Møde for forældrerepræsentanter på BK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde for forældrerepræsentanter på BK"

Transkript

1 Møde for forældrerepræsentanter på BK Rektors orientering om BK til forældrerepræsentanterne 28. november Kære forældre Det har været et godt år, og det har været et hårdt år. Disse to forhold er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger; som en amerikansk præsident en gang sagde: through the hottest fire comes the finest steel. Vi har nået mange af de mål vi har sat os, samtidig med at vi har håndteret udfordringerne på bygningssiden. Hertil kommer at det er en stadig opgave at forstå BK som en helhed, jvf mit oktoberbrev til alle, hvor jeg valgte at tage udgangspunkt i et gammelt digt om de seks blinde mænd og elefanten. Nedenfor finder I min orientering til forældrerepræsentanterne Den er udarbejdet i samarbejde med lederne af de konkrete afdelinger. Og igen, en beretning af denne art vil altid kunne klandres for undladelsessynder. Men med den mangfoldighed som BK repræsenterer, må dette naturligvis være noget jeg tager på min kappe. Perseverando gennem vedholdenhed. Siden 1908 har det latinske perseverando gennem vedholdenhed været skolens motto. I perioder har det levet et stille og tilbagetrukket liv, men i forbindelse med det sidste halve års arbejde med skolens vision og mission er det blevet støvet af. I forbindelse med mine drøftelser af netop skolens nye vision og mission med eleverne, har jeg fremført, at der ikke er nogen af os, der kender til idrætsfolk, kunstnere, videnskabs- og forretningsfolk der er blevet dygtige, uden at den enkelte har udvist vedholdenhed. I et både europæisk og globalt perspektiv er det måske en af de allervigtigste kompetencer, uddannelsessystemet har at arbejde med fremover. Til perseverando har vi føjet - vejen til viden og venskab. Ud fra alle de undersøgelser der er foretaget her på BK de sidste tre år, står viden og venskab helt centralt, og det gælder for forældre, elever, medarbejdere og den omverden der kigger ind på os. 1

2 I ovenstående figur fremgår det endvidere, at vi sammen vil skabe verdens bedste skole. Da jeg drøftede dette med eleverne, spurgte jeg, om det ville så gøre os til verdens bedste skole, hvis vi havde Danmarks eller måske endda verdens højeste eksamenssnit? Inden jeg kunne nå at færdiggøre sætningen, svarede eleverne nej! Det er langt mere komplekst, svarede de. Vi har grund til at være stolte af vores dejlige elever. På tværs og på langs af afdelingerne. Barn & Ung Både BioTek og SportsTalent er tiltag tænkt uden for den gængse måde at tænke uddannelsesstrukturer på i Danmark, dvs grundskole og gymnasium. Biotek med klassebetegnelserne BioTek som starter i 8. klasse og som slutter i 3. g, er en angelsaksisk måde at strukturere uddannelse på; et femårigt highschool forløb med et synligt junior og senior modul. SportsTalentsporet som godt nok starter i grundskolens 7. klasse kører videre og smelter sammen med 0. g og resten af gymnasiets struktur, hvor undervisningn starter tirsdag og torsdag kl Pointen med en amerikansk high-school struktur og med en britisk upper og Lower Secondary ditto, er at man accepterer at når man starter i high-school eller secondary, ja, så er man ikke barn længere, og skal derfor ikke betragtes som sådan. Den læringsmæssige og derfor også undervisningsmæssige betydning af dette er vi begyndt at udforske på BK. Denne proces på BK er netop ved at få momentum. Ud over SportsTalent og BioTek har vi skolens musical, der henvender sig til elever fra 8. klasse til 3.g. Sidst er tilføjet et skriveprojekt for elever også for 8. klasse 2

3 til 3. g. Dertil kommer, at denne nye virkelighed har sat sit præg på vores møder, således at vi er begyndt også at afholde pædagogisk råds møder udelukkende for lærere i grundskolens overbygning og i gymnasiet. Det er klart at vi har et arbejdsfællesskab her på BK der går på tværs af afdelingerne, og derfor bør vores mødestruktur følge efter virkeligheden. Præmissen for dette arbejde kunne formuleres følgende; En dansklærer i 8 klasse har mere faglighed tilfælles end med en dansklærer i indskolingen, eller, en elev i 8. klasse ligner mere en elev i gymnasiet end en elev i indskolingen. Derfor dette behov for en ny struktur omkring elevernes hverdag. Dette understøttes endvidere af børn og unges kognitive udvikling samt hjernens generelle udvikling under den udviklingsperiode der hedder adolescensen, som nok er menneskets mest voldsomme udviklingsperiode i livet overhovedet. Derfor er det også på skolens dagsorden at se på mulighederne for et nyt 5-årigt forløb, denne gang ikke et naturvidenskabeligt men et indenfor det humanistiske-kunstneriske-samfundsvidenskabelige. Fra begynderklasse til 3.g På helt særlige områder er vi ved at se på udvikling af skolen fra begynder til 3. g. Der er fokus på følgende: Kompetenceudvikling & it: I folkeskolens fælles mål er beskrevet hvorledes hjælpemidler i undervisningen bør tænkes ind i det daglige arbejde. Således betragtes brugen af IT på linje med andre hjælpemidler som f.eks lommeregner. Det vigtige er ikke teknologien som sådan, men hvorledes teknologien understøtter elevernes læring. Her er netop begyndt et arbejde, i første omgang med udgangspunkt i udvikling af den såkaldte kompetencemetro, denne vil blive gennemgået kort på repræsentantskabsmødet. Læsning, matematik og naturvidenskab: en arbejdsgruppe er ved at blive nedsat til at arbejde med dette på langs af skolen. En gruppe lærere og elever har netop været til en større konference i Belgien om hvordan man arbejder med de særlige udfordringer i uddannelsessystemet. Innovation og Entreprenørskab: Det er almindeligt anerkendt, at det væsentligste danske råstof er placeret i hovederne på vores borgere. Det gælder både den viden, vi besidder, men også vores evne til at bringe den i anvendelse. Derfor har BK taget initiativ til at se på hvorledes innovation og entreprenørskab kan blive en del af skolens klangbund. Som mennesker kan vi med vores hjerne forestille os en verden der ikke eksisterer (endnu), gennem kreativitet kan ideer udvikles, og gennem innovative praksisser og entreprenørskab i bredeste forstand, kan vi udvikle vores verden. Der er ved at blive nedsat en gruppe bestående af bestyrelsen, medlemmer af ledelsen, samt lærere fra grundskole og gymnasium, der sammen med danske innovationsfrontløbere skal afdække mulighederne for at gøre en indsats for dette på BK. Gruppen skal møde i starten af det nye år. Introvert & ekstrovert: På et halvdags arrangement adresserede vi forhold omkring det at være hhv. indadvendt og udadvendt. Dette er ikke noget der er bundet til en bestemt aldersgruppe, men problematikken er særdeles interessant for uddannelsessystemet, da den tester grænserne for hvad der er normalt i skoleverdenen. 3

4 Det internationale på BK fremover Projekter og udveksling: Under grundskole og gymnasium i denne beretning finder I beskrivelser af forskellige internationale projekter, fx Unesco og EURO. Dette er store og væsentlige projekter, der bidrager til vores elevers forståelse af en verden udenfor Bagsværd bymidte. Samtidig er projekterne en konstant syretest på, at BKs måde at gøre tingene ikke nødvendigvis er den eneste måde at gøre tingene på. Der er meget inspiration at hente fra andre kulturer. Af strukturelle årsager er disse beskrevet inden for afdelingerne grundskole og gymnasium, og de kunne lige så godt være blevet skrevet samlet, men med den tyngde som projekterne afvikles nu giver det god mening at beskrive dem inden for de to afdelinger. På tværs af afdelingerne har vi i tre uger haft stor glæde at have besøg af en udvekslingslærer fra Kina. Vi deler Junying med Ingrid Jespersens Skole i København. Mange af skolens lærere bakkede op om arrangementet og inddrog Junying aktivt i undervisning, hvorved vi kunne bidrage med endnu et globalt perspektiv på uddannelse på BK. Det internationale og globale i mere permanent form: Igennem de sidste tre år har BK afsøgt mulighederne for at føje et internationalt element til det daglige uddannelsestilbud. De tre store udbydere af international uddannelse er International Baccalaureate Organization (IBO), European Schools (ES) og Cambridge International Examinations (CIE). Vi har været i kontakt med dem alle. Indledningsvis undersøgte vi muligheden for at samarbejde med IBO. Vi havde lærere på videreuddannelse inden for det gymnasiale forløb, men da IBO stillede ultimative krav til, hvorledes vi fremover skulle strukturere vores danske grundskoleafdeling, fandt vi ingen grund til at gå videre med dette koncept. Da denne mulighed var ved fase ud, satsede vi på to heste, ES og CIE. Det europæiske spor blev udforsket i delvist samarbejde med Gladsaxe Kommune, i den forstand at kommunen var særdeles interesseret i at få en skole i kommunen til at agere på det internationale skolemarked. Derfor var skolen og kommunen fællesunderskrivere i kommunikationen med undervisningsministeriet. Det var et udviklende samarbejde, selv om det var Københavns Kommune der i sidste instans fik tilladelse til at gå videre med projektet med en af sine lokale skoler. Samtidig med denne proces modtog vi sidste år akkreditering fra Cambridge International Examinations. Dette betyder, at vi er blevet vejet og fundet tunge. Det er vi stolte af. Vi kan nu etablere et fuldt forløb inden for det der hedder International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), det er de sidste to år før det afsluttende studentereksamensforløb. Vigtigt er det dog, at det med CIE forholder sig noget anderledes end med både IBO og ES. Vi behøver ikke at vælge hele pakken og implementere et fuldt internationalt spor, vi kan botanisere fra buketten af fag og vælge det vi finder bedst for os lige nu. Den mulighed vi har valgt at forfølge er eventuelt at introducere et enkelt fag: English as a Second Language, altså engelsk som fremmedsprog. Vi vil kunne udbygge med at tilføje andre fra fag cambridge-fagrækken, men vi finder det passende at starte med dette fag. Vi ser det som et tilbud til elever, der gerne vil have ekstra udfordringer inden for engelsk; der er ikke tale om ekstraengelsk, da man skal passe sin daglige engelskundervisning samtidig med at man tager dette ekstratilbud. Det er et forsøg på at løfte barren, således at de elever, der har lyst, kan blive endnu bedre til engelsk, og 4

5 derved have endnu bedre forudsætninger for at tage engelsk på A-niveau i gymnasiet. Strukturelt er der følgende at bemærke: Som det fremgår af nedenstående oversigt, er det danske uddannelsessystem det eneste af de fire, der har et treårigt studentereksamensforløb. De tre øvrige har en toårig slutspurt mod det, der svarer til den danske studentereksamen. Det betyder, at fag på IGCSE ligger hen over slutningen på den danske folkeskole og starten på ungdomsuddannelserne. Men med BKs struktur, er der ingen problemer i det, da vi er en helhedsskole. Elever vil efter afsluttet eksamen modtage diplom fra Cambridge University. Vi ser dette som en mulighed for vores elever til at blive endnu bedre til engelsk. Og da der ikke er tegn på, at der bliver mindre behov for høje kompetencer i dette sprog i de næste årtier, betragter vi dette som en styrkelse af det samlede udbud på enhedsskolen BK. En evaluering af tiltaget vil naturligvis bidrage til overvejelserne om eventuelt at tilføje yderligere fag fra cambridge-fagrækken, fx matematik eller lignende. 5

6 SFO Birken Her i Birken ønsker vi at skabe et aktivt, levende miljø og nogle trygge rammer, hvor børnene er glade for at være, og hvor de kan udvikle alle sider af deres personlighed. Vi lægger også stor vægt på at give hvert barn mulighed for at være medbestemmende. Vi møder det enkelte barn med åbenhed og forståelse og lader børnene være med til at sætte mål i sammenhænge, der har betydning for deres liv i Birken. For at børnene kan lære deres egne behov og grænser at kende, er det vigtigt, at vi i Birken giver plads og rum til det, og at de får mulighed for at føle deres egne behov. Dette må selvfølgelig ske ud fra børnenes evner og kompetencer. Medbestemmelse kan komme til udtryk ved, at børnene fx er med til at komme med gode ideer og konkrete forslag til aktiviteter og projekter og at komme med forslag til, hvad de skal lave til café. Det kan også være at udtrykke ønsker om ting, de kunne ønske sig, at vi anskaffede. I nogle situationer at kunne melde sig fra en aktivitet og selv bestemme, om de vil være inde eller ude. Vi prioritere legen højt for derigennem at udvikle børnenes fantasi og sociale forståelse, d.v.s at kunne samarbejde, tage hensyn, vise selvstændighed og ansvarsbevidsthed over for andre børn og lære børnene at være gode kammerater. Ligeledes vil vi lære børnene at løse deres interne konflikter ved at tale sammen og i fællesskab finde en løsning, som de implicerede kan være tilfredse med. Vi tilrettelægger aktiviteter, som tilgodeser de forskellige udviklingsområder hos børnene, og for at kunne tilgodese det enkelte barns udvikling bedst, vil vi ved nogle aktiviteter dele børnene i grupper efter alder. Nyt her i Birken: Vi har en fysisk aktivitet udenfor hver dag mellem kl Hver dag har vi også en fysisk aktivitet indenfor efter café, da vi har mange aktive drenge i Birken. Hver den sidste fredag i måneden rydder vi alle op ude på legepladsen. Birken har en keramisk brændeovn nede i kælderen, den har vi fået lavet, så nu har vi også et lerværksted. Vores ture ud af huset har vi også lavet lidt om på. Så fra uge 43 er det aldersbestemte ture, dvs. begynderklasserne tager på ture sammen og 1. klasserne gør det sammen osv. Kostskolen - Haraldsgave Haraldsgave bebos i dette skoleår af 42 unge mennesker fra 7. Klasse 3.G. Fordelingen er 31 gymnasieelever, 11 grundskoleelever. Kønsfordelingen er næsten ligelig. Medarbejderne er den samme gruppe som sidste skoleår. Kostskolens yngre medarbejdere byder også i dette skoleår ind med tilbud om aktiviteter, der er baseret på den enkelte medarbejders helt særlige kompetencer eller helt særlige interesseområde. Kunst, kreative forløb, kor, yoga, man- og onsdags blandede boldaktiviteter, spansk og engelsk grammatikkurser er indtil nu sat i værk. Klatring i Haraldsgaves bøgetræer er en fortsat succes. Såvel dag- som kostelever har, takket være lærerne Stine Gufler og Kasper Christensen, fået et nyt udsyn såvel højdemæssigt som: hvor går mine grænser for, hvad jeg tør!. 6

7 Med disse initiativer søger vi på kostafdelingen at fortsætte den proces, der som sit grundsyn understreger, at uddannelse hverken starter eller slutter i klasselokalet. Den uddannelse, dannelse og livsduelighed, der fokuseres på i kostskolens bestræbelser på at være den ene del af treenigheden BK, er helt essentiel for den faglige uddannelse, der foregår på dagskolen. Hvis der i forældrekredsen måtte være interesserede, der med særlige vinkler, kompetencer og erfaringer kunne tænke sig at medvirke med et oplæg som et led i dannelsen af vores børn og medarbejdere, så kontakt venligst Søren Børgesen, Skolens motto er perseverando gennem vedholdenhed og dette mottos gennemslagskraft når det sætter sit mærke på vores virkelighed, fik vi alle i sandhed at føle den 30. august da vi fejrede Søren Børgesens 40-års og Anne Grethe Matthisens 25-års jubilæum. Om aftenen var vi over fem hundrede til grill som kokkene stod for. Størsteparten af de fremmødte var tidligere kostelever, der takkede for de rammer og den omsorg som kostskolen havde ydet i de formative år de havde tilbragt på Haga. Senere på aftenen blev der som fællessang afsunget en poprock-balladehyldest til Haga begået af Daniella Bohr Falck og Anna Andersen fra årgang Teksten følger her: 7

8 Grundskole: Begynderklasse til og med 0.g I skoleåret 2012/13 er der i alt 737 elever i grundskolen fordelt på 32 klasser. Vi har også i dette skoleår oprettet en 7. talentklasse og en 1.biotek (svarende til 8. klassetrin), hvilket betyder en udvidelse på to klasser. Når talentklasserne og biotekklasserne er fuldt implementeret, vil vi i alt være 33 klasser i grundskolen. Året har, som BK-traditionen foreskriver, budt på morgensang, høstfest, nissespil i Indskolingen, luciaoptog, krybbespil, fastelavn, karneval, skolekomedier, læseuger, caféaftener, løbedag, aktivitetsdage, emneuger, lejrskoler m.m. Skovemneugen på mellemtrinnet er et eksempel på et nyt tiltag, som nu er blevet en tradition. Både elever og lærere ser frem til denne uge, hvor undervisningen er flyttet ud i naturen, uanset vejr og vind. Vi er fortsat praktikskole for lærerstuderende fra KDAS/Blaagaard seminarium. Det er primært studerende på de sidste to årgange, der kommer på BK. Vi er meget glade for samarbejdet og at kunne være med til at uddanne kommende lærere. I den seneste tid har der i medierne været en del om mobning over nettet. Det er selvfølgelig også noget, vi tager klar afstand fra. Og vi har erfaret, at det er nødvendigt at begynde det forebyggende arbejde tidligere. Indtil nu har vores fokus været primært fra 3. klasse, hvor eleverne også begynder at medbringe mobiltelefoner. Men den teknologiske udvikling betyder, at vi skal være opmærksomme helt fra skolestart. Birkerådet arbejder derfor på at lave en forældreaften i januar måned, hvor vi med hjælp fra en ekstern oplægsholder vil have fokus på børn og it. Så snart datoen er på plads, sender vi indbydelsen ud. Blandt vores fokusområder er fortsat faglig læsning, læseforståelse, trivsel, anerkendende pædagogik og læringsstrategier. Et eksempel: For bedre at kunne forstå og hjælpe alle elever holdt psykolog Kirsten Callesen, som også er forælder på BK, et oplæg for alle indskolingslærere og pædagoger i september måned. Overskriften var Udvikling af sociale kompetencer ved neuropsykologiske strategier. Det var et spændende og lærerigt oplæg med mange gode ideer og eksempler. Hjernen, signalstoffer, betydningen af kost, motion, søvn og gode oplevelser blev vendt, og vi arbejder nu videre med, hvad vi vil bruge af det og hvordan. Kirsten Callesen har også deltaget i et projekt i 5.B, hvor hun fortalte eleverne om hjernen samt om rød, gul og grøn adfærd. Elever og lærere arbejder videre med disse adfærdsregler, og resultatet har blandt andet været, at eleverne er blevet bedre til at acceptere hinandens forskelligheder og til at aftale realistiske regler i forbindelse med eksempelvis leg. Vi arbejder løbende med at få mere viden og indsigt i Cooperative Learning, som er en metode til hvordan undervisningen tilrettelægges, så flest muligt får det optimale udbytte. Vi oplever, at denne metode bl.a. også har den gevinst, at den enkeltes selvværd og trivsel i klassen forbedres. Vi har udarbejdet et papir til BKs forældre: Lektier på BK, hvor vi kommer ind på følgende: Hvad er lektier, hvornår og hvordan anvender vi lektier, hvordan samarbejder skole og hjem om lektier samt hvordan skabes gode rammer om lektielæsning. Papiret ligger på forældreintra under fra kontoret. 8

9 I Unesco-sammenhæng fortsætter vi det gode samarbejde med Deutsche Schule und Kindergarten Beirut - Libanon. Vi har haft projekter i begynderklasserne, 5. klasserne, 7. klasserne og 8.klasserne: De to begynderklasser læste Svinedrengen. Eleverne fik til opgave at illustrere eventyret. Hjemme skrev forældrene på tegningerne, hvad deres børn fortalte om eventyret. Den skriftlige del var på engelsk. Tegningerne blev sendt til Libanon, både med post og elektronisk. Fra Libanon modtog vi deres tegninger og fortællinger af det samme eventyr. Det gav anledning til megen snak og sammenligning. 5. klasserne havde et projekt om My bike. De lavede power point og skrev tekster om et meget dansk fænomen, cyklen. 5.klasserne på Deutsche Schule skrev og viste billeder om 30 minutes. Hvordan ser der ud, når man bevæger 30 minutter fra kysten og ind i landet fra deres skole. This is me var emnet i 7. klasserne. Her præsenterede hver elev sig selv. Det var spændende at læse om de mange ligheder, men bestemt også, det der var anderledes. 8. klasserne lavede i engelsk en dansk kogebog, som de sendte til Libanon. De modtog en tilsvarende libanesisk kogebog. Sidste fredag i april lavede 50 BK-elever fremmedartet mad, som de bagefter spiste ved fint dækkede borde. Fra venskabsskolen modtog vi billeder, der viste hvordan de havde lavet Dreamcake from Brovst Ris à l amande samt andre specialiteter. Projektet blev afsluttet med madanmeldelser. I skrivende stund er vi ved at tilrettelægge et besøg i januar. Vi får besøg af 8-10 elever og deres to lærere. Tanken er, at eleverne indkvarteres privat hos vores elever. Temaet for udvekslingen er demokrati. På sigt er det os, der skal besøge skolen i Beirut. Kælderlokalerne, hvor der undervises i hjemkundskab, sløjd, håndarbejde natur/teknik og billedkunst, er blevet renoveret efter, at der blev konstateret skimmelsvamp i området. Der undervises nu i sløjd, håndarbejde og hjemkundskab i kælderen, og billedkunst- samt natur/tekniklokalet er snart parate. Det har været et hårdt år for både elever og lærere, men nu lysner det heldigvis. Det nye biologilokale i Tokanten blev taget i brug lige inden efterårsferien. Det er blevet et meget flot lokale. Vi har nu it-tavler i alle klasselokaler på nær begynder- og 1.klasserne. Vi mangler fortsat i de fleste af grundskolens faglokaler. BK er nu røgfri skole. Det er ikke tilladt for elever eller medarbejdere at ryge i skoletiden, på skolens område og på ture, arrangementer m.m. i skoleregi. Opbygningen af talentsporet fortsætter, vi har i dette skoleår 7.T og 8.T. Samarbejdet med FCN og Gladsaxe Karateklub fungerer meget fint. Der er ca. 15 FCN-drenge i både 7. og 8.T. 9

10 I år har vi udover samarbejdet med FCN og Gladsaxe Karateklub fået flere sportsklubber med i projektet; Gladsaxe Svømmeklub, Lyngby Svømmeklub, AB, Gentofte Badminton, Ballerup Bordtennis og Sport College Gladsaxe. Og med dem også nogle piger i talentklassen, hvilket vi ser som et stort plus for alle. Vi skal nu i gang med optagelsen af de kommende sportstalenter, så talentsporet i grundskolen bliver fuldt udbygget. En ny klasse af unge mennesker, der har en passion for naturvidenskab, begyndte i august måned. De er en del af vores femårige biotek-forløb. Igen i år kom ca. halvdelen af eleverne udefra og resten fra vores egne 7. klasser. Vi har lavet en større ændring for vores 10. klasser, som nu hedder 0.g. Baggrunden for ændringen af navnet er, at vi gerne vil signalere, at 0.g er begyndelsen på en ungdomsuddannelse, og ikke afslutningen på et grundskoleforløb. Målet med nytænkningen er først og fremmest at øge fagligheden og studieparatheden samt at forberede de elever, der vælger BK i 10. skoleår bedst muligt til ungdomsuddannelserne. Og selvfølgelig håber vi også på en øget tilgang til eget gymnasium. Vi ændrede strukturen således, at næsten alle timer i de to klasser ligger parallelt, så der kan åbnes for fællesundervisning/niveaudeling efter behov. 0.g er flyttet til Nordkantinen, der er blevet ombygget til to gode lokaler med en foldedør i midten. Dette giver mulighed for en fleksibel undervisning. Samtidig er der blevet indført nye fag i 0.g: Historie, samfundsfag samt studieteknik. Samarbejdet med gymnasiet er også styrket. Der er indført undervisning i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb i tråd med de ændringer, der har været med den nye gymnasiereform. Det er således også gymnasielærere, der underviser i naturvidenskabeligt grundforløb. Igen i år har der været meget stor tilslutning til musikkredsen fra de yngste til de ældste elever. Særligt instrumentalundervisningen har kæmpe tilslutning. Dejligt, at vi har så mange musikglade elever. Frivilligt håndarbejde var sidste år en stor succes, og det udbydes derfor igen i år for elever fra klassetrin. Vi har på BK indtil efteråret 2011 haft Gladsaxe Kommune til at føre tilsyn med undervisningen. Men der er trådt en ændring af tilsynsordningen i kraft for de private skoler, som betyder, at vi kan vælge mellem At have en certificeret, ekstern tilsynsførende At gennemføre en selvevaluering ud fra en godkendt model. Det er forældrekredsen, der skal tage stilling til, hvilken model der ønskes. 10

11 Gymnasiet Elever: Elevtal 167 elever Lærere: På medarbejdersiden har vi 3 lærere på barsels/forældreorlov og 1 i pædagogikum. Der er ansat 6 nye lærere heraf 2 fastansatte. Derudover er der en kollega ansat i fra grundskolen ansat til at tage et psykologi-valghold. Vi arbejder på at forbedre indslusningen for ny lærere i gymnasiet. Studieretninger: Naturvidenskabelige, samfundsfaglig og humanistisk studieretninger. Hertil kommer oprettelse af rigtig mange A-fag, da mange BK-elever tager 5 A-fag i stedet for kun 4. BioTek i gymnasiet og i Grundskolen: Vi har en biotek-studieretning for alle 3 årgange i gymnasiet samt 2 klasser i grundskolen (1.bt (8.kl.)og 2.bt (9.kl.)), hvor gymnasiets lærere underviser. (5-årigt gymnasieforløb) IT-gym: Alle gymnasiets lokaler på nær et antal faglokaler, der skal renoveres, har IT-tavler. Der har været afholdt pædagogisk dag om elevernes brug/misbrug af IT i timerne. I gymnasiestuen er opsat elektronisk skærm med info fra elev til elev, - som kører på et program udviklet af en af vores elever. Der er blevet dannet en elevforening som arbejder med IT i gymnasiet. Lectioskærm er ophængt i gymnasiestuen. Fokus på skriftlighed og kompetence udvikling for elever. Vi er godt i gang med at udvikle en netbaseret kompetenceplan i form af en Kompetencemetro. Inventar: Alle lokaler samt gymnasiestuen har relativt nye møbler, som mestendels er finansieret af Lone Klausen-fonden, (tidl.lektor i gymnasiet). Nye udendørs møbler er også indkøbt.. Automat i gymnasiestuen med forfriskninger der tilgodeser unge menneskers behov. Brobygning Vi laver brobygning med både 8. kl, 9.kl og 0.g. I 8.kl. får eleverne almindelig undervisning. I 9.kl. laver vi et særligt forløb som handler om FN og som vi igen i år har været heldige at modtage økonomisk støtte til fra Pugwash fonden. I 0. g. laver vi et forløb, der har form af et mini AT- forløb. Lektieværksted: 2*2 timer om ugen er der lektieværksted for gymnasiets elever med lærerstøtte i samtlige fag. Europrojekt. Vi har igen i år gang i flere udvekslingsrejser med klasser. Det drejer sig om projekter med vores netværksskoler i hhv. Luxembourg, Frankrig og Østrig. Vi har haft elever og en lærer med på en Masterclass om matematik i Stockholm, og skal også deltage i en Masterclass om Idræt i Wien. Årets store konference for alle 20 netværksskoler blev i år afholdt i Jyväskulä i Finland og handlede om dans. Desuden deltager i vi en Special Needs konference for alle de netværksskoler der har modtaget støtte fra Comenius programmet. Konferencen handler om at finde best practise indenfor området af elever med særlige behov. Det gælder for elever med forskellige typer af problemer fx adfærd eller læsning. Elevrådet deltager med 2 elever. Talentudvikling: Science Center i Sorø er flittigt brugt af de naturvidenskabelige klasser. Vi deltager i 3 projekter i øjeblikket. Derfor blev vi tilbudt at få 2 elever med i et større Grønlandsprojekt (8 danske elever 11

12 og 8 grønlandske elever), hvor 1.del var en uges studieophold i Grønland, som netop er afsluttet og senere følger der en uges bearbejdning i Sorø på centeret. Vi har hvert år ATU-elever (Akademiet for Talentfulde Unge), der ud over deres skolearbejde på BK gennem 2 år får suppleret deres viden inden for alle fakulteter. Derudover deltager vi i landsdækkende konkurrencer i bl.a. matematik(georg Mohr) og sprog. Vi har nu 2 gange haft elever der gik videre til landsdækkende og nordisk konkurrence i matematik. Vi har en del elever, der dyrker sport på et højt niveau og som følge deraf deltager i konkurrencer på nationalt niveau. Vi har et længdefagligt tilbud (kreativ skrivning) til skriveinteresserede unge (fra 8.kl. til 3.g). Studiekredse i Matematik er afholdt flere gange. Eleverne kan tilmelde sig forskellige temaer. Generelt: Fokus på skriftlighed (vi har uddannet en læse-/skrivevejleder). Fokus på frafald og fravær. Vedligehold etc. Som alle nok ved, er der foretaget en hel del inden for vedligehold og bygning generelt. Nedenfor er en liste over tiltag der enten er afsluttet, i sin afsluttende fase eller vil blive afsluttet over de næste måneder: Gymnasiefløj Udskiftning glasparti i kld. Skakt. Udskiftning af vinduer på facader i stue/kælder. Naturfagsfløjen Renovering af hele underetagen efter skimmelsvamp. Indretning af nyt håndarbejds- og billedkunstlokale. Reetablering af kloaksystem. Gymnastikfløjen Udskiftning af vinduer/facader på NØ-facade. Opretning af spær. Bruse/omklædning i gymnastikfløjen. Etablering af nyt tag. Sekskanten Nye tagrender/nedløb. Reparation af hegn. Istandsættelse af køkken. Hovedbygningen Istandsættelse af kontorer efter vandskade. Indretning af nyt rektorkontor mv. Div. vedligehold Malerarbejder - div. Asfaltering i skolegården. Opretning af stensætninger osv. Tokanten Indretning af nyt biologilokale. Indretning af nyt fysiklokale. Nordkantinen Etablering af to nye klasselokaler. Sydkantinen Istandsættelse af mure samt maling. Generelt Videoovervågning på særlige områder. 12

13 Elevtal Nedenfor ses optag over de sidste 10 år. Tallene taler i skrivende stund deres eget sprog; dog et par kommentarer: Skønt både SportsTalent og BioTek klasserne på hhv 7. og 8. klassetrin er selvstændige udviklingsprojekter, der, når de er fuldt udviklede, går på tværs de traditionelle skel mellem grundskole og gymnasium, figurerer eleverne naturligvis her som grundskoleoptag. Vi færdigudbygger sportsforløbet næste år, hvor den sidste sportstalentklasse føjes til, hvormed 7-, 8-, 9-klasse har hver sin egen. Dertil kommer, at vi næste år ser BioTek-klassen gå fra 2. til 3. BioTek, hvilket er den traditionelle overgang fra grundskole til gymnasium. Det ser vi frem til. Skoleår grundskole gymnasium sfo kostskole 2003/ / / / / / / / / / Jeg håber vi får et rigtig godt repræsentantskabsmøde. Med venlig hilsen Jimmy Burnett Nielsen rektor 13

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM. Perseverando gennem vedholdenhed!

BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM. Perseverando gennem vedholdenhed! BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM Perseverando gennem vedholdenhed! Perseverando gennem vedholdenhed! BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM VELKOMMEN KONTAKT MÅL OG VÆRDIER HOS OS KOSTSKOLEN GYMNASIET GRUNDSKOLEN

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 2015 Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse. Det er derfor med stor glæde, at vi sender tilbuddet om det femårige gymnasieforløb ud til

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Tid til talent? BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM

Tid til talent? BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM Tid til talent? Har du talent for sport, og vil du gerne have tid til at udvikle det samtidig med, at skolegangen passes? Bagsværd Kostskole & Gymnasium tilbyder fra 7. kl. et skema, der gør det muligt

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse:

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI Arbejdsgrupperne er af DGI blevet bedt om at svare på følgende spørgsmål: 1. Processpørgsmål: Hvordan er arbejdsgrupperne nået

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10... dit valg, dit liv G10 på NSG En del af gymnasiet allerede i 10 klasse I februar skal elever i 9. klasse vælge deres videre uddannelsesforløb, og nogle

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

50 års jubilæum. Hårup Skole 1960 2010. Hårup Skole 1964

50 års jubilæum. Hårup Skole 1960 2010. Hårup Skole 1964 50 års jubilæum Hårup Skole 1960 2010 Hårup Skole 1964 Hårup Skole 2010 Hårup skole anno 2010 Hårup skole er, som den altid har været, en skole, der sætter fællesskabet højt. Vi satser lige som før i

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle April 2009 Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Metode s. 3 Grafikker på hvert spørgsmål s. 4 Baggrundsviden s. 4 Skolens

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1 Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE 2011 1 Undervisningmiljøundersøgelse 2011 Skolens multibane, der blev taget i brug i 2010 Indledning I lighed med sidste skoleår har vi valgt at lave vores

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

2014_Stor møde_ny_indskoling_maj

2014_Stor møde_ny_indskoling_maj 1 Indskoling aug. 2014 Dagsorden & velkomst kl.17.00 Fællessang (5 min.) Præsentation en tak, lidt historik og forventninger til i dag (15 min.) Folkeskolereformen, det kommunale grundlag (5 min.) Den

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Åbent Hus 2018 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Gymnasiet er den bedste og sikreste adgangsbillet til fremtiden Formålet: ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10... dit valg, dit liv G10 på NSG En del af gymnasiet allerede i 10. klasse I februar skal elever i 9. klasse vælge deres videre uddannelsesforløb, og nogle

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere