Vi elsker vores arbejde. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Flextur er dømt ude i Næstved politikerne foretrak Næstved Taxa side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi elsker vores arbejde. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Flextur er dømt ude i Næstved politikerne foretrak Næstved Taxa side 6"

Transkript

1 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 9 - September årgang Flextur er dømt ude i Næstved politikerne foretrak Næstved Taxa side 6 Taxi Nord kaprer kunder med stærk grøn profil side 22 Stærk trio står sammen om de politiske udfordringer side 16 Johannes Møllehave forsvarer taxiførerne efter groft DF-angreb side 15 Vi elsker vores arbejde Side 10-14

2 2300 Gør plads. Plads til dig selv, plads til kunderne. E 200 CDI BlueEFFICIENCY stationcar med taxipakke fra kr. Prisen er inkl. afgift og moms, men ekskl. levering. Brændstofforbrug v. blandet kørsel: 16,1 km/l, CO2-emission: g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

3 Leder Taxi Arbejdsglæden holder os kørende Vi elsker vores arbejde. Det vidste vi vel egentlig godt med al den tid, vi bruger på det. Men det er alligevel dejligt at blive bekræftet i, at taxibranchen er befolket med tilfredse bidragsydere, der hver dag finder en stor mening med det daglige arbejde. Det er nemlig hvad en undersøgelse i forbindelse med Forebyggelsesfondens kursus, Sund Taxi, som du kan læse meget mere om inde i bladet, viser. At vi er glade og at vores arbejde giver stor mening. Det synes jeg er flot ikke mindst set i betragtning af tiderne. Indtjeningen er ikke så stor, men arbejdsglæden har vi stadig. John Lindbom Vi bidrager væsentligt til den offentlige trafik hver dag og netop kørslen med ældre, skolebørn og handicappede giver mening for os. Her har vores arbejde stor indflydelse på andre menneskers liv og mobilitet. Vi yder et stort socialt bidrag og derfor tror jeg også, at jeg taler på en hel branches vegne, når jeg siger, at arbejdsglæden var begrænset den dag, Dansk Folkeparti gik ud med en melding om, at taxierhvervet vrimler med sjofle svindlere. Det er ikke alene en upassende og urimelig påstand det er også ganske udokumenteret. Vi fornægter ikke, at der findes brodne kar i taxibranchen som i alle andre brancher, men generaliseringen var i dette tilfælde meget grov. Vi bidrager væsentligt til den offentlige trafik hver dag Vi har længe efterspurgt bedre redskaber i bestillingskontorerne til netop at gribe ind overfor de vognmænd og chauffører, der ikke har forstået, at deres arbejde hviler på en serviceforpligtelse. Dansk Taxi Råd har holdt møde med Transportminister Hans Christians Schmidt, der bakkede fuldstændigt op om vores ønsker og bad os komme med konkrete forslag, da ministeren er meget interesseret i at give os de rette betingelser for at udvikle vores erhverv og gøre det endnu bedre. Bestyrelsen arbejder lige nu både med konkrete forslag til ministeren og ikke mindst EPforslaget, der skal fremlægges i begyndelsen af oktober. Vi mener ikke, at forslaget overhovedet afhjælper nogen af de problemer, vi gennem længere tid har påpeget omkring taxifri zoner. Der skal meget mere end uddannelse og miljøkrav til at skabe en lige og fair konkurrence. Vi håber beslutningstagerne lytter til os, så vi fortsat kan tage mod kunderne med et smil og køre på en fuld tank af ren arbejdsglæde. Salg af mini-busser til alle formål Vagn erik Hvid a/s Haraldsdalvej 9 Box Padborg tlf TAXI Side 3

4 Taxi Kort & Godt Minister vil se tal fra trafikselskaberne Hans Christian Schmidt savner dokumentation for trafikselskabernes påstand om, at al kørsel bliver dyrere, når det udføres af en taxi Dansk Taxi Råd har længe efterlyst tal, der kan bevise trafikselskabernes påstand om, at de løfter kørsel langt billigere end taxierne. På et møde med transportminister Hans Christians Schmidt mødte Dansk Taxi Råd opbakning til dette ønske. Ministeren er meget opmærksom på taxierhvervets udfordringer og interesseret i at imødekomme branchens ønsker. Det er min opfattelse, at transportministeren savner samme dokumentation for trafikselskabernes påstande, som vi har efterspurgt længe. Det er meget beklageligt, at trafikselskaberne ikke medvirker til at kaste lys over økonomien i udførelsen af den offentlige kørsel, siger Trine Wollenberg, der også oplevede en transportminister, der var meget lydhør overfor taxiselskabernes ønske om øget adgang til flere redskaber, der kan sikre orden i eget hus. Fra Dansk Taxi Råds side ytrede vi et ønske om, at man gav bestillingskontorerne flere muligheder for at lede og drive virksomheden frem og komme brodne kar lettere til livs. Det var ministeren meget indstillet på at give branchen og opfordrede os til at komme med forslag, siger Trine Wollenberg, der også diskuterede det kommende EP-forslag med ministeren. Hans fokus var ubetinget, at der skal være taxier i hele Danmark og derfor skal der ikke kun være fokus på kroner og øre. Vi gjorde opmærksom på de problemer, vi mener, det ny EP-forslag overhovedet ikke imødekommer og ministeren tog vores holdning meget seriøst, siger Trine Wollenberg. Fokus skal ikke kun være på kroner og øre, mener Transportminister Hans Christian Schmidt, der vil bevare taxierne i hele Danmark. Forslaget fremlægges den 6. oktober. Det er Dansk Taxi Råds opfattelse, at embedsmændene må tilbage til arbejdsbordet og komme med et nyt oplæg, da det nuværende ikke dæmmer op for den taxidød, som trækker dybe spor i store dele af Danmark. Det mener DTR om lovpligtigt uniformskrav: Dansk Folkepartis påstand om, at Danmark har fået alt for mange ubehøvlede taxichauffører, som ikke yder ordentligt service er helt udokumenteret. Dog støtter Dansk Taxi Råd ideen om, at det skal gøres lovpligtigt for chauffører at bære profilbeklædning i taxien. Bekendtgørelsen giver allerede bestillingskontorerne mulighed for at stille krav om profilbeklædning. Dette kan benyttes som et konkurrenceparameter, hvor taxiselskabet overfor særlige kundegrupper kan garanterer chauffører i profilbeklædning Alligevel bliver muligheden kun sjældent brugt. Dansk Taxi Råd mener ikke, at en uniform er afgørende for kundens oplevelse af at køre i taxi, men profilbeklædning skaber let genkendelighed for kunden og større tillid. To brugerundersøgelser har givet det danske taxierhverv tæt på topkarakterer. Dansk Taxi Råd mener, at det afgørende for de gode karakterer og kundens opfattelse af taxituren er taxiførerens attitude, hvordan han taler til og med kunden, hvordan han kører bilen og hvordan han generelt servicerer kunden. Profilbeklædning bidrager til den positive oplevelse, men kan ikke stå alene, da kundens samlede oplevelse i høj grad afhænger af chaufførens evne til generel høflig servicering. Ny lov rammer hurtige bilister En ny tysk dom fastslår, at biler som kører over den anbefalede hastighed, som udgangspunkt vil blive gjort medansvarlige i trafikulykker også selvom de er uden skyld. Det vil sige, at en tur på de tyske veje kan blive vældig dyr, hvis man kører mere end de anbefalede 130 km i timen. Godt nok er hastigheden mange steder fri, men det er en frihed under ansvar. Den tyske højesteret afgjorde for nylig, at en norsk bilist, som havde kørt 180 km i timen og blev impliceret i en trafikulykke, fik tildelt 30 procent af ansvaret for ulykken. Typisk vil man modtage mellem 20 og 40 procent af ansvaret i disse sager. Side 4 TAXI 09.10

5 DTR bakker ikke op om nyt EP-forslag Dansk Taxi Råds har afgivet høringssvar i forbindelse med nyt forslag til regulering af EP-tilladelserne. Kun på to punkter ligestilles taxierhvervet med EP-tilladelserne, der får nyt navn til tilladelser til offentlig servicetrafik. Og det er slet ikke nok, mener Dansk Taxi Råd. Forslaget ændrer ikke på den ulig konkurrence og presset på taxierhvervet aftager ikke, fordi man foreslår at regulere tilladelserne via taxiloven frem for busloven. Kørslen, som tilladelser til offentlig servicetrafik udfører, er taxikørsel og rammer taxierhvervets indtjening og dermed også mulighed for servicering af borgerne alle steder på alle tider. Med andre ord forsvinder incitamentet til at drive en taxiforretning og dermed også sikkerheden for, at borgerne i Danmark kan få en taxi på alle tider af døgnet, skriver Dansk Taxi Råd i sit høringssvar og fortsætter: Vi savner, at forslaget anerkender, at taxierhvervet har en serviceforpligtigelse og samtidig også anerkender, at en væsentlig del af grundlaget for forretningen er beroende på offentlig kørsel. Vi kan derfor overordnet set ikke støtte, at man flytter EP-tilladelsesbegrebet fra busloven til taxiloven uden yderligere regulering end på de i forslaget to punkter, skriver Dansk Taxi Råd. Mere vand på vejene Danskerne kan formodentlig se frem til flere tunge regnskyl af den slags, som for nylig har ramt Danmark. Vejret bliver stadig varmere på grund af den globale opvarmning, og som følge heraf vil mere fugtig varme stige til vejs og resultere i endnu mere tung nedbør de kommende år, vurderer DMI. Kraftig nedbør med store regnskyl topper i juli og august, hvor masser af varm fugtig luft hurtigt stiger til vejrs. Her bliver den nedkølet af kold luft, der gør den ustabil og resulterer i tung nedbør. I de kommende fem til ti år vil vi sandsynligvis opleve endnu kraftigere regnbyger, fordi mængden af varm, fugtig luft, der stiger op, vil tage til i kraft med den globale opvarmning, siger klimatolog Mikael Scharling fra DMI. De seneste regnskyl har medført, at flere biler er strandet i uvejret. Ekspert i hvordan regn påvirker bilers kørselsforhold hos Continental Dæk Danmark A/S, Georg Nielsen, vurderer, at danskerne, med mere regn i fremtiden, bør orientere sig bedre om vejret og kørselsforholdene, før de tager bilen. Kender man vejrforholdene, undgår man ubehagelige overraskelser. Får vi endnu mere massiv regn fremover, er det noget bilisterne bør tage seriøst. I forvejen ved vi, at biler bremser markant dårligere på våd vej. Dermed stiger risikoen for trafikulykker. For at stå sikkert fast bliver det nødvendigt med dæk, som bremser godt på våd vej og lidt mere forsigtig kørsel, der passer til vejret, siger Georg Nielsen. Tekst: Asim Malik, cand. jur Kort & Godt Klagenævn for parkering Bilejere har hidtil skulle klage direkte til parkeringsselskabet, såfremt man efter egen opfattelse uberettiget er blevet tildelt en parkeringsafgift. Det har i de fleste tilfælde været op ad bakke for bilejeren at få medhold i sin klage, og ofte bliver klageren mødt med standardskrivelser fra parkeringsselskabet og trusler om inkasso og en dyr retssag, såfremt man fortsat nægter at betale. Nu er der dog håb forude. Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening (DPPB) har meddelt, at man har besluttet at oprette et klagenævn for parkeringsafgifter. Klagenævnet vil blandt andet medføre en langt nemmere klageprocedure, og der er samtidig lagt op til mere troværdige afgørelser, da klagenævnet er uvildigt. Parkeringsvagterne skal nu i højere grad dokumentere, at en bil faktisk har været ulovligt parkeret. Man forventer, at klagenævnet er etableret inden årsskiftet, og at der blandt andet skal være juridiske dommere i nævnet. Klagenævnet er oprettet efter massiv politisk pres i løbet af sommeren. F.eks. har Justitsministeren i øjeblikket nedsat en arbejdsgruppe, der skal drøfte, hvordan bilisterne kan blive bedre sikret mod uretfærdige afgifter. Det er således i høj grad en imødekommelse af arbejdsgruppen, der har fået DPPB til at oprette et klagenævn. Foreningen DPPB består af de tre største private parkeringsselskaber, Q-Park, Parkeringsgruppen og Europark, og det er således parkeringsafgifter fra disse selskaber, der skal vurderes i det nye klagenævn. Kommunale parkeringsselskaber (f.eks. Center for Parkering i København) har endnu ikke fået oprettet et centralt uvildigt klageorgan og da de kommunale selskaber har andre rettigheder end private selskaber, er det problematisk at oprette et samlet klagenævn. Kommunale parkeringsselskaber har f.eks. mulighed for at inddrive afgiften via bilejerens lønindtægt. Justitsministerens arbejdsgruppe skal blandt andet se på, om der også skal ske en ændring af reglerne for kommunale selskaber. Taxi TAXI Side 5

6 Taxi Baghjul til Flextur Næstved Taxa slog Flextur Formand Henrik Petersen og næstformand Ole Gaarde Kristensen har med deres model for Oplandstaxa holdt Flextur ude af Næstved Kommune. Side 6 TAXI 09.10

7 Baghjul til Flextur Taxi Politikerne foretrak taxierne frem for trafikselskabet og dømte Flextur ude i Næstved Kommune Tekst: Christina Hammer Næstved Taxas model for transport i de tyndt befolkede landområder vandt over Flextur, da et flertal i byrådet i Næstved Kommune i slutningen af august besluttede, at bevare oplandstaxiordningen. Ordningen, der er opfundet af Næstved Taxa sammen med Næstved Kommune, kommer nu i udbud som en selvstændig ordning i stedet for at blive byttet ud med Flextur og deres model med åbne brugere. Det er en sejr for Næstved Taxa og for hele taxierhvervet. Vi har formået at fastholde kørslen i taxierne, fordi vi har skabt en model, som både er økonomisk og miljørigtig. Det handler om kørsel for op mod halvanden million kroner, hvilket er meget og et godt grundlag i bestillingskontoret, forklarer Henrik Petersen, formand for Næstved Taxa. Samtidig har Næstved Taxa også som den eneste kommune i landet formået at sætte Flextur af ved kommunegrænsen og sige: Hertil og ikke længere. Vi samarbejder godt med trafikselskabet, men det er jo et spørgsmål om taxiernes overlevelse og vores selvstændige forretninger, siger Henrik Petersen. Oplandstaxa er en udløber af bybustaxa, som Næstved Taxa har haft stor succes med i ti år. Det hele begyndte som en forsøgsordning, hvor taxierne dækkede transportbehovet på tre nedlagte buslinjer. Succesen var hjemme med borgernes tilfredshed og ordningen blev gjort permanent og siden udvidet med Oplandstaxa. Vandt på miljø og økonomi I foråret 2010 blev det besluttet, at nedlægge seks regionale buslinjer i den ny og store Næstved Kommune. Derfor blev Næstved Kommunes Busplan genåbnet for at finde en løsning på de store huller i transportnettet, som nedlæggelsen af buslinjerne skabte. Herefter handler Næstved Taxa hurtigt. De afleverer modellen for Oplandstaxa til Teknisk Udvalg i Næstved Kommune den 31. maj i år. Den 21. juni får de imidlertid den melding, at Teknisk Udvalg anbefaler Næstved Kommune, at tilslutte sig Flextur. Men på byrådets møde den 23. august faldt afstemningen altså ud til Næstved Taxas fordel med stemmerne For stemte SF, Konservative og Venstre. Imod stemte De Radikale, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. SF slog blandt andet på miljøet og de krav, der stilles til taxierne, mens der ingen miljøkrav stilles til Flextur. Venstre holdt på, at ordningen med Oplandstaxa er meget populær og kendt af borgerne. Begge partier brugte også økonomien som argument. Næstved Taxa kan levere en løsning indenfor budgettet på 1,5 millioner kroner, som Næstved Kommune har afsat. Flextur derimod har estimeret med halvanden million kroner, men ikke udelukket en efterregning. Det er vores påstand, at incitamentet til at sikre ordentlig samkørsel ikke er til stede i tilstrækkeligt omfang med Flextur, idet der ikke er nogen økonomiske konsekvenser, hvis der ikke samkøres. Regningen sendes bare videre til kommunen, siger Henrik Petersen, der også mener, at miljøet spiller en væsentlig rolle. I Flextur er det altid den billigste vogn, der får opgaven uanset hvor den er, og hvor godt den passer til opgaven. Med Oplandstaxa er det altid den vogn, der er nærmest borgeren, der får opgaven. Det giver færre kørte kilometer og dermed sparer vi miljøet for en masse, siger Henrik Petersen. Sådan fungerer Oplandstaxa nu Der er tre stoppesteder i Næstved By, hvor man kan stå på. Næstved Taxa foreslår, at alle borgere fremover kan ringe til Næstved Taxa og bede om en tur med Oplandstaxa enten til og fra Næstved eller lokalt i deres eget område. Man kan stige på ved stoppestedet eller ringe og blive hentet på hjemadressen. Det foreslås, at alle ture fremover bestilles telefonisk. Det sikrer maksimal koordinering og gør det muligt at lade en afgang være gratis for kommunen, hvis der ikke er passagerer. Brugerbetalingen er pt. 20 kr. pr. person, men foreslås hævet til 30 kr. I dag dækker Oplandstaxa to områder. Næstved Taxa foreslår, at kommunen opdeles i fire områder svarede til kompasretningerne og alle områder får 5 daglige afgange hele ugen. Alle vogne deltager i afviklingen, så vognparken udnyttes bedst muligt og man hindrer lange tomme fremkørsler. TAXI Side 7

8 Taxi Under angreb DF angriber taxierhvervet Urimeligt at skære chauffører over én kam, mener Dansk Taxi Råd Tekst: Christina Hammer Dansk Folkeparti vil bremse de sjofle chauffører. Det er partiets trafikordfører Kim Christiansen, der vil have ryddet op i taxibranchen, som han mener, er plaget af dårlig kundeservice. Jeg har fået henvendelser fra unge kvinder, der føler sig chikaneret, når en etnisk chauffør tilbyder rabat eller helt gratis kørsel for sex. Der bliver også klaget over, at enlige unge kvinder bliver stillet spørgsmål om deres seksuelle vaner, siger Kim Christiansen, der også mener, at branchen er ramt af chaufførnetværk, der overvåger etniske kvinders gøren og laden samt sort arbejde. Dansk Taxi Råd finder det beskæmmende, at Dansk Folkeparti skærer chauffører over én kam. Det er en rigtig ærgerlig politisk melding, som i øvrigt slet ikke giver mening. For få måneder siden offentliggjorde Transportministeriet en meget flot forbrugerundersøgelse af taxierhvervet, hvor den danske befolkning gennemgående udviser stor tilfredshed med taxibranchen. Tidligere i år blev den københavnske taxiflåde kåret som den 7. bedste taxiflåde i verden, siger Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd, der i øvrigt lige nu arbejder med at forbedre uddannelseskrav til vognmænd og chauffører. Vi kan også blive bedre. Men ligesom indenfor alle andre serviceerhverv kan vi ikke garantere for alle medlemmer og deres ansattes opførsel. Der kan være brodne kar, som vi naturligvis skal sætte ind overfor. Men at dømme alle på den måde, som DF har gjort, er yderst beklagelig, siger Trine Wollenberg, der får opbakning fra SF s Anne Baastrup. Tvungen uniform Jeg er flov over, at et folketingsmedlem på den måde angriber alle, fordi der måske er enkelte, som kunne kritiseres. Kim Christiansen ser helt bort fra, at arbejdet som taxichauffør kan være hårdt og i perioder uden den store fortjeneste, udtaler Anne Baastrup og fortsætter: Det er besynderligt, at Dansk Folkeparti laver politik på baggrund af et par tilfældige henvendelser og mavefornemmelser. Det virker mildest talt ikke særligt gennemtænkt. Det er meget svært at få øje på en saglig grund til at rejse en sådan generel kritik af alle taxichauffører, siger SF s trafikordfører. Kim Christiansen fastholder imidlertid, at der er brug for oprydning også af respekt for de chauffører, der passer der arbejde upåklageligt. Jeg foreslår bedre uddannelse og tvungen brug af uniformer, så kunder tydeligt kan se, at der er tale om en uddannet, servicemindet chauffør. Desuden skal der indføres skrappere sanktioner overfor chikane, sort arbejde i branchen samt ringe service og pirattaxikørsel. Det vil betyde et generelt løft for branchen og generelt bedre sikkerhed for kunder, siger Kim Christiansen. Dansk Taxi Råd er imødekommende overfor alle tiltag, der kan løfte taxierhvervet. Vi skal bare huske, at vi allerede har et rost og velfungerende taxierhverv, som brugerundersøgelserne giver gode Tilfredse brugere karakterer. Vi vil gerne de få brodne kar til livs og derfor tager vi da også gerne en dialog med Dansk Folkeparti om hvordan, vi i fællesskab kan tage initiativer, der kan gøre taxibranchen endnu bedre, siger Trine Wollenberg. Dansk Taxi Råds direktør, Trine Wollenberg, tager gerne en dialog med Dansk Folkeparti, men på et sagligt grundlag. Der er størst tilfredshed med bilens komfort, hygiejnen i bilen og atmosfæren i bilen. Tilsvarende er turens pris, hastigheden ved kørslen og ventetid fra bestilling til bilen ankommer blevet vurderet. Også her ligger resultaterne på et godt niveau. Brugerne er også blevet spurgt, hvor trygge de er ved at køre i taxi. Her opnås et gennemsnit på over 4, som er et flot resultat, der viser, at befolkningen føler sig trygge ved at køre i taxi. Kilde: Transportministeriets brugerundersøgelse om taxierhvervet 2010 Side 8 TAXI 09.10

9 2296 E is back E 200 CDI Sedan klar til levering. Bestil den hos Daimler Biler nu og få den med taxipakke fra kr. Pris er ekskl. levering men inkl. afgift og moms. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 18,2 km/l., CO2 emission 137 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Herlev: Dynamovej 7, 2730 Herlev, tlf Hørsholm: Ådalsvej 54, 2970 Hørsholm, tlf Ishøj: Baldersbækvej 8M, 2635 Ishøj, tlf

10 Taxi Vi elsker vores arbejde Succes med sund taxi Forebyggelsesfondens kursus sætter fokus på trivsel og kommer hele vejen rundt om forretningen, følelserne og fysikken i det daglige liv som taxifører Tekst: Christina Hammer De har været gennem sundhedstjek, udfyldt spørgeskemaer, diskuteret kundeservice og kvalitet og ikke mindst har de fået åbnet øjnene for hvad trivsel er for en størrelse på arbejdspladsen, og hvordan samarbejde kan løfte livskvaliteten både for en selv og for kollegerne. Chauffører, vognmænd og centralpersonale i Slagelse Taxa, Ringsted Taxa, Næstved Taxa, Kalundborg Taxa og Greve-Solrød Taxa har fået rigere og gladere medarbejde i alle led, efter de har været på Sund Taxi kursus. Det har virkelig været godt. Man får pludselig sat ord på en masse ting og får skabt en forståelse inden i sig selv både hvad angår den måde, man tackler kunderne på, men også hvordan vi taler om og med hinanden kollegerne imellem, siger Peter Lotinga, chauffør i Slagelse Taxa. Det er Forebyggelsesfonden, der har skudt penge i projekt Sund Taxi og kursusvirksomheden AMIS, der har sammensat indholdet i kurset, der begyndte i foråret Forebyggelsesfondens formål er at forebygge fysisk og psykisk nedslidning og der er smæk for skillingerne at hente i taxierhvervet, der er en virkelig udsat gruppe. Det er en speciel arbejdsplads, hvor der dagligt er risiko for konfrontationer med kunderne og internt med kollegerne. Mit indtryk er, at man godt kan være lidt hårde mod hinanden i taxibranchen. Fysisk er det et stillesiddende job med alt, hvad det indebærer af fysiske følgeskader. Så taxiførere er en meget belastet gruppe, forklarer Annette Duch Gronemann, der underviser på kurset og benytter sine kompetencer som tidligere personaledirektør og nu selvstændig konsulent indenfor blandt andet trivsel og medarbejderudvikling. Fra negativ til positiv Kurset kommer hele vejen rundt om forretningen, følelserne og altså også fysikken og giver redskaber til at skabe rammerne for et godt arbejdsliv for sig selv og kollegerne. Henrik Petersen fra Næstved Taxa, der lægger hus til kurserne, er meget begejstret for indholdet og kan allerede mærke en fremgang. Ved de første møder var stemningen meget nedtrykt. De fleste gav udtryk for, at taxierhvervet var dødt og mange havde givet op. Nu kan man ligefrem mærke, at gnisten er kommet tilbage hos dem. De tror på fremtiden, fordi de har lært en masse nyt om dem selv og måden, de angriber deres hverdag på, forklarer Henrik Petersen. Samme oplevelse har Annette Duch Gronemann. Hun mener, at der har fundet en lille revolution sted i taxierhvervet. Vi er kommet mange myter til livs og fået åbnet øjnene op for hvor vigtigt det er, at man taler sammen. I taxierhvervet har man ikke en kultur omkring faglig snak og samarbejde. Den kultur skal kurset være med til at skabe og vi er godt på vej, siger Annette Duch Gronemann, der på sigt skal ud i hvert enkelt bestillingskontor og nedskrive retningslinjer sammen med ledelsen, så man fremadrettet har et redskab til bedre at styre organisationen med. Selvkritisk erhverv En af kursets foreløbigt helt store øjenåbnere var temaet om trivsel og samarbejde. Måden vi møder kollegaen på og måden vi taler om ham eller hende på, har indflydelse på hele vores arbejdsliv og vores egen psyke. Side 10 TAXI 09.10

11 Vi elsker vores arbejde Taxi Annette Duch Gronemann er specialist i trivsel og underviser på kurset Sund Taxi, som Forebyggelsesfonden står bag. Vi taler hårdt til hinanden og alt for meget om hinanden. Det er meget skadeligt og kan ødelægge miljøet og stemningen på arbejdspladsen. Hele temaet om trivsel har virkelig været godt og åbnet mange øjne, siger Arne Hansen, chauffør i Slagelse Taxa. Fra underviserens side har ahaoplevelsen indtil videre været, hvor kritisk taxierhvervet egentlig ser på sig selv. Der er en enorm kritisk tilgang til eget erhverv. De gode historier kommer ikke ud og man har en selvforståelse af, at man ikke rigtig gør det ret godt. Men den seneste tilfredsundersøgelse viser jo det stik modsatte. Taxierhvervet gør det rigtig godt. Kunderne er tilfredse og glade. Det kom som en overraskelse for mange af deltagerne på kurset og det var ret sjovt at se dem modtage ros, fortæller Anne Duch Gronemann. Alle kolleger skulle med Kurset er bygget op om en række temaer, som alle søger at opfylde Forebyggelsesfondens formål om at forebygge psykisk og fysisk nedslidning. Kurset nærmer sig snart sin ende for de piloter, der som de første i Danmark har fået efteruddannelse i Sund Taxi. Der er virkelig kommet mange ting på bordet og vi er begyndt at tale sammen på kryds og tværs. Vi er meget mere kolleger end konkurrenter, fordi vi er kommet til at kende hinanden. Jeg tror, alle har fået en meget mere tilfreds hverdag, siger Henrik Petersen, der nu glæder sig til at få nedskrevet retningslinjerne og få et redskab til daglig ledelse i Næstved Taxa. Aftalen er allerede truffet med Annette Duch Gronemann, der hæfter sig ved en særlig gentagelse på kursusaftenerne. Der har været en meget livlig debat om alle emner og folk har virkelig fået snakket sammen og åbnet op. Hver gang har det lydt: Det her skulle de andre bare have været med til. De har simpelthen efterlyst flere kolleger, fordi de føler, at de virkelig har fået noget brugbart med hjem, siger Annette Duch Gronemann. TAXI Side 11

12 Taxi Vi elsker vores arbejde Vi bagtaler hinanden alt for meget Chauffører på kursus er enige om, at de er blevet lidt bedre mennesker og meget bedre kolleger Tekst: Christina Hammer Det er mandag aften i Næstved. Egentlig burde de slet ikke have tid til at sidde her i det store kursuslokale hos Taxa for regnen vælter ned i tykke tove og Kim Larsen føler sig stresset, når kunderne udebliver og kan sagtens sætte ansigt på de mange ting, som underviseren fortæller om stress. skaber trang til taxikørsel landet over. Men trofast er de mødt op til denne kursusaften i projekt Sund Taxi, der har stress som tema. De fleste nikker anerkendende til symptomerne på stress og de situationer, hvor man pludselig kan mærke stressen. Det gælder for eksempel ved licitationerne, som godt kan give sved på panden. Så tænker man da meget over, om vi mon får noget kørsel eller hvad der nu skal ske. Den der usikkerhed, siger Arne Hansen, chauffør i Slagelse Taxa. Ja, eller når kunderne udebliver. Det kan stresse mig, siger Kim Larsen, chauffør i Slagelse Taxa. Underviser Annette Duch Gronemann forklarer, hvordan stress kan forebygges blandt andet med godt kammeratskab. Bak hinanden op. Uden opbakning trives man ikke og så udsender man de forkerte signaler. I kender det godt, ik, spørger Annette, mens hun vifter forvirret med armene over hovedet for at sætte fysik på et sind i stress. Den sitrende fornemmelse af uro i kroppen. Kursisterne, der er en blanding af vognmænd og chauffører, nikker genkendende til fornemmelsen. Nu tænker vi før vi taler Jeg kan sagtens sætte ansigt på de ting, hun står og siger. Jeg forstår da godt mine børns reaktion, fordi jeg tænder af. Det er jo fordi, man er stresset, siger Kim Larsen sjældent åbenhjertigt i en af pauserne, der foregår mellem regndråberne, så gløderne på de mange cigaretter præcis kan holde sig varme. Gruppen af chauffører fra Slagelse har gjort det til en vane at følges til kursus og alene turen har givet dem mere indsigt i hinanden. Vi snakker privat og det giver jo en masse til det sociale. Vi lærer hinanden at kende og det giver et bedre arbejdsklima, hvor vi taler pænere til hinanden, forklarer Kim. For både Arne og Kim har en af de tidligere temaaftener om trivsel på arbejdspladsen allerede haft stor indflydelse på deres hverdag. Vi bagtaler hinanden rigtig meget i den her branche. Snakken går bare hele tiden, men siden vi fik indblik i, hvad al den dårlig snak gør ved os, er vi blevet bedre, synes jeg, siger Kim og kigger spørgende på Arne. Helt bestemt. Jeg tænker meget over, hvordan jeg taler til mine kolleger og til dem på centralen. Jeg har også oplevet, at jeg nu kan glæde mig på en kollegas vegne, hvis han får en god tur, erkender Arne, inden der igen bliver kaldt ind til mere undervisning i at forebygge stress. Vi behøver et grin 60 procent af din trivsel handler om at mestre dit eget liv, siger Annette, mens øjenbrynene ryger i vejret hos kursisterne. Hun forklarer videre, om at lære, hvornår man har det rette pulsslag, den gode fornemmelse i maven. Det handler nemlig om at navigere med den fornemmelse og bruge den igen og igen. Så bliver det meget nemmere at nå sine mål. Der er helt stille i lokalet, mens Annette snakker om hjertets melodi. Et lille fnis fra en af de yngste chauffører. Det er lidt langhåret. Men stilheden fortæller, at der lige nu lyttes efter hjertets melodi, som blandt andet kan forhindre, at man ryger ud i konfrontationer med kollegerne, som også kan skabe stress. Vær dig selv, vær ærlig, tal fra hjertet og hold dig til sagen. Lad være med at tale om personer. Tal om sager. Og så husk, at du ikke behøver tage stilling til alt eller tale andre efter munden, opfordrer Annette. Hun forklarer, hvordan en lille diskussion kan udvikle sig til en regulær krig, Side 12 TAXI 09.10

13 Vi elsker vores arbejde Taxi hvor parterne kun tænker på at gøre livet så surt for hinanden som muligt. Prøv lige at tænk over hvor dårligt, de har det, siger Annette og opfordrer alle til at begynde med sig selv. Hvordan gik det egentlig med den øvelse vi havde for nogle gange siden, hvor I skulle gå hjem og være positive i 14 dage, spørger hun. Spredte grin. 14 dage, er du siger en chauffør og griber sig selv i at sige mere han har jo lige lært, at han skal være positiv og begynde med sig selv. Vi har bare meget ironi og en hård tone ellers kan man ikke holde det her job ud, hvis ikke man kan grine lidt engang i mellem, men de her kurser giver virkelig stof til eftertanke. Jeg skulle have lært alt det her for et år siden, så kan det være konen ikke var nået at skride, siger Kim og cementerer dermed teorien om ironien. Den er en trofast følgesvend i taxien. Klokken nærmer sig 21. Aftenen rundes af og der smages på indtrykkene. Jeg tænker meget over alle de her ting i dagene efter. Det vokser lidt og jeg glæder mig allerede til næste gang, siger Peter Lotinga, inden han hopper på hyggevognen hjem til Slagelse med de andre chauffører. Samtalerne går på kryds og tværs aftenens emne er stress. Peter Lotinga (tv) og Arne Hansen (th) er begge fra Slagelse Taxa og enige om, at kurserne har givet dem et meget bedre arbejdsmiljø og kollegaskab. Taxiførere elsker deres arbejde De sætter pris på friheden og holder af at arbejde alene, men ind i mellem er der brug for støtte og feedback på hverdagens udfordringer Tekst: Christina Hammer Der er stor tilfredshed med jobbet. Det giver stor mening og skaber glæde for mange mennesker hver dag. Det er konklusionen på den undersøgelse blandt 200 medarbejdere tilknyttet fem forskellige taxicentraler, som projekt Sund Taxi har gennemført for at få indblik i taxierhvervets udfordringer og indsatsområder. Alle kan lide at være i erhvervet og finder en stor glæde i hverdagen. Udgangspunktet er altså rigtig godt, men når det er sagt, så er der stadig nogle væsentlige indsatsområder. Generelt er der en Annette Duch Gronemann får den fulde opmærksomhed, da hun fortæller, at 60 procent af vores livskvalitet er afhængig af evnen til at mestre sit liv. meget negativ korpsånd med meget brokkeri. Det tærer på kræfterne hos alle, forklarer Annette Duch Gronemann, der også peger på manglende opbakning til lederne som et indsatsområde sammen med den fysiske nedslidning med traditionelle køreskader samt ikke mindst den psykiske udfordring, hvor der skal være balance mellem arbejde og privatliv. De er mange timer på arbejdet for at tjene nok penge og dermed længe væk fra familien. Samtidig er det en stressfaktor ikke at kende indtjeningen og alle nævner det som en bekymring, om det hele nu løber rundt, når regnskabet skal laves, siger Annette Duch Gronemann. Dårlige til at få og give hjælp Undersøgelsen viser også, at medarbejderne i taxibranchen ikke er gode til at give hinanden en hjælpende hånd i hverdagen. Det kan skyldes, at de samme medarbejdere er dårlige til at efterspørge hjælp, men i hvert fald er indekstallene på undersøgelsens spørgsmål om støtte og feedback under gennemsnittet i forhold til det øvrige arbejdsmarked. Annette Duch Gronemann forklarer: Generelt skal indekstallet ligge på omkring 80, men på spørgsmålene om, hvor tit man får hjælp fra en kollega og hvor ofte ens kolleger er villige til at lytte om ens problemer på arbejdet, ligger tallene for taxibranchen på henholdsvis 62 og 66. På spørgsmålet om hvor ofte, man taler med sine kolleger om hvor godt, man udfører sit arbejde er indekstallet hele nede på 44. Tallene er et udtryk for den kultur omkring faglig snak, som man mangler i taxibranchen. Man mødes meget på holdepladserne, men man taler ikke om arbejdet eller om hvordan, det udføres. Man snakker mere om de andre, end man snakker om sig selv eller den man står overfor, siger Annette Duch Gronemann. TAXI Side 13

14 Taxi Vi elsker vores arbejde Lederne har det svært Manglende opbakning gør lederne svage og giver dem dårlige arbejdsbetingelser Tekst: Christina Hammer Viborg Autogård i/s tlf Salg af 20% hyrevogne alle typer, også fabriksnye Kontakt os for yderligere information Vognmændene vil ikke afgive suverænitet til lederne, der har det svært. Der er særligt én gruppe i taxierhvervet, der er under hårdt pres. Det er lederne. Formændene, bestyrelsesmedlemmerne, centrallederne. Alle med et overordnet ansvar må dagligt lægge øre til, hvor inkompetente de er. Det afslører den undersøgelse, som projekt Sund Taxi har gennemført blandt 200 ansatte i taxibranchen. Lederne er under konstant angreb fra omgivelserne. De har det virkelig dårligt. Det skyldes primært den manglende opbakning fra kollegerne og så er selve foreningsstrukturen med til at forstærke problemet. Lederne har ingen redskaber og deres muligheder for at skære igennem og lede er baseret på personlig gennemslagskraft, forklarer Annette Duch Gronemann. Sammensætning af selvstændige vognmænd, der primært er gået ind i taxibranchen for at arbejde alene og passe sig selv sat overfor en foreningsstruktur, hvor flertallet bestemmer og man skal indordne sig er en farlig cocktail, som skaber problemer for lederne. De enkelte vognmænd har svært ved at overgive suverænitet til lederne. Vognmændene vil ikke overgive ledelsen til bestillingskontoret og de tillidsvalgte. Omvendt vil de heller ikke selv hæfte for opgaverne. Dermed lander ledelsen i et sort hul, forklarer Annette Duch Gronemann, der gennem undersøgelsen har erfaret, at lederne sjældent føler, at der er forståelse for dem og deres arbejde. Lederne føler ikke, at der bliver bakket op om dem. Det er meget ødelæggende for de her mennesker, der har valgt at tage et ansvar for kollektivet. Lederne efterlyser forståelse for, at de faktisk gør deres bedste, siger Annette Duch Gronemann, der lægger meget vægt på at komme ud i de enkelte bestillingskontorer og skabe nogle rammer og retningslinjer, der gør det nemmere for lederne at lede. Vi skal se på strukturen og kommunikationslinjerne. Alle i virksomheden skal kende rammerne. Når de er klare og tydelige, bides hestene ikke så meget, forklarer Annette Duch Gronemann. KØBES MONTERES SERVICERES PÅ DIT AUTORISEREDE FROGNE VÆRKSTED! T R Y G H E D E N KØRER MED Integreret overvågningskamera med lydløs alarm Find dit værksted på Side 14 TAXI 09.10

15 Indlæg Taxi Dansk Folkeparti lyver Johannes Møllehave føler sig beriget af de mange taxichauffører med forskellig etnisk baggrund Indlæg af: Johannes Møllehave Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti udtaler, at han generes af etniske minoriteter især af de islamiske taxichauffører. Han påstår, at de stinker af hvidløg og karry. Min umiddelbare reaktion er, at han lyver. Jeg har næsten dagligt kørt i taxi med chauffører fra Iran, Irak, Tyrkiet, Ægypten. Jeg har aldrig nogensinde været generet. Tværtimod er jeg imponeret af hvor fortrolige de er med København. De har aldrig kørt ad omveje, som man engang påstod, danske chauffører gjorde. Jeg har heller ikke været ude for det med danske chauffører i øvrigt. Jeg føler mig altid beriget, fordi jeg får lov til at høre om deres fortid. De forhold, de kommer fra. Om deres barndom i meget fremmed lande. Jeg har meget ofte inviteret dem med op til en kop kaffe eller te, hvis de har lyst. Så slukker de taxameteret og går med op og vi taler en halv time. Stik modsat påstandene, har jeg kun følt mig beriget og aldrig nogensinde generet slet ikke hvad lugten angår. Kim Christiansens udtalelses stinker ikke bare af hvidløg, men også af hvid løgn, nej, jeg mener sort løgn. Det farlige ved hans udtalelse er det, som altid er farligere end en lodret løgn, det er en halv sandhed. Hvis man siger, at præsten drikker, så tror alle, at det er fordi, han drikker sig fuld. Det kan jo godt være han drikker. På samme måde, hvis man siger, han ikke er trofast, så tror man, han er utro. Siger man det med hvidløg, så tror alle det, men det er bare en påstand, der breder sig som ringe i vandet. Derfor er det farligt. Et løg, løget, alle løgnene. Vognmændenes eget selskab Vi forsikrer bl.a. - Taxier - Arbejdsskade - Personvogne - Erhvervsansvar - Gruppeliv - Gruppeulykke Hold dig opdateret på Præmienedsættelser Gratis vejhjælp Non profit selskab TRYGHED SIKKERHED for dig og din familie TÆBYVEJ 15-17, 2610 RØDOVRE Tlf: Fax: Servicecenter Taksatorkontor TAXI Side 15

16 Taxi Politisk efterår Stærk trio Et politisk travlt efterår er begyndt og Dansk Taxi Råds formand og næstformænd er sammen med den øvrige bestyrelse klar til både kamp og kompromis Tekst: Christina Hammer Transportministeriet har fokus på taxierhvervet. Lige nu bliver økonomien i bestillingskontorerne underkastet en granskning, der munder ud i en rapport. Den skal sammen med brugertilfredshedsundersøgelsen, der blev offentliggjort tidligere på året, skabe et samlet billede af tilstanden i den danske taxibranche. Om nødvendigt skal taxiloven revideres alt efter hvordan, billedet af branchen ser ud. Samtidig er uddannelseskravene under revidering og nye regler træder i kraft ved årsskiftet. Høringsfasen omkring EP-tilladelser er afsluttet og også her venter et stort stykke arbejde for Dansk Taxi Råds bestyrelse. Vi vil kæmpe indædt for at skabe de bedste rammer for taxierhvervet. Lige nu er det vigtigt, at erhvervet bakker op om organisationen og vi står samlet overfor de politiske beslutningstagere, ellers kan det blive vanskeligt at sætte solide aftryk på eventuelle forslag, der vil ændre vores betingelser, siger John Lindbom, formand for Dansk Taxi Råd. Bakker formanden op Han fæstner sig ved, at taxierhvervet er nævnt i regeringens pakke for yderområderne i Danmark. Det er en blåstempling af taxierhvervet og de problemer vi oplever i forbindelse med EP-tilladelserne. Det er hårdt politisk arbejde, der har placeret os i regeringens rapport og et bevis på, at vi har skabt politisk lydhørhed, siger John Lindbom. Han bakkes op af de to næstformænd, Benny Jensen, Bornholms Taxa og Søren H. Thomsen, Aarhus Taxa. Det er vigtigt og helt indlysende for mig, at vi står sammen i bestyrelsen om at få arbejdet gjort ordentligt til fordel for alle medlemmer i Dansk Taxi Råd. Jeg bakker ubetinget John Lindbom op som formand for Dansk Taxi Råd, fastslår Søren H. Thomsen, der afventer undersøgelsen om bestillingskontorerne med spænding. Jeg er meget interesseret i at skabe bedre forhold for bestillingskontorerne, hvor vi får redskaber til at holde orden i eget hus. Generelt skal vi være meget på mærkerne i dette efterår, fordi der kan ske meget. Også på EP-området skal vi være skarpe. Vi kan ikke være tilfredse med det Side 16 TAXI 09.10

17 Politisk efterår Taxi Der er fuld opbakning fra næstformændene til formanden og bestyrelsen har fokus på efterårets store politiske udfordringer. nuværende forslag og jeg håber, at politikerne har lyttet til vores høringssvar, så vi kan komme i relle forhandlinger om fremtiden, siger Søren H. Thomsen. 25 procent skal væk Benny Jensen, næstformanden, der repræsenterer de mindre bestillingskontorer og enligkørende vognmænd, mener ikke, at EP-forslaget i sin nuværende form, hvor kommunerne får mulighed for at behovsprøve og alt ellers er status quo, er gangbart. Vi mangler en politisk anerkendelse af, at den kørsel, som EP-tilladelserne udfører, er taxikørsel og dermed rammer taxierhvervets indtjening og mulighed for servicering af borgerne alle steder til alle tider. Der er behov for en regulering, som skaber en sammenhæng mellem EP og taxier, siger Benny Jensen. Bestyrelsen skønner, at 55 procent af taxiens kørsel er kommunal og social kørsel. Forsvinder den type kørsel fortsat over på EP-tilladelser har det ifølge Søren H. Thomsen en klar konsekvens. Så skal halvdelen af taxierne skæres væk med de gener, det vil medføre for alle, der bare en gang i mellem kører i taxi for slet ikke at tale om dem, der er afhængige af taxien, som deres primære transportmiddel, siger næstformanden. Godt team John Lindbom opfordrer alle til at melde ind med emner og holdninger til bestyrelsen, så den kan arbejde tæt sammen med medlemmerne. Der kan være masser af gode idéer ude i bilerne og bestillingskontorerne. Men vi skal ikke melde ud i alle mulige retninger udadtil. Diskussionerne skal vi tage indadtil og så skal vi melde ud med en fælles holdning ellers risikerer vi at ødelægge det for os selv, siger John Lindbom, der glæder sig over samarbejdet med næstformændene og den øvrige bestyrelse. Vi har et godt team og vi er klar til at kæmpe for at skabe de bedste betingelser for vores fælles erhverv, siger John Lindbom. TAXI Side 17

18 Taxi Pitstop Send løsningen til Dansk Taxi Råd, Valhøjs Alle 126, 2610 Rødovre så vi har den senest den 4. oktober 2010 eller send en med navn og løsningsord til Navn: Adresse: Vind Taxipakke fra DTR Løsningsord: Vinder af krydsord i nr. 7/8-2010: Lars Ernst Christiansen, Taxi Nord Side 18 TAXI 09.10

19 Stor hyrevogn til små penge Nu kan du forkæle både dine kunder, dig selv og din pengepung. Dine kunder får ekstra plads til både ben og bagage. Du får en sikker og komfortabel arbejdsplads, der er fyldt med det nyeste udstyr. Samtidig kan god brændstoføkonomi og mulighed for op til 6 passagerer mærkes i pengepungen. Men alt det skal prøves, så besøg din lokale Ford forhandler, få en testtur og se de fleksible sæder i aktion. Bilerne er vist med ekstraudstyr. FordS-MAX FordGalaxy Feel the difference S-MAX (5 sæder*) fra kr. ekskl. levering. Levering kr kr. *Merpris for 7 sæder kr. inkl. moms. Galaxy (7 sæder) fra kr. ekskl. levering. Levering kr kr. CO g/km, brændstoføkonomi 16,7 km/l, energiklasse

20 Det sker landet rundt Aalborg Seniorkort er en succes Aalborg Taxa har taget kampen op med det regionale trafikselskab Nordjyllands Trafikselskab og skabt en række tilbud til borgerne. Eksempelvis kan pensionister nu med et særligt kort i hånden få ture med rabat. Turen begynder med 40 kroner for fire kilometer, en flad tier pr. kilometer herefter og maksimalt ti kilometer. Det har været en kæmpe succes. De ældre kan se, hvad de betaler og at turen er attraktiv for dem. De behøver ikke at sidde og vente halvanden time hos lægen på at blive hentet af NT. Nu kan de tage en taxi for et mindre beløb, forklarer formand John Vanggaard, der er meget tilfreds med efterspørgslen på kortet. Vi sprøjter dem ud for tiden og det er dejligt især i disse tider, hvor vi ikke har ret meget at køre med. Sommeren har været hård, siger John Vanggaard. Statistikken viser, at langt de fleste ture beløber sig til kroner. Aalborg Taxa har også taget andre tiltag over erhvervsvirksomheder, der også kan køre med rabat. Danmark Nye skilte skal give bilisterne bedre information om vejarbejder Vejdirektoratet lancerer i efteråret 2010 en række nye skilte til brug ved større vejarbejder. De første skilte bliver sat op ved anlægget af Sønderborg motorvejen (Kliplev - Sønderborg), udvidelserne af Holbækmotorvejen og Frederikssundsmotorvejen samt ved belægningsarbejdet på den Sønderjyske motorvej, der startede midt i august. Skiltene er en del af en overordnet indsats for at forbedre informationen til trafikanterne om forholdene på vejene. Skiltene har flere funktioner. De skal først og fremmest oplyse trafikanterne om, hvem der er ansvarlig for vejarbejdet, og hvor de kan få mere information eller rette henvendelse, hvis de har bemærkninger eller spørgsmål til vejarbejdet. Samtidig er "Vis hensyn" et af nøglebudskaberne på de nye skilte. Desværre kører mange bilister alt for stærkt forbi vejarbejderne, hvilket er farligt for både bilisterne selv og Vejdirektoratets medarbejdere på vejene. De nye skilte skal hjælpe bilisterne med at huske at køre efter skiltningen og passe på. I første omgang sættes skiltene op gradvist, så Vejdirektoratet kan indsamle erfaringer og data. Vejdirektoratet har tidligere lavet forsøg med lignende skiltning på blandt andet Motorring 3. Her var der stor tilfredshed med skiltene. Varde Dispensation for videoovervågning Varde Kommune overvejer en dispensation for det lovpligtige krav om videoovervågning af taxierne, som Folketinget har vedtaget til ikrafttrædelse senest i Det er Foreningen af Hyrevognmænd i Varde Kommune, der har søgt om dispensationen, da de mener, at langt de fleste ture er forudbestilt kontraktkørsel, hvor chaufføren har et godt kendskab til de kunder, der træder ind i taxien. Under lovforslagets behandling afgav Dansk Taxi Råd et høringssvar, hvor organisationen advarede mod muligheden for dispensation. Denne mulighed kan skabe ulige konkurrencevilkår for taxivognmændene, når kommunerne ikke har ensrettede regler. Varde Kommune anfører, at de taxier, der udfører natlig bykørsel i Varde allerede har videoovervågning og dispensation kun omhandler landtaxierne. Flere indsigelser fra både politisk hold og fra chaufførerne selv har nu fået Varde Kommune til at tænke sig grundigt om, inden de blåstempler dispensationen. København: Tilladelser gennem nyt pointsystem En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra taxierhvervet i Region Hovedstaden samarbejder med Taxinævnet for Region Hovedstaden om at ændre kriterierne for at få en tilladelse til taxikørsel i hovedstaden. I stedet for ensidigt at fokusere på anciennitet vil et nyt pointsystem som det blandt andet er kendt fra Randers Kommune spille en afgørende rolle. Lige nu arbejder vi på en liste over uddannelser, der kan give ekstra point som kvalifikation til at blive vognmand. Men når det er sagt, er det vigtigt også at få ændret den opfattelse, at alle taxichauffører automatisk skal være vognmænd en dag. Sådan behøver det altså ikke at være siger Claus Rubek Jørgensen, formand for Region Hovedstaden i Dansk Taxi Råd og tovholder i arbejdsgruppen, der altså nu barsler med et konkret pointsystem. Side 20 TAXI 09.10

21 Gør som vi tænk nyt kør udenom krisen Få en ny start med alle DanTaxis fordele! DanTaxi kan tilbyde: Minimere dine/jeres udgifter. Billig pladsleje. Løsninger mårettet mod individuelle ønsker Danmarks bedste anlæg Frogne Forenklet administration Penge hver uge Lavt indskud kr ,00 pr. vogn Ingen hæftelser for vognmændene Mulighed for taxifinansiering. DanTaxi er kreditratet AAA, kreditværdigheden kan ikke blive bedre. Fra 1/ vil der være mulighed for at købe aktier og blive medejer. Skal I være de næste, der indtræder i det landsdækkende koncept med landsdækkende kunder? DanTaxi Jernbane Alle Vanløse Tlf.:

22 Det sker landet rundt Virum Taxi Nords grønne profil giver flere kunder Taxi Nord er ramt af grøn fremgang både når det kommer til kunder og vognmænd. Kunderne kan lide den grønne miljørigtige strategi og vognmændene kan se, hvor der er mest at lave og ifølge direktør Carsten Aastrup giver det en stigende interesse for at køre i Taxi Nord, som altså kaprer kunder på stribe. Senest har Falck indgået en treårig aftale med Taxi Nord netop med henvisning til den sociale ansvarlighed, som Taxi Nord udviser med deres energi- og miljørigtige kørsel samt fokus på service. Taxi Nords miljøpolitik falder helt i tråd med Falcks holdninger på området, og det har heller ikke været uden betydning for os, at netop Miljøministeriet også har valgt Taxi Nord som deres samarbejdspartner, siger Mikkel Simonsen fra Falcks centrale indkøbsafdeling. Også Novo Nordisk har indgået aftale med Taxi Nord på baggrund af selskabets stærke miljøprofil og serviceprofil. København Dansk Bilreklame opruster Med 25 års erfaring i bagagen relancerer taxireklamens førstedame, Ingrid P. Rosenbeg, sin hjemmeside i et nyt, overskueligt og meget informativt design, hvor man kan se eksempler på Dansk Bilreklames arbejde og finde referencer fra andre glade samarbejdspartnere. Jeg er rigtig glad for at kunne give mine kunder denne mulighed med langt flere informationer samt billeder på vores arbejde. Det er jo vigtigt, at vognmændenes biler er i gode hænder, når reklamerne på- og afmonteres, ligesom de naturligvis skal have deres penge til tiden, siger Ingrid P. Rosenberg. Du kan finde mere information på Ikast Rund fødselsdag Ole Sørensen vognmand i Ikast Taxa og tidligere kredsformand i Dans Taxi Forbund, fylder 60 år den 30. september Fødselsdagen fejres privat med familien, men Ole Sørensen oplyser, at han er hjemme på dagen, hvis nogen har lyst til at kigge forbi på Vestervang 27A i Bording. Roskilde Teletaxien er et nyt marked Efter Næstved Taxas sejr over Flextur i Næstved Kommune har også Roskilde Taxa fået blod på tanden i forhold til eventuelle nedlæggelser af busruter, hvor transportbehovet så kan løses af taxi. Næstved har arbejdet flot med deres Oplandstaxa-koncept og det viser jo, at taxierne sagtens kan skabe produkter, som politikerne finder interesse for. Vi kan sagtens matche trafikselskaberne og skabe løsninger, som er mere fleksible uden at koste mere, siger Ole Palsberg, formand for Region Sjælland i Dansk Taxi Råd. Helsingør Reception i Helsingør Finn Mogensen, formand for Helsingør Taxa, fylder 50 år. I den anledning inviteres familie, kolleger, venner og samarbejdspartnere til reception fredag den 8. oktober 2010 kl hos Helsingør Taxa på Løvdalsvej 7, 3000 Helsingør. Side 22 TAXI 09.10

Sydtrafik er en halv gang dyrere end taxi Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Ingen EP før alle taxitilladelser

Sydtrafik er en halv gang dyrere end taxi Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Ingen EP før alle taxitilladelser Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2010-7. årgang Ingen EP før alle taxitilladelser er delt ud Lolland Kommune frygter for en taxifri fremtid side 9 Region Syddanmark overhører Trafikstyrelsen

Læs mere

Taxierne får eneret på EP-tilladelserne. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Taxierne får eneret på EP-tilladelserne. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2011-8. årgang Ny EP-lov er personlig sejr for Venstres Kristian Pihl Lorentzen, mens S og SF frygter lovsjusk side 10 Taxa 4x35 sætter ambitiøst mål

Læs mere

Taxierhvervet er dødsmærket Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Taxierhvervet er dødsmærket Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2010-7. årgang 21.000 kroner i bøde eller 14 dage i fængsel for at køre med forældet førerkort side 12 S vil kulegrave trafikselskaberne side 10

Læs mere

Fælles lov for bus og taxi skal løse EP-problem side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6

Fælles lov for bus og taxi skal løse EP-problem side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2010-7. årgang Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6 Politikerne har ikke brug for taxierhvervet, men vi har brug for dem hør Hans Engells bud

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Tilfredse danskere giver taxien topkarakter side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Tilfredse danskere giver taxien topkarakter side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 05 - Maj 2010-7. årgang 11 sider om generalforsamlingen alt om debatten og valget af ny næstformand side 8 Formandsvalg i hovedstaden side 5 Politibetjent var

Læs mere

Racismen trives i nattetimerne Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Racismen trives i nattetimerne Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2011-8. årgang Tonen er tunet i Taxa Selandia, der har sendt alle medarbejdere på kursus i korpsånd og kundeservice side 10 Nyt afgiftssystem har

Læs mere

Politisk flertal vil skærpe EP-forslag Side 8. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Politisk flertal vil skærpe EP-forslag Side 8. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Råd # 04 - April 2011-8. årgang 2010 var et langt politisk sejtræk læs beretning fra året, hvor EP kom på alles læber side 14 Alt om generalforsamlingen 2011, hvor formanden

Læs mere

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2010-7. årgang Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Stil krav til limousinerne ellers bliver de taxiens stille død side 8 Loyal, myreflittig

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2010-7. årgang 12 travle måneder siden sidste generalforsamling - status over arbejdet i Dansk Taxi Råd side 4 Årets fokusområder hed miljø, brancheanalyse

Læs mere

Kommunale taxinævn tøver med tilsyn side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Kommunale taxinævn tøver med tilsyn side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2010-7. årgang Høringssvar: DTR anbefaler ingen fritagelse for pligten til at installere overvågningsudstyr side 4 I New York er 18 procent af taxierne

Læs mere

Tryghedskort til taxien hitter Side. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8

Tryghedskort til taxien hitter Side. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2012-9. årgang Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8 Peter Kjærgaard fejrer 25 års jubilæum med at sende Danmarks første el-taxi

Læs mere

Vi er de bedste til integration Side 6-9. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Vi er de bedste til integration Side 6-9. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2011-8. årgang Direktøren gik undercover på chaufførkursus mød en usædvanlig leder i den varme stol hos TAXA 4x35 side 16 Chaufførerne er i oprør

Læs mere

Plads til alle i taxierhvervet reportage fra Integrationsprisen 2011. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Plads til alle i taxierhvervet reportage fra Integrationsprisen 2011. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2011-8. årgang De ny tildelingskriterier i hovedstaden er dømt ude på forkert grundlag side 6 Ny S-trafikordfører vil give taxien flere privilegier

Læs mere

Elektrisk forår nu kommer de første el-taxier. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Elektrisk forår nu kommer de første el-taxier. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 9 - September 2011-8. årgang Rød eller blå? Hans Engell vurderer, hvad farveforskellen betyder for taxierhvervet side 6 Taxiernes GPS-positioner anvendes som

Læs mere

Kommuner dropper trafikselskabet. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierhvervet tæt på ny klimaminister side 7

Kommuner dropper trafikselskabet. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierhvervet tæt på ny klimaminister side 7 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2011-8. årgang Taxierhvervet tæt på ny klimaminister side 7 Den Grønne Taxikommission vil skabe små kørende testcentre i taxierne side 16 Billig

Læs mere

Trafikudvalget kom tæt på taxierhvervet Side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Trafikudvalget kom tæt på taxierhvervet Side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts 2011-8. årgang Taxichauffør måtte springe for livet og endte på køleren af en pirattaxi på flugt side 6 Toppolitiker roser taxi-erhvervet for integrations-indsatsen

Læs mere

Taxibranchen truet af fallit. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Taxibranchen truet af fallit. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2014-11. årgang Taxibranchen truet af fallit uden frikørsel side 6 Meninger i massevis Taxinyt er branchens frække hund og et forum fuld af statsministre.

Læs mere

Taxierhvervet nedsætter sin egen grønne taxikommission. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Stærk politisk generalforsamling

Taxierhvervet nedsætter sin egen grønne taxikommission. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Stærk politisk generalforsamling Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 05 - Maj 2011-8. årgang Stærk politisk generalforsamling læs alt om debatten, diskussionerne og drømmene om fremtiden side 8 Beskæftigelsesministeren kom på besøg

Læs mere

Glade medlemmer på. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Glade medlemmer på. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 05 - Maj 2013-10. årgang Glade medlemmer på god generalforsamling side 8 Hjælp til kommunerne DTR giver kommunal håndsrækning med ny guide, der skal fungere som

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2014-11. årgang Eksperternes dom: Ny taxilov smadrer branchen side 10 Friheden fascinerer nævnsformand Jens Jørgen Nygaard kender branchen indefra med

Læs mere

mod løndumping Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

mod løndumping Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2014-11. årgang Fynbus tvunget i aktion mod løndumping side 8 Taxiernes ny minister Socialdemokraten Magnus Heunicke skal som ny transportminister

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

Udbudsform hæmmer teletaxien. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udbudsform hæmmer teletaxien. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 05 - Maj 2012-9. årgang Aarhus Taxa har vendt minus til plus og efter det totale kollaps er de igen på benene side 12 Er du forsikret mod ulykken? Det troede

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Branchen har brug for en modig minister

Branchen har brug for en modig minister Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2013-10. årgang Branchen har brug for en modig minister side 7 Plyndret af pirater En lokal pirattaxi har i årevis plyndret de rigtige taxier i

Læs mere

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts 2014-11. årgang Udløbet førerkort kan koste dyrt side 6 Nye chauffører skal have en mentor Det halter med servicen, fordi nye chauffører mangler opdragelse,

Læs mere

Flextur bliver misbrugt side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Flextur bliver misbrugt side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 6 - Juni 2015-12. årgang Flextur bliver misbrugt side 6 Frikørslen får en ny chance Politikere fra fem forskellige partier er klar til at give frikørselsordningen

Læs mere

Kundernes knytnæver rammer taxiførere hårdt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Kundernes knytnæver rammer taxiførere hårdt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2013-10. årgang Kundernes knytnæver rammer taxiførere hårdt side 8 Kommunale besparelser Ny kørselsanalyse af fem danske nabokommuner på den københavnske

Læs mere