Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer"

Transkript

1 Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

2 Indhold Indledning... 3 Evalueringens hovedresultater... 3 Beskrivelse af innovationssamarbejdet... 3 Innovation... 4 Deltagere og samarbejdspartnere... 4 Om evalueringen... 4 Virksomhedernes evaluering... 5 Et særligt samarbejde... 5 Anbefalesværdigt samarbejde... 5 Virksomhedernes anbefaling til Københavns Kommune... 6 Virksomhedernes egne læringspunkter... 6 Værdi af innovationssamarbejdet... 6 Forventninger til innovationssamarbejdet... 7 Det anderledes ved innovationssamarbejdet... 7 Læringspointer ifølge virksomhederne... 7 Citater fra virksomhederne... 8 Københavns Kommune og samarbejdspartnernes evaluering Værdifulde dele af processen Udfordrende dele af processen Samarbejdet under innovationssamarbejde Rollerne i projektorganisationen Kontrakter med virksomhederne Test af ITS-løsninger Innovationssamarbejdet som helhed Læringspunkter i et ledelsesperspektiv Eksterne konsulentråd til ledere i Københavns Kommune side 2 af 14

3 Indledning I denne rapport kan du læse evalueringen af et Offentligt Privat Innovationssamarbejde (OPI) om udvikling og test af nye Intelligente Transport Systemer (ITS) mellem Københavns Kommune og 16 virksomheder og vidensinstitutioner. Innovationssamarbejdet blev afholdt i perioden oktober 2013 til maj 2014 og de 16 virksomheder og vidensinstitutioner samarbejdede i 8 tværfaglige teams, som hver udviklede og testede et nyt ITS koncept. De 8 ITS koncepter er beskrevet nærmere i publikationen 8 nye intelligente trafikløsninger 1. Innovationssamarbejdet blev afholdt som en del af programmet ITS, trafikledelse og grøn mobilitet under Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning (TMF). Resultaterne af innovationssamarbejdet skal sammen med andre ITS udviklingsprojekter danne grundlag for et større ITS udbud i Evalueringens hovedresultater Overordnet har alle parter oplevet, at innovationsarbejdet har været anderledes end andre samarbejder, bl.a. ved sin høje grad af gensidighed, gennemsigtighed og eksperimenterende arbejdsform. Projektet har været værdifuldt for både den offentlige part og de private parter. De mest værdifulde dele af forløbet er elementer, som erfaringsmæssigt og forskningsmæssigt bidrager til innovationshøjde: Forskelligheden mellem parternes approach, erfaringer og input Indsigt i brugernes behov for en bedre problemforståelse Indsigt i kommunes strategiske retning og adgang til kommunens data Feedback fra eksperter Prototyper og test tidligt i processen og i virkelighedsnære situationer Læringselementerne ved innovationssamarbejdet har primært omhandlet kommunikation, koordinering og organisering af forløbet. Da indholdet af koncepterne har været ganske komplekse, har der været brug for mest mulig enkelhed i samarbejdets form. Hvad er ITS og OPI? ITS (Intelligente Transport Systemer) omhandler systemer og services, der bl.a. kan optimere fremkommelighed, miljø og sikkerhed i trafikken. Det kan for eksempel være en sensor, der registrerer antal biler på en vejstrækning. Det kan være en dynamisk informationstavle, der fortæller, hvor meget trafik der er forude. Eller det kan være en grøn bølge på en vejstrækning. OPI (Offentlig Privat Innovationssamarbejde) er kendetegnet ved at være en tværsektoriel samarbejdsform, hvor offentlige organisationer og private virksomheder som udviklingspartnere sammen skaber nye innovative løsninger. Der er derfor ikke tale om et klassisk bestillerleverandør forhold, men et udviklingssamarbejde mellem offentlige og private partnere. Beskrivelse af innovationssamarbejdet I juni 2013 afholdt Københavns Kommune og Dansk Design Center en workshop om Fremtidens intelligente mobilitet i storbyer. Workshoppen blev inspirationen og startskuddet til at starte det offentlig-private innovationssamarbejde (OPI) i Københavns Kommune. Innovationssamarbejdet blev indledt med to åbne workshop i oktober 2013, hvor cirka 40 virksomheder mødte op og viste interesse. 16 virksomheder og videninstitutioner fandt sammen i 8 tværfaglige teams, og hvert team udviklede og testede en ITS-løsning i løbet af innovationssamarbejdet. Formålet var at sammensætte teams med forskellige faglighed og indgangsvinkel til ITS, som kunne skabe nytænkende bud på ITSløsninger. Københavns Kommune opstillede to hovedspørgsmål, som ITSløsningerne skulle prøve at besvare: Hvordan kan København opnå en mere intelligent udnyttelse af de eksisterende gaderum? Hvordan kan et samlet trafikledelsessystem sikre en effektiv og grøn mobilitet? De 8 teams udviklede deres koncepter igennem en række workshops, som Københavns Kommune arrangerede med cirka et måneds mellemrum. En workshop omhandlede indkredsning af problemstilling, behov og potentialer. En anden gik ud på at 1 side 3 af 14

4 udvikle en business case med markedsbehov, unikhed, skaleringsmulighed og risici. En tredje fokuserede på testfasen og hvordan prototyper og brugertest kan fokusere udviklingsprocessen. I alt blev der afholdt 7 workshops, inklusiv de to åbne workshops i oktober 2013 og en afslutningsworkshop i april 2014, hvor resultaterne af processen blev fremført. Københavns Kommune bistod hvert team med en tovholder, som kunne sparre fagligt på konceptet. ITS programmets projektledelse holdt også møder med hvert teams to gange i processen. Dels i starten af samarbejdet og dels i slutningen, hvor fokus var på at bistå med afvikling af test. Koncepterne blev testet i foråret 2014 på forskellige vis, som afspejlede de ret forskellige ITS-løsninger. En række teams havde udarbejdet fysiske prototyper af ITS-udstyr, som kunne afprøve i praksis i det københavnske byrum. Et team afholdte en byrumsforsøg med fleksible parkeringspladser. Et andet team lavede en computersimulering af en intelligent busprioritering. Og en række teams valgte at teste deres koncepter af i fokusgruppeundersøgelser eller i workshops med Københavns Kommunes trafikmedarbejdere. En beskrivelse af de 8 ITS koncepter kan læses i publikationen 8 nye intelligente trafikløsninger 2. Innovation Innovation bliver ofte udtrykt i statements som det handler om at tænke ud af boksen. Dette innovationssamarbejde har haft et andet statement: tænk til kanterne af boksen og lad innovationen udspringe dér. Kanterne af boksen har fx vist sig ved at: Store, internationale og små danske virksomheder har samarbejdet i teams Teams har været sammensat ud fra kriteriet størst mulig forskellighed i kompetencer Prototyper har været testet i byens rum med direkte feedback fra byens borgere og brugere Den innovative tilgang handler også om at arbejde agilt og iterativt, dvs. at tidligt udvikle en prototype, teste den af i praksis, og derefter gå tilbage og videreudvikle prototypen for igen at teste den af. Denne proces sikrer at koncepterne løser faktiske behov for brugerne og byen. Det handler også om at løbende udfordre koncepterne, og dermed skabe en robusthed ift. at løsningen teknisk kan realiseres, at der er et markedsbehov, og at der er en realistisk business case. Københavns Kommune har været meget modige ved at tage initiativ til dette innovationssamarbejde. Vi har turde stille spørgsmål, som vi ikke havde nogle oplagte svar på. Vi har turde vandre i blinde. Og det er der rent faktisk kommet rigtig spændende idéer og løsninger ud af. (deltagende virksomhedsleder) Deltagere og samarbejdspartnere 16 virksomheder og vidensinstitutioner deltog i innovationssamarbejdet: Blip Systems, Citelum Denmark, COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Hermes Traffic Intelligent, Imtech Traffic & Infra, Infrateam, IXXI, Jesper K. Thomsen, Leapcraft, Open Air Neighborhood, Parkeon, Systra, Technolution, Thetis, Aalborg Universitet København. Processen blev igangsat i regi af Dansk Design Centers initiativ med Change Works. Selve innovationssamarbejdet blev afviklet med processtøtte fra konsulentvirksomheden Resonans, juridisk rådgivning fra advokatvirksomheden Rønne & Lundgren og forretningsmæssig rådgivning fra konsulentvirksomheden TTO. Om evalueringen Evalueringen er foretaget af konsulentvirksomheden Resonans, og evalueringsrapporten er skrevet af Resonans og Københavns Kommune i fællesskab. Første del af rapporten består af virksomhederne og vidensinstitutionernes evaluering. Resultaterne baserer sig på en anonym spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet blev besvaret af 10 respondenter, som repræsenterer 7 af de 8 teams, samt 10 ud af de 16 deltagende virksomheder og vidensinstitutioner. Flere af virksomheder er også blevet interviewet, for at få et kvalitativt input til deres oplevelse af innovationssamarbejdet. Anden del af rapporten består af Københavns Kommunes medarbejdere og eksterne samarbejdspartneres evaluering. Denne del af evalueringen bygger på et evalueringsmøde. 2 side 4 af 14

5 Virksomhedernes evaluering Et særligt samarbejde Alle de deltagende virksomheder og vidensinstitutioner udtrykte, at de har oplevet innovationssamarbejdet som værdifuldt, og som et særligt samarbejde, der på en række områder skiller sig ud fra andre udviklingsforløb. Innovationssamarbejdet med ét ord exciting * inspiring * interesting * good * time-consuming * enriching * positive * collaboration * versatile Virksomhederne har oplevet et mere dynamisk, iterativt og intenst forløb i et tættere samarbejde med den potentielle kunde, den offentlige part og baseret på et konsekvent fokus på byens behov gennem involvering af borgere og brugere Anbefalesværdigt samarbejde Promoter-scoren er en af de mest valide indikatorer på deltageres tilfredshed. Hvis man vil anbefale forløbet til andre er sandsynligheden høj for, at man selv har været rigtig godt tilfreds. I dette forløb vil samtlige virksomheder anbefale andre at indgå i et innovationssamarbejde med Københavns Kommune. Betydningsfulde faktorer Det har givet en større indsigt i de udfordringer, en storby som København står i Samarbejdet er en win-win med positivt udbytte Virksomheder får bedre forståelse for politik og struktur elementer af betydning for den offentlige part Forudsætninger for udbytte Der er en øvre grænse for antallet af deltagere, fordi det risikerer at forsinke eller forhindre den kreative og innovative proces i teamet. Alle parter må have det nødvendige mod og tålmod. Principielt er der ingen garanti for, at den betydelige investering i tid vil give et tilstrækkeligt afkast i en innovationsproces. Tilgangen har været præget af åbenhed og interesse for nye idéer Samarbejdet har udvidet virksomhedernes netværk med relevante parter i feltet Innovation i virksomhederne 9 ud af 10 mener, at forløbet har bidraget til innovation i deres egen virksomhed. Nye ideer til potentielle nye produkter og services Udvikling af nye projektidéer Større synlighed og nye designs En ny approach En testcase for virksomhedens strategi og vision side 5 af 14

6 Virksomhedernes anbefaling til Københavns Kommune Hvad bør Københavns Kommune gentage og forbedre i et fremtidig innovationssamarbejdet? Københavns Kommune bør gentage Det tætte samarbejde, adgang til data og umiddelbar feedback på foreslåede idéer Københavns Kommune bør forbedre Klare udmeldinger ift. forventninger til deltagerne i innovationssamarbejdet, særligt ved opstarten Testfaciliteter og muligheder for tests i byens rum Tydelige succeskriterier og afgrænsninger af feltet Vægt på diversitet i deltagerskaren, bl.a. på vidensdomæner, forretningsområder, virksomhedstyper Mindre bureaukratisk, mere enkel juridisk ramme, som kan tilpasses hvert team Tilrettelæggelsen af forløbet med workshops, og den forudgående fokuserede forberedelse Længere varighed med større tidsmæssig afstand mellem workshops og én samlet online kommunikationsplatform frem for de mange mails Virksomhedernes egne læringspunkter Hvad vil virksomhederne selv ville gentage og forbedre, hvis de indgik i et fremtidigt innovationssamarbejde med Københavns Kommune? Virksomheder og vidensinstitutioner bør gentage Samarbejdet mellem forskellige virksomhedstyper Virksomheder og vidensinstitutioner bør forbedre En endnu større diversitet i teamsammensætning Feedback fra alle slags brugere (borgere, medarbejdere, eksperter, myndigheder) Endnu tidligere involvering af brugerne ved fx at diskutere udfordringer helt fra starten af forløbet Tidlig konceptudvikling, use-cases og rapid prototyping Flere visuelle illustrationer og hurtigere beslutningsprocesser undervejs Virksomhedernes læringspunkter giver overordnet en indtryk af, at de har fået smag for innovationsarbejdet, og ser værdifulde perspektiver i at arbejde mere dybdegående med innovationssamarbejdets grundelementer: Tænk stort, start småt og skaler hurtigt. Værdi af innovationssamarbejdet Hvordan har været værdifuldt for jeres virksomhed i innovationssamarbejdet? 9 ud af 10 mener Nye arbejdsrelationer med andre firmaer 8 ud af 10 mener Professionelle diskussioner med eksperter 6 ud af 10 mener Nye internationale input og kontakter Nye arbejdsrelationer med Københavns Kommune Dialog med ITS-programleder Adgang til visioner, strategier og data fra Københavns Kommune Testmuligheder i byens rum Facilitering af workshops side 6 af 14

7 Forventninger til innovationssamarbejdet Hvordan har jeres forventninger til innovationssamarbejdet været, sammenlignet med hvordan det blev? Under forventninger Manglende juridisk klarhed Papirarbejdet Måske for bureaukratisk For snævert budget Kaotisk start Meget uformelle møder til start Tog tid at forstå forløbets formål og målsætning Lig forventninger Gode netværks- og samarbejdsmuligheder Tætte relationer til partnere og Københavns Kommune Parternes professionalisme Organiseringen Over forventninger Brugertests og feedback via tests Gennemgående udveksling med brugere og konsekvent udforskning af brugerbehov Processens åbenhed Mangfoldigheden og diversiteten i de deltagende parters bidrag og erfaringer Workshop-sessioner Det anderledes ved innovationssamarbejdet Hvad har været det anderledes i dette innovationssamarbejde, i forhold til andre samarbejder I har deltaget i? Samspil med brugerne Den åbne og iterative proces Mere dynamisk Samspil med offentlig part Prioritering af ideer Intensiteten Læringspointer ifølge virksomhederne Hvad kan forbedres og gentages i et fremtidigt innovationssamarbejde? Kan forbedres Større klarhed og enkelhed i formuleringen af forløbets målsætninger. Flere afgrænsninger er ønskværdige. Det kan fokusere og øge kreativiteten. Kan gentages Det tætte samarbejde med Københavns Kommune giver en bedre problemforståelse og adgang til værdifuld data. Mindre bureaukratisk, mere effektiv proces om den juridiske kontraktindgåelse. Mindre papirarbejde. Stærkere fortælling om OPI-principper og nytten af offentlig-privat innovation i starten af forløbet. Samarbejdsformen var ny for de fleste parter, og det har taget tid at erfare pointerne. Den iterative proces med feedback undervejs fra brugere og eksperter giver ny indsigt. Hurtige prototyper er en nyttig arbejdsform. Forskelligheden af partnere, tilgange og input inspirerer og giver et bedre resultat. side 7 af 14

8 Citater fra virksomhederne Flere af de deltagende virksomheder blev interviewet med henblik på at få et mere detaljeret indblik i deres oplevelser fra innovationssamarbejdet. The tests with the municipality and the users was very interesting, as it gave us a good review of users need to help us adjust our concept and to better communicate on it Ability of different companies from different countries with different cultures to bring their experience and value to propose an innovative approach to the city Hvordan har du generelt oplevet innovationssamarbejdet om intelligente transport systemer? Det har været spændende, lærerigt og vi har fået nye samarbejdspartnere i forløbet Får vi egentlig noget nyt ud af det? Ja det gør vi. Man får tænkt tingene igennem på en anden måde Involvering af eksterne eksperter var suverænt. Kriminalteknisk råd var rigtig godt. Det løftede niveauet og kom med noget andet. Det gav noget andet end vores forskere, der kommer med en anden faglighed Den afsluttende seance var god der var kommet mange spændende og anderledes projekter ud af det Vi har lært en masse af processen. Det er rigtig godt, at man har været ambitiøs i kommunen Som lille virksomhed har vi fået mulighed for at få et dybt indblik i de aktuelle aktiviteter og tendenser som foregår vedrørende smart city i København. Herigennem har vi kunnet danne nye frugtbare partnerskaber med de øvrige deltagere, som allerede tidligt viste sig synergetiske. Hvordan har du oplevet at være en mindre virksomhed? Meget givtigt for det har været en unik mulighed for at pitche ind på et kommunalt projekt, med nye og større samarbejdspartnere, som man har fundet et fælles formål med. Væsentlige ting som muligvis ikke var sket uden for dette samarbejde Vi har som mindre virksomhed fået mulighed for at sætte vores præg i øjenhøjde med de større virksomheder og videninstitutioner, hvilket normalt ikke er muligt i udviklingsfaserne. Ved andre større udbud har virksomheder af vores størrelse det traditionelt vanskeligt med at byde ind, da vi ikke har ressourcer til at opbygge og afprøve løsninger, som ikke allerede er udviklede. side 8 af 14

9 Hvad tager du med fra forløbet? Helt konkret så har vi jo fået det innovationssamarbejde på agendaen. Vi tager nogle konkrete værktøjer med. Vi har fået lavet nogle partnerskaber og vi har især fået et rigtig godt partnerskab med Københavns Kommune og de deltagende virksomheder Samarbejdet med en arkitektvirksomhed. Vi fortsætter et samarbejde og idéen med delebilerne prøver vi at lancere sammen. Vi forsøger en fælles markedsføring. Og så har vi fået selve videreudviklingen af vores idé, som et resultat af innovationssamarbejdet Viden om ITS, et godt projekt, nye samarbejdspartnere og vi håber på sigt: En økonomisk gevinst Et styrket netværk, med nogle nye prototyper på intelligente trafikløsninger og med et øget kendskab til kommunens trafikale infrastruktur, tilgange og behov. Nye stærke partnerskaber, nye projekter, ny forretningsområder, samt et godt overblik over aktiviteter og spillere på markedet for smart city i København. Vi ved nu, hvor vi kan gå hen og finde specifikke relevante kompetencer på de områder, hvor vi ikke selv er stærke. Endnu mere væsentligt er det, at andre virksomheder ved, hvad de skal komme til os Har du et god råd til Københavns Kommune i forhold til næste gang, de skal lave et OPI-forløb? Da jeg blev præsenteret for projektet, tænkte jeg, at det var for ambitiøst og for stram en tidsplan. Det tænker jeg sådan set fortsat. Med mere tid og flere midler, tror jeg, der havde været plads til at slå håret mere ud, og der ville opstå mere innovation, end det var tilfældet Tiden var for knap til at vi kunne nå at udvikle og lave prototyper af nye banebrydende opfindelser Det er nok opstartsdelen af det, som jeg har hæftet mig mest ved, som værende tung. Hvad var det som Københavns Kommune gerne ville have løst med denne her proces? Der var nok for mange ingeniører i lokalet i starten Afsæt lidt mere tid til det og tænk det lidt mere i nogle faser. De første 2-3 måneder gik med at prøve at få et partnerskab på plads. Måske man skal bruge noget længere tid på at modne, også derefter sætte gang i et intenst forløb? Man kan få folk til at sætte sig sammen og arbejde intenst og fokuseret over kort tid, så er det rigtigt godt. Men det er også super svært, når det sker fragmenteret og over kort tid. Vores udfordring var, at vi var fire forskellige enheder, der skulle arbejde sammen over 8 måneder Løsningsvinduet var enormt, så hvis man ikke bliver guidet, så kan det stikke af i alle mulige retninger. Alle teams synes, at de har lavet nogle rigtigt spændende projekter, men det er ikke sikkert, at det lige var det Københavns Kommune kunne bruge Juridisk gennemsigtighed, når man som lille virksomhed investerer mandetimer er man ikke interesseret i at bruge dem på administration. side 9 af 14

10 Københavns Kommune og samarbejdspartnernes evaluering Værdifulde dele af processen Hvad har I oplevet, som har været særligt i det her forløb, i forhold til samarbejder I kender fra andre sammenhænge? Hvad har været værdifuldt? Den åbne innovative proces, som har sat nye samarbejdsrelationer i gang mellem virksomhederne. At arbejde med et beskrevet udviklingsmål har givet virksomhederne retning i den åbne innovationsproces. Inddragelsen af brugerperspektiver og relevante undersøgelser tidligt i processen for at inspirere virksomhederne til at tænke brugercentreret og inddrage relevant research. Projektet formåede at tiltrække internationale og udenlandske virksomheder. At arbejde projektorganiseret og tværfagligt mellem trafik- og erhvervsområdet. At forløbet var intensivt og dynamisk planlagt over 6 måneder. Udfordrende dele af processen Hvad har I oplevet, som har været særligt i det her forløb, i forhold til samarbejder I kender fra andre sammenhænge? Hvad har været udfordrende? Den uklare opstart med uklare mål og resultater. Gruppernes frie sammensætning skulle der have været kriterier for sammensætningen og evt. nedlukning af nogle gruppers arbejde undervejs? Det har været svært at formulere præcisere succeskriterier og indikatorer Der blev ikke arbejdet lang tid nok i idéudviklingsprocessen. Det står uklart om det internationale perspektiv og effekten heraf blev opnået? Den kontraktmæssige del af processen var meget omfattende og besværlig. side 10 af 14

11 Samarbejdet under innovationssamarbejde Hvordan har samarbejdet fungeret imellem Københavns Kommune og virksomhederne? Spørgsmålet er, om det ville have været nyttigt at stille flere krav og kriterier op, som kunne have styret virksomhederne i en mere fokuseret retning? Er det overhoved muligt, når vi arbejder med en innovativ efterspørgsel og ikke faste hyldevarer? Handler det mere om at stille de rigtige innovative spørgsmål frem for at stille krav og succeskriterier op? Eller kan vi arbejde med en kombi-model næste gang? Forløbet har været omfattende i tid og ressourcer. Hvordan vurderer vi, om indsatsen står mål med resultatet? Det har været givende for projektet at have eksterne eksperter med i form af advokat i innovationssamarbejder, virksomhedsekspert og innovationskonsulenter. Virksomhederne har været meget optaget af, hvilke midler i form af testmidler, der kunne finansiere deres udviklingstid. Ressourcer og tid til at understøtte den interne forankring og den løbende dialog med de interne tovholdere og deres ledere har ikke været optimal. Rollerne i projektorganisationen Hvordan har I oplevet jeres roller i innovationssamarbejdet, som henholdsvis projektmedarbejder, tovholder, jurist og ekstern konsulent? Uklar rolle for tovholderne herunder vægtningen af rollen som facilitator vs. faglig ekspert, forventet tidsforbrug og ansvarsområde. Generelt kunne den interne organisering være mere klar og forventningsafstemt også med tovholdernes ledere. Vigtig med en klar indgang for virksomhederne, fx en tovholder eller projektlederen. God erfaring med en projektleder på fuld tid. Økonomien har været uklar både for Københavns Kommune via støtten fra Markedsmodningsfonden, antallet af arbejdstimer og virksomhedernes støtte via testmidlerne. Det er udfordrende som ekstern ekspert at blive kastet ind og ud af processen. side 11 af 14

12 Kontrakter med virksomhederne Hvordan har kontraktdelen af innovationssamarbejdet fungeret? Kontraktdelen har været omfattende i forbrug af tid og ressourcer. Det havde været en fordel at have kendt mere til aftalerne fra starten. Processen kunne være lettet ved at forberede virksomhederne på kontraktprocessen gennem fællesmøder. Tiltrædelseserklæringen er en fordel, når der er så mange virksomheder med i forhold til at udskille statsstøtteproblematikken der. Hovedkontrakten gav den fordel, at de ikke skulle ned og diskutere de enkelte formuleringer. Test af ITS-løsninger Hvordan har afviklingen af test i innovationssamarbejdet fungeret? Test-fasen har været meget givende for både virksomheder og Københavns Kommune, da testforløbet har givet bruger-feedback samt input til videreudvikling af løsningerne i en tidlig fase. Tidsplanen var presset og virksomhederne skulle holdes fast på tidsplanen. Københavns Kommune har fået gode erfaringer med forskellige former for test, fx simuleringer og tidlige brugertest. Meget relevant med testforløb i teknologi-projekter, fx Smart City. For at understøtte innovation og fremdrift i testprocessen er man nødt til at have en vis grad af risikovillighed. Der har været brug for hurtig og dynamisk beslutningskraft frem for de traditionelle formelle kommunale juridiske beslutningsprocesser. En læring er, at Københavns Kommune med fordel kan arbejde med risikovurderinger og test-forløb i mindre skala i et fremtidigt innovationssamarbejde. side 12 af 14

13 Innovationssamarbejdet som helhed Hvordan har innovationssamarbejdet fungeret i sin helhed? God ide at arbejde med klarere succeskriterier i et nyt innovationssamarbejde. Det er ok at stille krav det er legitime krav. Og tragte deltagerne ind undervejs, fx faseskift. Definere klarere roller og arbejdsdeling mellem tovholder og programleder i et fremtidigt forløb. Den juridiske proces vi skal bruge vores erfaringer i forhold til næste gang. Vigtigt at arbejde med risikovurdering og betydningen af risikovilligheden. Vigtigt at evaluere det, der kommer ud af det. Det er det, der er vigtigt. Læringspunkter i et ledelsesperspektiv Hvilke læringer kan projektledelsen tage med fra innovationssamarbejdet? Vi har ikke fået det forankret bredt i Københavns Kommunes organisation. Ledelsen anerkender det - og synes det er spændende. Hvordan får vi ledelsen til at arbejde innovativt og får det til at ske i virkeligheden? Nogle af de interne workshops handlede om, at folk sagde nej. Hvad kunne vi have gjort der? Kunne vi have fået organisationen til at tænke mere innovativt? Det kunne jo også være interessant at bruge nogle elementer i innovationsprocessen i andre processer. side 13 af 14

14 Eksterne konsulentråd til ledere i Københavns Kommune Konsulentvirksomheden Resonans råd til, hvad ledere i Københavns Kommune kan gøre i fremtidige innovationssamarbejder. Inviter forskelligartede virksomhedstyper med i et åbent samarbejde. Både de store og de små. Både de danske og de internationale. Både de tekniske og de, der supplerer den tekniske faglighed med fx sociologi, arkitektur, design og psykologi. Stil ambitiøse opgaver, som I ikke selv kender svarene på. Formuler opgaven som et spørgsmål. Vær opmærksom på at benspænd befordrer kreativiteten, så hold ikke tilbage med afgrænsninger eller ambitiøse succeskriterier. Stimuler relationerne mellem virksomhederne. Det er nødvendigt at skabe rammer i innovationssamarbejdet, som giver mulighed for networking og mere uformel dialog. En forudsætning for, at virksomhederne får øje på, hvad andre kan tilbyde af nye, værdifulde perspektiver på idéer og løsninger. Stil data og dygtige medarbejdere til rådighed for hvert team. En indgang per team. Vær tydelig om forventninger til tidsforbrug og rolle. Et forløb bestående af en række strukturerede workshops, hvor virksomhedsteams samarbejder med hinanden og med Københavns Kommunes medarbejdere kan være en frugtbar ramme. Byen repræsenterer en guldgrube af testmuligheder, som er ubetalelig for virksomheder og vidensinstitutioner. Testet in Copenhagen har stort potentiale som brand. Vær opfindsom i måder, hvor på Københavns Kommune og virksomhederne kan få tidlig, umiddelbar respons på deres idéer direkte fra byen og borgerne, i byen. side 14 af 14

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg. Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.dk Michael Alstrøm Advokat, Partner Rønne & Lundgren Advokatfirma Afdeling for

Læs mere

Tilbud til virksomheder og videninstitutioner om at deltage i et innovationssamarbejde om intelligente transportsystemer (ITS)

Tilbud til virksomheder og videninstitutioner om at deltage i et innovationssamarbejde om intelligente transportsystemer (ITS) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Tilbud til virksomheder og videninstitutioner om at deltage i et innovationssamarbejde om intelligente transportsystemer (ITS) Stort markedspotentiale

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Udvikling af ny velfærdsteknologi i samarbejde med kommuner og virksomheder ved projektleder Line Groes

Udvikling af ny velfærdsteknologi i samarbejde med kommuner og virksomheder ved projektleder Line Groes Udvikling af ny velfærdsteknologi i samarbejde med kommuner og virksomheder ved projektleder Line Groes Det kan være, at der kommer nogle rigtig smarte hjælpemidler, når vi bliver rigtig gamle! - Ældre

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter Udbudsfri OPI Om udbudsfri OPI Hvorfor udbudsfri OPI Modellen Case Kontakter OPI (offentlig-privat innovation) projekter er med til at skabe udvikling og innovation i byggeriet, men udbudsreglerne betragtes

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. 16. september 2010 5. og sidste møde

Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. 16. september 2010 5. og sidste møde Digital formidling - med udgangspunkt i Ting 16. september 2010 5. og sidste møde Morgensang Dagens program Partnerskaber Gaveboden er åben Danskernes Digitale Bibliotek Netværk Evaluering evalueringsskema

Læs mere

9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER. Praksisnære innovationsprojekter

9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER. Praksisnære innovationsprojekter Praksisnære innovationsprojekter 9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER 9 anbefalinger til ligeværdige samarbejder - praksisnære innovationsprojekter Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus November 2015.

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER

INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER INTELLIGENT INNOVATION 3 INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER SÅDAN SKABER I MERE INNOVATION I JERES PROJEKTER Innovation er et af tidens store buzzwords. Medarbejdere

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER 1 FREMTIDENS TRAFIKLØSNINGER ER INTELLIGENTE INTRODUKTION Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen.

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Formålet med leveranceplanen Leveranceplanen skal give et overblik over projektets samlede leverancer og aktiviteter i projektets

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Erfaringer fra OPI - samarbejdet Opsamling og interviews, om offentlig-privat

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

OPI PixiboG. - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene. Udgivet af:

OPI PixiboG. - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene. Udgivet af: OPI PixiboG - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene Udgivet af: Om pixibogen Kære læser, Dette er OPALLs visitkort i pixibogformat. Her har vi samlet vores vigtigste viden om at lave offentlige-private

Læs mere