Bladet ALM. BRAND. Regnskab for 1. halvår Hvad sagde analytikerne? Frygtede millionskade. Farvel og tak til Københavnske Re

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bladet ALM. BRAND. Regnskab for 1. halvår 2009. Hvad sagde analytikerne? Frygtede millionskade. Farvel og tak til Københavnske Re"

Transkript

1 ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2009 Regnskab for 1. halvår 2009 Godt investeringsresultat har givet en hæderlig basisdrift, men samlet er resultatet meget utilfredsstillende. Hvad sagde analytikerne? Frygtede millionskade Farvel og tak til Københavnske Re International koncern har købt reassuranceselskabet for ca. 150 mio. kr. ALM. SUND FORNUFT

2 Regnskab for 1. halvår Et godt investeringsresultat, lave omkostninger og fokus på mere rentabel drift betød, at koncernresultatet før nedskrivninger på bankudlån blev et overskud på 316 mio.kr. Men med de markante nedskrivninger på ejendomsudlån i banken blev resultatet for hele koncernen et meget utilfredsstillende underskud på 747 mio.kr. K oncernens resultat er positivt påvirket af et meget tilfredsstillende investeringsafkast i alle tre forretningsområder. Hele vejen rundt viser omkostningerne en nedadgående tendens, og de besparelser har også en positiv effekt på resultatet. Ny afviklingsenhed i banken Alm. Brand Bank fik før nedskrivninger et overskud på 66 mio.kr., men inklusive tab og nedskrivninger på mio.kr. blev resultatet et meget utilfredsstillende underskud på 997 mio.kr. De betydelige nedskrivninger skal findes på udlån til særligt investeringsejendomme og ejendomsudviklingsprojekter, ligesom der er nedskrevet på erhvervspantebreve og visse former for værdipapirfinansiering. Udviklingen betyder, at banken opretter en afviklingsenhed under Kreditsekretariatet. Formålet for afviklingsenheden er at håndtere de fravalgte områder, så disse giver færrest mulige tab for koncernen. Fremadrettet skal banken fokusere på at servicere private, små og mellemstore erhvervsdrivende samt landbrugskunder. Udviklingen betyder, at Alm. Brand A/S skyder 900 mio.kr. ind i banken for at reetablere kapitalgrundlaget. For mange skader Skadeforsikring gav et overskud på 189 mio.kr. Halvåret har vist færre vejrligsskader end forventet, men storskader i Erhverv og Landbrug samt mange småskader trækker så meget i den forkerte retning, at der ikke tjeners nok på forsikringsdriften. Samtidig har den økonomiske krise også betydet en lavere vækst i præmierne end forventet. Kunderne får i øjeblikket varslet højere præmier, ligesom der er igangsat skadebegrænsende foranstaltninger. Det forventes at have en positiv effekt på resultatet allerede næste år. Færre pensionsindbetalinger under krisen Aktiviteterne i livsforsikring har givet et overskud på 37 mio.kr, og der er overført 39 mio.kr. til skyggekontoen, der herefter udgør 122 mio.kr. Det positive resultat er primært fremkommet i kraft af de tidligere nævnte gode investeringsafkast og besparelser. I den anden retning trækker, at flere danskere ikke ønsker at betale så meget ind på pension grundet den allestedsnærværende krise. Fastholder forventningerne Alm. Brand fastholder forventningerne til resten af 2009 på 400 mio.kr. før nedskrivninger i banken. Vigtigt at vide om halvårsrapporten Udvalgte nøgletal Godt investeringsresultat Koncernunderskud: 747 mio.kr. Betydelige nedskrivninger i banken Koncernens samlede omsætning: 3,8 mia.kr. For mange skader Combined ratio: 98,0 Krisen kradser stadig Nedskrivninger i banken: mio.kr. Koncernen fastholder forventninger til 2009 L Æ S M E R E O M A L M. B R A N D PÅ W W W. A L M B R A N D. D K

3 HOVED- OG NØGLETAL FOR FORRETNINGSOMRÅDER 1.halvår 1.halvår Året Mio.kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Combined Ratio 98,0% 94,2% 96,5% Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat eksklusive minoriteter Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Alm. Brand A/S Moderselskab Resultat før skat Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 0,41 0,95 0,26 Alm. Brand A/S Koncern Resultat før skat og eksklusive minoriteter Ny direktion i Alm. Brand Bank A/S K 2009 udnævnt til konstitueret adm. direktør i Alm. Brand Bank A/S. I samme forbindelse er bankens adm. direktør Henrik Nordam efter aftale fratrådt alle sine poster i Alm. Brand Koncernen. Koncerndirektionen i Alm. Brand A/S består herefter af adm. direktør Søren Boe Mortensen. Bankdirektionen består i dag af Ole Joachim Jensen og Bo Christian Alberg, der er bankdirektør i Alm. Brands detailbank. Ole Joachim Jensen er 46 år og uddannet cand.polit fra Københavns Universitet. Han har været i Alm. Brand oncernøkonomidirektør i Alm. Brand Koncernen, Koncernen i ni år og kom fra en stilling som fonds- og Ole Joachim Jensen, er fra den 27. august økonomidirektør i BRFkredit. Ole Joachim Jensen sidder i dag i VL-gruppe nr. 67. Ole Joachim Jensens primære opgave bliver ifølge adm. direktør Søren Boe Mortensen at give Alm. Brand Bank en ny risikoprofil: - Den bank, der skal komme ud på den anden side, er en bank, der fokuserer på privatmarkedet, landbruget og små erhverv. Samtidig har vi nogle porteføljer i afviklingskassen, som vi skal håndtere i en periode, fortæller Søren Boe Mortensen. Ole Joachim Jensen Ole Joachim Jensen er ny konstitueret adm. direktør i Alm. Brand Bank A/S. R I N G T I L A L M. B R A N D B A N K PÅ

4 Er bunden nået nu? 3 4» Usikkerhed blandt analytikerne omkring de store nedskrivninger i Alm. Brand Bank A/S. Men samtidig lettelse over, at katten nu synes ude af sækken, og at koncernledelsen har handlet derefter. D er er et positivt signal i det meget negative resultat: jf. Bankpakke II, hvilket Alm. Brand Bank A/S har ansøgt Alm. Brand har erkendt, at udlånsporteføljen om. har høj risiko. Der er taget hårdt ved med nedskrivningsprocenter på eksempelvis 60 % på ejendomsudvikling.«samtidig tager Handelsbanken vel imod, at Alm. Brand Bank A/S har lagt en ny strategi og indsat nye, friske Sådan skriver en unavngiven analytiker i sin analyse af kræfter i bankens direktion. Alm. Brand A/S regnskab for 1. halvår Nu ser han bomben som værende sprunget. Danske Bank ikke så optimistiske Per Grønborg fra Danske Bank er dog ikke så optimistisk i sin vurdering af 1. halvår. Det store spørgsmål for Denne betragtning deles for så vidt af Jakob Brink fra Handelsbanken. ham er stadig: Hvor galt ender det her? og giver selv et bud i omegnen 1½ mia.kr. i nedskrivninger i banken for»vi tror, det værste er overstået nu«, skriver han i sin hele analyse og anbefaler fortsat sine kunder at købe aktien op til en target price på 150 kr. Han forholder sig samtidig afventende i forhold til profitabiliteten i Alm. Brand Bank A/S nye strategi.»hvis bankens tab har toppet, og hvis skadeforsikring vender tilbage til normale tilstande, så ser vi en fair aktiepris på 280 kr.«, skriver Jakob Brink videre i sin analyse. yderligere nedskrivninger i banken i Også Sydbanks analytiker, Rune Majlund Dahl, frygter Han opfatter det samtidig som positivt, at niveauet for nedskrivningerne i banken er sket i tæt dialog med Finanstilsynet. På den måde er der gjort rent bord, inden Finanstilsynet siger god for indskydning af hybridkapital»selv hvis lånet fra Bankpakke II godkendes, ser vi fortsat banken som en forretning med lav lønsomhed, når vi indregner renteudgifter«, skriver Rune Majlund Dahl i sin analyse og giver købsanbefalingen Undervægt. Se analytikernes anbefalinger og konsensusestimater på

5 Frygtede millionskade ville gentage sig Proaktiv rådgivning og hurtig udrykning fra bygningstaksator sikrede skybrudsramt families indbo og forhindrede omfattende skimmelsvamp i drømmehuset. -D u må hjælpe os. Vores grund er oversvømmet, oversvømmelse, forklarer Heine K. Madsen. kloakken står op i vores hus, og der er begyndt at pible vand ind igennem væggene! Det var en desperat forsikringskunde, Martin Kjer, som bygningstaksator Heine K. Madsen havde i røret fredag morgen den 12. juni. Gårsdagens og nattens regnvejr havde sendt kaskader af regn ned over familien Kjers drømmehus i Pinusparken - et parcelhuskvarter i Helsinge. Kvarteret ligger lavt og tæt på en å, som netop var gået over sine breder og truede med at fortsætte lige ind i familiens 155 m 2 store hus. Men lige nu så de drømme ud til at blive skyllet ud i havet med regnvandet. Kloaksystemet omkring huset var ved at give op over for vandmasserne, og vandet stod faretruende højt i såvel i de udvendige brønde som i de indvendige afløb. - Jeg var klar over, at vi stod over for en potentiel alvorlig skadesag. Jeg kender familien Kjer fra en tidligere skybrudsskade tilbage i 2007, der kostede os næsten kr. i bygnings- og indboskader. Jeg frygtede, at historien ville gentage sig, fortæller Heine K. Madsen. Hurtig aktion på sagen Selvom der endnu ikke var sket skader på bygningen, valgte Heine K. Madsen at tage aktion på sagen. Han rådgav Martin Kjer over telefonen om, hvad familien selv kunne gøre for at begrænse skaderne her og nu. - Jeg opfordrede familien til hurtigt at stable alt indbo op i sofaer og på borde. På den måde ville det udelukkende være bygningen, der tog skade i tilfælde af Senere fredag formiddag kørte Heine K. Madsen ud til familien Kjer. Da han ankom til huset, stod vandet fem cm over de udvendige brønde. Ude i haven stod havemøbler og kuglegrill i vand. Martin Kjer var sammen med familie og venner i gang med at stable sandsække omkring huset. Samtidig pumpede to store pumper vandet ud af kloakkerne og væk fra huset. Tabte slaget til vandet Det var desværre en stakket frist. Ud på eftermiddagen tabte familien slaget mod vandmasserne. Huset var nu oversvømmet indvendigt, og familien stod i vand til knæene helt ud til indkørslen. - Det gjorde så ondt at se børnenes legetøj ligge og flyde rundt på deres værelser, fortæller Jeanett Kjer. Idet Heine K. Madsen allerede havde set forholdene og omfanget, fik han hurtigt igangsat afskæring af de indvendige gipsvægge i en halv meters højde, så skimmelproblematikken blev stoppet. Den efterfølgende tirsdag var huset klar til udtørring. Den forebyggende indsats og hurtige udrykning betyder, at Alm. Brand ender ud med en skade til samlet ca kr. - Vi er dybt ulykkelige over tingenes tilstand lige nu, men vi er naturligvis meget glade for, at Alm. Brand igen står klar med en check, der kan erstatte det tabte, siger Martin Kjer. der kan erstatte det tabte. Vi er dybt ulykkelige over tingenes tilstand lige nu, men vi er naturligvis meget glade for, at Alm. Brand igen står klar med en check, L Æ S MR IEN RG E OT IM L A L M.. B R A N D BPÅ A NW K WPÅ W. 3A5 L4 M7 B4 R8 A4 N9 D. D K Martin Kjer

6 Alm. Brand har solgt Kjøbenhavnske Re 9 10 International koncern har købt reassuranceselskabet for ca. 150 mio.kr. H øjt af flyve.... Måske en galgenhumoristisk indledning, men det var netop to fly og to høje tårne, der afgjorde Kjøbenhavnske Re s skæbne. Siden det tragiske flyangreb på World Trade Center i New York den 11. september 2001 har selskabet arbejdet sig frem mod en afvikling i forhold til Alm. Brand Koncernen. Den 29. maj kom afklaringen, da Kjøbenhavnske Re blev solgt til Nordic Run-Off Limited for 150 mio.kr. Kjøbenhavnske Re bliver således en del af et stort internationalt selskab med speciale i at afvikle reassuranceporteføljer. Med salget er et langt og spændende stykke Alm. Brand historie samtidigt ved at være afsluttet. 600 mio.kr. på otte år For direktør Anne Mette Barfod var det en speciel oplevelse, da salgsaftalen var underskrevet. - På den ene side var det jo det, vi har arbejdet hen imod de sidste otte år. På den anden side markerer det jo også afslutningen på en æra og et farvel til en række dygtige og målrettede kolleger. Jeg synes altså også, at vi undervejs har gjort det godt og leveret nogle flotte resultater. Vi har samlet tjent 600 mio.kr. til Alm. Brand de sidste otte år. Hvis vi havde gættet på det tilbage i 2001, ville de fleste have betragtet os som vanvittige, fortæller Anne Mette Barfod. Også adm. direktør i Alm. Brand A/S, Søren Boe Mortensen, roser selskabets ansatte: - Ledelsen og medarbejderne i Kjøbenhavnske Re har arbejdet benhårdt og målbevidst efter at afvikle selskabet med gevinst, og nu er vi kommet i mål med et flot salg af selskabet. Det forløb er vi meget stolte over. Løsrivelse fra koncernen Nu hvor salget af Kjøbenhavnske Re er på plads, står selskabet i en ny situation. Opgaven er at få løsrevet Kjøbenhavnske Re fra Alm. Brand, dvs. frigøre selskabet fra alle fællesfunktioner. Med tiden vil Kjøbenhavnske Re dog nok holde op med at eksistere som selvstændigt selskab. Det kan ske, når porteføljen bliver tilstrækkelig lille og kan slås sammen med Nordic Run-Off Limited s øvrige aktiviteter. - Til den tid kan vi forhåbentlig konstatere, at den turbulente flyvetur fik en blød landing, slutter Anne Mette Barfod. At det trods alt endte lykkeligt, skyldes ifølge Anne Mette Barfod mest af alt selskabets medarbejdere. - De har været super loyale og professionelle gennem hele forløbet. Det har ikke været en nem omstilling, men der er blevet kæmpet for det lille reassuranceselskab med stor ildhu, og jeg er vildt stolt over indsatsen og resultatet.

7 Checken synger på sidste vers D a Alm. Brand i oktober 2008 gik i luften med projektchef Jacob Austad, der har stået for implementeringen sin konto-til-konto-løsning var målet, at antallet af konto-til-konto-løsningen. af erstatningsudbetalinger via den gammeldags check skulle reduceres fra til Den målsætning Mindre bøvl for kunderne er godt på vej til at blive realiseret. - Konto-til-konto betyder først og fremmest mindre bøvl for vores kunder. De skal fremover ikke gøre noget En opgørelse over erstatningsudbetalinger i august aktivt for at få deres penge. Dertil kommer, at de også viser, at mere end udbetalinger sker via kontooverførsel til kundernes NemKonto, mens de sidste forklarer Jacob Austad. vil få deres erstatningsudbetalinger hurtigere end før, stadig sker via check. Han understreger, at også ikke-kunder, der har krav på - Vi er kommet rigtig godt fra start med konto-til-kontoløsningen. Antallet af NemKonto-overførsler er støt til-konto-løsning. erstatning fra Alm. Brand, vil få glæde af den nye konto- stigende, så jeg tror på, at vi nok skal nå målet, siger Videoovervågning er sidste udvej E t forsikringsselskab blev medio juli sagsøgt af Ærlige kunder betaler for svindlerne en kunde for ulovlig overvågning, som selskabet Af hensyn til alle de ærlige kunder vil Alm. Brand ikke havde udført pga. mistanke om forsikringssvindel. Alm. Brand bruger også videoovervågning ved mistanke om svindel, men det sker kun i ganske særlige tilfælde. Alm Brand har de seneste to år kun benyttet videoovervågning i 13 tilfælde. - Det drejer sig om ganske få sager, hvor der er særligt bestyrket mistanke om omfattende forsikringssvindel - og kun, når alle andre dokumentationsmetoder er udtømt, forklarer skadechef i Skadeinspektion, Brian Egested. Det kan f.eks. være, hvis Alm. Brand får et anonymt tip om en person, der praler med at have fået en millionerstatning for tab af erhvervsevne, men samtidigt arbejder sort på fuld tid. sidde eventuel viden om forsøg på forsikringssvindel overhørig. Der er nemlig kun de ærlige kunder til at betale de millioner af kroner, svindlerne uretmæssigt putter i lommen. - Det, der sker i praksis, er, at sagen vurderes af sagsbehandleren, skadechefer og vores efterforskere, som alle er yderst erfarne tidligere politifolk. Derfor kender de nøje grænserne for, hvad man må og ikke må på dette område, fortæller Brian Egested og fortsætter: - Findes sagen aktuel for overvågning, så udarbejdes der et oplæg til Alm. Brands skadedirektør. Herefter er det op til ham og vores juridiske afdeling at beslutte, om der er tilstrækkeligt grundlag for at indlede overvågning. I 1. halvår 2009 blev 14 personer politianmeldt som følge af forsøg på forsikringssvindel. 121 personer blev opsagt og gjort uønskede. I mere end to ud af tre undersøgte svindelsager skete der en besparelse. Den samlede besparelse i 1. halvår 2009 var på mere end 21 mio.kr.

8 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup UMM, ID. NR Landbrugsassurandør gik i kloster En brandøvelse på Børglum Kloster iværksat af Alm. Brand sikrer uerstattelige historiske bygninger og indbo. T orsdag den 28. maj om aftenen gik brandalarmen hos brandvæsenet i Løkken. Der var brand i hovedbygningen og kirken på det mere end år gamle Børglum Kloster. Heldigvis var der tale om en brandøvelse, der var iværksat af Alm. Brands landbrugsassurandør i Region Jylland Nord, Anders Kronborg, i samarbejde med brandvæsenet i Løkken, det kommunale beredskab i Hjørring, skadeservicefirmaet SNG samt ejeren af Børglum Kloster, Hans Rottbøll. - Vi oplevede brand hos nogle venner, hvor uerstattelige genstande gik tabt i flammerne. Derfor gik vi i dialog med Anders (red. Anders Kronborg) om hvilke tiltag, vi kunne gøre for at redde værdier i forbindelse med en eventuel brandskade, og hvem der eventuelt skulle deltage i sådan en brandøvelse, fortæller Hans Rottbøll. Brandmure og røgalarmer Dialogen mundede ud i en aftale om at gennemføre en brandøvelse på stedet. Formålet var at iagttage handlingerne under brandslukningen og efterfølgende udarbejde en decideret beredskabsplan. Blandt de brandforebyggende tiltag, der blev diskuteret efter øvelsen, var opbygning af nye brandmure, installation af brandmeldere og røgalarmer samt sikring af elinstallationer. Hans Rottbøll er godt tilfreds med forløbet af brandøvelsen. jeg en sikkerhed for, at der sker en hurtig og professionel indsats, hvis ulykken skulle være ude, understreger Hans Rottbøll. Hans Rottbøll siger samtidig, at han var mest overrasket over, at stigevognen kunne komme ind gennem porten. Øvelse for kunderne Alm. Brand har i dag forsikret mere end 250 historiske godser og herregårde rundt om i landet. Og markedschef Laury Kristoffersen er da også åben for at anvende modellen på andre lignende kunder. - Jeg kan sagtens se en fordel i, at lignende brand- og beredskabsøvelser sættes i værk på tilsvarende ejendomme, som er forsikrede i Alm. Brand, understreger Laury Kristoffersen og fortsætter: - Brandøvelsen forløb meget positivt. Det var en god lejlighed for os til at få vist huset og dets værdier frem. Jeg synes, alle involverede parter inklusive Alm. Brand leverede en skarp og målrettet indsats. Så i dag føler - Vi vil fremover være mere udfarende omkring risikominimering af skader. Det vil være til gavn for vores kunders uerstattelige værdier samtidig med, at vi kan minimere skadeudgifterne. ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Anne Sophia Hermansen Layout: Alm. Brands interne bureau

9 ALM. BRAND MARKETING OG DIREKTE SALG MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø ALM. BRAND FORNUFT

10 u Ja tak, jeg vil gerne kontaktes og høre mere om Alm. Brands dobbeltkunde-fordele u Jeg er ikke kunde i Alm. Brand u Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Bank u Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Forsikring Navn Adresse Postnr. By Telefon ALM. BRAND FORNUFT

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2009 Vejen mod bedre resultater er lagt Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen Hvad sagde

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt

Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt ALM. BRAND Bladet NR. 1 MARTS 2011 I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt Afslørede forsøg på svindel runder 40 mio.kr. Alm. Brand Markets

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2010 Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011 Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab Generalforsamling godkendte aktieemission WWW.ALMBRAND.DK ALM.

Læs mere

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND. alm. brand Bladet NR. 2 MAj 2011 Det går stille og roligt fremad Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Det går stille og roligt fremad 1 2 Alm. Brand

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2013 Flere Kunder vil Alm. Brand 2012 var året, hvor tingene vendte Flere kunder vil Alm. Brand 1 2 Stigende præmieindtægter og faldende kundeafgang i 1. kvartal vidner om,

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008. Vi gør bare det mest fornuftige om CSR. Spæde tegn på effektiv marketingstrategi

Regnskab for første halvår 2008. Vi gør bare det mest fornuftige om CSR. Spæde tegn på effektiv marketingstrategi NR. 3 AUGUST 2008 alm. brand bladet Regnskab for første halvår 2008 Vi gør bare det mest fornuftige om CSR Spæde tegn på effektiv marketingstrategi Alm. Brand Bank skifter til Totalkredit Læsertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

ALM. BRAND. Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011. Opjustering, men fortsat underskud. Kloakker klarer det ikke alene. Markant

ALM. BRAND. Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011. Opjustering, men fortsat underskud. Kloakker klarer det ikke alene. Markant ALM. BRAND Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011 Opjustering, men fortsat underskud Kloakker klarer det ikke alene Markant imagefremgang i 2011 Opjustering, men fortsat underskud 1 2 Et meget tilfredsstillende overskud

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - 2004 Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

marked er antallet af ildsjæle henholdsvis 24 og 22 %.

marked er antallet af ildsjæle henholdsvis 24 og 22 %. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 5. 12.03.2009 Foto: Claus Boesen/MediaPress Proppet med ildsjæle Trivsel: Topdanmark er en arbejdsplads med god harmoni og meget stort engagement. Selv om resultaterne

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Danskerne er vi lde med danske aktier. nyt fra Alm. Brand Invest og Bank. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti

Danskerne er vi lde med danske aktier. nyt fra Alm. Brand Invest og Bank. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti merv æ r d i nyt fra Alm. Brand Invest og Bank Danskerne er vi lde med danske aktier Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti Overvads Overblik om hvorfor Danmark (snart) ikke er blandt verdens

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Årsrapport Alm Brand Forsikring 2013 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Fremgang over bred kam sikrer rekordoverskud. Hoved og nøgletal

Fremgang over bred kam sikrer rekordoverskud. Hoved og nøgletal FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 14, 18.08.2003 Fremgang over bred kam sikrer rekordoverskud Halvårsregnskab: Topdanmark har netto-tilgang af kunder inden for stort set alle forretningsområder i første

Læs mere