TV-OVERVÅGNING NÅR DU IKKE SELV KAN VÆRE DER F&P. Tv-overvågning. Information om hvor, hvorfor og hvordan man benytter tv-overvågning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV-OVERVÅGNING NÅR DU IKKE SELV KAN VÆRE DER F&P. Tv-overvågning. Information om hvor, hvorfor og hvordan man benytter tv-overvågning"

Transkript

1 TV-OVERVÅGNING Information om hvor, hvorfor og hvordan man benytter tv-overvågning NÅR DU IKKE SELV KAN VÆRE DER 13 Amaliegade 10, 1256 København K, tlf

2 Forord Præmien på en forsikring er afhængig af risikoen. Jo bedre sikringsforanstaltninger, des lavere præmie. virker præventivt på de fleste potentielle indbrudstyve og hærværksmænd, og derfor har tv-overvågning naturligvis en indvirkning på den samlede risiko. For at kunne lave en risikovurdering må forsikringsselskaberne have en tilstrækkelig viden om kvaliteten af det installerede udstyr. Det samme gælder for overvågningens omfang, forhold vedrørende lagring af billeder samt sikkerheden omkring en eventuel overførsel af billeder fra kamera til en ekstern kontrolcentral. Ved risikovurderingen er det vigtigt at være opmærkson på, at tv-overvågning ikke i sig selv kan forhindre et indbrudstyveri. kan derfor ikke erstatte den mekaniske tyverisikring eller et automatisk indbrudsalarmanlæg. Hensigten med denne vejledning er at give forsikringsselskabernes sagsbehandlere og deres erhvervskunder et bedre grundlag for at træffe forsikringsaftaler i de tilfælde, hvor kunderne anvender tv-overvågning som et led i virksomhedens forebyggelse af kriminalitet., april Yderligere oplysninger om tv-overvågning Sikkerhedsbranchen Den danske brancheforening for sikkerhed og sikring udgav i efteråret 2001 en guide, der behandler de overordnede aspekter omkring tv-overvågning. Guiden er gratis og kan bestilles hos Sikkerhedsbranchen på tlf eller læses på branchens hjemmeside 1

3 Forord 1 Indledning 4 Hvor og hvad må tv-overvåges? 4 Hvad kan tv-overvågning benyttes til? 5 Hvorfor tv-overvågning? 5 Hvordan kan tv-overvågning benyttes? 5 Risiko for hærværk og sabotage 6 Når udstyret er på plads 7 Prisen for tv-overvågning 7 Teknik og anvendelse Udstyret s komponenter 7 Anvendelse af udstyret 9 3

4 Indledning Selvom det i mange situationer kunne være ønskeligt, er det ofte ikke økonomisk muligt med en egentlig vagtovervågning. I sådanne situationer kan tv-overvågning være et godt supplement til de mere traditionelle sikringsforanstaltninger. Denne vejledning belyser de vigtigste spørgsmål i forbindelse med forsikringsselskabernes risikovurdering af de kunder, der anvender tv-overvågning. Hvor og hvad må tv-overvåges? anvendes i dag overalt i samfundet. For eksempel i tøjbutikker, på bygge- og lagerpladser og på landets museer. i offentlige rum er dog ikke uproblematisk, fordi nogen føler overvågningen ubehagelig og urimelig, fordi de ikke selv har gjort noget kriminelt. I Det Kriminalpræventive Råd s debathæfte, mellem forebyggelse og krænkelse kan man læse mere om denne problemstilling. Reglerne for tv-overvågning findes i Lov om forbud mod tv-overvågning mv. (Lov nr. 278 af 9. juni 1982 med senere ændringer). Loven siger bl.a.: Lov om forbud mod tv-overvågning mv. 1 Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel. 2 Bestemmelsen i 1 gælder ikke: 1) tv-overvågning af tankstationer, fabriksområder, overdækkede butikscentre og lignende områder, hvor der drives erhvervsvirksomhed, såfremt overvågningen foretages af den, der har rådighed over området. 2) tv-overvågning af automater, hvor penge kan hæves eller veksles til en anden valuta eller køretøjer, der udelukkende anvendes til transport af penge, såfremt overvågningen foretages af den, der har rådighed over automaten eller køretøjet, og såfremt tv-overvågningen er indrettet således, at den alene er rettet mod personer, som befinder sig i umiddelbar nærhed af automaten eller køretøjet. 3) tv-overvågning, der ikke er forbundet med optagelse af billeder på videobånd, film eller lignende, når den foretages som led i overvågningen af egne indgange, facader, indhegninger eller lignende. 4 3 Private, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom.

5 Hvad kan tv-overvågning benyttes til? har flere formål, der kan belyses ved hjælp af tre branchebegreber: observation (sker der noget?) verifikation (hvad er det, der sker?) identifikation (har vedkommende legal adgang?) Hvorfor tv-overvågning? Det er vigtigt, at kommende brugere af tv-overvågning nøje beskriver, hvad formålet er med overvågningen. Her kan Sikkerhedsbranchens guide (se side 1) være et hjælpeværktøj. Et transmitteret billede er f.eks. kun til nytte, hvis der hele tiden er en person, som ser på tv-skærmen. Kunsten består i at begrænse mængden af optagelser til det rigtige tidspunkt. Videobilleder optaget på rette tidspunkt kan eksempelvis afsløre kriminelle handlinger, der ellers ville have været vanskelige at afsløre. Hvordan kan tv-overvågning benyttes? Der er mange muligheder for at foretage tv-overvågning, og fremtiden vil utvivlsomt vise mange nye områder, hvor tv-overvågning med fordel kan anvendes. De efterfølgende eksempler er derfor ikke udtømmende: Udendørsarealer Overvågning af udendørsarealer som parkeringspladser, arealer omkring en bygning, byggepladser, lagerpladser m.v., hvor der drives erhvervsvirksomhed, har ikke alene en meget præventiv virkning med hensyn til tyveri og indbrud, men også hærværk og graffiti begrænses meget ved overvågning. Butiksarealer I detailhandlen har tv-overvågning en stor præventiv virkning mod butikstyveri og tyveri i øvrigt. Overvågningen medfører ofte, at forretningens svind minimeres væsentligt. Endvidere kan overvågningen medvirke til, at planlægningen af et senere indbrud vanskeliggøres. Overvågningen yder naturligvis også en præventiv virkning mod røveri. I tilknytning til adgangskontrolanlæg Ved at anvende tv-overvågning kan en portner nemt kontrollere brugen af mange adgangsdøre og porte. I tilknytning til et adgangskontrolanlæg anvendes tv-overvågning ofte som en integreret del af systemet, hvor portneren kan sammenligne sit skærmbillede af personer og biler med billeder, der på forhånd er indlagt i adgangskontrolanlægget. 5

6 I produktionsmiljøer Tv kan med stor fordel også anvendes til overvågning af transportbånd og produktionsprocesser. En sådan overvågning kan forebygge produktionsstop, skader på kostbare maskiner og uvedkommendes adgang til følsomme områder m.v. I tilknytning til AIA-anlæg anvendes i stigende grad som en integreret del af et AIA-anlæg (Automatisk IndbrudsAlarmanlæg), hvor kameraer ved en alarmsituation overfører billeder til en kontrolcentral. På den måde kan man få bekræftet, om der er tale om en reel alarm, og hvis det er tilfældet straks foretage en reaktion ved f.eks. at tilkalde vægter eller politi. Lagring af billeder giver under iagttagelse af lovens bestemmelse visse muligheder for at lagre billeder, hvilket kan være til stor nytte i forbindelse med rekonstruktion og afdækning af hændelsesforløb, der ligger forud for den kriminelle handling eksempelvis et røveri. Risiko for hærværk og sabotage Når man sætter tv-overvågningsudstyr op, skal man overveje, hvordan man undgår hærværk og sabotage af udstyret. Den dansk/europæiske standard DS/EN 50132, der bl.a. omhandler tv-overvågning, beskriver ikke risikoen for sabotage af det anvendte udstyr. Derfor skal man selv sikre udstyret mod hærværk og sabotage afhængig af den enkelte installation, formål og lokalitet. Man bør altid vurdere følgende muligheder for at forebygge hærværk og sabotage: Kan videooptageren placeres i et sikret rum eller sikringsskab? Kan ledningsføringen foretages skjult? Kan kameraer i forretninger m.v. placeres, hvor publikum ikke har adgang? Kan kameraer sikres mod hærværk ved indbygning i et slagfast hus (specielt udendørs)? Kan kameraer placeres, så man undgår døde vinkler? 6

7 Når udstyret er på plads For at sikre at tv-overvågningen virker efter hensigten, er det vigtigt, at: have faste aftaler om service/eftersyn af overvågningsudstyret overholde de forskrifter og anbefalinger, der følger med udstyret undersøge om udstyret fungerer efter hensigten på fastlagte terminer etablere faste rutiner for sletning af optagelser (hvor længe skal billeder opbevares?) sikre en høj billedkvalitet ved jævnligt at indkøbe nye bånd udpege og uddanne en ansvarlig person for overvågningsudstyret. Prisen for tv-overvågning Priserne på udstyr til tv-overvågning er faldende, og teknikken bliver i næsten samme hastighed bedre og bedre. er derfor i stigende grad økonomisk interessant og et oplagt alternativ eller supplement til en vægters overvågning. Vejledende priser juli 2002 inklusiv installation eksklusiv moms Indvendigt overvågningskamera med optager (S/H) Supplerende indvendige kameraer Udvendigt overvågningskamera med optager (S/H) Supplerende udvendige kameraer kr kr kr kr. Farvekameraer og -optagere er ca. 20 pct. dyrere end sort-/hvid udstyr. Installationsomkostningerne er de samme. Udstyrets komponenter Udstyr til tv-overvågning vil typisk bestå af en eller flere komponenter: Et eller flere kameraer (s/h eller farve) Udstyr til intern og/eller ekstern transmission En eller flere monitorer Optageudstyr (videomaskine). Kamera m.v. Sort/hvide kameraer giver en bedre billedopløsning og dermed skarpere billeder. For farvekameraer er det desuden vigtigt at vælge modeller med så stor en farveægthed i billedet som muligt. Undersøg hvordan belysningen er i dagtimerne og om natten. Problemer med manglende lys om natten kan løses ved, at man vælger et korrekt objektiv, eller at 7

8 man opsætter ekstra hvidt lys eller infrarød belysning. Generelt kræver s/h-kameraer mindre lys end farvekameraer. Placeringen af kameraet er afgørende for de optagelser, der ønskes. Man kan eventuelt spare et eller flere kameraer ved at anvende bevægelige kameraer med eller uden zoom. Overførsel af billeder Billedoverførslen fra kamera til monitor eller optageudstyr sker normalt via et kabel, men i dag kan det også foretages trådløst. Billedoverførslen kan også ske via det interne telefon- eller datanet, men det stiller særlige tekniske krav til det udstyr, som man anvender. Tv-monitor S/h- og farvemonitorer kan vise langt skarpere billeder end normale tv-skærme/ fjernsyn. Årsagen er en større billedopløsning (flere punkter), hvorved det bliver lettere at genkende detaljer i billedet. Det er ikke nødvendigt at have en tv-monitor til hvert kamera. Anlægget kan nemlig suppleres med udstyr, der giver fire, ni eller seksten billeder på skærmen fra hvert sit kamera. Anvender man flere kameraer i et system, kan der indbygges en automatisk omskifter, der skifter mellem de enkelte kameraer i en valgfri hastighed. Optageudstyr (videooptager) Optagelserne af, hvad kameraerne ser, foregår via en videooptager (et analogt system) eller som alternativ på en computer (et digitalt system). Sidstnævnte giver en høj billedkvalitet og mulighed for hurtig søgning efter de ønskede billeder. Hvis man ønsker at optage fra flere kameraer på samme tid, skal der tilsluttes specielt udstyr (en multiplexer). Specielle funktioner Der findes ekstra udstyr, som kan afgive en alarm, hvis der sker bevægelser i nogle forud fastlagte områder i kameraets synsfelt. Systemet kaldes Video Motion Detection. Alarmfunktionen kan eksempelvis tænde lys, starte en sirene eller sende billeder til en kontrolcentral. Generelle krav til udstyret Den optimale modtagelse af vigtige optagelser er afhængig af, hvordan tv-overvågningen er opbygget rent teknisk, og hvordan det fungerer i sin helhed. Derfor er det af hensyn til forsikringsselskabernes mulighed for at foretage en risikovurdering og for driftssikkerheden i øvrigt af stor vigtighed, at det tekniske udstyr og installationen opfylder nogle minimumskrav. Til dette formål anbefales det at stille krav til leverandøren og installatøren om, at produkter og installation skal opfylde den dansk/europæiske standard DS/EN 50132, Alarm systems, CCTV (Closes Circuit TeleVision) surveillance systems for use in security applications. Standarden består af en række delstandarder, hvor del 7 omhandler retningslinier for projektering. 8

9 Anvendelse af udstyret er problematisk. Nogle gange sker det værst tænkelige: Dårlige eller ingen billeder på et vigtigt tidspunkt. For at undgå dette skal brugeren af det tekniske udstyr være opmærksom på følgende: Belysningsforhold Hvordan er lysforholdene, når der skal optages? For meget lys giver meget lyse billeder, for lidt lys giver meget mørke billeder. Belysningen skifter på forskellige tidspunkter af døgnet. Om dagen kommer solen f.eks. fra forskellige vinkler, hvilket kan give modlys i kameraet. Tager man ikke højde for disse forhold ved valg og installation af udstyr, bliver resultatet dårligt, og billederne er måske uanvendelige. Kameraplacering Placeringen af kameraerne skal tilpasses hvert enkelt rum. Spares der på antallet af kameraer, kan der opstå døde vinkler, som indbrudstyvene kan udnytte. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at hvis man skal kunne identificere personers ansigter, så nytter det ikke at filme i fugleperspektiv (fra stor højde). Husk at ændrede rutiner (f.eks. kassefunktioner) ofte kræver en ændret kameraplacering eller justering. Farvekamera eller s/h-kamera I vore dage er vi tilbøjelige til altid at vælge farvekameraer, fordi det giver de mest naturtro billeder. I nogle tilfælde (f.eks. ved genkendelse af nummerplader) er det imidlertid bedre med s/h-kameraer, der giver en større skarphed og præcision i optagelsen. Dette er specielt aktuelt i forbindelse med adgangskontrolsystemer, hvor det er væsentligt, at man kan genkende det optagne billede korrekt i forhold til overvågningens formål. Dårlig justering og synkronisering ssystemer kan justeres på en lang række områder. Det primære er dog en justering efter belysningsforholdene samt behovet for at kunne skifte mellem de forskellige kameraer samt former for udstyr. Symptomerne på dårlig justering og synkronisering er billeder, der er uklare og uskarpe eller ruller på skærmen. En ofte forekommende fejl er en forkert indstilling af optagerudstyret og en eventuel tilknyttet fordeler af billederne (multiplexer). Dette udstyr skal naturligvis indstilles korrekt. I modsat fald risikerer man at miste alle eller dele af optagelserne. Forkert installation støjsignaler Tv-signaler er sårbare over for elektrisk støj. Støj medfører forringet billedkvalitet og dermed problemer i forhold til det ønskede resultat af overvågningen. Der er mange ting, man skal tage højde for med henblik på at undgå elektrisk støj: De anvendte kabler skal være afskærmet tilstrækkeligt over for såkaldt elektrisk støj, hvilket især kan gøre sig gældende i produktionsmiljøer, hvor der anvendes mange maskiner. For lange kabellængder giver svage tv-signaler og forringet billede. Systemkabler (kombineret strøm/signal) billiggør installationen, men giver ofte utilsigtede problemer i form af støjsignaler. Forkert jording af 230V installationen kan også give støjproblemer. Der kan anvendes mange forskellige typer kabler, som hver for sig har vidt forskellige egenskaber. Disse skal anvendes efter behov og forskrifter, da forkert anvendelse kan give billedforstyrrelser. 9

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

TV-overvågning. Fakta om TV-overvågning i Danmark

TV-overvågning. Fakta om TV-overvågning i Danmark TV-overvågning Fakta om TV-overvågning i Danmark Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. Sal 2600 Glostrup Telefon: 43 44 88 88 Telefax: 33 43 01 39 Email: dkr@dkr.dk www.dkr.dk Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger

Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning I Danmark udsættes institutioner, virksomheder og boliger for ca. 280 indbrud

Læs mere

Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil?

Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil? Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil? Af advokat (L) i Schebye & Jacobsen advokatfirma, kandidatstipendiat MARTIN GRÄS LIND Juridisk Institut, Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER VÆRKTØJSKASSE TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udgivere: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Forfattere: Frank S.

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker Branchearbejdsmiljørådet for handel Branchevejledning Røveri i dagligvarebutikker Forord Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet. BAR Handel

Læs mere

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie Temamagasin juni 2008 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie 2 Indhold Voldspolitik før video.............................. 5 Vænnet til teknologi.............................. 9 Etik når der handles

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial

Den Selvbetjente Biblioteksfilial Den Selvbetjente Biblioteksfilial Projektmodning støttet af Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje Projektmodning er foregået via en arbejdsgruppe på Silkeborg Bibliotek bestående af: Karen Thomsen (systemudvikler)

Læs mere

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme Sådan får du Udvidet hvalpedækning Vælg den rette alarmeringsløsning Der findes mange former for alarmudstyr og mange leverandører af alarmanlæg. Der

Læs mere

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 Tegnestuen, der brændte ned til grunden Da arkitekt Henrik Danielsen i 2006 mistede sin tegnestue til

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode FORSIDE RÅDET ARTIKLER PRESSE DEBATOPLÆG LINKS KONTAKT OVERSIGT ForhandlingGlobalisering og etikytringsfrihedpersonlig udvikling i arbejdslivetlukkelovskonferencen ÅrsrapporterEtik og ITKristen etikværdiererhvervsastrologietiske

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen Røveri i butikker Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branche arbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet.

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Et webcam er et TV-kamera, som kan tilsluttes en computer med

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

erhverv CodAnS guide til ForebyggelSe AF SkAder

erhverv CodAnS guide til ForebyggelSe AF SkAder erhverv Codans guide til forebyggelse af skader Forebyggelse af skader 3 80% af alle skader skyldes 20 typiske skadeårsager Eller med andre ord: Kender du de mest almindelige risici i virksomheden, kan

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere