For Dreslette Skoles distrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For Dreslette Skoles distrikt"

Transkript

1 Juni 2008 For Dreslette Skoles distrikt 10. årg. Nyt fra fællesinstitutionen Inden længe vil der være nye muligheder på legepladsen ved Dreslette Skole til glæde både for børnene, der er indskrevet i skole og SFO, men også for besøgende. Det drejer sig om et stort legestativ, ja nærmest et helt byggeri med mange forskellige klatre- og balancemuligheder, net, udsigtstårn osv., som efter aftalen skal opsættes i uge 25. Finansieringen sker bl.a. via den konto vi kalder for arrangementskontoen, hvor midlerne jo stammer fra diverse sammenkomster på skolen: Skolekomedie, marked mv. Kontoen kunne dog ikke klare hele beløbet, som inkl. moms bliver på mere end kr., men fællesinstitutionen har heldigvis overført beløb til formålet, så nu er det en realitet. Børnene på hele institutionen glæder sig, og gæster er som sagt også velkomne. Desværre må jeg i samme forbindelse nævne, at vi her i foråret har oplevet hærværk på legepladsen ved fællesinstitutionen. Især gav tre episoder anledning til nogen bekymring: To pilehytter ved børnehaven blev ødelagt, der blev smadret flasker og spredt glasskår på børnehavens legeareal, og en bil havde været inde på boldbanen. Ofte, når vi oplever episoder af ovennævnte karakter, nævner vi det ved morgensamlingen, men også her skal jeg anmode alle om at være med til at holde øje med legepladsen. Hos os bør disse forholdsregler være tilstrækkelige, men på andre skoler har skrappere midler været nødvendige, flere skoler i Assens Kommune har nu videoovervågning. Skoleåret nærmer sig. Den nye børnehaveklasse (skolens 48. årgang) er indskrevet og klar til skolestart mandag d. 11. august. Vores gode 7. klasse er blevet konfirmeret, og de glæder sig nu til 1

2 nye oplevelser i en ny og spændende verden. Sommerferiens start er d Dreslette Skole maj 2008 Ole Mortensen Nyt fra Fællesbestyrelsen på Dreslette skole Siden sidste nyhedsbrev har vi holdt åbent hus for forældrene med den årlige skolelørdag første lørdag i marts. Traditionen tro byder dagen på et indblik i børnenes skoledag og giver os forældre et indblik i en skoledag, der for mange forældres vedkommende ser ikke så lidt anderledes ud end det vi oplevede. Har man lyst til at komme i skolen en almindelig hverdag er det altid en åben mulighed snak med klasselæreren. Den 7.april afholdt vi det obligatoriske beretningsmøde. Vi havde inviteret til formandens beretningsaflæggelse, suppleret med ost og rødvin. Det blev en aften med hyggeligt samvær, inspirerende snak og diskussion. Tak til de godt 30 deltagere gad vide om vi ikke fik startet en ny tradition her? Fra beretningen kan der kort nævnes nogle få punkter. Status for situationen i den ny kommune er generelt positiv. Trods en mindre beskæring af økonomien og meget sent fastlagte budgetter for det aktuelle år ligger vi godt i svinget. De økonomiske nøgletal for kommunen skoler er omtalt i sidste nyhedsbrev også her er billedet at vi klarer os godt, og i særdeleshed på IT-siden. I året der er gået har vi fået indskoling kørt ind, der jo blev fastlagt på kommunalt niveau. For vores vedkommende var det en fortsættelse af allerede indhøstede erfaringer og så kunne vi i fuldt omfang drage nytte af vores gode samarbejde mellem skole og SFO/børnehave, hvor flere af personalekræfterne nu lægges i såvel skole som pasningstilbud. Junior - Klubben for børn fra 4. til 7.klasse har fået en god opstart og tilslutning, hvor intentionen har været at give nogle hjemlige ram- 2

3 mer, hvor der er plads til leg og frie aktiviteter, men også lektiehjælp og tilbud om mad og hygge efter skole. I den kommende tid skal vi se lidt mere på samarbejde med begge vores naboskoler Ebberup og Haarby skole og er i gang med en strategisk analyse af vores institution, hvor vi fokuserer på såvel styrker som svagheder ved vores institution. Et væsentligt nyt initiativ, vi har arbejdet med, er en åbning af en vuggestue på vores institution. Vi indsendte i december en ansøgning parallelt med Gummerup skole om at oprette lokale vuggestuer. Desværre blev ansøgningen henlagt, idet man fra kommunal side arbejder med en såkaldt masterplan for området. Seneste nyt for vuggestuen er, at vi sender en ny revideret ansøgning om oprettelse af en vuggestue-enhed i de eksisterende lokaler. Dette vil dog kræve en mindre bygningsjustering. Men vi mener klart, at for disse penge vil vi lokalt få meget ekstra service for investeringen. Tak til Jer forældre for jeres store opbakning til de afholdte arrangementer og vi vil fra fællesbestyrelsen ønske alle forældre og børn en rigtig god sommer - også til Jer ansatte som igen i år har ydet en meget engageret indsats. På Fællesbestyrelsens vegne Ulrik Bräuner Nielsen Hvor er det bare dejligt! Som beskrevet i sidste nummer af Lokalbladet er Post Danmark fravalgt til omdeling af bladet grundet deres nye omdelingsregler. Spørgsmålet om, hvorledes bladet så skulle omdeles blev rejst. Bestyrelsen i forsamlingshuset tilbød at tage bladet med rundt i februar sammen med dilettantbladet. Så langt så godt! Senere henvendte Johannes Andersen, Krogsbjerg sig og tilbød at samle en gruppe frivillige omdelere, og p.t. er der 9-10 personer, der har sagt ja. Ligeledes 3

4 har Beboerforeningen i Brydegård, Brunshuse og Enemærket tilkendegivet, at de gerne vil omdele Lokalbladet i deres område Herfra skal der lyde en STOR OG VARM tak til de frivillige omdelere. kla 3. klasse på tur til Baagø Tirsdag d. 13. maj cyklede 3. klasse til Assens for at tage færgen til Baagø og overnatte på Naturskolen til næste dag. Vejret var med os, solen skinnede og vinder blæste i den rigtige retning. Humøret var højt og snakken gik lystigt på vores rute over Ebberup, Saltofte og Torøhuse. Vel ankommet, uden nogle punkteringer eller sammenstød, fik vi ishuset på havnen til at åbne, så vi kunne købe os en velfortjent is. På Baagø blev eleverne undervist af naturvejleder Karen Maan fra Assens Kommune. De fik fortalt om Baagøs gamle tørvemose, og de fik lejlighed til at fiske med net efter insekter og andet, der rørte sig i en nærliggende sø. En bronzefarvet stålorm og en masse sjældne frøer vakte stor opsigt. Eftermiddagen bød på kage ved færgelejet, og efter aftensmåltidet var der tid til at cykle en tur til Nordet og nyde solnedgangen og på hjemvejen et lille besøg i kirken. 4

5 Cykelturen hjem til skolen næste formiddag forløb også uden nogle problemer og med en del mindre snakken. Der var vist et par stykker, der var godt trætte i både ben og hoved da vi nåede hjem til skolen igen RJ Nyt fra Borgergruppen Borgergruppen for Dreslette Skoledistrikt holdt som tidligere nævnt generalforsamling d. 7. februar 2008, hvor Aksel Værge blev valgt ind i bestyrelsen og Inger Jacobsen trådte ind som suppleant i stedet for Svend Aage Hansen, der ikke ønskede genvalg. Som det implicit fremgår, blev bestyrelsen udvidet til 7 medlemmer, som ved det efterfølgende møde konstituerede sig således: Lene Rasmussen formand Jan Suni næstform. Karen Lise Andersen sekretær Erik Klindt Andersen* Signe Falkesgaard Helle Nielsen Aksel Værge Suppl. Inger Jacobsen * medlem af landdistriksrådet Som det tidligere er beskrevet er der lavet en lokalplan for Dreslette- Snave området i samarbejde med konsulentfirmaet GBL fra Kolding. Planen kan ses på Forskønnelse af området omkring Dreslette Forsamlingshus har længe stået på ønskesedlen, og i projektplanen er der også tegnet et forslag til dette. Tidligere er der i forbindelse med Fremtidsværkstedet, som Dreslette Sogns Beboerforening stod som garant for også lavet en plan for det samme område. Forslaget i projektplanen var lige avanceret nok til en landsby, og det andet forslag drejer sig kun lige om området omkring forsamlingshuset, og der er et ønske om at inddrage et større areal, så Borgergruppen har søgt og fået bevilliget penge til endnu en tegning 5

6 udarbejdet af GBL-gruppen på baggrund af de ønsker, man måtte have. Borgergruppen indkaldte derfor til møde i marts, desværre mødte der kun en enkelt op, så der indkaldtes til endnu et møde, hvor evt. interessenter var inviteret. Dette resulterede i en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en projektplan med ønsker og ideer, som så gerne skal resultere i en tegning, som skal danne grundlag for en kort og langsigtet arbejdsplan for forskønnelse af området omkring forsamlingshuset og skolen. Tovholder for denne gruppe er Signe Falkesgaard tlf eller mailadresse hvortil man kan rette henvendelse med ideer, ønsker eller lignende. Der er ligeledes nedsat en arbejdsgruppe vedrørende etablering af byporte og plantning af vejtræer. Tovholder for denne gruppe er Erik Klint Andersen tlf eller mailadresse hvortil der ligeledes kan rettes henvendelse med ideer, ønsker eller lignende. Efter sommerferien vil der blive nedsat arbejdsgrupper vedr. infrastruktur herom nærmere i næste nummer af Lokalbladet. Borgergruppen for Dreslette Skoledistrikt Høstfest i Dreslette Forsamlingshus lørdag d. 20. september mere herom i næste nr. af Lokalbladet. Arr. Dreslette Forsamlingshus 6

7 Dreslette Sogns Beboerforening INDBYDER HERMED TIL HYGGELIGT SAMVÆR Vi har reserveret 30 billetter til Revy i Rottefælden Søndag den 3. august 2008 Rottefælderevyen er Danmarks ældste fungerende revy og en af Svendborgs store kulturelle kendetegn. Revyen er med på det hele undtagen kedsomhed. Årets Rottefælderevy har 4 populære kunstnere: musicalstjernen Jesper Lundgaard, skuespilleren Louise Herbert, skuespilleren Lisbeth Gajhede og ikke mindst Jan Schou, Fældens kunstneriske leder. Jens Krøyer er som sædvanlig kapelmester. Før forestillingen serveres en lækker Revy-platte bestående af: Marineret sild, friskrøget forel m/røræg, spansk seranoskinke m/slikasparges, dyrlægens natmad, hønsesalat m/ananasring, rygeost m/purløg, ost, frisk frugt, brød, kiks og smør. Afgang Snave (skolen) kl Ankomst Snave kl

8 Pris pr. person for bus, revyplatte og billet kr. 600,00 (for medlemmer) kr. 630,00 (for ikke medlemmer) Tilmelding samt betaling til Kirsten Nielsen, Snavevej 11, tlf (Ved overførsel af penge snak med Kirsten) senest den 13. juni Sct. Hans aften kan i år atter fejres hos Snave Vognmandsforretning, Snavevej 13 mandag d kl Fællesspisning af medbragt mad. Drikkevarer skal købes. 8

9 Bålet tændes kl. ca Arr. Dreslette Forsamlingshus og Dreslette Sogns beboerforening Kom til grillaften i Dreslette Forsamlingshus. Pris: Fredag d kl , hvor der serveres grillmad med div. tilbehør. Voksne 100,00 kr. Børn op til 12 år er gratis. Drikkevarer skal købes i forsamlingshuset. Tilmelding senest til Inge tlf eller Svend Erik Husk høstfesten den 20. september- læs mere herom i næste nummer af Lokalbladet. Nyt i forsamlingshuset Mangler du/i musik til festen i forsamlingshuset? Lej forsamlingshusets nye anlæg for 500,00. Henvendelse til Lillian Rimer tlf

10 Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv Aftentur til Skovhytten i Damsboskoven Tirsdag d. 10. juni Vi mødes kl. 19 ved Dreslette Forsamlingshus, Ørbækvej 1 i Snave og følges derfra i egne biler til Skovhytten. Skovfoged Hans Knudsen vil vise rundt og fortælle om stedet. Medbring kaffe og brød, som kan nydes i hytten. Ønskes kørelejlighed kontakt tlf eller Alle er velkomne! Bestyrelsen Sidst på sommeren håber bestyrelsen på at have planlagt en gåtur i Dreslette, hvor vi skal høre om Dreslette bys historie og se Mosegård. ********* 10

11 Aktivitetskalender Juni Åbent i Lokalhistorisk arkiv Dreslette Forsamlingshus Arr. Lokalhistorisk Forening 10. Aftentur til Damsboskoven arr. Dreslette Lokalhistoriske forening 23. Sct. Hans aften hos Snave Vognmandsforretning. Bålet tændes Arr. Dreslette Forsamlingshus og Dreslette Sogns Beboerforening. kl kl ca kl ca Juli 2008 August Revy i Rottefælden - helaftensarrangement med spisning, revy m.m. 11. Åbent i Lokalhistorisk arkiv Dreslette Forsamlingshus Arr. Lokalhistorisk Forening 11. Skolen begynder igen Kl Snavefest program udsendes senere Mennesker og Tro Helnæs Højskole kl ca kl

12 29. Grillaften i Dreslette Forsamlingshus. arr. Forsamlingshuset 31. Bankospil i Dreslette Forsamlingshus Arr. Forsamlingshuset kl kl SPEJDERNYT Så er endnu en kvartal gået, og her hos spejderne har vi arbejdet med traditionelle spejderaktiviteter, men også aktiviteter som at lave luftballoner, har været på mødeplanen. I april måned sendte vi 30 bævere og ulve til distriktsturnering i Hårby, og ud over at have en hyggelig dag, lærte vi en masse om kroppen gennem forskellige opgaver. Dertil skal da også nævnes, at alle vores familier/bander kom hjem med rigtig gode placeringer. Vi havde 2 bæverfamilier af sted, disse kom hjem med en 1. plads og en 5 plads. Vi havde også 3 ulvebander af sted, disse kom hjem med en 1. plads, en 3. plads og en 7. plads. I den kommende tid kan vi se frem til vores gruppe sommerweekend, som i år går til Helnæs mølle, turen ligger d maj. Efter planen skal der prøves kræfter med bl.a. træklatring og kanosejlads, vi skal selvfølgelig sove i telt og lave bålmad. Ellers arbejder vi videre med vores basismærker i bæver og ulve enhederne, ved st. spejderne arbejdes der videre med pionering. I juni afholder vi igen i år en familieaktivitetsdag, for alle spejderen og deres familier, og håber den bliver lige så hyggelig som sidste år. 12

13 Vi slutter sæsonen af d. 26. juni, og holder så en god lang sommerferie. Vi holder møde Bævere: Onsdag kl Bæverleder: Gert Christensen TLF: Ulve: Onsdag kl Ulveledere: Michelle Nancke TLF: Mikael Hansen TLF: Spejdere: Onsdag kl Tropsleder: Sanne Gynthersen TLF: Patruljeledere: Jesper Larsen TLF: Mathias Nielsen TLF:

14 SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE: Udflugt til Brødremenighedens Christiansfeld. Lørdag d. 13. september. Rundvisning i Byen Christiansfeld Bla. brødremenighedens kirke og kirkegård. Frokost på hotellet. Pris: 200 kr. pr. person. Inkl. bus, rundvisning og frokost. Tilmelding til menighedsrådet på tlf (Kirsten Ø. Rasmussen) eller (Vibeke B. Andersen). I forbindelse med udflugten er der foredrag 14

15 Onsdag d. 10 september kl Danmarks første folkebevægelse v/ Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen i Dreslette Konfirmandstue. Om brødremenighedens (herrnhuternes) baggrund og indflydelse på det danske samfund, kultur og åndsliv. Og om de forbindelser og påvirkninger, der i tidens løb har været mellem Dreslette sogn og Christiansfeld. Nyt fra Dreslette Menighedsråd Højskolekursus om menneske og tro august 2008 Tilrettelagt af højskoleforstander Kristian Kjær Nielsen og sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen. 15

16 FOREDRAG bl.a. Folketing og folkekirke v. folketingsmedlem Britta Schall Holberg, Hagenskov De Fire Store Aarhusteologerne v. sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen, Dreslette/Helnæs Hereticakredsen v. sognepræst Ole Juul, Ødum Møllers Myter v. højskoleforstander Kristian Kjær Nielsen Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes v. sognepræst Keld Schelander, Gamtofte/Turup Ole Wivel v. sognepræst Kristian Østergaard, Sorø Retsopgøret efter Besættelsen v. sognepræst Thomas Beck, Sandager UDFLUGTER bl.a. til: Christianskirken i Fredericia med Bjørn Nørgaards glasmosaik, Lyng kirke, Gamtofte kirke og Turup kirke med Maja Lisa Engelhardts alterbillede, m.m. FILM Den Store Stilhed af den tyske instruktør Philip Gröning Prisen for ugekurset er 2900 kr. på dobbeltværelse og 3300 kr. på et enkeltværelse. Prisen dækker undervisning, kost og logi incl. Sengelinned og håndklæder samt alle udflugter og éntreudgifter. Der er mulighed for at deltage som dagkursist uden overnatning for 1500 kr. Kontakt: Højskolen på Helnæs. Helnæs Byvej 63, 5631 Ebberup - Telefon Det Evige Liv v. sognepræst Troels Bak 16

17 Steensgaard, Vestergang kirke, Helsingør Nyt fra Dreslette Gymnastik og idrætsforening Efter en generalforsamling og 14 dage senere, en ekstraordinær generalforsamling, lykkedes det endelig, at få sammensat en ny bestyrelse i Dreslette Gymnastik og idrætsforening. Bestyrelsen konstituerede sig med følgende medlemmer: Formand: Flemming Jensen Snavevej 43, Tlf Næstformand: Maria Hindse Snavevej 13 Kasserer: Karen Bendtsen Snavevej 29 Gitte & Finn Andersen Ørbækvej 3 Lars Werner Herredsbjerg 18 17

18 Gitte Munk Ravnebjerg 7 Suppleanter: John Nielsen Herredsbjerg 16 Tina Stougaard Snavevej 16 18

19 Da det tog sin tid, at få valgt en ny bestyrelse og før vi får overblik over alle de opgaver der ligger i et bestyrelsesarbejde, vil der her i foråret kun være et minimum af idrætsaktiviteter. På bestyrelsens vegne Flemming E. Jensen Som altid, skal der her lyde en opfordring til at melde sig, hvis man gerne vil gøre et stykke arbejde i vores idrætsforening, og herigennem være med til at udvide tilbuddet af aktiviteter for børn og voksne i vores lokalsamfund Om det er, som instruktør, hjælpeinstruktør, praktisk hjælp til forskellige opgaver, telthold eller andet. Du bestemmer selv. Vi har brug for alle. Snavefesten 2008 På et møde, hvor repræsentanter fra beboerforeningen, forsamlingshuset og idrætsforeningen deltog, blev det besluttet, at placere årets Snavefest i dagene fra fredag den 15. august til søndag den 17. august. Vi snakkede om alt fra mad, musik, og aktiviteter, til børnepasning. Men noget endeligt blev ikke besluttet, kun tidspunktet. Det endelige program for Snavefesten kommer i starten af august. FJ. 19

20 Gymnastikopvisning Som afslutning på en god og sjov gymnastiksæson, afholdt Dreslette Gymnastik og Idrætsforening sin årlige gymnastikopvisning i Dreslette Skole' s Gymnastiksal, hvor der var opvisning fra børne- og voksenholdene. Stemningen var god og opvisningen blev rundet af med sodavand og flødeboller. Vel mødt senere på året til en ny omgang gymnastik. DGIF 20

21 Teltudlejning sektion ca. 30 personer - (6 x 6 meter) kr. 1000,00 2 sektion ca. 60 personer - (6x12 meter) kr. 1500,00 3 sektion ca. 90 personer - (6x18 meter) kr. 2000,00 4 sektion ca. 120 personer - (6x24 meter) kr. 3000,00 Dansegulv kr. 500,00 12 stk. borde 80x240 cm (8 pers.) pr. stk. kr. 40, stk. klapstole pr. stk. Kr. 05,00 - Overstående priser er inkl. opsætning og levering. - Borde & stole kan lejes særskilt!. Bestilling kan ske ved undertegnede John Nielsen Herredsbjerg Tlf:

22 Fokus på Charlottes private dagpleje På sådan en mandag hvor hele Assens Kommune er ramt af strejke blandt dagplejere, snakkede jeg med Charlotte Bendtsen, som har Charlottes private dagpleje. Hun fortæller: Jeg startede som kommunal dagplejer i mit hjem på Smedegyden i november, men jeg havde ikke nogen særlig god oplevelse af samarbejdet med kommunen. Derfor valgte jeg at forlade jobbet i min prøvetid. Jeg var klar over, at mit arbejde med børnene var det, jeg gerne ville. Som kommunal dagplejer passede jeg 3 børn, og da deres forældre sagde: - vores børn bliver, hvor de er - (et kæmpe klap på skulderen). - Og mit hjem var godkendt til børnepasning, så åbnede jeg glad og stolt Charlottes private dagleje. Herefter var jeg straks klar til at modtage jordens skønneste unger. Jeg startede med de 3 børn, som jeg tidligere havde passet. Forskellen på dengang og nu er, at her i min dagpleje bestemmer vi i fællesskab, mine børn, deres forældre og jeg, og der er ikke andre til at bestemme. Det har været en kanon positiv start med glade unger og deres forældre, så jeg kan ikke tænke mig en bedre arbejdsplads der har været en god opbakning til min dagpleje og et tæt forældresamarbejde. I Charlottes private dagpleje, går vi mest op i, hvad lige netop dit barn er glad for. Dit barn kommer altid i første række. Her bliver grinet, sunget og danset, vi maler, klipper og klistrer, bager kager og boller. Vi er i haven, hvor vi planter og sår - lige nu er der sået solsikker. Hønsene bliver passet og snakket med, ja her er liv og glade dage, fortæller Charlotte.Vi bruger dagen på at være kreative, vi er ude hver dag og alle hjælper hinanden.min målsætning med dagplejen er at skabe et sundt og trygt miljø, hvor der er rart at være. 22

23 Jeg kan fortælle, at der er flere kollegaer, som har taget godt imod mig. Men særligt har Anita, som også er min gode nabo og Anette Hall i Assens været en stor hjælp Jeg har aldrig et eneste øjeblik fortrudt mit valg. Dagplejens åbningstider er hver dag kl Undtagen fredag, hvor åbningstiden er kl Privat dagpleje er en pasningsordning, hvor forældrene køber børnepasning hos mig, og jeg er selvstændig erhvervsdrivende. Du kan læse mere på - erhverv K.Ø.R Markedspladsen Arbejde søges. Jeg hedder Thor Emtkjær Laugesen og bor i Snave. Jeg er en dreng på 13 år, bliver 14 til juni, og jeg søger arbejde. Mangler du/i en dreng til noget praktisk arbejde, er jeg interesseret. Henvendelse til Thor Emtkjær Laugesen Snavevej Haarby Mobil: Kørelejlighed søges. Hej! Da jeg efter sommerferien skal starte på HTX på Dalum UddannelsesCenter, søger jeg samkørsel fra Dreslette/Snave området til uddannelsescentret. Landbrugsvej 55, 5260 Odense S eller til Faaborgrundkørslen. Jeg skal hver dag møde kl Venligst Laurits Anesen, Herredsbjerg

24 Nyt fra redaktionen I skrivende stund er mørket ved at sænke sig over endnu en pragtfuld forårsdag med næsten sommerlige temperaturer. Naturen er overvældende, som den er sprunget ud med lynets hast har det nogensinde været flottere end i år? Je mærker i år, I Danmark æ de vår, - de lövter så fo u erle here e i mit sej; naturen æ fo a re, e er je ha vårren blej. Ja, Mads Hansen Opvågnen fra 1870 er stadig lige aktuel.. Lissi Christensen har desværre meddelt, at hun ikke længere ønsker at skrive Stafetten til Lokalbladet. Tusind tak for et godt samarbejde og for gode Stafetter i de forløbne år. Som det ses er redaktionen ved at være lidt tynd, så skulle der være en enkelt eller to, der skulle have lyst til at skrive til bladet, ville det være dejligt. Dersom lysten til at interviewe er til stede, men det at få det på papiret synes vanskeligere, så finder vi ud af det. Ring eller mail gerne på nedenstående numre eller adresser. God sommer! Deadline til næste nummer er: Fredag d. 8. august 2008 Redaktionen: Kirsten Rasmussen ( ), og Karen Lise Andersen( eller eller 24

25 25

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

For Dreslette Skoles distrikt

For Dreslette Skoles distrikt For Dreslette Skoles distrikt Juni 2010 12.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Dreslette Skole fylder 50 år d. 17. juni, og der er åbent-hus fra kl. 16.00 til 19.00 på 50 års-dagen. Rigtig mange mennesker

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN Januar 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet 2015 har været præget af en usikker start på året, hvor det var vanskeligt at finde en ny formand.

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 WWW:JARUN.DK Kom til Borgermøde om projekt Kulturturisme i den Sydøstlige del af Lolland kommune du kan være med Onsdag den 1 marts kl. 19.00-21.30

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Aktuelt nyt. Se kalender på bagsiden! LOKALbladet oktober-november 2014

Aktuelt nyt. Se kalender på bagsiden! LOKALbladet oktober-november 2014 Aktuelt nyt Side 2 RUBRIK: Kontakt de lokale foreninger Side 3 Husmoderforeningen: Program for Side 3 Husmoderforeningen: Julehygge i et 25. nov. Side 4 Kreativ Naturskole på Friland 13. og 14. Side 4

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2013. lørdag d. 15. søndag d. 23. juni

Program for Hylke Festuge 2013. lørdag d. 15. søndag d. 23. juni Program for Hylke Festuge 2013 lørdag d. 15. søndag d. 23. juni Lørdag d. 15. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag

Læs mere

Ejsing Friskole og pasningsdel

Ejsing Friskole og pasningsdel Nyhedsbrev oktober 2013 Både skolen og Gazellen kom godt fra start efter sommerferien, og vores andet leveår som friskole og fribørnehave tegner godt. Lige efter sommerferien gik en flok pensionister i

Læs mere

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes.

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes. Brugerråd: Formand: Ib Jensen Bo Marcher Jonna Kobbelgaard SFO leder: Conny Andersen Samuelsgårdens venner: Formand: Leif Erichsen Næstforman: Jesper Nielsen Asta Nørregaard Kasser: Jette S. Lauridsen

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Sportsuge og sommerfest Traditionen tro afholdes der sportsuge i Vester Lindet. Igen i år bliver det i uge 31. Udvalget for sportsugen har lagt op til

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013. Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER. 27. årgang nr. 164

DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013. Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER. 27. årgang nr. 164 DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013 Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER 27. årgang nr. 164 FASTE BEGIVENHEDER Fællesspisning i klubhuset Fællesspisning første mandag i september til

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere