AAB Afdeling 16. Beretning april Afdeling 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16"

Transkript

1 AAB Afdeling 16 april 2009 Beretning 2009 Afdeling 16 Postkasser Fra den 1. januar 2010 skal alle etageejendomme være udstyret med postkasser i stueplan. Afdelingen har modtaget et særdeles godt tilbud på montering af postkasser fra vores snedker, som så har monteret seks postkasser på hver hovedtrappe. Selv om de ikke er kønne, mener bestyrelsen, at vi har fundet en model, som passer til opgangen. Der er udleveret to nøgler til hver postkasse, og afdelingsbestyrelsen skal gøre opmærksom på, at vi ikke har kopier af nøglerne; det vil sige, hvis man smider nøglerne væk, må man selv få fat i låsesmed for at få låst op og fremstillet nye nøgler. Der er installeret belysning ved vores postkasser. Det er et arbejdsmiljøkrav at postbuddet kan se at aflevere posten; men lyset gør det også nemmere, når der skal hentes post. Beboere, der har svært ved selv at hente posten har mulighed for, efter aftale med postkontoret, stadig at få posten bragt op. Der er nogle beboere som mener, at der er okay at smide reklamer med mere på gulvet under postkasserne det er det ikke. For det første er det noget svineri, for det andet repræsenterer papiret en risiko for brand. En mulighed er, at etablere videoovervågning i opgangene (dyrt). Der er selvfølgelig også den mulighed, at beboere, som ikke ønsker reklamer, får de reglementerede mærker på posthuset. Ellevangen Som nogle beboere måske ved, har vi skiftet renovationsselskab ved årsskiftet. Det nye renovationsselskab benytter bredere biler, og har svært ved at komme forbi i Ellevangen. Vi har derfor fået tilladelse fra kommunen til at afmærke parkerings båse, som går op på fortovet i vores side af vejen. Det vil vi få gjort hurtigst muligt. Afdelingsbestyrelsen har yderligere kontaktet Havnegade, og bedt dem om at undersøge mulighederne for at etablere privat parkeringsområde på Ellevangen og måske også Bavnevangen i afdelingens område. Vi venter pt. på svar. Side 1 af 6

2 Vaskerierne Vi har fået etableret elektronisk styring af vores vaskerier. Det er bestyrelsens opfattelse, at systemet - bortset fra nogle mindre heldige forhold - fungerer godt. Det er kun få beboere, der har bedt om hjælp. Almene boliger Pr. 1 januar er reglerne lavet om således at man aktivt skal tilkendegive om ønsker at bevarer sin anciennitet i Boligforeningen dvs. ens medlemsnummer bliver ændret til anciennitet på ventelisten. Alle beboere har modtaget skriftlig information fra Boligforeningen, og afdelingsbestyrelsen kan kun opfordre til at man ændre sit medlemsnummer til anciennitet. Dette betyder også at Boligforeningens vedtægter skal laves om. Dette forventes at ske i løbet af Husorden Der er forsat beboere, som ikke kan finde ud af, at håndterer affald på en forsvarlig måde: Affaldscontainere overfyldes selvom den, som står ved siden af er tom Affald smides på jorden i affaldsskuret Der fyldes affald i containeren til pap Afdelingen har et dedikeret rum til storskrald, og man ofte kan få hjælp med at få affaldet anbragt, hvor det hører til. Der er derfor ingen grund til at beboere henstilles storskrald i gården Affald placeres uden for køkkendøren Osv. Som konsekvens af det ovenstående overvejer afdelingsbestyrelsen at opsætte overvågning, så vi kan identificere synderne og tage behørig aktion overfor disse beboerne. Elektronisk affald som gamle fjernsyn og køleskabe, computere osv. skal fjernes separat. Disse effekter kan stilles i de dedikerede cykelkældre (en i hver gård). Herefter vil vi fjerne det samlet. Det sidste år har vi desværre haft et højere antal husordens sager end normalt. Sagerne har også haft en mere alvorlig karakter med hærværk, trusler, meget larm. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at det er yderst vanskeligt at få disse beboere smidt ud. For at en sag skal holde i det retslige system, skal der være virkelig god og objektiv dokumentation. Bestyrelsen har i forbindelse med en af disse sager kontaktet en advokat, og forelagt ham dokumentation i form af 18 klager, advarsler fra afdelingen og Side 2 af 6

3 vores hovedkontor samt politirapporter. Hans konklusion var, at det foreliggende materiale ikke var tilstrækkeligt til at få sat den pågældende beboer ud. Afdelingsbestyrelsen er i samarbejde med en ny juridisk konsulent ved at udarbejde et koncept, som i grelle og vedvarende husordens sager gør det nemmere at ophæve den pågældende beboers boligkontrakt. Hunde Husk, det er ikke tilladt, at holde hund i afdelingen. Hunde må selvfølgelig gerne komme på besøg, men de må ikke opholde sig i vores gårde. Hunde må kun overnatte, eller passes i en længere periode i afdelingen, efter skriftlig aftale med bestyrelsen. Vedligeholdelse Snerydning Vi har haft en af de værste vinter i mands minde ; det har været koldt, vinteren har varet længe og der er kommet store mængder af sne. Det har derfor ikke altid været nemt at holde området ryddet for sne. I nogle tilfælde har vores fejemaskine ikke været tilstrækkelig kraftig til at fjerne sneen, og vi måtte have hjælp udefra. Vi løb, som de fleste andre, også tør for salt, som også har giver problemer med glatte områder. Vi har normalt et tons salt på lager, men har ud fra erfaringen denne vinter bestilt 3 tons salt til den kommende vinter. Udenfor normal arbejdstid har vi et eksternt firma til at holde området fri for sne; de har desværre svigtet et par gange. Til næste periode vil vi indgå en detaljeret kontrakt, som ikke kan misforstås. Den hårde vinter har kostet hver lejer små 300 kr. Gårdene Der er fældet en del træer i gårdene. Grunden er, at træerne har store torne, som kunne være farlige for børn og voksne. Vores gartner stak sig sidste år, og fik en alvorlig infektion. Så for at undgå eventuelle ulykker, har vi fældet disse træer. Rødderne fra træerne er fræset væk, og vi starter med at plante nye træer efter påske. Bygningerne I 2009 fik vi skiftet de tagrender, der vender ind mod gårdene. Det har kostet omkring kr. Vi plages stadig af vand i kældrene; specielt når det har regnet meget, og når sneen smelter. Problemerne har hidtil været løst ved, at der graves et dræn, og derefter pumpe vandet ud i kloakken. Til trods for disse foranstaltninger, har vi stadig vand i kældrene specielt i hjørnerne. Derfor vil vi gennemføre Side 3 af 6

4 hovedeftersyn og slamsugning af regnvandsbrønde og kloakker i Ellevangen og Bavnevangen. Hvis dette ikke hjælper skal der formodentligt etableres dræn rundt om bygningerne dette er udgifter af en hel anden størrelsesorden. Flyttelejligheder Vi har haft et stort antal flyttelejligheder sidste år. Dette har krævet en del arbejde af bestyrelsen idet der i de fleste, hvis ikke alle, er etableret nyt køkken og renoveret badeværelse. Dette gøres uden økonomiske konsekvenser for afdelingen, da afdrag på lån til istandsættelse lægges på huslejen. Planlagt vedligeholdelse På næste års budget (2010) har vi inkluderet: Udskiftning af dørtelefoner hvor installationen forberedes for video; lejeren kan så for egen regning få monteret videoskærm i lejligheden, som man kan se hvem der ringer på. Der er afsat kr. til denne opgave, og beboeren skal regne med et par tusinde kr. for etablering af monitor. Beløbet til monitor kan eventuelt tages over vedligeholdelseskontoen. Renovering af fire hovedtrapper. Hovedeftersyn af regnvandsbrønde og kloakker Individuel modernisering Der er mange af afdelingens beboere, som har benyttet mulighederne for at låne til modernisering af køkken og bad. Dette er med til at højne standarden for afdelingens boliger. Man kan også selv fx finansierer nyt køkken og benytte sig af afskrivningsreglerne men husk, man skal aftale med bestyrelsen først, hvis man vil have muligheden for at få penge igen, når man flytter. B-ordningen B-ordningen har nu løbet nogle år, og flere beboere har benyttet de opsparede midler til forskellig former for almindelig vedligeholdelse. Det er bestyrelsens opfattelse at det er en god ordning, som tilgodeser afdelingens beboerne. Afdelingsbestyrelsen vil anbefale, at der også i budgettet for 2011 sidste gang afsættes penge ( kr.) til almindelig vedligeholdelse af flyttelejligheder. Økonomi Side 4 af 6

5 Årets resultat Årets resultat viser et overskud på godt kr. Vores totale budget er på godt 7 millioner kroner. Det skal nævnes, at overskud kun betyder, at afdelingen ikke har brugt alle de budgetterede midler. Typisk er det svært at budgettere udgifterne i forbindelse med flyttelejligheder. Derfor er det rart at have lidt lagt til side. Vi kan oplyse Afdeling 16 har en boligafgift på 583 kr./m 2, hvilket svarer meget godt til gennemsnittet i AAB. For erhvervslejemål er boligafgiften lid højere svarende til et gennemsnit på 662 kr./m 2 Statistik for afdelingen Antal rum M 2 Antal á lejemåls- Enheder Boliger Boliger i alt De to nye lejligheder Ca Erhvervslejemål pr Afdelingen i alt m 2 Antal lejemålsenheder Ovenstående tabel viser antallet og kvadratmeter af lejemål for henholdsvis 2, 3 og 4 rums lejligheder. Afdelingen har, som det kan ses, i alt m 2, fordelt med m 2 til lejligheder og 757 m 2 til erhvervslejemål. Den totale lejeindtægt er på ca kr.; udgifterne til vedligeholdelse/drift af de m 2 beløber sig til ca. 2, kr. årligt. Erhvervs lejemål Som de fleste har bemærket har vores antikvar skiftet ejer. Der er derfor forsat mulighed for ar købe brugte bøger, blade osv. Afdelingsbestyrelsen er glade for, at vi ikke skulle leje lokalerne ud til andre formål. Side 5 af 6

6 Personale Bestyrelsen vil sige tak til Mogens Boesen for hans indsats i det forløbne år, specielt har der været urimeligt meget sne at rydde. Udover de formelle opgaver hjælper Mogens også beboerne med forskellige serviceopgaver. Fastelavn og juletræ Også i år har der været afholdt juletræstænding med god deltagelse af afdelingens beboere. Desværre var vi nødt til at aflyse fastelavnsarrangementet på grund af den megen sne, som var faldet i år. Heldigvis var der da slikposer til børnene. Bestyrelsen vil være taknemmelige, hvis nogle af afdelingens beboere fremover vil hjælpe ved disse lejligheder. Bestyrelsen vil prøve og se, om det er muligt at gennemføre en sommerfest i år, det blev desværre ikke til noget sidste år. Interesserede beboere må meget gerne melder sig under fanerne. Uden jeres hjælp bliver der ingen fest. På forhånd tak. Afdelingsbestyrelsen vil også gerne gøre opmærksom på, at der ofte afholdes banko i beboerlokalerne, hvor alle er velkomne. Bestyrelse Som tidligere skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at vi har offentliggjort vores private telefonnumre, som en service til beboerne for brug i akutte situationer. Vi skal derfor bede om, at man kontakter bestyrelsen i vores åbningstid om søndagen ( ) vedrørende alle normale sager. Desuden har kontoret åbent for personlig og telefonisk henvendelse mellem 7.00 og 7.30 mandag, onsdag og fredag. Afdelingsbestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig god sommer. Vi håber, det bliver varmt med masser af sol. Det kan vi rigtigt trænge til efter den værste vinter i mands minde. April 2009 Afdelingsbestyrelsen Side 6 af 6

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 Nu er der endnu gået et år siden sidste medlemsmøde og der skal opsummeres, hvad der er sket. Beretningen er skrevet i punktform. Der bliver lejlighed

Læs mere

BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013

BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013 Afdelingsmødet 2013 1 Kort Præsentation Lars Juhl - ejendomsmester med ansvar for Bymidten; Claus Olsson Formand hele Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund; Kurt Jørgensen Kundechef i Domea; Finn Korgård

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009.

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. AB Kap Arkona 2009 1 Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. Foreningen har haft et år hvor alt er gået ganske udmærket. Vi holder stadig en vedligeholdelsesmæssig meget

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Kære beboer i Nordhavnsgården.

Kære beboer i Nordhavnsgården. Kære beboer i Nordhavnsgården. Onsdag den 14. sept. kl. 19 har vi ordinært afdelingsmøde i beboerlokalet, Herninggade 2. For 3 uger siden fik du en dagsorden/indkaldelse til mødet. Et vigtigt punkt på

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for

Læs mere

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling.

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Til beboerne i ejendommen HAABET Bestyrelsens beretning for 2012 Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Punkterne

Læs mere

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00 TIL BEBOERNE I AFDELING 28-30 Bellahøj den. april 2013 ENDELIG INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde Mandag den 27. maj

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012

Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012 Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012 Godt nytår N y Bestyrelsen ønsker alle beboere et godt t nytår. Vi vil gerne benytte lejligheden til at informere lidt om, hvad der åer sket i 2011 og planerne

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot

Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot 2012 Beretning Februar 2012: Fra skrot til slot AB Glasgården Marts 2013 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 19. marts 2013 Indhold BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 3 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

1. Administration Danmark og bestyrelsen har fået en del henvendelser fra beboere i løbet af perioden, og disse er blevet besvaret hurtigst muligt.

1. Administration Danmark og bestyrelsen har fået en del henvendelser fra beboere i løbet af perioden, og disse er blevet besvaret hurtigst muligt. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2008-2009 Bestyrelsen har i perioden arbejdet på følgende større projekter og opgaver: Administration og bestyrelse 1. Administration Danmark og bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere