Spillebeskrivelse. Rev. 01. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spillebeskrivelse. Rev. 01. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98"

Transkript

1 Rev. 01, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: Fax:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM THE GOOD THE BAD AND THE UGLY 3 GEVINSTTAVLEN 4 2. GEVINSTBONUS 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. GUNSHOP 5 5. GALGEN 7 6. COWBOY 8 7. GAMEFLASH 9 8. NUDGE LINIESPIL AUTOMATISK GEVINST SUPERHOLD SUPERFLASH DILICHANCE JACKPOT TOPSPIL FEATURES GENERELT 15 2

3 1. Generelt om the Good the Bad Spilleautomaten er udviklet af. Max kredit i banken, resten udbetales ikke. Automaten er baseret på FUTEC-98 teknologi og leveres i Unique, Maxi og Mini kabinet samt som Unique, Maxi og Mini byggesæt. The Good, the Bad har 3 valser, og båndene ser således ud: 3

4 Gevinsttavlen Ved 3 ens på en aktiv gevinstlinie på valserne gives gevinst ifølge gevinsttavlen. Vundne Gunpoints overføres til Gunpoint banken i Gunshop spillet. Ved grønne bar gives flash mellem 400, 800 og Dilichance. 2. Gevinstbonus Når der opnås 3 ens meloner, klokker eller blommer på valserne tændes ét skud hul ud for det pågældende symbol. Når alle 4 lys er tændt og der opnås 3 ens igen, tændes den store pil og Gameflash vindes. Herefter slukkes rækken og der startes forfra. Ved 3 ens appelsiner tændes også ét skud hul, og når alle 4 lys er tændt gives et Superflash. 4

5 3. Valgfrit spil Når der på valserne opnås GOOD, BAD og UGLY, kan spilleren vælge imellem de 3 valgbare spil: 1. Gunshop 2. Galgen 3. Cowboy Valget træffes ved tryk på HOLD 1-3. Vælger spilleren ikke inden 30 sekunder, starter automaten et af de 3 spil. (Hvis Vent ved feature er aktiveret, vælges ingen af spillene automatisk.) 4. Gunshop Gunshop vindes ved 3 Gunshop symboler på valserne eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i spil eller indtil Jackpot spil vindes. 5

6 Spillet består af tre gevinst hylder og en Gunpoint bank. Så længe spillet er aktivt, vil en Bad guy på en aktiv linie på valse 3 give ét flash mellem felterne på den aktive hylde. Gevinsten på det felt, lyset standser i gives herefter. Hvilken hylde med gevinster der er aktiv, bestemmes af det aktuelle antal Gunpoint i banken point i banken giver spil på nederste hylde point i banken giver spil på midterste hylde point i banken giver spil på øverste hylde Når spillet afsluttes sættes banken til mellem 0 og 10 skud. Flere Gunpoints vindes via. 3 citroner og appelsiner, samt i Galgen og i selve Gunshop spillet. Når spillet vindes lægges 5 Gunpoints til banken. Hvis Gunpoint under spillet kommer over grænsen til næste hylde, fortsættes spillet på denne hylde. Når Gunshop spillet aktiveres, kan spillet fravælges (ved tryk på FEATURE) for derved at bevare de opsparede gunpoints og således spare mere op, så spillet senere kan spilles i på en anden gevinsthylde. Så længe Gunshop spillet er aktivt, vil et tændt skilt på centerlinien give ét ekstra spil. 6

7 5. Galgen Galgen vindes ved 3 gribbe på valserne eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i 15 spil eller indtil Jackpot spil vindes. Spillet er umiddelbart et simpelt spil hvor en Bad Guy på aktiv linie på valse 3 giver et flash i gevinstsøjlen og en gevinst gives. MEN spilleren vælger selv, hvornår spillet skal starte. Når spillet vindes starter spilleren med at spille efter valse symboler. Opnås et af symbolerne på centerlinien på valse 1 slukkes det pågældende gevinstfelt i Galgen. Det er lettest, at slukke de små gevinster og spilleren vælger så selv, hvor længe der skal spilles efter at slukke gevinster. Når spilleren siger stop, eller når der kun er ét gevinstfelt tilbage, standser symbol slukke spillet og herefter gives der flash ved en Bad Guy i de resterende felter, i det antal spil der er tilbage. Når Galgen er aktivt, vil en grib på centerlinien give ét ekstra spil. 7

8 6. Cowboy Cowboy vindes ved 3 køer på valserne eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i spil, eller indtil Jackpotspil vindes. Spilleren bevæger sig rundt på marken med tal på centerlinien på valse 2. Spileren vælger selv retning (op/ned/venstre/højre). På marken findes fire køer; - en i hvert hjørne. Det gælder om, at fange køerne (ramme hjørnefelterne) og bringe dem ind på START feltet, inden alle spil er brugt og spillet derfor slutter. De fire ko felter er tændte fra starten. Når en ko er fanget slukkes feltet og dette kofelt er ude af spillet indtil alle fire køer er fanget. Når den fjerde ko fanges, sættes fire nye køer ind (felterne tændes) og disse kan nu også fanges. Der kan fanges op til otte køer. Spillet starter på START feltet i midten og når man kommer tilbage og rammer dette felt afleverer man sine indfangede køer og får udbetalt en gevinst alt efter hvor mange køer der afleveres. Herefter tændes alle fire kofelter igen, spillet fortsætter og man samler køer igen forfra. Afleveres 1-4 køer, gives et flash mellem tre gevinster. 5-8 køer giver en fast gevinst. 8

9 Med 7 køer kan man således gå til START felt i midten og få Dilichance, eller man kan prøve at fange én mere og nå tilbage og få Jackpot spil. Rammes en blomst slukkes denne, og når alle blomster er slukket vindes Gameflash. Herefter tændes alle blomster igen. Når Cowboy er aktivt, vil en ko på en aktiv linie give ét ekstra spil. 7. Gameflash Gameflash vindes ved 3 x Danse piger på valserne, via. Gevinstbonus eller via spillene Gunshop, Galgen eller Cowboy. Gameflash er opdelt i 2 kolonner: en nudge og en linje kolonne. Hver gang Gameflash vindes, vil spilleren kunne vælge den kolonne, der skal spilles på. Dilichance gevinstfeltet er opdelt i 2 felter en på hver kolonne. Når begge felter er tændte, vindes Dilichance. 9

10 8. Nudge Nudge vindes i Gameflash, Gunshop, Galgen eller Superflash som Nudge (bank Nudge) eller Nudge Direkte. Ved bank Nudge lægges det vundne antal til antallet i Nudge banken, og det samlede antal kan herefter bruges i Nudge spillet. Ved Direkte Nudge slukkes Nudge banken. I stedet vises det vundne antal direkte nudge. Herefter kører valserne til en ny udgangsposition, hvorfra de kan steppes frem til en gevinst. Spilleren har ½ min. til at tage stilling til, om der ønskes at køre manuel eller automatisk nudge. På display'et skiftes der mellem to tekster: "[START] MANUEL NUDGE og [FEATURE] AUTO NUDGE Automatisk Nudge: Ved tryk på FEATURE eller hvis der ikke steppes indenfor ½ min., vil automaten foretage automatisk Nudge og selv steppe frem til den størst opnåelige gevinst. (Hvis Vent ved feature er aktiveret, og der er under 20 nudge i banken, ventes der et ½ minut og spillet fortsætter uden at bruge nudge. Hvis 20 nudge derimod opnås foretager maskinen automatisk nudge. Manuel Nudge: Spilleren får nu 3 minutter til at steppe valserne frem mod gevinst. HOLD 1 til 3 anvendes til manuelt at steppe valserne op eller ned. Op eller ned vælges ved tryk på FEATURE knappen, og START anvendes til at afslutte spillet. Afsluttes spillet, inden alle Nudge er brugt, gemmes de resterende Nudge i Nudge banken Direkte nudge kan dog ikke gemmes i banken. 10

11 9. Liniespil Liniespil vindes i Gameflash eller Superflash. Der vindes enten 3 eller 5 linier, som herefter er aktive i det viste antal spil. Så længe linie spillet er aktivt, vil enhver gevinstkombination på en aktiv linie udløse en gevinst. 3 linier er tre vandrette linier, og vindes der yderligere 3 liniespil, lægges det vundne antal spil til. 5 linier er tre vandrette samt 2 diagonale linier. Vindes 5 linie spil, mens 3 linie spil er aktivt (eller omvendt), aktiveres 5 linie spillene, når 3 linie spillene afsluttes. Dog med èt valseløb uden linier imellem. Liniespillet kan være aktiv sammen med alle øvrige features - dog ikke Jackpot. Når Jackpot vindes, gemmes resterende liniespil, til Jackpot spillet er afsluttet. 10. Automatisk gevinst Ved Automatisk gevinst (Citron Blomme, Blomme Melon, Klokke-Blå bar og Rød-Grøn bar) kører valse 1-3 til tre ens af et af de angivne symboler, hvorefter den pågældende gevinst gives. 11. Superhold Så længe spillet er aktivt, har spilleren mulighed for at foretage hold efter hold. 12. Superflash Et antal lamper tændes vilkårligt på hele glasset. Herefter slukkes de en ad gangen, til der kun er én tilbage, hvorefter den pågældende gevinst gives. 11

12 13. Dilichance Dilichance vindes i Gunshop, Galgen, Cowboy, Gameflash, Barflash eller Superflash. Spillet består af 4 felter, og når spillet vindes flashes der mellem disse 4 felter hvorefter lyset standser og den pågældende gevinst gives. Gevinsterne består af Super, 20, 40 eller 60 Jackpot spil. Ved afslutning af spillene; Gunshop, Galgen eller Cowboy tændes et skud i Dilichancen. Hvis alle 5 skud er tændt slukkes feltet Super og der kan kun vindes Jackpot spil i Dilichancen. Skuddene slukkes herefter næste gang et af spillene Gunshop, Galgen eller Cowboy afsluttes. Vundne flash i Jackpotchance lægges ikke i kø, men afvikles umiddelbart. Antal Jackpotspil tælles op i displayet. Ved max. 60 Jackpotspil stopper det aktive spil, uanset hvor mange spil der er igen, og Jackpot afvikles herefter. 12

13 14. Jackpot Jackpot vindes via Dilichancen. Så længe Jackpot er aktiv, vil en Grøn Bar på centerlinien give et flash mellem gevinsterne 800, 1000 og Der gives kun én gevinst pr. spil uanset antallet af Grønne Bar på centerlinien. Antal spil tælles først ned efter den første Grønne Bar på centerlinien. Når Jackpot vindes med 20 eller 40 spil, vil en Rød Bar på centerlinien give ét ekstra spil, så længe spillet er aktivt. 13

14 15. Topspil Topspillet vindes i Gunshop, Galgen, Cowboy, Superflash eller Gameflash. Er der tilsluttet toptavle til automaten, afvikles topspillet på denne; ellers afvikles det på automaten. Spillet består af tre gevinstrækker (Bonus, Ekstra og Super) med hver fem gevinstmuligheder. Vindes Topspil, flasher lyset mellem de tre felter (Bonus, Ekstra og Super) og standser på ét af dem. Herefter flasher lyset mellem gevinsterne i den pågældende række, indtil der standses på én af dem, og gevinsten udbetales. De enkelte gevinstrækker kan desuden vindes direkte uden om selve topspillet. 14

15 16. Features generelt Featureafvikling: Flerliniespillet gemmes ikke, men afvikles altid sammen med øvrige aktive features, dog ikke under Jackpot spil. Ligeledes afvikles Gameflash, Superflash, Nudge og Automatisk gevinst altid, når de vindes; dog ikke under Jackpot spil. Hold: Der foretages ikke autohold, sålænge en feature, der er afhængig af valserne, er aktiv. Det er dog altid muligt at holde manuelt, sålænge der ikke er opnået gevinst. I Jackpot foretages dog autohold, indtil den første gevinst er givet, og antal spil efterfølgende bliver talt ned. Jackpot: Når Jackpotspil vindes fra Gunshop, Galgen eller Cowboy afsluttes disse og Jackpotspil starter straks. Så længe Jackpot spillet er aktivt, gemmes alle øvrige features. 15

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere