CHRISTEN SØRENSEN SLOT. Han er fæster på gården i l74o og i Katholms jordebog for 1751 er han stadig fæster.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHRISTEN SØRENSEN SLOT. Han er fæster på gården i l74o og i Katholms jordebog for 1751 er han stadig fæster."

Transkript

1

2

3

4

5 CHRISTEN SØRENSEN SLOT. Han er fæster på gården i l74 g i Kathlms jrdebg fr 1751 er han stadig fæster. KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1751 IFØLGE JORDEBOGEN. Matr. Brugere td. Skp fdk alb nr. 1 Peder Hjrth Peder Kng Christen Sørensen Slt Peder Iversen Peder Præst Peder Frandsen Pul Slt Niels Jacbsen Niels Hjulmand l Søren Jensen Jørgen Nielsen Søren Skræder Søren Bast Niels Andersen Niels Lund Christen Blch Christen Mlb

6

7

8

9

10 CHRISTEN JENSEN " SLOT " Født i Ålsrde 1715 sm søn af gårdfæster Jens Christensen g hustru Kirsten Sørensdatter Dm: XX trinitatis den 3. nvember døbt Jens Christensens drengebarn af Ålsrde med nafn: CHRESTEN Niels Murmesters kne bar barnet Faddere: Niels Skrædar, Rasmus Bast, Thmas Sørensen, Anders Nielsen, Else Rasmusdatter - item Søren Ingvrsens kne - alle af Ålsrde. Trlvet 28. juni med pige Mette Laursdatter Cpuleret 13. ktber i Ålsø kirke med pige Mette Laursdatter da Dm; Feria 11 Fantacst ( 2. pinsedag den 2. maj Chresten Jensen Slt - gårdmand i Ålsrde begraven ^ 6 år gi.

11 Mn ikke Chresten Jensen, sm han egentlig hed har fået tilnavnet " Slt da han får den gård i fæste, sm Chresten Søren sen Slt havde. Han har rimeligvis fået tilnavnet frdi han nu bede på Slttes gård. Ingen af hans søskende nævnes ved navnet Slt g første gang han selv nævnes med dette tilnavn er da præsten skriver hans 2. barn ind i kirkebgen i 1733 så mn ikke han har fået gård en i fæste umiddelbart frinden. At han selv har brugt navnet Slt sees på de underskrifter han underskriver sig med sm vidne g vurderingsmand i skifterne efter dadsfald blandt de andre fæstere eller deres hustruer. Han er blevet udtaget til sin funktin sm vurderingsmand af gdsejeren g sammen med gdsets fged var han med til at vurdere indb, bygninger g besætning, så mn ikke har gså har haft bebernes tillid siden han ptræder sm vurderingsmand helt til sin død i Hans søn Jens bliver skriver på Kathlm gdskn tr g hans anden søn Søren bliver ansat sm la kaj hs Feder Rsenørn da denne rejser fra Kathlm til København så familien har helt sikkert haft gdsets bevågenhed.

12 METTE LAURSDATTER. Hun synes ikke at være født i Ålsø sgn. Hun er født ca 1729 g hendes dåb er ikke fundet i kirkebgen ktber i Ålsø kirke cpuleret Mette Laursdatter g Chresten Jensen Slt Død i Ålsrde 3/ g begravet i Ålsø kirke 6/ g var da 64 ^ år skriver præsten.

13

14 1753 Fest Rpiph ( Hellig Tre Kngers, dag den 6. janu ar døbt Chresten Jensens barn af Ålsrde LAR5 båren af Anders Sørensens kne ibid. Faddere: Peder Frandsen,Peder Sørensen Drthe Jensdatter, Ras* Me^^ens kne. Lars blev aldrig gift, men da ha^ dør var han fæster på; sin fødegård, sm han har fået i 1782 efter faderens død Dm: XVII ^^ trinitatis den 3. ktber blev Laurs Christensen Slt af Ålsrde begravet, sm efter 3 ugers svaghed døde 31 år gi.

15 1755 Dm: Judica den 16. marts døbt Chresten Slttis barn af Ålsrde navnet SØREN båren af Anders Sørensens kne ibid. Faddere: Anders Andersen, Søren Jensen, Jens Pedersen, Anne Federsdatter. Søren rejste sm lakaj med gdsejeren Peder Rsenørn med til København da denne i 1774 rejste fra Kathlm. Det sees ikke at han er død i Ålsø sgn. Da hans mder dør i 1792 er Søren død fr han nævnes ikke i skiftet efter hende så rimeligvis er han død i København.

16 1757. Fest trinitatis den 5. juni døbt Chresten Slttes barn af Ålsrde navnet ANNE båren af Michel Sørensens kne Faddere( sammen med en anden dåb ) Jens Sørensen, Feder;Rasmussen, Niels Hjulmand, Christen Blch, Anna Laursdatter, Maren Nielsdatter, Jens Lunds kne Niels Andersens kne. / Den 27. juli jrdet Chresten Slttes mindste pigebarn af Ålsrde navnet ANNE Dm: 8. pst trinitatis den 31. juli publ. abslveret Christen Slt g hans kne, hvis mindste barn var bleven hs dem. Anne er død frdi hun er ligget ihjel mellem frældrene i de snævre sengesteder.

17 1738 Dm: 14. pst trinitatis den 27. august døbt Christen Slttes barn af Ålsrde navnet JENS båren af Anne Catrine Pedersdatter ibid. Faddere; Søren Skræder, Niels Jacbsen, Anders Andersen, 'Michel Sørensens kne Bel Pedersdatter april begraven i Ålsø kirke Jens Christensen Slt - tjenende på " Kathlm " sm døde af " Sprinkler ) ngle g tyve år gi. Jens var sm det siges i skif tet efter ham - skriverkarl på Kathlm. Sprinkler er en tyfuslign. sygdm

18 THOMAS CHRISTENSEN SLOT Han er født i Ålsrde på det tidspunkt hvr kirkebgen mangler Dm: Palmare ( Palmesøndag den 4. april.lagt jrd på afgangne Thmas Christensen Slt - en brder af franførte - der døde i Ålsrde af " Sprinkler " - 21 år gi. Thmas var hjemme på gården da han døde. Hans brder Søren, der j phlder sig i København skriver til Niels Sørensen I Ålsrde: -at jeg har den l. april fået den bedrøvelige tiende fra hr. Rsenørn på Kathlm at tvende mine brødre navnlig Jens g Tmas vad døden er afgangne den 2. april - ach smertelige tiender - tvende brødre døde på een dag ingen ved hvrledes uden det erstd ved en ulykkelig hændelse eller de var døde en naturlig død med bldgang - gyseligt, når jeg tænker derpå - - -

19 1763 Seragesi^ den l. februar døbt Chresten Slttes barn af Åls^de navnet' HANS båren af sklehlderens kne ibid Faddere: Christen Hansen, ^^chél Sørensen Niels Rasmussen, Anne Jensdatter Maren Nielsdatter efter sin mder;1 1793^.. Hans fik gården i Ålsrde

20 1767 Dm: 12 pst trinitatis den 6. september døbt Ålsø kirke Christen Slttes barn vae navn JACOB båren af Maren Pedersdatter Faddere: Jens Jørgensen, Michel Sørensen Anders Hansen> Karen Christensdatter Mette Sørensdatter april gift i Ålsø kirke med pigen Drthea Marie Jensdatter - Jens Ingva^tsens datter af Ålsrde. Hmå 187 Han fik en selvejergård i

21 SKIFTEFORRETNING EFTER GÅRDFÆSTER CHRESTEN JENSEN SLOT I ÅLSRODE. 16 Ann 17B2 den 11. juni, sm var 3. dagen efter dødsfaldet indfandt jeg Michael Laurentin - fged ved Kathlm - mig udi stervbet efter afgangne de CHRESTEN JENSEN SLOT gårdmand i Ålsrde med 2 tiltagne vurderingsmænd navnlig Anders Jacbsen af Høbjerg g Rasmus Sklehlder i Ålsrde fr at registrere g vurdere stervbets tilhørende til påfølgende skifte g deling imellem enken Mette Larsdatter g hendes med den salig mand sammenavlede 6 sønner navnlig 1) Lars Christensen gi. 29 år 2) Søren Christensen gi. 27 år 3) Jens Christensen - tjener Kathlm - 24 år gi. 4) Thmas Christensen gi 2 år 5) Hans Christensen gi.17 år 6) Jacb Christensen gi.13 år m nget fra stervbet gæld måtte fraskydes. Ved hvilken frretning var tilstede enken med antagen laugværge Niels Pedersen Kng i Ålsrde så g sønnerne Lars g Jens Christensen på egne vegne samt på dan fraværende søn Søren Christensen, sm tjener hans exellence hr. geheimeråd cnfererenceråd Rsennrn i København - hans værge

22 efter egen skriftlig frlangende til hans brder Jens på Kathlm gårdmand Niels Sørensen i Ålsrde, sm g tillige påtg sig at besørge de andre umyndige sønners tarv, da den salig mand ingen slægt eller venner havde, sm kunne påtage sig det - g blev da således frretttet sm følger: En bilægger 1 brd g 2 bænke 1 hylde 1 bænk 1 hængeskab 1 fyrskab I den inderste stue 1 egeseng med tavlet mhæng Der udi 1 blå g hvid lmerdugs verdyne 1 hvid blster underdyne 1 d 1 hvergarnspude ^ grøn g hvid 1 blå g hvid blsters 1 par blårgarns lagner 1 egesengested med blå g hvid mhæng Der udi 1 blå OR hvid lmerdugs verdyne Rdl. Mrk Sk

23 1 grå vadmels underdyne 2 1 hvid blsters ditt 2 1 hvid pude lmerdugs pude blå g hvid 1 ditt 1 par blårgarns lagner Z seng af fyr uden mhæng Der udi 1 lmerdugs verdyne gråstribet vadmels underdyne blå g hvid blsters ditt ditt hvedpude ditt lmerdugs par blårgarns lagner I kælderen 1 gi. øltønde 1 salttrug 1 gi. spinderk I den yderste stue 1 gi. standsengested Der udi 1 lmerdugs verdyne 1 gi. hvid blsters underdyne ditt hvedpude blå g hvid ditt apr gi. blårgarns lagner 1 egekiste

24 1 langt fyrbrd 1 krgskab 3 $tk. stle 3 hylder 2 aften tallerkener 2 ditt I krus med tinlåg 1 ildklemme 2 stk. uldsakse I brøggerset kedel i grue af kbber kbberkedel med jerngreb jerngryde mæssing dørslag jernrist g 1 ildfad gi. kærne de 1 håndgryde med 2 gi. stene bagetrug støbekar brøgger ditt mælkestripper gi. kar uden bund ballier løbe mesketønder gi. ring - 8 aflcke g 1 stige 1 0 0

25 På lftet 3 seler 1 øltønde 4 seler 2 dejtrug 1 kar 2 hestedækkener 6 tøjer 6 leer 3 tørvespader 1 grynkube 1 gi. standtønde 2 hætter g 2 bråde I huggehuset 4 økser 1 huggestl 1 tællestl 2 stk spigebr 2 kander 1 båndkniv 2 hugge jern 2 spader 1 buesav 1 hammer g tang 1 lyngjern I gården 1 beslagen vgn med fjæle 3 træ ditt med behør S 0 0 S 9 g

26 1 plv med alt behør skær g 1 langjern 2 1 bagplv 1 3 træharver 3 I karlekammeret 1 lmerdugs verdyne 1 hvid blsters underdyne ditt 2 2 hvedpuder 1 apr lagner Bæster. 1 brun hppe med føl 16 år brun hest 15 år brun ditt 12 år srtblisset 5 år l 0 1 srt hppe 5 år srtbrun år l plag 3 år ditt 2 år Køer 1 srthjelmet k 12 år hvid ditt 11 år srt ditt 7 år srtgrimet ditt 5 år blakket ditt år srtgrå stud 3 år srthjelmet 2 år blakket 2 år 3 0 0

27 1 stud g 1 kviekarl 1 år 3 1 spædkalv 1 3 Får 1 får med lam 3 2 vædre 4 Svin 1 s 1 1 galt grise 2 g da ingen på tilspørgende af skifteretten vidste nget mere at anmelde stervbet til indtægt så bliver stervbets indtægt g frmue derved Summa 17g 3 14 Herimd er samme bes skyldige gæld følgende: 1) Enken angav at være skyldig til hendes ældste søn Lars Christen sen 3 td. byg sm beregnet efter årets capiteltakst er 13 mark 6 3 2) Påstår hun sm begravelsesmkst ninger lige hermed hvad handes sal. mands havde bestemt g blev anslået til 6 4 3) Extraskat fr april, maj g juni dette år ) Gårdens besætning 7 bæster af 12 rdl. bliver 84 1 plv samt 1 harve med behør 6

28 5) Gårdens brøstfældighed anslåes at kunne beregnes pr, fag af 4 mark der ialt fr 43 fag udgør 28 6) Skiftets beskrivning g skriverens sallarium samt stemplet papir _ 4 Summa stervbets gæld sm kan fradrages bets frmue. Bliver imellem arvingerne at skifte g dele ialt 33 rdl 3 mrk 6 sk. hvraf enken tilfalder den halve del g hver af af sønnerne der udgør de øvrige 16 rdl. 4 mrk g 11 sk. Hvad lidet krn g andet fadevarer, sm frefandtes kunne neppe ansees at være tilstrækkelig til det frnødne i hushldningen ligesm ik ke heller blev antegnet den sal. mands gangklæder da enken verld samme til lige deling imellem sine børn g ved samme blev Niels Sørensen pålagt at være tilstede på den fraværende g de umyndiges vegne. Enken erklærede iøvrigt, at da hun nu var gammel g svagelig agtede hun at verdrage gården til sin ældste søn Lars Christensen imd at hun ved skriftlig frsikring blev betrygget fr sit livs phld af gården g i den henseende var hun fr-

29 sikret at hendes børn ej frdrede nget af denne ver hvad dette skiftes tilhldende liden arv, da hun med al den mhyggelighed, der havde været hende mulig har søgt deres pdragelse sm hun med gd samvittighed kunne frsvare. Ligesm g at de 3 af hendes børn nemlig Thmas Hans g Jacb ved dette skifte frud er blevet tillagt hver sin kiste g tvende får sm de 3 æld ste alt frhen havde stædt - g end mere, at den yngste Jacb Christensen endnu skal hldes hjemme fr at lære sin kristendm g siden hldes til knfirmatin. Herpå erklærede Lars g Jens Christensen, at de fr deres del aldeles ikke frdrede nget af denne dem tilhldende liden arv g ville da i lige måde herm udkjende deres brder Søren Chri stansens skriftlige tilståelse sm de ikke tvivledem at de ej blev heri uenige da de ej kunne være deres mder nksm frbundne fr den mderlige kærlighed hun bestandig har vist dem g intet var dem kærere end at se hende at leve uden nød g trang på sine gamle dage, hvrfr de g bade at høje herskabet ved gårdens aftrædelse ville få samme således fæstefrhld, at i hvem der g blev besidder af den, at hun dg kunne være frsikret m sit livs phld. Således blev denne frretning sluttet g tilende bragt.

30 Datum - ster^b6ee ^ ut supra Laurentin Mette - M.L.S. Larsdatter Sm lavværge Niels Pedersen Kng På Søren Christensens g de umyndiges vegne Få egne vegne: Niels Sørensen Lars Christensen Jens Christensen Til vitterlighed g sm vurderingsmænd: Anders Jacbsen Rasmus Pedersen

31

32 LAURS CHRISTENSEN SLOT. Født i Ålsrde 1753 sm søn af gårdfæster Chrsten Jensen Slt g Mette Laursdatter. Han er vkset p i Ålsrde på den gård han nu efter sin faders død vertg i fæste cg samtidig giver han sin mder en aftægtekntrakt så hun er sikret sin livstid blig g kst. Det ser ud til at Lars driver gården med sin mrs hjælp i køkkenet g sine hjemmeværende brødre i hjælp i stald g mark. Han bliver aldrig gift. Han bliver sm sine 2 brødre syg af tyfus i marts / april 1784 men mens hans 2 brødre Thmas g Jens dør af sygdmmen verlever Lars i 1. mgang, men rask bliver han aldrig g den 3. ktber bliver han begravet på ÅIsø kirkegård

33 SKIFTEFORRETNING EFTER GÅRDFÆSTER LARS CHRISTENSEN SLOT I ÅLSRODE. Ann 1784 den 3. september straks efter at gård fæsteren Laurs Christensen Slet i Ålsrde hans død var anmeldt indfandt sig på sit høje gdsskabs vegne skiftebehandleren Christian Peder Lh mann på Kathlm med tvende tiltagne vitterligheds g vurderingsmænd navnlig Anders Hansen Præst g Niels Pedersen Kng begge af Ålsrde fr at fretage en lvlig registrerings g frsegllingsfrretning ver den sal. mands efterladte be g effekter indtil videre g endelig påfølgende skifte på den lvbefalede tid kan blive fretaget mellem enken Mette Laursdatter g de andre efterladte arvinger sm er: A) en brder Søren Christensen Slt lakaj hs hans exellence geheime g cnferenceråd de Rsenørn i København B) Hans Christensen Slt - her på stedet C) Jacb Christensen Slt - her på stedet ibidm Nærværende var enken med tiltagne lavværge Rasmus Pedersen - sklehlder i Ålsrde samt sm frmynd er fr de umyndige g udtagne til synsværge fr den fraværende arving Niels Sørensen her i Ålsrde i hvis verværelse blev fretaget sm falger:

34 REGISTRERING. 1 brunmalet kiste blev frseglet herudi den til da klæder blev nedlagt i frvar ring til 3. dagen 1 ditt umalet fyrkiste, hvri blev nedlagt adskilligt den afdøde tilhørende sm g blev fr seglet Videre kunne ej frsegles da det tilstedeværende ej kunne undværes af de andre De tilstedeværende lvede at være ansvarlige fr det specificerede, samt m nget var frglemt da at anføre det til næste s^m ling. Dette bevidnes herved med hænders underskrift Datum - stervbet - ut supra C.F.Lhmann Sm laugværge: R. Pedersen Sm frmynder: Niels Sørensen Sm verværende: Anders Hansen Præst Niels Pedersen Kng

35 SKIFTEFORRETNING EFTER GÅRDFÆSTER LARS CHRISTENSEN SLOT. Ann 1784 den 3. ktber, sm var den rette 3. dag efter gårdfæster Laurs Christensen Slt i Åls rde ved døden var afgangen indfandt sig på den høje skiftefrvalters vegne Christian Feder Lhmann fra Kathlm med tvende tiltagne testicanter g vurderingsmænd navnlig Anders Hansen Præst g Niels Pedersen Kng af Ålsrde fr der at fretage en lvlig registrerings- g vurderingsfrretning ver den sal. afdødes efterladte b g effekter sm frhen så snart hans død var blevet an meldt var blevet registreret g frseglet til al videre g endelig påfølgende lvlig skifte g delingsfrretning at frrette g fretage imellem den sal. afdødes efterladte arvinger, sm vare først den afdødes mder Mette Laursdatter 2) En brder til bemeldte afdøde nem lig Søren Christensen Slt - hs hans Excellence hr. Geheimeråd de Rsenørn i København 3) En d Hans Christensen Slt 19^ år gammel 4) En d Jacb Christensen Slt 17 år gammel.begge her på stedet. Nærværende var enken Mette Laursdatter ved sin lavværge Rasmus Pedersen - Sklehlder her i Åls

36 rde - samt på de tvende umyndige børns vegne var tilstade Niels Sørensen her af byen, sm tillige havde emmissin at påagte den fraværende myndige arvings ret g efter at samtlige tilstedeværende af skifteretten var blevet frmanet - een hver især - at se på alle ting ved dette skiftes behandling gik frsvarligt g yel til bliver denne frretning begyndt sm følger: REGISTRERING QG VURDERING. Rdl mrk sk. I Den første stue 1 brunmalet egekiste, sm var fr^ seglet g da alle segl fandtes u- beskadiget bliver samme igen åbnet g kisten vurderet fr Derudi tvende hatte rød g grønstrikket stadstrøje hvid bmulds trøje par blå vanter rød g blåstribet brystdug rød klædes hatteslag par blå strømper par hvide ditt gi. hvide vadmelstrø jer par gule skindbukser par lærreds ditt 0 14

37 1 par hvide vadmels ditt gul skindtrøje blå vadmels ditt grå vadmels kjle blå kagskjrte blå g hvidtavlet tørklæde blå g hvid bmulds d rød ditt vesthalsbånd stk. nye blårlærreds skjrter stk. gi. ditt par skspænder Dernæst blev åbnet 1 gi. fyrkiste, sm blev vurderet fr Derudi 1 par grå strømper 1 hvidstribet brystdug 1 hvid vadmels trøje 1 ske brunmalet hjørneskab uden lås 1 stk. fyrbrd med egefd 2 stk. stle 2 røde stenfade 1 rødt krus 1 flaske 2 tintallerkener 1 jernrist

38 1 ditt pande 1 ildklemme 1 håndkrus 2 lerfade 1 mangefiel med træ 1 liden glasflaske 2 trætallerkener I det lidet hjørneskab fandtes I hammer g 1 tang I den inderste stue 1 egebrd på egefd 1 brunmalet hængeskab med lås g hængsel 1 gi. standskab 1 egekiste Derudi 2 stk. blårpudehynder ^ ^ 1 jernbillægger kakkelvn 1 egesengested med blåtavlet mhæng Derudi 1 par grøn g rødstribede lmerdugp verdyner 1 par grå vadmels mage 1 blå g hvid blsters dyne 1 rødstribet lmerdugs d 1 blåstribet lmerdugs pude 1 ditt bplsters pude ,

39 1 rød g gråstribat lmerdugs d 2 1 rød g blåstribet d 2 1 par lagner af blsters lærred 1 8 I et pslaget sengested 1 hvid g brun lmerdugs verdyne stk. hvide lærreds dyner blå g hvid blsters hvedpude ditt ditt vuggepude 1 par blårlærreds lagner stk. træstle fyrbøtter stk. bldgryder stk. lerptter stk. røde lertallerkener stk. ditt tallerkener hvid hllands stenfad liden hvid glasflaske træpste jernlysestage flaske g glas 1 blå g hvid hllands stenkrus med tinlåg jernfyrfad 2 1 stk. egeskrin uden lås 6 2 stk. syle 1

40 I et lidet kammer 1 båndblad øltønde g 1 pltfagt kbbertragt hægel gi. rivejern g 1 uldsaks stk. gi. løbe bidsel I at andet kammer 1 gi. saltrug jerngryde smørtræ 0 0 Z 1 skab stk lerflasker 4 1 hakkebræt gi. skrin 0 2 I køkkenet 1 kbberkedel i grue liden håndkedel med jerngreb håndkværn bagetrug gi. egebing kærne med bahør egekasse ditt ballie 8 1 ditt standtønder 1 0

41 1 gi. strippe gi. ditt 0 l 1 gi. kistelåg gi. salttrug 0 l 1 bagestl med trug gi. biklæder gi. madklæder sld brøggerstle sække gi. løbe På lftet 1 lftstige slde d løbe gi. madkurv gi. fierling 4 1 dejtrug kiste østehakker lysafrm af træ standkasse gi. standtræ gi. sædeløbe grynkube tørvespader hørle 0 3 0

42 2 ditt 2 2 rette leer hvedtøjer 3 1 hakkelseskiste med kniv 4 4 river hudebårer. ^, 12 1 gi. standtønde,, 1 gi. ditt kasse ; 3 fyrfiele 5 bikuber 2 fierdinger I gården 1 beslagen vgn med hængefiele 12 1 tre ditt med hængefiele reb g fuld behør 6 1 ditt 6 1 ditt ringere 5 1 plv med fuld behør g seletøj til 6 heste samt 1 bagplv 3 1 ditt bagplv med gi jern 8 4 harver 4 1 gi. slæde 2 2 stk langjern 4 2 økser 4 1 sav 4 1 båndkniv 2 river 1 spigebr med skaft

43 4 frke 1 gravespade 1 hugjern 5 grebe af træ 2 skvle 1 huggestl 1 tællebænk 1 gi. tagstige 1 egebing I herberget 1 lmerdugs stribet verdyne 1 hvid blster underdyne 1 blåstribet lmerdugs hvedpude 1 blåstribet blsters ditt 1 ditt 1 par lagner Bæster 1 srtblisset hest a år 1 srtbrun d 6 år 1 ditt 7 år 1 brun ditt 17 år 1 srt hppe 1 grå ditt 1 rødblisset hest 8 år 19 år 6 år 1 srtbrunt føl Kreaturer. 1 srt k 1 srtgrimet 9 år 7 år 1 M IZ l S

44 1 blisset 6 år ditt 5 år blakhjelmet kvie 3 år hjelmet stud 2 år srthjelmet kviekalv blakhjelmet ditt gi. får 4 lam 2 vædre gi. s ditt grise grise unge galt ditt Får Svin Hvad krnet i laden angår, da knstateres der at kunne være : rug 24 td. a' 1. rdl 1 mrk er byg 19 td. a' 1 rdl. havre 2 td. a'l rdl. er ærter ansat til 5 td. a^ 14 mrk 1 sk. hveden ansat fr l td. a' 9 mrk g da ingen efter skifterettens påråb vidste mere enten af levende eller dødt at anføre stervbet til indtægt sa blev sammes indtægt anført med den summa 31 rdl 1 mrk 9sk

45 Dette skifte henhviler under psættelse indtil 3 ^^ ugersdagen dette år, sm indfalder den 2. nvember d.å., da samtlige pågående til denne dag bliver pålagt at pdage alt, hvad enten til indtægt eller udgift kan blive at anføre. At således, sm franført findes passeret bevidner vi hermed med vre hænders underskrift. Datum - stervbet - ut supra C.P. Lhmann Enken med lavværge; Mette Laursdatter R. Pedersen Sm frmynder; Niels Sørensen gm vidner g vurderingsmænd Anders Hansen Præst Niels Pedersen Kng.

46 ENDELIG SKIFTE EFTER LAURS CHRISTENSEN SLOT I ÅLSRODE. Ann 1784 den 16. december blev dette skifte igen fretaget i verværelse af de ved frrige samling benævnte persner g blev fretaget sm følger: Og da arvingerne - de myndige med deres afkald - g de umyndige arvinger ligeledes med deres frmynders samtygge g afkald havde betrygget skiftehlderen fr alt i sin tid påkmmende DISFYAR så tg skiftehlderen ej i betænkning efter samtliges anmdning at slutte dette skifte g ikke videre at fretage sig enten med indtægten eller udgiften da det klart sees at indtægten ej nær kunne balancere med udgiften g følgelig ej nget kunne blive at dele g da enken med laugværge havde frsikret at hlde den høje skiftefrvalter anger ag kravsløs fr alle påkmmende frdringer såvel sm g at betale dette skiftes bekstning så bliver dette skifte siden intet videre fandtes frnødent at erindre hvad samtlige tilstedeværende samtygger g efter deres begæring sluttet g tilendebragt, sm herved med hænders underskrift stadfæstes. Datum - stervbet - ut supra C.P.Lhmann

47

48

49

50

51 Matr. nr. KATHOLM GODS I ÅLSRODE EFTER MATRIKEL Brugere Søren Thmassen Peder Lund Chresten Slttes enke Søren Hjrth Jens Ingvrsen Jens Frandsen Jacb Pulsen Rasmus Pedersen Præst Søren Iversen Jens Sørensen Peder Skriver Anders Bend Niels Sørensen Ole Ladekarl Niels Kng Anders Hansen Præst Jacb Bruus td skp fdk alb Husmænd med jrd Jens Jørgensen Smed Rasmus Sklehlder Hans Nielsen

52

53 HOVERIET. Man havde i flere år fra fficiel side været klar ver at hvis man ville bedre bndens arbejdsfrhld Måtte han aflastes i det hveri han sm fæstegårdmand måtte yde til herregårdene. Omfanget af hveriet var bestemt af gdsejerne g var i vid udstrækning ubestemt g føl tes derfr utåleligt fr bønderne. Ved en frrdning af 2/ bestemtes at al hveri skulle være bestemt g det blev fastlagt til 8 spanddage g 16 gangdage årlig af hver td. hartkrn. Det var Struense der std bag g den blev vedtaget under stre prtester fra gdsejerne så da Struense i 1772 faldt fra sin høje pst blev bestemmelsen phævet g erstattet af en frrdning af 12/ der fastslg at hveriet skulle mfatte de frskellige arbejder der svarede til hver prvins g egnens gamle brug g derfr skete der ikke nget før 2 år senere da tiden igen var mden til refrmer i frm af en frrdning af 27/ m fast hveri. Mette Laursdatter nåede lige at se den i brug den sidste smmer hun levede.

54 FORTEGNELSE. OVER DET HOVERI SOM GÅRDMAND METTE LAURS- DATTER I ÅLSRODE IFØLGE HOVERIFORENINGEN AF 27. MARTS 1792 ER PLIGTIG ÅRLIGT AT FORRETTE TIL KATHOLM HOVEDGÅRD NEMLIG: 1) Jrdenes pløjning a 6 skp. land dag 2) Sædens lægning i jrden 3) Harvning med 2 harver 4) Gødningens udførsel 5) Høets høstning 6) Krnets høstning 7) a) Tærskning b) Rensning 8) Krn g fødevares transprt a) Krnvarer b) Fødevarer d 9) Sædekrnets hentning 10) Hø g halms udflytning g henførsel 11) At rengøre samt jævne ager g eng 12) Rør g blårtag samt siv at, skære g henføre Pleje g harvedage 15 spprdfgang dage dage

55 13) Skvning til gård g gds 14) Stænger g gjerdsel at hugge g henføre 15) Hegns istandsættelse 16) Vandstædernes rensning 17) Tørvs hentning g henlægning 18) Is til iskjælderen 19) Til hvedgårdens reparatin 20) Veje g brars reparatin 31) Klapjagt 22) Får at-vådske g klippe 23) Til humleavlingen 24) Flytning fr gårdens sælger, ejer eller frpagter l Tilsammen

56 SKIFTE OG DELINGSFORRETNING EFTER AFDØDE ENKE OG GÅRDKONE METTE LAURS- DATTER I ÅLSRODE. År 1793 den 7. marts, sm var 3 ^^ dagen efter afdøde enke g gårdkne Mette Laursdatter i Åls rde indfandt skifteretten fra Kathlm sig ved Marberg fra bemeldte " Kathlm " udi stervbet efter bemeldte afdøde enke i Ålsrde i vervæde relse af 2 vurderings g vitterlighedsvidner - sklehlderen Rasmus Pedersen - her i byen g gårdmand Niels Sørensen i Ålsrde fr at registrere bets tilhørende til påfølgende skifte g deling imellem den afdødes efterladte 2 ^^ sønner sm vare: 1) en søn Hans Christensen 29 år 2) en ditt Jacb Christensen 26 år begge sammen her i stervbet, sm tilkendegav at de begge var myndige g ingen flere arvinger var her i stervbet så frlanger g påstd de begge at de heri stervbet ingen skifte eller delings frretning ville have hldt g ikke heller ng et udi stervbet tilhørende krævede thi hvad stervbet til sin tid måtte blive skyldig til gdsejeren fr mangler på gården g besætnings brøstfældighed med videre efter hldte synsfrfrretning g taxatinsfrretning udviser ville disse så begge udbetale til gdsejeren uden ng-

57 Ved frrdning af 8. juni 1787 bestemtes at der ved herredernes ret udmeldtes uvildige synsmænd til vurdering af gårdenes brøst fæld g besætninger af bæster samt det inventar af plve g harver sm tilhørte gdsejeren samt det frnødne krn såvel til føde sm sædekrn. Tidligere havde gdsejeren udmeldt disse vurderingsmænd så den nye frrdning imødekm fæsternes ret til en uvildig vurdering.

58 UDMELDELSE AF SYNSMÆND. Christen Fellumb - k^l. m^j. byfged i Ebeltft g herredsfged til Sønder Mls Herreder g Engelbreth Hesselberg - byskriver g ppstn^ster i bemeldte by samt herredsskriver til førnævnte herreder gør vitterligt: At år 1793 den 11 marts blev Sønder Mls Herreds ret sat på Ebeltft bys rådhus g betjent ved be hørig antal stkkemænd. Frvalter Warberg på Kathlm ld ved skrivelse til retten af dags dat.begære uvildige mænd udmeldt til syns g taxatinsfrretnings hldelse udi g ver afdøde gårdmandsenke Mette Larsdatter Slts fradøde fæstegård i Ålsrde by Kathlm gds med tilføjende at den af afdødes eneste ved kmmende sm arving nemlig tvende myndige sønner vare til underrettelses påhør indkaldte. Af bemeldte mødte den ældste søn Hans Christen-. sen, sm vedtg på egne g sin brder Jacb Chris tensens vegne sagen lvlig startet. Thi udmeldte retten selvejer Jhn Frederichen i Albøge g Jhn Larsen i Søby at fretage g lvligen fuldføre den ønskede synsfrretning ver indbemeldte fæstegårds bygninger, besætning g inventarium så synsmændene næste tingdag efter deres hldelse her i retten fremfører g afhjelm er deres frretning.

59

60 SYNSFORRETNINGEN. Mandagen den 18. marts 1793 blev Sønder Mls Herreds ret sat i Ebeltft rådhus g betjent ved den cnstituerede dmmer g skriver nemlig Leemejer fra Rugård i den anrdnede retsbetjents lvlige frfald g ved fremværelse af den allernådigste befalede cmmissin. Synsmændene Jhn Larsen af Søby ag Jhn Frederich en af Albøge mødte efter rettens udmeldelse g fretagne deres den 15. dennes hldte syns g tax atinsfrretning fr gårdmand Hans Christensen i Ålsrde således lydender År 1793 den 15. marts vare vi tvende underskrevne mænd Jhn Frederichen - gårdmand i Albøge g Jhn Larsen gårdmand i Søby ifølge rettens udmeldelse af 11. marts mødt i gården i Ålsrde by Kathlm gds, sm frhen har været bebet af enken g gårdknen g nu afdøde Mette Larsdatter Slt fr at besigtige g taxere bemeldte gårds bygninger, besætning g inventarium med mere således sm det nu ved bemeldte afdøde fæsters dødsfald g fratrædelse måtte befindes - men da bemeldte afdøde enke g fæster har haft denne gård i fæste længe farend frrdningen af 8. juni 1787, hvrm til bevis arvingerne freviste den afdødes fæstebrev, sm var af dat 1. ktber altså var ingen synsfrretning her

61 med ver denne gård ved denne frretning at frem lægge til eftersyn eller efterretning fr denne. Vi fretg da følgende be sigtigelse ver gårdens huse g bygninger, sm vi befandt således; 1) STUEHUSET - sm består af 13. fag bygget af ege g fyrretømmer g med stråtag g af lerkli mede vægge mangler følgende: Nrdre side på udhuset 2 stk. egestlper a' 1 mrk 8 sk er sylstk fyrbræt til vindskær tylt fyrskrålægter Til en tømmermand fr datta arbejde at frrette g i standsætte - een dag til en håndlanger ved samme arbejde g i samme tid 6 traver langhalm a' trave 3 mrk 8 skilling Til en tækkemand fr dette tag at plægge g det gamle at reparere a' 2 dage a' dag 1 mrk. 8 sk. Til 2 håndlangere ved samme arbejde a^ dag 1 mrk til hver l stk tækkekjepper

62 Søndre side øster ende ver prren. 6 traver tag a' trave 3 mrk 8 sk 3 3 Til en tækkemand fr dette tag at mlægge g det gamle at bruge g reparere i 2 dage pr. dag 24 sk. 3 2 håndlangere ved dette arbejde i samme tid a' dag 1 mrk. til hver 4 l stk. tækkekjepper 1 Den vestre ende 1 hanebjælke af fyr 12 1 sylstlpe af eg 1 Til en tømmermand fr dette arbejde at indsætte ^ dag 12 % trave nyt tag at reparere det gamle med g plægge af tækkemanden fr den frhen anførte betaling 2 traver tag a' 3 mrk 8 sk. 1 1 Østr^ side søndre ende 2 tylter fyrskrålægter a' 1 mrk 2 2 stk fyrspældtræ 3 1 fyrbrædt til et vindskær 3 1 egestlpe 1 1 ditt sylstykke 1

63 Nrdre ende 1 stk. fyrtræ til rem 8 alen lang 2 stk egesyldstykker a^ 1 mrk 4 traver tag a^ 3 mrk 8 sk." Til en håndlanger g en tømmermand fr dette arbejde at frrette g istandsætte i 2 dage til en tækkemand g 2 håndlangere fr dette ta^; at p lægge md det gamle g repa rere i 2 dage l tækkekjepper Til alle væggene på dette hus vil medgå 1 læs stavbe g vidjekjepper Fr væggene at stavre^ vidre g pkline ved 2 flk i een dag Til alle væggene sm skal p klines g istandsættes på dette hus vil medgå ' 1 læs stavre g vidjekjepper til 2 flk fr væggene at stavre, vidre g pkline a' 1 dag af 1 mrk til hver

64 De 2 skrstene mangler 2 skp. kalk tilpprkning a' 12 sk 1 8 Til en murmester g en hånd langer fr dette-arbejde at istandsætte a" 1 dag 2 Videre eller flere mangler fandtes ikke på dette hus, da døre, vinduer lft g ildsteder ved bage vnen befandtes i gd stand g uden mangler 2) DET VESTRE HUS - består af 14 fag g bygget af ege g fyrtømmer med stråtag g lerklinede væg ge mangler følgende Vestre side nrdre ende 4 stk egesyldstykker a' 1 mrk^ 4 ; 3) DET SØNDRE HUS - sm er lade består af 13 fag bygget af ege g fyrtømmer'med stråtag g lerklinede vægge mangler føl^^nde Nrdre ^ide vestre ende ' 1 tylt fyrskrålægter 1 1 trave tag 3 8 Søndre side vestre ende 1 egesyldstykke 9 alen lang 3 2 stk. ditt a' 3 alen - 2 Østre ende 2 egestykker a' 1 mrk ' 2 1 fyrspandtræ prtskillerummet mangler 1 egesyldstykke 1

65 3 egepstandere 3 1 ege dørhlttræ 3 Til en tømmermand g en hånd langer fr dette arbejde at frrette g istandsætte i 2 dage 5 til en tækkemand fr taget at plægge g 2 håndlangere 1 een dag 1 12 Til alle væggenes pklining på dette hus i 2 dage ved 2 flk 4 4) DET ØSTRE HUS sm består af fag g bygget af ege g fyrtømmer med stråtag g lerklinede vægge mangler følgende Vestre side 1 tyld fyrskrålægter 1 4 traver tag 2 2 østre side 1 tyld fyrskrålægter 1 1 fyrsprandtræ 1 4 Til en tømmermand g en hånd langer fr dette tag at plægge g det gamle at repa rere i 2 dage 2 8 Til en tækkemand g 2 håndlangere fr dette arbejde 1 2 dage 1 1 '

66 5 tækkekjepper 12 2 læs stavre g vidjekjepper Til alle huses mønning behøves 3 læs mønnetørv at grave g hente 1 2 Fr samme at ptrække g plægge ved 2 flk i % dag 1 Videre mangler fandtes ikke på bygningerne thi dø rene g prten fandtes alle i gd stand g uden mangler Besætning g gårdsredskaber af bæster, vgne plve g harver fandtes således Bæsterne 1 srt hppe 16 år ditt 9 år ditt brun 9 år l 0 1 blakket blegsrt hingst 16 år srtbrun ditt 14 år l 0 1 srt ditt 7 år blakket ditt 5 år srt hppe 2 år ditt 2 år brun ditt 2 år grå hingstføl 1 år 6 4 0

67 Vgnene 1 jernbeslagen vgn med restehænger, agestl, høsttræer,lægtetræer samt frreb, bagreb, g krgreb 18 3 træubeslagne vgne med hænger g sidefiele g bund samt 2 par lejeraksler, frreb, bagreb, g krg reb til 2 vgne 21 Harverne 3 sæt træharver med trætænder 1 Flvene 1 fuld g 1 halv plv med alt sit til behør af aksler, hjul langjern g skær samt træktøj til 6 bælter 4 1 bagplv med langjern 1 Tilsammen _l4_rdl_l_m^k^ Sm er den fundne besætnings vurderingssum. Frestående anførte g frefundne besætning af bæ ster,vgne,plve g harver er uden mangler g an sees at være i gd stand g tilstrækkelig til gårdens drift g hveriets bestridelse. Sæde g Fødekrn Af samme skal intet mangle her ved gården da den myndige arving g søn Hans Christensen anmeldte g tilkjendegav fr s at hvad sæde g fødekrn sm dette år udfrdres til gårdstedets sæd g fl

68 kenes føde var her i gårdstedet g af ham skulle frskaffes g leveres til den tid samme behøves g udfrdres uden ngen udgift fr gdsejeren, hvrfr der i sagen ikke heller var nget sådant af s at blive antaget g taxeret stervbet til udgift* Altså bliver den fulde brøstfalds taxerede sum fr husenes bygningsmanglar sm anført den sum lait 38_rdl_5_mrk_l_sk^_ Ved denne frretning var til stede den afdøde enkes tvende myndige sønner Hans g Jacb Christensen sm begge samstemmig erklærede g sagde at de var frnøjede med denne taxatinsfrretning g fandt ikke nget imd samme at erindre g den gerne fr deres part til næste tingdag bliver afhjelmet. På gdsejeren kammerherre Rsenørns vegne var g ved denne frretning tilstede Warberg fra Kathlm sm erklærede det samme - thi blev da denne frretning sluttet g tilendebragt. At denne syns eg taxatinsfrretning er gjrt efter vr samvittihed g bedste verbevisning det vil vi til næste tingdag bekræfte med vr eed. Datum - Ålsrde marts 1793 Jhn Larsen Jhn Frederichen Sm verværende på gdsejerens vegne erklærer med samme at være frnøjet Warberg

69 en videre skiftebehandling g kendelse eller dm g hvrm disse med videre vil erklære sig når synsfrretningen er hldt. Og da ingen videre gæld til ngen anden hviler på stervbet så håber g anmder de begge at skifteretten herved bifalder g pfylder deres begæring da de begge frbinder sig til at hlde alt heraf flydende krav g svarer g tilhlder at hlde skifteretten g alle vedkmmende kravs g angerløse. På grund af venstående begges arvingers begæring g påstand da disse vare myndige sm bevist g rigtig at være udsatte skifteretten fr det første dette skiftes videre fremme g af de grunde indtil den befalede syns g taxatinsfrretning, her ved bliver ver gårdens bygninger, besætning g videre erhldt heri stervbet, sm ske med det al lerførste, da synsmændene førstkmmende mandag d. 11. marts her i retten bliver udmeldte, sm bemeldte tvende arvinger bekendtgjrte sm til den ende inden ved herredsretten førstkmmende mandag. Thi være dette skifte således til den tid udsat. Gården i Ålsrde den 7. marts 1793 Harberg Sm verværende arvinger ved dette skifte underskriver Hans Christensen Jacb Christensen

70

71

72 .SKIFTEAFSLUTNING. År 1793 den 25. marts blev efter vedtaget med arvingerne dette skifte efter afdøde gårdkne Mette Larsdatter af Ålsrde igen fretaget i stervbet i Ålsrde af Marberg på Rathlm i verværelse af de 2 vitterlighedsvidner Christen Rasmussen g Christen begge på Kathlm. Gdsejeren ld fremlægge den ver gård g besætning hldte g afhjelmede synsfrretning sm bliv er skiftehlderen at f&lge g vedlægge g denne frretning at tilføre m frlangende. Efter denne frretning bliver stervbet gdsejeren skyldig fr bygningernes brøstfældighed den sum penge 38 rdl. 5 mark g l sk. fruden til dette afstammede kngelige skifte, sm til sin tid skal blive pgjrt hvrmeget er, men da denne fr dring endnu af herredsfgeden ej er påkjendt gds ejeren til udlæg i stervbet så ville skifteretten fr det første frespørge sig hs de 2 myndige arvinger Hans g Jacb Christensen - sønner - sm begge her ved skiftet var tilstede - m de ville istandsætte gårdens bygninger eller betale samme til gdsejeren med penge efter taxatinsfrretning ens indhld sm da bliver 38 rdl. 5 mark g l sk tilligemed alt øvrigt skyldig værende restance til gdsejeren udgjrt samme af herredsfgeden først skal g erklæres sm tilhørende være g fre

73 spurgt først at spare sammes rejse g unadighed samt bekræftning fr gdsejeren sm i mdsat fald igen skal kræve. Begge bemeldte tilstedeværende myndige arvinger Hans g Jacb Christensen eenstemmig igantg g vedgik, hvad de førhen under denne frretning hl dt 7. marts.heri stervbet havde sagt med tillæg af videre erklæring at de ikke kunne eller ville istandsætte bygningsmanglerne på husene, men derimd gerne ville betale samme til gdsejeren efter frretning hldt 7. marts her i stervbet med de ansatte penge 38. rdll. 5 mark g l sk. tilligemed den øvrige restance deres mder var skyldig herskabet uden ngen frudgående kendelse eller dm derm af herredsfgeden at afsige, men på sådan måde sm anført er g efter taxatinsfrretningens indhld vil aflevere gård g besæt ning til gdsejeren m Herren samme derimd vil være frnøjet, hvrfr disse beder g g håber g påstår at ingen videre skifte g delingsfrretning efter deres afdøde mder må blive fretaget eller hldt, men at denne frretning ma blive phævet g sluttet g tilendebragt da disse sm myndige g eneste arvinger efter deres afdøde mder vil anta ge til egen rådighed det bets indb g videre til harende hun havde efterladt sig fr samme selv at brtsælge til gældens afbetaling da dg intet fr

74 dem kan blive g være g ingen videre gæld end til gdsejerens haftning på stervbet fr hvilk et alt såsm g alt heraf flydende krav g i navnlig måde pådragende vil begge indestå fr at hlde skifteretten g alle vedkmmende kravs g angerløse Ifølge frstående arvingers gjrte erklæring g påstand sm skifteretten f^ndt ret g billigt at være da begge vare fuldmyndige g eneste arving er blev denne begyndte skiftefrretning g hævet sluttet g tilendebragt under frbehld deraf at Herreds høje ret med pålæg at skifteretten til begge arvinger at hlde skifteretten g alle ved kmmende frhld heraf flydende krav, ansvar g tiltale kravs g angerløse, da disse nu derved bespares fr al videre skiftemkstning g udgift. Gården i Ålsrde den 25. marts 1793 Warberg.

75

76 FÆSTEBREV. Mathias Peter Ott Rsenørn - ejer af Kathlm - kgl. maj. kammerherre Gjør hermed vitterligt fr alle: At jeg haver til Hans Christensen Slt bndefæstet på hans levetid en mig tilhørende gård nr. 3 i Ålsrde by på Kathlm gds, sm frhen havde været bebet af afdøde Mette Larsdatter - hvilken gård med rette påstående bygninger, vedhørende be sætning g inventar af levende g dødt, samt til liggende af ager g eng, der står fr hartkrn 6 td. 3 skp. 3 fdk. 1% alb Hans Christensen Slt nu har mdtaget i fæste i verenstemmelse med ved hæftede syns g taxatinsfrretning g afleverings frretning g samme hans livstid i fæste må behlde på følgende vilkår: 1. Hlder gårdens bygninger, besætning g inventar af levende g dødt sm fæsteren er blevet leveret al sin tid i gd stand g samme igen ved fratræd alse afleverer i den stand han har mdtaget det ifølge vedhæftede syns g taxatins g afleveringsfrretning udvisende g imd at erstatte sam me mangler med penge ifølge mangellydende. 2. At han årlig gør hveri af spand g gangdages arbejde til Rathlm gds lignende de øvrige Kathlms

77 hverigørende bønder ifølge den fr Kathlm pret tede g apprberede hverifrening. 3. Betaler årlig g til rette frfaldstider alle kgl skatter g påbud g extrardinære af gårdens hartkrn, familie g flk, sm nu er eller fremver efter påbydende ændring bliver påbudne uden ngen restance. 4. Betaler g leverer årlig udi landgilde Z td. ^ skp rug, 2 td. % skp byg, 2 td. 2 skp. havre - 1 gås g 3 æg g i penge 1 Rdl. 3 mark, sm han leverer på Kathlm gds uden ngen restance g af fr svarlig gd stand g mål. 5. Være gdsejerens rdre altid hørrig g lydig g retter g frhlder sig ipvrirt efter lven g d& kngelige befalinger. I mangel af dette eller ng et af sammes pfyldelse g efterlevelse skal han have bemeldte fæstegård g fæstebrev frbrudt efter lvlig mgang. Til bekræftelse under min hånd g segl Kathlm den 2. nvambar 1793 Rsenøtn.

78

79 I 1813 bliver fæstebrevet frsynet med en anmærkning På grund af frrdning af 5. juni 1813 g verenstemmende med den sammes medhæftede frrdning mskrives de i dette fæstebrev betegnede landgildepenge - 1 Rdl. 3 mrk - hermed til rigsbankdaler - 1 rbd. 3 mrk * skriver een rigsbankdaler g 3 rigsbankdaler sølvs værdi. Kathlm g Ålsrde 2. juli 1813 På gdsejerens vegne Ingerslev Hans Slt.

80 BRANDTAXATION OVER KATHOLM GODS I ÅLSRCDE ÅR I800 Matr. nr, 3. Gårdfæster: Hans Christensen Slt. a) Et hus nrden i gården - vender i vester g 0-3ter fag /4 alen langt 9 alen dyb 3 3/4 a- len stlpehøj. bygget af ege under g fyr vertømmer med strå tag g klinede vægge Indrettet tilr Stue - værelser - køkken g bryggers samt indkørselsprt - lft ver 6 fag - 2 skrstene. 1 jernkakkelvn g 1 kbberkedel i grue, der er udenfr taxatinen. Disse 14 fag hus taxeres a' faget fr 17 rdl. Er udført med 2.4_rd^^_ b) Et hus sønder i gården - vender i øster g vester 13 fag /4 alen langt, 9% alen dyb, 3^ alen høje stlper bygget af egeunder g fyrvertømmer med stråtag g klinede vægge Indrettet til: l g lade samt indkørselsprt. Taxeres a' faget fr 14 rdl er I8_rdl

81 c) Et hus vesten i gården - vender i sander g nrd 14 fag /4 alen langt 7 3/4 alen dyb g alen høje stlper bygget af samme materialer sm længen litr. b Indrettet til; Stald, khus, hakkelseshus, karlekammer g fåre hus Taxeres a' faget fr 13 Rdl er --l8_rdl d) Et hus østen i gården vender i sønder g nrd 3 fag - l alen langt, 8 alen dyb, 3^ alen høje stlper bygget sm længen litr. b g c af samme mate rialer Indrettet til: lade g l taxeres a' faget fr 13 rdl. er 7 Rdl

82 HANS CHRISTENSEN SLOT, Født i Ålsrde 1763 sm søn af gårdfæster Chresten Jensen Slt g hustru Mette Larsdatter 1765 Dmi Seragesima den l. februar døbt Chresten Slttes barn af Ålsrde med navn HANS båren af skleh^derens kne ibidm* Faddere; Christen Hansen, Michel Sørensen, Niels Rasmussen, Anne Jensdatter, Maren Nielsdatter Dm: Quasimd geneti den 22. april knfirmeret i Ålsø kirke Hans Christensen - Christen Slttes søn af Ålsrde født ibid - 16 år april blev ungkarl g gårdfæster Hans Christen sen Slt g pigen Birthe Marie Andersdatter - Anders Jacbsens datter af Høbjerg trlvede Frlvere: Rasmus Pedersen af Ålsrde Anders Jacbsen af Høbjerg viet 3. maj i Ålsø kirke Død i Ålsrde 21. december 1829

83 BIRTHE MARIE ANDERSDATTER. Født i Høbjerg 177% sm datter af gårdfæster Anders Jacbsen g hustru Kirsten Sørensdatter Dm: Exands den 13. maj blev Anders Jacbsen g Kirsten Sørensdatter deres pigebarn af Høbjerg døbt i Ålse kirke g fik i dåben sit navn BIRTHE MARIE Faddere: Anne Sfie Mariager, Anna Hansdatter begge af Præstegården Niels Murmand, Niels Tækker, Niels Sørensen 1791 Knfirmeret i Hed kirke 1. maj Birthe Marie An dersdatter - Anders Jacbsens datter af Høbjerg 17 år født ibid maj cpuleret ungkarl g gårdfæster Hans Chri stensen Slt g pigen Birthe Marir Andersdatter af Høbjerg 1851 Død i Ålsrde 18. nvember

84

85

86

87 CHRESTEN HANSEN SLOT. Født i Ålsrde søndag efter trinitatis den 14. september blev i Ålsø kirke døbt gårdmand Hans Christensen Slt g hustru Birthe Marie Andersdatter af Ålsrde deres drengebarn født den 8. næstfran g kaldet CHRESTEN båren af pigen Anna Andersdatter fra Høghlm, Faddere: Jacb Slt g Hans Nielsen af Ålsrde Jacb Andersen af Høbjerg Niels Christensen af Ålsø søndag efter påske den 21. april cnfirmeret i Hed kirke Chresten Hansen - gårdmand Hans Slt es søn af Ålsrde født ibid 16% år Død inden 1816 i Ålsrde

88 KEITE HANSDATTER SLOT Født i Ålsrde søndag i Fasten den 2. april blev gårdmand Hans Christensen Slt g hustru Birthe Marie Andersdatter af Ålsrde deres pigebarn sm var født den 22. marts g den 26. ditt hjemmedøbt med navn METTE frembåren til sin dåbs stadfæstelse i Ålsp kirke af Jacb Slttes hustru i Ålsrde. Faddere: Niels Sørensen g Jens Frandsen ibid Jacb Andersen af Høbjerg Anna Andersdatter af Kathlm søndag efter påske den 25. april cnfirmeret i Hed kirke Mette Hansdatter - gårdmand Hans Slt tes datter af Ålsrde født ibid 16 år nvember begravet i Ålsø kirke.

89

90

91 ANDERS HANSEN SLOT Født i Ålsrde år I800 I søndag efter trinitatis havde gårdmand Hans Slt g hustru Birthe Marie Andersdatter en søn til dåb i Ålsø kirke født den 11. september g kaldet ANDERS g båret af Niels Nøllers hustru i Høbjerg Faddere: Jens Tækker af Revn Jacpt^Slt, Niels Sørensen g Hans Skvfged af Ålsrde 1831 Trlvet den 5. februar med Edel Jensdatter af Høbjerg - r Frlvere: Gårdfæster Mikkel Andersen af Høbjerg Søren Pedersen af Ålsø Viet 12/ i Ålsø kirk^l Edel Jensdatter var født på Ram skvgård i Høbjerg 28/ sm datter af Jen Rasmussen g hustru Anne Marie Jensdatter. Anders Hansen Slt blev gårdfæster på Ramskv g her er han død l84 Død 4/ gårdfæster på Ramskv 4 år gi.

92

93 JENS HANSEN SLOT. Født i Ålsrde l. søndag efter trinitatis den 3 juli havde gårdmand Hans Slt g hustru Birthe Andersdatter her af Ålsrde deres søn, sm var født den 1. ju li g den 2. ditt hjemmedøbt g kaldet JENS i Ålsø kirke til dåbens cnfirmatin g båren af Jacb Christensens hustru Edel Jørgensdatter af Høbjerg Faddere: Jens Tækker af Revn, Jacb Slt af Hmå Chresten Tækker g Mikkel Andersen af Høbjerg 1837 Gift i Ålsø kirke med enken Karen Sørensdatter - 29 år - tjenestepige i Høbjerg Jens Hansen Slt blev husmand i Høbjerg g her er han død Døde i Høbjerg 1/ g var da gift g 55 år gi. skriver præsten.

94 Flketælling i Høbjerg 1845 Et hus Jens Hansen 36 år gift født i Alsrde daglejer Karen Sørensdatter 39 år gift født i W&ilby hans kne Marie Jensdatter 7 år født i sgnet Christine Jensdatter 5 år født i sgnet Jhanne Jensdatter 2 år født i sgnet deres børn Kirsten Martinusdatter 28 år gift født i sgnet inderste manden tjener Frederik Carlsen 9 år født i sgnet Christian Carlsen 5 år d deres børn Mette Carlsdatter 3 år d

95 CHRESTEN HANSEN SLOT. Født i Ålsrde Chresten dør 29. januar g hans dødsfald anmeldes af mderen Anmeldelse: År 183 den 3. januar anmeldte enken efter afddøde gårdfæster Hans Christensen Slt i Ålsrde at hendes søn Chresten Hansen - 13 år - udi afvigte nat ved døden var afgået uden at efterlade sig nget, der kunne blive gjenstand fr arv medmindre den afdøde måtte tilfalde sådant efter sin frhen afdøde fader hvis b endnu ikke er sluttet Stenberg Birthe Marie Andersdatter m.f.p.

96

97 SKIFTEFORRETNINGEN År 1829 den 23. december mødte undertegnede skif tefrvalter med tiltagne registrerings g vurderingsmænd nemlig sgnefged Martinus Jensen g gårdmand Claus Pedersen Præst af Høbjerg her udi stervbet efter afdøde gårdfæster Hans Slt i Åls rde fr at hlde en lvlig vurderings g registreringsfrretning til nærmere skifte g deling mellem enken g de med den afdøde fælles sammenavlede børn, sm blev angivet at være: 1) En søn Anders Hansen 29 år - tjenende i Høbjerg 2) En søn Søren Hansen 25 år - hjemme i stervbet 3) En søn Jens Hansen 2 år g 4) En søn Chresten Hansen 13 år gi. begge sidstnævnte ligeledes hjemme i stervbgården Ved frretningen var nærværende enken Birthe Maries Andersdatter med lavværge gårdmand Christen Jens e en af Ålsrde, de 2 umyndige g den mindreårige ligeledes ved David Pallesen af Hmå, der sm nær meste frænde på faderens side mødte sm frmynd er fr den umyndige g værge fr den mindreårige Enken påviste bet, sm mændene vurderede således

98 rdl mrk sk I stuen 1 lidet fyrbrd på høj fd træstle bilægger jernkakkelvn nyt standur skillefi hængeskab skillerier fyrretræs sengested med blmstret mhæng derudi 1 blåstribet lmerdugs verdyne gi. blster underdyne krte hvedpuder par blårgarns lagner sengested med blmstret mhæng Derudi 1 rød g blåstribet lmerdugsverdyne gulstribet blster underdyne hvedpuder par blårgarns lagner I kammeret 1 øltønde 1 liden øltragt 1 lygte 1 salttrug

99 I den inderste stue 1 fyrsengested med blåstribet mhæng Derudi 1 blåstribet lmerdugs verdyne blåstribet blster underdyne 1. 2 lange hvedpuder 3 1 par blårgarns lagner 1 langt fyrbrd 1 hjørneskab 4 papir skillerier 6 lerfade 1 liden jerngryde 1 lildklemme 1 jerngryde 1 jerntrefd 1 ballie 1 fyrkiste med lås g nøgle Derudi 1 grå vadmels kjle 1 blå vadmels trøje 1 krt blå trøje 1 par gråstribede bukser 1 hat 1 hvid vadmels trøje 1 skjrtetrøje 1 grønstribet vest 2 halsklæder 3 par strømper 4 2 " '

100 3 skjrter " 1 par støvler I bryggerset g på lftet 1 håndkværn - 1 bagetrug gi. kar liden ballie strippe standspand smørtrug g 1 hakkebræt salttrug kulmåler sælder 1 gi. økse 1 liden jerngryde indmuret kbberkedel lftstige østefad stenkar 1 halmkurv 1 gi. spindrk 6 krnsække g et tøjer Bæster srtgrimet k 18 år blakstjernet d 6 år lyserød d 9 år srtstjernet kvie l 0 0 l 0 4 0

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN.

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. . JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. SØREN IVERSEN. FÆSTER ENDNU I 1744 SØREN IVERSEN. Gift ca 17oo 1737. Dom: 21 post trinitatis den 3o. oktober jordet Sø ren Iversen af Ålsroda SØREN IVERSENS

Læs mere

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG Matr nr KATHOLMS JORDEBOG 1688 Brugere Id. Skp. Fdk.. ^ 1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 2 Søren Thomassen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2 1 5

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt.

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Bakkegården historisk oversigt Side 1 af 35 Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Gårdens Historie kan føres tilbage til 1719, da kigger man i Københavns Universitets Fæsteprotokol for perioden

Læs mere

E N S Y D V E S T J Y S K S L Æ G T M E R E E N D 300 Å R. ----- o -----

E N S Y D V E S T J Y S K S L Æ G T M E R E E N D 300 Å R. ----- o ----- E N S Y D V E S T J Y S K S L Æ G T G E N N E M www.370.dk M E R E E N D 300 Å R. ----- ----- Netpublikatin af Ole Ldberg Nielsen, med Inglf Mrtensens tilladelse. Retighederne frbehldes Inglf Mrtensen.

Læs mere

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. *

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. * MATR. NR. 34. RASMUS JENSEN Født i Ålsrode 1792. * 1793. Søndagen efter Nytårsdag den 6, januar havde Jens Sørensen - gårdmand - og hustru Else Clausdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som

Læs mere

oprindeligt kunne kunne kunne

oprindeligt kunne kunne kunne Denne Slægtsbog - er oprindeligt udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. - den bør bevares i Slægten og videreføres Generation efter Generation og vil derved give sit Bidrag til at udvikle den

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Slægten i Hvetbo herred

Slægten i Hvetbo herred Slægten i Hvetbo herred - om Jacob Andersens aner Foreløbigt manuskript af Jan Løve Østerbye juni 1997 Rev: november 2005 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Kort over Hune, Saltum,

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

St. Binderup Kros historie

St. Binderup Kros historie St. Binderup Kros historie Kun kr. 25,- Lene og Hans Ravn Kristensen 2000 Udarbejdet af DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLEUP(1617-1976) og HANS RAVN KRISTENSEN, ST. BINDERUP(1977-2009) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere