For Dreslette Skoles distrikt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For Dreslette Skoles distrikt"

Transkript

1 Juni 2008 For Dreslette Skoles distrikt 10. årg. Nyt fra fællesinstitutionen Inden længe vil der være nye muligheder på legepladsen ved Dreslette Skole til glæde både for børnene, der er indskrevet i skole og SFO, men også for besøgende. Det drejer sig om et stort legestativ, ja nærmest et helt byggeri med mange forskellige klatre- og balancemuligheder, net, udsigtstårn osv., som efter aftalen skal opsættes i uge 25. Finansieringen sker bl.a. via den konto vi kalder for arrangementskontoen, hvor midlerne jo stammer fra diverse sammenkomster på skolen: Skolekomedie, marked mv. Kontoen kunne dog ikke klare hele beløbet, som inkl. moms bliver på mere end kr., men fællesinstitutionen har heldigvis overført beløb til formålet, så nu er det en realitet. Børnene på hele institutionen glæder sig, og gæster er som sagt også velkomne. Desværre må jeg i samme forbindelse nævne, at vi her i foråret har oplevet hærværk på legepladsen ved fællesinstitutionen. Især gav tre episoder anledning til nogen bekymring: To pilehytter ved børnehaven blev ødelagt, der blev smadret flasker og spredt glasskår på børnehavens legeareal, og en bil havde været inde på boldbanen. Ofte, når vi oplever episoder af ovennævnte karakter, nævner vi det ved morgensamlingen, men også her skal jeg anmode alle om at være med til at holde øje med legepladsen. Hos os bør disse forholdsregler være tilstrækkelige, men på andre skoler har skrappere midler været nødvendige, flere skoler i Assens Kommune har nu videoovervågning. Skoleåret nærmer sig. Den nye børnehaveklasse (skolens 48. årgang) er indskrevet og klar til skolestart mandag d. 11. august. Vores gode 7. klasse er blevet konfirmeret, og de glæder sig nu til 1

2 nye oplevelser i en ny og spændende verden. Sommerferiens start er d Dreslette Skole maj 2008 Ole Mortensen Nyt fra Fællesbestyrelsen på Dreslette skole Siden sidste nyhedsbrev har vi holdt åbent hus for forældrene med den årlige skolelørdag første lørdag i marts. Traditionen tro byder dagen på et indblik i børnenes skoledag og giver os forældre et indblik i en skoledag, der for mange forældres vedkommende ser ikke så lidt anderledes ud end det vi oplevede. Har man lyst til at komme i skolen en almindelig hverdag er det altid en åben mulighed snak med klasselæreren. Den 7.april afholdt vi det obligatoriske beretningsmøde. Vi havde inviteret til formandens beretningsaflæggelse, suppleret med ost og rødvin. Det blev en aften med hyggeligt samvær, inspirerende snak og diskussion. Tak til de godt 30 deltagere gad vide om vi ikke fik startet en ny tradition her? Fra beretningen kan der kort nævnes nogle få punkter. Status for situationen i den ny kommune er generelt positiv. Trods en mindre beskæring af økonomien og meget sent fastlagte budgetter for det aktuelle år ligger vi godt i svinget. De økonomiske nøgletal for kommunen skoler er omtalt i sidste nyhedsbrev også her er billedet at vi klarer os godt, og i særdeleshed på IT-siden. I året der er gået har vi fået indskoling kørt ind, der jo blev fastlagt på kommunalt niveau. For vores vedkommende var det en fortsættelse af allerede indhøstede erfaringer og så kunne vi i fuldt omfang drage nytte af vores gode samarbejde mellem skole og SFO/børnehave, hvor flere af personalekræfterne nu lægges i såvel skole som pasningstilbud. Junior - Klubben for børn fra 4. til 7.klasse har fået en god opstart og tilslutning, hvor intentionen har været at give nogle hjemlige ram- 2

3 mer, hvor der er plads til leg og frie aktiviteter, men også lektiehjælp og tilbud om mad og hygge efter skole. I den kommende tid skal vi se lidt mere på samarbejde med begge vores naboskoler Ebberup og Haarby skole og er i gang med en strategisk analyse af vores institution, hvor vi fokuserer på såvel styrker som svagheder ved vores institution. Et væsentligt nyt initiativ, vi har arbejdet med, er en åbning af en vuggestue på vores institution. Vi indsendte i december en ansøgning parallelt med Gummerup skole om at oprette lokale vuggestuer. Desværre blev ansøgningen henlagt, idet man fra kommunal side arbejder med en såkaldt masterplan for området. Seneste nyt for vuggestuen er, at vi sender en ny revideret ansøgning om oprettelse af en vuggestue-enhed i de eksisterende lokaler. Dette vil dog kræve en mindre bygningsjustering. Men vi mener klart, at for disse penge vil vi lokalt få meget ekstra service for investeringen. Tak til Jer forældre for jeres store opbakning til de afholdte arrangementer og vi vil fra fællesbestyrelsen ønske alle forældre og børn en rigtig god sommer - også til Jer ansatte som igen i år har ydet en meget engageret indsats. På Fællesbestyrelsens vegne Ulrik Bräuner Nielsen Hvor er det bare dejligt! Som beskrevet i sidste nummer af Lokalbladet er Post Danmark fravalgt til omdeling af bladet grundet deres nye omdelingsregler. Spørgsmålet om, hvorledes bladet så skulle omdeles blev rejst. Bestyrelsen i forsamlingshuset tilbød at tage bladet med rundt i februar sammen med dilettantbladet. Så langt så godt! Senere henvendte Johannes Andersen, Krogsbjerg sig og tilbød at samle en gruppe frivillige omdelere, og p.t. er der 9-10 personer, der har sagt ja. Ligeledes 3

4 har Beboerforeningen i Brydegård, Brunshuse og Enemærket tilkendegivet, at de gerne vil omdele Lokalbladet i deres område Herfra skal der lyde en STOR OG VARM tak til de frivillige omdelere. kla 3. klasse på tur til Baagø Tirsdag d. 13. maj cyklede 3. klasse til Assens for at tage færgen til Baagø og overnatte på Naturskolen til næste dag. Vejret var med os, solen skinnede og vinder blæste i den rigtige retning. Humøret var højt og snakken gik lystigt på vores rute over Ebberup, Saltofte og Torøhuse. Vel ankommet, uden nogle punkteringer eller sammenstød, fik vi ishuset på havnen til at åbne, så vi kunne købe os en velfortjent is. På Baagø blev eleverne undervist af naturvejleder Karen Maan fra Assens Kommune. De fik fortalt om Baagøs gamle tørvemose, og de fik lejlighed til at fiske med net efter insekter og andet, der rørte sig i en nærliggende sø. En bronzefarvet stålorm og en masse sjældne frøer vakte stor opsigt. Eftermiddagen bød på kage ved færgelejet, og efter aftensmåltidet var der tid til at cykle en tur til Nordet og nyde solnedgangen og på hjemvejen et lille besøg i kirken. 4

5 Cykelturen hjem til skolen næste formiddag forløb også uden nogle problemer og med en del mindre snakken. Der var vist et par stykker, der var godt trætte i både ben og hoved da vi nåede hjem til skolen igen RJ Nyt fra Borgergruppen Borgergruppen for Dreslette Skoledistrikt holdt som tidligere nævnt generalforsamling d. 7. februar 2008, hvor Aksel Værge blev valgt ind i bestyrelsen og Inger Jacobsen trådte ind som suppleant i stedet for Svend Aage Hansen, der ikke ønskede genvalg. Som det implicit fremgår, blev bestyrelsen udvidet til 7 medlemmer, som ved det efterfølgende møde konstituerede sig således: Lene Rasmussen formand Jan Suni næstform. Karen Lise Andersen sekretær Erik Klindt Andersen* Signe Falkesgaard Helle Nielsen Aksel Værge Suppl. Inger Jacobsen * medlem af landdistriksrådet Som det tidligere er beskrevet er der lavet en lokalplan for Dreslette- Snave området i samarbejde med konsulentfirmaet GBL fra Kolding. Planen kan ses på Forskønnelse af området omkring Dreslette Forsamlingshus har længe stået på ønskesedlen, og i projektplanen er der også tegnet et forslag til dette. Tidligere er der i forbindelse med Fremtidsværkstedet, som Dreslette Sogns Beboerforening stod som garant for også lavet en plan for det samme område. Forslaget i projektplanen var lige avanceret nok til en landsby, og det andet forslag drejer sig kun lige om området omkring forsamlingshuset, og der er et ønske om at inddrage et større areal, så Borgergruppen har søgt og fået bevilliget penge til endnu en tegning 5

6 udarbejdet af GBL-gruppen på baggrund af de ønsker, man måtte have. Borgergruppen indkaldte derfor til møde i marts, desværre mødte der kun en enkelt op, så der indkaldtes til endnu et møde, hvor evt. interessenter var inviteret. Dette resulterede i en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en projektplan med ønsker og ideer, som så gerne skal resultere i en tegning, som skal danne grundlag for en kort og langsigtet arbejdsplan for forskønnelse af området omkring forsamlingshuset og skolen. Tovholder for denne gruppe er Signe Falkesgaard tlf eller mailadresse hvortil man kan rette henvendelse med ideer, ønsker eller lignende. Der er ligeledes nedsat en arbejdsgruppe vedrørende etablering af byporte og plantning af vejtræer. Tovholder for denne gruppe er Erik Klint Andersen tlf eller mailadresse hvortil der ligeledes kan rettes henvendelse med ideer, ønsker eller lignende. Efter sommerferien vil der blive nedsat arbejdsgrupper vedr. infrastruktur herom nærmere i næste nummer af Lokalbladet. Borgergruppen for Dreslette Skoledistrikt Høstfest i Dreslette Forsamlingshus lørdag d. 20. september mere herom i næste nr. af Lokalbladet. Arr. Dreslette Forsamlingshus 6

7 Dreslette Sogns Beboerforening INDBYDER HERMED TIL HYGGELIGT SAMVÆR Vi har reserveret 30 billetter til Revy i Rottefælden Søndag den 3. august 2008 Rottefælderevyen er Danmarks ældste fungerende revy og en af Svendborgs store kulturelle kendetegn. Revyen er med på det hele undtagen kedsomhed. Årets Rottefælderevy har 4 populære kunstnere: musicalstjernen Jesper Lundgaard, skuespilleren Louise Herbert, skuespilleren Lisbeth Gajhede og ikke mindst Jan Schou, Fældens kunstneriske leder. Jens Krøyer er som sædvanlig kapelmester. Før forestillingen serveres en lækker Revy-platte bestående af: Marineret sild, friskrøget forel m/røræg, spansk seranoskinke m/slikasparges, dyrlægens natmad, hønsesalat m/ananasring, rygeost m/purløg, ost, frisk frugt, brød, kiks og smør. Afgang Snave (skolen) kl Ankomst Snave kl

8 Pris pr. person for bus, revyplatte og billet kr. 600,00 (for medlemmer) kr. 630,00 (for ikke medlemmer) Tilmelding samt betaling til Kirsten Nielsen, Snavevej 11, tlf (Ved overførsel af penge snak med Kirsten) senest den 13. juni Sct. Hans aften kan i år atter fejres hos Snave Vognmandsforretning, Snavevej 13 mandag d kl Fællesspisning af medbragt mad. Drikkevarer skal købes. 8

9 Bålet tændes kl. ca Arr. Dreslette Forsamlingshus og Dreslette Sogns beboerforening Kom til grillaften i Dreslette Forsamlingshus. Pris: Fredag d kl , hvor der serveres grillmad med div. tilbehør. Voksne 100,00 kr. Børn op til 12 år er gratis. Drikkevarer skal købes i forsamlingshuset. Tilmelding senest til Inge tlf eller Svend Erik Husk høstfesten den 20. september- læs mere herom i næste nummer af Lokalbladet. Nyt i forsamlingshuset Mangler du/i musik til festen i forsamlingshuset? Lej forsamlingshusets nye anlæg for 500,00. Henvendelse til Lillian Rimer tlf

10 Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv Aftentur til Skovhytten i Damsboskoven Tirsdag d. 10. juni Vi mødes kl. 19 ved Dreslette Forsamlingshus, Ørbækvej 1 i Snave og følges derfra i egne biler til Skovhytten. Skovfoged Hans Knudsen vil vise rundt og fortælle om stedet. Medbring kaffe og brød, som kan nydes i hytten. Ønskes kørelejlighed kontakt tlf eller Alle er velkomne! Bestyrelsen Sidst på sommeren håber bestyrelsen på at have planlagt en gåtur i Dreslette, hvor vi skal høre om Dreslette bys historie og se Mosegård. ********* 10

11 Aktivitetskalender Juni Åbent i Lokalhistorisk arkiv Dreslette Forsamlingshus Arr. Lokalhistorisk Forening 10. Aftentur til Damsboskoven arr. Dreslette Lokalhistoriske forening 23. Sct. Hans aften hos Snave Vognmandsforretning. Bålet tændes Arr. Dreslette Forsamlingshus og Dreslette Sogns Beboerforening. kl kl ca kl ca Juli 2008 August Revy i Rottefælden - helaftensarrangement med spisning, revy m.m. 11. Åbent i Lokalhistorisk arkiv Dreslette Forsamlingshus Arr. Lokalhistorisk Forening 11. Skolen begynder igen Kl Snavefest program udsendes senere Mennesker og Tro Helnæs Højskole kl ca kl

12 29. Grillaften i Dreslette Forsamlingshus. arr. Forsamlingshuset 31. Bankospil i Dreslette Forsamlingshus Arr. Forsamlingshuset kl kl SPEJDERNYT Så er endnu en kvartal gået, og her hos spejderne har vi arbejdet med traditionelle spejderaktiviteter, men også aktiviteter som at lave luftballoner, har været på mødeplanen. I april måned sendte vi 30 bævere og ulve til distriktsturnering i Hårby, og ud over at have en hyggelig dag, lærte vi en masse om kroppen gennem forskellige opgaver. Dertil skal da også nævnes, at alle vores familier/bander kom hjem med rigtig gode placeringer. Vi havde 2 bæverfamilier af sted, disse kom hjem med en 1. plads og en 5 plads. Vi havde også 3 ulvebander af sted, disse kom hjem med en 1. plads, en 3. plads og en 7. plads. I den kommende tid kan vi se frem til vores gruppe sommerweekend, som i år går til Helnæs mølle, turen ligger d maj. Efter planen skal der prøves kræfter med bl.a. træklatring og kanosejlads, vi skal selvfølgelig sove i telt og lave bålmad. Ellers arbejder vi videre med vores basismærker i bæver og ulve enhederne, ved st. spejderne arbejdes der videre med pionering. I juni afholder vi igen i år en familieaktivitetsdag, for alle spejderen og deres familier, og håber den bliver lige så hyggelig som sidste år. 12

13 Vi slutter sæsonen af d. 26. juni, og holder så en god lang sommerferie. Vi holder møde Bævere: Onsdag kl Bæverleder: Gert Christensen TLF: Ulve: Onsdag kl Ulveledere: Michelle Nancke TLF: Mikael Hansen TLF: Spejdere: Onsdag kl Tropsleder: Sanne Gynthersen TLF: Patruljeledere: Jesper Larsen TLF: Mathias Nielsen TLF:

14 SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE: Udflugt til Brødremenighedens Christiansfeld. Lørdag d. 13. september. Rundvisning i Byen Christiansfeld Bla. brødremenighedens kirke og kirkegård. Frokost på hotellet. Pris: 200 kr. pr. person. Inkl. bus, rundvisning og frokost. Tilmelding til menighedsrådet på tlf (Kirsten Ø. Rasmussen) eller (Vibeke B. Andersen). I forbindelse med udflugten er der foredrag 14

15 Onsdag d. 10 september kl Danmarks første folkebevægelse v/ Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen i Dreslette Konfirmandstue. Om brødremenighedens (herrnhuternes) baggrund og indflydelse på det danske samfund, kultur og åndsliv. Og om de forbindelser og påvirkninger, der i tidens løb har været mellem Dreslette sogn og Christiansfeld. Nyt fra Dreslette Menighedsråd Højskolekursus om menneske og tro august 2008 Tilrettelagt af højskoleforstander Kristian Kjær Nielsen og sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen. 15

16 FOREDRAG bl.a. Folketing og folkekirke v. folketingsmedlem Britta Schall Holberg, Hagenskov De Fire Store Aarhusteologerne v. sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen, Dreslette/Helnæs Hereticakredsen v. sognepræst Ole Juul, Ødum Møllers Myter v. højskoleforstander Kristian Kjær Nielsen Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes v. sognepræst Keld Schelander, Gamtofte/Turup Ole Wivel v. sognepræst Kristian Østergaard, Sorø Retsopgøret efter Besættelsen v. sognepræst Thomas Beck, Sandager UDFLUGTER bl.a. til: Christianskirken i Fredericia med Bjørn Nørgaards glasmosaik, Lyng kirke, Gamtofte kirke og Turup kirke med Maja Lisa Engelhardts alterbillede, m.m. FILM Den Store Stilhed af den tyske instruktør Philip Gröning Prisen for ugekurset er 2900 kr. på dobbeltværelse og 3300 kr. på et enkeltværelse. Prisen dækker undervisning, kost og logi incl. Sengelinned og håndklæder samt alle udflugter og éntreudgifter. Der er mulighed for at deltage som dagkursist uden overnatning for 1500 kr. Kontakt: Højskolen på Helnæs. Helnæs Byvej 63, 5631 Ebberup - Telefon Det Evige Liv v. sognepræst Troels Bak 16

17 Steensgaard, Vestergang kirke, Helsingør Nyt fra Dreslette Gymnastik og idrætsforening Efter en generalforsamling og 14 dage senere, en ekstraordinær generalforsamling, lykkedes det endelig, at få sammensat en ny bestyrelse i Dreslette Gymnastik og idrætsforening. Bestyrelsen konstituerede sig med følgende medlemmer: Formand: Flemming Jensen Snavevej 43, Tlf Næstformand: Maria Hindse Snavevej 13 Kasserer: Karen Bendtsen Snavevej 29 Gitte & Finn Andersen Ørbækvej 3 Lars Werner Herredsbjerg 18 17

18 Gitte Munk Ravnebjerg 7 Suppleanter: John Nielsen Herredsbjerg 16 Tina Stougaard Snavevej 16 18

19 Da det tog sin tid, at få valgt en ny bestyrelse og før vi får overblik over alle de opgaver der ligger i et bestyrelsesarbejde, vil der her i foråret kun være et minimum af idrætsaktiviteter. På bestyrelsens vegne Flemming E. Jensen Som altid, skal der her lyde en opfordring til at melde sig, hvis man gerne vil gøre et stykke arbejde i vores idrætsforening, og herigennem være med til at udvide tilbuddet af aktiviteter for børn og voksne i vores lokalsamfund Om det er, som instruktør, hjælpeinstruktør, praktisk hjælp til forskellige opgaver, telthold eller andet. Du bestemmer selv. Vi har brug for alle. Snavefesten 2008 På et møde, hvor repræsentanter fra beboerforeningen, forsamlingshuset og idrætsforeningen deltog, blev det besluttet, at placere årets Snavefest i dagene fra fredag den 15. august til søndag den 17. august. Vi snakkede om alt fra mad, musik, og aktiviteter, til børnepasning. Men noget endeligt blev ikke besluttet, kun tidspunktet. Det endelige program for Snavefesten kommer i starten af august. FJ. 19

20 Gymnastikopvisning Som afslutning på en god og sjov gymnastiksæson, afholdt Dreslette Gymnastik og Idrætsforening sin årlige gymnastikopvisning i Dreslette Skole' s Gymnastiksal, hvor der var opvisning fra børne- og voksenholdene. Stemningen var god og opvisningen blev rundet af med sodavand og flødeboller. Vel mødt senere på året til en ny omgang gymnastik. DGIF 20

21 Teltudlejning sektion ca. 30 personer - (6 x 6 meter) kr. 1000,00 2 sektion ca. 60 personer - (6x12 meter) kr. 1500,00 3 sektion ca. 90 personer - (6x18 meter) kr. 2000,00 4 sektion ca. 120 personer - (6x24 meter) kr. 3000,00 Dansegulv kr. 500,00 12 stk. borde 80x240 cm (8 pers.) pr. stk. kr. 40, stk. klapstole pr. stk. Kr. 05,00 - Overstående priser er inkl. opsætning og levering. - Borde & stole kan lejes særskilt!. Bestilling kan ske ved undertegnede John Nielsen Herredsbjerg Tlf:

22 Fokus på Charlottes private dagpleje På sådan en mandag hvor hele Assens Kommune er ramt af strejke blandt dagplejere, snakkede jeg med Charlotte Bendtsen, som har Charlottes private dagpleje. Hun fortæller: Jeg startede som kommunal dagplejer i mit hjem på Smedegyden i november, men jeg havde ikke nogen særlig god oplevelse af samarbejdet med kommunen. Derfor valgte jeg at forlade jobbet i min prøvetid. Jeg var klar over, at mit arbejde med børnene var det, jeg gerne ville. Som kommunal dagplejer passede jeg 3 børn, og da deres forældre sagde: - vores børn bliver, hvor de er - (et kæmpe klap på skulderen). - Og mit hjem var godkendt til børnepasning, så åbnede jeg glad og stolt Charlottes private dagleje. Herefter var jeg straks klar til at modtage jordens skønneste unger. Jeg startede med de 3 børn, som jeg tidligere havde passet. Forskellen på dengang og nu er, at her i min dagpleje bestemmer vi i fællesskab, mine børn, deres forældre og jeg, og der er ikke andre til at bestemme. Det har været en kanon positiv start med glade unger og deres forældre, så jeg kan ikke tænke mig en bedre arbejdsplads der har været en god opbakning til min dagpleje og et tæt forældresamarbejde. I Charlottes private dagpleje, går vi mest op i, hvad lige netop dit barn er glad for. Dit barn kommer altid i første række. Her bliver grinet, sunget og danset, vi maler, klipper og klistrer, bager kager og boller. Vi er i haven, hvor vi planter og sår - lige nu er der sået solsikker. Hønsene bliver passet og snakket med, ja her er liv og glade dage, fortæller Charlotte.Vi bruger dagen på at være kreative, vi er ude hver dag og alle hjælper hinanden.min målsætning med dagplejen er at skabe et sundt og trygt miljø, hvor der er rart at være. 22

23 Jeg kan fortælle, at der er flere kollegaer, som har taget godt imod mig. Men særligt har Anita, som også er min gode nabo og Anette Hall i Assens været en stor hjælp Jeg har aldrig et eneste øjeblik fortrudt mit valg. Dagplejens åbningstider er hver dag kl Undtagen fredag, hvor åbningstiden er kl Privat dagpleje er en pasningsordning, hvor forældrene køber børnepasning hos mig, og jeg er selvstændig erhvervsdrivende. Du kan læse mere på - erhverv K.Ø.R Markedspladsen Arbejde søges. Jeg hedder Thor Emtkjær Laugesen og bor i Snave. Jeg er en dreng på 13 år, bliver 14 til juni, og jeg søger arbejde. Mangler du/i en dreng til noget praktisk arbejde, er jeg interesseret. Henvendelse til Thor Emtkjær Laugesen Snavevej Haarby Mobil: Kørelejlighed søges. Hej! Da jeg efter sommerferien skal starte på HTX på Dalum UddannelsesCenter, søger jeg samkørsel fra Dreslette/Snave området til uddannelsescentret. Landbrugsvej 55, 5260 Odense S eller til Faaborgrundkørslen. Jeg skal hver dag møde kl Venligst Laurits Anesen, Herredsbjerg

24 Nyt fra redaktionen I skrivende stund er mørket ved at sænke sig over endnu en pragtfuld forårsdag med næsten sommerlige temperaturer. Naturen er overvældende, som den er sprunget ud med lynets hast har det nogensinde været flottere end i år? Je mærker i år, I Danmark æ de vår, - de lövter så fo u erle here e i mit sej; naturen æ fo a re, e er je ha vårren blej. Ja, Mads Hansen Opvågnen fra 1870 er stadig lige aktuel.. Lissi Christensen har desværre meddelt, at hun ikke længere ønsker at skrive Stafetten til Lokalbladet. Tusind tak for et godt samarbejde og for gode Stafetter i de forløbne år. Som det ses er redaktionen ved at være lidt tynd, så skulle der være en enkelt eller to, der skulle have lyst til at skrive til bladet, ville det være dejligt. Dersom lysten til at interviewe er til stede, men det at få det på papiret synes vanskeligere, så finder vi ud af det. Ring eller mail gerne på nedenstående numre eller adresser. God sommer! Deadline til næste nummer er: Fredag d. 8. august 2008 Redaktionen: Kirsten Rasmussen ( ), og Karen Lise Andersen( eller eller 24

25 25

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt Marts 2007 9.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Den nye Assens Kommune er nu en realitet, og et skolevæsen med 15 forskellige folkeskoler skal på nogle områder have

Læs mere

For Dreslette Skoles distrikt. Marts 2009 11.årg.

For Dreslette Skoles distrikt. Marts 2009 11.årg. 1 For Dreslette Skoles distrikt Marts 2009 11.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Menneskets hjerne er et forunderligt organ, som konstant er i forandring og udvikling. Hjerneforskere påstår, at hjernen næsten

Læs mere

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt December 2007 10. årg. Nyt fra Fællesinstitutionen Dreslette Skoles 6. klasse - og deres klasselærer Mie Philipsen arbejder i skrivende stund hårdt på at blive

Læs mere

For Dreslette Skoles distrikt

For Dreslette Skoles distrikt For Dreslette Skoles distrikt Marts 2014 16. årg. Nyt fra Fællesinstitutionen I dette forår arbejdes der på alle landets skoler med den nye folkeskolereform. Det konstateres fra mange sider, at der er

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

For Dreslette Skoles distrikt

For Dreslette Skoles distrikt For Dreslette Skoles distrikt September 2014 17. årg. Nyt fra fællesinstitutionen Et nyt skoleår er nu i gang og med den en ny skolereform, som mange forventer sig en masse af. Der har traditionen tro

Læs mere

BORGERNYT. Sponsor-Motionsdag d. 31 aug. Kom og få en dejlig dag. Verninge, set med en Verningegensers øjne Ud på den anden side

BORGERNYT. Sponsor-Motionsdag d. 31 aug. Kom og få en dejlig dag. Verninge, set med en Verningegensers øjne Ud på den anden side BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn August 2013 Sponsor-Motionsdag d. 31 aug. Kom og få en dejlig dag. VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT Borgernyt, er bladet

Læs mere

Øster Starup Sogn og Vester Nebel Sogn 38. årgang nr. 2. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn - 37. årgang nr.3 - August 2014

Øster Starup Sogn og Vester Nebel Sogn 38. årgang nr. 2. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn - 37. årgang nr.3 - August 2014 - VI MØDES TIL SOMMERFEST 18.-21. JUNI Øster Starup Sogn og Vester Nebel Sogn 38. årgang nr. 2 Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn - 37. årgang nr.3 - August 2014 1 2 Foreningsnyt Indhold... 38. årgang

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Foreningsbladet i Gjern

Foreningsbladet i Gjern Foreningsbladet i Gjern Nr 129 marts, april, maj 2015 side 1 REDAKTIONELT/INDHOLDSFORTEGNELSE Dette nummer af Gjern Stafetten er samlet af: Margaret Skovsen, Herredsvejen 2, 8883 Gjern, 86 87 56 75, margaret.skovsen@mail.tele.dk

Læs mere

Jordløse Kirke KLUBBLAD JORDLØSE BOLDKLUB. Nr. 46 September 2011 23. årg.

Jordløse Kirke KLUBBLAD JORDLØSE BOLDKLUB. Nr. 46 September 2011 23. årg. Jordløse Kirke KLUBBLAD JORDLØSE BOLDKLUB Nr. 46 September 2011 23. årg. REDAKTIONEN KLUBBLAD JORDLØSE BOLDKLUB OPLAG: 700 eksemplarer Hans Erik Jørgensen (ansh.) Ulla Nyborg Redaktør Layout, sats, repro

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

Tidende. 16. Årgang - 2. Udgave - Maj 2011

Tidende. 16. Årgang - 2. Udgave - Maj 2011 Tidende 16. Årgang - 2. Udgave - Maj 2011 Kunstudvalget i Skjød I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Borgermøde Kunstner besøger Skjød Årets sommerfest - hygge for små og store.og meget

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 32 Maj 2007 Årgang 7. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 32 Maj 2007 Årgang 7. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 32 Maj 2007 Årgang 7 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF. Redaktion

Læs mere

Nors-Tved Øster Vandet

Nors-Tved Øster Vandet Nors-Tved Øster Vandet Den gamle købmandsbutik på nye hænder Malermester Atlas nu med butik i Nors Juli - August 2015 10. årgang Thy på Rådhuspladsen? Næh, det er Nors på Store Torv. Et par stemningsbilleder

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Foreningsbladet. Er sommeren lockout ed? for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. Er sommeren lockout ed? for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 19. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2013 Er sommeren lockout ed? Mens vi venter på sommeren for alvor bryder igennem, kan du blive opdateret på hvad der

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels. dag. - Se billederne. Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors

Nors-Tved Tidende. Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels. dag. - Se billederne. Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors Nors-Tved Tidende Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels sidste dag. - Se billederne Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors På tur ved omfartsvejen. Juniorklubben har fået

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 35 Marts 2008 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 35 Marts 2008 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 35 Marts 2008 Årgang 9 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum Borgerbladet Nr. 3 36. årgang Juni 2014 Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014 Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum Side 27: 50 års jubilæum Borgerforeningens flagregler

Læs mere

Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6

Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6 38. årgang nr. 146 Juni 2015 Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6 Foto: Hans Gravsholt Der var stor spørgelyst, og ikke alle spørgsmål kunne nås. Det var heller ikke så let at få politikerne

Læs mere