At styrke foreningsarbejdet i Helsingør Kommune, herunder specielt lokalområdet i Espergærde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At styrke foreningsarbejdet i Helsingør Kommune, herunder specielt lokalområdet i Espergærde"

Transkript

1 Årsnotat til Kultur- og Turismeudvalget, juni Årsnotatet omhandler kommunale foreningshuse under Kultur- og Turismeudvalget med oplysninger om brugere, økonomi, kapacitetsudnyttelse, aktivitetsprofil, bygningsmæssige og evt. særlige forhold for Egegården, Damgården, Musikhuset Elværket, Espergærde Amatørscene og Huset Lundegade 17. Egegården: Beliggenhed Egegårdsvej 3, 3060 Espergærde Formand / kasserer: Ove Knudsen / Mogens Nielsen Brugsaftale: Indgået mellem Helsingør Kommune/Kulturudvalget og Brugerforeningen Egegården. Bygningerne stilles til rådighed med betalt el, vand og varme. Udvalget vedtog i november 2012 at eksisterende brugsaftale blev forlænget til udgangen af Se sagsfremstilling. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling afventer resultatet af lokaleanalyser for kapacitetsudnyttelsen af kommunale lokaler jfr. Byrådsbeslutning. Tilsyn: Pedel bor på stedet Antal medlemmer: Brugerbestyrelsen: 5. Øvrige medlemmer: 835 fordelt på foreningerne. Formål/målsætning: Ejendommens primære anvendelse er den type foreningsvirksomhed som falder ind under Folkeoplysningsloven og Brugerforeningen er ansvarlig for, at brugen af ejendommen sker i overensstemmelse med kommunens retningslinjer herfor. At styrke foreningsarbejdet i Helsingør Kommune, herunder specielt lokalområdet i Espergærde At stille lokaler til rådighed for foreningsbaserede aktiviteter At brugerne via brugerforeningen Egegården får mulighed for selv at styre og planlægge aktiviteterne i Egegården Brugere og (antal medlemmer af hver forening): At skabe rammer for dialog og samarbejde mellem kommunen og brugerne. Egegårdens Spillemænd (8) Egegårds Quilterne (20) EIF s Venner/Revy (205) Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby (58) Espergærde Byforening (145)

2 Indvendig vedligeh. Særlige forhold Aktivitetsprofil: kapacitetsudnyttelse Espergærde Smakkelaug (27) Jazzværkstedet (23) Malegruppen (20) Motorcykelklubben SMCK (65) Kodriverne (15) Nordsjællands Fritidsfiskerforening (20) OK-klubben (60) Rødspætterne (20) Socialdemokraterne Syd (93) Young Boys (20) Mørdrup Frostbox Central (36) 2012: Nyt gulv lagt i stald som er det ene forsamlingslokale. 2013: Alm. vedligehold og ny dørliste i Hestestald. 2014: Nye spejle og håndservietholdere på alle toiletter, igen ny dørliste i Hestestald. 2015: Ønske om opsætning af nye håndvaske Ingen bemærkninger Ud over foreningernes aktiviteter arrangerer brugerbestyrelsen sammen med foreningerne et årligt Egegårdstræf, hvor besøgende kan stifte bekendtskab med foreningernes aktiviteter og der er mulighed for indtægter til brug for bl.a. den indvendige vedligeholdelse. Mandage: Formiddag: Eftermiddag: Quiltedamer og Jazzværkstedet Old Folks Aften: Fritidsfiskerne, Young Boys og Jazzværkstedet Tirsdag: Formiddag: - Eftermiddag:- Aften: Socialdemokraterne, Jazzværksted Swing Team og Smakkelauget Onsdag: Formiddag: Jazzværkstedet Hamlet Stompers Eftermiddag: Malegruppen og Jazzværkstedet Aften: MC klubben SMCK, Torsdag: Formiddag: -

3 Eftermiddag: OK-klubben Aften: Rødspætterne og Egegårdens Spillemænd. Fredag: Rengøring og privat udleje Weekend: Privat udleje 2014 udlejet i 47 weekender KTU budget / tilskud: Foreningens økonomi: Bemærkninger fra KIB Kulturudvalgets driftsbudget til dækning af el, vand, varme, gartner- og vintervedligeholdelse, brandsyn mv.: kr. Heraf ydes årligt kr. til foreningens drift kr. til indvendig vedligeholdelse. (de kr. yders under forudsætning af at foreningen afsætter et tilsvarende beløb). Regnskab 2014 viser en omsætning på kr. og et overskud på kr viste et overskud på kr. Byrådet har besluttet ved budgetvedtagelse 2013 at have særlig fokus på kapacitetsudnyttelse. Det er KIB s opfattelse, at Egegården har en relativt stor brugergruppe og fast udnyttelse på hver ugedag. Der har været tiltag for at tiltrække aftenskoler til de ledige formiddagstider uden større held, da aftenskolerne har vanskeligt ved at lade instruktører stå for oprydning som det er tilfældet for foreningsbrugerne. Centeret er sammen med Center for Økonomi og Ejendommen i gang med at se på yderligere kapacitetsudnyttelse/inddragelse af nye brugergrupper. Bemærkninger fra bestyrelsen / foreningen? Særlige tiltag / arrangementer Michael Mathiesen KTU, er udpeget som repræsentant i bestyrelsen. Udbedring af vej, der er store huller i den. Der er ønske om at få en hjertestarter. Egegårdstræf den 7/ blev godt besøgt. Der arbejdes på et Egegårdstræf igen til september Bemærkninger fra brugere

4 Bilag modtaget i KIB: Regnskab 2014 Budget 2015 Kapacitetsudnyttelse fordelt på lokaler Referat af seneste repræsentantskabsmøde Vedtægter Damgården: Beliggenhed Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør Formand /kasserer: Ioannis Tritsaris / Johny Hansen Brugsaftale: Indgået mellem Helsingør Kommune/Kultur- og Turismeudvalget og Foreningen Damgården. Bygningerne stilles til rådighed med betalt el, vand og varme. Udvalget vedtog i november 2012 at eksisterende brugsaftale blev forlænget til udgangen af Se sagsfremstilling Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling afventer resultatet af lokaleanalyser for kapacitetsudnyttelsen af kommunale lokaler jfr. Byrådsbeslutning. Tilsyn: Jan Olsen Antal medlemmer: Brugerbestyrelsen samt medlemmer af foreningerne nedenfor (282) Formål/målsætning: Lokalerne skal stilles til rådighed for foreninger der er hjemmehørende i Helsingør kommune. At styrke foreningsarbejdet i Helsingør Kommune, specielt hvad angår H/F Pindemosen og Folkedansens Værns aktiviteter At stille lokaliteter til rådighed for foreningsbaserede aktiviteter som ovenfor samt til administration af Damgården At stille lokaler til rådighed for folkeoplysende aktiviteter At brugerforeningen gennem Foreningen Damgården får mulighed for aktivt at styre og planlægge aktiviteter på Damgården At udleje lokaliteterne til private arrangementer i det omfang Damgården ikke anvendes til foreningsbaserede aktiviteter At skabe rammer for dialog og samarbejde mellem kommune, Damgårdens bestyrelse og brugerforeningerne. Brugere og (antal medlemmer af hver forening): Haveforeningen Pindemosen (144) Folkedansernes Værn (25) Den Græsk-Danske Klub Helsingør (69) Dartklubben RIVA (18) Kronborg Linedance (26)

5 Indvendig vedligeh. 2012: Vognporten sat istandsat, entre og køkkener malet og der blev købt nyt service. 2013:Kontorer malet Særlige forhold Aktivitetsprofil: kapacitetsudnyttelse 2014: Låsesystem er udskiftet og køkken er malet. 2014/2015:Der blev udskiftet en hel del nedslidt inventar: Musikanlæg, Gulvvaskemaskine, støvsuger, 2 store køleskabe, 1 stor fryser, 1 opvaskemaskine, 2 elkomfurer, 2 emhætter, lysestager, samtlige glas og diverse fade med mere. Damgården ønsker ny gulvbelægning i salen og har sparet kr. op. Anslået udgift til nyt gulv i alt ca kr. ex. moms. Damgården ønsker at søge om tilskud til restfinansieringen. Damgården ønsker at lamperne i salen deles i 2 sikringsgrupperinger, således at det ikke er alle lamper der slukker hvis der går en sikring. Se nedenfor: Mandag: Damgården: Kronborg Linedance kl Tirsdag Damgården: Kronborg Linedance (ikke fast hver tirsdag) Vognporten: Riva Dart kl Onsdag: Damgården: Folkedansens Værn kl Torsdag: Damgården: Haveforeningen Pindemosen kl Fredag: Damgården: Den Dansk-Græske Klub kl (hver tredje uge og af og til kl ). Her ud over enkeltudlån til grundejerforeninger og haveforeninger. Weekendudlejning til private: 2013: Damgården 67 gange og Vognporten : Damgården 70 gange og Vognporten 31 gange.

6 2015: Reservationer pt. 2015: Damgården 55 gange og Vognporten 23 gange KU budget / tilskud: Kultur- og Turismeudvalgets driftsbudget til dækning af el, vand, varme, forsikringer, gartner- og vintervedligeholdelse og brandsyn mv.: kr. Heraf ydes årligt kr. til foreningens drift. Foreningens økonomi: Regnskab 2014 viser en omsætning på kr. og et overskud på kr viste et overskud på kr. Egenkapital kr. Bemærkninger fra Byrådet har ved budgetvedtagelse 2013 besluttet at have særlig fokus på Center for Kultur, Idræt kapacitetsudnyttelse. Det er KIB s opfattelse, at Damgården har en relativt lille og Byudvikling (KIB) brugergruppe, hvilket har sammenhæng med Damgårdens placering. Der har været tiltag for at tiltrække flere brugere, hvilket har betydet, at Kronborg Linedance i 2014 er blevet fast bruger. Helsingør Amatørscene, der pr. 30. juni 2015 ikke længere kan være i Industrifondens lokaler, Stengade 51, er i dialog med Damgården om et lokale der. Vedr. forlængelse af brugsaftalen henvises til teksten i sagsfremstillingen under dagsordenspunktet. Henrik Møller KTU, er udpeget som repræsentant til bestyrelsen Bilag modtaget i KIB: Regnskab 2014 Budget 2015 Kapacitetsudnyttelse fordelt på lokaler Referat bestyrelsesmøde april 2015

7 Espergærde Amatørscene : www. espergaerdeteaterhus.dk Beliggenhed Gl. Strandvej 217 B, 3060 Espergærde Formand /kasserer: Anne Marie Andersen / Margrethe Skaarup Brugsaftale: Der foreligger brugsaftale fra 1973 mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Espergærde Amatørscene Tilsyn: Foreningens bestyrelse samt Center for Økonomi og Ejendomme Antal medlemmer: 44 Formål/målsætning: Arrangere teaterstykker, matineer og foredrag Brugere: Foreningens bestyrelse, medlemmer samt publikum, Helsingør kommunes borgere, særligt fra lokalområdet samt øvrige interesserede Indvendig vedligeh. Huset er et tidligere atelier som ikke er isoleret. Huset el-opvarmes Særlige forhold Foreningen ønsker en brugsaftale hvor huset stilles til rådighed på vilkår som de øvrige foreningshuse under KTU, hvilket vil sige at huset stilles til rådighed med betalt El og varme. Jfr. Gældende brugsaftale skal foreningen selv betale eludgifterne. KTU har gennem de seneste år betalt udgifterne til El. Aktivitetsprofil: Se arrangementsplan nedenfor: kapacitetsudnyttelse Arrangementsplan for 2015: Januar 2015: Den : Små grå løgne Øvedage Den : Små grå løgne forestillinger Februar: Den 1., 8., 15., 22. og 28.: Tom Lehrer prøver Den 14.: forberede Tom Lehrer Matineé Marts: Den 1., 14. og 15.: Tom Lehrer prøver og Matineé Den 15. og 25.: udlån til Teaterpiloterne April: Den 8., 15., 22. og 29.: Teaterpiloterne

8 Den 12.: Matineé, Anja Brink synger Edith Piaf Maj: Den 6., 13, 20. Og 27.: Teaterpiloterne Den 3.: Randi Rosenfeldt om sin far og hans Limmerricks Juni: Den 3., 10., og 17.: Teaterpiloterne Juli: Ingen aktivitet August: Den 12., 19. og 26.: Teaterpiloterne De 30.: Matineé Tove Ditlevsen September: Den 2., 9., 16., 23., og 30.: Teaterpiloterne Den 27.: Matineé Sebastian Oktober: Den 7., 21., og 28.: Teaterpiloterne Den 25: Søndagsmatineé Anja Brink November: Den 4., og 11.: Teaterpiloterne Den : Halfdan Rasmussen forestillinger Den : Teaterpiloterne børneforestillingerne December: Pt. ingen aktivitet planlagt. (Juleforestilling?) Herudover er der bestyrelsesmøder, prøver for Espergærderevyen samt Produktionsskolen i Helsingørs tombola op til jul og Strandhavens generalforsamling. KTU budget / tilskud: Der er ikke budget under Kulturudvalget/ Fælles Kulturelle Opgaver til Espergærde Amatørscene.

9 Udgifter til EL er de seneste år dækket af Kultur- og Turismeudvalgets budget til drift af foreningshuse med ca kr. årligt. Foreningens økonomi: Regnskab 2014 viser en omsætning på kr. og et overskud på kr viste et overskud på kr. Egenkapital fremgår ikke af regnskabet men der er en kassebeholdning/bankindestående på kr. I 2014 modtog foreningen kr. fra Nellemann Fonden. Bemærkninger fra KIB: Besluttet ved budgetvedtagelse 2013, at Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling skal fortsætte dialog med Espergærde Amatør Scene om foreningslokaler. Alternative opvarmningsmuligheder i stedet for EL-opvarmning undersøges og udarbejdelse af brugsaftale. Bilag modtaget i KIB: Regnskab 2014 Budget 2015 Referat af generalforsamling ? Aktivitetskalender for 2015

10 Musikhuset Elværket: Beliggenhed Rosenkildestien 3, 3000 Helsingør Formand / kasserer: Christian B. Jensen / Ken Bliesmann Brugsaftale: Indgået mellem Helsingør Kommune/Kultur- og Turismeudvalget og Foreningen Musikhuset Elværket for perioden fra og med 2014 til og med Bygningerne stilles til rådighed med betalt el, vand og varme. Der optages senest den 1. januar 2018 forhandling mellem parterne om eventuel forlængelse af brugsforholdet. Musikhuset Elværket består af lille sal, store sal (uisoleret), 11 øvelokaler samt kulturrummet der er et rum mellem de øvrige lokaler der kan benyttes til skiftende projekter med et socialt aspekt og kreative fornyelser.. Tilsyn: Teknisk servicemedarbejder ansat 31 timer/ugen. Budgetbesparelser betyder at der fra og med 2016 reduceres i timetallet. Arbejdsopgaver: Kontaktperson for Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Ejendomme, pasning og renholdelse af udearealer, sikre rengøring i samarbejde med brugerne såvel ude som inde, indvendig vedligeholdelse tilsyn og småreparationer, tilse installationer, forvalte arbejdsopgaver i forbindelse med evt. løntilskudsansatte, instruktioner til husets brugere, foretage enkelte administrative opgaver og ad hoc opgaver for KIB samt øvrige opgaver efter nærmere aftale mellem bestyrelsen og KIB. Antal medlemmer: 2015: 100 medlemmer Formål / målsætning: Jfr. gældende vedtæger har foreningen følgende formål: At administrere det af kommunen til rådighed stillede område med tilhørende bygninger på Trækbanen/ Rosenkildestien. At administrere Musikhuset, først og fremmest til fordel for kommunens amatørudøvere af rytmisk musik. At administrere udlejning af øvelokaler, koncertlokaler m.v. i overensstemmelse med foreningens vedtægter og brugskontrakt. At arbejde for, at Musikhuset bliver musikudøvernes kommunikationscentral. At stå som formidler mellem foreningens medlemmer, kunstråd og kommune samt andre foreninger, fonde og organisationer.

11 Brugere: Indvendig vedligeh. Musikhuset Elværket er en øvelokaleforening med tilknyttet koncertscene og andre kulturelle arrangementer. Her er primært alternativ- og amatørmusik/ kultur, der ikke rigtig bliver præsenteret andre steder i Nordsjælland. Der arrangeres koncerter med bands fra hele landet og der er ofte gæster fra det store udland. Den lokale scene er også meget aktiv og der er tit optrædende fra husets 11 øvelokaler. Musikken er en bred vifte af genrer rock, pop, heavy metal, punk, blues, samba med mere. På foreningens konstituerende bestyrelsesmøde marts 2014 besluttede foreningen bl.a. at arbejde mere målrettet på synliggørelse af foreningen og husets muligheder samt at arbejder mere strategisk med PR, fondsøgningsstrategi mv. Lokale bands der lejer øvelokaler. Optrædende bands og publikum. Renovering af køkken og ny dør efter nylig hærkværk. Lille bar skal genopbygges sammen med lille sal. Foreningen overvejer videoovervågning. Isolering af porten til store sal står højt på ønskesedlen. Det vil gøre store sal mere anvendelig hvis den kan varmes op og også i forhold til lydisolering, således der kan afholdes musikarrangementer i store sal Særlige forhold - Aktivitetsprofil: Udlejning af øvelokaler, Helsingør Festival, samarbejde med Kulturværftet / Toldkammeret. Der afholdes mange koncerter i lille sal (lydisoleret) og der arrangeres forskellige workshops. kapacitetsudnyttelse De 11 øvelokaler er fuldt bookede med i alt 25 bands. Der er 11 bands på venteliste. KU budget / tilskud: Kulturudvalgets driftsbudget til dækning af el, vand, varme, indvendig vedligeholdelse og brandsyn mv.: kr. Teknisk servicemedarbejder kr. (Fra og med 2016 budgetbesparelse kr.) Tilskud fra KTU: Helsingør Festival kr. årligt. Efter ansøgning har Kulturudvalget, af deres pulje for 2015, bevilget flg. tilskud til aktiviteter: Honorartilskud kr. Foreningen ansøger om et tilsvarende tilskud hos Kunstrådet til honorarstøtte Foreningens økonomi: Regnskab 2014 viser en omsætning på kr. og et overskud på kr viste et underskud på kr. Egenkapital kr.

12 Bemærkninger fra bestyrelsen: Særlige tiltag, ønsker, bemærkninger fra brugere, naboer, andet? Bemærkning fra KIB: Ingen bemærkninger. Det er KIBs opfattelse, at Elværket spiller en væsentlig rolle for det lokale musikmiljø, og at mange unge tillægger dette sted stor betydning. Festivalen i august er med til at vise alsidighed og mangfoldighed i Helsingørs begivenhedskalender. En lyd- og varmeisolering af den store sal ville give mange nye udnyttelsesmuligheder. Philip Læborg KTU, er udpeget som medlem til bestyrelsen. Bilag modtaget i KIB: Arrangementsplan 2015 i forbindelse med ansøgning om honorartilskud 2015 Vedtægter, forslag til nye vedtægter forelægges udvalget til august Regnskab 2014 Referat generalforsamling den 8. marts 2015

13 Lundegade 17, Huset Beliggenhed: Lundegade 17, 3000 Helsingør (Lundegade 17 A) Formand / kasserer: Huset administreres af KIB Det blå hus administreres af Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Brugsaftale: - Tilsyn Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Økonomi og Ejendomme Brugere: Foreninger jfr. nedenfor. Der er både faste udlån og enkeltudlån. Formål / målsætning: Huset (Det blå hus) indgår på lige vilkår med skoler og øvrige lokaler som kommunen stiller til rådighed for foreningslivet jfr. Folkeoplysningsloven. Det lille gul hus (Lundegade 17 b er blevet inddraget til fast bruger af center for ejendomme og udlån styres ikke mere via Interbook) Indvendig vedl. Maling af vægge og slibning og lakering af gulve med jævne mellemrum Særlige forhold Udlån af lokaler i Huset (det blå hus) administreres gennem Interbook under fritidsafdelingen. Helsingør kommunes Idrætsanlæg Aktivitetsprofil: Huset udlånes til foreninger jfr. Folkeoplysningsloven kapacitetsudnyttelse Lokalebookinger nedenfor er de der er godkendt ved første fordelingsrunde til sæson 2015/2016. Anden fordelingsrunde forventes gennemført primo juni Lokalradio Helsingør kanalen benytter ikke længere det lille skunklokale Udlån af dette lokale ligger under Center for ejendomme. Faste sæsonudlån over året fordelt på lokaler, Lokale A: Mandag: kl voksenundervisning (LOF/FOF) kl bridgeklubben Mandagsbridge kl voksenundervisning (LOF/FOF) Tirsdag: kl bridgeklubben Humlebien

14 Onsdag: kl voksenundervisning (LOF/FOF) og Helsingør Seniorhøjskole Torsdag: kl voksenundervisning (LOF/FOF) kl Bridge BK93. Fredag: kl voksenundervisning (LOF/FOF) Lokale B: Mandag: kl mandagsbridge kl voksenundervisning (LOF/FOF) Tirsdag: kl bridge Humlebien kl skak v/ Helsingør Skakklub Onsdag: kl voksenundervisning (LOF/FOF) og Seniorhøjskolen kl voksenundervisning (LOF/FOF) og Seniorhøjskolen kl voksenundervisning (LOF/FOF) og Seniorhøjskolen Torsdag: kl voksenundervisning (LOF/FOF) kl bridge BK93 Fredag: - Lokale C: Tirsdag - Onsdag: kl voksenundervisning (LOF/FOF) kl (selvhjælpsgruppe AA).

15 Torsdag kl Voksenundervisning (LOF/FOF) kl selvhjælpsgruppen AA Lokale D: Mandag: - Tirsdag: kl Bridge Humlebien kl Helsingør Skakklub Onsdag: - Torsdag: - Fredag: Kl voksenundervisning (LOF/FOF) afhængig af holdoprettelser Lokale H: Fast udlån til foreningen TUBA efter aftale med Center for Økonomi og Ejendomme. KU budget / tilskud: Kulturudvalgets udgifter 2014 til dækning af el, varme og brandsyn mv.: xxx kr. Foreningens økonomi: - Bemærkninger fra KPE Besluttet ved budgetvedtagelse 2013 at have særlig fokus på kapacitetsudnyttelse. Det er KIBs opfattelse, at Huset i Lundegade spiller en væsentlig rolle for den folkeoplysende virksomhed, herunder for aftenskolerne. Huset har ikke nogen brugerbestyrelse og må derfor ses mere som lokaler, der stilles til rådighed ligesom på skolerne. Der er en del ledige tider. Bilag modtaget i KPE. -

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport

Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport Norddjurs Kommune 1. juni 2015 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Projekt Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen... 4 1.2 De kulturpolitiske rammer...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Fredericia Bibliotek Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv.

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Fritidsområdet FRITIDSUDVALGET Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Budgetmæssig status Fritidsområdet

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness

Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness 1 Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness - Et lokalt Fitnesscenter Hornbæk Idrætsforening - Hornbæk Fitness er et lokalt forankret og foreningsbaseret motionscenter, der vil blive etableret på Idrætsanlægget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014. Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014. Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014 Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - April...2 3. KF -

Læs mere

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af Elverkongens Krone 5 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 9. august 2005, Kl. 08.00 i Udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Fremtidig anvisning af Musikhuset... 3 3... Teergruppen

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. august 2012 kl. 10.00 i F2 Mødet slut kl. 14.40 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere