Cykelparkering. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelparkering. Indhold"

Transkript

1 Cykelparkering Cyklen står oftest parkeret mere end 23 timer i døgnet. Og med ca cykler pr. km 2 ses parkerede cykler ofte i det danske bybillede. Cyklen kan parkeres hurtigt, nemt, stabilt, overdækket, i flere etager, automatisk, tyverisikret, eksklusivt, strømliniet og trygt tæt ved henholdsvis bolig og rejsemål. Her vises eksempler på hvordan. Cykelparkering fortjener mere opmærksomhed, professionalisme og nytænkning. Den ene procent af byens rum udendørs som indendørs med parkerede cykler kan indrettes mere hensigtsmæssigt og elegant. Indhold Planlægning 108 Lokalisering 108 Kapacitet 109 Standard 111 Overvågning og service 112 Rekreativ cykelparkering 114 Processen 114 Bygge- og anlægsprojekter 114 Finansiering 114 Drift og vedligehold 115

2 Planlægning Gode cykelparkeringsfaciliteter kan medvirke til bedre orden på offentlige og private arealer, til færre cykeltyverier og flere cyklister. Ved at tænke visionært er det altid muligt at få plads til faciliteter til cykelparkering på de rigtige steder i et tilstrækkeligt antal, og af de standarder, der passer til behovet. Kortlægning af behovet for cykelparkering er vigtig for at komme i gang med at forbedre forholdene. Det er væsentligt med en klar ansvarsfordeling mellem myndigheder, virksomheder og borgere om finansiering af cykelparkeringsfaciliteter. Sammenhæng mellem ansvarsfordelingen, ambitioner, mål og midler er vigtig. Manglende cykelparkering skaber rod i gadebilledet. Lokalisering Behovet for cykelparkering kan delvist aflæses på antallet af parkerede cykler. En god idé er at lave et kort, hvor eksisterende antal cykelparkeringspladser vises, suppleret med antal parkerede cykler i spidsbelastningsperioden både i og udenfor stativerne. Mange steder findes cykler parkeret udenfor stativerne, selvom der er rigeligt med ledige pladser i stativerne. Dette kan skyldes, at cykelparkeringsfaciliteterne er malplaceret, af forkert standard eller af for dårlig kvalitet. En anden vigtig oplysning er varigheden af parkeringen, der ofte er afgørende for et fornuftigt valg af standard på cykelparkeringsfaciliteten. Cyklister vil som regel være villige til at parkere deres cykler længere fra rejsemålet, hvis standarden er høj fx i aflåste rum med overdækning. Skolegade Vestergade 18 20/11 15 Korsgade Nørregade 8 Søndergade Jernbanegade 30 14/ /18 6/3 Brostræde 28 14/ /19 10/8 N. Ringvej 56 Banegårdspladsen 18 46/17 200/ / /76 intet stativ stativ overdækket stativ aflåst og overvåget stativ Eksempel på kortlægning af cykelparkering i bymidteområde. I en eftermiddagsmyldretime er registreret: antal stativer opdelt på 3 standarder, hhv. stativ, overdækket, aflåst/overvåget, samt spidsbelastning for 4 standarder hhv. intet stativ, uoverdækket stativ, overdækket cykelparkering, aflåst/overvåget cykelparkering. Tal med fed angiver, hvor mange af de pågældende stativer, der er i brug. 108

3 Der bør være tilstrækkelige cykelparkeringsfaciliter af de mest hensigtsmæssige standarder ved alle større rejsemål: Arbejdspladser Uddannelsessteder Stationer og større stoppesteder Bycentre Indkøbscentre og stormagasiner Forlystelses- og kultursteder Stadions og idrætsanlæg Rekreative mål (skov, strand mv.) Mindre rejsemål er ikke så kritiske, fordi cyklen er let at stille enten på egne støtteben eller op ad genstande. Selvfølgelig kan nogle mindre rejsemål vise sig at have et stort behov for cykelparkering i så fald ophøjes disse til at være større rejsemål. Særlig vigtig er cykelparkering for beboere i større boligkomplekser. Jo større boligkomplekset er, jo mere kritisk er det at løse parkeringsproblemerne, fordi cyklen her er udenfor synsvidde og dermed i højere grad er udsat for hærværk og tyveri. Cykelparkering i flotte skure, kældre o.lign., hvor cyklerne står bag lås og slå og er beskyttet mod vejr og vind, bør være standard og indskrives i lokalplanen. Prisen for cykelparkering er oftest lavere end Typisk cykelkælder i en etageejendom. God cykelparkering til medarbejderne. for bilparkering, selvom der i danske boligkomplekser med lejligheder eller værelser som regel bør være 2-12 gange så mange pladser for cykler end for biler. Ved boligen er stativer uden overdækning ligeledes nødvendige til cyklende gæster og korttidsparkering blandt beboerne. For parcelhuse, rækkehuse og tæt-lav bebyggelse er det normalt ikke så kritisk. Cyklerne kan mere eller mindre organiseret i den enkelte husstand rummes indenfor havelågen under forholdsvis trygge forhold. Kapacitet Det kan være svært at finde ud af, hvad det egentlige behov er. Ofte må man starte med at lave parkering til det antal cykler, der i dag er opstillet udenfor stativerne, og så bygge ud efterhånden, som der kommer flere og flere cykler. Erfaring viser, at på lokaliteter med mange cykler, fx trafikterminaler parkeres færre cykler, når der ikke er pladser nok. Når kapaciteten udbygges, kommer flere cykler til. Kapaciteten opgøres fordelt på behovet for korttids-, time-, heldagssamt natparkering, så behovet for antallet af pladser for de enkelte standarder kan fastlægges. 109

4 Udbygning er begyndt yderligere udbygning er nødvendig. To-etages cykelparkering. Ved de største rejsemål, fx ved stationer, stormagasiner, større arbejdspladser i bycentre osv., vil der ofte være knaphed på arealer. Her er der principielt to muligheder at vælge i mellem: Ændre arealfordelingen til fordel for cykelparkering, fx ved at inddrage bilparkering til cykelparkering enten på P-pladser, hvor større arealer kan frigøres eller ved kantstensparkering, hvor der typisk kan være 8-10 cykler pr. bilplads. Komprimering af cykelparkeringen foretages ved: mere hensigtsmæssig indretning, etablering af to etages cykelparkering, etablering af P huse for cykler, cykelparkeringsautomater. Overvågning Registrér løbende både dag- og natbelægningen på de enkelte cykelparkeringer. Det er vigtigt af få øje på overbelægning i god tid, så man kan udbygge parkeringen. Overbelægning ses som et antal cykler udenfor stativ. Der kan i øvrigt være overbelægning, selvom parkeringsanlægget som helhed ikke er overfyldt, fx hvis nogle pladser betragtes som for langt væk af brugerne, mens de nærmeste pladser er overfyldte. En god idé er at placere de overdækkede stativer længst væk fra hoveddøren for at få cyklerne spredt. Dagbelægningen tælles bedst kl og natbelægningen mellem kl. 21 og 6. Ved butikker er fredag eftermiddag eller lørdag formiddag ofte spidsbelastning, mens de største besøgstider for forlystelses- og sportsfaciliteter normalt er tiden for spidsbelastningsperioden. Parkeringsforbud for biler, fx ved kryds, kan blive cyklisternes fordel. En automat til parkerede cykler. FOTO: Bike Parking Systems AG 110

5 Standard Der findes principielt 4 standarder for cykelparkeringsforhold: Intet stativ, stativ, stativ med overdækning, aflåst/overvåget stativ med overdækning. Et forslag til valg af standard kunne være: Ved korttidsparkering under 30 minutter bør cyklen kunne stilles på støtteben eller i stativ lige ved siden af hoveddøren, men låsning af cyklen til stativet er unødvendig. Ved timeparkering op til 4 timer bør låsning af forhjul og stel til stativ kunne foretages, overdækning overvejes. Dagsparkering ved arbejdspladser, skoler, uddannelsessteder og terminaler bør være overdækket og med mulighed for låsning af cykel til stativ, overvågning/aflåst rum overvejes i forhold til frygt for tyveri. Natparkering ved boliger og terminaler bør kunne foregå i overdækkede, aflåste rum. Grundlæggende krav for design Der findes mange typer af cykelparkeringsfaciliteter. Et grundlæggende problem ved flere af de velmente løsninger er dels, at de fungerer dårligt, og dels at de passer dårligt ind i danskernes arkitektur. parkere og hente igen, og det skal være nemt at komme til og fra. Det skal være nemt at bruge stativet og låseanordningen. Mange har påmonteret cykelkurv, hvorfor en bredde på 70 cm er nødvendig både foran til styret og bagved til kurven. Ladcykler og cykelanhængere kan nødvendiggøre et areal til fritstående større cykler. Med et flot design kan cykelparkeringen passe ind i lokale omgivelser og miljø. Cykelparkeringen bør ikke blive dominerende og for alt i verden ikke være skæmmende eller grim. Udformningen bør ligefrem bidrage til at forskønne det fysiske lokalmiljø. Det er generelt en god idé at sikre en vis ro, dvs. ikke noget med for mange forskellige slags fysiske løsninger. Tryghed indgår i placering og udformning. Social tryghed i parkeringssituationen er vigtig, da cyklisten er betydelig mere sårbar overfor vold end på cykelturen. Det stiller krav til belysning, overskuelighed og gennemsigtighed for forbipasserende eller personer, der alligevel opholder sig på stedet, fx i taxaer, forretninger osv. Cykelparkering kan placeres, hvor mennesker naturligt kommer forbi. Udformningen må ikke være en hindring for fodgængere og handicappede. Afhængig af behov skal cykelparkeringen sikre effektivt mod tyveri og hærværk. Det kan gøres ved at sørge for aflåste parkeringer eller overvågning eller at cyklen nemt kan låses fast. Man kan checke brugervenligheden gennem iagttagelser af brugernes adfærd eller ved at spørge brugerne og ved tests. Det er en god idé at lade repræsentative brugere prøve en prototype, eller eksemplarer af et stativ, inden man sætter hele anlægget op. Herved kan selve parkeringsstativet eller -apparatet samt pladsforhold og tilgængelighed afprøves i praksis. Det er endnu ikke undersøgt, om der er forskelle i brugervenligheden af stativer, der henholdsvis holder cykler ved hjulet, sadlen, stellet og styret. Ved hjulstativer bør belægning falde ned mod stativet, så cyklen ikke falder ud af stativet. Det er vigtigt at udformningen på én gang er flot, attraktiv, strømliniet og funktionel. Den skal signalere status ikke blot som ny men også efter års brug. Eksempelvis går lak og maling af de steder, der er i kontakt med cyklens stel. Desuden skal der i udformning og materialer også tænkes på, hvorledes anlægget ser ud, når der ikke er cykler i det. Et ideelt cykelparkeringsanlæg er ligesom cyklen en enkel maskine, der er let og problemfri at bruge. Cyklen bør være hurtig og nem at 111

6 Cykelparkeringen skal være let at finde og nem at overskue. Om nødvendigt må der skiltes tydeligt således at man kan se hvor man kan finde forskellige typer af parkering. Adgangsvejene til og fra cykelparkeringen skal være trygge, sikre og komfortable. Cykelparkeringen skal være hægtet ordentligt op på cykelnettet. Der skal være ordentlig plads for cyklisterne til at bremse og stå af og på cyklen på en sikker måde. Forudsætninger for attraktiv cykelparkering checkliste: Her er en checkliste, hvor kravene er opstillet nogenlunde i den rækkefølge, cyklister prioriterer deres krav og ønsker, baseret på undersøgelser og erfaringer 28, 103, 125. Ikke alle cykelparkeringsanlæg skal opfylde alle krav, fx krav om overdækning, men det vil være en god idé at tage højde for alle punkterne, så man har forholdt sig til samtlige krav. Cykelovervågning ved Østerport station. Cykelparkeringen skal... være meget tæt på rejsemålet have pladser nok være nem at bruge være overskuelig og tryg være let at finde være sikker og tryg at komme til og fra være udformet, så den støtter cyklen uden at ødelægge den være aflåst eller give mulighed for at låse cyklen fast være flot, passe ind i omgivelserne og gerne forskønne det lokale miljø beskytte cyklen især sadlen mod regn og sne. være solid samt vedligeholdelses og rengøringsvenlig. Overvågning og service Overvågning af cykler var udbredt under og lige efter krigen ved mange jernbanestationer, hvor den lokale cykelsmed mange steder havde butik og værksted lige op ad stationen. I disse cykelcentre kunne cykelsmeden passe på cyklerne, samt tilbyde service og reparation, mens folk var på arbejde. I dag findes cykelcentre ved bl.a. Københavns Hovedbanegård og Østerport station. I Holland findes over 100 af slagsen. I de danske cykelcentre er modellen, at cykelsmeden står som forpagter af cykelcentret, dvs. betaler en vis del af sin indtægt i husleje. Overvågning bør i dag være muligt ved at nytænke og samtænke cykelparkering med andre funktioner, fx billetsalg, cykelhandler, café, kiosk, grillbar, butikker og bilparkering mv. I Tyskland arbejdes med cykelstationer, hvor der på tidligere ubemandede stationer etableres cykelcentre med personale som beskæftigelsesprojekter. Den personlige overvågning kan suppleres med og eventuelt erstattes af videoovervågning, som efterhånden udgør en udbredt, accepteret og effektfuld forebyggelse mod tyveri og hærværk. Tryg, gennemsigtig cykelparkering. 112

7 Der findes mange forskellige cykelparkeringsformer her nævnt med enkle og primitive former først og avancerede til sidst Håbløs kobling Op ad sten Op ad husmur På eget støtteben Løse stativer Stativ på mur Ved gågade Ved fortovskant I skillerabat I stedet for bilparkering I læskur I cykelkælder FOTO: Crow FOTO: Bike Parking Systems AG Overdækket stativ To etager og aflåst I en boks I en automat 113

8 Mon cyklen er der efter dukkerten? uddannelsesinstitution, lokalområde, bydel, by, kommune eller amt - på samme måde som for bilparkering. Opstil nogle klare overordnede mål og nogle entydige operative mål og succeskriterier for investeringer og projekter. Arranger møder, hvor der åbnes op for idéer fra forskellige interessenter. Lad det være en kreativ proces, for der bliver brug for kreativitet og samtænkning, når man fx løber ind i et stort cykelparkeringsbehov, men mangel på areal. God kommunikation og samarbejde med borgerne og de relevante myndigheder, interessenter og virksomheder er vigtig. Man bør arbejde målrettet med normer, standarder, bygningsforskrifter, lokalplaner mv. I dag er parkeringsnormer for både biler og cykler ikke udspecificeret i bygningsreglementerne. Der er en klar tendens til, at man for bilparkering stadig bruger de gamle regler, fordi mange er i tvivl om, hvad de skal sætte i stedet. Finansiering Udover at få fastlagt en mere klar ansvarsfordeling mellem stat, amt, kommune, trafikselskaber og private om finansiering af cykelparkering samt tovholdere/projektledere i de enkelte organisationer er det vigtigt at overveje anderledes finansieringsformer på området. Rekreativ cykelparkering Indtil videre er der fokuseret på hverdagscyklisten. Men den rekreative cyklist og cykelturisten findes også. Det kan være vigtige udflugtsmål i fritiden fx stranden, museet, rockkoncerten. Her kan mobile cykelparkeringsstativer være fordelagtige. I ferien kan det have stor betydning for en familie med 5 lastede cykler, at cyklerne kan stilles et sikkert sted med bagage, mens byen besøges til fods. En cykelparkeringsplan kan være en idé. Men de små skridts metode, hvor cykelparkeringen skridt for skridt, sted for sted udbygges og forbedres er også god. Uanset planlægningsmetoden er en detaljeret kortlægning og behovsopgørelse en god idé. Bygge og anlægsprojekter Helt obligatorisk og grundlæggende er det at tænke cykelparkering både fysisk, funktionelt og økonomisk ind i bygge og anlægsprojekter. Cykelparkeringsfonde Anvendelse af midler fra bilparkeringsfonde til udbygning af cykelparkering er ikke muligt. En idé som en cykelparkeringsfond kan ikke sidestilles med bilparkeringsfonde, da cykelparkering foretages umiddelbart ved hoveddøren. Nybyggeri bør inkludere cykelparkeringsfaciliteter fra starten og bør ikke kunne undgås ved at indbetale til en fond. Cykelparkeringsfonde kan være en mulighed for privat og offentlig samfinansiering af cykelparkeringsfaciliteter i midtbyområder. Det kan være nødvendigt at tænke kreativt og sammentænke løsninger med andre muligheder, fx et havnehus med både cykelparkering, toilet- og badeforhold. Det kan også være et P-hus for cykler, der ligger i forbindelse med turistkontoret. FORSLAG TIL CYKELPARKERINGSNORM baseret på erfaringer fra Holland 79 Processen Lav en cykelparkeringsplan - eller i hvert fald en kortlægning og behovsopgørelse med hensyn til cykelparkeringsforhold for gågade, Butikscentre og handelsgader Kontorer Skoler og uddannelsessteder Idrætsanlæg, biografer, teatre mv. Hospitaler Parker, strande og forlystelsesparker 4-8 pladser pr. 100 m 2 butiks- og lagerareal 1-4 pladser pr. 100 m 2 kontor- og lagerareal pladser pr. 100 elever pladser pr. 100 brugere/gæster pladser pr. 100 senge pladser pr. 100 brugere/gæster 114

9 Reklamefinansiering I disse år ses flere og flere reklamefinansierede læskærme og standere ved busstoppesteder, hvor standarden er betydeligt højere end normalt. I lighed hermed må man åbne mulighed for tilsvarende etablering af flotte, reklamefinansierede cykelparkeringsfaciliteter. En anden mulighed er at motivere virksomheder, institutioner, butikker, handelstandsforeninger, kulturog forlystelsessteder, trafikselskaber mv. til at sponsorere cykelparkeringsanlæg. Sponsoratet kan evt. indbefatte reklame i forbindelse med diverse arrangementer. Brugerbetaling Enkelte udenlandske erfaringer og undersøgelser tyder på, at der er en vis betalingsvillighed hos cyklisterne til at betale for sikker cykelparkering tæt på rejsemålene. Brugerbetaling har været praktiseret i Danmark en del år. I cykelcentrene betaler brugerne 5 kr. pr. dag, 60 kr. pr. måned eller 500 kr. pr. år. Her er tale om indendørs cykelparkering med personlig service og overvågning, dog således at det aften/ nat/weekend fungerer som aflåst cykelparkering. Aflåst, betalt cykelparkering. Sådanne er endnu ikke opstillet i Danmark. Drift og vedligehold Det er vigtigt, at cykelparkeringsanlæg i hele deres levetid signalérer status og ikke er grimme og forfaldne. Derfor er det vigtigt at renholdelse og løbende vedligeholdelse indgår som en væsentlig del af kravene til udformning og materialer. Det kan ikke nytte, at det er umuligt at fjerne fx visne blade eller papiraffald. Det skal ligeledes være muligt at fjerne graffiti, da graffiti signalerer forfald og utryghed. Ligeledes er det vigtigt at anlægget er robust overfor hærværk og reparationsvenligt, når skaden er sket. På de aflåste cykelparkeringer ved DSB-stationer betaler brugerne et beløb pr. år for en nøgle eller et nøglekort til cykelparkeringen. Prisen varierer fra gratis op til 200 kr. pr. år. De fleste steder ligger priserne på kr. pr. år. Her er tale om udendørs, aflåst, overdækket cykelparkering eller cykelkældre. Aflåst, betalt cykelparkering. Der findes cykelstativer på det internationale marked som fungerer som parkometre. Ved betaling med mønter eller kort udløses en bøjle, hvormed man kan låse cyklen fast til stativet. Disse stativer kan opstilles enkeltvis på fortove eller pladser. 115

10 116

Sønderborg Kommune. Cykelruteplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Cykelruteplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Cykelruteplan Sønderborg Kommune Cykelruteplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Cykelpolitik 2 Cykling, sundhed og miljø 3 Målsætninger for cykelrutenettet

Læs mere

Dansk Cyklist Forbund 2007. Cykelparkeringshåndbog

Dansk Cyklist Forbund 2007. Cykelparkeringshåndbog Dansk Cyklist Forbund 2007 Cykelparkeringshåndbog Titel Cykelparkeringshåndbog Forfattere Pablo Celis - Celis Consult Erik Bølling-Ladegaard - Dansk Cyklist Forbund Redaktion Pablo Celis - Celis Consult

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Cykel Parker og Rejs

Cykel Parker og Rejs Cykel Parker og Rejs Udgivet februar 2003 af Hovedstadens Udviklingsråd Trafikdivisionen, Anlæg og Bygninger Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby telefon: 36 13 14 00 telefax: 36 13 16 95 E-mail: hur@hur.dk

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Det digitale bycyelsystem

Det digitale bycyelsystem Det digitale bycyelsystem Thomas Pederson Innovation, konceptudvikling og projektstyring Gruppe 11 Anne Katrine Nørgaard Isholdt Astrid Kofoed Westh - akwe Daniel Præsius - dapr Marlene Mee Ahrens - mmah

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

XHusk tilmelding til: Cykelparkeringproblemer? - hjælpen er på vej. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 10 Årgang 5 maj 2006.

XHusk tilmelding til: Cykelparkeringproblemer? - hjælpen er på vej. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 10 Årgang 5 maj 2006. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 10 Årgang 5 maj 2006 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Cykelparkeringsproblemer? - hjælpen er på vej side 1 Cykelparkeringproblemer? - hjælpen

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Den globale cykelby - erfaringer fra Mexico City, New York og Guangzhou

Den globale cykelby - erfaringer fra Mexico City, New York og Guangzhou Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028. Sønderborg Kommune

CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028. Sønderborg Kommune CYKELHANDLINGSPLAN Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028 Sønderborg Kommune FORORD Sønderborg Kommune har gennem de sidste år haft større og større fokus på cyklisterne og har nu det ambitiøse mål, at

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013 Bussen holder En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder April 2013 2 Bussen holder Bussen holder Udgivet april 2013 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Cykeltrafik er mere end cykelstier

Cykeltrafik er mere end cykelstier FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

handlingsplan for grøn mobilitet kort version

handlingsplan for grøn mobilitet kort version handlingsplan for grøn mobilitet kort version Trafikken i København skaber i dag problemer med trængsel, forurening og udledning af CO2. Derfor skal vi fremover satse på de transportformer, der gør det

Læs mere

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009 CYKELVIDEN Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med det danske Cykelnetværk Nr. 20 - Årgang 7 - december 2008 INDEKS Startskuddet går for Århus Cykelby Cykelplanlægning

Læs mere

Det er in at være ude

Det er in at være ude Det er in at være ude i Statsfængslet i Ringe Udeanlægget efter Udeanlægget før Evaluering af nyt udeanlæg i Statsfængslet i Ringe Benny Schytte 2010 DER ER 'IN' AT VÆRE UDE i Statsfængslet i Ringe. Evaluering

Læs mere

Alle borgernes bidrag på sammenomaarhus.dk. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Alle borgernes bidrag på sammenomaarhus.dk. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Alle borgernes bidrag på sammenomaarhus.dk Oversigtsskema med alle bidrag fra borgerne på sammenomaarhus.dk. Bidragene er fordelt på følgende tre overordnede temaer ud fra hvor de fortrinsvis passer. Det

Læs mere