Indholdsfortegnelse. 1. Firmaprofil, Euro Air A/S. 2. Produktsortiment, posekanaler. 4. Dimensioneringsvejledning. 5. Montagevejledninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Firmaprofil, Euro Air A/S. 2. Produktsortiment, posekanaler. 4. Dimensioneringsvejledning. 5. Montagevejledninger"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Firmaprofil, Euro Air A/S 2. Produktsortiment, posekanaler 2.1 Type: Lavimpulskanal 2.2 Type: Spaltekanal 2.3 Type: Injektkanal 2.4 Type: Dysekanal 2.5 Type: Membrankanal 2.6 Specielle løsninger & tilbehør 3. Foto referencer, case studies og referencer 4. Dimensioneringsvejledning 4.1 Vejledning til dimensionering 4.2 Skemaer og tabeller til brug ved dimensionering 5. Montagevejledninger 6. Materialedata samt farvevalg 7. Vask- og vedligeholds vejledning 8. Garanti forhold 9. Materialeprøver

2 Firma profil: Euro Air A/S Euro Air A/S blev grundlagt i 1991 af Hr. Niels Erik Thomsen for at imødekomme den voksende efterspørgsel på posekanaler til køle-, opvarmnings- samt ventilations opgaver. At handle med Euro Air A/S indebærer: At vi lytter til Deres behov. Kun herved kan vi sikre vor position som Deres foretrukne partner. At De har en fleksibel sparringspartner Organisation Vor forretnings filosofi har gjort det muligt for os at opbygge et vidt forgrenet forhandler net, så vi nu er i stand til at levere posekanaler world wide gennem et netværk af Euro Air forhandlere der alle har gennemgået en grundig oplæring hos Euro Air A/S. At ethvert projekt bliver håndteret på professionel vis, uanset om det drejer sig om en enkelt posekanal, eller et stort system med flere kilometer kanal. Siden firmaets opstart i 1991 har vi behandlet over ordrer til vore kunders fulde tilfredshed. Derfor er vi overbeviste om, at vi også kan tilbyde Dem den service De kræver. At vi ikke gør tingene sværere end de er. Vi leverer gennemtænkte løsninger baseret på sund fornuft og teknisk kompetence. Vi vil gerne takke Dem for den interesse De har udvist vort firma, og ser frem til at indlede et samarbejde med Dem i den nærmeste fremtid. At De får Deres ordre leveret på den aftalte leveringsdato. At de får det bedste produkt markedet har at byde på indenfor posekanaler. Vor kontinuerlige udvikling sikrer at de altid får det produkt der matcher Deres krav, til en yderst konkurrencedygtig pris! Med venlig hilsen Euro Air A/S At vi ikke afviser en forespørgsel som værende umulig før alle forsøg er gjort på at bevise det modsatte! Niels Erik Thomsen Johnny Møller Knudsen Indehaver & grundlægger Adm. Direktør 1.0.1

3 2: Produkt sortiment, Posekanaler 2.1 Type: Lavimpulskanal Dette er hjørnestenen i vort produktsortiment. Denne type kanal er yderst velegnet til køleprojekter der ønskes udført efter princippet passiv fortrængning. I kraft af det meget store indblæsningsareal, set i forhold til den projekterede luftmængde, kan denne kanal type med stor succes anvendes til at skabe et arbejdsmiljø helt fri for træk gener. Dette er muligt fordi indblæsningsluften benytter hele kanalens overflade, hvorved der sikres en meget lav afgangshastighed. Traditionelle loftsarmaturer, eller vægmonterede indblæsningsriste benytter ofte afgangshastigheder der er op til 20 gange højere, end de hastigheder vi opererer med for en lavimpulskanal! Hvilke fordele opnås ved at benytte lav impuls posekanaler? Et arbejdsmiljø uden irriterende træk gener, med uovertruffen jævn luftfordeling Særdeles lave omkostninger på kanal entreprisen. Posekanalerne er oftest billigere i indkøb, selv stillet overfor en traditionel discount løsning med kombinationen synlig stålkanal med indblæsningsriste. Montage tiden for hver løbende meter kanal er oftest kun ca. 30% af det tilsvarende tidsforbrug ved en stålløsning. Posekanalerne er yderst kompakte, tager næsten ingen plads på byggepladsen, og får ikke buler og skrammer undervejs i forløbet. Den lave kanal vægt gør at man som hovedregel altid kan montere vore kanaler, uanset beskaffenhed af væg- eller loftkonstruktion. Fleksibilitet! Hos os er der ikke faste standard dimensioner, standard bøjninger, standard reduktioner, etc. Vi syr posekanalen så den passer til Deres specifikationer, der er ingen tvungen standard. Fremragende hygiejne! Polyester materialet til posekanalerne er 99,6% ikkehygroskopisk, herved er rammerne ikke til stede for vækst af mikroorganismer eller svampesporer. Kanalerne kan let afmonteres, og maskinvaskes (se kap. 7 for vask- samt vedligeholds vejledninger). Poserne fungerer i praksis som et tillægs filter for det i anlægget monterede indblæsningsfilter (ækvivalent filterklasse for de forskellige materialer kan ses i kap. 6, for estimering af vaskecyklus se kap. 7). Ingen isolering nødvendig. Den kontinuerlige luftstrøm gennem posekanalens overflade betyder at der aldrig opstår kondens på posekanalen, selv i miljøer med meget høj luftfugtighed hvor der tilføres luft med temperaturer langt under dugpunktstemperaturen for rumluften. De fire alsidige standard farver, samt mulighed for at indfarve materialer efter Deres ønske er med til at sikre en æstetisk løsning. Fleksibilitet. Posekanaler er nemme at flytte når samlebåndet skal serviceres, eller når der skal trækkes yderligere installationer i loftrummet, være det sig kabelbakker, trykluft eller lignende. Mangfoldighed. Spørg os hvis De har en opgave der kræver nytænkning. Vi er ikke bange for forandring! 2.1.1

4 Hvordan virker en lav impuls posekanal? Princippet når vi taler om lav impuls posekanaler, er at gøre brug af et materiales permeabilitet (permeabilitet er populært sagt at sammenligne med en bevidst grad af utæthed ). Når en posekanal tilføres indblæsningsluft sker følgende (forenklet): 1. Det statiske tryk som ventilatoren leverer blæser posekanalen op, til den opnår sin karakteristiske runde- eller halvrunde form. 2. På grund af materialets permeabilitet, vil det statiske tryk presse luften ud igennem hele posekanalens disponible overflade. Heri ligger en af hovedfordelene ved lavimpulskanaler, nemlig at den store tilgængelige overflade oftest resulterer i afgangshastigheder i intervallet 0,05 -> 0,3 m/s, afhængig af applikationen. Med lavimpulskanaler opererer vi efter passiv fortrængning princippet. Dette betyder i praksis at indblæsningsluften bevæger sig ned i opholdszonen på grund af den undertemperatur indblæsningsluften har, sammenholdt med rum luften. Den koldere indblæsningsluft har en højere massefylde end rum luften, hvorfor indblæsningsluften vil dale ned i opholdszonen. Denne virkemåde står i skarp kontrast til en konventionel opblandingsløsning, hvor kombinationer af diverse armaturer benyttes til at introducere luften lokalt, oftest med meget høje hastigheder til følge. Bemærk: vi tilbyder en mængde specielle løsninger, montagetyper samt tilbehør, se venligst kap. 2.6 Typisk strømningsbillede for lavimpulskanal der håndterer en lav- til middel kølelast ( T = -3 -> -5 K) 2.1.2

5 Grundlæggende forskelle på lav impuls ventilation med posekanaler overfor en typisk stål løsning Emne: Lavimpulskanaler Passiv fortrængning Typisk stål løsning, synlig kanal med riste Luft fordeling Homogen Døde zoner ses ofte Nødvendig kølekapacitet Installationsomkostninger Indkøbspris Meget kraftigt luftskifte muligt (større end 8h-1) uden gener? Kan oftest reduceres, idet indblæsningsluften koncentreres i opholdszonen Lave. Besparelse på montagetid op til 70% Oftest billigere end en konventionel stål løsning. Ja! Højere kapacitet end posekanal nødvendig idet hele rum volumenet omrøres Høje. Tung og noget uhåndterligt at arbejde med, store krav til befæstigelser Sædvanligvis noget dyrere end posekanal, seneste tids stål prisstigning gør dette endnu mere synligt Ja (teoretisk), dog ofte ikke praktisk muligt pga. det antal armaturer dette ville kræve Risiko for træk i opholdszonen Meget lav Høj, de mange turbulente strømninger er svære at styre Vægt Kanal Ø500 x 1000mm Støjdæmpning 550 gram (posekanal inkl. wiremontage) Indsatsdæmpning forekommer ofte ved frekvenser >2 khz reduktioner op til 5 db(a) (LP) er konstateret gram (std. Spiro, inkl. én konsol) Sjældent Støj generering Meget lav risiko Ofte (flow afhængig) Nødvendige oplysninger for dimensionering For at sikre at den optimale luftfordeling opnås og for at sikre et miljø uden træk gener, anvender vi et sæt grundlæggede retningslinier der blandt andet omfatter: Detaljerede oplysninger om montage stedet, dvs. rum dimensioner, brugen af rummet, placering af faste arbejdspladser, etc. Den kølebelastning der ønskes tilført rummet Projekteret luftmængde samt tilgængeligt statisk tryk. Ovenstående giver et lille indblik i de faktorer der skal tages stilling til under dimensioneringen af lav impuls pose kanaler. For en grunding gennemgang henvises De til kap

6 2: Produkt sortiment, Posekanaler Type 2.2: Spaltekanal Denne type kanal blev introduceret af Euro Air A/S for at udvide anvendelses området for posekanaler. Med en almindelig lavimpulskanal kan der ikke opnås et tilfredsstillende resultat hvis indblæsningsluften er varmere end rum luften, altså hvis posekanalen forsøges anvendt i opvarmnings øjemed (da lavimpulskanalen ikke selv tilfører indblæsningsluften nogen impuls ville luften da blot stige opad og dermed hverken tilføre rummet opvarmningseffekt eller luft til opholdszonen). problemer med at luften ikke når ned i opholdszonen ved opvarmning. For at imødekomme disse mangler, udstyrede vi en almindelig lavimpulskanal med isyede spalte åbninger i posenkanalens længderetning. Gennem disse spalter blæses luften med medium- til høj hastighed ned i opholdszonen. Med 7 forskellige stof permeabiliteter, og spalte bredder der kan varieres fra 2-30mm er vi i stand til lave vidt forskellige løsninger indenfor dette produkts yderpunkter. Den typiske måde at løse denne slags opvarmningsopgaver på, er vha. gummi dyser eller riste. Desværre ser vi ofte at denne model også forsøges anvendt til alm. ventilation, altså typisk med tempereret udeluft. Eftersom kold luft har en højere massefylde end varm luft må dette nødvendigvis føre til ét af to problemer, enten træk i perioder med isoterm indblæsning, eller Vi er således i stand til at lave spalteposer der strækker sig fra katagorien Lav impuls med svag støttestråle til Maksimal kastelængde, marginalt lav impuls bidrag. For nærmere information omkring dimensionering af spaltekanaler, se venligst kap. 4. Skræddersyede posekanaler i et skræddersyet miljø. Her er posernes farve koordineret med væggenes, for at imødekomme arkitektens krav til æstetik (valget faldt på en halvrund spaltekanal spalterne her brugt til at skabe to støttestråler i sideretningen) 2.2.1

7 Hvor kan spaltekanaler anvendes? Projekter hvor der er behov for opvarmning, selv opgaver der kræver en høj t kan løses med spaltekanaler Projekter hvor indblæsningsluften skal introduceres til rummet med meget stor nøjagtighed. Spaltekanalen er perfekt egnet til affugtningsprojekter i f.eks. svømme-haller, hvor der ofte er fokus på at kunne holde vinduesfacader kondensfrie samt at undgå høje hastigheder over vandspejlet. Dette opnås let med den forudsigelige og veldefinerede impuls som spaltekanalen kan præstere. Hvor der kun køles: spalterne kan benyttes til at forøge posekanalens kølekapacitet (W/ lbm). Med horisontale støttestråler kan der tilføres en større køleydelse end normalt for en almindelig lavimpulskanal (Meget anvendt hvor pladsforholdene ikke tillader netop det antal løbende meter almindelig lavimpulskanal der umiddelbart er nødvendigt for at undgå kuldedrop) Til systemer med både let køl og opvarmning. Her vil vi oftest være i stand til at dimensionere en kompromis løsning der enten slet ikke, eller kun i ganske få driftstimer, forårsager lidt højere hastigheder i opholdszonen end normalt (i tilfælde hvor et kompromis ikke kan accepteres, eller hvor der er tale om hhv. skift mellem total opvarmning og regulær køledrift anbefaler vi brugen af membrankanaler, se kapitel 2.5) Typisk eksempel på anvendelse af spaltekanal i svømmehal, ringsystem 2.2.2

8 Specielle løsninger, montagetyper samt tilbehør for spaltekanaler For spaltekanaler kan vi tilbyde en bred vifte af specialløsninger og tilbehør, se venligst kap. 2.6 for dette. Kontakt Euro Air A/S hvis de har behov for en løsning De ikke ser i dette katalog, vi har med stor sandsynlighed allerede leveret den løsning De leder efter til andre af vore kunder. Spalte materiale. Den unikke gitterstruktur gør os i stand til at styre åbningsarealet meget præcist, spaltebredden er variabel fra 2 til 30mm, i intervaller af 2mm. 3D model af svømmehal, fra projekteringsfasen

9 2: Produkt sortiment, Posekanaler 2.3 Type: Injektkanal Denne type posekanal udføres i en speciel polyester kvalitet, der har en blød PVC belægning på begge sider. Belægningen gør at posekanalen er ikkepermeabel ( Lufttæt ), og vi opererer altså her efter et andet princip end ved de foregående kanaler udført i permeabelt materiale. Denne type kanal kan også anvendes til let køling, men her er det uhyre vigtigt først at kontrollere hvorvidt indblæsningstemperaturen ligger under dugpunktstemperaturen i rummet. Såfremt indblæsningstemperaturen er lavere end dugpunktstemperaturen bør denne kanaltype ikke anvendes, idet der er risiko for kondensdannelse på ydersiden af kanalen. Injektkanaler perforeres med enten Ø4 huller (standard) eller Ø18 huller (for specielle applikationer) i prædefinerede variable mønstre. Indblæsningsluften kastes ud af disse huller med høj hastighed (typisk m/s), hvorved der dannes basis for en meget kraftig opblanding. Ved at variere perforeringsmønstrene kan der opnås meget forskellige strømningsbilleder, fælles for alle er dog at der sigtes efter at opnå opblanding med den øvrige rumluft. Den kraftige opblanding betyder at denne kanaltype er meget velegnet hvor store mængder tempereret luft ønskes tilført rummet uden træk gener til følge (stiller dog visse krav til rumvolumen, ikke altid muligt i lavloftede rum). Injektkanaler kan også anvendes til decideret opvarmning, dog primært til projekter hvor stor kastelængde ikke er nødvendig (denne kanaltype bør placeres forholdsvis tæt på opholdszonen når kanalen skal tilføre rummet luft med overtemperatur). Injektkanaler er meget velegnede i industriellesamt beskidte miljøer og er særdeles modstandsdygtige overfor røg, gnister og lignede påvirkninger. Da injektkanalen er udført i et tæt materiale opstår der ikke støvakkumulering i selve materialet, og eventuelle partikler i indblæsningsluften påvirker derfor ikke kanalens karakteristik mht. luftmængde i forhold til tryk. Kanaler kan rengøres manuelt på yder- og inderside, men er ikke egnede for maskinvask. Injektkanaler anvendes ofte i værksteder og andre beskidte miljøer. Bemærk at næsten alle vore kanaltyper kan leveres med logo tryk. Kontakt Euro Air for yderligere detaljer om dette

10 Specielle løsninger, montagetyper samt tilbehør til injektkanaler Også for injektkanaler kan vi tilbyde en bred vifte af specialløsninger og tilbehør, se venligst kap. 2.6 for dette. Kontakt Euro Air A/S hvis de har behov for en løsning De ikke ser i dette katalog, vi har med stor sandsynlighed allerede leveret den løsning De leder efter til andre af vore kunder. For injektkanaler angives placeringen af perforeringerne som en vektor på periferien af kanalen, når denne anskues med reference i luftretningen - klart og entydigt! Hvis De går til side og i dette katalog finder De en fuld casestudy omhandlende brugen af injektkanaler 2.3.2

11 2: Produkt sortiment, Posekanaler 2.4 Type: Dysekanaler Dysekanalen kan beskrives som en lavimpulskanal, udstyret med ekstruderede 18mm dyser. Dyserne muliggør at denne kanal type kan anvendes til et utal af applikationer, uanset om det drejer sig om deciderede køle-, opvarmnings- eller ventilationsopgaver, eller en fornuftig blanding af flere disse opgaver. Dysekanalerne kan som sagt løse meget forskelligartede opgaver. En dysekanal med stor dysetæthed (altså mange dyser per løbende meter) kan opnå endog meget lange kastelængder, og en meget stabil kernestråle. Denne kanaltype vil da oftest være udført så selve posematerialet har en forholdsvis lav permeabilitet, for at sikre at hovedparten af luften tilføres over dyserne. Alternativt kan en dysekanal med et mere spredt dyse mønster (færre dyser per løbende meter) tilbyde en lokal opblanding i dysernes kasteretning. Såfremt dyse rækkerne er orienteret horisontalt eller højere fremkommer herved en kanal der benytter lav impuls princippet umiddelbart under posekanalen, men som har den force at der kan sikres en vis omrøring med rumluften umiddelbart omkring posekanalen. Denne funktion kan med succes benyttes hvor der af pladshensyn umiddelbart kun kan benyttes få eller korte posekanaler, men hvor der trods dette er krav om en effektiv luftfordeling. Eksempel på dysekanal, stor dysetæthed for applikation med krav til stor kastelængde 2.4.1

12 Løsnings eksempler, dysekanaler Også for dysekanaler kan vi tilbyde en bred vifte af specialløsninger og tilbehør, se venligst kap. 2.6 for dette. Kontakt Euro Air A/S hvis de har behov for en løsning De ikke ser i dette katalog, vi har med stor sandsynlighed allerede leveret den løsning De leder efter til andre af vore kunder. Dysernes placering på posekanalens periferi bestemmes i samarbejde med Dem, under hensyntagen til Deres ønsker. Vi anvender et specialudviklet beregnings-program til at kortlægge luftens bevægelse. Programmet er udviklet af Euro Air og er baseret på mere end 13 års erfaring med luftstrømninger! Denne service tilbydes naturligvis også for injektkanaler og spaltekanaler. På side 3.06 og 3.07 finder de en case study omhandlende brugen af dysekanaler. Dysekanal monteret i engelsk supermarked Montagetype: to rækker Flexrail, nedpendlet med gevindstang To dyse rækker på hver side. Bemærk at kanalen her er udført i tæt injekt materiale, for at få hele luftmængden tilført over dyserne 2.4.2

13 2: Produkt sortiment, Posekanaler 2.5 Type: Membrankanal Membrankanalen er Euro Air s patenterede problem knuser. Når det drejer sig om, at løse både køle- og opvarmnings opgaver uden at indgå kompromisser er dette løsningen! En og samme kanal kan anvendes både til totalopvarmning og til at levere en kraftig køleeffekt til rummet. Membrankanalen kombinerer de vitale egenskaber fra lavimpulskanalerne (altså trækfri tilførsel af nedkølet luft) med spalte- eller dysekanalens præcise impuls. 1. Når der køles med membrankanalen benyttes kun den øverste halvpart. Denne udføres som lavimpulskanal, uden impulsgivende foranstaltninger. Luftfordelingen sker efter princippet passiv fortrængning 2. Når der tilføres luft med overtemperatur benyttes kun den nederste halvpart af membrankanalen. Denne udføres enten med spalter eller med dyser, for at sikre den fornødne impuls, påkrævet for at få indblæsningsluften ned i opholdszonen. Med membrankanalen følger vor patenterede membran enhed. Membran enheden består af en 180 spjældmotor (m. fjeder retur) der driver membran bøjlen. På membran bøjlen er monteret den lufttætte membran. Membranen er isyet i hele posens længde, og adskiller effektivt over- og underpart. Luften har altså altid hele kanaltværsnittet til rådighed mht. kanalhastighed, men benytter altid kun en halvpart af posen til luftgennemstrømning. Hvis De går til side 3.02 og 3.03 i dette katalog finder De en fuld casestudy omhandlende brugen af membrankanaler Membrankanal, position: Køl Membrankanal, position: Opvarmning

14 2.6 Montagetyper samt tilbehør til posekanaler Posekanal med clips, én række wire Posekanal med Fasttrack monteret på Wingrail Posekanal med én række glidere. Monteret på Flexrail, m. strap-ups Kvartrund Posekanal med Fasttrack, monteret på Wingrail Halvrund posekanal med Fasttrack, monteret på wingrail Posekanal med clips, monteret på to rækker wire 2.6.1

15 Specielle løsninger og tilbehør Med posekanaler står næsten alle muligheder åbne. De er meget velkommen til at kontakte os, hvis de har et projekt der kræver lidt ud over det sædvanlige. Nedenfor ses et lille udpluk af de specielle løsninger og tilbehør vi kan tilbyde. Mini cleat (skødeklemme). Kanaler kan bestilles med kraftig snor isyet, denne bruges til at strække posen fuldt ud, hvorefter den fikseres i skødeklemmen som er fastgjort til skinnen. Leveres til runde- og halvrunde poser Kanal med interne ringe. Der monteres stålringe indvendigt i posen, fastgjort med velcro (for hurtig de-montage ved vask. Til VAV systemer, eller hvor nedhæng ikke accepteres når kanalen er uden luft. Posekanal tilsluttet via metu-ramme. Vi leverer posekanalen afsluttet i en metu-ramme, selve overgangen fra rektangulær til rund også udført som posekanal Hjælpeværktøj til montage af posekanaler med Fasttrack. Fås både til Wingrail og Flexrail systemet, og kan reducere den i forvejen korte montage tid yderligere. Muliggør enkelt-mands montage. D-Luxe bund, for perfekt æstetik til halvrunde kanaler. Wingrail montagen afsluttes ved bunden med aluminiums profil der skydes ind i Wingrail skinnen uden brug af værktøj. Ved posekanalens bund monteres 2 stk. skødeklemmer i Wingrail skinnen, og de isyede træksnore spændes ud, og låses i skødeklemmerne. Selve bunden har isyet forstærkningssnor i buestykket Posekanaler kan leveres med isyet anti statisk bånd (kulfiber leder). For forebyggelse af statisk elektricitet, lederen tilsluttes stål kanal ved kanaltilgangen. Bruges hvor der er følsom elektronik eller eksplosionsfare

16 3: Foto referencer Type: Lavimpulskanal, rund Fødevare- og medicinal industrien, Køle- og fryserum, koldlagre, m.m. Type: Spaltekanal Svømmehaller, produktionsområder, supermarkeder, m.m. Type: Injektkanal Industrielle miljøer, auto- og glasfiber værksteder, m.m. Type: Lav impuls,halvrund Kontorer, laboratorier, køkkener, skoler, kontrolrum, m.m. Type: Membrankanal Kontor bygninger, produktionsarealer, specielle applikationer Type: Dysekanal Højlagre, produktionsområder, butikker, specielle applikationer

17 Casestudy, membrankanaler Projekt: Espersen fiskefabrik. Entreprenør: Glenco-VSK A/S Sted: Rønne, Bornholm, Danmark Forstudie og beskrivelse af lokalet Resultatet af ovenstående var, at man ikke kunne sikre sig imod en uønsket temperaturstigning på fiskeprodukterne på dets vej gennem produktionslinien (kunden tillod en maksimal temperatur stigning på +5K for produktet). Lokalet benyttes til filetering og emballering af diverse fiske produkter. I fyrings-sæsonen blev der brugt loftsmonterede kaloriferer til at opvarme lokalet. Denne opvarmningsmetode betød at der flere steder i lokalet opstod træk som følge af for høje hastigheder i opholdszonen. Dette havde den uheldige følgevirkning at der ofte blev slukket for kaloriferene, hvilket medførte at rumtemperaturen blev uacceptabelt lav. Udenfor fyringssæsonen steg rumtemperaturen ofte over hvad der kunne accepteres på grund af mangel på effektiv køling i lokalet. Rum dimensionerne er 15 x 42 x 4 meter (B x L x H), Og lokalet må kategoriseres som et Kategori 1 rum Efter vor standard (se kap. 4 for uddybende forklaring af rumkategorier). Flere forhold gjorde det svært at tilføre rummet den fornødne køleeffekt uden at forårsage træk gener : - Personerne arbejder i et fugtigt miljø - Stationære arbejdspladser, med middel- til let aktivitet - Der arbejdes med nedkølede produkter Teknisk data Samlet luftmængde: m 3 /h Rumtemperatur, SP: 18 C Indblæsningstemperatur, sommer, SP: 14 C Indblæsningstemperatur, vinter, SP: 24 C Max. køleydelse, sensibel: W Max. varmeydelse til rum: W Aggregat type: Central med varmegenvinding, eftervarmeflade samt køleflade. Billede fra produktionslinien med membran system monteret 3.0.2

18 Løsningen på denne kundes krav blev følgende: Det blev hurtigt klart at denne opgave ikke kunne løses til kundens fulde tilfredshed med en traditionel løsning, uanset om løsningen blev baseret på konventionelle armaturer eller en alm. posekanal løsning. Brugen af rummet og dets udformning gjorde at der var brug for to vidt forskellige metoder til at levere indblæsningsluften, afhængig af om driftsformen var køl eller varme 1. Ved køl: Absolut nødvendigt at anvende passiv fortrængning! Kun denne metode kunne levere køleydelsen uden træk gener til følge. 2. Ved opvarmning: Her var der behov for en veldefineret impuls, for at sikre at den opvarmede indblæsningsluft kunne nå opholdzonen. Blev dette forsømt ville der dannes en pude af varm luft under loftet, og opvarmningen ville aldrig nå ned i opholdszonen. Ovenstående resulterede i at vi valgte at benytte membrankanaler til dette projekt. Med membran systemet var vi i stand til at kombinere lavimpulskanalens potentiale for lav hastighed i opholdszonen under køling med spaltekanalens impuls (Dette uden at give afkald på hver af typernes respektive fordele). I samråd med entreprenøren blev der valgt 3 membrankanaler Ø500 x 25000mm, hver udstyret med sin egen membran enhed for omstilling af selve membranen. Hver kanal bærer m3/h og en køleydelse per løbende meter på (kun) 308 W/m. Membrankanalerne blev monteret i 3.500mm højde over gulv, med denne løsning kunne Euro Air A/S garantere at hastigheden i opholdszonen ikke oversteg 0,15 m/s ved størst forekommende Δt under driftsformen køl. Når systemet kører opvarmning, tilføres luften gennem kanalens underpart, primært gennem de isyede spalter. I dette tilfælde valgte vi to spalter af 2mm, hvilket i sidste ende resulterede i en udgangshastighed gennem spalterne på 10 m/s. Denne impuls var nødvendig for at tvinge den (lettere) opvarmede luft ned i opholdszonen. Vi beregnede at den optimale spalteplacering var 27 under vandret, under hensyntagen til luftens afbøjning pga. dens overtemperatur. Denne beregning blev udført på vort eget simuleringsprogram, der blandt andet tager højde for temperatur afhængig afbøjning, spaltebredde, montagehøjde, samt en række andre faktorer. Også i driftsformen opvarmning blev der konstateret meget tilfredsstillende hastigheder i opholdszonen. Anlægget har nu været i drift siden 1999, og slutbruger har udtrykt stor tilfredshed med løsningen, der har medført at der ikke længere er klager fra de ansatte vedrørende træk. Det er nu også væsentligt lettere at sikre at selve produktet holdes på en acceptabel temperatur på hele dets vej ned af produktions linien

19 Casestudy, injektkanaler Projekt: ECCO SKO A/S. Entreprenør: Disa A/S Sted: Bredebro, Danmark Forstudie og beskrivelse af produktionsarealet I dette tilfælde opstod der et behov for en innovativ ventilationsløsning, på grund af en større omlægning af et produktionsareal hos ECCO SKO A/S. I det berørte område var der tidligere placeret en stor lime/fikserings karrusel. Denne ene maskine udgjorde en betragtelig varmebelastning/ varmekilde i lokalet, afhængig af hvordan man vælger at anskue det. I vinterperioden leverede maskinen som sådan et væsentligt bidrag til rumopvarmningen, hvorimod der i sommerperioden var tale om en særdeles uønsket belastning. Mens maskinen endnu stod der, blev det forsøgt at nedbringe temperaturen om sommeren ved hjælp af udeluft forsynet via indblæsnings riste. Denne løsning afhjalp til dels problemet, men skabte samtidig lokale træk gener i sommer halvåret. I fyringssæsonen var der også problemer med træk, her dog primært på grund af at der var et undertryk i denne del af bygningen, der betød at utempereret udeluft kunne trænge ind i området via døre og vinduer (undertrykket opstod på grund af ubalance i mellem indblæsnings- og udsugningsluftmængden). Siden blev karrusellen flyttet til et andet område, hvilket havde flere følger. Området var nu blevet frataget en kraftig varmekilde, og der var altså opstået et større behov for supplerende opvarmning. Derudover ønskede man at benytte lejligheden til at bringe balance i luftmængderne igen, samt at sikre at der ikke var træk problemer i sommerperioden. absolut minimum. I det aktuelle projekt var kravet at hastigheden i opholdszonen ikke måtte overstige 0,15 m/s ved indblæsningstemperaturer fra t = 0 K optil t = +15 K. Når differenstemperaturer varier så kraftigt, er det oplagt at vælge en Injekt løsning. Med injekt løsningen kan antal og placering af hullerne skræddersyes til det enkelte projekt, således at det er muligt at opnå det bedste kompromis mellem indtrængnings evne og induktion. Dette er med til at sikre den lavest mulige temperatur gradient, samtidig med at hastigheden i opholdszonen kan holdes på et lavt niveau. Tekniske data: Samlet luftmængde: m 3 /h (VAV) Rumtemperatur, SP: 22 Celsius Indbl. temperatur Sommer: t ude, dog opvarmet til minimum 18 Celsius Vinter: Max. 37 Celsius (max. ydelse, netto = W) Aggregat: Disa luftcentral med krydsveksler & eftervarmeflade, frekvensomformere på ventilatorerne, indblæsning kører slave af udsugning. Når man tilfører indblæsningsluft til et område med stationære arbejdsstationer (som det her var tilfældet), er det uhyre vigtigt at sørge for at lufthastighederne i opholdszonen holdes på et 3.0.4

20 Løsningen der passede til denne kundes behov Flere omstændigheder gjorde denne sag vanskelig at løse til kundens tilfredshed : Produktions området har dimensionerne 31 x 35 x 5 meter (B x L x H). Fra loftet og ca. 1 meter nedad er der adskillige tekniske installationer i form af kabelbakker, belysning, trykluft og udsugningskanaler. Disse installationer gjorde, at man var nød til at montere indblæsningsposerne i 4 meters højde over gulv, for at sikre at indblæsningsluften ikke mødte flere forhindringer end højest nødvendigt, der kunne afbøje den ønskede luftstrøm. Den lave montagehøjde gjorde, at løsningen skulle være i stand til at præstere en kraftig induktion, for at sikre at hastigheden på indblæsningsluften var aftaget tilstrækkeligt når den nåede opholdszonen. Samtidig med dette var det naturligvis også et krav, at indblæsningsluften i perioder med opvarmning trængte helt ned i opholdszonen. Baseret på ovenstående blev der valgt en injekt løsning. Denne løsning er ideel til at skabe et strømningsmønster med meget stor spredning, samt til at sætte store mængder stillestående rumluft i bevægelse. Med denne injekt løsning kunne vi effektivt forsyne rummet med indblæsningsluft, på trods af varierende massefylder for indblæsningsluften. I alt blev der anvendt 154m injektkanal til dette projekt, fordelt på i alt 10 kanaler, alle Ø315. Målinger udført efter indregulering og overdragelse til ECCO SKO A/S viste at de teoretiske beregninger omkring hastigheder i opholdszonen holdt fint stik i virkeligheden. Højeste måling i opholdszonen var på 0,13 m/s, og der kunne registreres en temperaturgradient i opholdszonen på kun 0,1 C / m. 3D Grafik fra projekterings stadiet Den færdige installation Hr. Kaj Sørensen, ansvarlig for den daglige drift og vedligehold af ventilationssystemerne hos ECCO SKO A/S udtaler Der er nu et behageligt indeklima i hele området, og de ansatte er ikke længere utilfredse over træk eller ventilationen som helhed

21 Casestudy, dysekanaler / Lav impuls Projekt: Arla Foods Sted: Rødkærsbro, Danmark På Arla Foods i Rødkærsbro har man gennem tiderne brugt fritblæsende fordampere i flere af produktions- og lagerlokalerne. Dette har ofte skabt problemer i form af træk- og støjgener, især i de lokaler hvor de ansatte hyppigt kom. Euro Air A/S blev udpeget til at forbedre arbejdsmiljøet i palleterings- og lager lokalerne ved brug af posekanaler. I palleterings rummet er der ingen permanente arbejdspladser (palleteringen udføres primært af robotter og andet maskineri) men de ansatte har deres gang i dette område, og kontroller naturligvis processen. Målet var at sikre minimale lufthastigheder i opholdszonen, derfor valgte vi her at bruge traditionelle lav impuls posekanaler. For at opnå det bedst mulige udseende blev vort Flexrail skinne system anvendt. Kanalerne blev alle udført med en centerlinie forskydning der gjorde, at de indbyrdes afstande kanal til kanal var optimale, dette til gavn for luftfordelingen. Lager lokalet var lidt mere problematisk. Som De kan se på illustrationen (næste side) befinder de ansatte sig i den ene ende af lokalet, vel at mærke i den ende af lokalet hvor fordamperne kastede luften hen. Inden posekanalerne blev monteret var der store komfort problemer i opholdszonen, idet fordamperne var i stand til at kaste luften tværs igennem lokalet, og direkte ind i opholdszonen. Kunden ønskede høj hastighed og kraftig omrøring i området med reoler, for at sikre en hurtig og effektiv nedkøling af produktet. Samtidig var der et krav om max. 0,2 m/s i området med personer. Ydermere er reolerne placeret direkte under fordamperne, hvorfor det var et kundekrav at posekanalerne på ingen måde måtte forstyrre den daglige brug af reolerne. Tekniske data Palletering Lager Samlet luftmængde: m 3 /h (Pr) m 3 /h (Lr) Rumtemperatur, SP: 2 Celsius (Pr) 2,5 Celsius (Lr) Indbl. temperatur: -1 Celsius (Pr) -1 Celsius (Lr) Aggregater: Helpman fordampere Pr: Palleteringsrum Lr: Lagerrum 3.0.6

22 For at opnå en god kastelængde, samt en vis grad af omrøring valgte vi at løse denne opgave med dysekanaler. Den specielle dyse ekstrudering (den lange dyse er udformet med henblik på optimale strømingsforhold) sikrer at indblæsningsluften forlader posekanalen helt retvinklet, set i posekanalens længderetning. Dette kan være svært at opnå med almindelig flade dyser, eller udstansede huller, hvor der kan være en tendens til at luften klæber til posekanalen efter den har forladt selve åbningen. Dyserne kan placeres i en eller flere rækker på et givet punkt på periferien, med en indbyrdes afstand mellem dyserne fra 100mm og opefter. Jo tættere et dysemønster der vælges, desto større kastelængde kan opnås. Omvendt medfører en større indbyrdes dyseafstand reduceret kastelængde, men kraftigere opblanding (luftmængden taget i betragtning). I dette tilfælde valgte vi 2 rækker dyser, hver række med indbyrdes dyseafstand på 100mm, for at opnå en god kastelængde. I alt blev der til dette projekt monteret 170 meter posekanal. For at kunne føre dysekanalerne mellem spærkonstruktionen, blev kanalerne udført med både højde- og sideforskydning af centerlinien. På denne type Helpman fordampere afrimes uden ventilatordrift. For at undgå at posekanalerne skulle kollapse ved afrimning, valgte vi at udstyre poserne med interne stålringe (se kap. 2.6) samt montage udført i 2 rækker, for at undgå nedhæng. Kanalerne blev i øvrigt monteret direkte mod loftet, for at reducere pladsforbruget mest muligt. 3D model fra design fasen Dysekanal mellem spærkontruktionen Efter en 6 måneders periode besøgte vi Arla Foods, for at få en tilbagemelding fra kunden. De ansatte var yderst tilfredse med løsningen, og som en af de ansatte påpegede: Før var her ubehageligt at være, på grund af træk- og støjgener, men nu tænker vi ikke længere over ventilationen, vi bemærker den ikke! 3.0.7

23 Reference liste Eksempler på danske og internationale kunder der har valgt at benytte Euro Air som Deres leverandør: Banker, Forsikringsselskaber, Universiteter Bayerische Landesbank, Innungskrankenkasse, Landeszentralbank Chemnitz, Landeszentralbank Dresden, Uni Augsburg, Uni Erlangen-Nürnberg, Uni Freiberg, Uni Kaiserslautern, Uni München, Uni Tübingen, Denmarks Technical University, Odense Teknikum og Landbohøjskolen. Kemisk- / Medicinal industrien Abeking & Rasmussen, Bavaria Bootsbau, Baxter, Dynamit Nobel, Elefantenschuh, ERKA Reihnische Kunststoffe, Freudenberg, Henkel, Kukident, Nycomed, Novo Nordisk, Det Danske Rigshospital, Astra Zeneca, Mærsk Medical, Smith Cline og Unilever. Elektro- og elektronik industrien Alcatel, Bosch, Braun, Dralonic-Elektronik, Force, Grundig, Hitachi, SRL, Phillips, SEL, Siemens, Sony, Vierling, Foss Electric og Hewlett & Packard. Kraftværker Aschaffenburg, Franken II, Phillipsburg og Saarbergwerk. Fødevare industrien Adler, Alpenhain, Asbach, Bauer, Bolle, Brand, Coca- Cola, Champignon-Hofmeister, EDEKA, Ehrmann, Hofmann-Menue, Kaufmarkt, Kraft, Kronenbrot, Lutz, Maggi, Marox, MEGA, Meggle, Migros, Milkana, Moxel, Nestlé, Netto, Piasten, REWE, Sachsenmilch, Sarotti, Schafft, Schöller, Südfleisch, Südmilch, Tomy, Zott, Hargrave, Giant Food, Edwards, MD-Foods, Kløvermælk, Carlsberg, Danish Crown, Vestjyske Slagterier, Gilde Vest, Plumrose samt Royal Greenland. Øvrige ARO, CEWE Color, Dynamit Nobel, Faber Castell, Fichtel & Sachs, Freudenberg, IKEA, Intercolor, Lufthansa, Maul-Belser, Mercedes Benz MTU, Porst, Post, Schwan-Stabilo, Lego, Danfoss, Vestas windmills, Scala, COOP, Rolex, BMW Austria, Thermoking, Sainsburys, Ekornes og Heathrow airport Og mange mange flere 3.0.8

24 4.0 Introduktion til dimensionering, lavimpulskanaler Strømnings forløbet for indblæsningsluften påvirkes primært af køleydelsen per løbende meter posekanal, samt af afgangshastigheden ved posekanalens periferi. Afgangshastigheden ved posekanalens periferi kan beskrives som en lineær funktion af luftmængden sammenholdt med den tilgængelige kanaloverflade. kombineret med flere års erfaringer fra tests og fra øvrige installationer. Med dette enkle værktøj vil De opnå gode resultater, hvis det anvendes korrekt. Bemærk venligst, samtlige skemaer der benyttes til dimensionering af kanaler, kan findes under kapitel 4.2. Skema 1 findes således på side 4.2.1, osv. Afhængigt af temperatur differensen imellem indblæsningsluften og rumluften, samt af afstanden ned til opholdszonen, vil indblæsningsluftens hastighed tiltage med en faktor 1,5 til 4, pga. masseforskellen mellem indblæsningsluft og rumluft. Det er derfor vigtigt at kontrollere afgangshastigheden ved posekanalens periferi, da denne kan være forøget med indtil faktor 4 inden luften har nået opholdszonen! Virkemåde, passiv fortrænging Indblæsningsluften vil falde ned mod opholdszonen, som følge af dens højere massefylde, og idet indblæsningsluften når gulvet vil den sprede sig ud over gulvfladen. Hvor den kolde luft møder lokale varmekilder (typisk personer, computerudstyr, produktionsmaskineri, m.m.) vil følgende forløb kunne observeres: - Ved varmekilden forekommer der en opadrettet konvektionsstrømning, hvorved luften her opnår en lavere massefylde end den omkringstående rumluft. - Den opadrettede strømning vil trække en del af den stillestående rumluft med sig. - Den koldere luft ved gulvet vil søge mod varmekilden, og erstatte den luft som konvektionsstrømning trak med sig. - Denne cyklus vil forsætte indtil varmekilden forsvinder, eller indtil forsyningen af indblæsningsluft stoppes. Strømningsbilleder Det er vanskeligt at udføre en ren teoretisk beregning af hastigheder i opholdszonen, idet mange faktorer skal tages i betragtning, i særdeleshed hvis beregningen også skal være anvendelig i praksis. Derfor har vi opstillet det karakteristiske strømningsbillede (se skema 1), en enkel tabel baseret på teoretiske beregninger Hvis De går videre til skema 2 kan De danne dem et billede af hvordan strømningsforløbet vil tage sig ud, som funktion af forskellige differens temperaturer: På skema 2, billede 1 ses en lavimpulskanal med isoterm indblæsningsluft. Her har strømningen næsten ingen impuls, er meget diffus, og yderst følsom overfor udefrakommende påvirkninger. På skema 2, billede 2 ses det strømningsbillede en lavimpulskanal med temperaturdifferens < -3 K, eller en kølelast < 325w/lbm vil generere. Indblæsningsluften vil tilbagelægge en kort strækning som følge af afgangshastigheden, men vil derefter bøje af, og søge ned mod opholdszonen. Ved en afgangshastighed på 0,1 m/s ved poseperiferien, vil der ikke kunne konstateres nogen målbar forøgelse af hastigheden i opholdszonen, eller forringelse af komforten. På skema 2, billede 3 ses det strømningsbillede en lavimpulskanal med temperaturdifferens > -5 K, eller en kølelast > 500 w/lbm vil generere. Her er masseforskellen mellem rum- og indblæsningsluft så stor at strømningen næsten øjeblikkeligt vil søge nedad. Det er værd at bemærke at komfort niveauet under posen er omvendt proportionalt med kølelasten. Hvis komforten ikke er væsentlig lokalt hvor kanalen monteres, kan der udføres meget høje luftskifter uden turbulensdannelse, dog med risiko for kuldedrop direkte under posekanalen. På skema 2, billede 4 ses det strømningsbillede en lavimpulskanal med temperaturdifferens > +2 K vil generere. Det ses tydeligt at lavimpulskanalen ikke er egnet til denne opgave, idet luften øjeblikkeligt søger opefter, og aldrig når ned i opholdszonen. For egnede posetyper til denne type opgaver, se venligst kap. 2.2 til

25 Dimensionering af lavimpulskanaler, runde Euro Air rum kategorier 1 3 (se næste side) er udtænkt som et let anvendeligt værktøj til effektivt at beskrive og definere de rumtyper man som rådgiver eller entreprenør har størst sandsynlighed for at møde. Det er vigtigt at forstå, at de retningslinier vi giver i tabellen er baseret både på teori og på empiriske værdier. Der ville være tale om falsk tryghed hvis en rent teoretisk beregning lå til grund for dimensioneringen. Kort fortalt kan vore retningslinier benyttes som et solidt grundlag for dimensionering. Der vil dog altid være situationer og scenarier der fordrer almindelig sund fornuft! De er altid velkommen til at kontakte os, hvis De mener at have et projekt der ikke passer indenfor gængse rammer. Variabler der kan påvirke strømning og luftfordeling - Varmekilders placering i rummet - Brug af rummet. Et koldlager og et kontor stiller ikke samme krav til løsningen! - Varierende indblæsningstemperaturer (hvis temperaturen f.eks. svinger både over og under isoterm - se kap. 2.2 til 2.5 for kanaler bedre egnet til dette formål) - Vinduer og døre, samt andre åbninger der kan forårsage tværstrømninger - Trykforhold i rummet (fødevare industrien altid overtryk i produktions områder, svømmerhaller altid undertryk, m.m.) - Reguleringsmetode mht. indblæsningstemperatur (f.eks. On/off eller modulerende) - Placering af udsugningsarmaturer Inden vi forsætter yderligere med dimensionerings anvisningen, er det uhyre vigtigt at De er helt fortrolig med begrebet permeabilitet. Permeabiliteten (angives som m 3 luft per m 2 stof per time, ved reference differenstryk 120Pa) er omdrejningspunktet når man vil bestemme ved hvilket statisk tryk en given kanal kan yde en given luftmængde. Billedligt talt er der altså tale om hvor lukket (lav permeabilitet) eller hvor åben (høj permeabilitet) materialet er. Euro Air angiver altid det nødvendige statiske tryk der er tilstede midt i posekanalen

26 Rum katagorier Rum kategori 1 Rum kategori 2 Rum kategori 3 Aktivitetsniveau i opholdszonen Stationær. Stående eller siddende Ikke stationær, Let til middel aktivitet Ikke stationær, Middel til højt aktivitetsniveau Anbefalet maksimal lufthastighed i opholdszonen [m/s] < 0,15 < 0,2 > 0,2 Anbefalet maksimal køleydelse [Watt / lbm kanal] [Watt / m 2 gulvareal] > 750 > 250 (Sensibel køleydelse) T max [K] < > 8 Afgangshastighed, ved posens periferi [m/s] Maksimal luftmængde [m 3 / h / lbm kanal] < 0,1 < 0,15 > 0, > 800 Påklædning / isolans [clo] Alm. indendørs beklædning: skjorte, bukser, sokker, sko (0,7) Alm. arbejdstøj: Kedel- dragt eller overalls, bluse, kraftige sokker (1,0) Kraftigt arbejdstøj: Termokedeldragt, kraftige sokker, hovedbeklædning (ca. 1,8) 4.1.3

27 Dimensioneringseksempel, lavimpulskanaler Rumtype: Produktions område, fødevare industri Rum dimensioner: 14 x 22 x 5 meter (B x L x H) se skitse nedenfor Generel beskrivelse af rummet: I dette område er der to parallelle arbejdslinier. Arbejderne står ved faste arbejdspladser i hele liniens længde, og arbejder ryg mod ryg. Produktionslinie Baseret på de ovenstående oplysninger kan vi nu bestemme i hvilken rumkategori vi opererer, og dermed hvilke retningslinier vi skal følge under dimensioneringen. Vi har altså her at gøre med stående stationære arbejdspladser, arbejdet må betegnes som let aktivitet, og personerne bærer middelsvært arbejdstøj. Dette placerer os i en gråzone mellem kategori 1 og 2. Som nævnt i forbindelse med gennemgangen af rumkategorierne, vil De af og til komme ud for at en opgave som ikke altid passer perfekt ind i kategori systemet, og i disse tilfælde er det altså nødvendigt at foretage et realistisk skøn. I dette tilfælde vil dette sige: maksimal t på -5 K samt en maksimal køleydelse på ca. 600 W/lbm kanal. Produktionslinie På grund af produktets natur skal der holdes en rumtemperatur på 15 C. For at opretholde den ønskede temperatur i rummet ved dimensionsgivende udetemperatur (sommer), skal der iflg. rådgiver anvendes 25 kw netto køleydelse. Rådgiver angiver den ønskede luftmængde som m 3 /h og har ca. 100 Pa til rådighed til posekanalerne, hvor disse skal tilsluttes. Grundet den relativt lave rumtemperatur er arbejderne iført middelsvært arbejdstøj, hvilket indebærer at de ikke er så følsomme overfor lufthastighed i opholdszonen. Vi kan nu bestemme det nødvendige antal løbende meter kanal ud fra disse retningslinier. Nødvendig længde, baseret på luftmængde = / 600 = 24,33 meter eller... Nødvendig længde, baseret på køleydelse = / 500 = 50 meter. Højeste værdi vælges, altså skal der anvendes 50 meter posekanal. Når rummet anskues, er det tydeligt at den optimale føringsvej her vil være parallelt med produktionslinierne, da der her er en god neutral zone under poserne, samt basis for en regelmæssig luftfordeling. Ud fra rummets længde ses det at 3 posekanaler af 19 meter vil løse opgaven tilfredsstillende (se skitse, næste side)

28 Vi kender nu antallet af poser, længde af poserne, samt luftmængde per pose, og kan dimensionere selve posen. Hver kanal bærer luftmængden / 3 = m 3 /h Hvis de går til skema 4 valg af kanal diameter m 3 /h, kan De her finde den kanal diameter der er bedst egnet til denne luftmængde. Produktionslinie Altså resterer der ca. 71 Pa statisk tryk til at overvinde posekanalens permeabilitet. Ved brug af den specifikke luftmængde vi fandt under punkt 2 kan vi nu aflæse, at den bedst egnede permeabilitet vil være type 325, der her vil kræve et statisk tryk på 60 Pa. Posekanalens samlede tryktab ved den dimensionerede luftmængde vil altså være = 89 Pa. Afgangshastigheden ved poseperiferien kan bestemmes som luftmængde (m 3 /s) / areal => (4.867 / 3.600) / 29,8 = 0,045 m/s. Faktoren F for hastighedsforøgelse, kan findes i skema 1 Det karakteristiske strømningsbillede, kan i dette tilfælde aflæses til 2,5. Den resulterende hastighed i opholdszonen kan altså forventes at blive 2,5 x 0,045 = 0,11 m/s Produktionslinie Det ses at vi i dette tilfælde bør benytte en kanal Ø500 (indløbshastighed = 6,9 m/s). I skema 7 Dynamisk tryk, kan dette aflæses til 29 Pa ved Indløbshastighed = 6,9 m/s. Et par mindre beregninger skal nu foretages for at finde den permeabilitet der er bedst egnet til at løse opgaven: 1. Beregn kanalens overflade areal som: længde af kanal (m) x diameter (m) x Pi = > 19 x 0,5 x 3,14 = 29,8 m 2 2. Find den specifikke luftmængde per m 2 stof, altså luftmængde (m 3 /h) / m 2 => / 29,8 = 163 m 3 /m 2 /h 3. Gå til skema 6 valg af permeabilitet. Vi ved at der er ca. 100 Pa til rådighed totalt, og at posekanalens dynamiske tryk er = 29 Pa. Det er ikke altid muligt at ramme præcis det tryk under dimensionering som er tilgængeligt. Man vil naturligvis altid tilstræbe, at en eventuel afvigelse ligger til den gode side, dvs. at posekanalen er i stand til at levere luftmængden ved et marginalt lavere tryk end det tilgængelige. I de sjældne tilfælde hvor det ikke er muligt at tilpasse posekanalen tilfredsstillende til det aktuelle trykforhold, kan følgende overvejes, mht. tryktilpasning på aggregat siden: 1. Hvis ventilatoren er remtrukket kan udskiftning af remhjul give den ønskede karakteristik? 2. Hvis drevmotoren har viklingsudtag kan et andet omdrejningstal give den ønskede karakteristik? 3. Hvis motoren er forsynet af frekvensomformer justér efter behov 4. Hvis ventilatoren har en mindre overkapacitet monter indreguleringsspjæld før posekanalen. Dette er dog spild af energi, og medfører unødigt høje SEL-værdier 5. Find en anden ventilator- eller elmotor der passer bedre til opgaven 4.1.5

29 Dimensionering af lavimpulskanaler, halvrunde Halvrunde lavimpulskanaler dimensioneres grundlæggende efter samme retningslinier som for runde lavimpulskanaler. Et par parametre er dog ikke identiske pga. det halvrunde profil, idet tværsnits areal og kanaloverflade ikke er identiske for kanaler med samme nominelle kanaldiameter (for halvrunde kanaler angives korde længden). Det effektive posekanal areal kan for halvrunde posekanaler udregnes som: Areal = kanal længde x kanal diameter x pi x 0,5 (alle enheder SI) ( taget i posen er lufttæt og bidrager altså ikke til kanal arealet når der regnes på permeabilitet) For dimensionering af halvrunde kanaler anvendes følgende bilag: Skema 8 Karakteristisk strømningsbillede Skema 9 Strømnings forløb Skema 10,11 og 12 Valg af diameter Halvrunde kanaler anvendes ofte i butiks- og kontor miljøer hvor der stilles store krav til kanalens fremtoning, og i rum hvor ringe loftshøjde betyder at der ikke kan monteres runde kanaler. I den forbindelse er det værd at nævne, at vi også er i stand til at levere halvrunde kanaler med reduceret buehøjde, dvs. buehøjde lavere end d * 0,5 (se ill. nederst). Vi er gerne behjælpelige med dimensioneringen af denne type kanaler, hvor beregning af buelængde og tværsnits areal kræver lidt anvendt geometri. En af de helt store fordele ved de halvrunde kanaler er at disse, selv uden anlægget i drift, beholder det halvrunde profil. Dette faktum gør halvrunde kanaler særdeles velegnede til VAV løsninger, f.eks. i laboratorier med en skiftende samtidighedsfaktor på udsugningsstederne (generelt hvor indblæsningsventilatoren kører som slave af udsugningen). Specialhøjde Standardhøjde Snittegning, reduceret buehøjde. Snittegning, standard udførsel

30 Introduktion til dimensionering af spaltekanaler Spaltekanalen kan benyttes til opvarmning, ved opgaver der kræver en kombination af let til middel køl & let opvarmning samt til rene køleopgaver. Spaltekanalen kombinerer egenskaber fra fortrængnings ventilation med mere konventionel opblandningsventilation. Denne type kanal er velegnet til komfortventilation af faste arbejdspladser, idet der både kan køles tilfredsstillende samt sikres den til opvarmning fornødne opblanding. Dimensionering Det er lettest at betragte selve spalten som en overbygning på en almindelig lavimpulskanal. Indledningsvis bestemmes hvor stor en del af hovedluftmængden der ønskes indblæst over spalten, og hvor stor en del der ønskes over lavimpulskanalen. Ønskes f.eks. en spaltekanal hvor spalterne blot benyttes til at skabe moderate støttestråler (åbner muligheden for at tilføre en lidt højere køleydelse per løbende meter end for en alm. lavimpulskanal) vil en fordeling mellem spalte/ lav impuls på ca. 20/80% være optimal. I situationer hvor kanalen ønskes anvendt til både let køl og let opvarmning anbefaler vi en fordeling på ca. 50/50%, dog afhængig af tryk, montagehøjde samt kanaldimensioner. Eksempel: Ø400 x mm kanal med 2 spalter, samlet luftmængde = m 3 /h. 50% af hovedluftmængden ønskes over spalterne. Spalteluftmængde per løbende meter kan da findes som: (3.000 x 0,5) / (2 x 10) = 75 m 3 /h per lbm. spalte. Vi forudsætter at spaltekanalen udlægges for 80 Pa, og kan i skema 14 se at den optimale spaltebredde da vil være 4 mm når der ønskes 75 m 3 / h per lbm. spaltekanal. Spaltebredden kan varieres fra 2 til 30 mm, og kanalen kan uden problemer leveres med uens spaltebredder, f.eks. 2 mm spalte & 6 mm spalte på samme kanal. Som en ekstra service tilbyder Euro Air A/S at foretage kastelængde beregninger samt simulering af hastigheder i opholdszonen, alt udført ved hjælp af vor specialudviklede software. Eksempel på spalte placeringer, jf. skema 13: Illustration øverste venstre hjørne: Spalter over horisontal, køleapplikation. Kan muliggøre en større kølelast per lbm. end ved alm. lavimpulskanal Illustration øverste højre hjørne: Spalter mod opholdszonen, for decideret opvarmning Generel fremgangsmåde: 1. Bestem kanaldiameter vha. hovedluftmængden og skema 3,4 eller 5 (hvis rund kanal) alternativt skema 10 og 11 (hvis halvrund kanal) 2. Find den optimale permeabilitet, som beskrevet på sides & Det er naturligvis kun lav impuls luftmængden der skal benyttes her IKKE hele luftmængden. 3. Spalteluftmængden per løbende meter udregnes: Illustration nederste venstre hjørne: Spalter mod opholdszonen. For let køl, isoterm ventilation samt let opvarmning Illustration nederste højre hjørne: Spalter over horisontal, let opvarmning. En fremragende løsning i lavloftede rum (generelt rum med mindre rumvolumen)

31 Introduktion, dimensionering af injektkanaler Elementerne: Lufthastighed, strømningsretning og opblandingsevne er hjørnestenene når denne type kanal skal dimensioneres. At tvinge opvarmet eller isoterm luft ned i opholdszonen (uden at der genereres træk) kan være særdeles vanskeligt at opnå på traditionel vis. Oftest må man acceptere at den traditionelle løsning (indblæsningsriste, gummidyser, etc.) kun fungerer optimalt i et snævert temperatur område. Sagt på en anden måde, hvis opvarmningen fungerer korrekt, er der ofte problemer med træk når der ventileres med isoterm luft (eller omvendt). Da vi udviklede injektkanalen, var fokus rettet imod at finde en fleksibel løsning der kunne sikre en homogen luftfordeling i hele rummet, uanset indblæsningstemperatur. Med injektkanalen opnåede vi dette ved at perforere en kanal med et meget stort antal huller (eksempel Ø500 x 10000mm for m 3 /h ved 75 Pa statisk => huller) jævnt fordelt over hele kanallængden. Dette meget store antal huller, kombineret med den høje hastighed ud gennem injekt hullerne (typisk m/s) skaber en uhyre effektiv opblanding, induktionstal på ca. 20 er normen (induktionstal op til ca. 40 er muligt at opnå med sektionerede hulrækker). Øverste illustration, skema 16, viser hvordan coanda effekten kan udnyttes, ved at orientere hulrækkerne mod loftet (hvorved kastelængde forøges med faktor 2). Denne løsning kan anvendes i lavloftede lokaler med stor succes. Illustrationen i midten, skema 16, viser en løsning hvor hulrækkerne er placeret horisontalt. Denne anvendes typisk hvor injektkanalen er monteret tæt på opholdszonen, f.eks. hvor der ventileres isotermt, eller indblæses let afkølet luft. Nederste illustration, skema 16, viser en injektkanal monteret over opholdszonen, hvor hulrækkerne er orienteret ned mod opholdszonen. Typisk anvendt i mellem- til højloftede lokaler, hvor der ikke er mulighed for at placere kanalen tæt på opholdszonen. Definitioner og terminologi, injektkanaler Afgangshastighed gennem huller = Kernestråle hastigheden i det kontraherede tværsnit. Afgangshastigheden har stor betydning for hvilken grad af induktion der kan opnås, samt hvilken kastelængde der kan forventes. Som udgangspunkt er hulrække geometrien udlagt efter en fast standard, således at det samme reference tryk altid giver den samme afgangshastighed gennem hullerne. Typiske hul placeringer og resulterende strømningsmønstre Når der benyttes injektkanaler kan der opnås meget forskellige strømningsmønstre, som funktion af hul placering, statisk tryk i kanalen, samt indblæsningstemperatur. På skema 16 vises et par eksempler på dette

32 Hul geometri, indblæsningsareal På standard injektkanalen opnås det ønskede indblæsnings areal ved at tilpasse antallet af hulrækker. Den indbyrdes afstand mellem hullerne i én række, samt diameter af huller, er som udgangspunkt standardiserede (hvor det skønnes nødvendigt er der dog mulighed for f.eks. sektionering af hulrækker, så disse arrangeres i interval og altså ikke fortløbende som normalt). Til særlige projekter, hvor der ønskes en større kastelængde, kan vi ligeledes tilbyde kanaler med 18mm huller (dette produkt dimensioneres af Euro Air A/S i samråd med kunde). Orientering af hulrækker Placeringen af hulrækker gives som en vektor på kanalens periferi, eller alternativt som klokkeslæt. Reference er som følger: kl. 12:00 vinkel 0 / 360 kl. 15:00 vinkel 90 kl. 18:00 vinkel 180 kl. 21:00 vinkel 270 Orientering angives altid med referencen Set i luftretningen Luftmængde, luftfordeling Sædvanligvis udlægges injektkanalen således at den projekterede luftmængde fordeles over hele kanallængden. Der er dog også mulighed for kun at benytte en del af kanalen til decideret indblæsning, dvs. kanalen kan bestå af én eller flere sektioner uden hulrækker (populært kaldet transport kanal ). Vigtigt i denne sammenhæng er naturligvis, at selve indblæsningsarealet dimensioneres ud fra den effektive kanallængde der ønskes luftfordeling over, og ikke den samlede kanallængde. Mulige materialer, injektkanaler Injekt B2: Polyester væv, PVC-belagt på begge sider, brandklasse som B2 (efter DIN 4102) Injekt B1: Polyester væv, PVC-belagt på begge sider, brandklasse B1 (efter DIN 4102) 4.1.9

33 Dimensionering af injektkanaler Nødvendige data: - Luftmængde samt tilslutnings diameter på kanal eller ventilator (m 3 /h / Ø-mål mm) - Tilgængeligt totaltryk for injektkanalen (Pa) - Maksimal kanal længde (m) - Indblæsningstemperatur ( C) - Rumtemperatur ( C) Ovenstående data er absolut nødvendige for at kunne prissætte- og grovdimensionere injektkanaler. Hvor der ønskes en detail projektering, oplys venligst yderligere: - Rumdimensioner, L x B x H (m) - Maksimal tilladelig lufthastighed i opholdszonen - Rum kategori jf. side Brug af rummet, eks. svejseværksted, autoværksted, osv. - Varme- og/eller køleydelse til rummet (sensibel, kw) Ønsker De at Euro Air skal bistå med dimensioneringen af injektkanaler bedes de udfylde skema 20, og faxe dette til Euro Air A/S. Vi vender hurtigt tilbage med en løsning på Deres forespørgsel, og vedlægger simulering af lufthastighed hvis dette ønskes. Gennemregnet eksempel, dimensionering af injektkanal: Opvarmning af produktions areal Følgende foreligger: - Rumdimensioner: L x B x H = 23 x 12 x 5m - Samlet luftmængde = m 3 /h ved 90 Pa statisk tryk - t indblæsning = +10 K, svarende til varmeydelse 22,1 kw - Tilladelig lufthastighed i opholdszonen 0,2 m/s - Maksimalt 2 kanaler, længde 22m pga. generelle rumdimensioner Fremgangsmåde: 1. Bestem den specifikke luftmængde per løbende meter kanal. Denne kan i dette tilfælde bestemmes som: / (2 x 22) = 147,7 m 3 /h per lbm. 2. Gå til skema 17 valg af antal hulrækker, og aflæs det bedst egnede antal hulrækker ved trykket 90 Pa. Her er antal hulrækker = 6 rækker per kanal 3. Gå til skema 4 Valg af diameter. Der benyttes 2 kanaler til dette projekt, altså er luftmængden per kanal = / 2 = m 3 /h => Ø 400 vælges 4. Injektkanalen skal monteres direkte mod loftet, og center af kanalen befinder sig dermed 4,8m over gulv. Dette betyder at en kastelængde L0,2 på 3m er påkrævet for at nå opholdszonen (opholdszonen defineres her som området fra mm over gulv). Det kan eftervises* at den optimale hulrække orientering i dette tilfælde er vektor 180 grader / Kl. 18:00 (lodret ned mod opholds zonen). Med denne placering opnås 0,2 m/s ved opholdszonens afslutning, og en god ventilering af opholdszonen er sikret. * Vi er naturligvis behjælpelige med at beregne den optimale placering af hulrækkerne, der sikrer den bedst mulige luftfordeling. Kontakt Euro Air A/S for denne service

34 Dimensionering af dysekanaler Dysekanaler kan, ligesom for spaltekanalerne, beskrives som en lavimpulskanal bestykket med et valgfrit antal dyser. Den specielle Ø18 dyse ekstrudering (den lange dyse er udformet med henblik på optimale strømingsforhold) sikrer at indblæsningsluften forlader posekanalen helt retvinklet, set i posekanalens længderetning. Dette kan være svært at opnå med en simpel flad dyse, eller udstansede huller, hvor der kan være en tendens til at luften klæber til posekanalen efter den har forladt selve åbningen. loftet. Ved at montere dyser i rækker med indbyrdes dyse afstand 300 til 500mm kan der skabes en sådan grad af omrøring under loftet at kondensdannelsen ikke opstår. 3. Et næsten uendeligt antal variationer der ligger mellem ovenstående to ekstremaer! Dysekanaler er f.eks. fremragende til opgaver hvor der helt lokalt er et krav om særligt høje hastigheder, retningsbestemte strømninger, etc. Et godt eksempel kunne være faste arbejdspladser hvor der af proces hensyn ønskes en vis gennemstrømningshastighed gennem zonen, f.eks. i forbindelse med malerkabiner eller lignende. En af de mest interessante egenskaber ved dysekanalen er dens fleksibilitet. Ved at variere dyse konfigurationen (dyse tæthed, placering af dyser, fordeling dyse/lav impuls samt statisk tryk i kanalen) kan der opnås mange vidt forskellige egenskaber. Et par eksempler på dette kunne være: 1. Dysekanal til opvarmning af lager. Størst mulig dyse tæthed (afstand center-center dyse=100mm), 3 dyse rækker arrangeret i hhv. vinkel 175/180/185, posematerialet valgt som lufttæt injekt B2, P stat = 100 Pa. Denne kanal ville være særdeles velegnet til opvarmning, selv ved stor montagehøjde (kastelængde L0,2 = 5.500mm for denne pose, selv ved t=+10 K, lodret ned vinkel 180. Samme kanal, men indblæsningsluft isoterm => L0,2 = mm). Begrænset induktion. 2. Dysekanal til slagteri. Primært anvendt som lavimpulskanal, men bestykket med dyser på oversiden af kanalen, typisk 2 rækker i vinkel 345 / 15. Ofte opstår der kondensproblemer på loftsflader i slagterier, idet der tilføres rummet en kraftig køleydelse, fra kanaler monteret tæt ved Dimensionering af dysekanaler, fremgangsmåde 1. Bestem kanaldiameter vha. hovedluftmængden og skema 3, 4 eller 5 (hvis rund kanal) alternativt skema 10 og 11 (hvis halvrund kanal) 2. Bestem den ønskede fordelingen af dyse- hhv. tekstil luftmængden 3. Find den optimale permeabilitet, som beskrevet på side & Det er naturligvis kun lav impuls luftmængden der skal benyttes her IKKE hele luftmængden. 1. Antal dyser beregnes ved at benytte dyse luftmængden, og herefter gå til skema 19 for at finde luftmængde per dyse (ved samme tryk, P stat som anvendtes i pkt. 3). 2. Bestem dyse konfigureringen som: samlet dyse luftmængde / luftmængde per dyse. Bestem antal dyse rækker ved beregningen: samlet antal dyser / (længde kanal x dyseafstand-1) (m) Vi anbefaler at De kontakter Euro Air A/S for endelig dimensionering af dysekanaler, vejledning omkring kastelængder, m.m

35 Dimensionering af membrankanaler, introduktion Membrankanalen kan funktionsmæssigt beskrives som en kombination af en halvrund lavimpulskanal (overparten), og en halvrund spalte- eller dysekanal (underparten). Diameteren af membrankanalen bestemmes ud fra hovedluftmængde ved at bruge skema 3,4 eller 5 (membrankanaler kan kun leveres som rund, halvrund er ikke muligt) Hver halvpart dimensioneres isoleret, som man ville for tilsvarende standard kanal, dvs. én halvrund lavimpulskanal, og én halvrund spalte- eller dysekanal. I denne sammenhæng er det uhyre vigtigt at være opmærksom på at begge halvparter opnår luftmængden ved identisk statisk tryk, idet der ellers vil opstå forskydning af luftmængden, afhængig af om der køres opvarmning eller køl. Dette kan være meget vanskeligt at sikre ved manuel dimensionering, idet der ofte vil være behov for at udføre én eller begge halvparter i mere end en stof kvalitet for at ramme det ønskede trykforhold. Ovenstående beskriver den grundlæggende fremgangsmåde ved dimensionering af membrankanaler. Dette er dog et produkt hvor Euro Air A/S foretrækker at forestå dimensioneringen, i samråd med kunden. De opfordres derfor til at rette henvendelse til Euro Air A/S i forbindelse med dimensioneringen af dette produkt

36 Dimensionering, Sizing, Chart 1 skema 1 Det Characteristic karakteristiske flow strømningsbillede pattern Illustrationen The illustration nedenfor below depicts viser det the typiske typical air strømningsbillede found under directly en under Euro a Air Euro kanal. Air textile Både outlet. hastighed The air i movement opholdszonen, velocity under the samt outlet, det generelle as well as strømningsbillede the flow patterm is påvirkes highly dependant af den valgte upon rumkategori, the chosen room dvs. catagory, indirekte i.eaf the indblæsning inlet air samt temperature, køleydelse and pr. the lbm cooling kanal. capacity per running meter of outlet. Afstand Zone Lufthastighedsfaktor F Rum kategori Opholdszone Kerneområde Fortrængningsområde V B = Lufthastighed i opholdszonen V QA = Hastighed ud af tekstil F = Lufthastighedsfaktor 4.2.1

37 Dimensionering, skema 2 Sizing, chart 2 Airflow patterns, diffuse round outlets Strømningsforløb, runde lavimpulskanaler Billede 1 Billede 2 Billede 3 Billede 4 T i = Indblæsningstemperatur T R = Rumtemperatur 4.2.2

38 Dimensionering, skema 3 Sizing, Chart 3 Selection of diameter, round outlets Valg af diameter, rund kanal Luftmængde Indløbshastighed v (m/s) Optimal indløbshastighed 4.2.3

39 Dimensionering, skema 4 Sizing, Chart 4 Selection of diameter, round outlet Valg af diameter, rund kanal Luftmængde Indløbshastighed v (m/s) Optimal indløbshastighed 4.2.4

40 Sizing, Chart 5 Dimensionering, skema 5 Selection of diameter, round outlet Valg af diameter, rund kanal Luftmængde Indløbshastighed v (m/s) Optimal indløbshastighed 4.2.5

41 Dimensionering, skema 6 Sizing, Chart 6 Selection of permeability Valg af permeabilitet Afgangshastighed v [m/s] Type 50 Type 150 Type 325 Type permeabilitet Type 550 Type 775 Statisk tryk, P Stat [Pa] Type 1240 Type 2000 Specifi k luftmængde [m 3 /m 2 /h] 4.2.6

42 Dimensionering, skema 7 Sizing, Chart 7 Dynamisk Dynamic tryk, pressure som funktion at given af inlet indløbshastighed velocity Indløbshastighed v [m/s] Dynamisk tryk, P dyn [Pa] 4.2.7

43 Dimensionering, Sizing, Chart 8 skema 8 Det Characteristic karakteristiske flow strømningsbillede, diagram, half round halvrund outlet kanal Illustrationen The illustration nedenfor below depicts viser det the typical typiske air strømningsbillede found directly under en under Euro a Euro Air kanal. Air textile Både outlet. hastighed The airi opholdszonen, velocity under the samt outlet, det as generelle well as the strømningsbillede flow pattern, is movement påvirkes highly dependant af den valgte upon rumkategori, the chosen room dvs. catagory, indirekte i.e. af t the indblæsning inlet air samt temperature, køleydelse and pr. the lbm cooling kanal. capacity per running meter of outlet. Afstand Zone Lufthastighedsfaktor F Rum kategori Opholdszone Kerneområde Fortrængningsområde V B = Lufthastighed i opholdszonen V QA = Hastighed ud af tekstil F = Lufthastighedsfaktor 4.2.8

44 Dimensionering, Sizing, Chart 9 skema 9 Strømningsforløb, Air flow patterns, halvrunde diffuse half kanaler round outlets Fortrængningsområde Billede 1 Billede 2 Picture 1 Picture 2 Billede Picture 3 3 Billede 4 Picture 4 T i = Indblæsningstemperatur T R = Rumtemperatur 4.2.9

45 Dimensionering, Sizing, Chart skema Valg Selection af diameter, of halvrunde diameter, kanaler, half round tilgang outlets fra ende (end fed) Luftmængde Q [m 3 /h] Indløbshastighed, v Optimal indløbshastighed

46 Dimensionering, Sizing, Chart skema Valg Selection af diameter, of halvrunde diameter, kanaler, half round tilgang outlets fra enden (end fed) Luftmængde Indløbshastighed v (m/s) Optimal indløbshastighed

47 Dimensionering, skema 12 Sizing, Chart 12 Valg Selection af permeabilitet, of diameter, halvrund half round kanal, outlets tilgang fra (end enden fed) Luftmængde Indløbshastighed v (m/s) Optimal indløbshastighed

48 Dimensionering, Sizing, Chart 13 skema 13 Strømningsforløb, Airflow patterns, spaltekanaler, outlet with dual runde slot diffusers Spalteåbning fra 2 til 30 mm, i spring af 2 mm Kanalmateriale Isyet spalteåbning, variabel bredde

49 Dimensionering, skema 14 Sizing, Chart 14 Valg af Selection spaltebredde of slot width Statistisk tryk, P stat [Pa] Specifi k luftmængde, Q, per løbende meter spalte [m 3 /h] Eksempel: Q = 135 m 3 /h pr. lbm P stat = 60 Pa = 8 mm spalte p stat Uøkonomisk p stat Anbefalet p stat Kun hvis kanal er med interne ringe Spaltebredde

50 Dimensionering, skema 15 Simulering af lufthastighed og temperatur (hhv. Vy & Ty) i afstand fra spaltekanal Spaltebredde: Antal spalter: Tind: Trum: Spaltebredde: Spaltebredde, angivet i mm Q: Luftmængde (m 3 /h) L: Længde af posekanal (m) Antal spalter: Antal af spalter (stk.) Tind: Indblæsningstemperatur ( o C) Trum: Rumtemperatur ( o C) Y: Afstand fra kanal (m) Vo: Udgangshastighed, spalteåbning (m/s) Pstat: Nødvendigt statisk tryk, midt kanal (Pa) Hastighed i opholdszonen som funktion af afstand til spaltekanal Afstand fra kanal, Y

51 Dimensionering, Sizing, Chart 16 skema 16 Strømningsforløb, Air flow patterns, injektkanaler inject outlets Opholdszone Billede: Princip i opblændingsventilation, fristråle mod loft Opholdszone Billede: Fristråle - vandret Opholdszone Billede: Fristråle - mod opholdszonen

52 Dimensionering, Sizing, Chart 17 skema 17 Valg Selecting af antal number hulrækker of hole rows Statistisk tryk, P stat [Pa] Luftmængde per meter, injektkanal [m 3 /h] Eksempel Q = 295 m 3 /h per m p stat = 90 Pa = 12 hulrækker p stat Uøkonomisk p stat Anbefalet p stat Kun hvis kanal er med interne ringe Antal hulrækker

53 Dimensionering, Sizing, Chart 18 skema 18 Placering Orientation af hulrækker of hole rows Hulrækker placeret efter cifferblads system Eksempel: 6 hulrækker placeret hhv. kl. 5 og kl. 7 Dette vil sige, her er 6 hulrækker centreret omkring kl. 5 og yderligere 6 hulrækker er centreret omkring kl

54 Dimensionering, skema 19 Statisk tryk, P s (Pa) Luftmængde, per dyse [m 3 /h]

55 Dimensionering, skema 20 Firma Dato Ansvarlig Projekt Rum længde: [m] Rum bredde: [m] Kanal type: Lav impuls- / spalte- / inkjet- / dyse- eller membrankanal Rum højde: [m] Flow, sommer: [m³/h] Kanal profil: Rund / Halvrund /Kvartrund / Andet: Flow, vinter: [m³/h] Fax venligst denne side til Euro Air på Brug af rummet: Rumtemperatur, sommer: [ C] Tilgængeligt tryk ved posekanalens tilslutningssted Rumtemperatur, vinter: [ C] [Pa] Indbl. temperatur, sommer: [ C] Oplys venligst: Indbl. temperatur, vinter: [ C] Rum kategori: Højest tilladelige hastighed i opholdszonen: <0,2 m/s 0,25 m/s >0,3 m/s Køle-/varmeydelse, sommer: [kw, net] Køle-/varmeydelse, vinter: [kw, net] Muligt antal kanaler: [pcs.] Max. posekanal længde: [m]

56 5: Montage typer Type => Rund kanal * * * * * Halvrund kanal * Kvartrund kanal * Beskrivelse af mulige montagetyper Type 1: Wire montage, rund kanal udstyret med clips (klemmes fast på wire). Type 5: Flexrail,, rund kanal udstyret med Glidere, skydes enkeltvis ind i skinnen. Type 2: Wingrail, rund kanal udstyret med Fasttrack (isyet snor), kanal skydes ind i skinneåbningen. Type 6: Wingrail,, halvrund kanal med to rækker Fasttrack (isyet snor), kanal skydes ind i skinneåbningen. Type 3: Wingrail, rund kanal udstyret med Glidere, skydes enkeltvis ind i skinnen. Type 4: Flexrail, rund kanal udstyret med Fasttrack (isyet snor), kanal skydes ind i skinneåbningen. Type 7: Wingrail,, kvartrund kanal med to rækker Fasttrack (isyet snor), kanal skydes ind i skinneåbningen. Diverse tilbehør Montageværktøj for Flexrail Montageværktøj for Wingrail Skødeklemme for fiksering af kanaler med isyet træksnor Luxe bund (fået til hel-, halv- og kvartrunde kanaler). Bunden har isyet forstærkningssnor for perfekt facon. D-Luxe bund (kun halvrunde kanaler) Som Luxe bund, men med skinne på alle 4 sider

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært ACTIVENT dysearmatur Activent er et indblæsningssystem. Activent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. f. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler,

Læs mere

fornemmelsen af et godt arbejdsklima

fornemmelsen af et godt arbejdsklima fornemmelsen af et godt arbejdsklima //Lavimpuls / spalte diffuser //ref.01 //opholdsrum, restauranter og kontorer //The Royal Shakespeare Company, The Courtyard Theatre, uk Lyden af et godt indeklima

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Et godt indeklima med tekstilbaseret ventilation

Et godt indeklima med tekstilbaseret ventilation Et godt indeklima med tekstilbaseret ventilation KE Fibertec AS Industrivej Vest 21 6600 Vejen Tlf. 75 36 42 00 Fax 75 36 20 20 www.ke-fibertec.dk Hvad er en tekstilkanal? En tekstilkanal, også kaldet

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

LAD, Kildeskovhallen, Gentofte.

LAD, Kildeskovhallen, Gentofte. comfort dyser Dyser LAD, Kildeskovhallen, Gentofte. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler

Læs mere

Perforeret armatur. Dimensioner

Perforeret armatur. Dimensioner Dimensioner Ød Beskrivelse er et cirkulært fortrængningsarmatur tilpasset industrielle behov. er forsynet med en spjældfunktion, som gør det muligt at variere indblæsningsmønstret mellem horisontalt eller

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

På fo f r o kan ka t t m ed ed indekl de i kl ma m et et Strålevarme:

På fo f r o kan ka t t m ed ed indekl de i kl ma m et et Strålevarme: Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Teknisk beskrivelse... Montageanvisning i TT bjælker eller nedhængt... Ydelser, SP-160TD paneler... Ydelser, SP-130TD paneler... Tryghed

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der...

lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der... lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der... Nå dine mål med fuld fleksibilitet Vil du have friheden til at kunne ændre bygningens indretning? Har du behov for at

Læs mere

lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget

lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget Nu bliver det lettere at vælge ventilationspartner TWISTO sætter de rigtige rammer om indgangspartiet. Du ved, at du kan regne med Lindabs ventilationsløsninger

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Produkt Funktioner Side STB STU Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Lindab Lineo Med spaltearmaturets smalle

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

ComAir Luftfordelingssystem

ComAir Luftfordelingssystem ComAir Luftfordelingssystem Air Connection præsenterer Comair Uniflex Luftfordelingssystem. Uniflex er et patenteret luftfordelingssystem for indbygning i gulv og loft, og hvor pladsen er trang. Systemet

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

ALRa

ALRa ---------------------------------------------------------- ALBATROSS Rist ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALR er en regulerbar rist for opnåelse

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Rundrørsrist TRP. ØLAND A/S Luftledeplade, enkelt vertikale lameller. Riste med luftledeplade

Rundrørsrist TRP. ØLAND A/S Luftledeplade, enkelt vertikale lameller. Riste med luftledeplade Ledeplade Frontgitter/ramme Justérbare retningslameller Frontgitter/ramme Rundrørsrist Type er en rist beregnet til, både indblæsning og udsugning. Er for indbygning i spirorørs kanaler i.h.t. måltabel

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units Eksempel: Danfoss Air Unit a2 i hus med opvarmet etageareal på 160 m 2 og 2 x bad, 1 x bryggers og 1 x køkken. Ingen eftervarmeflade monteret. Tæthedsprøvning er ikke udført. El-HC Danfoss Air Unit a2.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Indretning af stinkskabslaboratorium. August 2016

Indretning af stinkskabslaboratorium. August 2016 Indretning af stinkskabslaboratorium August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Indblæsningsarmaturer... 2 2.1 Valg af indblæsningsarmatur... 2 2.2 Placering af indblæsningsarmatur... 2 3 Stinkskabe...

Læs mere

MovAir lufttæpper type L900 - L1500

MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Inde Ude Kold MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Montage- og betjeningsvejledning OBS! Denne vejledning skal altid opbevares sammen med produktet Generel beskrivelse lufttæpper til kolde rum Beskrivelse

Læs mere

Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8

Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8 Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8 Design-Lufttæppesystemer TWISTO Tidsløs elegance - sikker afskærmning med den patenterede synchrostream - indblæsningsspalte (patent Nr. 19 710 779) Det er de forudsætninger

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Loftdiffusor til effektiv og trækfri luftfordeling

Loftdiffusor til effektiv og trækfri luftfordeling Loftdiffusor til effektiv og trækfri luftfordeling Distributør: KE Fibertec AS Industrivej Vest 21 6600 Vejen Tlf. 75 36 42 00 info@ke-fibertec.dk www.ke-fibertec.dk Loftpaneler til diffus eller retningsbestemt

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner 0 ulmål min. Ø0 Ø 0 Ø Beskrivelse er en indblæsningsdyse udført i gummi, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen er drejelig med henblik

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner E ØD (MF) ØA Beskrivelse er en indblæsningsdyse, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret

Læs mere

Lufttæpper til industriporte THI

Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte og industrianlæg THI Til afskærmning af åbne døre og porte i industrihaller, lagerhaller mm Det kan ikke undgås

Læs mere

Fremtidens luftfordelingssystem

Fremtidens luftfordelingssystem Fremtidens luftfordelingssystem NilAIR by NILAN NilAIR by NILAN Maksimal luftkvalitet på minimal plads og tid 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Om NilAIR... 03 Sådan fungerer NilAIR... 04 Det unikke NilAIR Klik-System...

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

ALJa

ALJa ----------------------------------------------------------- ALBATROSS Luftfordeler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALJ er en regulerbar luftfordeler

Læs mere

produktoversigt / symboler

produktoversigt / symboler Produktoversigt / symboler Aluminiumsriste, Metro stationer, København. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer

Læs mere

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi T 2.2/1/DK/1 Hvirvel AIRNAMIC-serien Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970 Hørsholm Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Klamsagervej

Læs mere

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS Car Park Du kan trygt parkere Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS DU FÅR DET HELE FOR DET HALVE SPAR OP TIL 50% PÅ INSTALLATION Hvis ventilationskanaler, brandvægge,

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Comfort og design Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

THD - Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Halton THD

THD - Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Halton THD Halton THD Rund, perforeret diffusor til loftsmontage Halton Horisontal tilluft, også egnet til fraluft. Installation direkte til kanal eller til trykfordelingsboks. Sektorblænder for 1, 2, 3, eller 4

Læs mere

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Der findes mange forskellige opvarmningsformer. Og det kan derfor være ganske uoverskueligt at finde det bedst egnede produkt til at løse opgaven. Her nedenfor

Læs mere

Kontakt, oversigt, indeks. Plexus. Professor. Premum / premax. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Capella. Carat.

Kontakt, oversigt, indeks. Plexus. Professor. Premum / premax. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Capella. Carat. Kontakt, oversigt, indeks Vejledning til loftsvarme/kølelofter Plexus Professor Premum / premax Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning

Læs mere

CRP, Special, Bellevue Teatret, Klampenborg.

CRP, Special, Bellevue Teatret, Klampenborg. Teori CRP, Special, Bellevue Teatret, Klampenborg. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler

Læs mere

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Energiseminar 11. maj 2011 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk Tine Steen Larsen lektor Indeklima

Læs mere

Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe. August 2016

Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe. August 2016 Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Målinger... 2 2.1 Anvendelse af måleudstyr og type... 2 2.2 Målinger af lufthastigheder omkring stinkskab...

Læs mere

TRS - Jet Nozzle Diffuser

TRS - Jet Nozzle Diffuser Halton TRS Tilluftsdiffusor til store rum Halton Smal eller bredt strømningsmønster til kold, varm eller isotemisk tilluft. Egnet til væg eller loftsmontering i store rum. Mulighed for montage i kanal,

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Forskningsnetkonference

Forskningsnetkonference Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun niels.raun@globalconnect.dk Oversigt Total Cost of Ownership: investering

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

CDH/CLH. CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA

CDH/CLH. CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA Horisontal eller vertikal kanaltilslutning Forsynet med mikrofilter H14 med tætningsmasse alt. tætningsgummi Lakeret indvendigt Måleudtag til

Læs mere

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent Luftbehandlingsaggregater Modulaggregat BASIC Modulaggregat, der klarer alt fra en enkelt ventilator til store og avancerede installationer med mange funktionsdele, inkl. automatik og reguleringsudstyr.

Læs mere

Aktiv kølebaffel til frithængende montage

Aktiv kølebaffel til frithængende montage DK1109 07.13 Svalbard-F LØV-R Aktiv kølebaffel til frithængende montage Frithængende montage Længde fra 1200 til 3000 Tryk/luftmængde kan ændres Variabelt strømingsmønster TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Indeklimaet i Industriens Hus

Indeklimaet i Industriens Hus Indeklimaet i Industriens Hus Et renoveringsprojekt med fokus på indeklimaet Jürgen Nickel Rambøll Renovering af Industriens Hus Baggrund, randbetingelser, projektforløb Et godt indeklima Definition af

Læs mere

LARGO -----------------------------------------------------

LARGO ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Vinkellyddæmper med indsnævret tilslutning til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Fremtidens luftfordelingssystem

Fremtidens luftfordelingssystem Fremtidens luftfordelingssystem NilAIR by NILAN NilAIR by NILAN Maksimal luftkvalitet på minimal plads og tid 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Om NilAIR.................................................................................................

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

Strålevarmepanel Neotherm HDA

Strålevarmepanel Neotherm HDA Strålevarmepanel Neotherm HDA Beskrivelse Strålevarmepaneler Strålevarmepaneler er specielt velegnet til opvarmning af industrilokaler, lagerhaller, varehuse, forretninger, sportshaller og lignende hvor

Læs mere

2/2.7/DA/6. Spaltediffusorer. serie VSD50. med 50 mm bred frontskinne. TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677. 2990 Nivå www.trox.

2/2.7/DA/6. Spaltediffusorer. serie VSD50. med 50 mm bred frontskinne. TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677. 2990 Nivå www.trox. 2/2.7/DA/6 Spaltediffusorer serie VSD50 med 50 mm bred frontskinne TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Stejlepladsvej 15 e-mail: trox@trox.dk 2990 Nivå www.trox.dk Indhold Luftindblæsningsretninger

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

2/2.6/DA/5. Spaltediffusor. serie VSD35. med 35 mm bred frontskinne. TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677. 2990 Nivå www.trox.

2/2.6/DA/5. Spaltediffusor. serie VSD35. med 35 mm bred frontskinne. TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677. 2990 Nivå www.trox. 2/2.6/DA/5 Spaltediffusor serie VSD35 med 35 mm bred frontskinne TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Stejlepladsvej 15 e-mail: trox@trox.dk 2990 Nivå www.trox.dk Indhold Luftindblæsningsretninger

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere