Hospice Sydfyn IDÉKATALOG OKTOBER BESTYRELSEN OG STØTTEFORENINGEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION - Hospice Sydfyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hospice Sydfyn IDÉKATALOG OKTOBER 2010. BESTYRELSEN OG STØTTEFORENINGEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION - Hospice Sydfyn"

Transkript

1 Hospice Sydfyn IDÉKATALOG OKTOBER 2010 BESTYRELSEN OG STØTTEFORENINGEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION - Hospice Sydfyn

2 Indhold 1 Generel beskrivelse 2 11 Vision 2 12 Historisk baggrund 2 13 Idé og virkegrundlag for Hospice Sydfyn 3 14 Personale 3 15 Den lægelige indsats 5 16 Indlæggelser 5 17 Projektorganisation 6 18 Overordnede arealkrav 6 19 Budgetramme 6 2 Funktionelle krav 7 20 Generelt 7 21 Disponering af grund 8 22 Disponering af bygning 9 23 Lys- og lydkrav Miljørigtig projektering 22 BYGHERRERÅDGIVERE: ARKITEKT MAA CHARLOTTE FOLKE ApS OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 1 AF 22

3 1 Generel beskrivelse 11 Vision I Hospice Sydfyn er det visionen, at livet skal være nærværende i den sidste tid Omsorg, kvalitet og personlig kontinuitet er derfor funktionsbærende overskrifter for virket i Hospice Sydfyn De fysiske rammer skal med sin arkitektoniske kvalitet understøtte dette og tage hensyn til både funktioner og stemninger, samt individualitet blandt patienter og pårørende Det er visionen at uddannelse af personale og frivillige prioriteres højt og bliver en integreret del af Hospice Sydfyns virke 12 Historisk baggrund Den 14 januar 2009 blev Støtteforeningen for Hospice Sydfyn stiftet med det formål at udbrede kendskabet til hospicetanken i almindelighed og indsamle midler til oprettelse af den selvejende institution Hospice Sydfyn Allerede i marts samme år gav regionsrådsformand Carl Holst tilsagn om, at regionsrådet i Region Syddanmark ønskede at støtte et hospice på Sydfyn Der drives i forvejen 4 hospicer i Region Syddanmark De er placeret i Haderslev, Esbjerg, Vejle og Odense Imidlertid er der en skæv fordeling set i forhold til befolkningstal, idet der på Fyn er 1 hospiceplads pr indbyggere i modsætning til 1 hospiceplads pr indbyggere i den øvrige del af Region Syddanmark På den baggrund vil det være oplagt at placere et hospice på Sydfyn I september 2009 afsatte regionsrådet for Region Syddanmark på budgettet for million kr til opstartsomkostninger, mens der i årene fremover er afsat midler til driften Der har igennem hele forløbet været stor interesse og opbakning fra dels lokalbefolkningen og dels de sydfynske kommuner, så foreningen efter et år havde ca 900 medlemmer I løbet af 2009 lykkedes det støtteforeningen at få indsamlet midler til stamkapital i den selvejende institution, så den selvejende institution Hospice Sydfyn kunne stiftes på årsdagen for stiftelsen af støtteforeningen, altså den 14 januar 2010 Bestyrelsen for den selvejende institution Hospice Sydfyn startede med at søge efter en egnet placering Regionen krævede, at hospice skulle ligge centralt med gode adgangsforhold, også med offentlig transport Herudover skulle afstanden til et sygehus ikke være for stor Desuden måtte det gerne have en smuk beliggenhed Der stiles efter at kunne placere Hospice Sydfyn i det naturskønne, og samtidig bynære, område ved Tankefuld med udsigt til Egense Ås OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 2 AF 22

4 13 Idé og virkegrundlag for Hospice Sydfyn Hospice Sydfyn tager sig af mennesker med uhelbredelige sygdomme i livets slutfase, hvor der er brug for en særlig indsats for at gøre tiden tålelig og indholdsrig for den syge og de pårørende Der skal primært gives plads for livet og en værdig udgang fra dette med et minimum af smerter Der er i Hospice Sydfyn plads til mennesker af alle etniske, sociale og religiøse oprindelser Det er den enkelte, der afgør, hvor meget troen og dens udøvelse skal fylde i denne fase af livet Hospice skal understøtte dette ønske Hospice skal af hensyn til patienten, de pårørende og personalet være medvirkende til at skabe livsindhold i den sidste tid Døden er naturlig udgang, men må ikke dominere begivenheder og aktiviteter i Hospice Humor indgår, hvor det kan hjælpe til forståelse og lettelse Tonen er fri, men ansvarsfuld og med respekt for den enkelte patient Omsorg og personlig kontinuitet i hele forløb er de funktionsbærende overskrifter for virket på Hospice Sydfyn Der forventes et engagement af de ansatte ud over den rene faglighed Hospice er dels bygningens fysiske rammer og dels indholdet i disse rammer Der er i egentlig og overført betydning højt til loftet Rum, lys og sanseindtryk skal udfordre, optage og stimulere til samvær og nærhed, men også give plads til private rammer for patienten og dennes pårørende Der skal være et klart udtryk for, at livet er nærværende og aktiviteter i og omkring hospice er velkomne Bygningerne der danner rammerne om hospice skal understøtte: aktiviteter der nødvendigvis skal foregå sociale og kulturelle aktiviteter samspillet med livet og aktiviteter udenfor der må hellere være synlige og hørbare aktiviteter end tavshed i nærheden direkte kontakt mellem patienter og behandlere Bygningerne skal i videst mulig omfang drage nytte af de rammer, der kan tilbydes i området: nærhed til naturområder med mulighed for spadsereture udsigt til smuk natur fra alle værelser let adgang med nærhed til offentlig transport ligge med nærhed til by med dens aktiviteter (restauranter, offentlige kontorer og butikker) skal falde naturligt ind i omgivelserne skal energimæssigt og designmæssigt forsøge at leve op til tidens ønsker om begrænset anvendelse af energiressourcer skal i sit udtryk leve op til Hospice Sydfyns ønske om at fremstå kvalitetsmæssigt, designmæssigt samt praktisk i et på en gang tidløs og samtidssvarende udtryk Hospice skal på én og samme tid virke hjemligt, og samtidig være en arbejdsplads, med de krav det stiller hospice opføres i gedigne materialer der skal være frisk luft overalt og mulighed for at regulere temperaturen individuelt på stuerne de kvadratmeter, der bygges, skal bruges hver dag, hvilket betyder, at lokalerne til fælles brug, skal kunne anvendes fleksibelt 14 Personale Alle ansættelser sker efter opslag og udvælgelse sker efter professionelle ledelsesmæssige principper Det tilstræbes, at der er et bredt aldersmæssigt udsnit blandt såvel ansatte som frivillige, ligesom ligelig kønsfordeling er ønskelig Det faglige niveau skal være højt, men det er også vigtigt, at man som ansat og leder forstår at tilpasse sig de hospicemæssige forhold med fokus på lindring, omsorg, sikring af det private og den personlige integritet Omsorg er velkommen, mens omklamring ikke er Der skal være stor respekt om den enkelte patient og dennes ønsker Et højt professionelt miljø er i højsædet Tvister må ikke præge omgangstonen OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 3 AF 22

5 Der skal være kontinuitet i såvel pleje som smertebehandling og socialrådgivning Leder og ansatte på Hospice Sydfyn er den vigtigste ressource og viden, udvikling og stabilitet er afgørende for, at vi kan give patienten og dennes pårørende den bedst mulige behandling PERSONALEGRUPPER Der forventes normeret 30 brutto stillinger fordelt i følgende faggrupper: sygeplejersker afdelingssygeplejerske (souschef) hospiceleder sekretær økonomaer / køkkenassistenter serviceassistenter servicemedarbejder (pedel) frivilligkoordinator Der forventes indgået samarbejdsaftale med palliativt team og andre om følgende faggrupper: socialrådgiver psykolog fysioterapeut musikterapeut læge præst I gennemsnit vil der være mellem 15 og 30 personaler til stede I dagtimerne forventes der at være 6 sygeplejersker til stede, i aftentimerne 4 og om natten 2 Endelig normering fastlægges senere Organisationsdiagram foreløbigt princip: BESTYRELSEN HOSPICE SYDFYN SYGEPLEJERSKER ØKONOMA HOSPICELEDER SEKRETÆR SOUCHEF KØKKENASSIST RENGØRINGSASIST PEDEL DET PALLIATIVE TEAM FRIVILLIGKOORDINATOR SOCIALRÅDGIVER DE FRIVILLIGE PSYKOLOG TERAPEUTER LÆGE PRÆST DET PALLIATIVE TEAM Det palliative team, der varetager smertebehandling og symptomlindring (tager sig af hele patienten ), skal ikke have fysisk base på Hospice Sydfyn Teamet vil have opgaver udenfor hospice - på sygehusene, i private hjem ect For at bevare den høje faglighed vil det være en fordel, at personalet, tilknyttet det palliative team, også har andre ikke hospice relaterede arbejdsopgaver DE FRIVILLIGE Pleje, omsorg, træningsfunktioner mv varetages alene af de ansatte, men ved inddragelse af de frivillige vil det være muligt at yde støtte til de praktiske opgaver (dække bord, passe have, deltage i OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 4 AF 22

6 kulturelle arrangementer, gåture med patienten, højtlæsning, holde i hånd, sørge for blomster mv) og skabe sociale relationer til lokalsamfundet Både personalet og de frivillige skal være professionelle; en frivilligkoordinator deltager i udvælgelse af de frivillige, forestår uddannelse og tilrettelæggelse af deres arbejde Det er ønskeligt med både aldersspredning og en ligelig fordeling imellem køn blandt de frivillige, så patienter og pårørendes individuelle behov kan tilgodeses Kulturelle arrangementer som koncerter, oplæsning, foredrag, mindre teaterforestillinger eller feks gymnastikopvisninger kan være med til at bringe flere aldersgrupper ind i hospice UDDANNELSE I Hospice Sydfyn vil vi prioritere uddannelse højt Det gælder både uddannelse af personale og uddannelse af de frivillige! Kompetenceudvikling er forudsætningen for at kunne tilbyde kvalitet og helhedsorienterede tilbud for patienter og pårørende Den nyeste viden skal integreres i behandlingsog omsorgsarbejdet på Hospice Sydfyn Det er visionen, at personale og frivillige er aktive i interne udviklingsprojekter og forskningstiltag Hospice Sydfyn vil være internt og eksternt aktiv med uddannelsesopgaver for andre hospices og palliative afsnit I den udstrækning, der er brug derfor, vil Hospice Sydfyn deltage i nationale og internationale multicenter studier og protokoller, i nært samarbejde med det palliative team på OUH og Svendborg Sygehus Til en hver tid kommer patientplejen og behandlingen i første række 15 Den lægelige indsats Den syge på hospice er indlagt og skal have adgang til læge med kompetencer på palliationsområdet Medicinering, ordination, administration og dispensering er som på et sygehus og underlagt de samme regler for opbevaring og journalføring Patientens egen læge er velkommen på hospice, men har ikke ordinationsret Den lægelige tilknytning til hospice sikres bedst ved nærhed til det stedlige sygehus, og om muligt skal der for patienten tydeligt fremgå tryg kontinuitet fra tiden før hospice opholdet til livets afslutning eller til de enkelte tilfælde, hvor udskrivning til hjem finder sted Det tilstræbes, at der indgår flere læger i en turnuslignende tilknytning Dermed gives mulighed for, at patienter, hvis kemi passer dårligt med én læge, kan få glæde af en anden Derudover kan hospice lægerne få inspiration fra andre funktioner ved at behandle patienter på sygehuse og, som en del af det palliativt team, behandle cancerpatienter hjemme På denne måde sikres kontinuitet i patientens oplevelse af lægefagligt nærvær Der skal tilrettelægges, så mest muligt er afklaret i dagtid, men der skal også være mulighed for at få kontakt med læge på andre tidspunkter, eksempelvis helligdage, ferier mv Den syge skal på lige fod med andre patienter have adgang til sygehusets faciliteter med laboratorium, undersøgelser og evt kirurgi eller anden behandling (stråle eller kemoterapi), men det er afgørende, at fokus er på lindring Hvor der er mulighed for helbredelse er Hospice-indlæggelse ikke en mulighed Hospice Sydfyn skal råde over tilstrækkeligt apparatur og utensilier, som for at være opdaterede forventes at indgå i en rotation med nærmeste sygehusenhed 16 Indlæggelser Målgruppen er uhelbredeligt syge i livets slutfase, som har erkendt deres situation En del af patienterne kan med fordel være personer, som har brug for en kortere indlæggelse til opretning ernæringsmæssigt og til justering og stabilisering af en smertetilstand for så siden at kunne vende tilbage til eget hjem Enkelte patienter vil ikke have cancersygdomme, men lidelser feks i centralnervesystemet, som vil sætte dem ude af stand til at trække vejret Er det fravalgt at udstyre patienten med hjemmerespirator vil hospice-ophold kunne være en mulighed Der bør tilstræbes en tæt visitation af patienter, idet det er hospiceleder (eller souschef), hospicelægen og det palliative team, der forestår fordelingen af ophold Stabilisering: Op mod 20 % af indlæggelserne forventes at være af stabiliserende karakter, med fokus på ernæring, smertelindring og øvrig medicinering, for atter at kunne komme tilbage til eget hjem OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 5 AF 22

7 Egentlige aflastningspladser er forbeholdt det kommunale tilbud 17 Projektorganisation Hospice Sydfyn er en selvejende institution med følgende bestyrelsesmedlemmer: Edel Nielsen, formand hospicebestyrelsen Herdis Hanghøi, næstformand Carl Aage Jensen Jørgen Andersen Jakob Westergaard-Nielsen Ib Thorseng Medarbejderrepræsentant, når hospice er i drift Repræsentant fra Region Syddanmark Det herunder nedsatte byggeudvalg består af følgende medlemmer: Ib Thorseng, bestyrelsesmedlem Jørgen Andersen, bestyrelsesmedlem Povl Erik Hansen, medlem af støtteforeningens bestyrelse Claus Nielsen, Region Syddanmark ORGANISATIONSDIAGRAM DEN SELVEJEDE INSTITUTION HOSPICE SYDFYN BYGGEUDVALGET HOSPICE SYDFYN BYGHERRELEVERANCER - IT - Løst inventar BYGHERRERÅDGIVER - Claus Nielsen, Region Syddanmark - Arkitekt MAA Charlotte Folke TOTALENTREPRENØR MYNDIGHEDER ARKITEKR INGENIØR FAGENTREPRENØR FAGENTREPRENØR FAGENTREPRENØR FAGENTREPRENØR FAGENTREPRENØR 18 Overordnede arealkrav Bygningen skal indeholde ca 1800 m²; funktionerne fremgår af afsnit 2 19 Budgetramme Samlet budgetramme i alt kr 34 mio OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 6 AF 22

8 HOSPICE SYDFYN SAMVÆR - NÆRHED - DIALOG - FÆLLESSKAB - PRIVAT FLEKSIBILITET - SKABE RUM FOR INDIVIDUALITET FORM - FUNKTION - RUMFORLØB INSPIRATION - KUNST - LYS - LYD - FARVER RO - TRYGHED - VÆRDIGHED - SANSER - STEMNING 2 Funktionelle krav 20 Generelt Som rammer for Hospice Sydfyn ønskes en indbydende bygning, der med sin arkitektur understøtter, at livet er nærværende! Arkitekturen skal tale til sanserne - være smuk og nutidig, forholde sig til sine omgivelser, være indbydende og kvalitetsbevidst Der skal lægges vægt på sanseindtryk, så rum, rumforløb, lys og farver stimulerer til nærvær og samvær, men også skaber private rammer for den syge og dennes pårørende Der skal være fokus på helbredende - og evidensbaseret design, samt miljørigtig projektering for evt opnåelse af et 0-energihus udført med så stor grad af svanemærkede materialer som muligt I hospice arbejdes med kontraster i stemninger: Liv - Død Offentligt Privat Åbent Omsluttende (lukket) Formelt - Uformelt Fred og fordybelse Aktivitet og socialt samvær Energisk Roligt Orden Uorden Fast Fleksibelt Lyst - Mørkt Upersonligt Personligt Hospice er ikke et sygehus - institutionspræg skal undgås! Materialer skal være stoflige og af høj kvalitet Gulvbelægning kunne feks være træ Hospicets funktioner skal opdeles i mindre enheder, så arealer ikke bliver for store, men der skabes en intim og personlig stemning Der skal være fokus på dufte og lyde dufte og lyde der kan associeres med et hospital skal fjernes eller dæmpes INSPIRATION KUNST Lys og luft er essentielt der skal være højt til loftet, dvs gerne rumhøjde på 2,70 m Transparens igennem dele af bygningen (fællesområder) vil være med til at signalere åbenhed, samt give lys og luft Kunst skal integreres i arkitekturen Der skal i konkurrenceforslaget angives, hvor og i hvilken form kunst kan indgå Det kan være alt fra feks skulptur eller vandkunst i landskabet til maleri eller glaskunst i bygningen Det er visionen efterfølgende at udskrive en konkurrence OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 7 AF 22

9 blandt udvalgte kunstnere med forslag til den integrerede udsmykning Bygningen kan evt opføres i flere etager, men alle patientstuer med tilhørende birum og vagtstue skal være i samme plan og i indgangsniveau Hvis bygningen etableres i flere etager, skal der være elevator (dog ikke til en evt tekniketage) 21 Disponering af grund SAMSPIL MED OMGIVELSER Hospice Sydfyn skal signalere liv, aktivitet og åbenhed Udearealer skal derfor være anvendelige og adgangsvenlige, så der skabes liv, nærhed og oplevelser året rundt INSPIRATION GRØNNE OMRÅDER Der etableres én indgang - hovedentré - til den samlede bebyggelse (bortset fra vareindlevering) Alle kommer ind og ud denne vej Det skal være en oplevelse at ankomme til hospice Parkeringsarealer må ikke være dominerende foran indgangen, men det skal være muligt at køre helt frem for afog pålæsning Der skal ikke etableres en egentlig legeplads, men elementer, der indgår som del af naturen eller som skulptur og kan benyttes af børn, vil være fine Grønne områder kan bestå af følgende delområder: Park landskab med feks vand og kunst Landskabet skal give mulighed for, at patienter og pårørende kan opholde sig ugenert i en del af parken; patienter skal feks have mulighed for at ligge i deres senge på terrasse ud mod landskabsrummet Der skal i øvrigt være mulighed for andre besøgende end patienter i parken Parken eller landskabet må meget gerne være et naturområde med vilde planter, blomstereng, hegn osv Sansehave dufte, farver, smage, lyd Højbede kan give en sengeliggende patient mulighed for at være tæt på beplantning, samtidig med at der skabes mindre afskærmede udeopholdsrum Atrium gård lys og grønne planter som integrerede elementer i bygningen Det grønne element kan være udformet som et atrium, et orangeri, et område med ovenlys og grønne planter i krukker eller en green wall Det grønne element kan også være i form af en særlig bearbejdning af kontakten imellem uderum og inderum OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 8 AF 22

10 22 Disponering af bygning Hospice skal bestå af følgende delområder: Den offentlige del - ankomst, modtagelsesområde og fælles fordelingsområde med opholdsmuligheder, dertil knyttet foredragssal og møderum Aktiviteter i dette område må ikke genere patienterne; det skal være muligt at lukke af til sengeafsnit Administration personaleområde med kontorer, vagtstue og samtalerum Det palliative team integreres i området Sengeafsnit 12 stuer med eget bad og toilet, 2 gæsteværelser, birum (depoter, medicinrum, skyllerum, vaskerum mv), spise- og opholdsstue med bibliotek, samtalerum Den rekreative del reflektionsrum / orangeri / sanserum og spabadsfaciliteter Servicefunktioner køkken og pedelværksted, omklædnings- og baderum til personale Omklædnings- og baderum for personale kan etableres som kælderrum Teknikrum teknikrum for ventilation, EL og IT Kan etableres som kælderrum RUMOVERSIGT Nedenstående rumskema viser ca nettoarealer Erfaringen viser (jf Det Gode Hospice), at omregningsfaktor for brutto/netto varierer fra 1,3 til 1,5 OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 9 AF 22

11 Den offentlige del ANKOMST OG MODTAGELSESOMRÅDE Indgår i brutto/netto FOREDRAGSSAL OG MØDERUM Mødelokale 1 stk á 30 m² 30 Sal / Foyer 1 stk á 70 m² 70 FÆLLES FORDELINGSOMRÅDE Indgår i brutto/netto Den offentlige del i alt 100 m² Administration FÆLLES PERSONALE OMRÅDE Modtagelse m skranke, (sekretær og frivilligk) 1 stk á 15 m² 15 Vagtstue á nettoareal 1 stk á 30 m² 30 Kontor til hospice leder 1 stk á 15 m² 15 Enkeltkontor til det palliative team 1 stk á 15 m² 15 Enkeltkontor til læge m/konsultationsmulighed 1 stk á 20 m² 20 Møderum 1 stk á 15 m² 15 KOPIRUM 1 stk á 8 m² 8 ARKIV / DEPOT 1 stk á 8 m² 8 Administration i alt 126 m² Sengeafsnit PATIENT STUE 12 stk á 37 m² 444 GÆSTEVÆRELSER 2 stk á 12 m² 24 TOILET/BAD INCL FORRUM TIL GÆSTEV 1 stk á 6 m² 6 SPISESTUE 1 stk á 50 m² 50 OPHOLDSRUM 1 stk á 35 m² 35 BØRNE- OG UNGEOMRÅDE m² 30 Sengeafsnit i alt 589 m² Birum MEDICINRUM 1 stk á 15 m² 15 LINNEDRUM 1 stk á 10 m² 10 SKYLLERUM 2 stk á 10 m² 20 VASKERUM 1 stk á 10 m² 10 NÆRDEPOT 3 stk á 15 m² 45 RENGØRINGSRUM 1 stk á 10 m² 10 Birum i alt 110 m² Den rekreative del REFLEKTIONSRUM / ORANGERI / SANSERUM 1 stk á 30 m² 30 KARBADEVÆRELSE INCL TOILET 1 stk á 25 m² 25 SAMTALERUM (POWERNAP) 1 stk á 15 m² 15 PAUSE-NICHER 2 stk á 10 m² 20 Den rekreative del i alt 90 m² Servicefunktioner PRODUKTIONSKØKKEN MV 1 stk á 85 m² 85 PEDEL VÆRKSTED 1 stk á 25 m² 25 REDSKABSRUM 1 stk á 25 m² 25 OMKLÆDNING OG BAD - PERSONALE m² 50 TOILETTER 2 stk á 7 m² 14 Servicefunktioner i alt 199 m² Teknikrum mv FJERNDEPOT 1 stk á 100 m² m² TEKNIKRUM Indgår i brutto/netto I alt ca netto areal 1314 m² I alt ca brutto areal (netto areal x faktor 1,4) 1840 m² OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 10 AF 22

12 FUNKTIONSKRAV Logistikken skal lette patienttransport mellem stuer og behandlingsrum; gangarealer skal minimeres og i den udstrækning det er muligt, være funktionelle og have en udsmykningsmæssig værdi Rumforløbene skal give mulighed for naturlige overgange imellem det private rum i patientstuen og det offentlige rum i fællesområder Der skal være fleksibilitet i graden af tilknytning til det offentlige rum og fokus på tryghed Den fysiske udformning skal understøtte og give mulighed for flere forskellige opholdsmuligheder Der skal skabes rum til fællesskab med mulighed for uformelle møder, såvel som privathed og plads til individualitet Patienter eller pårørende skal kunne være en del af fællesskabet også uden at være i centrum Disponering og indretning skal tage hensyn til plejepersonalets arbejdsmiljø; vejledninger fra Byggeog Boligstyrelsen samt cirkulære fra Arbejdstilsynet skal følges Der henvises til: Vejledning Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende mfl; Bygge- og Boligstyrelsen At-cirkulæreskrivelse nr FUNKTIONERNES INDBYRDES BELIGGENHED - FUNKTIONSDIAGRAM I nedenstående figurer er vist den umiddelbare prioritering af funktionernes indbyrdes placering Diagrammerne afspejler ikke et konkret ønske om bygningens indretning, men er et billede på ønsker Administrationsområdet skal ligge centralt for alle funktioner Sengeafsnit skal have udsigt til landskabet Sengeafsnittene må gerne være opdelt i flere mindre grupper Der skal fra administrationens modtagelse (skranke) og vagtstue være udsyn til ankomstområde / indgangsparti Opholdsområde skal være synligt fra modtagelsen Transparens igennem bygningen og udsigt til landskabet Sengeafsnit skal være placeret væk fra modtagelsen Servicefunktioner skal være placeret væk fra sengeafsnit Bygningen disponeres generelt under hensyntagen til nemmeste og kortest mulige interne afstande OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 11 AF 22

13 TILGÆNGELIGHED Bygningen skal indrettes så der tages mest muligt hensyn til, at handicappede skal kunne færdes i bygningen uden hjælpere Automatiske skydedøre ved adgangsdøre i hovedindgangens vindfang Indvendige døre i gangarealer udføres med automatiske døre, der åbner ved albuetryk, dørpumper med friløbspumper el lign Niveaufri adgang senge skal kunne køres ud på terrasser, selv mindre bump bør undgås også af hensyn til patienter med smerter Senge/kørestole mv skal have adgang til udearealer Gange skal have en fri bredde på min 2,50 m Dørbredder skal være min 16M (hulmål 161 cm) til alle rum, hvor senge skal have adgang Helt plant måtte/ristesystem ved adgangsdøre INSPIRATION TILGÆNGELIGHED I øvrigt henvises til: Tilgængelighed for Alle; DS3028 OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 12 AF 22

14 RUMBESKRIVELSE D E N O F F E N T L I G E D E L ANKOMST OG MODTAGELSESOMRÅDE Hospice Sydfyn skal kun have en hovedindgang; alle patienter, pårørende og kister/bårer benytter denne Handicapvenlig indgangsparti (se i øvrigt ovenstående vedr tilgængelighed) Tilstrækkelig længde på indgangsparti (vindfang), så skydedøre ikke åbner samtidigt med træk til følge Ventemulighed i forbindelse med indgangen Imødekommende stemning med skranke, der danner overgang til administrationsområdet (beskrevet nedenfor) Informationsmulighed Parkeringspladser til ansatte, pårørende, patienter og frivillige antal afstemmes med evt krav i lokalplan Cykelparkering Tydelig opmærkning og skiltning Effektivt rist/måttesystem Kaldeanlæg og videoovervågning af indgangsparti Garderobe med bøjlestang, hattehylde og taskeskabe FOREDRAGSSAL OG MØDERUM Opdelt i to rum nettoareal i alt ca 100 m² Foredragssalen skal anvendes til kulturelle arrangementer, som koncerter, foredrag, teater osv Salen opdels med foldevæg i to rum et møderum på ca 30 m² og en sal / foyer på ca 70 m² Plads til flygel Mulighed for videotransmission af events til TV i hver enkelt patientstue Lærred i begge rum, men ingen fast whiteboard/tavle i salen; af hensyn til fleksibilitet og rummets karakter anvendes mobile tavler I møderummet monteres whiteboard Projektor i begge rum Caféstemning i salen med feks farver og kunst på vægge Placering af salen, så patienterne ikke forstyrres Rummene skal være fleksible og kunne bruges i hverdagen Fleksibilitet i størrelse ved sammenlægning med opholdsrum og spisestue FÆLLES FORDELINGSOMRÅDE Areal afhænger af den arkitektoniske løsning og disponering Fordelingsarealer skal indgå som imødekomne, brugbare arealer med opholdsnicher Der skal være plads til de uformelle møder mellem patienter, pårørende, personale og frivillige Skiftende udstillinger af forskellige kunstnere kan være med til at give området liv og karakter Kulisseskinner for ophængning af kunst - fleksibilitet Transparens God akustik Varierende belysning (mulighed for dæmpning) gerne kombineret med feks galleribelysning Højt til loftet OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 13 AF 22

15 RUMBESKRIVELSE D E N A D M I N I S T R A T I V E D E L FÆLLES PERSONALE OMRÅDE 1 stk modtagelse med skranke á nettoareal ca 15 m² 1 stk vagtstue á nettoareal ca 30 m² 1 stk kontor til hospice leder á nettoareal ca 15 m² 1 stk enkeltkontor til det palliative team á nettoareal ca 15 m² 1 stk enkeltkontor til læge m/konsultationsmulighed á nettoareal ca 20 m² 1 stk møderum - á nettoareal ca 15 m² Fælles teambaseret arbejdsmiljø, for plejepersonale, palliativt team, administrativt personale, eventuelle frivilligkoordinatorer og forskningspersonale Indeholder arbejdsgrupperinger af varierende størrelse Adgang til møde-, studie-, telefon-, konsultations og print/kopirum Mulighed for at mennesker kan holde korte, intense møder i nærhed af journalerne (kan være i møderum ved foredragssal) Glasvægge eller anden visuel kontakt mod resten af sengeafsnit Akustisk reguleret så følsomme samtaler ikke forstyrres Den del af personaleområdet, hvor det palliative team sidder, skal være tilbagetrukket fra resten af personaleområdet, for at undgå forstyrrelser ved telefonkonsultationer og lignende Diktering vil foregå fleksibelt rundt i bygningen Arbejdspladser opfattes ikke som stationære, men kan foregå via bærbar PC og trådløst netværk rundt i bygningen Vagtstue indrettes med arbejds- ø min 4 arbejdspladser Inventar skal så vidt muligt være mobilt Fritstående reoler i skranke højde, kan anvendes som rumdelende elementer, ståmødepladser og til fralægning I kontor for læge skal der være håndvask, undersøgelses briks, plads til ultralydsapparat (bærbart), depotskabe (læge og præst skal kunne opbevare beklædning, remedier mv) Der skal ikke etableres laboratoriefaciliteter Alle enkeltkontorer skal have både arbejdsplads og mindre mødeplads til fire personer Mødelokale anvendes bla til undervisning; der etableres ikke særlige undervisningsrum Kan indrettes med mobil tavle af hensyn til fleksibilitet og stemning; vægflader vil dermed kunne udsmykkes med billeder Modtagelse med skranke indrettes med 2 arbejdspladser (for sekretær og frivilligkoordinator) KOPIRUM 1 stk á nettoareal ca 8 m² ARKIV / DEPOT 1 stk á nettoareal ca 8 m² Journaler vil efterhånden ligge på EPJ, arkivet vil kunne anvendes til andre papir-/ og kontorvarer mv INSPIRATION PERSONALEOMRÅDE OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 14 AF 22

16 RUMBESKRIVELSE S E N G E A F S N I T PATIENT STUE 12 stk á nettoareal ca 37 m 2 incl bad/toilet Patientstuen vil være patientens og de pårørendes base; den skal kunne være privat Stemningen skal være hjemlig, hyggelig, varm og tryg Der skal være plads til, at patienten kan have egne ejendele med, feks enkelte møbler som en særlig god lænestol, bøger, nips, billeder mv Der skal være plads til indretning med sofa, der kan benyttes som sovesofa af overnattende pårørende Forholdet til landskabet er vigtig både udsigt fra sengen og direkte adgang (også for seng) til privat terrasse Sengestue vist med ca 6 m facade Principper for placering af adgang til bad, skabe og seng Der skal være adgang til eget bad/toilet; adgangen meget gerne fra forrum så der ikke er indkik fra stuen Bad/toilet skal indrettes som almindeligt handicap-bad, der skal ikke være ekstra plads til liggende lejer Spejle bør være små og evt placeret, så de kan vinkles væk eller på enkelt måde demonteres 11M (hulmål 111 cm) skydedør til bad/toilet Aflåselig 16M (hulmål 161 cm) todelt dør til stuen; døren skal kunne stå åben og den gående dør skal give fri bredde til passage med kørestol Patientstuen skal indrettes handicapvenlig og arbejdsmæssigt hensigtsmæssigt Sengen skal dels kunne placeres op ad væggen og dels ud fra væggen med adgang på begge sider Mulighed for brug af lift; liften skal udføres så diskret som muligt (undgå institutionspræg) Opbevaringsmuligheder - garderobeskab, skab til personlige toilet sager, aflåselig værdiboks Kontrol af lys (kunstigt som naturligt), ventilation og åbning/afskærmning mod omverdenen Belysningsarmaturer skal tilgodese sengeliggende patienter Der kunne som en del af det helbredende design arbejdes med intelligent belysning, så farve og dermed stemning kan varieres Hyggebelysning og arbejdsbelysning adskilt Klimaanlæg skal give mulighed for individuelt ekstra luftskifte, lige som vinduer bør kunne åbnes Alle døre udføres med niveaufri adgang også til det fri TV skal placeres så det er synligt fra sengen El-, telefon- og datastik skal placeres under hensyntagen til behandlings situationer, der kræver ekstra maskiner som feks en luftfugter, og pårørende der ønsker at arbejde under besøget Der skal være internetopkobling (trådløs) Ingen faste installationer til ilt og sug, der anvendes mobile apparater Patientkaldeanlæg bør udføres sådan, at eventuelle lyde fra dette ikke forstyrrer andre patienter God akustisk regulering mod andre værelser, gang og toilet Undgå så vidt muligt "institutionsmaterialer" dog under hensyntagen til hygiejne og rengøring; erfaring viser, at feks lakerede trægulve er fuldt funktionsduelige i patientområder og fællesområder Kulisseskinner OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 15 AF 22

17 GÆSTEVÆRELSER 2 stk á nettoareal i ca 12 m² og fælles bad/toilet/forrum ca 6 m² Stuen indrettes som et gæsterum for pårørende, der ikke ønsker (eller det ikke er muligt) at overnatte på stuen sammen med patienten Plads til dobbeltseng, skab og lille bord til feks computerarbejde Toilet/bad kan være alm størrelse (ikke handicap) SPISESTUE 1 stk á nettoareal ca 50 m² Spisestuen skal være mødested for patienter, pårørende og personale INSPIRATION SPISESTUE OG OPHOLDSRUM Gerne indrettet med buffet ø Spiseplads for patienter, pårørende, personale og frivillige Handicapvenligt Fleksibelt udformet, skal understøtte aktiviteter af varierende størrelse og type, så som fødselsdagsfester, julehygge, mindre foredrag, små koncerter mv Skal ligge centralt og synligt placeret med størst mulig åbenhed og sammenhæng med fællesarealerne Evt pejs (hævet, så ilden kan ses fra seng) Foldevæg mod opholdsrum og sal / foyer OPHOLDSRUM 1 stk á nettoareal ca 35 m² Opholdsrum med lænestole/sofamiljø TV Bibliotek Musik Evt pejs (hævet, så ilden kan ses fra seng) Skal ligge centralt og synligt placeret i sengeafsnittet Skal ligge i forbindelse med spisestue, adskilt med foldevæg BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I alt - nettoareal ca 30 m² Området for børn skal være placeret centralt og synligt Børn skal kunne opholde sig, hvor der er aktivitet Området kan med fordel opdeles i et åbent område i tilknytning til gangarealer og i et mere aflukket rum (med glasdør/glasvæg), hvor der kan være plads til computerspil, musik osv Opholdsområde med spisestue og børneområde skal være synligt ved ankomsten OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 16 AF 22

18 RUMBESKRIVELSE B I R U M MEDICINRUM 1 stk - á nettoareal ca 15 m² Til fælles opbevaring og dosering af medicin Aflåst - ADK - og uforstyrret Temperatur maks 25grader Håndvask EL-betjent hæve-/sænke bord med plads til én PC og medicinhåndtering Skuffer til væsker, åbne hylder til medicin (kombination af skråtstillede og alm) Redundant netværk LINNEDRUM 1 stk á nettoareal ca 10 m² Hylder til opbevaring af rent linned / rullemadrasser Gerne med direkte indgang udefra af hensyn til levering SKYLLERUM 1 til 2 stk - á nettoareal ca 10 m² Urent skyllerum; der skal ikke være gennemstik til, eller etableres rent skyllerum Skyllerum skal placeres centralt i forhold til patientstuer og alligevel diskret God udluftning for at undgå lugtgene Plads til bækkenkoger, vask og udslagsvask Central placering, antal afhænger af disponeringen VASKERUM 1 stk á nettoareal ca 10 m² Personale og pårørende vil benytte rummet for vask af patient tøj, sejl mv Linned vil ikke blive vasket her, men sendt på vaskeri Plads til 1 vaskemaskine og 1 tørretumbler, affaldsboks og diverse skabe, hylder og bordplade med vask NÆRDEPOT 3 stk á nettoareal ca 15 m² Opbevaring til lifte, kørestole, indeklima maskiner mv Opbevaring af sygeplejeartikler Opbevaring af ilt flasker mv RENGØRINGSRUM 1 til 2 stk á nettoareal ca 10 m² Udslagsvask Depotskab og hylder Plads til rengøringsvogn og evt gulvmaskine Antal afhænger af disponeringen OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 17 AF 22

19 RUMBESKRIVELSE D E N R E K R E A T I V E D E L INSPIRATION TIL SANSERNE REFLEKTIONSRUM / ORANGERI / SANSERUM 1 stk á nettoareal ca 30 m² Rummet skal tale til sanserne og give plads til fordybelse i ro og fred Rummet skal kunne bruges både til samtaler, til ceremoni og til stilhed Naturelementer (vand og planter) og lys skal give rummet en særlig stemning, der ikke er kirkelig eller kapelagtigt Spirituelt, multi-religiøst rum Handicapvenligt, herunder adgang for sengeliggende patienter Mulighed for opbevaring af religiøse artefakter Godt lydisoleret Rummet kan udformes som et orangeri med grønne planter KARBADEVÆRELSE 1 stk á nettoareal ca 25 m² incl toilet Stemningen skal være afslappende og sanselig Karret skal være et spabad, hævet over gulvet og med mulighed for betjening fra langsider og fodende Der skal være visuel oplevelse, når man ligger i karret i form af planter, natur, lys eller kunst Til bad og smerteterapi af patienter; brug af rummet skal være afslappende og lindrende for patienten Grønne planter, kunst, musik, dufte og levende lys kan indgå i terapi og bør findes i rummet Der bør tages hensyn til akustisk regulering ved musikbrug OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 18 AF 22

20 Lyset bør kunne dæmpes og armaturer udføres under hensyntagen til den liggende patient Der skal være håndvask, men ingen store figurspejle Dagslysadgang skal forefindes, men opmærksomhed bør rettes mod at minimere indsyn direkte i rummet; dagslys via ovenlys vil være en mulighed Mulighed for brug af loftlift Karret skal være hæve-/sænkbart SAMTALERUM 1 stk á nettoareal ca m² Mindre rum til private ad-hoc samtaler uden for patientstuen / møderum og de offentlige fællesarealer Mulighed for at lukke og låse døren Primært til brug for pårørende og personale Begrænset indkik pga diskretion Mulighed for møblering med opholdsmøbler Evt mulighed for powernap PAUSE-NICHER 2 stk á nettoareal ca 10 m² Flere mindre uformelle åbne mødesteder/nicher til uformel snak mellem patienter, pårørende, personale, læger, præst, mobilsamtaler Plads til lænestole eller sofaarrangementer, cafebord mv Skal have god nærhed til patientstuerne UDERUM - SANSEHAVE MV Se i øvrigt ovenstående pkt Samspil med omgivelserne Der bør være god adgang til sydvendt uderum for patienterne og pårørende feks gennem fælles have, individuel have, sansehave, terrasse, altan eller en kombination af disse Senge skal have niveaufri adgang til uderummet; belægninger og dørkarme skal udføres under hensyntagen hertil El-udtag og belysning i terræn Evt udestue, så der er mulighed for at skærme mod vind, og sol og støvregn Enkelte patienter ønsker at sove til middag i det fri; terrasse i forbindelse med patientstuer bør være overdækket Uderummet må gerne udformes, så der etableres mindre rum og nicher OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 19 AF 22

21 RUMBESKRIVELSE S E R V I C E F U N K T I O N E R PRODUKTIONSKØKKEN MV 1 stk á nettoareal ca 85 m² Ernæring er vigtig for at understøtte velbehag og måltidet er en mulighed for socialt givende samvær Derfor er madens appetitlighed og kvalitet vigtig Patienter skal have mulighed for individuelt selv at bestemme menu Kold / varmt køkken til sengeafsnit og al personale; inklusive plads til anretterkøkken, grovkøkken, bageafdeling, kold afdeling, frost, køl, lager, skrald, opvask, depot, køkkenpersonale faciliteter osv Køkkenet skal være dimensioneret og disponeret for at tilgodese individuelle madønsker til patienterne og eventuelt pårørende og personale Vareindlevering Affaldsrum (renovation) Økonomakontor på ca 10 m² i forbindelse med køkken Den del, der udgør anretterkøkken, indrettes med køl, bordplade med vask, kaffemaskine osv, så sygeplejersker, frivillige og pårørende kan brygge kaffe og afhente tilberedt mad der er sat på køl PEDEL VÆRKSTED 1 stk á nettoareal ca 25 m², derudover en mindre garage til plæneklipper, fejemaskine mv Kontor og værksted til alt muligmand; indeholder kontorarbejdsplads og plads til mindre reparationer / værktøj Plads til redskaber og depotvarer som pærer mv i redskabsrum Arkivbehov: ca 8 lbm Rummet må gerne ligge i nærhed til fjerndepot Rummet må gerne ligge i kælder, men der skal være dagslys OMKLÆDNING OG BAD - PERSONALE I alt nettoareal ca 50 m² Omklædningsforhold for ansatte og frivillige Inkl toilet, brus og aflåselige skabe; et garderobeskab pr personale (der kan evt opnås fleksibilitet ved at placere skabe i eget rum udenfor toilet og bruserum) Indrettes iht arbejdsmiljøkrav Funktionerne må gerne ligge i kælder TOILETTER 1 stk HCP toilet og 1 stk alm toilet med forrum til personale og gæster i hospicets fællesarealer á nettoareal ca 7 m² Toiletterne skal udføres handicapvenligt Toiletterne skal placeres i nærheden af foredragssal Servicefunktionerne skal placeres væk fra de private områder og nogle af funktionerne skal have direkte adgang udefra jf ovenstående OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 20 AF 22

22 RUMBESKRIVELSE T E K N I K R U M M V TEKNIKRUM Rum til ventilationsanlæg, EL-tavler, IT osv Kan med fordel placeres i kælder FJERNDEPOT 1 stk á nettoareal ca 100 m² Kan eventuelt placeres i kælder (med elevatoradgang for transport af større maskiner/senge) Opbevaring af madrasser (vekseltryksmadrasser / tempurmadrasser) på hyldesystem Opbevaring af havemøbler depot med adgang direkte udefra OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 21 AF 22

23 23 Lys- og lydkrav Der skal i udformningen af bygningen være særlig fokus på lys og lyd Generelt ønskes efterklangstider og lydisolation iht Bygningsreglement BR10 Der er dog områder som patientstuer, refleksionsrum og vagtstue der ønskes optimeret Der ønskes en varieret belysning med såvel indirekte belysning som galleribelysning Intelligent belysning med LED-lys kan evt indgå Løsning af belysning indgår som et konkurrenceparameter 24 Miljørigtig projektering Miljøhensyn og bæredygtighed Samlet miljø- og energimæssig optimering af projektet, omfattende både arkitektur, indretning, konstruktionsprincipper, installationssystemer og materialer Miljøindsatsen skal integreres i den samlede planlægning, projektering og udførelse, og den skal gennemføres med respekt for de æstetiske, funktionelle, byggetekniske og driftsmæssige krav, der stilles til projektet Et byggeri, der står sig godt, når det samtidig kan rumme mange forskellige behov over tid og som har en arkitektonisk og materialemæssig holdbarhed, gennem hele livscyklusforløbet Energimæssige optimeringer samt udnyttelse af gratis energi som passiv solvarme, akkumulering af varme/kulde, naturlig ventilation og køling, opsamling af regnvand, mv (ingen regnvand i kloaksystem, grønne tage) Bygningen designes, så der er mindst muligt varmetab, hvilket betyder stor tæthed, højisoleret konstruktioner, lavenergivinduer og kuldebro-frie løsninger Bygherren lægger særlig vægt på: opnåelse af godt indeklima, herunder minimering af brugen af miljø- og sundhedsskadelige materialer opnåelse af lang levetid valg af bæredygtige materialer og løsninger anvendelse af driftssikre og brugervenlige systemer rengørings- og vedligeholdelsesvenlige materialer og løsninger fleksible løsninger, som forbedrer mulighederne for at opfylde nye eller ændrede krav til bygningen i fremtiden Tankefuld er tænkt og planlagt som en bæredygtig bydel Bæredygtighed skal opnås ved benyttelse af miljøvenlige teknologier samt nyskabende og eksperimenterende løsninger; det er målet at bydelen bliver CO2 neutral OKTOBER 2010 HOSPICE SYDFYN IDÉKATALOG SIDE 22 AF 22

Stueplan side 4. Loftsplan side 6

Stueplan side 4. Loftsplan side 6 HOSPICE Brædstrup - Dispositionsforlag - 17.12.2012 1 Indholdsfortegnelse side 1 Nyt HOSPICE Brædstrup Omdannelsen af Brædstrup Sygehus til nyt hospice er en opgave som Danske Diakonhjem ser frem til med

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer. Indholdsfortegnelse

Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer. Indholdsfortegnelse Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer Indholdsfortegnelse 1. Overordnet funktionsdisponering 2. Vestibule 3. Ambulatorium 4. Psykiatrisk skadestue 5A. Almen psykiatri enhed overordnet 5B. Almen psykiatri

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

Plejecenter Bistrupvang. Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger

Plejecenter Bistrupvang. Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger Plejecenter Bistrupvang Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger Udearealer Det nye Bistrupvang Plejecenter er smukt placeret på et grønt rekreativt areal bag det gamle Nordvanggård kloster i Bistrup.

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve. hospice. Sjælland

En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve. hospice. Sjælland En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve hospice Sjælland Lindring og omsorg På Hospice Sjælland har vi fokus vi på det, der gør livet værd at leve - selvom der kun er kort tid igen Beboere

Læs mere

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Den nye bygning placeres nordvest for plejecentret. Der er adgang til bygningen fra den eksisterende parkeringsplads. Området er afdækket af

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/stemning/ opdateret 01 02 15 STEMNING

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/stemning/ opdateret 01 02 15 STEMNING STEMNING Indretning og patienternes mulighed for at tage personlige ejendele med har betydning for deres evne til at fastholde selvforståelse og identitetsfølelse Patienter er ofte igennem meget forskellige

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7 Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 942 m2 Grund 1168 m2 Værelser 7 Badeværelser 7 Pris 2.350.000 Reference Side 1 fra 27 Beskrivelse af ejendommen Imponerende tårn på næsten

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Patientværelset Møde d. 8. januar 2015 kl. 17.00-20.00 1) Velkomst og introduktion v/hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen og Arkitekt Naja McNair Torben Ø Pedersen og Naja

Læs mere

Helende arkitektur. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde

Helende arkitektur. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Helende arkitektur Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Tegning stammer fra»mentale Rum arkitektur i psykiatrien aarhus arkitekterne«fa K TA OM H U S E T O G BYG G E PRO CE S April 2010 - Regionsrådet

Læs mere

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Fællesskabets Hus i Ry

Fællesskabets Hus i Ry Fællesskabets Hus i Ry 17.4 udvalg d. 6.12.2016 Dato 1.12.2016 Sagsnummer 301955 Fællesskabets hus i Ry - Dagsorden 17 stk 4 udvalget DAGSORDENSPUNKTER Boenhederne Fællesskabsområdet Tidplan for udbud

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Patientinformation Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen I denne pjece kan du læse om dagligdagen på genoptræningscentret. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne

Læs mere

Udvikling af rum for patienter, pårørende og personale gennem arkitektur, indretning og udearealer

Udvikling af rum for patienter, pårørende og personale gennem arkitektur, indretning og udearealer Udvikling af rum for patienter, pårørende og personale gennem arkitektur, indretning og udearealer Erfaringer fra en byggeproces fra september 2014 til november 2015 Hospice Sydvestjylland 14 juni 2016

Læs mere

Nordbakkeskolen lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT April 2014

Nordbakkeskolen lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT April 2014 lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT INDHOLD LÆRERNE ARBEJDSPLADSER SFO 03 04 07 11 GARDEROBE Knage på væg til overtøj. GANG Gang indrettes med reoler eller skabe. GARDEROBE GANG KOPI RUM 1 RUM 2 RUM 3

Læs mere

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution.

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 18-08-2015 Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat tager udgangspunkt i den pårørendes vinkel på udformning, ønsker og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner

Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Delrapport myndighedskrav - Gennemgang af myndighedskrav med betydning for arealstandard i sygehusbyggeri (bilag til rapport dateret 18. 09.

Læs mere

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS MN SAG NR 11123-01 - SIDE NR 1 AF 16 Saltsøvej affaldsgård redskabsskur cykeloverdækning klapvogne parkering ca. 30 pladser legeplads større børn bålhytte låge HOVEDINDGANG HCparkering

Læs mere

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk Fuglsangsø Centret Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter www.herning.dk Velkommen til plejeboligerne Fuglsangsø Centret er et center beliggende med en pragtfuld udsigt over Fuglsangsø.

Læs mere

Velkommen til Lysningen. Midlertidige pladser i Odense Kommune

Velkommen til Lysningen. Midlertidige pladser i Odense Kommune Velkommen til Lysningen Midlertidige pladser i Odense Kommune 1 Udgivet af ÆHF januar 2012 2 Indhold Midlertidige pladser Velkommen til Lysningen 4 Midlertidig plads 4 Aflastningsplads 4 Hvordan bevilges

Læs mere

Programoplæg. Etablering af Multihus ved Nim Skole

Programoplæg. Etablering af Multihus ved Nim Skole Programoplæg Etablering af Multihus ved Nim Skole Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER 2. PROJEKTORGANISATION 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 3.1 Generelt 3.2 Funktions- og rumoversigt 3.3 Forsyningsanlæg

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke - forslag 1F. Eksteriørperspektiv

Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke - forslag 1F. Eksteriørperspektiv Eksteriørperspektiv Mål: ikke målfast Eksteriørperspektiv Mål: Ikke målfast Eksteriørperspektiver- ankomsten - dag og aften Mål: Ikke målfast Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke NORD Denne mappe indeholder

Læs mere

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Kulturhus Trommen Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Adgang til lejeplads Eventyrhulen e n Bibliotekar Børneafdeling Legeområde e Mulighed for udeservering

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere

Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF Bilag 4 til pjecen Udmøntning af grundkapital til almene boliger 2016 oktober Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere Forord

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot.

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot. Campusbyggeriet Nedenstående liste er en oversigt over de beslutninger, som er taget af projektgruppen efter modtagelse af dispositionsforslag (beslutninger pr. 10. april). Derefter følger en oversigt

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

Indhold. Overordnet beskrivelse af kravene Bofællesskabet etableres som en opgang med i alt 12 boliger samt fælles- og serviceareal.

Indhold. Overordnet beskrivelse af kravene Bofællesskabet etableres som en opgang med i alt 12 boliger samt fælles- og serviceareal. NOTAT 28-08-2013 Særprogram til etablering af 12 boliger til borgere med sindslidelse i Nordhavnen I nedenstående gennemgås krav til indretning af opgangsbofællesskab med 12 boliger, som udgør en specificering

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING Affaldsrummet placeres længst muligt mod nord. Garagen placeres så den har umiddelbar adgang til begge isbaner. Ventilation Almindelige toiletter og handicaptoiletter fordeles

Læs mere

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

* ** *** **** ***** Samme krav som * Samme krav som ** Samme krav som *** Samme krav som ****

* ** *** **** ***** Samme krav som * Samme krav som ** Samme krav som *** Samme krav som **** 1. GENERELT & UDENOMSAREALER 1.1. FORORD Vandrerhjemmet skal fremtræde indbydende i forhold til stjerneklassificering. Vandrerhjemmet kan benyttes til de til enhver tid gældende formål, som fremgår af

Læs mere

PARKTEATRET FREDERIKSSUND

PARKTEATRET FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND - MELLEM BY OG NATUR FREDERIKSSUND BYMIDTE NATUR-PARK FREDERIKSSUND STATION SKALA X EMNE DIAGRAM BYMIDTEN SILLEBRO Å FREDERIKSSUND STATION SKALA 1:2000 _ A3 EMNE SITUATIONSPLAN

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice

Diakonissestiftelsens Hospice Diakonissestiftelsens Hospice Smukke og hjemlige omgivelser midt i storbyen Velkommen til Diakonissestiftelsens Hospice Diakonissestiftelsens Hospice, som er en selvejende institution under Diakonissestiftelsen,

Læs mere

LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C.

LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C. F R I S KO H U S Eksklusive lejligheder udlejes LÆS MERE PÅ WWW.FRISKOHUSBOLIGER.DK LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C. Nye eksklusive lejligheder udlejes nu i Århus ÅRHUS GÅR FORREST Verdenskunst. Prisbelønnet

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Dato: 1.10.2015

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Dato: 1.10.2015 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Dato: 1.10.2015 Idéprogram for plejeboliger på Amager Øst. 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at få etableret et attraktivt og velfungerende

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ November 203 Undervisning Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Individuel fordybelse Fordybelse

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, en-sengsstue med eget bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Sygehus Lillebælt, Kolding Skovvangen 2-8 6000 Kolding Region Syddanmark Der

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 30. januar 2009 Afrapportering af projekt - Renovering af Orangeri i De Gamles By Orangeriet i De Gamles By har i lang tid trængt til en renovering, for at tilpasse beboernes/brugernes

Læs mere

individuel skønhed og funktionalitet

individuel skønhed og funktionalitet by MOTU.DK individuel skønhed og funktionalitet Indhold side 4-5 soveværelse side 6-7 soveværelse side 8-9 side 10-11 side 12-13 side 14-15 side 16-17 side 18-19 påklædning éntre kontor skæve rum stue

Læs mere

RUMPROGRAM Funktions og rumprogram. Lokalebeskrivelse - oversigt

RUMPROGRAM Funktions og rumprogram. Lokalebeskrivelse - oversigt RUMPROGRAM Funktions og rumprogram Frederiksberg 08.01.2014 Lokalebeskrivelse - oversigt Se separat oversigtsskema for arealer. Det skal understreges at fordelingen mellem arealer kan ændres i detailprogrammeringen,

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Retspsykiatri, integreret åben-lukket funktion Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Integreret åben-lukket funktion Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart

Læs mere