekendt med, at det er muligt at får Poul Brandmand til at komme på et møde og vise og informere. Povl_Erik H. Side 5

6 Sct. Georgs Budskabet 2013 Spejderlivet er et spændende eventyr baseret på klare uddannelsesmæssige mål Der er sket meget igennem de seneste 100 år siden spejder bevægelsen blev grundlagt. Bevægelsen har af og til glemt vigtige dele af spejder metoden, til tider grundet uklarhed om formålet med spejder bevægelsen, men som oftest ved at erstatte midlerne med målene. Spejder bevægelsen er en uformel uddannelses bevægelse med den opgave at udvikle den enkelte spejder fra barnestadiet til voksenstadiet til at blive et selvstændigt, aktivt og ansvarligt menneske, som vil skabe en bedre verden og forbedre dets lokalsamfund ikke kun som en ung spejder, men hele sit liv. Uddannelse for livet lederskab for livet. I spejderlivet er der lagt vægt på vigtigheden af at udvikle det hele menneske i hele omfanget af individets personlighed (fysisk udvikling, kreativ og reflekterende tænkemåde, karakter udvikling, følelsesmæssig udvikling, social udvikling og åndelig udvikling). Hvis det gøres på rette vis, så bliver spejderlivet et spændende og fornøjeligt eventyr, som passer både til den enkelte aldersgruppe og til udviklingen af den enkelte spejder. Til denne vigtige opgave bruger vi Spejder metoden. Spejder metoden er ideologi og metodik forenet i et i spejderlivet. Den symbolske verden, som Baden- Powell valgte til spejderlivet, er i virkeligheden betydningen af ordet spejder som er en, der udforsker det ukendte, stiller nye spørgsmål både til sig selv og til den omkringliggende verden, hvad enten det er i naturen, kulturelt eller socialt; en der fortsætter med at lære og udvikle sine menneskelige færdigheder hele livet igennem. De symbolske modeller for spejdere er alle de, som har udforsket nye områder og derfor lærer nyt (eller aflærer dårlige vaner, fordomme og partiskhed) gældende indenfor kunst, videnskab, i det daglige liv eller i deres egne hoveder. For spejder bevægelsen er det opgaven at give unge mennesker muligheder for at blive uafhængige, aktive (eller endog pro-aktive) og ansvarlige individer at blive spejdere for livet. Spejder metoden er kendetegnende for spejderlivet over hele verden. For alle aldersgrupper, inklusive de voksne spejdere, er den symbolske verden den samme at være spejder er noget, der varer ved hele livet. Side 6

7 Det er nødvendigt at fastholde Baden-Powells originale vision samtidigt med at stimulere den symbolske model, som han lagde frem for mere end 100 år siden, da han opfordrede den tids unge til at udvikle lyst til udforskning og motivation for at klare nye situationer. Een meget vigtig del af Spejder metoden er det gruppenetværk, vi kalder for patrulje systemet. I visse tilfælde har vi sat denne hjørnesten i spejderlivet over styr. Men det er muligt at genskabe og aktivere den i det vigtige patrulje system. Udnyttet optimalt, vil de afslappede venner i patruljen blive en aktiv lærings gruppe, der er baseret på spejdernes uafhængige, dynamiske og ansvarlige deltagelse. Det understreger den egentlige mening med ideen om praktisk læring ( learning by doing ); nemlig at opfordre unge mennesker til at skabe, deltage fuldt ud og lære af deres erfaringer. Ved hjælp af spejder metoden vil spejderlivet bibringe et interessant selv uddannelsesog selvlærings system. Spejderlivet er eller skulle være baseret på at give den enkelte mulighed for at opstille personlige formål i bestræbelserne for at nå vigtige mål på sin uddannelses rejse. Spejderlivet understreger også de værdier, tilfredshed og fremgang i menneskelig kommunikation, som ligger i spejderløfte og spejderlov. Dr. Ólafur Proppé Dr. Ólafur Proppé er tidligere Rektor for Islands Universitet for Uddannelse og nu National Uddannelses Kommissær i den Islandske drenge og pigespejder organisation og desuden medlem af Hafnarfjörður gildet på Island. Side 7

8 Side 8 Gildemestertale Sct. Georgs Gildehal d. 17. april 2013 Også andre erhvervsorganisationer end håndværkerforeningerne opførte stiftelser til deres tidligere, gamle medlemmer, hvad man kan se i gadebilledet endnu. Fælles for de erhvervsmæssige stiftelser fra 1830erne og frem, var, at det var friboliger eller meget billige boliger, og ofte var der desuden yderligere økonomisk støtte til beboerne. Boligerne var ikke bygget for svagelige eller gangbesværede ældre, og der var heller ikke noget hjælpepersonale. Det drejede sig om at skaffe selvstændige boliger til gamle, som ellers ikke havde råd til at bo i selvstændige boliger. At være gammel betød meget ofte, at man også var fattig. Det var almindelige boliger til fattige gamle, som boede der i mange år. Den gang var der seniorpolitik. Da Danmark var et landbrugssamfund og det var tid til et generations skifte på gården, var det tit et af børnene, der overtog gården. For at bevare tilknytningen blev der opført en aftægtsbolig på grunden. Da min farmor og farfar overdrog deres gård til den yngste søn, blev der indrettet en lejlighed i den ene ende af stuehuset, hvor de så boede. Dette arrangement var en stor fordel for begge parter, idet mine bedsteforældre stadig kunne hjælpe til med driften af gården og børnebørnene havde deres bedsteforældre lige ved hånden. Det gav livskvalitet. Da industrialiseringen kom flyttede folk ind til byerne. Det skabte et nyt behov for ældreboliger. Efter loven om offentlig forsorg fra 1933 kunne staten eller for landkommunernes vedkommende amtsrådet pålægge kommunerne at opføre eller indrette alderdomshjem for personer, der modtog aldersrente, og som pga. svækket helbred ikke kunne bo for sig selv. Det blev nu det offentliges opgave at sørge for de ældre, hvor det tidligere ofte var børnene, der havde den forpligtigelse. Politikken på ældreområdet er i dag at man skal bo længst muligt i eget hjem. Man kan så blive visiteret til hjemmehjælp, hvis det skønnes nødvendigt. Først når man bliver så plejekrævende, at man ikke kan bo i eget hjem, kan man visiteres til en plejebolig. Derved umyndiggør man de ældre, idet de ikke selv kan bestemme, hvornår de vil i plejebolig. Samfundet bestemmer for dem! Her i kommunen havde man i Stenløse De gamles Hjem. Ved kommunesammenlægningen i 1971 blev der talt om at bygge et nyt plejehjem. Så d. 12. april 1983 kunne beboerne fra De Gamles Hjem flytte ind på Damgårdsparken. Det har efter flere om- og tilbygninger netop fejret 30 års jubilæum, hvor Jytte og jeg repræsenterede Sct. Georgs Gildet. I forbindelse med opførelsen af det nye rådhus bliver der også opført et sundhedscenter. Nogle af de aktiviteter der i dag er på Damgårdsparken vil blive flyttet til det nye sundhedscenter. Det giver mulighed for at ombygge de eksisterende et-rums boliger til mere nutidige 2-rums boliger.

9 Der er til Damgårdsparken tilknyttet en gruppe frivillige pensionister og efterlønnere, der har deres daglige gang på stedet og som driver forskellige aktiviteter såsom underholdning bankospil busture gåture og et beboerblad, desuden giver de en hjælpende hånd ved diverse arrange menter. I eftergildehallen vil Henriette Theisen fortælle om et andet plejecenter i kommunen Porsebakken. Den ældrepolitik der føres i øjeblikket er individuel fra kommune til kommune. dvs det er økonomien der bestemmer. I 2011 udgjorde i Egedal Kommune de over 65 årige ca. 15% af den samlede befolkning og den andel forventes i 2021 at være steget til 20%. Denne udfordring skal dog ses i sammenhæng med, at mange af de kommende ældre generelt forventes at have en bedre helbredstilstand og dermed bedre mulighed for selv at håndtere de ændringer i livsvilkår, der ofte følger med en højere alder. Egedal Kommune må dog under alle omstændigheder forvente, at der i de næste 10 år kommer et øget pres på behovet for kommunal hjælp. I Egedal Kommune er der derfor netop vedtaget en ældrepolitik Sammen vælger vi vejen. Den er resultatet af en lang proces med høj grad af borger indragelse og dialog. Den beskriver i fem fokusområder konkrete forslag til handling. Et af fokusområderne er frivillige på ældreområdet. Man har erkendt at den frivillige indsats er en nødvendig del af forebyggelsesindsatsen. Her er en mulighed for Sct. Georgs Gildet til at indgå i denne indsats. Vi gør det allerede ved vores SØS arrangementer, som jeg ved spreder megen glæde, hvor vi kommer. Men der er mulighed for at gøre endnu mere Drøftelsen i eftergildehallen vil vise, om vi er parate. Side 9

10 GRUPPE 4 SIGER: Noget om ordsprog og skikke "Skyde en hvid pind efter noget" En gammel skik hvor man skød et halmstrå eller en hvid pind efter ejendele, som man overdrog til andre for at symbolisere, at man afhændede tingen for tid og evighed. Når man overdrog jordejendom til andre, kastede man jord eller tørv i skødet på køberen. Dette kaldtes at skyde jord til køberen. Skyde og skød blev sammenblandet, så deraf kommer navnet "et skøde" på ejendommen og at "tilskøde" nogen en ejendom. "Være under tøflen" Udtrykket stammer fra en gammel overtro, der går ud på, at hvis en af brudefolkene ved et bryllup trådte den anden over foden, betød det, at den der trådte, ville få magten i ægteskabet. Derfor blev det naturligvis sådan, at brud og brudgom for sjov sloges om at træde den anden over foden. "Maje sig ud" Gammel betegnelse for at smykke sig med Maj, som var nyudsprungen bøgeløv. Dette gjorde man til landlige forårs- (maj- ) fester. PS. Forhåbentlig kan vi maje os ud i forbindelse med Maj KNUDEN. På alle i Gildet vegne, glæder redaktionen sig til se flere GRUPPE 4 SIGER:, og tak for et godt initiativ. Side 10

11 Arresø distrikt afholder årets frilufts-gildehal hos Ledøje-Smørum Gildet Mandag, den 17. juni 2013, kl. 19,00 ved Spejderhytten Råbroholm på Råbrovej, 2765 Smørum (se Krak s side 134 H/J 2) Distriktsledelsen afholder gildehallen og derefter er der spisning og hyggeligt samvær. Da vi håber på godt vejr, som det plejer at være, forventer vi at hele aftenen tilbringes udendørs, så vi beder alle om at medbringe: Stol, evt. tæppe, madkurv, tallerken, bestik, glas, krus og drikkevarer m.m. Ledøje-Smørum Gildet sørger for kaffe og the og kager Tilmelding senest 7. juni til: Leif Klargaard: tlf Lone Lyak: tlf I tilfælde af regnvejr flyttes arrangementet til Ledøje- Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum (kontakt evt. arrangørerne pr. tlf.) Side 11

12 Gildemøde Onsdag d.15 maj Vi mødes på Græstedgård kl Hvor vi fordeler os i bilerne og kører ud i det blå og sandwich kan ii få. Til den favorable pris a`50 kr. Tilmelding til Ruth Tlf Senest d. 8.maj. Side 12

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Nr. 3 December 2014 April 2015 8. årgang Foto: Ole Lind Larsen Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Orientering fra Seniorrådet

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Hjemmehjælp. Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige

Hjemmehjælp. Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige Hjemmehjælp Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige Indhold Forord...3 Når man er afhængig af hjælp...4 Kom godt i gang...7 Mærkesager...11 Vær synlig...21 Bliv hørt...25 Litteraturliste...28

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

Kærlig Kommune FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG I AARHUS. Ældrerådsvalg mød alle kandidaterne LÆS OGSÅ NR. 5 OKTOBER 2013

Kærlig Kommune FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG I AARHUS. Ældrerådsvalg mød alle kandidaterne LÆS OGSÅ NR. 5 OKTOBER 2013 I N F O M A G A S I N E T Kærlig Kommune FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG I AARHUS NR. 5 OKTOBER 2013 LÆS OGSÅ Ældrerådsvalg mød alle kandidaterne LEDER KÆRLIG KOMMUNE 04 Kærlig kommune 34 Festugen der gik

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 3 December 2011 Marts 2012 5. årgang Ved FNs internationale ældredag underholdt koret fra ÆiB med korleder Niels Jørgen Hilstrøm. Læs artiklen fra dagen inde i bladet. Orientering fra Seniorrådet i

Læs mere

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd?

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd? I 2012 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

særudgave rosenhusets 20 års jubilæum

særudgave rosenhusets 20 års jubilæum særudgave rosenhusets 20 års jubilæum stort tillykke I 1994 åbnede værestedet Rosenhuset sine døre for omverdenen for første gang. I huset skulle borgere og medarbejdere skabe et sted med plads til alle,

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Aktiv aldring. Social Fokus. Flere veje, mange måder. Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget

Aktiv aldring. Social Fokus. Flere veje, mange måder. Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget Social Fokus ældre april 2012 Aktiv aldring Flere veje, mange måder Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget Alle har ressourcer Ældre i Aarhus hjælper hinanden fra min stol Marianne Skov

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet 2008-2014

Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet 2008-2014 Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet 2008-2014 Udarbejdet af Henriette Zimmermann, august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fokusgruppen som metode... 3 Spørgeguide...

Læs mere

ARRANGEMENTER I MARTS

ARRANGEMENTER I MARTS Det sker i april: 1. Gilde: Mandag den 26. april kl. 19,30 Sct. Georgs Gildehal i Paradislejren. Ny 2. Gilde: Fredag den 23. april kl. 18.30. Sct. Georgs Gildehal/fødselsdag i Paradislejren 3. Gilde: Torsdag

Læs mere